Keď som mal...

Keď som mal pätdesiat rokov, napísal o mojich zakázaných filmoch do ilegálnych Lidových novin. Vtedy jsme sa vlastne ešte nepoznali.

Nikolaj mal zvláštnu charizmu, bol to boží človek. Vždy som si o ňom myslel, že je šťastný; v podstate mal radostnú povahu. Niekedy vás nepustil k slovu, nemuseli ste s ním súhlasiť, ale museli ste mu veriť. Mal dobré srdce a zmysel pre humor, ale bol aj zásadový, skromný a nekonformný. Mal v sebe akúsi čistotu. Bol to aristokrat ducha, posadnutý svojou tvorbou a víziou ľudskosti.