Helena STACHOVÁ

HELENA STACHOVÁ (nar. 1931), překladatelka z polštiny, maturovala (1950) na Francouzském gymnasiu v Praze, 1950–1955 studovala obor čeština a polština na FF UK. Od 1955 se věnuje překladatelské práci ve svobodném povolání. Překládá v širokém záběru klasickou i soudobou polskou prózu a divadelní tvorbu, jako překladatelka spolupracuje také s rozhlasem, televizí a filmem.

Pro Revolver Revue například přeložila povídky z knihy Witolda Gombrowicze Bakakaj (č. 51/2003), ukázky z románu „pro služky“ od téhož Posedlí (č. 61/2005 a 62/2006), knihu rozhovorů Testament a „nepřeložitelný román“ Trans-Atlantik (obě v Edici RR). Dále převedla povídku Gustawa Herlinga-Grudzińského a autorovy vzpomínky (č. 46/2001). Rozhovor s překladatelkou o tvorbě Witolda Gombrowiczově je otištěn v č. 51/2003. Pro RR č. 91/2013 přeložila ukázku z korespondence Stanisława Lema se Sławomirem Mrożkem, pro RR č. 108/2017 ukázku z knižního debutu Bronky Nowické Nakrmit kámen kniha v jejím překladu vyšla v roce 2018 v Edici RR.