Čas a střih v dokumentárním filmu

Chci se věnovat problematice nedostatečného času, který je věnován filmům ve střižně. Jinými slovy chci tvrdit, že k tomu, aby se ustříhal dobrý dokumentární film, je potřeba hodně času. Tvrzení to je jistě značně banální, nicméně v běžné praxi stále přehlížené -- jeho ignorování často potvrzuje výsledná kvalita některých filmů. Moje přednáška by se tedy mohla jmenovat Chvála pomalosti nebo ještě lépe Manifest pomalosti.

K tématu mě inspiroval pohled na mojí choť a spolupracovnici, střihačku Toničku, která se již druhým rokem vracela domů ze střižny kolem desáté hodiny večerní po dvanáctihodinové pracovní době. Včetně sobot a nedělí. Nebyl to pohled na tvůrčí osobnost, ponořenou do konkrétních problémů střihové skladby, kterými by se trápila nebo popřípadě povznášela, ale spíš pohled na dostihového koně těsně před posledním okruhem. Věděla například, že už má  jen dva dny na dokončení filmu a že už se tudíž nemůže zabývat uměleckými nuancemi výsledného tvaru, ale pouze tím, aby film bez větších krkolomností dokončila a odevzdala producentům, nervózně přešlapujícím přede dveřmi střižny. Důvody k nezbytnému dokončení mohou být například nejrůznější producentské závazky, včetně rezervací určitých postprodukčních pracovišť, datum premiéry, smlouvy s televizí apod. Ať už jsou důvody jakékoliv, dochází zde k velice nelogické situaci: poté, co režisér se svým štábem vynaložil veliké úsilí a peníze, aby film co nejlépe natočil, musí najednou ukončit proces střihu ještě předtím, než je film ustříhán, tedy odevzdat nedodělaný film, nebo přinejmenším film, o kterém si není zcela jist, že je dodělaný. Tato situace je absurdní zejména proto, že střih nepatří k nejdražším položkám ve filmovém rozpočtu. Pár týdnů nebo měsíců navíc by jistě producenta nezruinovalo, zatímco získaný čas by mohl znamenat výrazné vylepšení konečného tvaru filmu. A to vůbec nezmiňuji možnost úplného přestříhání filmu od samého základu v případě, že není vůbec schopen života. U nás takováto praxe není běžná, ale třeba v americkém filmu to není nic neznámého. [...]