Hana KOSÁKOVÁ

HANA KOSÁKOVÁ, roz. SVOBODOVÁ (nar. 1978 v Praze) vystudovala češtinu a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2004–2005 působila jako lektorka na univerzitě v Erfurtu. Od roku 2006 je na mateřské dovolené. Vybrala a z ruštiny přeložila texty prozaika a dramatika Lva Lunce (Města pravdy, Triáda 2005) a literárního badatele Borise Ejchenbauma (Jak je udělán Gogolův Plášť a jiné studie, Triáda 2012). Publikuje recenze a studie v tištěných periodikách (Revolver Revue, Svět literatury ad.) a na internetovém portálu věnovaném literární vědě www.ipsl.cz.

Vlastní tvorbu publikovala v RR č. 90/2013. Pro RR č. 102/2016 připravila s Tomášem Glancem obsáhlý portrét ruského básníka a performera Dmitrije Prigova a ukázky z jeho díla, pro RR č. 107/2017 spolu se svými studenty překlad ukázky z románu Duše vlastence, aneb různé dopisy Ferfičkinovi Jevgenije Popova, a pro RR č. 109/2017 ukázku z románu Venušin vlas Michaila Šiškina.