Ottilie MULZET

OTTILIE MULZET (pseud., nar. 1960 v Kanadě). Ukázky jejích próz přinesla v překladu Zuzany Semínové Revolver Revue č. 67/2007