A - H

ANDĚL Jaroslav
„Je naše umění světové?“ (Otázky nad jednou otázkou)
3, 1995, listopad, s. 6–8. [Úvaha o postavení českého výtvarného umění v mezinárodním kontextu.]

ANDĚL Jaroslav
Překročit stín: fotografické publikace nakladatelství Torst
4, 1996, březen, s. 31–33. [Článek o knihách Viktora Stoilova Portréty (1990), Petra Krále Fotografie v surrealismu (1994), Karla Cudlína (1994), Bohdana Holomíčka (1995) a Josefa Sudka (1995).]

ANDĚL Jaroslav
Je lepší pochopit to jako šanci (s Jaroslavem Andělem hovoří redakce KP RR)
5, 1996, září, s. 6–14. [Rozhovor s ředitelem Veletržního paláce o budoucnosti této instituce, o reflexi výtvarného umění v Čechách a o úloze nových médií v umění.???]

ANDĚL Jaroslav
Dialog s minulostí je rozhovorem o přítomnosti a budoucnosti (s Jaroslavem Andělem hovoří Terezie Pokorná a Viktor Karlík)
13, 1999, březen, s. 36–45. [Rozhovor s odvolaným ředitelem Veletržního paláce; datováno listopad 1998.]

ANTONÍN Václav
Filosofování čili Objevy Ameriky
19, 2001, březen, s. 116–118. [Článek o stati Miroslava Petříčka Marat/Sade (Iluminace č. 3/1999).]

BALOGH Alexander
Ľútosť nad normálnosťou
23, 2002, červen, s. 82–85. [Recenze výstavy kurátora EtiEnna Cornevina Excentriques degravité (Galérie Jána Koniarka v Trnavě, Štátna galérie v Bánské Bystrici). Repro RR.]

BARTOŇOVÁ Lucie
Literatura ve stínu
30, 2004, listopad, s. 76–78. [Recenze knihy Miloše Urbana Stín Katedrály (Argo 2003).]

BASS Eduard
Draf jede do Polska
21, 2001, listopad, s. 126–128. [Článek o Alfredu Fuchsovi.]

BEZDÍČEK Vít
Dulce sed utile
13, 1999, březen, s. 130. [Poznámka o albu Báry Basikové Gregoriana.]

BLAHŮŠEK Štěpán
O autorství
9, 1997, listopad, s. 90–94. [Článek o příspěvku Miloslava Bednáře na I. platónském symposiu Starost o duši a ctnost v Platónově Ústavě a Zákonech a současná filosoficko-politická diskuse o spravedlnosti v demokracii; text byl původně psán pro reklamní přílohu Literárních novin Na kulturu – Konserva.]

BLAHŮŠEK Štěpán
Docentem z potěšení
11, 1998, červen, s. 99–101. [Poznámka o článku Jana Sokola (LN 29. 11. 1997), v němž autor brání svou knihu Čas a rytmus (Oikúmené 1996).]

BLAŽEK Bohuslav
Taky patříte do P?
2, 1995, červen, s. 154–161. [Článek o encyklopedické příručce Kdo je kdo v České republice 94/95 (Modrý jezdec 1994); s kapitolami Adresáře/seznamy/Who is who, Kdo je navíc, kdo chybí, Co je pro koho život, Čísla a rekordy v P, Umění eufemismu, Byl to test, nebo ne? a Poslání adresářů v otevřené společnosti.]

BLAŽEK Bohuslav
Hlas ulice
3, 1995, listopad, s. 129–136. [Článek o názvech a přejmenovávání pražských ulic a náměstí.]

BLAŽEK Bohuslav
Dobročinnost: skryté souvislosti
4, 1996, březen, s. 141–151. [Článek o etice, předpokladech a modelech dobročinnosti; s kapitolami Dobročinnost bez hlavičky, Patero příkladů, Dva póly dobročinnosti v euroamerické tradici, Přicházející paradigma, Etické otazníky dobročinnosti.]

BLAŽEK Bohuslav
Zrazená věda
5, 1996, září, s. 160–167. [Recenze knihy Františka Koukolíka a Jany Drtilové Vzpoura deprivantů (Makropulos 1996); s kapitolami Co kniha nabízí, Za co se kniha vydává a Kam kniha míří.]

BLAŽEK Bohuslav
Soumrak kritiků? (Výtvarná kritika o projektu Jitro kouzelníků?)
7, 1997, duben, s. 50–56. [Článek komentující recenze výstavy Jitro kouzelníků? (Veletržní palác), publikované do konce roku 1996; s kapitolami Žánry, Informační selekce, Fotografický doprovod, Chyby a desinformace, Sugerování zasvěcenosti, Triumf mlhavosti, Některá klišé, Zachráněná čest?.]

BLAŽEK Bohuslav
Soumrak kritiků? (II. kolo)
8, 1997, červenec, s. 27–34. [Článek o dalších recenzích výstavy Jitro kouzelníků? (Veletržní palác) – viz též č. 7/1997; s kapitolami Odskok do mýtu, Od kritiky výstavy ke kritice vystavovatele, Umění interpretace, Předběžné výsledky II. kola.]

BLAŽEK Bohuslav
Časopis (ne)umělec
9, 1997, listopad, s. 12–15. [Článek o prvních čtyřech číslech výtvarného časopisu Umělec.]

BLAŽEK Bohuslav
Obrazy minulosti Zdeňka Vašíčka
9, 1997, listopad, s. 54–57. [Recenze knihy Zdeňka Vašíčka Obrazy (minulosti) (o bytí, poznání a podání minulého času) (Prostor 1996); s kapitolami Rekonstrukce struktury (Zlozvyky a triky, Témata a tabu) a Implicitní tertium (Zjevné a skryté kontexty, Heuristiky a Poslání).]

BLAŽEK Bohuslav
Tělesnost podle Růženy Grebeníčkové
9, 1997, listopad, s. 70–72. [Článek o vzniku knihy R. G. Tematizace těla a tělesného pohybu v novověkém myšlení (Sportpropag 1983; tiskem pod názvem Tělo a tělesnost v novověkém myšlení, Prostor 1997).]

BLAŽEK Bohuslav
Svět časopisů o bydlení
10, 1998, březen, s. 122–125. [Článek o časopisech zabývajících se bytovou kulturou.]

BLAŽEK Bohuslav
Detail: od nihilismu ke kritice
11, 1998, červen, s. 6–11. [Článek o „časopisu pro vizuální kulturu“; s kapitolami Dimenze iregularity, Jazykové zvláštnosti, Zitatenschatz a A přece se myslí.]

BLAŽEK Bohuslav
Osudy fotografie v českých denících na sklonku 20. století
13, 1999, březen, s. 26–35. [Článek o fotografii v současném denním tisku; s kapitolami Vstupní srovnání, Reportážní vs. ilustrativní přístup, Odběr od agentur, Varianty portrétu, Autorství a autenticita a Mezi fotografií a dekorem.]

BLAŽEK Bohuslav
Osudy české fotografie v týdenících na sklonku 20. století
14, 1999, červen, s. 27–34. [Článek o fotografii v týdenících Květy, Mladý svět, Reflex, Respekt a Týden; s kapitolami Patero stylů a Čím nám jsou týdeníky a čím jejich fotografové.]

BLAŽEK Bohuslav
Z designu se stává signum designu
15, 1999, listopad, s. 24–31. [Recenze výstavy Signum design (Český design 1980–1999).]

BLAŽEK Bohuslav
Kritici proti nechápavým kritikům (a jak to dopadlo)
15, 1999, listopad, s. 36–38. [Recenze časopisu Ateliér (č. 18/1999) věnovaného 48. bienále v Benátkách.]

BLAŽEK Bohuslav
Skrytý teror přímky
16, 2000, březen, s. 11–23. [Článek zabývající se architekturou starších částí Prahy; s kapitolami Popis jevu, jako bychom mu vůbec nerozuměli, Ke konceptu města patří i lidé, Bezprostřední důvod v pozadí: uliční čára, Nedejme se manipulovat pseudoracionalitou.]

BLAŽEK Bohuslav
Zvířátka a umělci
17, 2000, červen, s. 48–52. [Článek komentující vernisáž výstavy Michala Cihláře Dva lidi v zoo (galerie Pecka); s kapitolami Trhlina první, Trhlina druhá.]

BLAŽEK Bohuslav
Výlet do elektronické věčnosti
18, 2000, listopad, s. 116–126. [Článek o české internetové scéně; s kapitolami Františkovy www stránky, Minidebiltén: satira po katoličku, Iregion: boje na Bruntálsku, Kangaroo: bůh z Nymburka; datováno 17. 8. 2000. Ohlasy v č. 19 (V. Měrák) a 20/2001 (L. Daňhelová).]

BLAŽEK Michal
Existuje ještě dnes sochařství? (Řečnické cvičení s Michalem Blažkem)
4, 1996, březen, s. 39–42. [Rozhovor o rozdílu mezi sochou a objektem a o sochařských expozicích ve Veletržním paláci; otázky kladl M. Š. (=Michael Špirit).]

BLAŽEK Michal
Odpověď Jiřímu Davidovi
19, 2001, březen, s. 154–157. [Komentář k ohlasu (s. 152–154) na interview s M. B. (Revolver Revue č. 42/2000).]

BLAŽEK Michal
Karel Nepraš
23, 2002, červen, s. 74–75. [Nekrolog o sochařovi († 5. 4. 2002).]

BLAŽEK Michal
Návštěvy Veletržního paláce
23, 2002, červen, s. 118–123. [Článek o expozici současného českého umění.]

BLAŽEK Michal
K rozhovoru pana Kroula se Z. Benýškem
24, 2002, listopad, s. 156. [Ohlas na interview v Revolver Revue č. 48/2001.]

BLAŽEK Michal
Sochařská hlídka
25, 2003, březen, s. 106–108. [Článek s kapitolami Olbram Zoubek (o reliéfech na bance ve Spálené ulici a o památníku obětem komunismu na Újezdě), Výstava Michala Singera v Galerii Roberta Guttmanna, Pamětní deska Milady Horákové, ČNB žije v pravdě, Příbramská výstava Stanislava Hanzíka, Normalizátor normalizace chystá další úder (o filmu Jana Hřebejka Pupendo) a Ceny nadačního fondu Lux et Lapis (laureáty Karel Srp ml. a Eva Vinopalová). Foto autor.]

BLAŽEK Michal
Sochařská hlídka
26, 2003, červen, s. 71–77. [Glosy Výstava Zbyňka Sekala (Galerie Ztichlá klika, duben 2003), Portréty v ND (o sochařských portrétech), Výstava Vojtěcha Adamce (Galerie Navrátil, duben 2003), Za Zdeňkem Palcrem (o sborníku litoměřické galerie, 1999) a Pomník Franze Kafky od Jaroslava Róny. Foto J. Valenta a Miroslav Vránek, archiv Galerie Navrátil a repro RR.]

BLAŽEK Michal
O plastičnosti
26, 2003, červen, s. 98–103; spoluautor Miloslav Chlupáč. [Záznam části vystoupení M. Ch. na přednášce M. B. O pojetí plastičnosti u Kurta Badta, Zdeňka Palcra a Václava Nebeského (Unijazz, 7. 12. 2002). Rubrika Dokumenty.]

BLECHA Ivan
Ke kritice Aviezera Tuckera
10, 1998, březen, s. 134. [Reakce na článek Aviezera Tuckera Krize českých vysokých škol (č. 8/1997).]

BLECHA Ivan
Filosof ze Spojených států
11, 1998, červen, s. 168–170. [Ohlas na články Aviezera Tuckera v č. 8/1997 a 10/1998. Komentář A. T. na s. 172–174.]

BOHÁČKOVÁ Kamila
Různořečí naší doby
19, 2001, březen, s. 76–78. [Recenze filmů Karla Vachka Bohemia Docta a Ivana Vojnára Proroci a básníci.]

BOHÁČKOVÁ Kamila
Banalita a nudismus dnešního „ráje“
20, 2001, srpen, s. 76–79. [Recenze filmu Věry Chytilové Vyhnání z ráje.]

BOHÁČKOVÁ Kamila
Kruhový svět Jana Němce
20, 2001, srpen, s. 126. [Recenze filmu Noční hovory s matkou.]

BOUDOVÁ Dana
Ale nic by nemělo být víc šetřeno než nelhostejní kritici!
11, 1998, červen, s. 132–136. [Recenze knihy Jiřího Cieslara Concettino ohlédnutí (NFA 1996). Ohlas v č. 12/1998 (J. Vacková).]

BOUDOVÁ Dana
Vážená Jarmilo Vacková
12, 1998, listopad, s. 165–166. [Komentář k ohlasu Jarmily Vackové (s. 163–165) na článek o Jiřím Cieslarovi (č. 11/1998).]

BRÁT Martin
Spravedlnost podle Boženy Správcové
18, 2000, listopad, s. 82–84. [Recenze knihy Boženy Správcové Spravedlnost (Host 2000).]

BRÁT Martin
Pasti Zuzany Brabcové
19, 2001, březen, s. 78–81. [Recenze knihy Zuzany Brabcové Rok perel (Garamond 2000).]

BREGANT Michal
Zajímavosti ze světa filmu
2, 1995, červen, s. 127–130. [Recenze knihy Pavla Melounka Biják.]

BREGANT Michal
Občan GEN
4, 1996, březen, s. 78–83. [Článek o televizním dokumentu, zvláště o cyklech GEN a GENUS a o filmu Martiny Kudlaček L'amour fou; datováno leden 1996.]

BREGANT Michal
Obrana – ale čeho vlastně?
5, 1996, září, s. 129–131. [Článek–polemika s Vladimírem Justem (LtN č. 20 a 22/1996), který reagoval na Bregantovu stať Občan Gen (KP č. 4/1996) o současné filmové dokumentaristice; s kapitolami Tvar a rozumění, Formální hnidopich a Potřebuje dokument obranu? Datováno 31. 5. 1996.]

BREZINA Ivan
Protože kritika...
10, 1998, březen, s. 139–140. [Replika na ohlas Michala Justa (na s. 138–139) k Brezinovu článku z Revolver Revue č. 35/1997.]

BREZINA Ivan
Anatomie jednoho konkursu
18, 2000, listopad, s. 126–129. [Článek o průběhu konkursu na místo šéfredaktora Literárních novin na podzim 1999.]

BROCKHAUS Christoph
Socha je spojena s existencí, malba se snem...
20, 2001, srpen, s. 118–124. [S ředitelem Lehmbruckova muzea v Duisburgu hovořil Čestmír Lang.]

BROUSKOVÁ Markéta
Povzdech nad plebejcem
22, 2002, únor, s. 105–106. [Glosa o české povaze.]

BROUSKOVÁ Markéta
Tohle, Evropo, neošvejkuješ!
23, 2002, červen, s. 129–130. [Glosa o světě po 11. 9. 2001.]

BROUSKOVÁ Markéta
Populismus ve znamení moderny
24, 2002, listopad, s. 130–132. [Glosa o vztahu médií a politiky.]

CIESLAR Jiří
Fóbie z fóbií
3, 1995, listopad, s. 155–156. [Ohlas na článek Andreje Stankoviče Po vlastech, kam muška jenom stříbrná... (č. 2/1995). Komentář A. S. na s. 156.]

CIESLAR Jiří
...jináč zme žili absolutně (nad filmem Automat Svět a nad deníky a korespondencí Vladimíra Boudníka)
4, 1996, březen, s. 8–20. [Dvoudílná studie o V. Boudníkovi.]

CIESLAR Jiří
Nietzschův návrat a nálady konce století
5, 1996, září, s. 100–109. [Pětidílná studie o současné recepci Nietzschova díla; pojednáno mj. o knihách Ivo Frenzela Friedrich Nietzsche (MF 1995), Joachima Köhlera Tajemný Zarathustra (Votobia 1995) Antonína Mokrejše Odvaha vidět (H&H 1993) a Pavla Kouby Nietzsche (ČS 1995).]

CIESLAR Jiří
Souboj s Vachkem
6, 1996, prosinec, s. 100–109. [Dvoudílná úvaha o filmu Karla Vachka Co dělat? (1996).]

CIESLAR Jiří
Muži pro každé počasí
6, 1996, prosinec, s. 142–144. [Článek o předmluvě Jiřího Menzela k memoárům Otakara Vávry Podivný život režiséra – obrazy vzpomínek (Prostor 1996).]

CIESLAR Jiří
Jungův příchod
7, 1997, duben, s. 64–79. [Sedmidílná studie o díle Carla Gustava Junga, o jeho vydávání v Čechách i o platnosti Jungových postřehů v souvislosti s deníkovou a memoárovou literaturou a filmovými scénáři.]

CIESLAR Jiří
Kolářovy dávné otázky (Nad Jiřím Kolářem, hlavně deníkovým)
8, 1997, červenec, s. 84–98. [Sedmidílná studie o deníkovém díle Jiřího Koláře.]

CIESLAR Jiří
Lev Šestov – Smysl fragmentu
9, 1997, listopad, s. 64–70. [Čtyřdílná studie o knize Lva Šestova Apoteóza vykořeněnosti (Herrmann & synové 1995).]

CIESLAR Jiří
Deníky Pavla Juráčka a jeho Kat
10, 1998, březen, s. 95–102. [Studie o režisérových zápiscích (výbor v Iluminaci č. 1/1997), jeho scenáristické Explikaci (Film & doba č. 5/1968) a o filmu Příběh pro začínajícího kata (1969).]

CIESLAR Jiří
České pomníky
11, 1998, červen, s. 106–110. [Článek o televizních dokumentech Olgy Sommerové.]

CIESLAR Jiří
Rizika života v poezii a Landolfiho „posunuté křeslo“
12, 1998, listopad, s. 56–65. [Pětidílný článek o knihách Zdeňka Kožmína Struktury (Rovnost 1995) a Obtisky (Host 1998) a Petra Krále Pařížské sešity (Bratislava, Fragment 1996).]

CIESLAR Jiří
Rozanov
13, 1999, březen, s. 49–61. [Desetidílná studie o V. V. Rozanovovi.]

CIESLAR Jiří
Česká a světová kinematografie v éře „občasné ztráty vědomí“
14, 1999, červen, s. 127–133. [Článek o filmech Roberta Benigniho Život je krásný (1997), Johna Maddena Zamilovaný Shakespeare, Toma Tykwera Lola běží o život, Ivana Vojnára Cesta pustým lesem, Vladimíra Michálka Je třeba zabít Sekala (vše 1998) a Saši Gedeona Návrat idiota (1999); datováno 17. 4. 1999.]

CIESLAR Jiří
Whitman (k novému vydání Stébel trávy)
16, 2000, březen, s. 51–59. [Studie o tvorbě Walta Whitmana při příležitosti nového vydání autorovy poezie (Cylindr 1998).]

CIHLÁŘ Michal
Krátce z kultury
1, 1995, leden, s. 9–10. [Poznámka o mechanismech moderního výtvarného umění; datováno 17. 11. 1994.]

CÍSAŘ Karel
Kazisvěti & kvazisvěty
9, 1997, listopad, s. 73–75. [Recenze knihy Václava Bělohradského Mezi světy & Mezisvěty (Votobia Praha 1997).]

CÍSAŘ Karel
Trocha komparatistiky... II.
10, 1998, březen, s. 64. [Srovnání výroků Václava Bělohradského (1992) a Zdeňka Pince (1994).]

ČERNÝ Jindřich
Český román Vlasty Chramostové
16, 2000, březen, s. 88–93. [Recenze memoárové knihy Vlasty Chramostové.]

ČERVENKA Miroslav
Mukařovského žlutá knížka
16, 2000, březen, s. 67–70. [Recenze knihy Mojmíra Grygara Terminologický slovník českého strukturalismu (Host 1999).]

ČERVENKA Miroslav
Pravopisná nuda pokračuje
22, 2002, únor, s. 140–141. [Ohlas na článek Jiřího Flaišmana a Michala Kosáka (č. 21/2001).]

DAŇHELOVÁ Lenka
Blažkův zjednodušený svět
20, 2001, srpen, s. 150–151. [Ohlas na článek Bohuslava Blažka (č. 18/2000).]

DAVID Jiří
Pozlacení poustevníci, zlaté děti a diamantoví mniši
9, 1997, listopad, s. 191–193. [Text, zřejmě reakce na texty Antonína Kosíka (č. 3/1995 a 7/1997).]

DAVID Jiří
Smutná paranoia
19, 2001, březen, s. 152–154. [Ohlas na interview s Michalem Blažkem (Revolver Revue č. 42/2000). Komentář Viktora Karlíka na s. 154 a M. B. na s. 154–157.]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Slovník jednoho kolektivu
5, 1996, září, s. 26–45. [Recenze prvního dílu Slovníku českých spisovatelů od roku 1945, část A–L (Brána 1995); datováno květen 1996.]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Ke dvěma číslům Souvislostí
6, 1996, prosinec, s. 88–89. [Recenze č. 4/1995 a č. 1/1996.]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Dlouhý text...
6, 1996, prosinec, s. 187–188. [Komentář k reakci Pavla Janouška (s. 172–187) na recenzi Slovník jednoho kolektivu (KP č. 5/1996).]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Když píše, je čistá
8, 1997, červenec, s. 64–67. [Recenze knihy Boženy Správcové Výmluva (ČS 1995).]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Ke dvěma číslům Souvislostí II
8, 1997, červenec, s. 124–126. [Kurziva o č. 2–3 a 4/1996.]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Jak se ze starého Hostovského stal nový Hostovský
8, 1997, červenec, s. 131–133. [Článek o ediční přípravě 2. svazku Vybraných spisů Egona Hostovského Černá tlupa/Žhář (ERM 1996, editorka Olga Hostovská).]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Ke dvěma číslům Souvislostí III
9, 1997, listopad, s. 86–87; podepsáno -ad-. [Kurziva o č. 1 a 2/1997.]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Salon, kde se nic neděje
9, 1997, listopad, s. 89. [Poznámka o literární příloze deníku Právo Salon (vychází od září 1996).]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
„Jak je to příjemné a lidské / že už zase píšu“
10, 1998, březen, s. 43–46. [Recenze knih Svatavy Antošové Ta ženká musí být opilá! (ČS 1990), ...Aniž ťala hlavou (Krásné nakladatelství 1994) a Tórana (MF 1994). Ohlas v č. 12/1998 (J. J. K. Nebeský).]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
O jednom literárním měsíčníku
13, 1999, březen, s. 84–87. [Článek o časopise Host v roce 1998; původní verze přednesena 12. 1. 1999 v cyklu Podoby a problémy literárních časopisů, který pořádala Společnost F. X. Šaldy na FF UK.]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Časopis pro osvětu a kulturní vzdělávání
13, 1999, březen, s. 95–98; podepsáno -ad-. [Poznámka o revui Souvislosti č. 3–4/3997, a 1 a 2/1998; datováno 8. 2. 1999.]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Editor a čtenář (Nad šesti svazky Spisů Františka Langera)
24, 2002, listopad, s. 89–95. [Článek o ediční přípravě Langerových Spisů.]

DOLEŽAL Bohumil
Tvář a echo zlých časů
7, 1997, duben, s. 119–124. [Reakce na článek Milana Jungmanna Echo zlých časů (LtN č. 51–52/1996) o časopise Tvář a jeho autorech.]

DOLEŽAL Miloš
Na kšandách se symfonie nezahraje
10, 1998, březen, s. 23–24. [Poznámka o ilustracích Vladimíra Komárka k nové edici Erbenovy Kytice (nakl. V. Šmidt 1997).]

DOLEŽAL Miloš
Svaté pocity pana Jíry
11, 1998, červen, s. 49–50. [Recenze knihy Josefa Jíry Deníky malíře srdcem (Paseka 1997).]

DOLEŽAL Miloš
Soudruhu Jelene, piš a čekej na vhodnou příležitost
13, 1999, březen, s. 93–95. [Recenze knihy Josefa Jelena Jeden z prokletých (Petrklíč 1998).]

DOLEŽAL Miloš
Jak si český sklář spletl kostel s bankou
12, 1998, listopad, s. 42–43; spoluautor Jiří Štourač. [Článek o vitrážích vytvořených Janem Exnarem pro gotický kostelík sv. Markéty v Loukově.]

DOLEŽAL Miloš
A sakra – další sakrální atrapa. Tentokrát: Svatá Zdislava spěchá s rodinkou na autobus
14, 1999, červen, s. 47–48. [Článek o mozaice Jaroslava Šerých v kapli sv. Zdislavy v kostele sv. Jiljí v Praze.]

DOLEŽAL Miloš
A sakra – další sakrální atrapa. Tentokrát: veselá Křížová cesta
16, 2000, březen, s. 32–35. [Článek o obrazech Renaty Štolbové v areálu Dobrá Voda.]

DOLEŽAL Miloš
A sakra – další sakrální atrapa. Tentokrát: Vcítit se do lidí aneb Jako když šimrají kocourka
17, 2000, červen, s. 65–67. [Článek o obrazech Jiřího Anderleho v kostele sv. Matěje v pražské Šárce.]

DOLEŽAL Miloš
Věra Nováková ve věži
18, 2000, listopad, s. 52–54. [Recenze výstavy v Galerii ve věži (Planá u Mariánských Lázní).]

DOLEŽAL Miloš
A sakra – další sakrální atrapa. Tentokrát: Beránci v azuru aneb Příště zase jinak
18, 2000, listopad, s. 55–57. [Článek o výzdobě Jana Kristoforiho pro Kostel sv. Václava v Praze 4 – Nuslích.]

DOLEŽAL Miloš
A sakra – další sakrální atrapa. Tentokrát: Princeznička na bále a ufoní špekáček aneb manželka propašovaná do kapličky
19, 2001, březen, s. 120–122. [Článek o obrazu Jana Nováčka ve zvonici Starého Suchdola v Praze 6.]

DOLEŽAL Miloš
Výstava jako marnivost
19, 2001, březen, s. 129–130. [Recenze výstavy Jiřího Anderleho Na závěr milénia v Kongresovém centru.]

DOLEŽAL Miloš
Puget, košte nebo kytice?
20, 2001, srpen, s. 134–137. [Článek o ilustračních doprovodech Erbenovy Kytice od Jarmily Haklové-Bulla (Doplněk) a Jiřího Štourače (Triáda).]

DOLEŽAL Miloš
A sakra – další sakrální atrapa. Tentokrát: Jak se cestou na Golgotu může potkat hrací automat a invalidní vozík s krtčí dírou
22, 2002, únor, s. 103–105. [Článek o obrazech křížové cesty od Renaty Bartoňové v kostelu sv. Václava v Petrově u Strážnice.]

DOLEŽAL Miloš
Bacha, něco přichází!
26, 2003, červen, s. 82–83. [Článek o internetových stránkách brněnského nakladatelství Petrov, zvláště o sebeprezentaci Bohuslava Vaňka-Úvalského a Přemysla Ruta.]

DOLEŽAL Miloš
Zavařeninky Fandy Brabce
27, 2003, listopad, s. 122–123. [Poznámka o rozhovoru kameramana a režiséra Františka A. Brabce ve Filmových listech LFŠ v Uherském Hradišti.]

DOLEŽAL Miloš
Nadčasový triumf
28, 2004, březen, s. 103–104. [Recenze sborníku k padesátým narozeninám sochaře Otmara Olivy Bytem v hrůze (Velehrad, T. Ježek/Ottobre 12 2002). Repro RR.]

DORŮŽKA Lubomír
Prezydent Krokadýlů
8, 1997, červenec, s. 103–104. [Reakce na článek Patrika Ouředníka Prezydent, nebo Krokadýl? (č. 7/1997).]

DRDA Adam
Nové myšlení a starý disent
2, 1995, červen, s. 132–137. [Třídílný článek o bagatelizaci předlistopadového opozičního myšlení současnými quasiliberálními postoji.]

DRDA Adam
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
3, 1995, s. 106–117. [Článek o historii, významu a současné situaci kolem VONSu; datováno srpen 1995.]

DRDA Adam
Opožděně o knize Sergeje Machonina
4, 1996, březen, s. 64–68. [Recenze knihy Sergeje Machonina Příběh se závorkami (Atlantis 1995).]

DRDA Adam
Naše česká klec (O národu v postkomunistické době)
5, 1996, září, s. 151–159. [Článek s kapitolami Plánování nového češství a jeho základy, Osamělý šedý vlk aneb Ochránci rodinného zlata, Karel des Fours Walderode, Gerd Albrecht, Frank Boldt..., Němci z českých zemí, prezident Edvard Beneš, Politici, intelektuálové a žurnalisté a Národ a stát – nacionalismus, vlastenectví a občanství.]

DRDA Adam
Dvakrát o nové normalizaci
6, 1996, prosinec, s. 149–152. [Článek o jmenování bývalého komunisty Jana Křivánka do funkce městského státního zástupce a o volebním hesle ODS před senátními volbami.]

DRDA Adam
„Služba proběhla bez závad“ (O svědectví a podléhání v Třešňákových prózách)
7, 1996, duben, s. 81–85. [Recenze výboru z povídek Vlastimila Třešňáka U jídla se nemluví (Torst 1996); datováno leden 1997.]

DRDA Adam
Zdivočelá země aneb Dobrý úmysl a ještě lepší obchod (Nad knihou Jiřího Stránského a její televizní verzí)
8, 1997, červenec, s. 150–156. [Článek o knize Jiřího Stránského Zdivočelá země/Aukce (Hejkal a Knižní klub 1997) a o dvanáctidílném televizním seriálu Zdivočelá země (režie Hynek Bočan, scénář J. Stránský).]

DRDA Adam
Prezidentův sňatek s Chemapolem (O normalizaci poměrů potřetí)
8, 1997, červenec, s. 185–188. [Článek o obchodnických aktivitách Václava Havla a jejich ohlasu v tisku; datováno duben–květen 1997.]

DRDA Adam
Kritické myšlení a zablokovaná politika (Nad knihou Bohumila Doležala)
9, 1997, listopad, s. 141–146. [Recenze knihy B. D. Nesamozřejmá politika (Torst 1997).]

DRDA Adam
Maus aneb Radost nad novinkou
10, 1998, březen, s. 17–20. [Recenze prvního dílu comicsu Arta Spiegelmana Maus (Torst 1997).]

DRDA Adam
„Dobré“ rady a nepoužitelné svědectví (nad novinovými projevy Pavla Kohouta)
12, 1998, listopad, s. 145–153. [Čiánek o Kohoutově publicistice v roce 1998.]

DRDA Adam
Tři pokusy o „uměleckou literaturu faktu“
13, 1999, březen, s. 138–141. [Článek o knihách Inny Mirovské Den pěti světel – Svědectví o posledním protižidovském pogromu na Moravě (Votobia 1998), Paula Polanského Dvakrát tím samým – Básně o romském holocaustu 1940–1997 (G plus G 1998) a Přemysla Svory Sedm týdnů, které otřásly Hradem (Svora 1998).]

DRDA Adam
Když se plní penzum, létají třísky aneb „Hořkosladká sága“ o konečném řešení (nad filmem Martina Mináče a Jiřího Hubače Všichni moji blízcí)
16, 2000, březen, s. 112–115. [Článek o filmu spolu s poznámkou o filmu Karla Kachyni Hanele.]

DRDA Adam
Přece jsme nemohli vědět, jak to dopadne (O dokumentárním filmu Jiřího Krejčíka Maturita v listopadu)
18, 2000, listopad, s. 107–113. [Článek s kapitolami Konfrontace, Čebiš – padouch na dně, Přitěžující zachránci a střet dvou světů, Major Lhotař – padouch blb a Odhalení informátora.]

DUDEK Petr
Výprodej naivity
1, 1995, leden, s. 66–70. [Recenze knih chorvatské novinářky a Slavenky Drakulićové o válce v Bosně How We Survived Communism and Even Laughed (New York 1993) a The Balkan Express: Fragments from the Other Side od the War (New York 1994).]

DUDEK Petr
Když nevíš kudy kam, vystřel
2, 1995, červen, s. 178–179. [Reakce na článek Petra Placáka Národní tisková fronta (č. 1/1995). Komentář P. P. na s. 179–180.]

DUDEK Petr
Na schovávanou s vlastní názorem
3, 1995, listopad, s. 56–61. [Recenze knihy Martina Hilského Modernisté (Torst 1995); pojednáno též o autorově knize Angloamerická „Nová kritika“ (1976).]

DUDEK Petr
Nehraje se! (Nad hrou Tonyho Kushnera: Andělé v Americe)
4, 1996, březen, s. 91–95. [Článek o hře T. K. inscenované v Praze divadelními společnostmi Misery Loves Company a Black Box.]

DUDEK Petr
Když jsou velikáni bezbranní
5, 1996, září, s. 55–59. [Recenze knihy Evy Kantůrkové Valivý čas proměn (ČS 1995).]

DUDEK Petr
K reakci Jana Koláře
5, 1996, září, s. 180. [Komentář k ohlasu J. Koláře (s. 180) na článek Nehraje se! (č. 4/1996).]

DUDEK Petr
Esej nesej
6, 1996, prosinec, s. 41–45. [Recenze knihy Přemysla Ruta Ptáček (n)eseje zpívá vesele (Petrov 1995). Ohlas v č. 8/1997 (V. Mistrová).]

DUDEK Petr
Třešňák o době, Hutka o sobě
7, 1997, duben, s. 86–90. [Recenze próz Jaroslava Hutky Dvorky a Plechovky (Votobia 1996) a výboru z povídek Vlastimila Třešňáka U jídla se nemluví (Torst 1996).]

DUDEK Petr
Řeči netopýří
8, 1997, červenec, s. 188–193. [Článek o televizním diskusním Klubu Netopýr Antonína Přidala.]

DUDEK Petr
Opravdu nejsem ctitel Přemysla Ruta,...
8, 1997, červenec, s. 213; podepsáno PD. [Komentář k reakci Veroniky Mistrové (s. 212–213) na článek Esej nesej (č. 6/1996).]

DUDEK Petr
Na bělošské stezce (Nad Trnovou dívkou Jáchyma Topola)
9, 1997, listopad, s. 45–50. [Recenze knihy Trnová dívka (Hynek 1997, vybral a přeložil J. Topol). Ohlas v č. 10/1998 (M. Křížová, O. Kašpar, J. Topol), komentář v č. 11/1998 (J. Šitler).]

DUDEK Petr
Obrana skrupulí
10, 1998, s. 113–117. [Článek o stati Václava Bělohradského Jazykový bolševismus a naše nynější krize (příl. Práva Salon č. 47/1998).]

DUDEK Petr
Nepsal jsem v žádném případě...
10, 1998, s. 145–146. [Replika na ohlasy k článku o knize Trnová dívka (M. Křížová, O. Kašpar, J. Topol).]

DUDEK Petr
Dialog se bez rozhovoru neobejde
11, 1998, červen, s, 140–144. [Recenze knihy Karla Hvížďaly Dialogy (Torst 1997).]

DUDEK Petr
Amerika v českých mozcích
14, 1999, červen, s. 158–159. [Poznámka k tématu 41. čísla společensko-kulturního čtvrtletníku Prostor „Dokážeme se vyrovnat s Amerikou?“.]

DUDKOVÁ Veronika
O Terezínu bez Terezína
7, 1997, duben, s. 153–156. [Článek o inscenaci hry Arnošta Goldflama a Damiena Graye Sladký Theresienstadt v Divadle Archa (režie Damien Gray).]

DUS Jan
Placák brání Sarkandra
4, 1996, březen, s. 178–183. [Reakce na článek Petra Placáka Česká reformace v akci (č. 3/1995) o sborníku Evangelíci o Janu Sarkandrovi; s kapitolami Sarkander byl „kmenovým“ členem násilnického komanda, Sarkandrovi obhájci hrubě falšují české dějiny, Ani Sarkandrova smrt nebyla světecká, Sarkandrovi jsem neukřivdil a Jde o víc než o Sarkandra. Reakce P. Placáka na s. 183.]

EMMEROVÁ Jarmila
Cui bono
8, 1997, červenec, s. 101–103. [Reakce na článek Patrika Ouředníka Prezydent, nebo Krokadýl? (č. 7/1997).]

ERML Richard
Dům bez pána – dům bez oken
2, 1995, červen, s. 107–114. [Článek o inscenacích v Národním divadle (Eugene O'Neill: Měsíc pro smolaře, režie Miroslav Krobot; Pedro Calderón de la Barca: Zázračný mág, režie Hana Burešová; Richard Nelson: Dva shakespearovští herci, režie Ladislav Smoček).]

ERML Richard
Kosmický hřbitov
4, 1996, březen, s. 96–99. [Článek o inscenaci hry Ladislava Smočka Kosmické jaro (Činoherní klub, režie autor).]

FÁROVÁ Anna
České muzeum fotografie
4, 1996, březen, s. 20–25; spoluautor Josef Moucha. [Na s. 20–21 článek o potřebě vzniku českého muzea fotografie, podepsaný A. F.; na s. 21–25 článek o aktivitách směřujících ke vzniku českého muzea fotografie, podepsaný J. M.]

FÁROVÁ Anna
Ještě o bílých místech na mapě české fotografie (S Annou Fárovou hovoří Josef Moucha)
4, 1996, březen, s. 25–31. [Rozhovor o dosud nezpracovaných oblastech české fotografie.]

FEYFAR Petr
Chudožilova nepochopení
15, 1999, listopad, s. 153–155. [Ohlas na rozhovor s Petrem Chudožilovem (Revolver Revue č. 40/1999). Komentář P. Ch. v č. 16/2000.]

FISCHEROVÁ Viola
Omyl Chudožilov, Ad interview v RR č. 40/1999
15, 1999, listopad, s. 151–153. [Ohlas na rozhovor s Petrem Chudožilovem (Revolver Revue č. 40/1999). Komentář P. Ch. v č. 16/2000.]

FIŠER Marcel
Důstojná pocta Josefu Čapkovi
11, 1998, červen, s. 36–46. [Recenze knihy Jaroslava Slavíka a Jiřího Opelíka Josef Čapek (Torst 1996).]

FIŠER Marcel
Světlo v kulisách
12, 1998, listopad, s.14–18. [Článek o výstavě Jakuba Schikanedera ve Valdštejnské jízdárně.]

FIŠER Marcel
Zeminův Zívr
14, 1999, červen, s. 20–27. [Článek o výstavě Ladislava Zívra, kterou připravil Jaromír Zemina v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech (listopad 1998 – leden 1999).]

FIŠER Marcel
Tento text...
15, 1999, listopad, s. 41–41. [Přepracované znění textu, jehož původní verze byla přednesena na zahájení výstavy obrazů Ivana Sobotky v Galerii Litera.]

FIŠER Marcel
Chalupeckého cena je pro výtvarné umění málo
16, 2000, březen, s. 30–32. [Článek o každoročním udílení Ceny Jiřího Chalupeckého mladým výtvarníkům.]

FIŠER Marcel
Katolická moderna v obrazech (K monografii a výstavě Zajatci hvězd a snů)
18, 2000, listopad, s. 48–51. [Článek o kulturním a církevně-reformním hnutí na přelomu 19. a 20. století a o knižní edici Aleše Filipa a Romana Musila.]

FIŠER Marcel
To místo je nabito ohromným potenciálem (s Marcelem Fišerem hovoří Terezie Pokorná)
19, 2001, březen, s. 112–114. [Rozhovor o budoucnosti Galerie Klatovy-Klenová, datováno leden 2001.]

FLAIŠMAN Jiří
Nakladatelství, které peče housky
17, 2000, červen, s. 102–103; spoluautor Michal Kosák. [Poznámka o současné situaci v nakladatelství Vyšehrad a o chystané edici překladů Jiřího Langera.]

FLAIŠMAN Jiří
Nádavkem k článku Nakladatelství, které peče housky
19, 2001, březen, s. 124–125; spoluautor Michal Kosák. [Poznámka o nakladatelství Vyšehrad a o edici překladů Jiřího Langera Zpěvy zavržených.]

FLAIŠMAN Jiří
Nejisté ediční pole I.
21, 2001, listopad, s. 22–26; spoluautor Michal Kosák. [Článek o koncepci Sebraných spisů Bohumila Hrabala. Ohlas v č. 22/2002 (M. Červenka).]

FLAIŠMAN Jiří
Reprint?
30, 2004, listopad, s. 97–99; spoluautor Michal Kosák. [Recenze o faksimlovaných edicích nakladatelství Akropolis (V. Nezval: Praha s prsty deště, K. Teige: Svět, který se směje) a Torst (Zvěrokruh a Surrealismus).]

FORMÁNEK Jaroslav
Svět podle kufru
25, 2003, březen, s. 132–133. [Článek o výzkumech Philippa Soly.]

FORMÁNEK Jaroslav
Ještě jeden pařížský kufr
25, 2003, březen, s. 137–138; podepsáno J. F. [Poznámka o korespondenci Jaroslava Trnky a Jiřího Voskovce; datováno prosinec 2002.]

GLANC Tomáš
Hranice umění
1, 1995, leden, s. 10–15. [Recenze výstavy sovětského umění stalinské éry Agitace ke štěstí (Galerie Rudolfinum v Praze).]

GLANC Tomáš
Proč právě Charms, proč právě dnes?
2, 1995, červen, s. 78–82. [Článek o ruském spisovateli a o recepci jeho tvorby v Čechách po roce 1990.]

GLANC Tomáš
Generální agent Roman Jakobson
7, 1997, duben, s. 124–132. [Stať o spojitých bodech Jakobsonova vědeckého díla a jeho občanského angažmá; text – kromě první části – vychází z referátů Revolutionäre Matrosen bei Roman Jakobson (z konference o R. Jakobsonovi v pražském Sirotčinci v březnu 1996) a Razvedyvatěl'nyj kurs Jakobsona (z kongresu 100 let R. O. Jakobsona v Moskvě 23. 12. 1996).]

GLANC Tomáš
Padrtův Malevič
9, 1997, listopad, s. 9–12. [Recenze knihy Jiřího Padrty Kazimir Malevič a Suprematismus (Torst 1996).]

GLANC Tomáš
Komu škodí Brody
10, 1998, březen, s. 20–22. [Článek o svévolných zásazích pražského nakladatelství do českého výboru z textů Kazimira Maleviče. Ohlasy v č. 11/1998 (D. Horáková a M. Löwensteinová).]

GLANC Tomáš
Věděl jsem...
11, 1998, červen, s. 176; podepsáno TG. [Komentář k ohlasu Dity Horákové (s. 176) na článek Komu škodí Brody (č. 10/1998).]

GLANC Tomáš
Nepochybuji...
11, 1998, červen, s. 177; podepsáno TG. [Komentář k ohlasu Miriam Löwensteinové (s. 176) na článek Komu škodí Brody (č. 10/1998).]

GLANC Tomáš
Překlad jako diaspora
13, 1999, březen, s. 87–93. [Článek o českých překladech básní Osipa Mandelštama, zejména o přístupu Jiřího Kovtuna (Sefer 1998).]

GLANC Tomáš
Stopy jmen mrtvých
14, 1999, červen, s. 37–46. [Článek o obnově památníku v pražské Pinkasově synagoze; zkrácená a přepracovaná verze příspěvku, předneseného v cyklu přednášek o judaistických aspektech slovanských kultur na universitě v Postupimi v roce 1997. Ohlas v č. 15/1999 (R. Krumphanzl).]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 1999/I
14, 1999, červen, s. 147–157. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o pracích Sergeje Zemljanova, Alexandra Solženicyna, D. M. Thomase, Jurije Mamlejeva, Ilji Kabakova, Leonida Tiškova, Igora Makareviče, Jevgenije Strelkova, Michaila Škarovského, Naděždy Ažgichinové, Omri Ronena, Iriny Papernovové, Josifa Brodského, Budije Dandarona a Vladimira Sorokina.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 1999/II
15, 1999, listopad, s. 112–119. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o pracích Alexandra Kušněra, Vladimira Nabokova, Viktora Pelevina, Vladimira Sorokina, Dmitrije Obolenského, Genricha Sapgira aj.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2000/III
16, 1999, březen, s. 128–136. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o pracích Genricha Sapgira, Avděje Ter-Ogaňjana, Igora Smirnova, Pavla Peppersteina, Andreje Platonova, Timura Kibirova, Ilji Glazunova, Alexeje Germana, o výstavě Hvězda MG v Krasnojarsku, příručce Ruská Amerika aj.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2000/IV
17, 2000, červen, s. 134–143. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o pracích Ilji Maksakova, Jeleny Petrovské, Anatolije Osmolovského, Alexandra Solženicyna, Josifa Brodského, Jurije Bogolomova, Alexandra Ivanova, Ilji Kabakova aj.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2000/V
18, 2000, listopad, s. 130–143. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o pracích Fainy Grimbergové, Michaila Ryklina, Borise Groyse, Dmitrije Polyvjanného, Viktora Pelevina, Alexandra Brenera, Alexandra Goldštejna, Pavla Peppersteina a o solovjovovských publikacích v Čechách, o ruském překladatelském grantu Translation Project a 6. Celosvětovém kongresu mezinárodní rady pro studium střední a východní Evropy, konaném ve Finsku.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2001/VI
19, 2001, březen, s. 44–49. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o pracích Alexandra Goldštejna, Pavla Peppersteina, Ivana Ševcova, Alexandra Solženicyna a o ruských laureátech Nobelovy ceny za literaturu.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2001/VII
20, 2001, srpen, s. 40–47. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o pracích Pavla Filonova, Ivana Ajvazovského, Alexandra Sokurova a Borise Akunina.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2001/VIII
21, 2001, listopad, s. 34–43. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o pracích Igora Jefimova, Leonida Čertkova, Alexandry Marininové, Natalji Zarubinové, Micuiosi Numana a Michaila Šemjakina.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2002/IX
22, 2002, únor, s. 40–48. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o výstavě Viktora Pivovarova Filemon (berlínský Ústav pro zahraniční vztahy), o jeho knize Zamilovaný agent (Moskva, NLO 2001) a o jeho ilustracích ke knize Igora Cholina Moč a hovno (Praha 2001), dále o českém vydání knihy Vasilije Kandinského Bod – linie – plocha (Praha, Triáda 2000), o knihách Hovoří Dmitrij Alexandrovič Prigov (Moskva, OGI 2001), Alexandra Goldštejna Aspekty duchovního sňatku (Moskva, NLO 2002), Vladimira Glocera Marina Durnovo (Můj muž Daniil Charms. Moskva, Ima Press 2001) a o festivalu Ekologie umění v industriální krajině (Nižnij Tagil). Repro RR.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2002/X
23, 2002, červen, s. 63–69. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o výstavě kurátorky Jekatěriny Ďogoťové Paměť těla (Spodní prádlo sovětské epochy. Sankt Petěrburg, Nižnij Novgorod 2001) a o knize André Gluckmanna Dostojevskij na Manhattanu (Paris, Robert Laffont 2002). Repro RR.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2002/XI
24, 2002, listopad, s. 62–67. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o knize Michaila Grobmana Leviatan (Moskva, NLO 2002), o persekvování Vladimira Sorokina a Eduarda Limonova, o Jevgeniji Jevtušenkovi, o knize Jeleny Petrovské Nevyvolané (Poznámky k filosofii fotografie. Moskva, Ad Marginem 2002) a o sborníku k šedesátinám Hanse Günthera Sovětské bohatství (Sankt Petěrburg, Akaděmičeskij projekt 2002). Repro RR.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2003/XII
25, 2003, březen, s. 54–60. [Článek o kulturních událostech v Rusku; pojednáno o literární Ceně Andreje Bělého (laureátem vězněný Eduard Limonov), o eseji Josifa Brodského Spisovatel ve vězení a o rozhovoru s Adamem Michnikem (obojí in Staroje litěraturnoje obozrenije č. 2/2201), o knize Stanislava Savického Anděrgraund (Moskva 2002), o fiktivním českém autorovi překládaném do ruštiny Iržim Grošekovi a o časopisu Novoje litěraturnoje obozrenije č. 57, věnovaném fámám a legendám. Repro RR.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2003/XIII
26, 2003, červen, s. 33–44. [Článek o výstavě Ruští umělci samouci (galerie St. Etienne, NYC), o nově založeném časopise Kritičeskaja massa a o filmu Alexandra Sokurova Ruská archa (2002). Repro RR.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2003/XIV
27, 2003, listopad, s. 53–63. [Článek o kulturních událostech zejména v Rusku; pojednáno o tvorbě Kazimira Maleviče a o výstavě jeho díla Suprematismus (New York, Guggenheimovo muzeum 2003).]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2004/XV
28, 2004, březen, s. 18–26. [Článek o kulturních událostech zejména v Rusku; pojednáno o soudním stíhání účastníků a organizátorů výstavy Pozor, náboženství! (Moskva, Centrum Andreje Sacharova 2003), o akci Umění a zločin: umění bez zločinu (Německo, říjen a listopad 2003) a o sochaři Ernstu Něizvěstném. Repro RR.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2004/XVI
29, 2004, červen, s. 28–33. [Článek o kulturních událostech zejména v Rusku; pojednáno o výstavě současného umění Moskva–Berlín/Berlín–Moskau (Moskva Historické muzeum, jaro 2004) a o ruském časopise Internacionála zde a nyní.]

GLANC Tomáš
Ruská kronika 2004/XVII
30, 2004, listopad, s. 26–35. [Článek o kulturních událostech zejména v Rusku; pojednáno o otázce umělecké svobody v dnešním Rusku, o tzv. novém samizdatu Jevgenije Stěpanova, o polemikách nad poezií Gennadije Ajgiho, a o vystoupení Ilji Kabakova na konferenci v Sankt-Petěrburgu.]

GREBENÍČKOVÁ Růžena
Pomalost aneb Trocha běžné konverzace
3, 1995, listopad, s. 35–40. [Recenze knihy Milana Kundery La lenteur (Gallimard 1994).]

GREBENÍČKOVÁ Růžena
Události
4, 1996, březen, s. 52–57. [Recenze knihy Jana Hanče Události (Torst 1995).]

GREBENÍČKOVÁ Růžena
Tvář jako skupina
6, 1996, prosinec, s. 68–78. [Studie o časopisu Tvář u příležitosti vydání knižního výboru z časopisu (Torst 1995).]

GRUNTORÁD Jiří
Bibliografie bez otazníků
14, 1999, červen, s. 61–72. [Článek o knize Jitky Hanákové Edice českého samizdatu 1972–1991 (Národní knihovna ČR 1997); s kapitolami Nutná poznámka úvodní, Terminologie, Edice podle Hanákové, Co není samizdat, Zpracování jednotlivých polí záznamů, Záznamy vícesvazkových prací, sborníků a antologií, „Drobné nedostatky“, Problematická Petlice, Neexistující knihy uvedené a existující knihy neuvedené a Nutná poznámka závěrečná.]

HÁJEK Lubor
O sbírce orientálního umění v Národní galerii
2, 1995, červen, s. 36–47. [Článek o vzniku, vývoji a současném stavu sbírky.]

HÁJEK Petr F.
Sprinteři a reprinteři
2, 1995, červen, s. 20–25. [Článek o edicích a reedicích knih Josefa Váchala.]

HALOUN Karel
Tajemství růžových žen oklamaného vizionáře
27, 2003, listopad, s. 100–106. [Článek o výstavě Ladislav Sutnar, Praha – New York – Design in Action v Jízdárně Pražského hradu (viz též rozhovor s Ivou Janákovou a článek Pavly Pečinkové na s. 108–111 a 120–122 a články Ludmily Vachtové v č. 28 a 29/2004). Foto Josef Sudek a Umprum Praha.]

HALOUN Karel
Ten knedlíček je volný? (Několik vět ke knižní grafice v Čechách)
28, 2004, březen, s. 94–96. [Článek o plagiátorství Aleše Lederera.]

HALOUN Karel
Ztratil se pes (Našel se lev. Český lev.)
29, 2004, červen, s. 114–116. [Článek o diplomu České filmové a televizní akademie pro Nejlepší filmový plakát za rok 2003. Repro RR.]

HAMAN Aleš
Hyblerova Procházka po úhoru aneb Hranice serióznosti
20, 2001, srpen, s. 153–154. [Ohlas na článek (č. 19/2001).]

HECZKOVÁ Libuše
Hodrová
3, 1995, listopad, s. 30–35. [Článek o knihách Daniely Hodrové Perunův den (Hynek 1994), Théta (ČS 1992), Místa s tajemstvím (Koniasch Latin Press 1994), Kukly (Práce 1991), Hledání románu (Odeon 1989) a Román Zasvěcení (H & H 1993); s kapitolami Città dolente, Další teoretické intermezzo a Pro ženy]

HECZKOVÁ Libuše
Okolo knihy Marie Vaculíkové (Několik neliterárních poznámek)
4, 1996, březen, s. 57–58. [Úvaha nad knihou Marie Vaculíkové Drahý pane Kolář (Arkýř a MF 1994).]

HECZKOVÁ Libuše
O jedné nevydařené Zlodějině
5, 1996, září, s. 71–75. [Recenze knihy Zuzany Brabcové Zlodějina (ČS 1995); s kapitolami Věci, o kterých s nikým nemluvím, Ukradený jazyk a Zlo – dějiny.]

HECZKOVÁ Libuše
Stylizace Cindy Shermanové
6, 1996, prosinec, s. 21–22; podepsáno L. H. [Poznámka o fotografiích americké umělkyně.]

HECZKOVÁ Libuše
N. Y. v českém rybníce (Několik poznámek)
6, 1996, prosinec, s. 49–50. [Recenze knihy Ivy Pekárkové Dej mi ty prachy (Nakladatelství LN 1996).]

HECZKOVÁ libuše
Zanítit se nebem (Básně Petra Borkovce)
7, 1997, duben, s. 96–101. [Článek o poezii P. B., zvláště o sbírce Mezi oknem, stolem a postelí (Český spisovatel 1996); s kapitolami Sklon mysli a Psát oči.]

HECZKOVÁ Libuše
„Žádné ženské umění neexistuje“
8, 1997, červenec, s. 37; podepsáno L. H. [Poznámka k anketě Věry Jirousové v časopise Výtvarné umění č. 1/1993.]

HECZKOVÁ Libuše
O nepovedených knížkách se sice má mlčet,...
8, 1997, červenec, s. 128–129. [Recenze knih Jiřího Oliče Veliký Strážce (Petrov 1995) a Život je nuda (Petrov 1996).]

HECZKOVÁ Libuše
Milá redakce Kritické Přílohy RR,
10, 1998, březen, s. 74–75. [Reakce na komentář Martina C. Putny k udělení literárních cen (MfD 7. 11. 1997).]

HECZKOVÁ Libuše
Politika paměti
13, 1999, březen, s. 150–151. [Poznámka o sborníku Cahiers du CeFReS Antologie francouzských společenských věd: Politika paměti (č. 13, březen 1998).]

HEDBÁVNÝ Zdeněk
Vostrého činoherní klub
9, 1997, listopad, s. 110–115. [Recenze knihy Jaroslava Vostrého Činoherní klub 1965–1972, Dramaturgie v praxi (Divadelní ústav 1996).]

HEJDA Zbyněk
Kolemjdoucí
6, 1996, prosinec, s. 59–68. [Esej o tvorbě Ivana Blatného.]

HEJDA Zbyněk
Výstava výtvarníků Skupiny 42
14, 1999, červen, s. 13–16. [Článek o výstavě v GHMP v Městské knihovně a o publikaci Evy Petrové a kol. Skupina 42 (Akropolis ve spolupráci s GHMP 1998).]

HOLÝ Jiří
Exil z temnot se vynořující?
2, 1995, červen, s. 67–70. [Článek o literárněhistorickém zpracování české exilové literatury; pojednáno o knize Antonína Kratochvila ...za ostnatými dráty a minovými poli... (Mnichov/Brno 1993).]

HOLÝ Jiří
Stav výzkumu
7, 1997, duben, s. 104–108. [Článek o skriptu Antologie textů ke studiu české literatury po r. 1945 (Ostravská universita 1996) a o období po r. 1945 v polistopadových literárně- a divadelněvědních příručkách.]

HOMOLÁČ Jiří
Kritická Příloha Revolver Revue jako text
14, 1999, červen, s. 83–99. [Studie o prvních 12 číslech KP; s kapitolami Charakteristické rysy, Vztah Kritické Přílohy k Tváři a Kritické poznámky, desiderata; původní verze přednesena 26. 1. v cyklu Podoby a problémy literárních časopisů, který pořádala Společnost F. X. Šaldy na FF UK. Ohlas v č. 15/1999 (V. Just).]

HOMOLÁČ Jiří
Victor Klemperer a Jazyk Třetí říše
27, 2003, listopad, s. 22–39. [Studie o stejnojmenné knize (Praha, H & H 2003).]

HONCOOPOVÁ Helena
Život a názory ctihodného pana Lubora Hájka
17, 2000, červen, s. 59–62. [Nekrolog o Luboru Hájkovi († 2. 3. 2000).]

HONCOOPOVÁ Helena
Opera jako divadlo tady a teď
20, 2001, srpen, s. 96–102. [Článek o bienále českých operních divadel.]

HORÁKOVÁ Dita
Bezmocnému editorovi...
11, 1998, červen, s. 176. [Ohlas na článek Tomáše Glance Komu škodí Brody (č. 10/1998). Komentář T. G. na s. 176.]

HRUBÝ Jiří
K Týdnu ve světě Jana Čulíka
18, 2000, listopad, s. 143–144. [Poznámka o pravidelném sloupku v Literárních novinách.]

HUČÍN Ondřej
U nás v Utzbachu...
14, 1999, červen, s. 113–118. [Recenze české premiéry hry Thomase Bernharda Divadelník v pražském Divadle Na zábradlí (režie J. A. Pitínský).]

HŮLA Jiří
Poznámky ke kritice Petra Onufera
26, 2003, červen, s. 131–133. [Ohlas na recenzi knihy Alternativní kultura – příběh české společnosti 1945–1989 (č. 25/2003).]

HŮLA Jiří
Archiv prorostl celým domem (s Jiřím Hůlou o Archivu výtvarného umění hovoří Terezie Pokorná)
29, 2004, červen, s. 98–107. [Interview. Foto J. H. Karel Cudlín.]

HURNÍK Lukáš
Reakce na článek Český rozhlas v pasti
3, 1995, listopad, s. 156–157; spoluautoři Boris Kobrle a Bohuslav Vítek. [Ohlas na článek Petra Kofroně (č. 2/1995); datováno 28. 6. 1995.]

HYBLER Martin
Intimní pseudoromány Procházkové a Vaculíka
1, 1995, leden, s. 40–43. [Recenze knih Lenky Procházkové Smolná kniha a Ludvíka Vaculíka Jak se dělá chlapec (obě Atlantis 1993).]

HYBLER Martin
Topolova přepestrá Sestra
2, 1995, červen, s. 56–59. [Recenze knihy Jáchyma Topola (Atlantis 1994).]

HYBLER Martin
Dialog Boutang – Steiner
2, 1995, červen, s. 82–87. [Komentář ke knize Pierra Boutanga a George Steinera (Paris 1994) s ukázkami; z francouzštiny ve spolupráci s autorem přeložil Miloslav Žilina.]

HYBLER Martin
Divišovo proroctví
3, 1995, listopad, s. 40–44. [Recenze knihy Ivana Diviše Teorie spolehlivosti (Torst 1994).]

HYBLER Martin
Konec řečí
3, 1995, listopad, s. 125–129. [Článek o politice českých disidentů po roce 1989; s kapitolami Solidarita otřesených, Verbální opozice a Ať žije čin? Datováno Limoges, leden 1994.]

HYBLER Martin
Samé malé pitomosti
4, 1996, březen, s. 58–61. [Recenze knih Zdeny Bratršovské a Františka Hrdličky Samé milé pitvorky (ČS 1994), Cesta k močálu a jiné prózy (Kos, Pragma 1994) a O dvou písařích (Akropolis 1995).]

HYBLER Martin
Cesta do Stínadel
5, 1996, září, s. 92–100. [Studie o knize Jana Lopatky Šifra lidské existence (Torst 1995).]

HYBLER Martin
Varianty postsubjektivity
6, 1996, prosinec, s. 28–37. [Recenze knih Michala Viewegha Účastníci zájezdu (Petrov 1996), Igora Chauna Deník aneb Smrt režiséra (ERM 1995) a Martina C. Putny Kniha Kraft (Torst 1996); s kapitolami Kapitalistický realismus Michala Viewegha, Chaunův intergální narcismus a Putnova vzteklá desiluse.]

HYBLER Martin
Remember!
6, 1996, prosinec, s. 50–52. [Recenze knihy Patrika Ouředníka Rok čtyřiadvacet, progymnasma 1965–1989 (Volvox Globator 1995).]

HYBLER Martin
Přeplněná prázdnota
7, 1997, duben, s. 91–96. [Recenze knih Jiřího Drašnara Desperádos informačního věku (Pražská imaginace 1992) a O revolucích, tajných společnostech a genetickém kódu (Atlantis 1996).]

HYBLER Martin
Dospívání v pohraničí
7, 1997, duben, s. 135–136; podepsáno M. H. [Recenze knihy Michaela Konůpka Böhmerland 600 cc (Atlantis 1996).]

HYBLER Martin
Svět strýců
8, 1997, červenec, s. 54–60. [Recenze knih Zdeňka Urbánka Stvořitelé světa (Atlantis 1995) a Stvořitelé světa pokračují (Atlantis 1996); s kapitolami Klub demiurgů, Cestovní kancelář Oxford & comp., Tři strýci, Ta naše pohádka česká, Pojetí literatury a Závěrem.]

HYBLER Martin
Humor za humny
8, 1997, červenec, s. 126-128; podepsáno M. H. [Recenze knihy Bohuslava Vaňka-Úvalského Poslední Bourbon (Krásné nakladatelství 1995).]

HYBLER Martin
Drama skutečného prožitku
9, 1997, listopad, s. 37–45. [Recenze knihy Jiřího Pechara Nad knihami a rukopisy (Torst 1996); s kapitolami Rozvrh, Slovník, Moudra, Niterné psychické drama bez konce a Závěr.]

HYBLER Martin
Nostalgie absurdity
9, 1997, listopad, s. 80–84; podepsáno M. H. [Recenze knihy Vladimíra Boreckého Odvrácená tvář humoru (Dauphin 1996).]

HYBLER Martin
Nevinný megaloman
10, 1998, březen, s. 26–38. [Studie o knize Ivana M. Jirouse Magorův zápisník (Torst 1997). Ohlas v č. 12/1998 (J. J. K. Nebeský).]

HYBLER Martin
Velké trápení
11, 1998, červen, s. 89–96. [Recenze knihy Bohumila Nusky Padraikův zánik (Torst 1997); s kapitolami Přitažená alegorie, Výčet obrazů a Jaký zánik? Ohlas v č. 12/1998 (B. Nuska).]

HYBLER Martin
Najde? Nenajde?
11, 1998, červen, s. 98–99; podepsáno M. H. [Poznámka o přednášce Patrika Ouředníka Hledání ztraceného jazyka (1997).]

HYBLER Martin
Principálovy starosti
12, 1998, listopad, s. 79–83. [Recenze knihy Milana Kundery Valčík na rozloučenou (Atlantis 1997).]

HYBLER Martin
Před břečkou
12, 1998, listopad, s. 86–97. [Studie o knihách Richarda Rortyho Nahodilost, ironie, solidarita (DOXAI 1998) a Umberta Eca Šest procházek literárními lesy (Votobia 1997).]

HYBLER Martin
Příběhy do kapsy
13, 1999, březen, s. 73–79. [Článek o knihách Jiřího Kratochvila Siamský příběh (1996), Nesmrtelný příběh (1997) a Slepecká cvičení (1997, vše Atlantis).]

HYBLER Martin
Ospalý sen
14, 1999, červen, s. 72–78. [Recenze knihy Vladimíra Macury Český sen (Nakladatelství LN 1998).]

HYBLER Martin
Konvenční antropologie
15, 1999, listopad, s. 54–62. [Recenze dvou svazků nebeletristické tvorby Jana Čepa: Samomluvy a rozhovory (1997) a Poutník na zemi (1998, obě Vyšehrad/Proglas); s kapitolami Rozhlasová sobota, Symetrie převzetí a revolty, Slabikář banalit, Autobiografická vyprávění, Absence a Konstanty. Ohlas v č. 17/2000 (V. Škvorová).]

HYBLER Martin
Western Underground
16, 2000, březen, s. 77–80. [Recenze knihy Ivana Landsmanna Pestré vrstvy (Torst 1999).]

HYBLER Martin
„Všechny ty tajnosti, dvojsmysly a nesmysly!“
17, 2000, červen, s. 79–90. [Recenze knihy Vlastimila Třešňáka Evangelium a ostružina (Torst 1999); s kapitolami Pohádka, Křížovka, Zvěst a Nostalgie.]

HYBLER Martin
Procházka po úhoru
19, 2001, březen, s. 50–65. [Článek o sbornících Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí (2000), Autenticita a literatura (1999) a Populární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945 (1998). Ohlas v č. 20/2001 (A. Haman).]

HYBLER Martin
Odplata slov
20, 2001, srpen, s. 70–76. [Recenze knihy Oty Filipa Sedmý životopis (Host 2000).]

HYBLER Martin
Paměť paměti
20, 2001, srpen, s. 28–38. [Studie o vzpomínání a literatuře; s kapitolami Úvod, Literatura a paměť, Paměti a psychologie, Obsah a charakter pamětí, Paměti a ostatní žánry, Selekce autorů pamětí a zapamatovatelných událostí a Otázka syntézy.]

HYBLER Martin
Příručka pro zpustlé skauty
21, 2001, listopad, s. 56–61. [Recenze knihy Ivana Landsmanna Fotr (Torst 2000).]

HYBLER Martin
Člověk o dvou tělech
22, 2002, únor, s. 17–25.
[Recenze knihy Petra Fidelia Kritické eseje (Praha, Torst 2000).]

HYBLER Martin
Hřbitov snů
24, 2002, listopad, s. 104–107. [Recenze stejnojmenné knihy Věroslava Mertla (Brno, Host 2001).]

HYBLER Martin
Lechtající Žák
25, 2003, březen, s. 87–93. [Studie o knize Jaroslava Žáka Konec starých časů (ps. 1948–1949, vyd. Chvojkovo nakladatelství 1991); s kapitolami Lechtání, Zapomenutý román, Komický prostor, Doba, Protagonisté, Řeči, Druhý díl a Komika v textu.]

HYBLER Martin
Havlíčkova obscenita seriálního sexu
27, 2003, listopad, s. 8–12. [Článek o knize Jaroslava Havlíčka Muži sedmi sester (Praha, Ivo Železný 1998).]

HYBLER Martin
Perspektivy interpretace
27, 2003, listopad, s. 75–77. [Úvaha nad knihou Zdeňka Vašíčka Přijetí podmínek (Praha, Torst 1996). Zkrácená verze článku ze Sborníku pro Zdeňka Vašíčka (k 70. narozeninám, Praha 2003).]

HYBLER Martin
Literatura osvobozuje?
28, 2004, březen, s. 8–10. [Úvaha nad knihou Jasunariho Kawabaty Smutek a krása (Paříž 1981).]

HYBLER Martin
Dvakrát o literatuře
29, 2004, červen, s. 8–17. [Úvaha nad knihami Itala Calvina Americké přednášky (Praha, Prostor 1999) a Jiřího Pechara Dvacáté století v zrcadle literatury (Praha, Filosofia 1999); datováno 2002.]

HYBLER Martin
Náčrt typologie literatury devadesátníků
29, 2004, červen, s. 51–54. [Recenze knihy Knuta Hamsuna Po zarostlých stezkách (Praha, MF 2002).]