Poslední RR večer sezóny a naposledy v Unijazzu a Jindřišské / 11. prosince
3. 12. 2018

Zveme Vás na poslední letošní RR večer, který bude zároveň i posledním RR večerem
v Jindřišské 5, jejíž prostory musí RR i Unijazz opustit. Uskuteční se v úterý 11. prosince
od 18 hodin. Uvedena bude nová kniha Marka Vajchra Honba za smyslem a zimní číslo Revolver Revue, které je číslem výročním – již stým nesamizdatovým. Kromě jiného přináší obsáhlý blok na téma Kafka a (nejen) Hanč, s poprvé zveřejněnými ukázkami z Hančových překladů Kafkových děl.

Srdečně zveme!

Večer je pořádán s podporou Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva kultury ČR.