KPRR 19/2001
Vyprodáno
KPRR 19/2001
Číslo s pozměněnou strukturou i grafickou úpravou obsahuje v oddíle „Studie, eseje“ texty Marka Vajchra (o Kritické sborníku), Ludmily Vachtové (o Veletržním paláci) a Vladimíra Mikulky (o inscenacích Rijndersova Fandy), v rubrice „Panorama“ vycházejí další díly Glancovy Ruské kroniky a výtvarného zpravodajství Veroniky Tuckerové či Hyblerova stať o současné české literární vědě. „Recenze a referáty“ zahrnují mj. články Pavly Pečinkové (o Kolářově Psáno na pohlednice), Miloslava Chlupáče (o sochách Michala Blažka), Marty Ljubkové (o režiích Hany Burešové), Roberta Krumphanzla (o  básních Pavla Šruta), Kamily Boháčkové (o filmech Karla Vachka  a Ivana Vojnára), Martina Bráta (o novele Zuzany Brabcové) či Michala Janaty (o fotografických publikacích). „Interview“ představuje ředitele klatovské galerie Marcela Fišera. V oddíle „Dokumenty“ vychází v souvislosti s polemickým komentářem k textu Jiřího Černého část korespondence Terezie Pokorné Josefem Škvoreckým. „Couleur“ obsahuje např. poznámky Zdeňka Vašíčka, Zdeňka Lukeše a Miloše Doležala redakční glosář „Vytrženo“ zaznamenává některé akutální jevy zdejší novinové a časopisecké scény.