Rudolf DZURKO

RUDOLF DZURKO (1941–2013) pracoval jako soustružník, zedník, topič, dělník ve sklárně, doručovatel, stavební dělník. Od roku 1945 žije v Čechách, v posledních letech v Praze. Je autorem obrazů ze skleněné drti, plastik ze dřeva a kamene. Od sedmdesátých let vystavuje doma i v zahraničí. V roce 2002 vydalo nakladatelství Arbor vitae jeho monografii.

Reprodukce jeho děl byly publikovány v Revolver Revue č. 42/2000 a č. 49/2002. V RR č. 32/1996 vyšel rozhovor a obsáhlý blok, který představil autorovy nejen výtvarné, ale také literární práce. Laureát Ceny Revolver Revue za rok 1996 (fotoreportáž Bohdana Holomíčka z předání ceny vyšla v RR č. 34/1997).