Em RUDENKO

EM RUDENKO (pseud., nar. 1974 v Mostě) pracuje v dělnických profesích, svou poezii recituje na společných vystoupeních s Xavierem Baumaxou.

Výbor básní Em Rudenka provázel pod názvem Slinty cinty rozhovor Jana Čumlivského s Xavierem Baumaxou v RR č. 89/2012.