Petr BORKOVEC

PETR BORKOVEC (nar. 1970 v Louňovicích pod Blaníkem), básník a překladatel. Od roku 1992 je redaktorem revue Souvislosti, jako redaktor působil také v Nakladatelství Lidové noviny (1996–1998), kulturní příloze Lidových novin a v Literárních novinách. V současnosti pracuje jako dramaturg café Fra, redaktor nakladatelství Fra a vyučuje na Literární akademii Josefa Škvoreckého. Vydal básnické sbíry Prostírání do tichého (Pražská imaginace 1990), Poustevna, věštírna, loutkárna (Mladá fronta 1991), Ochoz (Mladá fronta 1994), Mezi oknem, stolem a postelí (Český spisovatel 1996), Polní práce (Mladá fronta 1998; něm. Feldarbeit. Edition Korrespondenzen 2003, přel. Ch. Rothmeier), A.B.A.F. (Opus 2002), Needle-Book (Paseka 2003; něm. Nadelbuch. Edition Korrespondenzen 2003, přel. Ch. Rothmeier), autorský výbor z poezie (spolu s novými básněmi) Vnitrozemí (Fra 2005), knihu básní a próz Berlínský sešit. Zápisky ze Saint-Nazaire (Fra 2008) a leporelo Všechno je to na zahradě (Běžíliška 2014; s J. Sopkem). Německy vyšly eseje o poezii Aus dem Binnenland (Thelem Verlag 2006, přel. T. Utezeny a A. Hultsch). 

Autorovy verše a prózy přinesla Revolver Revue v č. 34/1997, 44/200082/201196/2014 a 103/2016. V RR č. 43/2000 vyšel článek o Josefu Fričovi (v rámci bloku Josef Frič). Článek Libuše Heczkové o poezii  P. Borkovce otiskla Kritická Příloha Revolver Revue č. 7/1997. Jako příloha RR č. 84/2011 vyšel v rámci projektu Viktora Karlíka deníkový záznam Petra Borkovce s názvem Jedna věta (ERR sv. 51). 

––––––
Publikace