1985

Ivan Lamper, Viktor Karlík a Jáchym Topol zakládají samizdatovou revui s názvem Jednou nohou. První číslo, tištěné cyklostylem a s linorytovou obálkou, vychází nákladem 50 kusů, prodává se ilegálně za 25,- Kčs. Redakce iniciátorkou akce Pocta Magorovi - Smíchovské nádraží 27. 1. 1985.

1986

Vedle titulu Jednou nohou se na obálce (č. 5) objevuje název Revolver Revue.

1987

Časopis přejmenován na Revolver Revue (od č. 7). Obálka 7. čísla poprvé realizována ilegálně v tiskárně, vnitřní část revue poprvé a částečně tištěna jehličkovou tiskárnou. Sloučením samizdatových edic Viktora Karlíka (Edice pro více) a Ivana Lampera (Mozková mrtvice a S. V. M.) vzniká RR editions, později Edice RR. Prvním společným svazkem je Český román Ladislava Klímy.

1988

Poprvé je použito logo RR, tzv. Košířská madona (obálka č. 9), a celé číslo je oříznuto. Součástí 10. čísla jsou poprvé ofsetové reprodukce. Od 11. čísla jsou uváděny kontaktní adresy na redaktory časopisu.

Z Rakouska jsou díky bohemistce Johanně Possetové do Prahy propašovány v krabici od sušenek nálepky na reflexním papíře s textem "Čtěte Revolver Revue, nezávislý magazín, vychází v Praze", které jsou vylepovány ve zdejších veřejných prostorách.

V Edici RR (1. svazek) vychází sbírka Jáchyma Topola Miluju tě k zbláznění, celá již ilegálně realizovaná v tiskárně.

1989

StB zapálila domek Olgy a Františka Hochmannových, v němž mj. probíhala výroba RR.

Redakce buduje v Musílkově ulici v Praze 5 dílnu na výrobu samizdatů. Náklad posledních samizdatových čísel RR (12 a 13) dosahuje počtu 500 kusů.

V listopadu zakládá Revolver Revue spolu se samizdatovým časopisem Sport Nezávislé tiskové středisko (NTS), které mj. vydává Informační servis, posléze týdeník Respekt a také Revolver Revui (tu do roku 1993).

V samizdatové éře časopisu vzniká Cena Revolver Revue, do roku 1989 udělená hudebníkovi Tonymu Ducháčkovi, spisovateli Janu Novákovi a básníkům Zbyňku Hejdovi a Ivanu M. Jirousovi.

Nezávislé tiskové středisko, 1989

1990

Rok po posledním čísle samizdatovém vychází první nesamizdatové, 14. číslo Revolver Revue.

Oslava 14. čísla v pražské Lucerně nazvaná Zlatá Klamovka. Cena RR je zde in memoriam udělena básnířce Janě Krejcarové.

Jako 2. svazek Edice RR vychází kniha Anatolije Marčenka Žij jako všichni, jako 3. svazek Kráter Resnik a jiné básně Pavla Řezníčka, jako 4. svazek kniha Oty Rambouska Jenom ne strach.

 

1991

5. svazkem Edice RR je próza Víta Kremličky Lodní deník.

Od 15. čísla šéfredaktorem Jáchym Topol.

Revolver Revue č. 17 přináší obsahlý portrét Aléna Diviše a RR je spolupořadatelem výstavy jeho kreseb v pražské Galerii mladých U Řečických.

1992

V návaznosti na setrvalý zájem redaktorů časopisu o tvorbu Pavla Brázdy a Věry Novákové (14. číslo Revolver Revue přineslo v roce 1990 vůbec první, rozsáhlý Brázdův portrét), je RR spolupořadatelem výstavy Pavel Brázda, Věra Nováková - 50. léta v pražském PKC Ženské domovy. Katalog vychází jako 6. svazek Edice Revolver Revue. V průběhu roku výstava přenesena do Olomouce, Chebu a Budapešti, kde se rovněž uskutečnil Večer Revolver Revue.

Večery Revolver Revue v Divadle Na zábradlí, kde časopis pořádá také výstavy kanálových otisků Viktora Karlíka, fotografií Ivana Lutterera, Jana Malého a Jiřího Poláčka a obrazů Ivana Sobotky. Na prvním z Večerů je udělena Cena Revolver Revue malíři Pavlu Brázdovi, na druhém básníku J. H. Krchovskému.

 

1993

Od 23. čísla šéfredaktorkou Terezie Pokorná.RR spolupořadatelem jednodenní výstavy děl autorů z okruhu revue nazvané Vidět to tak Hermína ve smíchovské hospodě Na Václavce.
Polský časopis Brulion vydává obsáhlý výbor z dosavadních svazků RR.

1994

Po odchodu Jáchyma Topola z redakce zůstává jako jediný ze zakládajících členů v RR Viktor Karlík.

Kritickou finanční situaci, která hrozí zánikem revue, řeší mimořádná podpora Nadace Anny Fárové.

Večer Revolver Revue v Českém kulturním centru v Berlíně.

Autobusový zájezd na Ples motáků v Klatovech.

Vznik edice Poštovní galerie, kde byly dosud reprodukovány v monotematických souborech pohlednic práce Aléna Diviše, Roberta Portela, Václava Stratila a Viktora Karlíka.

Večer Revolver Revue v karlínské hospodě U Zábranských, kde je Cena Revolver Revue udělena tajné organizaci B. K. S.

TV dokumentární film režiséra Zdeňka Potužila o Revolver Revue v rámci cyklu Malá nakladatelství II.

Terezie Pokorná a Viktor Karlík zakládají spolu s novým členem redakce Michaelem Špiritem Kritickou Přílohu Revolver Revue. Oba časopisy vycházející třikrát, resp. šestkrát ročně, rediguje týž tříčlenný tým.

1995

1. číslo Kritické Přílohy RR.

1. ples Revolver Revue a nakladatelství Torst v pražském Divadle Archa. Cena Revolver Revue je zde udělena galeristovi Janu Placákovi.

Revolver Revue hostem na knižním veletrhu v Lipsku, přednášku o historie revue zde měl Martin Machovec.

Vzpomínkový večer na Libora Fáru, uspořádaný v pražském Činoherním klubu u příležitosti vydání 28. čísla RR s obsáhlým portrétem tohoto výtvarníka.

Výstava Z výtvarného světa Revolver Revue v zámku Zlín (pořadatelem Archa Zlín).

1. ples Revolver Revue, 1995

1996

Večer Revolver Revue v Divadle Archa.

2. ples Revolver Revue a nakladatelství Torst v Divadle Archa. Cena Revolver Revue zde udělena kritiku a překladateli Miloslavu Žilinovi.

TV dokumentární film režisérky Evy Koutné o dosavadní historii časopisu Pět let v podzemí, pět let nad zemí.

Redakce Revolver Revue, 1996

1997

Jako 7. svazek Edice RR vycházejí Staré zpěvy Víta Kremličky, jako 8. svazek Zápisky o Vladimíru Boudníkovi od Vladislava Merhauta.

Večer Revolver Revue v pražské hospodě Na slamníku - Cena Revolver Revue udělena výtvarníkovi Rudolfu Dzurkovi.

TV dokumentární film režiséra Štěpána Kačírka o historii pražské hospody Klamovka, mj. spjaté se samizdatovou érou RR.

Večer Revolver Revue v restauraci Na slamníku, 1997

1998

Večer Revolver Revue ve smíchovské hospodě Na Václavce, s udělením Ceny Revolver Revue kritikovi Martinu Hyblerovi.

Ivan Král a Bang Bang Band pořádají v pražském Paláci Akropolis Koncert pro Revolver Revue.

U příležitost vydání 38. čísla, jehož podstatná část byla věnována slovenskému umění, se konal Večer Revolver Revue v Bratislavě.

1999

Uvedení 39. čísla v pražské Galerii Litera, u příležitosti výstavy Viktora Karlíka Centrum periferie.

Exkurse do pražské Invalidovny a setkání v karlínské Galerii Litera u příležitosti vydání 41. čísla, které bylo mj. zaměřeno na Karlín.

Na základě "portrétů", které RR věnovala pražským periferiím, vznikají některé díly TV cyklu dokumentární filmů Praha mizerná.

Večer Revolver Revue v pražském Studiu PaměťCena Revolver Revue malíři Ivanu Sobotkovi.

Večer Revolver Revue v Galerii Litera, 1999

2000

Večer Revolver Revue v pražském Studiu Paměť Cena Revolver Revue malíři Viktoru Pivovarovovi.

2001

Jako 9. svazek Edice RR vychází publikace 15 let Revolver Revue, na oslavu tohoto výročí se koná velké setkání v pražské Týnské literární kavárně. Cenu Revolver Revue zde dostávají básník a kritik Nikolaj Stankovič a kritik a filosof Zdeněk Vašíček.

V pražském Činoherním klubu se koná Večer Revolver Revue věnovaný Miloslavu Žilinovi; blok vzpomínkových textů na něj vychází v RR č. 46.

Novým členem redakce je Robert Krumphanzl.

2002

Jako mimořádné číslo Revolver Revue vychází u příležitosti dvacátého pátého výročí Charty 77 publikace Anticharta.

V jubilejním 50. čísle jsou mj. reprodukovány variace na značku RR - Košířskou madonu od 33 výtvarníků.

Večer Revolver Revue v Činoherním klubu – Cena Revolver Revue předána kritičce Ludmile Vachtové.

2003

Výstava variací na logo Košířské Madony v Galerii Navrátil na Malé Straně a posléze ve výstavní síni Archa-Zlín.

Večer RR v Týnské Literární kavárně. Cenu Revolver Revue zde obdrží básník Jaromír Zelenka a spisovatel Ivan Matoušek.

2004

30. číslem končí vydávání Kritické Přílohy Revolver Revue.

Jako 10. svazek Edice RR vychází kniha Ivo Vodseďálka Dvě prosy, Kalvárie & Kompensace, jako 11. svazek Testament Witolda Gombrowicze a jako 12. svazek Karlíkovy Černé práce/Black Works – tato kniha je oceněna v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2004.

2005

Revolver Revue začíná vycházet ve změněné a rozšířené podobě, se zvýšenou periodicitou, jako čtvrtletník.

Novým členem redakce je Marek Vajchr.

Setkání nad „bernhardovským“ číslem RR (59) v Rakouském kulturním středisku.

13. svazkem Edice RR je próza Petra Holmana Z cest…, 14. svazkem Minutové vzdálenosti Roberta Krumphanzla, 15. svazkem Formánkův Francouzský rok a 16. svazkem Ruce básníků Viktora Karlíka (a Roberta Portela).

V pražském Studiu Paměť se koná Večer Revolver Revue s četbou z próz Krešimira Mićanovice, Petra Holmana, Roberta Krumphanzla a Ivo Vodseďálka.

2006

Večer RR a autogramiáda knih Jaroslava Formánka Francouzský rok a Viktora Karlíka Ruce básníků v Týnské literární kavárně.

Jako 17. svazek Edice RR vychází kniha Michaila Kolesova Lovec ticha/Ochotnik tišiny.

Prestižní Cenu Revolver Revue za rok 2005 získal typograf František Štorm a byla mu předána 27. dubna v pražské Literární kavárně v Řetězové ulici na Večeru Revolver Revue. Laudatio proslovil Karel Haloun. Jiří Ornest přečetl ukázku z Gombrowiczových Posedlých, která vyšla v RR č. 62. Martin Ryšavý a Marek Vajchr přečetli ukázky ze sbírky Michaila Kolesova Lovec ticha.

Jako 18. svazek Edice RR vychází kniha Jana Rychlíka Deník 1955.

Na Večeru Revolver Revue 22. června v pražské Literární kavárně v Řetězové ulici byl představen Deník 1955 Jana Rychlíka a Revolver Revue č. 63: Radovan Charvát a Marek Vajchr hovořili o Robertu Walserovi, ukázky z jeho próz přednesl Jiří Ornest.

V pátek 20. října se konal Večer Revolver Revue ve Vídni. Ve vídeňském kulturním centru Alte Schmiede vystoupili se svými texty Zbyněk Hejda, Jaroslav Formánek a Miroslav Drábek. Jejich básně a prózy zazněly česky v autorském přednesu a v německém překladu Christy Rothmeierové v přednesu Kurta Neumanna. S historií a profilem Revolver Revue publikum seznámil Marek Vajchr.

U příležitosti 10. Mezinárodního ročníku dokumentárního filmu JIHLAVA 2000 vystoupili redaktoři Revolver Revue na komponovaném večeru 27. října v 18. 30. Své texty přednesli Zbyněk Hejda a Jaroslav Formánek, dále zazněly texty M. Ryšavého, I. Vodseďálka a J. Rychlíka. V rámci doprovodného programu se rovněž konala výstava prací Viktora Karlíka - který byl autorem výtvarného řešení ceny festivalu - v Oblastní galerii Vysočiny ve dnech 24. - 29. října.

Jako 20. svazek Edice RR vychází kniha Michaela Špirita Počátky potíží.

12. listopadu se v brněnském centru současného umění Skleněná louka konal Večer Revolver Revue věnovaný RR č. 64/2006, zejména tématu „Mary de Rachewiltz a její otec Ezra Pound“.

Vyšlo 65. číslo Revolver Revue.

1. prosince se od 19.00 hodin v Literární kavárně, Řetězová č. 10, Praha 1 uskutečnil další z Večerů Revolver Revue. Martin Pechlát přečetl úryvek ze scénáře Džiana Babana Mluvicí hlava, Miroslav Drábek ukázku z knihy Michaela Špirita Počátky potíží.

Vychází 19. svazek Edice RR, výběr z básnické tvorby skupiny B. K. S., kniha Kaloty.

2007

27. února se v pražském Činoherním klubu uskutečnil Večer Revolver Revue. Tajná organisace B. K. S. přednesla poesii z knihy Kaloty za doprovodu harfenistky Zbyňky Šolcové. Prestižní Cenu Revolver Revue obdržela Věra Nováková a Ivo Vodseďálek. Laudatio přednesl Marek Vajchr.

Poprvé v historii Ceny Revolver Revue získali laureáti její hmotnou podobu - bronzovou plaketu s motivem RR zhotovil Viktor Karlík.

V březnu vyšlo Revolver Revue č. 66.

12. dubna se v kavárně Krásný ztráty konal další z Večerů Revolver Revue, na kterém bylo představeno nové, 66. číslo a Jiří Ornest četl z eseje Ivana Dubského „Euforie a šílenství v Turíně (Poslední dny Nietzschovy)“.

Revolver Revue a knihy Edice RR byly představeny na 13. mezinárodním veletrhu Svět knihy Praha, který se konal 3. - 6. května na Výstavišti Praha.

4. května 2007 byla v rámci veletrhu Svět knihy uvedena kniha Zbyňka Hejdy Sny..., 21. svazek Edice Revolver Revue.

V červnu vyšlo 67. číslo Revolver Revue.

28. června se v Literární kavárně v Řetězové ulici uskutečnil další z Večerů Revolver Revue. Zbyněk Hejda četl ze své knihy Sny... a bylo představeno nové, 67. číslo Revolver Revue.

V překladu Heleny Stachové vyšla jako 22. svazek Edice Revolver Revue kniha Witolda Gombrowicze Trans-Atlantik. Jako 23. svazek Edice Revolver Revue vyšla kniha Alexandra Hohensteina Deník z Warthegau.

19. října se uskutečnil v baru Krásné ztráty Večer Revolver Revue. Jiří Ornest četl ukázky z posledních dvou svazků Edice Revolver Revue, knihy Witolda Gomrowicze Trans-Atlantik a Alexandra Hohensteina Deník Wathegau 1941-42.

Marek Vajchr je autorem 24. svazku Edice Revolver Revue nazvaného Vyložené knihy.

V prosinci vyšlo poslední číslo tohoto roku. Revolver Revue č. 69 přinesla mimojiné i obsáhlý blok věnovaný Andreji Stankovičovi a anketa RR Událost sezóny 2006/07.

Jako 25. svazek Edice Revolver Revue vyšla kniha Pavly Pečinkové nazvaná Je třeba si vybrat, přinášející výbor z textů o výtvarném umění publikovaných mimo jiné v Revolver Revue a Kritické Příloze RR.

2008

Na Cenu F. X. Šaldy jsou nominovány dva tituly z Edice Revolver Revue: Vyložené knihy Marka Vajchra a výbor z kritických textů Pavly Pečinkové Je třeba si vybrat. Na cenu Magnesia litera v kategorii poezie je nominována sbírka Zbyňka Hejdy Sny... (Edice Revolver Revue sv. 21).

Vychází jubilejní 70. číslo Revolver Revue s obsáhlým blokem Céline v Čechách, který mj. připomíná skutečnost, že před 75 lety vznikl český – a vůbec první – překlad Cesty do hlubin noci. 3. dubna je číslo slavnostně uvedeno v Týnské literární kavárně, 12. května pořádá Revolver Revue ve spolupráci s Francouzským institutem célinovské sympozium, na němž jsou za velkého zájmu veřejnosti mj. promítány dokumentární filmy zachycující spisovatele a jeho ženu a prosloveny příspěvky Anny Kareninové, Alice Staškové a Zbyňka Hejdy.

Revolver Revue a knihy Edice RR představeny na mezinárodním veletrhu Svět knihy, který se konal 24.-27. dubna.

Jako 27. svazek Edice Revolver Revue vychází kniha Miroslava Drábka Náhradní služba, jako 28. svazek Cesta Jaroslava Formánka.

Ve čtvrtek 5. června se v klubu Skutečnost (Francouzská 76, Praha 2) uskutečnilo pod názvem Cesta Náhradní službou scénické čtení divadla pražských bezdomovců Ježek a čížek, inspirované zbrusu novými tituly Edice RR: Cestou Jaroslava Formánka a Náhradní službou Miroslava Drábka.

Jako 30. svazek Edice Revolver Revue vychází kniha Witolda Gombrowicze Naše erotické drama.