M - S

MACHALICKÁ Jana
Nestačí jen si troufnout (Ad Marta Ljubková, KP č. 15/1999)
16, 2000, březen, s. 144–145. [Ohlas na článek.]

MACHONIN Sergej
Fenomén lázeňské sezóny (Záznamy k tématu)
1, 1995, leden, s. 94–102. [Esej o inscenacích Petra Lébla Racek, Služky a Naši Naši furianti (Divadlo Na zábradlí).]

MACHONIN Sergej
Poznámky kurzivou
2, 1995, červen, s. 97–107. [Článek o inscenacích Divadla v Řeznické (M. de Ghelderode: Rudá magie, režie Marie Záchenská; Oskar Nedbal: Polská krev, upr. Milan Dušek, režie Oto Ševčík; Hello, Dolly!, režie Oto Ševčík), o vystoupení skupiny Condurango Barbory Hrzánové tamtéž a o režii Hany Burešové v Národním divadle (P. Calderón de la Barca: Zázračný mág).]

MACHONIN Sergej
Chvála secesí
3, 1995, listopad, s. 70–74. [Článek o inscenacích Hany Burešové v Labyrintu a o jejím vynuceném odchodu z tohoto divadla.]

MACHOVEC Martin
Inflace knižní produkce v posledních letech jako problém překladatelský
2, 1995, červen, s. 71–78. [Článek o pokleslé překladatelské, ediční a nakladatelské praxi; pojednáno o knihách Kurta Vonneguta jr. Matka Noc (přel. Zbyněk Ryba, Volvox Globator 1992), Salvadora Daliho Mé vášně (Eva Rudyšarová-Mišíková, Petrov 1994) a Reinera Funka Erich Fromm (přel. Vlastislava Žihlová, LN 1994).]

MACHOVEC Martin
Otevřený dopis Petru Placákovi
2, 1995, červen, s. 180–181. [Ohlas na rozhovor Petrušky Šustrové s Petrem Placákem Jsem český vlastenec (Revolver Revue č. 27/1994); datováno 15. 12. 1994. Komentář P. P. na s. 181–183.]

MACHOVEC Martin
Český román Klímův, Lososové, Součkův či Kromišův?
3, 1995, listopad, s. 51–56. [Článek o ediční přípravě knihy Ladislava Klímy Český román (ed. Miroslav Kromiš; Pražská imaginace a Lege artis 1993); datováno srpen 1995. Ohlas v č. 4/1996 (M. Kromiš), komentář M. M. tamtéž.]

MACHOVEC Martin
Tvrzení proti tvrzení,...
4, 1996, březen, s. 188. [Komentář k reakci Miroslava Kromiše (č. 4/1996) na článek Český román Klímův, Lososové, Součkův či Kromišův? (č. 3/1995).]

MACHOVEC Martin
Ladislav Klíma
6, 1996, prosinec, s. 53–59. [Recenze kritické edice prózy Ladislava Klímy Velký roman (Torst 1996), již připravila Erika Abrams.]

MACHOVEC Martin
Polopatická impertinence (Ad: A. Drda: Ti, kteří nepodepsali a řada dalších statí in Revolver Revue č. 33)
8, 1997, červenec, s. 231–235. [Reakce na Revolver Revue č. 33/1997; datováno únor 1997, resp. chybně 1977.]

MACHOVEC Martin
Kterak komerční moloch postupně sežral jednu z nejznamenitějších kapitol Medorka
10, 1998, březen, s. 55–57. [Článek o postupném ubývání textu prózy Petra Placáka.]

MACHOVEC Martin
Ad: Sám v apokalypse – Egon Bondy
10, 1998, březen, s. 64–67. [Poznámky ke studii Homelesse & Hungryho o Egonu Bondym z prvního a jediného čísla časopisu Vokno 2000 z roku 1997.]

MACHOVEC Martin
Magor jako parafrázista a zloděj a též jako lartpourlartista (Ad Marek Vajchr, KP RR č. 16/2000)
17, 2000, červen, s. 170–171. [Ohlas na článek.]

MACHOVEC Martin
Literární dílo největšího mystifikátora podzemí
21, 2001, listopad, s. 73–76. [Recenze knihy Homeless & Hungry (pseud.) Polykači ohně (Živel 2000).]

MACHOVEC Martin
Opravy ke knize Alternativní kultura – příběh české společnosti 1945–1989
26, 2003, červen, s. 106–130. [Soupis oprav (faksimile s. 108–130) k publikaci (Praha, NLN 2001) s autorovým úvodem (s. 106–107); datováno duben 2003. Viz též recenze v č. 25/2003 (P. Onufer).]

MACHOVEC Martin
Vskutku velice „zvláštní vydání“
27, 2003, listopad, s. 136–141. [Článek o ediční praxi brněnského nakladatelství Čestmíra Kocara „Zvláštní vydání...“, resp. o edicích próz Egona Bondyho Invalidní sourozenci a Afghánistán (obě 2002). S úvodem M. M. z května 2003 (s. 136–137) otištěny Machovcovy původní ediční poznámky k Invalidním sourozencům ze září 2001 (s. 138–139), k Afghánistánu z října 2001 (s. 139–141) a ve „Zvláštním vydání...“ k dosud nepublikovanému Šamanovi z února 2002 (s. 141).]

MALIŠ Otakar
Literární reportáže o pražských německých autorech
23, 2002, červen, s. 18–25. [Recenze českého překladu knihy Jürgena Serkeho Böhmische Dörfer (Praha, Triáda 2001).]

MALÝ Václav
Jde mi o snahu pojmenovat (s Václavem Malým hovoří Jan Rejžek a posluchači rozhlasové stanice Svobodná Evropa)
4, 1996, březen, s. 168–175. [Krácený přepis rozhovoru z živého vysílání Svobodné Evropy 2. 1. 1996.]

MANDLER Emanuel
Zlé časy, duch vzpoury a časopis Tvář
7, 1997, duben, s. 193–203. [Reakce na článek Milana Jungmanna Echo zlých časů (LtN č. 51–52/1996) a na studii Růženy Grebeníčkové o kniřním výboru z Tváře (KP č. 6/1996) s kapitolami Otázka žánru, Instituce?, Co byl duch revolty.]

MANDLER Emanuel
O hrdinech a o těch druhých
8, 1997, červenec, s. 218–231. [Stať o Chartě 77 reagující na Revolver Revue č. 33/1997 a na sborník Charta 77 očima současníků (ÚSD AV ČR 1997).]

MANDLER Emanuel
Nová přítomnost a národní konvence
9, 1997, listopad, s. 130–140. [Článek o měsíčníku Nová přítomnost; s kapitolami Národní tisková konvence, T. G. Masaryk a determinované dějiny, Ideologické stereotypy staré a nové, Charta 77, lidská práva a politika, Je prezidentovi opravdovost a upřímnost vlastní?, Hodně národa a národů, Nová přítomnost a Smíření 95 a Intelektuálové a jejich odpovědnost.]

MANDLER Emanuel
Potíže s Německem a Němci
9, 1997, listopad, s. 148–160. [Studie o historii česko-německých vztahů; s kapitolami Porážky a vítězství, Tragédie „násilného vysídlení“, Konečné řešení?, Válka Čechů s Němci, Dekalarace – konec nebo začátek? a Doprovodné jevy; datováno únor–září 1997.]

MANDLER Emanuel
Co s nimi? (Protiněmecký komplex české společnosti dnes)
10, 1998, březen, s. 117–121. [Článek s kapitolami I. Syndrom vztahů k Německu a k Němcům a II. Deklarace a Smíření.]

MANDLER Emanuel
Milan Otáhal a národní tisková konvence
10, 1998, březen, s. 125–131. [Článek o Otáhalově podpisu Charty 77 a o jeho výkladu v ÚSD AV ČR; s kapitolami Návody i zákazy podle minulosti, Odmítnuté prohlášení a Neměnný obraz Charty 77.]

MANDLER Emanuel
Tlumený dialog v rozsáhlém Prostoru
11, 1998, červen, s. 144–155. [Článek o společensko-kulturní revui; s kapitolami Preciznost a aktuálnost, Prostor profánní a prostor sakrální, Pluralismus a problém konformity, Čtyři hlavy konvenční saně, Účtování s minulostí – kam jsme došli, Vsuvka: reakce na minulost a ideologie, Prostor účtoval s minulostí a Kouzlo nechtěného.]

MANDLER Emanuel
Obnovení historické paměti
11, 1998, červen, s. 180–181. [Polemika s články Petra Placáka v LN. Uvozeno redakční kurzivou.]

MANDLER Emanuel
Rok 1968: Od zapomnění do zapomnění?
12, 1998, listopad, s. 134–145. [Článek o reflexích roku 1968 v českých médiích; s kapitolami Dějinný rozměr národní existence, Historie ve vládním pojetí, Všemohoucnost mýtu, Dvou reformních pojetí spor, Televizní pojetí: od Biľaka po Gorbačova.]

MATĚJÍČEK Tomáš Hibi
Na Matrixu záleží – přinejmenším mně
18, 2000, listopad, s. 148–149. [Ohlas na článek Ondřeje Štindla (č. 15/1999).]

MATOUŠEK Ivan
Když mi asi před čtrnácti dny...
27, 2003, listopad, s. 125. [Proslov u příležitosti předání Ceny Revolver Revue za rok 2002 Jaromíru Zelenkovi a Ivanu Matouškovi. S textem Marka Vajchra (s. 124–125) publikováno pod společným nadtitulem K Ceně Revolver Revue. Foto Karel Cudlín).]

MAYEROVÁ Françoise
Češi a jejich komunismus – pokus o sociologii paměti
30, 2004, listopad, s. 118–122. [Přednáška o vědeckých postupech vlastní knihy (Paris 2004). Prosloveno 19. 5. 2004 v Ústavu pro soudobé dějiny v Praze. Rubrika Dokumenty.]

MAZÁČOVÁ Stanislava
† Emanuel Macek
8, 1997, červenec, s. 135–136. [Nekrolog o Emanuelu Mackovi († 27. 3. 1997).]

MEJSTŘÍK Martin
Ad Kritická Příloha RR č. 4/96
5, 1996, září, s. 182. [Reakce na články Petrušky Šustrové Věčný Mejstřík a neuvěřitelný Chaun aneb Na kafi u mudrlantů a Vladimíra Justa Hádání práva a spravedlnosti – 2. díl (oba č. 4/1996); datováno 17. 6. 1996. Komentář P. Š. na s. 182.]

MĚRÁK Vladimír
Bláboly a neznalost nejsou výsadou internetu
19, 2001, březen, s. 157–162. [Ohlas na článek Bohuslava Blažka (č. 18/2000). Komentář v č. 20 (J. Paul).]

MERHAUT Luboš
„Hands Off, kleštěnci!“
10, 1998, březen, s. 73–74. [Článek o reakci Martina C. Putny na udělení literárních cen za rok 1997 (MfD 7. 11. 1997).]

MERHAUT Vladislav
Kdo byl Zdeněk Bouše?
8, 1997, červenec, s. 45–50. [Nekrolog o Z. Boušem († 19. 2. 1997).]

MERHAUT Vladislav
Explosionalista Vladimír Boudník očima kamery
14, 1999, červen, s. 133–136. [Článek o osmém dílu TV cyklu dokumentárních pořadů Nevyjasněná úmrtí – Explosionalista Vladimír Boudník (režie Jordi Niubó).]

MIKULKA Vladimír
Třikrát mezi minulostí a současností
13, 1999, březen, s. 117–127. [Článek o třech inscenacích Pražského divadelního festivalu německého jazyka – Elfriede Jelineková: Stecken, Stab und Stangel (Schauspiel Leipzig), Christoph Marthaler: Stunde Null (Deutsches Schauspielhaus in Hamburg) a Wolfgang Borchert: Draußen vor der Tür (Bayerisches Staatsschauspiel München).]

MIKULKA Vladimír
Když to divákům začne být jasné, přestává mě to bavit
14, 1999, červen, s. 106–112. [Článek o Pitínského režii hry Thomase Bernharda Divadelník v Divadle Na zábradlí.]

MIKULKA Vladimír
Ďábelské souboje: trojí dramatizace Bulgakova románu Mistr a Markétka
16, 2000, březen, s. 97–111. [Esej o románu Michaila Bulgakova Mistr a Markétka a srovnání jeho tří současných divadelních adaptací (Klicperovo divadlo Hradec Králové, režie Sergej Fedotov; Národní divadlo, režie Oxana Meleškina-Smilková; Městské divadlo Brno, režie Zdeněk Černín); s kapitolami Struktura – co se stalo v Moskvě a v Jeruzalémě, Klicperovo divadlo – co nejblíže předloze, Národní divadlo – satirický mumraj jako princip, Městské divadlo Brno – mezi dramatem a melodramatem, Mezi strachem a spásou a Závěrem.]

MIKULKA Vladimír
Děkujeme, že si myslíte totéž
17, 2000, červen, s. 128–129. [Poznámka k novému představení Divadla Husa na provázku Rozrazil č. 3/1999.]

MIKULKA Vladimír
Sergej Fedotov: z bez zábradlí na zábradlí
18, 2000, listopad, s. 88–99. [Studie o režiích Sergeje Fedotova v Divadle bez zábradlí (Gogolovi Hráči) a Na zábradlí (Ostrovského Výnosné místo).]

MIKULKA Vladimír
Rijnders v Plzni: přátelské pošťuchování vs. rána pěstí
19, 2001, březen, s. 18–27. [Čtyřdílná studie o hře holandského dramatika a režiséra Gerardjana Rijnderse Liefhebber a o jejím přijetí na plzeňském divadelním festivalu v roce 2000; pojednáno též o scénické koláži Vladimíra Moravka Divadlo jako mor aneb Fanda vs. Herečky.]

MIKULKA Vladimír
Lidem se to líbí – a hotovínko!
22, 2002, únor, s. 25–38. [Článek o shakespearovských inscenacích režisérky Enikö Eszenyi v pražském Národním divadle. Foto Hana Smejkalová.]

MIKULKA Vladimír
Tanec dějinami aneb Za všechno může Robert
22, 2002, únor, s. 99–102. [Recenze o inscenaci Slovenského národného divadla Tančiareň na festivalu Divadlo v Plzni (režie Martin Huba). Foto Jaroslav Prokop.]

MIKULKA Vladimír
Dejvický divadelní zázrak, díl druhý
23, 2002, červen, s. 26–40. [Šestidílný článek o souboru Dejvického divadla v éře Miroslava Krobota; pojednáno zejména o inscenacích her Nikolaje V. Gogola Revizor (režie Sergej Fedotov) a Williama Shakespeara Večer tříkrálový (režie M. Krobot), dramatizaci románu Ivana A. Gončarova Oblomov (režie M. Krobot) a hře Petra Zelenky Příběhy obyčejného šílenství (režie autor). Viz též autorův článek v č. 29/2004. Foto Martin Špelda, P. Steinerová a H. Hesoun.]

MIKULKA Vladimír
Povedený festival (a jeho problémy)
24, 2002, listopad, s. 95–100. [Článek o plzeňském festivalu Divadlo 2002. Repro RR.]

MIKULKA Vladimír
Martin McDonagh: Z Londýna do Prahy (přes Irsko)
25, 2003, březen, s. 30–42. [Studie o anglickém dramatikovi a recepci jeho díla v Čechách; s kapitolami Proč ho není více? Londýn: od melodramatu k potokům krve a Co je to za podivné Irsko?. Foto J. Maxa, Yvona Odrazilová a M. Hladík.]

MIKULKA Vladimír
Morávek Čechovovi
27, 2003, listopad, s. 92–99. [Článek o divadelním projektu Klicperova divadla v Hradci Králové a režiséra Vladimíra Morávka Čechov Čechům. Foto archiv Klicperova divadla.]

MIKULKA Vladimír
Není mezi diváky nějaký měšťák? (Rádi bychom ho šokovali.)
28, 2004, březen, s. 59–69. [Článek o Pražském divadelním festivalu německého jazyka 2003; pojednáno o inscenacích souborů Schaubühne Berlin, Thalia Theater Hamburg, Münchener Kammerspiele a Schauspiel Hannover; datováno prosinec 2003. Repro RR.]

MIKULKA Vladimír
Dejvický mezičas
29, 2004, červen, s. 68–77. [Článek o další činnosti Dejvického divadla (viz též autorův článek v č. 23/2002); pojednáno o inscenacích her Antona P. Čechova Tři sestry, Miroslava Krobota Sirup, Wolfganga A. Mozarta a Johanna E. Schikanedera Kouzelná flétna (vše režie M. Krobot), Tennessee Williamse Tramvaj do stanice Touha (režie Janusz Klimsza) a improvizaci Jaroslava Duška Sekec mazec. Foto H. Hesoun, H. Glos a P. Filip.]

MIKULKA Vladimír
Nový starý Činoherák?
30, 2004, listopad, s. 63–68. [Článek o inscenacích Ondřeje Sokola v pražském Činoherním klubu.]

MISTROVÁ Veronika
Ad Petr Dudek: Esej nesej (KP RR č. 6)
8, 1997, červenec, s. 212–213. [Reakce na článek Petra Dudka (č. 6/1996).]

MOUCHA Josef
České muzeum fotografie
4, 1996, březen, s. 20–25; spoluautorka Anna Fárová. [Na s. 20–21 článek o potřebě vzniku č. muzea fotografie, podepsaný A. F.; na s. 21–25 článek o aktivitách směřujících ke vzniku č. muzea fotografie, podepsaný J. M.]

MOUCHA Josef
Druhý debut Václava Jiráska
7, 1997, duben, s. 57–60. [Recenze výstav Václava Jiráska v Galerii Ambrosiana a na souborné výstavě Bratrstva v Moravské galerii v Brně.]

MOUCHA Josef
Zpětný ráz mediální reality
11, 1998, červen, s. 161–163. [Poznámka o diskusi na téma Moc médií (Xantypa č. 11/1997).]

MÜLLER Ivan
Úvodní poznámka
22, 2002, únor, s. 119–128. [Nepublikovaná předmluva ke knize Jana Tesaře Mnichovský komplex (Praha, Prostor 2000). Komentář J. T. na s. 129–137. Rubrika Dokumenty.]

NAVRÁTIL Miloslav
Když prší, estéti zůstávají doma (S Miloslavem Navrátilem hovoří Terezie Pokorná)
21, 2001, listopad, s. 87–94. [Rozhovor o galeriích Litera a Navrátil.]

NEBESKÝ Jiří J. K.
Kritický index Kritické Přílohy
12, 1998, listopad, s. 166–170. [Ohlas na literární kritiky v 10. a 11. čísle KP od Marka Vajchra, Zuzany Dětákové, Zdeňka Šandy, Roberta Krumphanzla, Marty Ljubkové a Martina Hyblera.]

NUSKA Bohumil
Ještě k Padraikovu zániku
12, 1998, listopad, s. 163. [Ohlas na recenzi Martina Hyblera (č. 11/1998).]

O vydávání poezie
18, 2000, listopad, s. 75–82. [Rozhovory s redaktory nakladatelství Host (Miroslav Balaštík), Torst (Jan Šulc) a Triáda (Robert Krumphanzl). Otázky M. Š. (= Michael Špirit).]

OLIČ Jiří
Pracovité české ruce výtvarnické
3, 1995, listopad, s. 8–9. [Recenze výstavy Jiřího Anderleho Kresby a grafika 1960–1995 (palác Kinských, srpen–září 1995).]

OLIČ Jiří
Kam s ním?
3, 1995, listopad, s. 154. [Ohlas na článek Vladimíra Justa Laskavé oči Váchalových strašidel (č. 2/1995). Komentář V. J. na s. 154.]

OLIČ Jiří
Umělci vlastními slovy
11, 1998, červen, s. 17–21. [Článek o dokumentárních filmech Jamese Runcieho Whistler aneb Jemný způsob, jak si udělat nepřátele, Ivana Arsenjeva Dokonalá magie dřevorytu (o Josefu Váchalovi) a Jaroslava Večeři Psanci kýče (o Liboru Vojkůvkovi).]

OLIČ Jiří
Katolický comics, jeho světla a stíny
13, 1999, březen, s. 61–65. [Recenze knihy Martina C. Putny Česká katolická literatura 1848–1918 (Torst 1998).]

ONUFER Petr
Hilského sonety Williama Shakespeara
13, 1999, březen, s. 98–100. [Poznámka o překladu Shakespearovy sbírky (Torst 1998).]

ONUFER Petr
Bezvýchodná situace, brynda, šlamastika (nad romány Josepha Hellera)
15, 1999, listopad, s. 44–48. [Recenze románů Josepha Hellera Bůh ví (Odeon 1991), Hlava XXII (1996), Gold za všechny peníze (1997) a Něco se stalo (1998, vše BB art).]

ONUFER Petr
Tři překlady, tři doslovy, tři nakladatelství
16, 2000, březen, s. 63–67. [Recenze českého vydání knih Dona DeLilla Bílý šum (Votobia 1999), Donalda Barthelmeho Padesát povídek (Argo 1999) a Thomase Pynchona Pomalý učeň (Volvox Globator 1999).]

ONUFER Petr
„Objevily se četné teoretické, metodologické i meritorní problémy“ (nad sborníkem Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945–1989)
25, 2003, březen, s.17–29. [Recenze sborníku (naps. kolektiv autorů, Praha, NLN 2001). Viz též příspěvek v č. 26/2003 (M. Machovec).]

ONUFER Petr
Plathová na čtvero způsobů
26, 2003, červen, s. 53–57. [Recenze českých překladů poezie Sylvie Plathové Noční tance (Argo 2002).]

OUJEZDSKÝ Karel
Je dobré mít připravené otázky (s redaktorem ČR hovoří Viktor Karlík a Terezie Pokorná)
30, 2004, listopad, s. 85–90. [Rozhovor.]

OUŘEDNÍK Patrik
Prezydent, nebo Krokadýl? (ke sporu o autorství jednoho překladu)
7, 1997, duben, s. 108–119. [Článek o textech Josefa Škvoreckého, v nichž se J. Š. hlásí k autorství překladu Prezydenta Krokadýlů Warrena Millera; s kapitolami Na indexu, Osamělost přespolního běžce, Babel, Sejfullinová, Fecerunt ioculum aneb i Nadále konspirace, Ještě k zelené limonádě, „Dnes už to mohu říct“ aneb Sametová revoluce s jedenáctiměsíčním předstihem, „Jediný svědek“ a Proboha. Ohlasy v č. 8/1997, 9/1997 a 11/1998.]

OUŘEDNÍK Patrik
Jak vyzrát na Židy
8, 1997, červenec, s. 204–209. [Článek o edičním komentáři ke knize Příběh o povstání hada (Bibliotheca gnostica 1996).]

OUŘEDNÍK Patrik
Čisté víno
9, 1997, listopad, s. 174–181. [Ohlas na článek Josefa Škvoreckého (č. 8/1997) a na další texty reagující v témže čísle KP na autorův článek Prezydent, nebo Krokadýl?; s kapitolami Insinuace, Ohlasy, Kdyby nebylo Polska, Kdo nejde s námi, Doba a osudy, Antagonismus, Nevěděl jsem o ničem, ale vím, jak to bylo, Salivarová, Žilina, Ještě ke generacím, Ještě k Polákům, Zatloukání, Tolik reakce a Model.]

PACHMANOVÁ Martina
Kam míří zbraně B. K. S.?
3, 1995, listopad, s. 10–13. [Recenze monografického čísla časopisu Výtvarné umění (č. 3/1994) věnovaného Tajné organizaci B. K. S.]

PAUL Jan
Ještě o posunu hodnot
9, 1997, listopad, s. 31–32. [Recenze výstavy Kořeny a rytmy, připravené kurátorkou Vlastou Čihákovou-Noshiro v Mánesu.]

PAUL Jan
O žádoucích souvislostech
15, 1999, listopad, s. 39. [Glosa k výtvarnému projektu Tak daleko, tak blízko a k televiznímu dokumentu Obrazy na dálnici (režie Martin Dostál).]

PAUL Jan
Postoje jedné šéfredaktorky
15, 1999, listopad, s. 39. [Glosa k vzájemně protichůdným článkům Lenky Lindaurové.]

PAUL Jan
Není promiskuita jako promiskuita
16, 2000, březen, s. 35–36. [Glosa k článku Simony Vladíkové Promiskuita umění a umění promiskuity (Umělec č. 2/1999).]

PAUL Jan
Dvakrát o bídě naší současné kunsthistorie
18, 2000, listopad, s. 58–59. [Článek s kapitolami I. Nepravděpodobná Vlasta Čiháková (o jejím článku v Ateliéru č. 14–15/2000 a výstavě Pravděpodobná malba v Mánesu) a II. Obdivuhodná cesty Anděly Horové za Tomášem Císařovským (o recenzi v Ateliéru č. 6/2000).]

PAUL Jan
Knížák, Kolíbal a ušlápnutá poutnice
19, 2001, březen, s. 123–124. [Poznámka o stálé expozici Veletržního paláce 1930–2000.]

PAUL Jan
Tvrdohlaví a obvodní inspektor kultury
19, 2001, březen, s. 123–124. [Poznámka o Jiřím Halíkovi, obvodním inspektoru kultury v Praze 9.]

PAUL Jan
Tváří v tvář
20, 2001, srpen, s. 152–153. [Replika na ohlas Vladimíra Měráka (č. 19/2001) k článku Bohuslava Blažka (č. 18/2000).]

PAUL Jan
Art.cz, bloudící satelit na internetovém nebi
21, 2001, listopad, s. 101–103. [Článek o virtuální galerii.]

PAVLOVSKÝ Petr
Český feminismus 90. let
17, 2000, červen, s. 160–164. [Recenze knihy Feminismus devadesátých let českýma očima (sestavili Marie Chříbková, Josef Chuchma a Eva Klimentová, Nakladatelství M. Chříbkové 1999).]

PEČINKOVÁ Pavla
Moderní Izajáš
6, 1996, prosinec, s. 7–14. [Článek o tvorbě Zbyška Siona u příležitosti retrospektivy (Galerie Rudolfinum v Praze).]

PEČINKOVÁ Pavla
Matej Kren v Galerii Jiřího Švestky
6, 1996, prosinec, s. 20; podepsáno PP. [Glosa o výstavě.]

PEČINKOVÁ Pavla
Zdeněk Pešánek a László Moholy-Nagy
7, 1997, duben, s. 28–36. [Článek o tvorbě dvou představitelů kinetismu; u příležitosti výstavy díla Z. Pešánka v Národní galerii.]

PEČINKOVÁ Pavla
Výstava s otazníkem
7, 1997, duben, s. 57; podepsáno PP. [Kurziva o výstavě Jitro kouzelníků? (Veletržní palác NG).]

PEČINKOVÁ Pavla
Bezostyšný komunista
7, 1997, duben, s. 60; podepsáno PP. [Glosa o Peteru Kováčovi a o jeho recenzi výstavy Umění zastaveného času.]

PEČINKOVÁ Pavla
Uzavřený svět umění (Stanislav Kolíbal a Zbyněk Sekal)
9, 1997, listopad, s. 19–30. [Článek o retrospektivních výstavách Zbyňka Sekala (Práce za posledních padesát let, GHMP v Městské knihovně) a Stanislava Kolíbala (Retrospektiva, Veletržní palác NG).]

PEČINKOVÁ Pavla
Umění mimo normy
12, 1998, listopad, s. 30–36. [Článek o výstavě L'art brut v Domě U kamenného zvonu.]

PEČINKOVÁ Pavla
Odkaz na veliký problém
14, 1999, červen, s. 17–20. [Recenze knihy Vasilije Kandinského O duchovnosti v umění (Triáda 1998).]

PEČINKOVÁ Pavla
Babylon místo konce světa
18, 2000, listopad, s. 37–44. [Článek o výstavě Konec světa? v pražském Paláci Kinských.]

PEČINKOVÁ Pavla
Jsem živ a čekám
19, 2001, březen, s. 68–75. [Recenze knihy Jiřího Koláře Psáno na pohlednice I–II (MF 1999 a Paseka 2000).]

PEČINKOVÁ Pavla
Pražský hamburger ne horší hongkongského
27, 2003, listopad, s. 17–22. [Článek o Praguebiennale 1 ve Veletržním paláci. Foto B. Poláková a Miroslav Vránek.]

PEČINKOVÁ Pavla
Apoštol moderního života, krásného a účelného
27, 2003, listopad, s. 120–122. [Článek o pražské výstavě Ladislava Sutnara (viz též článek Karla Halouna a rozhovor s Ivou Janákovou na s. 100–106 a 108–111 a články Ludmily Vachtové v č. 28 a 29/2004). Foto Miroslav Vránek.]

PEČINKOVÁ Pavla
Nejskromnější umění
28, 2004, březen, s. 45–48. [Článek o výstavě Josefa Čapka (kurátorka Alena Pomajzlová, Obecní dům). Foto Karel Cudlín.]

PEČINKOVÁ Pavla
Hledání duše
28, 2004, březen, s. 75–77. [Recenze knih Jany Orlíkové a Karla Srpa Jan Zrzavý a antologie Jan Zrzavý (ed. K. Srp, obě Praha, Academia 2003).]

PELÁN Jiří
Škvorecký versus Zábrana
8, 1997, červenec, s. 99–101. [Reakce na článek Patrika Ouředníka Prezydent, nebo Krokadýl? (č. 7/1997).]

PELÁNOVÁ Anita
Ludmila Vachtová: Roswitha Haftmannová
20, 2001, srpen, s. 79–84. [Recenze stejnojmenné knihy.]

PELÁNOVÁ Anita
Miloslav Chlupáč
24, 2002, listopad, s. 79–84. [Recenze monografie (Praha, Arbor vitae/Státní galerie výtvarného umění v Náchodě). Foto Karel Cudlín.]

PELÁNOVÁ Anita
Věra Janoušková – Já to dělám takhle
25, 2003, březen, s. 84–86. [Recenze stejnojmenné knihy (Praha, Torst 2001). Repro RR.]

PELÁNOVÁ Anita
Max Beckmann v historickém vakuu
28, 2004, březen, s. 77–80. [Recenze českého výboru textů Divadlo skutečnosti (ed. Stanislav Kolíbal, přel. Radovan Charvát, Praha, Arbor vitae 2002). Repro RR.]

PETRŮ Marek
Ad: Aviezer Tucker
11, 1998, červen, s. 170–171. [Ohlas na články Aviezera Tuckera v č. 8/1997 a 10/1998.]

PISTORIUS Jiří
Vývoj Curtiovy osobnosti v pojetí české komparatistiky (nad knihou Evropská literatura a latinský středověk)
16, 2000, březen, s. 42–51. [Studie o českém překladu knihy Ernsta Roberta Curtia (Triáda 1998, překlad Jiří Pelán, Jiří Stromšík a Irena Zachová).]

PITLACH Milan
Noc museí
24, 2002, listopad, s. 107–117. [Článek o akci v düsseldorfských galeriích; datováno květen 2002. Foto autor.]

PITLACH Milan
Dnes, teď (Soudobá fotografie z Düsseldorfu)
25, 2003, březen, s. 65–73. [Recenze výstavy Heute bis jetzt (museum kunst palast, únor až srpen 2002). Repro RR.]

PITLACH Milan
Zatažené londýnské nebe a Norman Foster
26, 2003, červen, s. 63–70. [Článek o Fosterových stavbách; datováno Düsseldorf 2003. Foto autor a repro RR.]

PITLACH Milan
Reality sandwiches
27, 2003, listopad, s. 86–91. [Článek o třetí Noci muzeí v düsseldorfských galeriích. Foto autor.]

PITLACH Milan
Procházka po Pražském hradě
28, 2004, březen, s. 38–44. [Článek o architektonických úpravách posledních let; datováno říjen 2003. Foto Ester Havlová, Karel Cudlín, I. Bendová a repro RR.]

PITLACH Milan
Druhé ohlédnutí za Čínským nebem nad Rudolfinem
29, 2004, červen, s. 36–43. [Recenze fotografické výstavy (Galerie Rudolfinum v Praze); datováno únor 2004. Repro RR.]

PIVOVAROV Viktor
O zbytečnosti umění
1, 1995, leden, s. 6–7. [Esej o podstatě a krizi současného výtvarného umění; datováno říjen 1994. Z ruštiny přeložila Dana Zbíralová.]

PIVOVAROV Viktor – STRATIL Václav
Z večerních rozhovorů u čaje
2, 1995, červen, s. 48–54. [Dialog o nudě, umění, talentu, erotice a lenosti.]

PIVOVAROV Viktor
Politický knír
4, 1996, březen, s. 118–122. [Esej o sémiotice knírů v politice; z ruštiny přeložil Libor Dvořák.]

PIVOVAROV Viktor
Zabalte mi, prosím, kus prázdnoty (Silvestrovské úvahy o současném umění)
7, 1997, duben, s. 6–12. [Esej o některých aspektech soudobého umění; s kapitolami Konec antropomorfnosti, Instalace a instalačnost, Povrch, Peníze, Kurátor, Móda a Postumění; z ruštiny přeložil Milan Dvořák.]

PIVOVAROV Viktor
Ladův zázrak
12, 1998, listopad, s. 26–30. [Esej o Josefu Ladovi a o jeho výstavě v Jízdárně Pražského hradu; z ruštiny přeložil Tomáš Glanc. Ohlas v č. 14/1999 (V. Kremlička).]

PIVOVAROV Viktor
Ruské mise Jindřicha Chalupeckého (s Viktorem Pivovarovem hovoří Tomáš Glanc)
17, 2000, červen, s. 38–47. [Rozhovor o pohledu Jindřicha Chalupeckého na ruské umění.]

PLACÁK Petr
Národní tisková fronta
1, 1995, leden, s. 136–142. [Článek o českých novinách a časopisech; s kapitolami Z Revolveru do NTS, Kritika v disentu, Respekt – pomalý pád, Noví lidé, Čistá výměna OH za ODS, Efekty v Respektu, Lamper cenzuruje Lampera, Nepišme do Mladého světa!, Jen ne radikálem!, Osmašedesátníci a Lidové noviny, Národní tisková fronta, Rudé právo a Výraz vnitřní nesvobody.]

PLACÁK Petr
Český národní hřbitov
2, 1995, červen, s. 143–154. [Článek o aktuálních česko-německých vztazích; s kapitolami Projev Václava Havla, Projev Václava Klause, 50. výročí konce války, Benešovy dekrety a Český národní hřbitov – Němcům, Cikánům a nepřátelům českého národa vstup zakázán!; datováno 15. 3. 1995.]

PLACÁK Petr
Dle reakce Petra Dudka...
2, 1995, červen, s. 179–180. [Komentář k ohlasu Petra Dudka (s. 178–179) na článek Národní tisková fronta (č. 1/1995).]

PLACÁK Petr
Milý Martine...
2, 1995, červen, s. 181–183. [Komentář k ohlasu Martina Machovce (viz č. 192) na interview Jsem český vlastenec (Revolver Revue č. 17/1994).]

PLACÁK Petr
Česká reformace v akci
3, 1995, listopad, s. 136–151. [Recenze sborníku Evangelíci o Janu Sarkandrovi (EMAN Heršpice 1995); s kapitolami Umučený nešťastník byl netolerantní, Světci – ano či ne?, Cuius regio eius religio, Od sekt přímo k anglosaské demokracii, Středověk, Protestantské státy, Absolutismus, Předstupně anglosaské demokracie, Británie, Spojené státy americké, Smysl českých dějin, Inkvizitor a Česká reformace. Ohlas v č. 4/1996 (J. Dus).]

PLACÁK Petr
Jan Dus zřejmě odmítá vidět...
4, 1996, březen, s. 183. [Komentář k reakci Jana Dusa (s. 178–183) na článek Česká reformace v akci (č. 3/1995).]

PLACÁK Petr
Objektivnost od komunismu k pedofilii
6, 1996, prosinec, s. 162–167. [Článek o deníku MfD.]

PLACÁK Petr
Nad Rajskou zahradou na Žižkově bdí Bůh
14, 1999, červen, s. 7–13. [Článek o výstavě Skupiny 42 (GHMP v Městské knihovně 1998/99).]

POKORNÁ Terezie
O Nemožném člověku a Obrech z hor
1, 1995, leden, s. 103–116. [Esej o inscenacích her Huga von Hofmannsthala a Luigiho Pirandella (režie Otomar Krejča, Divadlo za branou II); datováno podzim 1994.]

POKORNÁ Terezie
Milosrdí slitovnosti v příběhu dvou fantómů
2, 1995, červen, s. 92–96. [Recenze o divadelní hře Daniely Fischerové Fantomima a o její inscenaci (režie Jakub Špalek, divadlo Kašpar v Celetné, prem. 20. 1. 1995).]

POKORNÁ Terezie
If Samuel Beckett Had Been Born in Czechoslovakia... aneb Skromný příspěvek k boji proti zbytečným turbulencím (Na okraj premiéry Havlovy Žebrácké opery v provedení Divadla na tahu 1. 11. 1995)
4, 1996, březen, s. 100–104. [Článek o inscenaci hry Václava Havla Žebrácká opera (Divadlo Na zábradlí) a o okolnostech její premiéry.]

POKORNÁ Terezie
J. A. Pitínského polibky v polích
5, 1996, září, s. 116–121. [Článek o inscenaci J. A. Pitínského Sestra úzkost (prem. 13. 5. 1995) podle motivů z tvorby J. Čepa a J. Demla.]

POKORNÁ Terezie
Proč píše básník Ivan Wernisch o jiných básnících?
6, 1996, prosinec, s. 85–86; podepsáno TP. [Poznámka k článku I. Wernische Knihovnička Literárních novin (LtN č. 40/1996).]

POKORNÁ Terezie
Jak si kdo užívá
6, 1996, prosinec, s. 89–92; podepsáno TP. [Článek o recenzích Jana Lukeše a Martina C. Putny (LtN č. 33/1996) na knihu Michala Viewegha Účastníci zájezdu.]

POKORNÁ Terezie
Takoví jsme nebyli
6, 1996, prosinec, s. 135–139. [Článek o inscenaci dramatizace románu Michala Viewegha Báječná léta pod psa (dramatizace Petr Oslzlý a Ivo Krobot, Divadlo Husa na provázku, prem. 3. 2. 1996; režie I. Krobot).]

POKORNÁ Terezie
Ze života Jóba
8, 1997, červenec, s. 138–144. [Článek o inscenaci Jób v brněnském Hadivadle (režie J. A. Pitínský, scénář Milan Czerny, hudba Martin Dohnal, prem. 9. 11. 1996).]

POKORNÁ Terezie
Začíná se končit
8, 1997, červenec, s. 166–167; podepsáno -pokorná-. [Recenze představení Baletní jednotky Křeč Začínáme... končit (Akropolis, prem. 22. 11. 1996).]

POKORNÁ Terezie
Kapustové karbanátky Zuzany Maléřové
8, 1997, červenec, s. 177–179; podepsáno TP. [Recenze knihy Zuzany Maléřové Počítání času (X-Egem, Nova s. r. o., 1997.]

POKORNÁ Terezie
„Jsem jako mátoha, nevěřím v nic...“ (na okraj Léblovy inscenace Ivanova)
10, 1998, březen, s. 82–91. [Článek o inscenaci hry A. P. Čechova Ivanov (režie Petr Lébl, Divadlo Na zábradlí, prem. 15. 4. 1997).]

POKORNÁ Terezie
S kritikou do společnosti
11, 1998, červen, s. 165–166; podepsáno -pokorná-. [Poznámka o diskusi Potřeba kritiky (Xantypa č. 3/1998).]

POKORNÁ Terezie
Poznámky o knize s pověstí
12, 1998, listopad, s. 65–79. [Dvoudílný článek o knize Martina Fendrycha Jako pták na drátě (Torst 1998); datováno září 1998.]

POKORNÁ Terezie
V jedné, nikoli nepodstatné věci...
13, 1999, březen, s. 133–135; podepsáno -pokorná-. [Poznámka o edici textů Leoše Suchařípy Pravidla hry (Nakladatelství Studia Ypsilon 1998).]

POKORNÁ Terezie
O čem se mluví, a hodně (nad kritickým klubem Katovna)
15, 1999, listopad, s. 96–100. [Recenze diskusního televizního měsíčníku Katovna; datováno září 1999. Ohlas v č. 16/2000 (V. Just).]

POKORNÁ Terezie
Proč, jak a co
17, 2000, červen, s. 106–114. [Recenze inscenace divadla DISK (režie Michal Dočekal) a inscenace Činoherního klubu (režie Martin Čičvák).]

POKORNÁ Terezie
Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap...
17, 2000, červen, s. 166–167; podepsáno T. P. [Poznámka k rozhovoru Niny Rutové s Přemyslem Rutem (Neon).]

POKORNÁ Terezie
Dobré číslo
18, 2000, listopad, s. 113–114; podepsáno T. P. [Recenze Divadelní revue č. 3/2000.]

POKORNÁ Terezie
Vlasta Chramostová snadno a rychle
19, 2001, březen, s. 130–131; podepsáno -pokorná-. [Recenze TV dokumentu Olgy Sommerové.]

POKORNÁ Terezie
Falešné volání na poplach
19, 2001, březen, s. 144–150. [Článek o rozhlasové relaci Jiřího Černého Jak by se Škvorecký hájil, nebýt Revolveru, přetištěné v knize Načerno (Torst 2000), týkající se interview Jana Rejžka v Revolver Revue č. 37/1998; doplněno Přílohou (korespondencí mezi Josefem Škvoreckým a Terezií Pokornou) a kapitolou K tomu ještě dvě poznámky.]

POKORNÁ Zuzana
Hlasatel posthumánního věku
4, 1996, březen, s. 126–131; spoluautoři Iva Janáková a Jan Šícha. [Článek o časopisu Živel, o 1. čísle, datovano srpen 1995, o 2. čísle; datováno prosinec 1995.]

POKORNÝ Jindřich
Než se rudí vzpamatovali, někdo zavolal: „Hoši, na ně!“
1, 1995, leden, s. 51–58. [Úvaha nad novým vydáním povídek Františka Langera Železný vlk (MF 1994) o hrdinství a statečnosti.]

POKORNÝ Jindřich
Rady a zrady vzdělanců
2, 1995, červen, s. 137–143. [Článek o dozorčích a poradních orgánech veřejných institucí a o úloze intelektuálů v nich; s kapitolami Julien Benda a F. X. Šalda, Václav Havel, Václav Klaus a Timothy Garton Ash, T. G. M. a ti druzí a Svoboda zrazovat.]

POKORNÝ Jindřich
Paměť divadelníkova a blázinec doby
3, 1995, listopad, s. 80–86. [Článek o knize Miroslava Macháčka Zápisky z blázince (ČS 1995) a o jejím recenzním ohlasu.]

POKORNÝ Jindřich
Ještě několik poznámek k radám, zradám, nonsensůn a pod.
3, 1995, listopad, s. 163–167. [Komentář ohlasu Vlastimila Ježka (s. 158–162) na autorovu stať Rady a zrady vzdělanců (č. 2/1995).]

POKORNÝ Jindřich
Poznámky k výpiskům
4, 1996, březen, s. 131–141. [Komentáře k recenzím knihy Vlastimila Třešňáka Klíč je pod rohožkou (Torst 1995), k žádosti Ivana Vyskočila o peníze (LtN č. 45/1995), k výrokům Václava Klause o dobré finanční situaci vzdělanců a pracovníků v kultuře (Telegraf 2. 6. 1993 a LN 2. 12. 1995), k poznámce LN o poslanci K. Krausovi a Blance Dybové a jejich podílu na aféře lehkých topných olejů (17. 10. 1995), k článku Ludvíka Vaculíka (LtN č. 45/1995) a o tzv. Švehlově pravidle, k udělení Ortenovy ceny Tereze Boučkové (LN 19. 10. 1995), k informaci LtN č. 8/1995 o článku s citáty z textů Zdeňka Mahlera v Předvoji v letech 1949–1950, otištěném v Naší pravdě a Necenzurovaných novinách, k informaci o dopisových bombách v Rakousku (ČTK 12. 12. 1995); datováno 6. 12. 1995 – 27. 1. 1996.]

POKORNÝ Jindřich
Poznámky k výpiskům II
5, 1996, září, s. 140–150. [Komentáře ke knize Martina Machovce a Antonína Váchy Mythologické dvojice (a trojice) dneška (Maťa 1996), k recenzi Ivo Haráka (LN 6. 4. 1996) knižního vydání korespondence mezi Janem Čepem a Janem Zahradníčkem (Aula 1995), k článku Jarmily Vackové „Temná noc“ – manýrismus, postmoderna (LtN č. 14/1996), k výroku Jaromíra Slomka o sbírce Jaroslava Hutky Koryta krve (LtN č. 8/1996), k článku Jana Čulíka Dluhy českých vzdělanců (Listy č. 8/1995), o státní podpoře kultury, o platech učitelů a lékařů, ke grantovému provozu AV ČR, o nepřehledné legislativní situaci neziskových nadačních organizací; datováno 15. 4. – 15. 5. 1996.]

POKORNÝ Jindřich
Kdy a jak se lidské může dotknout božského
6, 1996, prosinec, s. 22–25; podepsáno J. P. [Recenze knihy Jiřího Kovtuna a Zdeňka Lukeše Pražský hrad za T. G. Masaryka (Praha 1995).]

POKORNÝ Jindřich
Poznámky k výpiskům III
6, 1996, prosinec, s. 152–162. [Komentáře k překladu poezie R. M. Rilka od Sergeje Machonina, k daňovým úlevám z kulturních darů v Belgii, k překladu Parzivala od Wolframa z Eschenbachu, o vztahu české vlády ke vzdělání, o vnější úpravě kancléře Petra Kynštetra, o kandidátních listinách do senátu ČR, o Putnově próze Kniha Kraft, o rektoru Karlovy university Karlu Malém.]

POKORNÝ Jindřich
Český příběh
12, 1998, listopad, s. 38–42. [Článek o výstavě karikatur a humoristických ilustrací (Český příběh 1848–1918, galerie Hollar), pořádané k poctě šestistého padesátého výročí University Karlovy.]

POKORNÝ Jindřich
Historie učitelka života anebo služka ve vyšších podlažích? (Mnichovský syndrom Bořivoje Čelovského a naše současné dějepisectví)
22, 2002, únor, s. 8–17. [Studie o knize Bořivoje Čelovského Mnichovský syndrom (Šenov u Ostravy, Tilia 2000).]

POKORNÝ Jindřich
Za normalizace se dobří známí...
27, 2003, listopad, s. 118. [Nekrolog o Josefu Hiršalovi († 15. 9. 2003). S textem Michaela Špirita (s. 118–120) publikováno pod společným nadtitulem Za Josefem Hiršalem. Foto J. H. Karel Cudlín.]

POKORNÝ Jindřich
Kultura a ekonomika na okraji (Poznámka k našim předlistopadovým odvráceným dějinám)
28, 2004, březen, s. 114–118. [Článek o samizdatovém časopisu Kritický sborník; datováno 25. 6. 2001. Rubrika Dokumenty – Ohlasy.]

POKORNÝ Martin
Filosofos filomythos pós
14, 1999, červen, s. 103–104. [Poznámka o heslu Česká filosofie v oxfordském Companion to Philosophy (Oxford/New York 1995).]

POKORNÝ Martin
Posel světla
14, 1999, červen, s. 163. [Reakce na Články Aviezera Tuckera v č. 10 a 11/1998.]

Poslechli jsme si v rádiu...
9, 1997, listopad, s. 194. [Úryvky z projevu Jiřího Ševčíka v rozhlasové besedě o stavu současné výtvarné kritiky (17. 7. 1997), týkající se Kritické Přílohy.]

POSPISZYL Tomáš
Fotografické procházky
11, 1998, červen, s. 22–32. [Článek o současné fotografii.]

POSPISZYL Tomáš
Jindřich Chalupecký o Marcelu Duchampovi
13, 1999, březen, s. 19–26. [Článek o Chalupeckého knize Úděl umělce (Duchampovské meditace, Torst 1999).]

POSPISZYL Tomáš
Křídla slávy z odstupu
22, 2002, únor, s. 80–86. [Článek o výstavě Křídla slávy. Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie (Galerie Rudolfinum v Praze, září 2000 až leden 2001) a o jejím katalogu (ed. Marie Mžyková). Repro RR.]

POUBA Petr – LUHAN Jiří
Mockrát jsme s tím chtěli seknout (s Jiřím Luhanem a Petrem Poubou hovoří Terezie Pokorná)
17, 2000, červen, s. 52–58. [Rozhovor o sborníku výtvarných umělců Splátka na dluh; datováno duben 2000.]

Přečetli jsme si v knize..
10, 1998, březen, s. 146. [Úryvek z knihy Evy Kantůrkové Záznamy paměti (Hynek 1997), týkající se Kritické Přílohy.]

PŘIBÁŇ Michal
S kanónem na vrabce?
8, 1997, červenec, s. 106-107. [Reakce na článek Patrika Ouředníka Prezydent, nebo Krokadýl? (č. 7/1997).]

rr
V rubrice Dokumentů...
23, 2002, červen, s. 148. [Úvod k rubrice, věnované tentokrát reflexi knihy Jürgena Serkeho Böhmische Dörfer v československém oficiálním komunistickém tisku (tj. faksimile článků Jaroslava Kojzara v Rudém právu 7. 12. 1987 (s. 149) a kolektivní recenze Věry Glosíkové, Milana Tvrdíka, Gabriely Veselé a Jiřího Veselého v Tvorbě č. 1/1989 (s. 150–151).]

RATHOUSKÁ Kateřina
Několik poznámek ke Strukturalistické knihovně
20, 2001, srpen, s. 84–86. [Recenze ediční řady nakladatelství Host.]

REDAKCE
Nemáme ve zvyku...
3, 1995, listopad, s. 168–170. [Komentář k poznámce Marka Pokorného z MfD (23. 9. 1995) o 29. čísle Revolver Revue. Na s. 171 publikováno faksimile Pokorného poznámky. Ohlas v č. 4/1996 (P. Kofroň).]

REJŽEK Jan
Co „Týden“ dal
2, 1995, červen, s. 167–172. [Článek o časopise Týden s kapitolami Volejte Hvížďalovi!, Urubrikovavší se..., Není nad nestranění, Padouch nebo hrdina – všichni jedna rodina, Neumění rozhovoru a Sliby chyby.]

REJŽEK Jan
Brodského dr(o)bečky z půjčovny myšlenek
4, 1996, březen, s. 87–91. [Recenze knihy Vlastimila Brodského Dr(o)bečky z půjčovny duší (HaK 1995).]

REJŽEK Jan
O mrtvých jen dobře aneb Pár poznámek k novinářskému pohřbívání v Čechách
5, 1996, září, s. 133–137. [Článek o českém umění nekrologu.]

REJŽEK Jan
Zdeňka Podskalského lásky a nelásky k hrdinství
6, 1996, prosinec, s. 117–120. [Recenze knihy Z. Podskalského Lásky a nelásky aneb Není tam někdo jinej? (Forma 1996) v edici Alexe Koenigsmarka.]

REJŽEK Jan
Řekni mi, co čteš...
7, 1997, duben, s. 136–137. [Poznámka o šestém ročníku ankety LN Nejzajímavější kniha roku 1996.]

REJŽEK Jan
Jak bylo důležité míti Čepka
7, 1997, duben, s. 150–153. [Recenze knihy Jaroslava Vostrého Petr Čepek – Talent a osud (Achát 1996).]

REJŽEK Jan
Ale fuj, Alexi...
7, 1997, duben, s. 206. [Komentář k reakci Alexe Koenigsmarka (s. 206) na článek Zdeňka Podskalského Lásky a nelásky k hrdinství (č. 6/1996).]

REJŽEK Jan
Vít Olmer – Příšerný jezdec z Apokalypsy
8, 1997, červenec, s. 170–175. [Recenze knihy Víta Olmera Tváře jak dětské prdelky aneb Příběhy českého filmaře (HaK 1997).]

REJŽEK Jan
Neděle s Novou aneb Proč nejsem v pořádku
9, 1997, listopad, s. 115–119. [Článek o dni stráveném sledováním programu televize Nova.]

REZEK Petr
Rozpaky nad uvozovkami
9, 1997, listopad, s. 60–64. [Článek o podobnosti textu Zdeňka Pince Etické kořeny rozmluvy (Kritický sborník č. 1/1997–98) a kapitoly o Lévinasovi v knize Miroslava Petříčka jr. Úvod do (současné) filosofie (1991), též o reakcích ospravedlňujících Pincovo opisování.]

ROUS Jan
Billboard, bilbórd nebo co vlastně
3, 1995, listopad, s. 18–23. [Článek o historii, tradici a současné české podobě reklamních velkoplošných plakátů.]

SALIVAROVÁ Zdena
Byla jsem u toho
8, 1997, červenec, s. 107–109. [Reakce na článek Patrika Ouředníka Prezydent, nebo Krokadýl? (č. 7/1997).]

SAMEK Daniel
O dvou knihách
26, 2003, červen, s. 84–85. [Glosy o knihách Gorazda Vopatrného Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita (Brno, L. Marek 2002) a Izumi Šikibuové Závoje mlhy (přel. Zdenka Švarcová, Praha, Paseka 2002).]

SAMEK Daniel
Česká stráž u Finnegana
28, 2004, březen, s. 100–103. [Recenze knihy Petra Škrabánka Night Joyce of a Thousand Tiers (Praha, FF UK, Litteraria Pragensia 2003).]

SAMEK Daniel
Prázdné hory
29, 2004, červen, s. 110–111. [Referát o českých výborech z korejské lyriky Jasná luna v prázdných horách (ed. Vladimír Pucek, přebásnil Petr Borkovec, Praha, Paseka 2001) a Prázdné hory jsou plné větru a deště (ed. a přel. Ivana M. Gruberová, Praha, DharmaGaia 2002).]

SAMEK Daniel
Přiléhavý vers
29, 2004, červen, s. 116–117. [Referát o výboru písní okcitánských trubadúrů Přátelé, přiléhavý složím vers (ed. Josef Prokop a Jiří Holub, Praha, Argo 2001).]

SAMEK Daniel
3x Madagaskar
30, 2004, listopad, s. 92–94. [Recenze o knihách Pavla Hoška Dotek prolétajícího motýla (DharmaGaia), Z dějin merinské literatury aneb O zemi, kde lidé rádi povídají (Orientální ústav AV ČR) a Rohatý král (Argo, vše 2003).]

SAVILE Anthony
Poněkud mě překvapilo...
10, 1998, březen, s. 135–137. [Reakce na ohlas Ivana Blechy (s. 134) k článku Aviezera Tuckera Krize českých vysokých škol (č. 8/1997); též zpráva o působení na olomoucké universitě v roce 1992.]

SCHNUR Petr
Nesametová diagnóza
28, 2004, březen, s. 83–84. [Recenze knihy Jana Tesaře Zamlčená diagnóza (Praha, Triáda 2003).]

SCHONBERG Michal
Průzkum o přátelství, odvaze a intelektuálním disentu a (snad už) přesvědčivá tečka za otázkou, kdo přeložil Prezydenta Krokadýlů
11, 1998, červen, s. 69–85. [Studie o korespondenci mezi Janem Zábranou a Josefem Škvoreckým mj. o překladu románu Warrena Millera Prezydent Krokadýlů (srov. P. Ouředník v č. 7 a 9/1997 a J. Pelán, J. Emmerová, L. Dorůžka, V. Justl, M. Přibáň, Z. Salivarová, J. Škvorecký a M. Žilina v č. 8/1997, J. Vladislav v č. 9/1997.]

SILVERIO Robert
Od konceptualismu ke kýči (Poznámky k jednomu ze současných směrů ve fotografii)
5, 1996, září, s. 14–18. [Článek o přitažlivosti, resp. podbízivosti témat a jejich zpracování v současné fotografické tvorbě.]

SILVERIO Robert
Fotografie na okraji
6, 1996, prosinec, s. 14–19. [Esej o propojování fotografické a výtvarné tvorby; s kapitolami Výroba a automatizace tvorby, Nepřehlédnutelnost, Banalizace, Nepochopení média a Grafické gesto.]

SILVERIO Robert
Videohry
7, 1997, duben, s. 21–24. [Recenze výstavy videoartu Along the Frontiers (Galerie Rudolfinum v Praze).]

SILVERIO Robert
Poznámky k Vilému Flusserovi
8, 1997, červenec, s. 22–26. [Recenze knihy Viléma Flussera Za filosofii fotografie (Hynek 1994); s kapitolami Text versus obraz, Obrazy technické versus obrazy tradiční, Aparát versus jeho funkcionář, Svoboda versus program.]

SILVERIO Robert
Dvě nezávislé poznámky k instalacím
9, 1997, listopad, s. 6–8. [Článek o prezentaci děl na výstavách Veroniky Bromové (Staroměstská radnice), Jitro kouzelníků? (Veletržní palác) a Karla Kuklíka (Dům U černé Matky Boží).]

SILVERIO Robert
Anděl, anděl
10, 1998, březen, s. 10–12. [Recenze stejnojmenné výstavy (Galerie Rudolfinum v Praze).]

SILVERIO Robert
Close Echoes
11, 1998. červen, s. 11–17. [Recenze stejnojmenné výstavy (GHMP v Městské knihovně).]

SILVERIO Robert
Výstava Františka Drtikola v Rudolfinu
11, 1998, červen, s. 52–53. [Poznámky ke koncepci výstavy a instalaci děl.]

SILVERIO Robert
Dvě poznámky o výstavě Magnum – svět v roce 1968
12, 1998, listopad, s. 36–38. [Poznámka k putovní výstavě.]

SILVERIO Robert
Odveta Veroniky
12, 1998, listopad, s. 18–21. [Článek o stejnojmenné výstavě (GHMP v Městské knihovně).]

SILVERIO Robert
Glosa ke třem výstavám v Rudolfinu aneb Formální stránka současné fotografie
13, 1999, březen, s. 45–46. [Poznámka o výstavách Cindy Sherman, Jürgena Klauka a Nan Goldin (Galerie Rudolfinum v Praze).]

SILVERIO Robert
Martin Parr (Od subjektivního fotografického dokumentu ke konceptuální produktivitě)
14, 1999, červen, s. 48–51. [Poznámka o výstavě britského fotografa Martina Parra v Novoměstské radnici v Praze.]

SILVERIO Robert
Dvě poznámky k fotografii
16, 2000, březen, s. 37–38. [Recenze německého překladu knihy Michaela Frizota a kol. Neue Geschichte der Fotografie (Konemann 1998) a dokumentu francouzské tiskové a televizní agentury Capa Sto fotografií století (ČT 2); s kapitolami A new history of photography a Století fotografie.]

SILVERIO Robert
O Bohdanu HolomíČkovi viděném skrze Rolanda Barthese
17, 2000, červen, s. 62–64. [Recenze výstavy Václav Havel (Špálova galerie).]

SILVERIO Robert
Dvě poznámky k vystavování fotografických děl
17, 2000, červen, s. 64–65. [Článek o výstavě sbírek Českého umění 20. století v Moravské galerii a o pražských galeriích specializovaných na výstavy fotografií.]

SILVERIO Robert
Společnost před objektivem 1918–1989
18, 2000, listopad, s. 54–55. [Recenze stejnojmenné výstavy v pražském Obecním domě.]

SLAVICKÁ Milena
Věda a umění (Kapitola o tom, kterak se změní svět, a také o jedné konferenci)
7, 1997, duben, s. 24–28. [Esej o vztahu umění a současné vědy inspirovaná konferencí, kterou pořádal Evropský parlament 19. až 23. 11. 1996 na Pražském hradě.]

SLAVICKÁ Milena
Komisař Kosík zasahuje
8, 1997, červenec, s. 213–216. [Reakce na článek Antonína Kosíka Reelní podnik? (č. 7/1997).]

SLAVICKÁ Milena
Odpověď na recenzi knihy: Adriena Šimotová, Hlava k listování
13, 1999, březen, s. 156–157. [Ohlas na recenzi Marka Vajchra (č. 12/1998). Komentář M. V. na s. 157.]

SOKOL Václav
O výstavách
22, 2002, únor, s. 68–73. [Článek s kapitolami Procházka po výstavě... (o Adrieně Šimotové a o sbírce Jiřího Koláře ve Veletržním paláci), Podzimní farní výlet... (o Meditační zahradě v Plzni a o výstavě kreseb Jitky Svobodové v Galerii města Plzně), Sahat na sochy... (o Karlu Prantlovi a Jiřím Seifertovi v domě U Černé Matky Boží). Foto Filip Habart a repro RR.]

SOKOL Václav
O pokoře, štěstí a o smrti
23, 2002, červen, s. 91–96. [Článek s kapitolami Fotografiemi Romana Sejkota... (proslov na vernisáži výstavy R. S. v Dobřichovicích 9. 3. 2002), Žákovské práce zdobívají... (o tvorbě Michala Cihláře) a Svou neznalost jazyků... (o výstavě Andy Warhola ve Veletržním paláci 2002). Repro RR.]

SOKOL Václav
Dva druhy českého skla
24, 2002, listopad, s. 132–134. [Článek o výstavě Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové ve Veletržním paláci. Repro RR.]

SOKOL Václav
Problematické kameny
25, 2003, březen, s. 93–99. [Článek o kamenných objektech Zdeňka Hůly a Pavla Opočenského v parku ondřejovské hvězdárny. Foto Ivan Sokol.]

SOUČEK Martin
Nemapujeme prostor, který si umíme přesně vymezit
23, 2002, červen, s. 108–113. [Rozhovor s majitelem nakladatelství Arbor vitae. Otázky RR. Foto M. S. Hana Rysová.]

STANKOVIČ Andrej
Dvojí život Čechů v hudbě
1, 1995, leden, s. 86–94. [Esej o filmu Zeno Dostála Král kolonád a o životním díle spisovatele Jana Lukeše (1912–1977).]

STANKOVIČ Andrej
Po vlastech, kam muška jen stříbrná...
2, 1995, červen, s. 90–92. [Recenze filmu Haliny Pawlowské a Milana Šteindlera Díky za každé nové ráno. Ohlas v č. 3/1995 (J. Cieslar).]

STANKOVIČ Andrej
O Hrabalovi (jen) v dobrém aneb O reflektované nedokonalosti
3, 1995, listopad, s. 74–76. [Článek o filmu Věry Caisové Příliš hlučná samota a o ohlasu jejího snímku u českých recenzentů.]

STANKOVIČ Andrej
K polemickému ohlasu...
3, 1995, listopad, s. 156. [Komentář k ohlasu Jiřího Cieslara (s. 155–156) na článek Po vlastech, kam muška jenom stříbrná... (č. 2/1995).]

STANKOVIČ Andrej
Poněkud bizardní poznámky o tom, jak jsme nepřispěli na režije
4, 1996, březen, s. 84–87. [Článek o scénářích filmů žádajících o příspěvek Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie.]

STANKOVIČ Andrej
Svatoušek na ztracené vartě
5, 1996, září, s. 125–128. [Článek o sloupcích Jiřího Menzela v týdeníku Story.]

STANKOVIČ Andrej
Farewell to Grants aneb Jak příležitost udělala zloděje
6, 1996, prosinec, s. 120–130. [Článek o činnosti Rady Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie; s kapitolami Počátky českého filmového grantu (září 1991 až duben 1992) a Rada versus správce fondu.]

STANKOVIČ Andrej
Co dělat, když Kolja vítězí
7, 1997, duben, s. 165–169. [Článek o filmech Jiřího Krejčíka Praha – bude naše?, Jana Němce Jméno kódu: Rubín, Petra Václava Marian a Karla Vachka Co dělat? a o jejich kritickém přijetí českými recenzenty.]

STANKOVIČ Andrej
Švadrwegh pro střední školy
8, 1997, červenec, s. 162–165. [Článek o filmovém přepisu románů Michala Viewegha Báječná léta pod psa (režie Petr Nikolaev) a Výchova dívek v Čechách (režie Petr Koliha).]

STANKOVIČ Andrej
Proč jen stěží lze být v „Sněží“
9, 1997, listopad, s. 120–125. [Článek o červnovém vydání televizního diskusního pořadu „Sněží“ s tématem „Otevřely se svazky aneb Paměť společnosti“; datováno 20. září 1997.]

STANKOVIČ Andrej
Film jako umění a návykový abúzus
10, 1998, březen, s. 91–93. [Článek o filmu Ivana Vojnára Cesta pustým lesem a o ohlasu, který vyvolal mezi filmovými recenzenty.]

STANKOVIČ Andrej
Oznámení
10, 1998, březen, s. 147–149. [Poznámka k anketě o nejlepší český a slovenský film a zpráva o založení vlastní Ceny samozvanců.]

STANKOVIČ Andrej
Falešné a pravé oběti a imunita prominentů (Filip, Filipová atd.: pořád totéž)
11, 1998, červen, s. 127–132. [Článek o osudu dokumentárního filmu Jürgena Möllera a Lubora Dohnala Smějící se barbar (o Otu Filipovi). Ohlas v č. 12/1988 (P. Chudožilov).]

STANKOVIČ Andrej
Anonci svých chybných výkonů...
11, 1998, červen, s. 137–138. [Poznámka o článku Jana Lukeše Knihovnička Literárních novin (č. 12/1998).]

STANKOVIČ Andrej
K Josefu Vohryzkovi
12, 1998, listopad, s. 83–86. [Nekrolog o Josefu Vohryzkovi († 28. 8. 1998); prosloveno na Radiu Svobodná Evropa dne 25. září 1998.]

STANKOVIČ Andrej
„Sen o mně“ doopravdy
12, 1998, listopad, s. 127–129. [Recenze filmu Radima Špačka Rychlé pohyby očí; datováno 4. 10. 1998.]

STANKOVIČ Andrej
Satan na Hané?
13, 1999, březen, s. 127–129. [Článek o filmu Vladimíra Michálka Je třeba zabít Sekala; datováno 3. 1. 1999.]

STANKOVIČ Andrej
Podíl Macourka na polidštění Vodníka aneb Sedm výherců „kaštanů v čokoládě“?
13, 1999, březen, s. 130–133. [Poznámka o připravovaném filmu Miloše Macourka a F. A. Brabce Kytice.]

STANKOVIČ Andrej
Úhlednost český film nespasí
14, 1999, červen, s. 123–127. [Článek o filmu Saši Gedeona Návrat idiota; datováno Velikonoce 1999.]

STANKOVIČ Andrej
Drahá Naďo...
15, 1999, listopad, s. 81. [Nekrolog o Nadě Plíškové († 16. 9. 1999); prosloveno 23. 9. 1999, na pohřbu N. P. ve strašnickém krematoriu v Praze.]

STANKOVIČ Andrej
O údělu střízlivého rozumu v šílené době
15, 1999, listopad, s. 88–91. [Recenze televizního dokumentu Martina Šmoka a Petra Boka Mezi zaslepenými blázny o exterminaci evropských Židů za druhé světové války.]

STANKOVIČ Andrej
I am the door (Váha slov a ťarcha obrazov Dušana Hanáka)
16, 2000, březen, s. 75–77. [Recenze básnické sbírky Dušana Hanáka Slepec a nahá slečna (Meritum 1999).]

STANKOVIČ Andrej
O tiskovém dohledu a o lidském ohledu (Febiofest a polský dokumentární cyklus Čas na dokument)
17, 2000, červen, s. 121–128. [Článek o filmovém festivalu a polském dokumentárním cyklu.]

STANKOVIČ Andrej
Cena Samozvanců 1999 Radimu Špačkovi
17, 2000, červen, s. 130–131; podepsáno A. S. [Poznámka k udělení ceny Samozvanců za rok 1999.]

STANKOVIČ Andrej
Jak zpeněžit Magora aneb Stankoviči, vrať se do hrobky
18, 2000, listopad, s. 85–86. [Poznámka o kalendáři aktů dvanácti českých spisovatelů (Petrov 1999); původně psáno pro LN.]

STANKOVIČ Andrej
Když se při filmování nepracuje, bolí z toho oči (O počátcích a koncích napříč generacemi)
18, 2000, listopad, s. 100–106. [Článek o české filmové tvorbě v roce 2000; pojednáno zejména o filmech Davida Ondříčka Samotáři, Alice Nellis Ene bene, Vladimíra Drhy Početí mého mladšího bratra a Tomáše Vorla Cesta z města.]

STANKOVIČ Andrej
Dvakrát skoro nic, ale když dva dělají totéž, není to totéž
20, 2001, srpen, s. 66–69. [Recenze filmů Filipa Renče Rebelové a Petra Václava Paralelní světy.]

STEHLÍKOVÁ Eva
Jak se dělají Literárky
3, 1995, listopad, s. 62–67. [Článek o polistopadové éře týdeníku Literární noviny; datováno 24. 8. 1995.]

STEHLÍKOVÁ Eva
Zpráva pro Václava
6, 1996, prosinec, s. 94–100. [Článek o inscenaci Sofoklova dramatu Oidipús vladař v režii Miroslava Krobota (Národní divadlo 1996).]

STEHLÍKOVÁ Eva
CD 94 – Jako a doopravdy
14, 1999, červen, s. 118–123. [Článek o inscenacích pražského divadelního souboru CD 94.]

STEHLÍKOVÁ Eva
192 417 bitů
15, 1999, listopad, s. 84–87. [Recenze Pitínského inscenace Sofoklova dramatu Oidipus král a jejích ohlasů.]

STEHLÍKOVÁ Olga
Mukařovský ve Strukturalistické knihovně
20, 2001, srpen, s. 86–90. [Recenze ediční přípravy knihy Jana Mukařovského Studie I–II (Host 2000 a 2001) od Miroslava Červenky a Milana Jankoviče.]

STEINER Peter
Milan Kundera, český skandál
1, 1995, leden, s. 62–65. [Poznámka o komentáři Zdeňka Urbánka k interview Milana Kundery a Philipa Rothe (Svědectví č. 74/1985); datováno 1991, z angličtiny přeložil Petr Dudek.]

STRATIL Václav – PIVOVAROV Viktor
Z večerních rozhovorů u čaje
2, 1995, červen, s. 48–54. [Dialog o nudě, umění, talentu, erotice a lenosti.]

SVOBODOVÁ Hana
Kdo je kdo v novém Slovníku východoslovanských spisovatelů?
24, 2002, listopad, s. 85–88. [Recenze Slovníku ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů (Praha, Libri 2001).]

SVOBODOVÁ Hana
Jaký výbor, takový Weiner
28, 2004, březen, s. 69–74; spoluautor Michal Kosák. [Recenze knihy R. W. O umění a lidech (ed. Zina Trochová, Praha, Torst 2002).]