Ch - L

CHARVÁTOVÁ Anežka
Nelehký návrat Čechů na Kubu (s A. Charvátovou hovoří Drahoslava Janderová)
5, 1996, září, s. 75–85. [Rozhovor o kubánské literatuře u příležitosti autorčiných překladů Karneval na troskách (Revolver Revue č. 31/1996).]

CHLUPÁČ Miloslav
K výstavám Michala Blažka
19, 2001, březen, s. 81–83. [Článek o sochařově práci.]

CHLUPÁČ Miloslav
O plastičnosti
26, 2003, červen, s. 98–103; spoluautor Michal Blažek. [Záznam části vystoupení M. Ch. na přednášce M. B. O pojetí plastičnosti u Kurta Badta, Zdeňka Palcra a Václava Nebeského (Unijazz, 7. 12. 2002). Rubrika Dokumenty.]

CHUDOŽILOV Petr
Ad Andrej Stankovič – Falešné a pravé oběti a imunita prominentů (Kritická Příloha č. 11)
12, 1998, listopad, s. 162. [Poznámka k článku Andreje Stankoviče a ke knize Ludvíka Vaculíka Český snář (1980).]

CHUDOŽILOV Petr
Omyl Chudožilov II. (Ad Viola Fischerová, KP RR č. 15/1999)
16, 2000, březen, s. 148–150. [Ohlas na článek Violy Fischerové (č. 15/1999).]

CHUDOŽILOV Petr
Chudožilova nepochopení II. (Ad Petr Feyfar, KP RR č. 15/1999)
16, 2000, březen, s. 150–151. [Ohlas na článek Petra Feyfara (č. 15/1999).]

JABŮREK Martin
Vážená redakce!
11, 1998, červen, s. 172. [Ohlas na článek Aviezera Tuckera v č. 10/1998.]

JACOBSENOVÁ Michaela
Anne Franková
30, 2004, listopad, s. 99–101. [Proslov na slavnostním večeru k 75. výročí narození A. F. v přednáškovém sále Židovského muzea v Praze 9. 6. 2004.]

JANÁKOVÁ Iva
Respekt ke grafické úpravě
1, 1995, leden, s. 35–38. [Článek o typografii týdeníku Respekt.]

JANÁKOVÁ Iva
Nevydařený experiment
2, 1995, červen, s. 25–29. [Článek o knižní grafice Tomáše Machka.]

JANÁKOVÁ Iva
Hlasatel posthumánního věku
4, 1996, březen, s. 126–131; spoluautoři Zuzana Pokorná a Jan Šícha. [Článek o časopise Živel; o 1. čísle; datováno srpen 1995, a o 2. čísle; datováno prosinec 1995.]

JANÁKOVÁ Iva
Pláč současné knihy české?
8, 1997, červenec, s. 40–45. [Článek o grafické podobě knih a o posledním ročníku soutěže Nejkrásnější kniha roku.]

JANÁKOVÁ Iva
Sedm otázek pro Ivu Janákovou
27, 2003, listopad, s. 108–111. [Interview s kurátorkou výstavy Ladislava Sutnara (viz též články Harla Halouna a Pavly Pečinkové na s. 100–106 a 120–122 a články Ludmily Vachtové v č. 28 a 29/2004). Otázky RR. Foto I. J. Karel Cudlín.]

JANDA Jan
O jednom příspěvku k inventorní etymologii
9, 1997, listopad, s. 95–97. [Komentář k článku Radislava Hoška o novém překladu Aristotelovy Poetiky (LtN č. 15/1997) od Milana Mráze a k reakci Jakuba Jajce na tento článek (Na kulturu – reklamní příloha LtN č. 18/1997); příspěvek byl původně psán pro reklamní přílohu LtN Na kulturu - Konserva.]

JANATA Michal
Fotografické publikace roku 1999: důvod k sarkasmu nebo uspokojení
16, 2000, březen, s. 24–30. [Recenze publikací Vladimír Birgus – Pavel Scheufler: Fotografie v Českých zemích 1839–1999 (KANT/Grada 1999), Ivan Koreček U dvou srdců (Kuklík 1999), Lidé Hlučínska 90. let 20. století (Institut tvůrčí fotografie Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě 1999), Vladimír Birgus – Miroslav Vojtěchovský: Česká fotografie 90. let (KANT 1999), Vladimír Birgus: Česká fotografická avantgarda 1918–1948 (KANT 1999), Jaroslav Bárta – Zdeněk Helfert – Daniela Horníčková – Ivan Lutterer: Letem českým světem 1898–1998 (Studio JB 1999).]

JANATA Michal
Zatajovaná sláva české fotografie
19, 2001, březen, s. 99–103. [Recenze publikací Karel Kestner – Podoby známé i neznámé (Rakovník 2000), tří svazků edice FotoTorst (Alexander Hackenschmied, Bohdan Holomíček, Alfons Mucha, vše 2000) a knih Vladimíra Birguse a Jana Mlčocha Akt v české fotografii a Vladimíra Birguse František Drtikol (obě Kant 2000).]

JANATA Michal
Fotoglosy (Nesoustavné poznámky k fotografii)
20, 2001, srpen, s. 90–95. [Recenze fotografických výstav a knih Jaroslav Rossler: Fotografie, kresby, koláže (UMPRUM), I. N. R. I. (Galerie Rudolfinum v Praze) a knih Petra Scheuflera Pražský svět, Markéty Luskačové (Torst) a Miloň Novotný: Fotografie (Kant).]

JANATA Michal
Fotoglosy
22, 2002, únor, s. 48–57. [Článek s kapitolami Dějiny vyprávěné medailony c. k. fotografů (o knize Pavla Scheuflera Galerie c. k. fotografů, Praha, Grada 2001), Galerie v negalerijních podmínkách (o kolektivní výstavě A jdeme o dům dál, Malá galerie spořitelny Kladno), Šedý úmor socialismu (o monografii Milana Pitlacha, České Budějovice, Foto Mida 2002), Česká cesta ke kapitalismu (o výstavě Tomáše Lébra a Jana Zajíce Pojdi Poldi, Malá galerie spořitelny Kladno), Naše paní E. M. (o výstavě Emily Medkové, Praha, Dům U Kamenného zvonu), Nefascinující Fascinace (o výstavě Tona Stana, Pražský dům fotografie) a Kolín: analytická regionalita (o knize Jolany Havelkové Kolín, vyd. Kolín 2001). Foto Jiří Hanke a repro RR.]

JANATA Michal
Kolibří panteon
23, 2002, červen, s. 97–102. [Recenze fotografické edice nakladatelství Torst FotoTorst; pojednáno o monografiích Jindřicha Štyrského (připr. Karel Srp), Zdeňka Tmeje (Anna Fárová), Jaroslava Rösslera (Vladimír Birgus), Karla Cudlína (Robert Silverio), Karla Teigeho (Karel Srp), Viktora Koláře (Jiří Cieslar) a Josefa Koudelky (Anna Fárová).]

JANATA Michal
Dvě podoby fotografického dokumentu
24, 2002, listopad, s. 128–130. [Recenze knih Dany Kyndrové Žena mezi vdechnutím a vydechnutím a Jaroslava Kučery Lidé, které jsem potkal (obě Praha, Kant 2002). Foto Dana Kyndrová.]

JANDEROVÁ Drahoslava
Causa: Jan Bauch a Sergej Machonin aneb Čím jsme žili
8, 1997, červenec, s. 38–40. [Článek o zamlčeném autorském podílu S. Machonina na textu J. Baucha Čím jsem žil (vyšlo spolu s textem Barvy století v nakl. Apeiron r. 1996).]

JANOUŠEK Pavel
Být psem...
6, 1996, prosinec, s. 172–187. [Reakce na článek Zuzany Dětákové Slovník jednoho kolektivu (KP č. 5/1996), v níž recenzovala Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Brána 1995). Komentář Z. D. na s. 187–188.]

JEŽEK Vlastimil
Duchovní rady: nonsens Jindřicha Pokorného
3, 1995, listopad, s. 158–162. [Reakce na článek J. Pokorného Rady a zrady vzdělanců (č. 2/1995). Komentář J. P. na s. 163–167. Ohlas v č. 4/1996 (V. Kremlička).]

JIROUS Ivan Martin
Když nejde o život, jde o hovno (s I. M. Jirousem hovoří Viktor Karlík a Jan Placák)
1, 1995, leden, s. 16–27. [Rozhovor o Jirousově vztahu k výtvarnému umění, skupinovosti a výstavním provozu; datováno listopad 1994.]

JONÁŠOVÁ Iva
Rozhlasový magazín pro mladé
18, 2000, listopad, s. 145–146. [Recenze pořadu TamTam vysílaného na stanici Český rozhlas 3 – Vltava.]

JUST Michal
Brezina, S. R. O.
10, 1998, březen, s. 138–139. [Ohlas na článek Ivana Breziny Guru, s. r. o. (Revolver Revue č. 35/1997). Komentář I. B. na s. 139–140.]

JUST Vladimír
Báječné drama bez skrupulí
1, 1995, leden, s. 126–130. [Recenze divadelní hry Karla Steigerwalda Nobel (Národní divadlo, režie Ivan Rajmont).]

JUST Vladimír
Přírodu ztratili a kultury nedošli... (TV glosy k nedostatečné statečnosti)
1, 1995, leden, s. 143–154. [Článek o televizní publicistice a novinářské odvaze.]

JUST Vladimír
Laskavé oči Váchalových strašidel
2, 1995, červen, s. 6–20. [Devítidílná studie o díle Josefa Váchala u příležitosti retrospektivní výstavy (Galerie Rudolfinum v Praze, 9. 12. 1994 – 19. 2. 1995); datováno březen 1995. Ohlas v č. 3/1995 (J. Olič).]

JUST Vladimír
„Ale žádná z nich se však moc nestará o výsledek...“ (Nová přítomnost očima „permanentního domorodce“)
2, 1995, červen, s. 161–166. [Recenze prvních dvou čísel časopisu Nová přítomnost; datováno březen 1995.]

JUST Vladimír
Hádání práva a spravedlnosti – 1. díl
3, 1995, listopad, s. 88–105. [Esej o procesu s Martou Chadimovou.]

JUST Vladimír
Onen „kardinální omyl“...
3, 1995, listopad, s. 154. [Komentář k ohlasu Jiří Oliče (s. 154) na článek Laskavé oči Váchalových strašidel (č. 2/1995).]

JUST Vladimír
Hádání práva a spravedlnosti – 2. díl, dokončení (Esej o procesu s Martou Chadimovou)
4, 1996, březen, s. 151–168. [Datováno říjen–prosinec 1995.]

JUST Vladimír
Poznámky k fachidiotii (Pokus o chorobopis)
5, 1996, září, s. 167–178. [Esej o odborné omezenosti v ekologii, filmové dokumentaristice, o tvůrčí cestě Leni Riefenstahlové v TV dokumentu Raye Müllera Síla obrazu a o Avignonské výzvě k Bosně.]

JUST Vladimír
Paměť jako falešné vědomí (Poznámky k inflaci divadelních a filmových Pamětí v české knižní kultuře)
6, 1996, prosinec, s. 109–116. [Článek o knihách Blanky Bohdanové Život jako v pavučině (1995), Otakara Vávry Podivný život režiséra (Prostor 1996), Vlastimila Brodského Dr(o)bečky z půjčovny duší, Zdeňka Podskalského Lásky a nelásky (1996) a výboru Adrieny Borovičkové Voskovec & Wachsmani (1996).]

JUST Vladimír
Ze společnosti
6, 1996, prosinec, s. 168–169. [Poznámka o průběhu Největší autogramiády na světě a o Trhací encyklopedii Vráti Ebra.]

JUST Vladimír
Ad Kritická Příloha RR č. 5/96
6, 1996, prosinec, s. 172. [Reakce na článek Michala Breganta Obrana – ale čeho vlastně? (č. 5/1996), v němž autor polemizoval s Justovou replikou (LtN č. 20 a 22/1996) na Bregantovu stať Občan Gen (č. 4/1996) o současné filmové dokumentaristice.]

JUST Vladimír
Fenomén Lébl? (Aneb: jak jsem recenzoval inscenaci, která teprve vznikne)
7, 1997, duben, s. 146–150. [Čtyřdílný článek o knize Vlasty Smolákové a Egona L. Tobiáše Fenomén Lébl aneb Nikdy nevíš, kdy zas budeš amatér (Pražská scéna v Praze 1996).]

JUST Vladimír
Tečka za další iluzí
7, 1997, duben, s. 178. [Poznámka o veřejném vystupování Zdeňka Svěráka, zvláště v lednovém vydání televizního pořadu Úsměvy... s Jaromírem Hanzlíkem.]

JUST Vladimír
Šumava umírající, romantická a technokratická (Klostermann, Neruda, Váchal, Pavlík a ing. Žlábek)
7, 1997, duben, s. 183–192. [Sedmidílná stať o Šumavě v díle umělců a o jejím současném neutěšeném stavu.]

JUST Vladimír
Šumavský glosář
8, 1997, červenec, s. 134–135. [Kurziva o článku Viktora Šlajchrta (Respekt č. 11/1997) a o knize Legendy a pověsti staré Šumavy (Dauphin 1996).]

JUST Vladimír
Krysař aneb Zvláštní poděkování Vlastenecké lize (Glosy k „dirty“ aféře)
8, 1997, červenec, s. 144–150. [Čtyřdílný článek o muzikálu Daniela Landy Krysař.]

JUST Vladimír
Tragédie a karneval (Konec masopustu 1964 a 1997)
9, 1997, listopad, s. 104–110. [Třídílný článek o inscenacích hry Josefa Topola Konec masopustu v Národním divadle (režie Otomar Krejča, 1964) a v Divadle v Dlouhé (režie Hana Burešová, 1997).]

JUST Vladimír
Pamatujete na ty zrádce národa
9, 1997, listopad, s. 126. [Glosa o servilním vystoupení Cyrila Höschla v pořadu se Zdeňkem Svěrákem Setkávání rozhlasové stanice Vltava (29. 9. 1997).]

JUST Vladimír
Přiznám se, že...
9, 1997, listopad, s. 126–127. [Poznámky k výrokům Antonína Kosíka o televizním dokumentu a televizní kritice (č. 4/1996 a č. 7/1997).]

JUST Vladimír
Faust a souvislosti (Ke Krejčově a Krausově pokusu o Goethovu tragédii)
11, 1998, červen, s. 111–127. [Pětidílná studie o inscenaci prvního dílu Goethova Fausta ve Stavovském divadle.]

JUST Vladimír
Otazníky nad Váchalovými deníky
12, 1998, listopad, s. 319–121. [Recenze knihy Josefa Váchala Deníky – výbor z let 1922–1964 (Paseka 1998).]

JUST Vladimír
Svoboda jako hra proti aparátu (Předpojaté glosy k naší mediální scéně, zvláště pak k Lidovým novinám éry Pavla Šafra)
14, 1999, červen, s. 140–147. [Článek s kapitolami Nemocná média, Mýtus nezávislosti, Případ Četka, Prázdná mediální krajina a Nevyvážená pavlač.]

JUST Vladimír
Svoboda jako hra proti aparátu (II.) (Předpojaté glosy k naší mediální scéně, zvláště pak k Lidovým novinám éry Pavla Šafra)
15, 1999, listopad, s. 122–130. [Článek s kapitolami Vystřelen na pól, V. I. L. a LN, Kritika jako zápas s češtinou, Kritika jako výchova ke kýči, Kundera a Goethe a Hry proti aparátu.]

JUST Vladimír
Ad: Jiří Homoláč, Kritická Příloha RR jako text, KP RR č. 14
15, 1999, listopad, s. 150–151. [Ohlas na článek Jiřího Homoláče (č. 14/1999).]

JUST Vladimír
Co Terezie Pokorná zapomněla říci čtenářům... (Ad KP č. 15/1999)
16, 2000, březen, s. 145–148. [Ohlas na článek Terezie Pokorné (č. 15/1999).]

JUST Vladimír
Málo platné glosy šifry M (Zasláno k Vytrženu)
30, 2004, listopad, s. 124–128. [Ohlas na Vytrženo a na studii R. Krumphanzla č. 29/2004. Komentář M (=M. Špirit) na s. 128, R. K. na s. 129–131.]

JUSTL Vladimír
Proč?
8, 1997, červenec, s. 104–105. [Reakce na článek Patrika Ouředníka Prezydent, nebo Krokadýl? (č. 7/1997); datováno 28. 4. 1997.]

JUSTL Vladimír
K tzv. Antichartě
8, 1997, červenec, s. 235. [Reakce na článek Zuzany Dětákové Slovník jednoho kolektivu (č. 5/1996) a na Revolver Revue č. 33/1997; datováno 28. 4. 1997.]

JUSTOŇ Zdeněk
Ad Zdeněk Vašíček – Metody a pravidla
11, 1998, červen, s. 174–175. [Ohlas na článek Zdeňka Vašíčka v č. 10/1998. Komentář Z. V. na s. 176.]

KALINA Pavel
Od Gibsona ke Grünewaldovi (a zpět)
30, 2004, listopad, s. 69–75. [Článek o filmu Mela Gibsona Umučení Krista.]

KAŇKA Aleš
Trainspotting
7, 1997, duben, s. 178–180. [Článek o stejnojmenném filmu Dannyho Boylea.]

KAŇKA Aleš
Zapomenuté světlo
8, 1997, červenec, s. 169–170. [Článek o stejnojmenném filmu Vladimíra Michálka.]

KARHANOVÁ Kamila
Ani to s ní nehnulo aneb O bulváru a bulvárnosti
24, 2002, listopad, s. 8–21. [Článek o způsobu, jakým média pojednala případ Heleny Čermákové. S úvodem a kapitolami I. Vražda, nebo „úmyslné zabití“?, II. Vyšetřování a III. Soud. Koláže RR.]

KARHANOVÁ Kamila
O politice a české literatuře
26, 2003, červen, s. 44–52. [Recenze českého překladu knihy Petra Steinera Lustrování literatury (přel. Miloslav Korbelík, Viktor Faktor a Karel Palek, Praha, NLN 2002, pův. angl. The Deserts of Bohemia, 2000).]

KARHANOVÁ Kamila
Jazyk a Just
29, 2004, červen, s. 81–85. [Recenze knihy Vladimíra Justa Slovník flloskulí (Praha, Academia 2003).]

KARLÍK Viktor
Rytcův monolog
8, 1997, červenec, s. 50–51. [Kurziva o vystoupení autora mj. normalizačních známek Josefa Herčíka ve vysílání Svobodné Evropy.]

KARLÍK Viktor
Prahy odolnosti
11, 1998, červen, s. 50–52; podepsáno V. K. [Poznámka o účasti Jiřího Votruby na výstavě Prahy, pořádané v rámci oslav 650. výročí UK, a o jejím kunsthitorickém „pokrytí“.]

KARLÍK Viktor
Hynku!
11, 1998, červen, s. 53; podepsáno V. K. [Glosa o grafické úpravě knih nakladatelství Hynek, jejímž autorem je Peter Sacher.]

KARLÍK Viktor
Magor jako memento
11, 1998, červen, s. 55; podepsáno V. K. [Glosa k vydání Jirousovy knihy Magorův zápisník a k současné úrovni kunsthistorické kritiky.]

KARLÍK Viktor
Edice Pro více dle Jitky Hanákové
11, 1998, červen, s. 101–102. [Poznámka o knize J. H. Edice českého samizdatu 1972–1991 (Národní knihovna 1997).]

KARLÍK Viktor
Divadelní typografie
15, 1999, listopad, s. 108. [Poznámka o grafické úpravě Divadelních novin.]

KARLÍK Viktor
Naše časopisy
15, 1999, listopad, s. 131–142. [Vizuální „recenze“ časopisů Literární noviny, Tvar, Ateliér, Kritický sborník, Host, Prostor, Souvislosti, Detail, Umělec, Labyrint a Kritická Příloha RR; fotografická spolupráce Robert Portel.]

KARLÍK Viktor
V textu J. Davida...
19, 2001, březen, s. 154; podepsáno V. K. [Komentář k ohlasu J. D. (s. 152–154) na interview s Michalem Blažkem (Revolver Revue č. 42/2000).]

KARLÍK Viktor
Pozor na Zvěřinu!
23, 2002, červen, s. 128–129; podepsáno V. K. [Poznámka o redaktoru LN Martinu Zvěřinovi. Ohlas v č. 24/2002 (M. Zvěřina), komentář V. K. na s. 157.]

KARLÍK Viktor
Svatá prostoto!
24, 2002, listopad, s. 157; podepsáno V. K. [Komentář k ohlasu Martina Zvěřiny (s. 156–157) na glosu v č. 23/2002.]

KAŠPAR Oldřich
Věc: na okraj obžaloby a odsouzení Jáchyma Topola
10, 1998, březen, s. 142–143. [Ohlas na recenzi knihy Trnová dívka od Petra Dudka (č. 9/1997). Komentář P. D. na s. 145–146, též Jiří Šitler v č. 11/1998.]

KERLICKÝ Karel
V tiskárně mi postavili na rampě buňku (s Karlem Kerlickým o nakladatelství Kant)
28, 2004, březen, s. 86–92. [Interview. Připravili Viktor Karlík a Terezie Pokorná. Foto K. K. Pavel Zhoř.]

KESNER Ladislav
Sluší se poděkovat
9, 1997, listopad, s. 182–189. [Ohlas na článek Olgy Lomové Čí tváře a jaká těla? (č. 8/1997). Komentář O. L. na s. 189–190.]

KLUSÁK Pavel
Kam zmizel ten starý song (Český pop po Kubišové a před Janečkem)
2, 1995, červen, s. 120–127. [Článek o české pop music sedmdesátých let.]

KOBRLE Boris
Reakce na článek Český rozhlas v pasti
3, 1995, listopad, s. 156–157; spoluautoři Bohuslav Vítek a Lukáš Hurník. [Ohlas na článek Petra Kofroně (č. 2/1995); datováno 28. 6. 1995.]

KOENIGSMARK Alex
Ad Kritická Příloha RR č. 6/1996
7, 1997, duben, s. 206. [Reakce na článek Jana Rejžka Zdeňka Podskalského Lásky a nelásky k hrdinství (č. 6/1996). Komentář J. R. na s. 206.]

KOFROŇ Petr
Několik paragrafů (o soudobé vážné hudbě v pětiletí 1989–1994)
1, 1995, leden, s. 116–119. [Článek s kapitolami Styl, Devalvace koruny, Pultanelské školství po roce 1989, Místo myšlení verbalismus a reklama a Hudba v kultuře, kultura ve státě.]

KOFROŇ Petr
Český rozhlas v pasti (Současná hudba a rozhlas jako médium)
2, 1995, červen, s. 173–176. [Článek o současné vážné hudbě na stanici Vltava; s kapitolami Koncepce, Statistika, Hudba v noci a Budoucnost. Ohlas v č. 3/1995 (L. Hurník, B. Kobrle a B. Vítek).]

KOFROŇ Petr
Revolver Revue versus Marek Pokorný
4, 1996, březen, s. 189–193. [Ohlas ke článek Marka Pokorného Editoři s revolverem na odpočinku (MfD 23. 9. 1995) a na reakci redakce Revolver Revue na tento článek Nemáme ve zvyku... (č. 3/1995); s kapitolami 1. Jan Hanč orlem, 2. Odpočívají editoři nebo revolver?, 3. První nádech básníka, 4. První slovo, 5. Dvě básně, 6. Sám svým metrem, 7. Poesie tam kde není; datováno 20. 11. 1995.]

KÖHLEROVÁ Monika
Poněkud ztížená komunikace
5, 1996, září, s. 85–88. [Recenze knihy Ivana Wernische Pekařova noční nůše (Petrov 1995).]

KOLÁŘ Jan
Ad Kritická Příloha 4
5, 1996, září, s. 180. [Reakce na článek Petra Dudka Nehraje se! (č. 4/1996). Komentář P. D. na s. 180.]

KOLÁŘ Viktor
Příběh moderního média (Česká fotografie 1840–1950)
29, 2004, červen, s. 55–64. [Recenze stejnojmenné výstavy (Praha, Galerie Rudolfinum v Praze, leden až březen 2004); datováno březen 2004. Foto Karel Cudlín.]

KOLÁŘ Viktor
Osobní prostory fotografa Ivana Lutterera
30, 2004, listopad, s. 59–62. [Recenze knihy I. L. Panoramatické fotografie 1984–1991 (Jaroslav Bárta, studio JB 2004).]

KOLÍNSKÁ Petra
Nic netvrdím, pouze v obavách vyzývám...
13, 1999, březen, s. 141–145. [Článek o publicistice Literárních novin v letech 1997–1998. Předneseno 1. 12. 1999 v cyklu Podoby a problémy literárních časopisů, který pořádala Společnost F. X. Šaldy na FF UK.]

KOLÍNSKÁ Petra
Na Češích je nejúžasnější, že všechno vědí (o publicistice Petra Chudožilova)
15, 1999, listopad, s. 119–121. [Recenze knih Petra Chudožilova Proč necítím národní hrdost (Dauphin 1999) a Boj o fusekli (Paseka 1996).]

KOLÍNSKÁ Petra
Zprávy jako karikatury
15, 1999, listopad, s. 143–145. [Článek komentující způsob, jakým MfD, Právo a LN referovaly o demonstracích zvaných Street Party; s kapitolami Kdo vlastně protestuje, Proč protestují?, Jak se demonstruje a Kdo má k událostem co říci?.]

KOLÍNSKÁ Petra
Jejich noviny – nepohodlné čtení
16, 2000, březen, s. 137–138. [Článek o novinovém dvouměsíčníku Konfrontace.]

KOLÍNSKÁ Petra
Na cestě
21, 2001, listopad, s. 76–83. [Článek o publicistice v Literárních novinách od roku 1999.]

KOLÍNSKÁ Petra
Čtenář především? (o literatuře v Literárních novinách)
22, 2002, únor, s. 87–91. [Článek o literatuře a její reflexi v týdeníku.]

KOPECKÁ Marie
Se zájmem jsem si přečetla...
5, 1996, září, s. 181–182. [Reakce na článek Bohuslava Blažka Dobročinnost: skryté souvislosti (č. 4/1996).]

KOSÁK Michal
Nakladatelství, které peče housky
17, 2000, červen, s. 102–103; spoluautor Jiří Flaišman. [Poznámka o současné situaci v nakladatelství Vyšehrad a o chystané edici překladů Jiřího Langera.

KOSÁK Michal
Nádavkem k článku Nakladatelství, které peče housky
19, 2001, březen, s. 124–125; spoluautor Jiří Flaišman. [Poznámka o nakladatelství Vyšehrad a o edici překladů Jiřího Langera Zpěvy zavržených.]

KOSÁK Michal
Nejisté ediční pole I.
21, 2001, listopad, s. 22–26; spoluautor Jiří Flaišman. [Článek o koncepci Sebraných spisů Bohumila Hrabala. Ohlas v č. 22/2002 (M. Červenka).]

KOSÁK Michal
Ghetto v nich
25, 2003, březen, s. 103–104. [Recenze slovníku Alexeje Mikuláška a kol. Literatura s hvězdou Davidovou (Praha, Votobia Praha 2002).]

KOSÁK Michal
Jaký výbor, takový Weiner
28, 2004, březen, s. 69–74; spoluautorka Hana Svobodová. [Recenze knihy R. W. O umění a lidech (ed. Zina Trochová, Praha, Torst 2002).]

KOSÁK Michal
Ministerstvo vnitra informuje
29, 2004, červen, s. 117–118. [Referát o příručce Zásady vydávání novočeských historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti (ed. Ivan Šťovíček, Praha, Archivní správa ministerstva vnitra 2002).]

KOSÁK Michal
Reprint?
30, 2004, listopad, s. 97–99; spoluautor Jiří Flaišman. [Recenze o faksimlovaných edicích nakladatelství Akropolis (V. Nezval: Praha s prsty deště, K. Teige: Svět, který se směje) a Torst (Zvěrokruh a Surrealismus).]

KOSÍK Antonín
Reelní podnik
2, 1995, červen, s. 114–116. [Recenze představení Opera La Serra (hudba Michal Vích, libreto a režie Jaroslav Dušek) v pražské Arše.]

KOSÍK Antonín
Reelní podnik (Skrytá podoba Jiřího Davida a Martina Dostála)
3, 1995, listopad, s. 14–18. [Recenze výstavy J. Davida a M. Dostála Skryté podoby (Galerie Rudolfinum v Praze); s kapitolami Večeře v Rudolfinu, Skrytá podoba a Radost z nudy: Hloupý podvod poučnější než neumělá snaha.]

KOSÍK Antonín
Otevřená televize – uzavřená společnost
4, 1996, březen, s. 106–118. [Studie o principech fungování a působení televize; s kapitolami Nevděčník! Nevděčník!, Odbočka: Násilí!, Přímý přenos, Tabu – o lidech, jejichž osudy mohly zůstat utajeny, Perpetuum immobile, Televizní universum, Technické obrazy Viléma Flussera, Obraz a moc I, Obraz a moc II a Jak je to s výkladem obrazu des Esseinta?]

KOSÍK Antonín
Reelní podnik?
7, 1997, duben, s. 12–21. [Recenze výstavy Tomáše Císařovského Bez koní (Galerie Rudolfinum v Praze) a katalogu k této výstavě; s kapitolami Portrét, Šlechta, Portrét média, Kam s tím a Radost z nudy. Ohlas v č. 8/1997 (M. Slavická).]

KOSÍK Antonín
Hysterie v opeře, pár nepřiměřených pocitů bez emocí aneb Giuseppe na cestách
7, 1997, duben, s. 157–160. [Článek o inscenaci hry Arnošta Goldflama a Damiena Graye Sladký Theresienstadt v Divadle Archa (režie Damien Gray).]

KOSÍK Antonín
Zavřená televize - otevřená skutečnost? (poznámky k Vachkově filmu Co dělat?)
7, 1997, duben, s. 170–177. [Studie o televizním světě a o filmu Karla Vachka Co dělat?; s kapitolami Divák a referující televize, televize a referující divák, Jak oživit automatické pračky, Commedia dell'arte televisiva, Hraný film. O čem?, Dokument. Jaký? O kom? O čem? a Jak oživit automatické pračky bis.]

KOŤÁTKO Petr
K Vajchrovu článku Podmínky jednoho zápasu
20, 2001, srpen, s. 154–156. [Ohlas na článek (č. 19/2001). Komentář M. V. na s. 156.]

KOUBA Pavel
Problém třetího pohybu (Na okraj Patočkova pojetí existence)
26, 2003, červen, s. 8–22. [Studie.]

KOUBOVÁ Věra
Nietzsche česky (s překladatelkou Věrou Koubovou hovoří Michael Špirit)
27, 2003, listopad, s. 112–116. [Interview. Foto V. K. Karel Cudlín.]

KOVAL Miroslav
Pohybuji se v rozkyvu mezi radostí a marností (s Miroslavem Kovalem hovoří Čestmír Lang)
24, 2002, listopad, s. 107–117. [Interview. Foto M. K. Čestmír Lang, ostatní M. K.]

KRÁL Petr
Karel Srp a pravidla hry
21, 2001, listopad, s. 96–98. [Článek o způsobu vědecké práce.]

KREMLIČKA Vít
Vážený pane Vlastimile Ježku!
4, 1996, březen, s. 188. [Komentář k reakci Vlastimila Ježka (č. 3/1995) na článek Jindřicha Pokorného Rady a zrady vzdělanců (č. 2/1995).]

KREMLIČKA Vít
Proklatost trvalá jako telefonní tón
13, 1999, březen, s. 108–109. [Poznámka k antologii Ivana Slavíka Čeští prokletí básníci (Host 1998).]

KREMLIČKA Vít
Ad Viktor Pivovarov: Ladův zázrak
14, 1999, červen, s. 162. [Ohlas na esej (č. 12/1998).]

KROMIŠ Miroslav
Můj, Machovcův, Zumrův, nebo čtenářův Klíma?
4, 1996, březen, s. 184–188. [Reakce na článek Martina Machovce Český román Klímův, Lososové, Součkův či Kromišův? (č. 3/1995) o edicích Českého románu Ladislava Klímy. Komentář M. M. na s. 188.]

KRÖPER Andreas
Já miluju ticho, ostatně pro dvě věci (s hudebníkem a muzikologem Andreasem Kröperem hovoří Radvan Pácl)
29, 2004, červen, s. 90–97. [Interview. Foto A. K. Yvona Odrazilová. Zpracovala Kateřina Záhorová.]

KRUMPHANZL Robert
Kritik v zajetí svých slov
5, 1996, září, s. 88–91. [Článek o literárních kritikách Petra Fidelia v časopisu Kritických sborník v roce 1995.]

KRUMPHANZL Robert
Lubomír Martínek mezi Nomad's landem a Palimpsestem
8, 1997, červenec, s. 67–73. [Dvoudílný článek o knihách Lubomíra Martínka Nomad's land (Prostor 1994) a Palimpsest (Prostor 1996).]

KRUMPHANZL Robert
Řeči, co se v noci vedou u ohně
9, 1997, listopad, s. 50–54. [Recenze knihy Ilony Ferkové Čorde čhave / Ukradené děti (Společenství Romů na Moravě 1996).]

KRUMPHANZL Robert
Na okraj jednoho předstírání
9, 1997, listopad, s. 87–88. [Poznámka o sloupku Pavla Kosatíka Podél zdánlivých knih (Tvar č. 13/1997).]

KRUMPHANZL Robert
Podařený „autorský vstup“
11, 1998, červen, s. 61–64. [Recenze knihy Petra Cekoty Noci bezmoci (Votobia 1997). Ohlas v č. 12/1998 (J. J. K. Nebeský).]

KRUMPHANZL Robert
Fikce v černé kronice
13, 1999, březen, s. 145–147. [Recenze knihy Jiřího Hornoláče A ta černá kronika! (Doplněk 1998); datováno 11. 1. 1999.]

KRUMPHANZL Robert
Souvislosti – revue pro křesťanství a kulturu
15, 1999, listopad, s. 66–79. [Článek o časopise Souvislosti; prosloveno v mírně krácené podobě 9. 3. 1999 v cyklu Podoby a problémy literárních časopisů, který pořádala Společnost F. X. Šaldy na FF UK.]

KRUMPHANZL Robert
Ad: Tomáš Glanc, Stopy jmen mrtvých, KP RR 14, s. 37–46.
15, 1999, listopad, s. 150. [Ohlas k článku.]

KRUMPHANZL Robert
Solidní texty
17, 2000, červen, s. 96–99. [Recenze knihy Petra Kouby Dryjáky (Update studio 1999).]

KRUMPHANZL Robert
Naděje vyprávění
18, 2000, listopad, s. 62–64. [Recenze prózy Vladimíra Binara Číňanova pěna (Revolver Revue č. 41/1999).]

KRUMPHANZL Robert
Básně ztracené „fatality“
19, 2001, březen, s. 88–90. [Recenze knihy Pavla Šruta Brožované básně (Torst 2000).]

KRUMPHANZL Robert
V odpovědi...
20, 2001, srpen, s. 137–138; podepsáno R. K. [Glosa o knižním rozhovoru s Paulem Ricoeurem Myslet a věřit (Kalich 2000).]

KRUMPHANZL Robert
„Public affairs“
21, 2001, listopad, s. 105. [Glosa k uvedení knihy J. Čimického.]

KRUMPHANZL Robert
Alfred Fuchs: „Jsme tu všichni dobře umístěni a nikoliv nadarmo!“
21, 2001, listopad, s. 118–125. [Přednáška o Alfredu Fuchsovi. Prosloveno 17. 2. 2001]

KRUMPHANZL Robert
Jak velký člověk Hitler do nebe odešel
23, 2002, červen, s. 116–117. [Recenze knihy Neala Donalda Walsche Hovory s Bohem (Praha, Pragma/Knižní klub 1997).]

KRUMPHANZL Robert
Dědečkovy Věci po mrtvých
25, 2003, březen, s. 82–83. [Recenze stejnojmenné básnické sbírky Jiřího Dědečka (Praha, Torst 2001).]

KRUMPHANZL Robert
Vítr v kapse
29, 2004, červen, s. 130–157. [Studie o knize Jana Lukeše Prozaická skutečnost (Praha, MF 1982), viz též s. 118–120. Rubrika Dokumenty. Na s. 130 faksimile rozhovoru Antonína Čorta s J. L. z deníku Mladá fronta 2. 9. 1982, na s. 150–157 faksimile kapitoly Aktuální stav současné kritiky z Lukešovy knihy (s. 72–82). Ohlas v č. 30/2004 (V. Just).]

KRUMPHANZL Robert
P. S.
30, 2004, listopad, s. 129–131. [Komentář k ohlasu V. Justa (s. 124–128) na studii v č. 29/2004.]

KŘÍŽOVÁ Markéta
Trnová dívka podruhé
10, 1998, březen, s. 140–142. [Ohlas na recenzi knihy Trnová dívka od Petra Dudka (č. 9/1997). Komentář P. D. na s. 145–146, též Jiří Šitler v č. 11/1998.]

LAHODA Vojtěch
Mezery v historii a dějiny českého moderního umění
1, 1995, leden, s. 31–35. [Článek o monografických dluzích české kunsthistoriografie.]

LJUBKOVÁ Marta
Pořád mezi dvěma světy
11, 1998, červen, s. 64–68. [Recenze knih Michala Ajvaze Návrat starého varana (MF 1991), Druhé město (MF 1993) a Tyrkysový orel (Hynek 1997). Ohlas v č. 12/1998 (J. J. K. Nebeský).]

LJUBKOVÁ Marta
Všechno stručně a naráz
12, 1998, listopad, s. 116– 117; podepsáno MX. [Recenze knihy Terezy Boučkové Krákorám (Hynek 1998).]

LJUBKOVÁ Marta
Před hrou a za hrou
12, 1998, listopad, s. 124–127. [Článek o dosavadních číslech časopisu Svět a divadlo (1990–1998).]

LJUBKOVÁ Marta
Nebeského tajemství
13, 1999, březen, s. 112–116. [Článek o režiích Jana Nebeského v Divadle Komedie.]

LJUBKOVÁ Marta
Festival integrace Slunce
14, 1999, červen, s. 136–138. [Poznámka o divadelní části pátého ročníku Festivalu integrace Slunce v Paláci Akropolis.]

LJUBKOVÁ Marta
Četbou recenzí zájem o divadlo neprobudíš (nad Divadelními novinami)
15, 1999, listopad, s. 101–107. [Článek komentující pohled Divadelních novin na českou divadelní scénu.]

LJUBKOVÁ Marta
Kritický Hamlet
15, 1999, listopad, s. 108–109. [Článek o divadelním představení (třetí dějství ze Shakespearova Hamleta, režie Vladimír Moravek), v němž hráli někteří literární a divadelní kritici. Ohlas v č. 16/2000 (J. Machalická). Autorčin dovětek v č. 16/2000.]

LJUBKOVÁ Marta
Dvě hry ze Severu
16, 2000, březen, s. 93–97. [Recenze dramat Jiřího Pokorného a jejich jevištního provedení (Taťka střílí góly, režie Jiří Pokorný, Odpočívej v pokoji, režie David Czesany).]

LJUBKOVÁ Marta
„Neřeš to – když jde o společnou věc“
16, 2000, březen, s. 119; podepsáno ML. [Dodatek k článku Kritický Hamlet (č. 15/1999).]

LJUBKOVÁ Marta
„Jste náš jediný divák. Zabalíme to“
16, 2000, březen, s. 121–122; podepsáno ML. [Poznámka o proměně jedné rubriky časopisu SaD.]

LJUBKOVÁ Marta
Skoro jako na cirkuse
17, 2000, červen, s. 115–117. [Recenze inscenace Evy Tálské Se mnou smrt a kůň (Divadlo Husa na provázku).]

LJUBKOVÁ Marta
Podivný kousek Ivo Trojaka
17, 2000, červen, s. 129–130; podepsáno ML. [Recenze filmu Ivo Trojaka Minulost (1998) a dokumentu Past.]

LJUBKOVÁ Marta
Divadlo o revoluci
19, 2001, březen, s. 83–88. [Recenze inscenace Obrazy z Francouzské revoluce (režie Hana Burešová).]

LJUBKOVÁ Marta
Letní Richard a Faust
21, 2001, listopad, s. 49–56. [Recenze inscenací Vladimíra Moravka a Michala Dočekala.]

LJUBKOVÁ Marta
„Cool“ dramatika. A co dál?
22, 2002, únor, s. 64–68. [Článek o jednom proudu současné dramatiky.]

LJUBKOVÁ Marta
Festival mimopražského divadla...
23, 2002, červen, s. 125–126. [Recenze brožury k festivalu České divadlo.]

LJUBKOVÁ Marta
Ladislav Smoček: Činohry a záznamy
24, 2002, listopad, s. 101–104. [Recenze stejnojmenné knihy (Brno, Větrné mlýny 2002).]

LJUBKOVÁ Marta
Tři hromádky písku
25, 2003, březen, s. 74–81. [Článek o ohlasech na inscenaci Martina Huby Král Lear (překlad Martin Hilský, titulní role Jan Tříska). Koláž RR.]

LJUBKOVÁ Marta
Nad jedním překladem
26, 2003, červen, s. 57–59. [Článek o českém překladu hry Davida Harrowera Nože ve slepicích (Knives in Hens, 1995) od Davida Drozda (Interludium 2002).]

LJUBKOVÁ Marta
Kanibalové
27, 2003, listopad, s. 66–71. [Recenze o inscenaci hry George Taboriho (Divadlo Komedie, režie Jan Nebeský). Foto Bohdan Holomíček.]

LOMOVÁ Olga
Čí tváře a jaká těla? (K výstavě Tváře a těla Říše středu v Rudolfinu)
8, 1997, červenec, s. 7–21. [Studie o současném čínském malířství a o způsobu jeho prezentace na výstavě v Rudolfinu; s kapitolami Tradice a modernost, Liberalizace po kulturní revoluci, Exportní image devadesátých let a K prezentaci čínského umění devadesátých let v Čechách. Ohlas v č. 9/1997 (L. Kesner ml.).]

LOMOVÁ Olga
Pan L. Kesner ml.
9, 1997, listopad, s. 189–190. [Komentář reakce L. Kesnera (s. 182–189) na článek Čí tváře a jaká těla? (č. 8/1997).]

LÖWENSTEINOVÁ Miriam
Ještě k Malevičově prezentaci nakladatelstvím Brody
11, 1998, červen, s. 176. [Ohlas na článek Tomáše Glance Komu škodí Brody (č. 10/1998). Komentář T. G. na s. 177.]

LUHAN Jiří – POUBA Petr
Mockrát jsme s tím chtěli seknout (s Jiřím Luhanem a Petrem Poubou hovoří Terezie Pokorná)
17, 2000, červen, s. 52–58. [Rozhovor o sborníku Splátka na dluh; datováno duben 2000.]

LUKEŠ Zdeněk
Otazníky nad současnou pražskou architekturou
2, 1995, červen, s. 33–36. [Článek o nové architektuře v historickém jádru města.]

LUKEŠ Zdeněk
Pomníkování – 1. část
3, 1995, listopad, s. 23–28. [Článek o pražských pomnících po roce 1945 (pokračování v č. 4/1996).]

LUKEŠ Zdeněk
Fénix s polámanými křídly (Poznámky k rekonstrukci Veletržního paláce)
4, 1996, březen, s. 34–38. [Článek o nepříliš zdařilé rekonstrukci Veletržního paláce v Praze. Viz též č. 10/1998 a 18/2000.]

LUKEŠ Zdeněk
Pomníkování – 2. část
4, 1996, březen, s. 42–44. [Pokračování článku o pražských pomnících po roce 1945 (viz č. 3/1995).]

LUKEŠ Zdeněk
Bilance 1968–1989
5, 1996, září, s. 19–23. [Článek o likvidaci významných architektonických staveb v Praze během normalizace.]

LUKEŠ Zdeněk
Dekonstruktivismus po našem
6, 1996, prosinec, s. 20–21. [Poznámka o dostavbě areálu advokátní komory v nádvoří Kaňkova domu na Novém Městě.]

LUKEŠ Zdeněk
Dvojí metr?
6, 1996, prosinec, s. 167. [Poznámka o dvojím přístupu k seznamu údajných agentů StB v Necenzurovaných novinách.]

LUKEŠ Zdeněk
Naším cílem je zachránit alespoň vzpomínku (s architektem a historikem architektury Zdeňkem Lukešem, jedním ze zakladatelů nadace CORA, hovoří Drahoslava Janderová)
7, 1997, duben, s. 37–49. [Rozhovor o činnosti nadace CORA (Centra pro Obnovu a Restaurování Architektury).]

LUKEŠ Zdeněk
Také v Brně odepisují památky
7, 1997, duben, s. 60–62. [Poznámka k rekonstrukci komplexu Moravské zemské životní pojišťovny a paláce Morava (1927–1937) postaveného architektem Arnoštem (Ernstem) Wiesnerem v Brně.]

LUKEŠ Zdeněk
Prohra jménem Darex
8, 1997, červenec, s. 35–37. [Poznámka o rekonstrukci pražského obchodního domu Darex.]

LUKEŠ Zdeněk
O Zoubkovi, umělcích, svědomí a kritice...
9, 1997, listopad, s. 16–19. [Úvaha o morálce v umění a o vztahu mezi uměleckou kritikou a kvalitou děl.]

LUKEŠ Zdeněk
Bílá velryba
10, 1998, březen, s. 13–16. [Článek o současném stavu Veletržního paláce a o možném lepším využití budov Národní galerie. Viz též č. 4/1996 a 18/2000.]

LUKEŠ Zdeněk
Historické město: o odvaze a citu
11, 1998, červen, s. 33–35. [Článek o zásazích do staré městské zástavby, pojednáno zvláště o Praze.]

LUKEŠ Zdeněk
Otka Nový – avantgardista podle potřeby
11, 1998, červen, s. 53–55. [Článek o životní a pracovní dráze Otakara Nového u příležitosti recenze jeho knihy Česká architektonická avantgarda od Marka Pokorného (MfD 22. 4. 1998).]

LUKEŠ Zdeněk
Architektonická avantgarda očima Otakara Nového
12, 1998, listopad, s. 22–26. [Recenze knihy Otakara Nového Česká architektonická avantgarda (Prostor 1998).]

LUKEŠ Zdeněk
O věži
12, 1998, listopad, s. 43–44. [Poznámka ke vzniku žižkovské televizní věže, reakce na Články v časopisu Živel.]

LUKEŠ Zdeněk
Pár poznámek k nově otevřeným galerijním prostorům
13, 1999, březen, s. 11–19. [Článek o Muzeu umění v Olomouci, Galerii Benedikta Rejta v Lounech, Obrazárně Pražského hradu a Stálé expozici asijských umění Národní galerie na Zbraslavi.]

LUKEŠ Zdeněk
Na okraj jedné veleúspěšné výstavy
13, 1999, březen, s. 46. [Poznámka o výstavě Annie Leibovitzové.]

LUKEŠ Zdeněk
Hotel Juliš
14, 1999, červen, s. 34–37. [Článek o historii a ohrožení významné stavby českého funkcionalismu na Václavském náměstí.]

LUKEŠ Zdeněk
Od Bruselu k Hannoveru
15, 1999, listopad, s. 7–11. [Článek o osudu tzv. bruselské restaurace (někdejší součásti Československého pavilonu na Světové výstavě v Bruselu v roce 1958) a o projektu českého pavilonu na Expo 2000 v Hannoveru.]

LUKEŠ Zdeněk
Hrabal Na hrázi
16, 2000, březen, s. 38–40. [Článek o výtvarném projektu Tatiany Svatošové v Praze 8 – Libni a o architektonické problematice této pražské čtvrti.]

LUKEŠ Zdeněk
Pomníkování II aneb Jak to bylo s TGM
17, 2000, červen, s. 30–37. [Článek s kapitolami Rekapitulace, Místo, Architektonické řešení a Socha; datováno duben 2000.]

LUKEŠ Zdeněk
Cihlářovo zoo
17, 2000, červen, s. 47–48. [Poznámka o novém designu pražské zoo.]

LUKEŠ Zdeněk
Obarvování bílé velryby (K nové výstavní instalaci ve Veletržním paláci)
18, 2000, listopad, s. 44–47. [Článek navazující na texty v č. 4/1996 a 10/1998; s kapitolami Fasáda, Parter, Vstup, Vlastní expozice, Francouzská sbírka, Informační systém a Co stále chybí.]

LUKEŠ Zdeněk
Šance pro Vítkov (Nad ideovou soutěží na revitalizaci hory Vítkov)
19, 2001, březen, s. 90–95. [Článek o budoucnosti žižkovského vrchu.]

LUKEŠ Zdeněk
Za časopisem Umění a řemesla
19, 2001, březen, s. 122–123. [Článek o zániku časopisu.]

LUKEŠ Zdeněk
Tři smíchovská zastavení
20, 2001, srpen, s. 126–130. [Článek o architektonických proměnách pražské čtvrti.]

LUKEŠ Zdeněk
„Autentická“ Praha v podání Klubu Za starou Prahu
21, 2001, listopad, s. 98–100. [Poznámka k činnosti Klubu.]

LUKEŠ Zdeněk
Šváchův kubismus v architektuře
22, 2002, únor, s. 74–77. [Recenze knihy Rostislava Šváchy Lomené, hranaté a obloukové tvary (Praha, Gallery 2000). Foto Jan Malý a Karel Cudlín.]

LUKEŠ Zdeněk
Třikrát o nových i zmizelých stavbách v centru Prahy
22, 2002, únor, s. 91–96. [Článek s kapitolami 1. Palác Astra II na Václavském náměstí, 2. Přestavba Langhansova domu ve Vodičkově ulici a 3. Další příklady – metoda raději rychle zbourat! Foto Karel Cudlín.]

LUKEŠ Zdeněk
Světelné orgie nad Prahou
23, 2002, červen, s. 123–125. [Článek o osvětlování staveb.]

LUKEŠ Zdeněk
Ještě k obálce předposlední RR
23, 2002, červen, s. 127–128. [Poznámka o hřbitovním areálu v Liberci.]

LUKEŠ Zdeněk
Lesk (a především) bída moderních kostelů
24, 2002, listopad, s. 70–78. [Recenze knihy kolektivu brněnských autorů vedených Jiřím Vaverkou Nové kostely a kaple z konce 20. století v České republice (Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2001). Repro RR.]

LUKEŠ Zdeněk
Sedm poznámek o architektuře, designu a výtvarném umění
25, 2003, březen, s. 135–137. [Glosy.]

LUKEŠ Zdeněk
Šance pro Loose
26, 2003, červen, s. 80–82. [Článek o architektových stavbách a interiérech v Čechách a o založení Společnosti A. L.]

LUKEŠ Zdeněk
Sedm poznámek o architektuře (II)
26, 2003, červen, s. 85–87. [Glosy.]

LUKEŠ Zdeněk
Poznámky o architektuře (III)
27, 2003, listopad, s. 123–124. [Glosy.]

LUKEŠ Zdeněk
Vychází monografie architekta Karla Řepy
28, 2004, březen, s. 80–82. [Recenze knihy Karel Řepa – pardubický architekt ve věku nejistot (ed. Pavel Panoch, foto Štěpán Bartoš, Hélios 2003).]

LUKEŠ Zdeněk
Dvakrát o přestavbách a replikách v architektuře
28, 2004, březen, s. 97–100. [Článek o úpravě domu architekta Václava Zralého na Smíchově (projekt Roman Koucký) a o rekonstrukci nárožního domu na náměstí I. P. Pavlova (projekt Petr Malinský a Richard Doležal). Foto Ester Havlová.]

LUKEŠ Zdeněk
Lubomír a Čestmír Šlapetové – architektonické dílo
29, 2004, červen, s. 112–114. [Článek o představitelích meziválečné avantgardní architektury a o výstavě jejich tvorby v Brně (posléze Olomouci a Praze). Repro RR.]

LUKEŠ Zdeněk
Berlínská architektura na prahu nového století
30, 2004, listopad, s. 102–109. [Poznámky o starších i novějších stavbách.]