revolver revue
Revolver Revue od roku 1990 hmotně podpořily tyto instituce:
Barum Continental spol. s r. o.
Central European Publishing Project
Central European Publishing Project
Česká spořitelna a. s.
dílna Ester's
Grafické studio Aspera
Kolegium pro podporu nezávislé vědy, kultury a vzdělání
Komerční banka
Magistrát hl. města Prahy
Nadace Anny Fárové
Nadace Český fond umění
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Nadace Charty 77
Nadace Pro Helvetia
Open Society Fund Praha
Rakouské kulturní fórum v Praze
Rakouské kulturní fórum v Praze
Státní fond kultury ČR
Studio Amos
Telecom
Thomas Bernhard Privatstiftung
Revolver Revue od roku 1990 hmotně podpořili tito soukromí dárci:
Vladimír Cihelka
Anna Blažíčková
Pavel Brázda
Věra Frydrychová
Tomáš Haltuf
Norbert Holub
Jana Hrdličková
Ivan Martin Jirous
Martin Jůzek
Jana Kalinová
Jiří Kolář
Michal Kolezsar
Jaroslav Kořán
Eda Kriseová
Helena Květová
Zdeněk Lacina
Roman Mikyska
Zdeněk Petrů
František Skála
Karel Strachota
M. Studnička
Jan Svoboda
Jiří Šalamoun
Aleš Špičák
Zdeněk Urbánek
Martin Vrabec
Jan Zachariáš