ERR 104/2017
Cena zde 210 Kč, jinde 249 Kč
ERR 104/2017
Jaroslav FORMÁNEK — Morituri


Zápletka románu Morituri se pozvolna vyjevuje na průsečíku vyprávění či vnitřních monologů několika obyvatel pražské činžovní čtvrti, do jejichž všedních životů vstoupí mimořádná událost, násilná smrt mladé ženy. Na rozdíl od detektivní prózy obvyklého střihu nejsou tyto „výpovědi“ jednotlivých postav řízené vyšetřovatelem ani nesměřují v první řadě k odhalení pachatele. Jaroslav Formánek prostřednictvím svého důmyslně strukturovaného příběhu zkoumá především příznačné podoby obecně lidského sklonu vyhýbat se poznání pomocí zažitých předsudků a myšlenkových i jazykových stereotypů. 

Redakce Marek Vajchr
Grafická úprava Viktor Karlík
Sazba Luděk Kubík /3.dílna/

Rozsah 136 stran
Formát 13,5 × 20,7 cm
ISBN 978-80-87037-87-4

Vydání této knihy podpořily Ministerstvo kultury ČR a Nadace Český literární fond. 

Ohlasy:

  • Kamila Klímová: Formánek, Jaroslav – Morituri iLiteratura.cz 15. 11. 2017
  • Lucie Palkosková: Formánkovo Morituri jako obraz malého českého rasismu Literární noviny, č. 12/2017, příloha Biblio, s. 3
  • Eva Škamlová: Minestrone story Tvar, č. 2/2018, s. 20
  • Zizler Jiří: Bagately Jiřího Zizlera (O Valéryho Sešitech, Černých rybách okolností, Nejlepších českých básních 2017, Začátku eposu Michala Jareše, Ano Ne Josefa Hrubého, prózách Kamily Míkové a Dagmar Urbánkové, Morituri Jaroslava Formánka, Šaldových Kritických projevech 14 a odkazu Jaroslava Meda) Souvislosti, č. 1/2018, s. 109–118, o knize s. 116–117