Kontakt:

Hodiny pro veřejnost:

  • pondělí 9–18
  • středa 9–18
    (jindy po domluvě)

Šéfredaktorka

Redakce

Ředitelka

Tajemnice

Vydává
Revolver Revue, o.p.s.
Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
IČ: 26534045, DIČ: CZ26534045
č. ú.: 171178049/0300 (ČSOB, a. s.)