Jakub GUZIUR

JAKUB GUZIUR (nar. 1978) vystudoval anglickou filologii na Univerzitě Palackého, vyučuje na University of New York in Prague, působí také jako redaktor a editor. Zabývá se rovněž vizuální poezií a textovými instalacemi. K vydání připravil monografii George Steiner a myšlenka Evropy (Periplum 2006, s J. Jařabem), antologii Vypravěči amerického Jihu (Paseka 2006, s M. Arbeitem). Je autorem knih Mythus Ezry Pounda (Periplum 2004), Příliš těžké lyry (o E. Poundovi a T. S. Eliotovi, Host 2008) a Mýtus Boba Dylana (65. pole 2004).

Pro Revolver Revue č. 64/2006 přeložil spolu s Annou Kareninovou a Petrem Mikešem koláž textů, které představují Mary de Rachewiltz, nemanželskou dceru Ezry Pounda, v první řadě jako autorku „důvěrných vzpomínek“ na dětství prožité u tyrolských pěstounů. Ukázky z jeho experimentální poezie přinesla Revolver Revue v č. 75/2009 a 86/2012, esej Obchodované obrazy (Poundovské stíny v současné hmotné kultuře) vyšla v RR č. 101/2015