Rozhovor s Jiřím Pelánem

Narodil jste se v Tours a od svých dvaceti let žijete v Paříži. Hodně jste cestoval. V kterých městech se cítíte doma? Jak na vás působí Praha?

Opravdu jsem hodně cestoval po světě? Ani ne, skoro nikdy ve svém životě jsem nepodnikal „turistické” cesty, takové, které prožíváme jako prázdninová období. Do cizích zemí jsem se vždycky vypravoval z přesných důvodů, samozřejmě že k nim patřila i potřeba poznat určitá místa, určitá díla, která pro mne měla bezprostřední význam a hrála roli v rámci mých nejhlubších zájmů. Z tohoto hlediska jsem se opakovaně vracel do Itálie, protože italské malířství a italská architektura byly důležité při mém objevování sebe sama; zvláště ve Florencii jsem prošel rozhodující zkušeností – už je to více než padesát let! Ale stejný druh zájmu pociťuji i vůči vaší zemi, pro její architektonické bohatství. V Čechách a na Moravě jsem pobýval vícekrát a velmi jsem si zamiloval způsob, kterým zejména Praha znásobila architektonickou invenci, způsob, který přetvořil celé čtvrti v umělecká díla.

[...]

(Revolver Revue č. 61/2005)