Jiří KOVANDA

JIŘÍ KOVANDA (nar. 1953), autodidakt, žije a pracuje v Praze. Maturoval v roce 1973 jako absolvent pětiletého učebního oboru zedník na učňovské škole v Praze-Malešicích, od roku 1971 pracoval jako zeměměřič u Vojenských staveb při stavbě pražského metra. V roce 1976 měl svou první výstavu ve varšavské studentské galerii Mospan, o rok později začal pracovat v depozitáři Národní galerie v Městské knihovně v Praze. Od roku 1995 působí jako odborný asistent Malířské školy Vladimíra Skrepla na Akademii vývarných umění v Praze, od roku 2008 vede ateliér Performativní média na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Je zastupován galeriemi Krobath (Vídeň), GB Agency (Paříž) a SVIT Praha. Vystavuje v Čechách a především v zahraničí.

V RR č. 85/2011 bylo jeho pracoviště představeno v cyklu Ateliéry. Velké interview s Jiřím Kovandou, doprovázené řadou ukázek z jeho prací, připravil pro RR č. 110/2018 Adam Drda.