Pavel ŠMÍD

PAVEL ŠMÍD (nar. 1964 v Krnově) studoval SUPŠ v Praze, po maturitě vystřídal několik zaměstnání a absolvoval základní vojenskou službu, zároveň se po mnoho let pokoušel dostat na vysokou výtvarnou školu. Část tehdejšího života prožil v Ostravě, kde se přátelil mj. s Janem a Danielem Balabánovými, Jiřím Surůvkou, Hanou Puchovou, Petrem Pastrňákem ad., s nimiž také organizoval výstavy; s některými z nich na konci osmdesátých let spoluzaložil skupinu Přirození. V roce 1990 byl přijat na AVU ke studiu malby u Jiřího Sopka, absolvoval 1997. Jako scénograf spolupracoval se Ctiborem Turbou, nadále se rovněž podílel na organizaci výstav a dalších kulturních akcí, věnuje se také publicistickému působení. Těžištěm jeho práce je malba. Průběžně vystavuje, jeho práce jsou zastoupeny v Národní galerii i dalších institucích.

Práce Pavla Šmída představil Petr Vaňous v RR č. 76/ 2009, reportáž z jeho pracoviště přinesla v cyklu Ateliéry RR č. 110/2018