Š - Ž

ŠANDA Zdeněk
Život je pes
9, 1997, listopad, s. 76–77. [Recenze knihy Františka Listopada Zlý pes bez zahrady (Atlantis 1996).]

ŠANDA Zdeněk
Až budeme velcí
10, 1998, březen, s. 53–55. [Recenze stejnojmenné knihy Hnáta Daňka (Votobia 1996). Ohlas v č. 12/1998 (J. J. K. Nebeský).]

ŠANDA Zdeněk
Česká a slovenská literatura dnes
12, 1998, listopad, s. 114–116. [Poznámka o sborníku referátů z literárněvědné konference 39. Bezručovy Opavy Česká a slovenská literatura dnes (Praha – Opava – Ústav pro českou literaturu AV ČR – Slezská universita 1997).]

ŠANDA Zdeněk
„...a je to!“ aneb Provizorně o undergroundu
15, 1999, listopad, s. 62–65. [Recenze knihy Martina Pilaře Underground (Host 1999) o české undergroundové literatuře.]

ŠANDA Zdeněk
Totální realismus a trapná poezie
17, 2000, červen, s. 90–95. [Recenze knihy Gertraude Zandové Totaler Realismus und Peinliche Poesie (Peter Lang 1998).]

ŠÍCHA Jan
Hlasatel posthumánního věku
4, 1996, březen, s. 126–131; spoluautoři Iva Janáková a Zuzana Pokorná. [Článek o časopise Živel, o 1. čísle, datováno srpen 1995, a o 2. čísle, datováno prosinec 1995.]

ŠIMOTOVÁ Adriena
Milý pane M. V.
13, 1999, březen, s. 156. [Ohlas na recenzi Marka Vajchra (č. 12/1998). Komentář M. V. na s. 157.]

ŠKVORECKÝ Josef
Primus inter pares?
8, 1997, červenec, s. 77–84. [Článek o kritickém vydání knihy Julia Fučíka Reportáž, psané na oprátce (Torst 1995).]

ŠKVORECKÝ Josef
O Honzovi a situacích
8, 1997, červenec, s. 111–120. [Reakce na článek Patrika Ouředníka Prezydent, nebo Krokadýl? (č. 7/1997).]

ŠKVOROVÁ Věra
AD: Martin Hybler, KP RR č. 15/1999
17, 2000, červen, s. 171–173. [Ohlas na článek Martina Hyblera; datováno 14. 2. 2000.]

ŠITLER Jiří
Ještě jednou k Trnové dívce
11, 1998, červen, s. 178–179. [Komentář k ohlasům na recenzi Petra Dudka v č. 9/1997, která pojednávala o překladu indiánského folklóru od Jáchyma Topola.]

ŠPIRIT Michael
Legrace v Tvaru
1, 1995, leden, s. 83–84; podepsáno M. Š. [Recenze 14. čísla literárního čtrnáctideníku Tvar (1994), které napsal Vladimír Novotný.]

ŠPIRIT Michael
Ustaraná jízda
1, 1995, leden, s. 131–133. [Recenze filmu Jana Svěráka Jízda (1994).]

ŠPIRIT Michael
Co zajímá Milana Knížáka (Příspěvek k uvolněnému vnímání umění)
2, 1995, červen, s. 29–32. [Poznámka k článku Milana Knížáka Podprůměrnost jako idol (Ateliér č. 5/1995) o Václavu Stratilovi.]

ŠPIRIT Michael
Výpovědi, které měly zůstat utajeny
4, 1996, březen, s. 68–72. [Článek o cyklu Z deníku spisovatele, otiskovaném v Literárních novinách (říjen 1993 – srpen 1995).]

ŠPIRIT Michael
Zamyšlení, jakých je věru málo
5, 1996, září, s. 110–114. [Článek o tvorbě Arnošta Lustiga.]

ŠPIRIT Michael
Tři dnešní lyrici
6, 1996, prosinec, s. 78–84. [Recenze knih Jaroslava Pížla Svět zvířat (Torst 1996), Tomáše Kafky Ze světa (Petrov 1996) a Miloše Doležala Podivice (Arca JiMfa 1995) a Obec (Atlantis 1996).]

ŠPIRIT Michael
Okamžiky pravdy
6, 1996, prosinec, s. 86–87; podepsáno M. Š. [Poznámka k ohlasu na články Libuše Heczkové v č. 3/1995 a 4/1996 u Daniely Hodrové (Tvar č. 6/1996) a Jaromíra Slomka (LtN č. 29/1996).]

ŠPIRIT Michael
Film ve stínu událostí
6, 1996, prosinec, s. 142–143; podepsáno M. Š. [Recenze filmu Otakara Vávry Evropa tančila valčík (1989) a o jeho uvedení v TV Premiéra Jiřím Menzelem.]

ŠPIRIT Michael
Šťastné chvíle, hvězdné chvíle
6, 1996, prosinec, s. 169; podepsáno M. Š. [Poznámka k recenzi Josefa Chuchmy (MfD 14. 9. 1996) na knihu Vladimíra Justa Poklona není můj obor.]

ŠPIRIT Michael
Prodané výtisky nestačí
7, 1997, duben, s. 133–135; podepsáno M. Š. [Poznámka o přijetí románu Güntera Grasse Ein weites Feld v Německu a o propagačním úsilí jejího českého překladatele Hanuše Karlacha.]

ŠPIRIT Michael
J. P. 1996
7, 1997, duben, s. 139–143; podepsáno (špirit). [Článek o recenzích Jiřího Peňáse v Respektu a LN v roce 1996.]

ŠPIRIT Michael
Co vlastně zbylo
8, 1997, červenec, s. 121–124; podepsáno (špirit). [Článek o cyklu Ivana Wernische Knihy, které zbyly otiskovaném v Literárních novinách.]

ŠPIRIT Michael
Opravdový experiment
8, 1997, červenec, s. 129–131; podepsáno M. Š. [Recenze knihy Martina Komárka Mefitis (Triáda 1996).]

ŠPIRIT Michael
Z prací Emanuela Macka...
8, 1997, červenec, s. 136. [Dodatek k nekrologu Stanislavy Mazáčové o Emanuelu Mackovi (s. 135–136).]

ŠPIRIT Michael
Malý zázrak
8, 1997, červenec, s. 175–177; podepsáno M. Š. [Recenze sborníku Jan Grossman/1. Svědectví současníků (1996).]

ŠPIRIT Michael
Autor, který je esejista
10, 1998, březen, s. 77–80. [Poznámka o článcích M. C. Putny v Respektu 1997.]

ŠPIRIT Michael
Dvě výročí
21, 2001, listopad, s. 103–105; podepsáno miš. [Poznámky k nedožitým 75tinám Josefa Vohryzka a k šedesátinám Antonína Brouska.]

ŠPIRIT Michael
Práci Shlomith Rimmon-Kenanové...
22, 2002, únor, s. 105; podepsáno M. Š. [Referát o knize Poetika vyprávění (Brno, Host 2001).]

ŠPIRIT Michael
Za Přemyslem Blažíčkem
23, 2002, červen, s. 72–74. [Nekrolog o literárním historikovi († 26. 4. 2002). Foto Věra Koubová.]

ŠPIRIT Michael
Bohumil Hrabal v roce 2000
24, 2002, listopad, s. 29–48. [Studie o nových vydáních Hrabalových knih. Foto Pavel Štoll a repro RR.]

ŠPIRIT Michael
Jiří Pistorius a mnoho práce
27, 2003, listopad, s. 78–85. [Recenze o Pistoriově edici knihy Václava Černého André Gide (Praha, Triáda 2002) a o bibliografii Marcel Proust und Deutschland (Heidelberg, Carl Winter 2002).]

ŠPIRIT Michael
Připomenout osobnost básníka...
27, 2003, listopad, s. 118–120. [Nekrolog o Josefu Hiršalovi († 15. 9. 2003). S textem Jindřicha Pokorného (s. 118) publikováno pod společným nadtitulem Za Josefem Hiršalem. Foto J. H. Karel Cudlín.]

ŠPIRIT Michael
„Ve věcech, o něž usilujeme, nezáleží na čase“
28, 2004, březen, s. 54–55. [Recenze knihy Petra Holmana Březiniana (Praha, Torst 2003).]

ŠPIRIT Michael
„Tak proč to neříct přímo!“
28, 2004, březen, s. 148. [Komentář k ohlasu Petra Šrámka (s. 147–148) na Vytrženo v č. 27/2003.]

ŠPIRIT Michael
Bohumil Hrabal v Itálii 2003
29, 2004, červen, s. 77–81. [Recenze italského výboru z Hrabalovy tvorby Opere scelte (ed. Annalisa Cosentino a Sergio Corduas, Milán, Mondadori 2003).]

ŠPIRIT Michael
Terminátor 4: Prorocká ofenzíva
30, 2004, listopad, s. 54–58. [Recenze knihy Karla Theina Rychlost a slzy (Prostor 2002).]

ŠPIRIT Michael
Březinova korepsondence
30, 2004, listopad, s. 94–97. [Recenze o edici Petra Holmana Otokar Březina: Korespondence (2 sv., Host 2004).]

ŠPIRIT Michael
Ohlas Vladimíra Justa...
30, 2004, listopad, s. 128; podepsáno M. [Komentář k ohlasu V. J. (s. 124–128) na Vytrženo v č. 29/2004.]

ŠRÁMEK Petr
Kritická Příloha reflektuje...
28, 2004, březen, s. 147–148. [Ohlas na Vytrženo v č. 27/2003. Komentář M. Špirita na s. 148.]

ŠTINDL Ondřej
Bastard Superstar
1, 1995, leden, s. 119–125. [Článek o muzikálech Stanislava Moši a Zdeňka Merty Bastard (Národní divadlo) a české inscenace Jesus Christ Superstar (Výstaviště v Praze).]

ŠTINDL Ondřej
Strejcové z Dejvic a ti druzí
2, 1995, červen, s. 117–120. [Článek o tvorbě Ivana Hlase a skupin Žlutý pes a Yo Yo Band.]

ŠTINDL Ondřej
Filipovy omalovánky aneb Svépomocné družstvo v akci
3, 1995, listopad, s. 77–80. [Recenze filmu Filipa Renče Válka barev (1995).]

ŠTINDL Ondřej
Plastiková fikce
4, 1996, březen, s. 74–77. [Článek o hudebních aktivitách Milana Hlavsy po rozpadu Plastic People of the Universe.]

ŠTINDL Ondřej
„Mám jednu větev dlouhou“
5, 1996, září, s. 121–125. [Článek o současném českém filmu a jeho recepci. Pojednáno o snímcích Záhrada (režie Martin Šulík), Jízda (režie Jan Svěrák) a Indiánské léto (režie Saša Gedeon).]

ŠTINDL Ondřej
Je vysazování stromů zločinem?
5, 1996, září, s. 132–133. [Recenze alba skupina Buty Dřevo (1996).]

ŠTINDL Ondřej
Všude tam, kde je krásně čechoučko
6, 1996, prosinec, s. 131–136. [Recenze filmu Jana Svěráka Kolja (1996).]

ŠTINDL Ondřej
Mezi frontální lobotomií a selhávající pamětí
7, 1997, duben, s. 161–165. [Recenze filmů Davida Ondříčka Šeptej a Tomáše Vorla Kamenný most (oba 1996).]

ŠTINDL Ondřej
Zamrzlá loď kapitána Flinta
8, 1997, červenec, s. 156–161. [Recenze filmu Miloše Formana Lid versus Larry Flynt (1997).]

ŠTINDL Ondřej
Kniha psaná chaosem
8, 1997, červenec, s. 167–169; podepsáno O. Š. [Recenze alba skupiny DG 307 Kniha psaná chaosem.]

ŠTINDL Ondřej
Zabíjení jako doména idiotů
9, 1997, listopad, s. 100–104. [Článek o filmech Joela a Ethana Coenových.]

ŠTINDL Ondřej
Knoflíkáři
10, 1998, březen, s. 93–95. [Recenze filmu Petra Zelenky Knoflíkáři (1997).]

ŠTINDL Ondřej
Trochu moc rozmarné léto
12, 1998, listopad, s. 130–132. [Článek o společenských a publicistických aktivitách Jiřího Menzela.]

ŠTINDL Ondřej
Co je Matrix? Záleží na tom?
15, 1999, listopad, s. 91–96. [Recenze sci-fi filmu Matrix (režie Larry a Andy Wachowští). Ohlas v č. 18/2000 (T. H. Matějíček).]

ŠTINDL Ondřej
Chlapec, který uměl hláskovat slovo „kánoe“
16, 2000, březen, s. 116–118. [Recenze knihy Iggyho Popa Chci víc.]

ŠTINDL Ondřej
Němý, krotký a syntetický
16, 2000, březen, s. 119–121. [Recenze filmu Otakáro Schmidta Eliška má ráda divočinu.]

ŠTINDL Ondřej
Klišé v klinči
17, 2000, červen, s. 117–121. [Recenze filmu Jana Hřebejka Musíme si pomáhat.]

ŠTINDL Ondřej
Sedm desek
19, 2001, březen, s. 125–128. [Glosy k albům Six By Seven, Lambchop, Erykah Badu, Sigur Ros, Alabama 3, Morphine a The Flaming Lips.]

ŠTINDL Ondřej
Magnolia
20, 2001, srpen, s. 103–108. [Recenze stejnojmenného filmu Paula Thomase Andersona.]

ŠTINDL Ondřej
Zpívej si, troubo, a budeš zachráněn
20, 2001, srpen, s. 130–133. [Recenze filmů bratrů Coenových Big Lebowski a Bratříčku, kde jsi?]

ŠTINDL Ondřej
Limity oficiálních verzí (Nad televizním dokumentem Husákovo ticho)
25, 2003, březen, s. 99–102. [Recenze filmu Radima Procházky (scénář) a Roberta Sedláčka (režie).]

ŠTOURAČ Jiří
Jak si český sklář spletl kostel s bankou
12, 1998, listopad, s. 42–43; spoluautor Miloš Doležal. [Poznámka o vitrážích vytvořených Janem Exnarem pro gotický kostelík sv. Markéty v Loukově.]

ŠULC Jan
„Zaknihovaný život“ (s J. Šulcem hovoří Michael Špirit)
1, 1995, leden, s. 71–82 [Rozhovor o dělání knih; datováno listopad 1994.]

ŠULC Jan
Poznámky redaktora
10, 1998, březen, s. 58–61. [Glosy o koncepčních, provozních a finančních problémech ediční a vydavatelské práce.]

ŠULC Jan
Román Martina Vopěnky
16, 2000, březen, s. 83. [Recenze knihy Martina Vopěnky Hotel uprostřed života.]

ŠUSTROVÁ Petruška
Výbor na obranu dělníků
3, 1995, listopad, s. 118–125. [Článek o polské iniciativě KOR (1976); s kapitolami Založení KOR, Zakládající členové, Komuniké, Vězení, Výbor společenské sebeobrany, Občanské hodnocení, Peníze, Černé listiny a podvrhy, Represe, Přepadení, Solidarita, Zakončení činnosti a Seznam členů KOR a KSS–KOR.]

ŠUSTROVÁ Petruška
Věčný Mejstřík a neuvěřitelný Chaun aneb Na kafi u mudrlantů
4, 1996, březen, s. 122–126. [Recenze 4. čísla časopisu kavárna A.F.F.A. (vyšlo na podzim 1995). Ohlas v č. 5/1996 (M. Mejstřík).]

ŠUSTROVÁ Petruška
Nový brak – Halina Pawlowská aneb Vzývání svatého Kazimíra
5, 1996, září, s. 46–54. [Článek o knihách Haliny Pawlowské; s kapitolami Vypravěčka Olga, Sladký život chartistů, Druhořadí Ukrajinci, Vysokoškolačky, Slasti jídla, To nejsem já!, Story a V žitě a Vzory.]

ŠUSTROVÁ Petruška
Dobrou chuť
5, 1996, září, s. 182. [Komentář k ohlasu Martina Mejstříka (s. 182) na článek Věčný Mejstřík a neuvěřitelný Chaun aneb Na kafi u mudrlantů (č. 4/1994).]

ŠUSTROVÁ Petruška
Ten prst se nemá čeho dotknout (Tajemství Daniely Fischerové)
6, 1996, prosinec, s. 45–48. [Recenze knihy Daniely Fischerové Prst, který se nikdy nedotkne (Hynek 1995).]

ŠUSTROVÁ Petruška
Nelehký úkol katolického autora
7, 1997, duben, s. 101–104. [Recenze knih Pavla Švandy Portréty (Atlantis 1994) a Zkušenosti (Atlantis 1995).]

ŠUSTROVÁ Petruška
Tajemství o tajemství
7, 1997, duben, s. 204. [Poznámka o interním tisku Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Securitas imperii 3 (Themis 1996).]

ŠVESTKA Jiří
Trhlina v prostoru (České umění mezi autentičností a publikem)
4, 1996, březen, s. 44–49. [Článek o českém umění po roce 1948; z němčiny přeložila Veronika Dudková.]

TESAŘ Jan
Především bych měl napsat...
22, 2002, únor, s. 129–137. [Dopis Ivanu Müllerovi z Paříže 30. 7. 1998 k Müllerově předmluvě ke knize Mnichovský komplex (s. 119–128). Rubrika Dokumenty.]

TESAŘ Jan
Se Zdeňkem Vašíčkem...
28, 2004, březen, s. 120–146. [Vzpomínka na společné věznění 1973; datováno v Paříži 24. 6. 1991. Převzato ze Sborníku pro Zdeňka Vašíčka (k 70. narozeninám, Praha 2003).]

TOPOL Jáchym
Odpověď Petru Dudkovi na válečné stezce
10, 1998, březen, s. 143–145. [Ohlas na recenzi knihy Trnová dívka od Petra Dudka (č. 9/1997). Komentář P. D. na s. 145–146, též Jiří Šitler v č. 11/1998.]

TUCKER Aviezer
Krize českých vysokých škol
8, 1997, červenec, s. 193–204. [Článek o problémech postkomunistických vysokých škol; s kapitolami Co je potřeba nejvíce, Kritika a Závěr; z angličtiny přeložil Tomáš Míka. Ohlas v č. 11/1998 (I. Blecha).]

TUCKER Aviezer
Účel a smysl filosofického vzdělávání
10, 1998, březen, s. 106–113. [Článek o poměrech v českém vysokém školství navazující na text v č. 8/1997; též reakce na repliku Ivana Blechy (č. 10/1998, s. 134); z angličtiny přeložila V. T. Ohlasy v č. 11/1998 (I. Blecha, M. Jabůrek, M. Petrů) a 14/1999 (M. Pokorný).]

TUCKER Aviezer
Sokrates a Patočka nebyli Američané
11, 1998, červen, s. 172–174. [Komentář k ohlasu Ivana Blechy (s. 168–170) na články v KP č. 8/1997 a 10/1998. Ohlas v č. 14/1999 (M. Pokorný).]

TUCKER Aviezer
Nicht schuldig: Odpovědnost a postmodernismus (Přízrak Bendy a fantom Bakunina)
12, 1998, listopad, s. 97–108. [Článek o knize Jacquese Derridy The Gift of Death (Chicago 1995); z angličtiny přeložila V. T. (= VeronikaTuckerová).]

TUCKER Aviezer
I paranoici mohou být pronásledováni (Transformační spravedlnost v posttotalitních společnostech)
17, 2000, červen, s. 144–156. [Článek s kapitolami Transformační spravedlnost v posttotalitních společnostech, Tři typy transformační spravedlnosti, Proč je vláda zákona nemožná?, Omezenost informací, Neexistuje občanská společnost, Solidarita nomenklatury, Lustrace a prevence zločinu, Naivní Američané, Naivní Východoevropané, Výsledky lustrací, Škody a I paranoici mohou být pronásledováni. Zkrácená verze článku Paranoids may be persecuted: Post-totalitarian retroactive justice, který původně vyšel v revui Archives Européennes de Sociologie (roč. 40, 1999, s. 56–100).]

TUCKER Aviezer
Vzpomínky Gershoma Scholema
24, 2002, listopad, s. 148–153. [Článek o Scholemových memoárech Von Berlin nach Jerusalem (připravuje Olomouc, Periplum); datováno Olomouc 1998. Z angličtiny přeložila Veronika Tuckerová. Rubrika Dokumenty.]

TUCKEROVÁ Veronika
Nejsem líná, jsem chudokrevná
10, 1998, březen, s. 103–104. [Článek o stejnojmenné TV inscenaci Otty Zelenky a Miroslava Plzáka.]

TUCKEROVÁ Veronika
„Kůň, který je pitomý a divoký, je dobrý“. Co s pitomým překladem?
13, 1999, březen, s. 102–106. [Článek o antologii hebrejských povídek Cesta do Jericha, kterou přeložil David Hron (Volvox Globator 1998).]

TUCKEROVÁ Veronika
Glosář o newyorské výtvarné scéně, doplněný zprávou z výletu do Texasu
17, 2000, červen, s. 11–30. [Článek o newyorské umělecké scéně, newyorských a texaských galeriích a muzeích.]

TUCKEROVÁ Veronika
Výtvarné dění v letním New Yorku a příliš krátký výlet do Californie – glosář II
18, 2000, listopad, s. 6–32. [Článek s kapitolami Alice Neelová, portréty přátel, Calderův Cirkus, Synapsis Shuffle, P. S. 1, Ohňostroj!, Jean-Siméon Chardin, Lidová tvorba na universitě v Santa Cruz, California, a René Magritte v Muzeu moderního umění v San Franciscu a Otisky radosti.]

TUCKEROVÁ Veronika
Retrospektivy v zimním New Yorku a několik virtuálních výletů po světě – glosář III
19, 2001, březen, s. 30–43. [Článek s kapitolami Emporio Guggenheim, Nový Guggenheim, Amazonky avantgardy, Ano Yoko Ono, Virtuální muzea – „Proč jsou tak nudná?“, The Art Newspaper, Sol LeWitt – retrospektiva, Edward Steichen, Lee Krasnerová, „Pollock“ a S čím se potýkají americká muzea.]

TUCKEROVÁ Veronika
Předjaří — glosář o výtvarném umění v New Yorku IV
20, 2001, srpen, s. 48–63. [Článek s kapitolami Muzeum moderního umění, Divácky riskantní, About Face, Andy Warhol: Fotografie, Walker Evans na webové stránce kongresové knihovny, Metropolitní muzeum – Johannes Vermeer a delftská škola, The Economist, Pollock, Brancusi v Targu Jiu a Na rozdíl.]

TUCKEROVÁ Veronika
Několik poznámek o výtvarném umění v New Yorku před 11. zářím a ve dnech následujících (glosář V)
21, 2001, listopad, s. 29–33. [Článek o fotografiích Rineke Dijkstrové, Joela Meyerowitze a o budovách Světového obchodního střediska.]

TUCKEROVÁ Veronika
K topografii New Yorku (Glosář VI)
23, 2002, červen, s. 48–62. [Článek s kapitolami Střevíce, kabelky a italský komunismus v SoHo (o obchodě italské módní firmy Prada v prostorách bývalého Guggenheimova centra), Nebeské vize (o činnosti The Drawing Center), O pár bloků směrem na západ je území vymezené... (o prostoru kolem řeky Hudson), Überorgan – Leviatan v Labutím jezeře (o výstavě Tima Hawkinsona v Galerii Ace), Kloaka (o výstavě Wima Delvoye), Veřejná debata o povinnostech umění (o uměleckých reakcích na 11. září 2001), Metropolitní muzeum (o výstavách francouzského hnutí Nabis, kreseb a tisků Pietera Brueghela st. a fotografií Irvinga Penna), Komar a Melamid (o projektu Umění pro lidi) a „Temné komory bohů“ (o knize Davida Hockneye Tajné vědění. New York, Viking Studio 2001). Foto autorka a repro RR.]

TUCKEROVÁ Veronika
V New Yorku a po světě (Glosář VII)
24, 2002, listopad, s. 50–61. [Článek s kapitolami New York – MoMA QNS (o stěhování a otevření muzea v Queensu), Obrazy Joan Mitchellové (o výstavě ve Whitney muzeu), Kafka v newyorském Židovském muzeu (o multimediálním projektu The City of K.), Neue Galerie německého a rakouského umění (o výstavě vídeňské secese), Museum of Fine Arts v Bostonu (o výstavě ze sbírky Eliho a Edythe Broadových) a Krakov, novart.pl (o výstavě mladého umění v krakovské továrně). Foto autorka a repro RR.]

TUCKEROVÁ Veronika
Finding Pictures: večer věnovaný památce Bruna Schulze
25, 2003, březen, s. 105–106. [Článek o slavnostním večeru newyorského Střediska pro židovské dějiny dne 19. 11. 2002.]

TUCKEROVÁ Veronika
Prošívané deky ve Whitney muzeu
25, 2003, březen, s. 134–135. [Recenze newyorské výstavy 2002.]

TUCKEROVÁ Veronika
Recenze uměnovědných knih v časopise The New Republic
25, 2003, březen, s. 138–139; podepsáno V. T. [Poznámka.]

TUCKEROVÁ Veronika
New York, 2003: Fronty do muzeí, nabitá auditoria (Glosář VIII)
26, 2003, červen, s. 24–33. [Článek s kapitolami Čekání na Leonarda (o výstavě Master Draftsman v Metropolitním muzeu), Komar a Melamid (o přednášce na New York University), Veletrh insitního umění (o jedenáctém ročníku newyorského veletrhu), Primary Documents, MoMA (o sympoziu nad vydáním knihy Základní dokumenty. Prameny k východo- a středoevropskému umění do roku 1950), Gaudího stavba pro New York (o projektu A. Gaudího z let 1908–1911, navrženém do soutěže na zástavbu Ground Zero v NYC) a Dar časopisu Poetry (o závěti Ruth Lillyové a literárním časopisu). Foto autorka a repro RR.]

TUCKEROVÁ Veronika
Kapr v Bilbau, kvádr ve Vídni, Kafkovy továrny (Glosář IX)
27, 2003, listopad, s. 44–53. [Článek s kapitolami Bilbao (o budově Guggenheimova muzea od F. Gehryho), Guggenheimovo muzeum v New Yorku (o výstavě Kazimira Maleviče), „Kafkovy továrny“ (o stejnojmenné výstavě v pražském PNP), Leopoldovo muzeum ve Vídni (o výstavě grafik Toulouse-Lautreca) a Marsden Hartley (o výstavě v newyorské galerii Berry-Hill). Foto autorka a repro RR.]

TUCKEROVÁ Veronika
Vlahý podzim, ledová zima (Glosář X)
28, 2004, březen, s. 27–36. [Článek s kapitolami Malba podle Currina (o výstavě umělcových maleb ve Whitney muzeu), Dia:Beacon (o výstavním prostoru v halách bývalé továrny) a Cool in Williamsburg (o výstavách v brooklynské čtvrti). Foto autorka, R. Barnes a repro RR.]

TUCKEROVÁ Veronika
Cesty a cestopisy, města a umění (Glosář XI)
30, 2004, listopad, s. 35–46. [Článek s kapitolami Zápisky Jaromíra Zeminy, Román Austerlitz, Pařížská Národní knihovna, dánská architektura, Louisina: Jørn Utzon, Joan Miró v Centre Pompidou a Brăncuşi v newyorském Guggenheimově muzeu.]

URBÁNEK Zdeněk
O Waltu Whitmanovi (se Zdeňkem Urbánkem hovoří Jiří Cieslar)
16, 2000, březen, s. 59–63. [Interview; datováno 19. 8. 1999.]

VACKOVÁ Jarmila
Dana Boudová o Jiřím Cieslarovi
12, 1998, listopad, s. 163–165. [Ohlas na recenzi Dany Boudové (č. 11/1998). Komentář D. B. na s. 165–166.]

VACULÍK Ludvík
V životě jsem hrdinou nebyl, tak jsem si to aspoň zapisoval (s L. Vaculíkem hovoří Michael Špirit)
1, 1995, leden, s. 44–50. [Rozhovor o autorových románech a o prolínání života a psaní; datováno duben 1994.]

VACHTOVÁ Ludmila
Sem a tam kupředu nazpátek
10, 1998, březen, s. 6–9. [Článek o výstavách Anděl, anděl (Galerie Rudolfinum v Praze), Theodora Pištěka (GHMP v Městké knihovně) a finalistů Ceny J. Chalupeckého (Starý královský palác).]

VACHTOVÁ Ludmila
Ze života zaměnitelných museí
11, 1998, červen, s. 46–48. [Článek o provozu evropských muzeí.]

VACHTOVÁ Ludmila
Dokořán: Poslední dvouročnice dvacátého století (48. benátské Bienále)
15, 1999, listopad, s. 32–35. [Článek o Bienále v Benátkách.]

VACHTOVÁ Ludmila
Pochod pěti patry
19, 2001, březen, s. 12–38. [Esej o nové expozici českého umění 20. století ve Veletržním paláci.]

VACHTOVÁ Ludmila
O šikmé rovině a náhorní planině
20, 2001, srpen, s. 17–28. [Článek o benátském Bienále.]

VACHTOVÁ Ludmila
Příběh bludného balvanu
23, 2002, červen, s. 41–45. [Článek o Robertu Piesenovi (výstava v Galerii Zlatá husa a monografie v Nakladatelství Franze Kafky, ed. Marta Železná). Foto Ester Havlová.]

VACHTOVÁ Ludmila
Není dobré být pamětníkem (Výstavní listopadový pochod)
25, 2003, březen, s. 44–54. [Článek o výstavách na podzim 2002: Československý socialistický realismus 1948–1958 (Galerie Rudolfinum v Praze), Česká loutka (Císařská konírna), Bořek Šípek: Designnomad (Starý královský palác), Jiří Sopko (Jízdárna Pražského hradu), Karel Nepraš (Letohrádek královny Anny), Josef Koudelka (Veletržní palác) a František Tichý (Dům u kamenného zvonu). Foto Karel Cudlín, M. Jaroš, Robert Portel a Pavel Zhoř.]

VACHTOVÁ Ludmila
Padesáté benátské Bienále – „sny a konflikty“ (Zpráva o začátku na konci)
27, 2003, listopad, s. 12–16; druhou část textu přeložila z nepublikovaného německého originálu Veronika Dudková. [Článek o výstavě 2003. Foto Martin Polák.]

VACHTOVÁ Ludmila
Záření. Vzpomínka na vzpomínky lichého roku 03
28, 2004, březen, s. 12–17. [Článek o pražských výstavách; pojednáno zejména o retrospektivě Ladislava Sutnara (viz též rozhovor s Ivou Janákovou a články Karla Halouna a Pavly Pečinkové v č. 27/2003 a další článek Ludmily Vachtové v č. 29/2004), výstavě českého šperku 1950–2000 (Císařská konírna), Mezinárodním festivalu velkorozměrných soch (Václavské náměstí) a sbírce Medy Mládkové na Kampě. Foto Karel Cudlín.]

VACHTOVÁ Ludmila
Nebe nad mraky, pod nohama země (O setkání jedné dámy s jednou paní)
29, 2004, červen, s. 18–26. [Článek o výstavách v curyšském Kunsthausu Georgie O’Keeffe a Marie Lassnigové. Foto A. Stieglitz, ProLitteris, Zürich.]

VACHTOVÁ Ludmila
Sláva s příchutí
29, 2004, červen, s. 86–88. [Recenze výstavy Ladislava Sutnara v Curychu (jaro 2004). Viz též rozhovor s Ivou Janákovou a články Karla Halouna a Pavly Pečinkové v č. 27/2003 a další článek Ludmily Vachtové v č. 28/2004. Foto T. Celizna.]

VACHTOVÁ Ludmila
Práce všeho druhu
29, 2004, červen, s. 110. [Nekrolog o Ondřeji Sekorovi († 29. 5. 2004). Foto O. S. J. Erm.]

VACHTOVÁ Ludmila
Všechny dveře dokořán (2x Kurt Schwitters v Basileji)
30, 2004, listopad, s. 48–53. [Recenze výstav v Kunstmuseu a Museu Jeana Tinguelyho.]

VACHTOVÁ Ludmila
Dlouhán ve skoku neplavmo
30, 2004, listopad, s. 79–82. [Recenze monografie o Vladimíru Boudníkovi (ed. Zdenek Primus, Praha, Gallery 2004).]

VAJCHR Marek
Od kurvy po minerál
8, 1997, červenec, s. 60–64. [Recenze knih Václava Jamka (Eberhardta Hauptbahnhofa) Nedokončený kalendář na tento rok a všechny roky příští (Torst 1994), Kniha básňů převeršovná a Surový stav (obě ČS 1995).]

VAJCHR Marek
Zajatec posledních možností
9, 1997, listopad, s. 34–36. [Recenze knihy Jiřího Trávníčka Poezie poslední možnosti (Torst 1996).]

VAJCHR Marek
Tři předem ohlášené události
10, 1998, březen, s. 38–42. [Recenze básnických sbírek Václava Vokolka Zříceninový mramor (1996), Pavla Šruta Zlá milá a Karla Zlína Poesie (obě 1997) vydaných nakl. Torst. Ohlas v č. 12/1998 (J. J. K. Nebeský).]

VAJCHR Marek
Za sklem a s čím jsme se v té vitríně setkali
11, 1998, červen, s. 58–61. [Recenze knih Ivana Wernische Zlatomodrý konec stařičkého léta (ČS 1994), Proslýchá se a Cesta do Ašchabadu neboli Pumpke a dalajlámové (obě Petrov 1996, 1997).]

VAJCHR Marek
Ein anderer Bildungsroman
11, 1998, červen, s. 97–98; podepsáno M. V. [Poznámka o knize Ivana Matouška Ego (Torst 1997).]

VAJCHR Marek
Nezvyklý autoportrét
12, 1998, listopad, s. 45–49; podepsáno M. V. [Recenze knihy textů Adrieny Šimotové Hlava k listování (GemaArt/OSVU 1997). Ohlasy v č. 13/1999 (A. Šimotová a M. Slavická).]

VAJCHR Marek
Indián, básník, světec?
12, 1998, listopad, s. 52–56. [Recenze básnické sbírky Pavla Kolmačky Viděl jsi, že jsi (Petrov 1998).]

VAJCHR Marek
Na okraj ohlasu
12, 1998, listopad, s. 108–113; podepsáno M. V. [Článek o recenzi P. A. Bílka Dva v jednom: dějiny české poezie jako šampon a kondicionér (LtN č. 29/1998), věnované knize Zdeňka Kožmína a Jiřího Trávnička Na tvrdém loži z psího vína (Česká poezie od 40. let do současnosti, Brno 1998).]

VAJCHR Marek
O slavnostech a hostech
13, 1999, březen, s. 65–72. [Článek o knihách z brněnského nakladatelství Host: Vít Slíva: Volské oko (1997), Jan Dadák: Vyprázdněný kruh (1997), Tomáš Vítek: Carmina (1997), Milan Coufal: Texty (1998), Petr Čermáček: Drkotání větví (1998), Martin Josef Stöhr: Hodina Hora (1998), Josef Mlejnek: Naprosté motivy (1998), Milan Děžinský: Kašel mé milenky (1997), Martin Langer: Průsmyky (1997), Básnické dílo Ivana Slavíka (1. díl, 1998) (ohlas v č. 22/2002, J. Zizler) a J. H. Krchovský: Básně (1998).]

VAJCHR Marek
Milena Slavická naplňuje...
13, 1999, březen, s. 157. [Komentář k ohlasu (156–157).]

VAJCHR Marek
Základní škola poezie
14, 1999, červen, s. 54–61. [Článek o knihách vydaných v nakladatelství Petrov v roce 1998: Martin Reiner: Decimy a Poslední rok, Petr Odillo Stradický-Stanczyk ze Strdic: První kost božího těla, Jiří Dynka: WRONG!, Naděžda Plíšková: Hospodská romantika, Jana Soukupová: Dávnověk, Tomáš Fuka: Kamera obskura, a o knize Bohdana Chlíbce Temná komora (Host 1999).]

VAJCHR Marek
Kdo čte, jsi ty
15, 1999, listopad, s. 49–54. [Recenze knihy Bohumily Grögerové Branka z pantů, Josefa Kroutvora Fernety a Lubomíra Martínka Sine loco – sine anno (vše Torst 1998).]

VAJCHR Marek
Magorův tah
16, 2000, březen, s. 70–75. [Esej o básnické tvorbě Ivana M. Jirouse. Ohlas v č. 17/2000 (M. Machovec).]

VAJCHR Marek
Velký kaleidoskop
17, 2000, červen, s. 70–79. [Recenze knihy Northropa Frye Velký kód (Bible a literatura, Host 2000).]

VAJCHR Marek
Hrany maloměsta
18, 2000, listopad, s. 65–66. [Recenze sbírky básní Jiřího Rulfa Maloměstské elegie (MF 1999).]

VAJCHR Marek
Podmínky jednoho zápasu
19, 2001, březen, s. 6–12. [Článek o 19. ročníku Kritického sborníku; pojednáno o textech Jiřího Pistoria, Umberta Eca, Petra Koťátka a Zdeňka Vašíčka.]

VAJCHR Marek
Vymknutá mementa
19, 2001, březen, s. 95–99. [Článek o poezii Petra Kabeše ve třech svazcích jeho spisů (Atlantis 1998–2000).]

VAJCHR Marek
Jak si kdo hraje
20, 2001, srpen, s. 108–111. [Recenze knih Jiřího Drašnara Noc pláži (Host 2001) a Jana Balabána Černý beran (Host 2000).]

VAJCHR Marek
Pan Vajchr připisuje...
20, 2001, srpen, s. 156; podepsáno V. [Komentář k ohlasu Petra Koťátka (s. 154–156) na článek v č. 19/2001.]

VAJCHR Marek
Kritika? Interpretace? Už žádné otázky?
21, 2001, listopad, s. 17–22. [Studie o knize Gillese Deleuze a Felixe Guattariho Kafka (Herrmann a synové 2001).]

VAJCHR Marek
Na plovárně s Ivanem Slavíkem
21, 2001, listopad, s. 46–48. [Recenze knihy Hory roků (Triáda 1999). Ohlas v č. 22/2002 (J. Zizler).]

VAJCHR Marek
Potterovská marginálie
21, 2001, listopad, s. 105–106; podepsáno MV. [Poznámka k cyklu dětských knih.]

VAJCHR Marek
Kdopak by se v lese bál
22, 2002, únor, s. 78–80. [Recenze knih Jiřího Kostúra Lesní hovory (Praha, Torst 2000) a Jiřiny Haukové Díra skrz (Praha/Příbram, Klokočí/Knihovna Jana Drdy 1999).]

VAJCHR Marek
Dva recenzenti posoudili totéž literární dílo...
22, 2002, únor, s. 143–144; podepsáno M. V. [Komentář k ohlasu J. Zizlera (s. 141–143) na články v č. 13/1999 a 21/2001.]

VAJCHR Marek
Dva příspěvky k česko-německým vztahům
23, 2002, červen, s. 75–81. [O knihách Ingeborg Fialové-Fürstové Expresionismus (Brno, Votobia 2000) a Jiřího Gruši Česko – návod k použití (Brno, Barrister & Principal 2001).]

VAJCHR Marek
Matouškův Špás
25, 2003, březen, s. 62–64. [Recenze knihy Ivana Matouška Spas (Praha, Triáda 2001).]

VAJCHR Marek
Póza suveréna, suverenita tvaru
26, 2003, červen, s. 59–62. [Recenze knih Pavla Zajíčka Zápisky z podzemí (Praha, Torst 2002) a Jaromíra Zelenky Kostelík (Praha, Triáda 2003).]

VAJCHR Marek
Komu naslouchat?
27, 2003, listopad, s. 72–75. [Recenze knihy Rio Preisnera Když myslím na Evropu (Praha, Torst 2003).]

VAJCHR Marek
Milí přátelé, vážení hosté...
27, 2003, listopad, s. 124–125. [Proslov u příležitosti předání Ceny Revolver Revue za rok 2002 Jaromíru Zelenkovi a Ivanu Matouškovi. S textem Ivana Matouška (s. 125) publikováno pod společným nadtitulem K Ceně Revolver Revue. Foto Karel Cudlín).]

VAJCHR Marek
Čemu navzdory?
28, 2004, březen, s. 56–58. [Recenze knih Ivana Schneedorfera Básně (Praha, Torst 2002), Ivana Wernische Růžovejch květů sladká vůně (2002) a J. H. Krchovského Poslední list (2003, obě Brno, Petrov).]

VAJCHR Marek
Vykročení do slepé uličky
29, 2004, červen, s. 65–68. [Recenze knih Tobiáše Jirouse Počkej na mě, Valentýne (2003) a Kateřiny Rudčenkové Noci, noci (2004, obě Praha, Torst).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Jdu na věc s jistým trikem (se Zdeňkem Vašíčkem hovoří Jaroslav Formánek)
6, 1996, prosinec, s. 146–149. [Rozhovor o evropské současnosti a o vztahu k minulosti; datováno červen 1996.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Trest bez viny a vina bez trestu (K frazeologii česko-německého „vyrovnání“)
8, 1997, červenec, s. 182–184. [Úvaha o vyrovnávání se s minulostí; s kapitolami Trampoty krejčího – ateisty, Zlo a obrazy zla, Mimo dějiny a Jedem das seine.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Kosík přečtený
9, 1997, listopad, s. 57–60. [Článek o knize Antonína Kosíka Pospojovaný svět (Prostor 1997).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Odvrácená tvář humoru
9, 1997, listopad, s. 79-80; podepsáno Z. V. [Recenze stejnojmenné knihy Vladimíra Boreckého (Dauphin 1996).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Genese a výsledná struktura se také – rozdvojují
9, 1997, listopad, s. 84–85; podepsáno Z. V. [Recenze knihy Olega Suse Bez bohů genese? (Vetus Via 1997).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Různosměrné putování
9, 1997, listopad, s. 85–86; podepsáno Z. V. [Poznámka o knize Milady Součkové První písmena (ERM 1996).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Diplomat přímo rozený
9, 1997, listopad, s. 147–148. [Recenze knihy Jaroslava Šedivého Černínský palác v roce nula (Ivo Železný 1997); datováno červen 1997.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Neuplatněný princip
9, 1997, listopad, s. 171; podepsáno Z. V. [Recenze autobiografie Karla Poppera Věčné hledání (Prostor – Vesmír – Oikúmené 1997).]

VAŠÍČEK Zdeněk
„Jen učebnice“
9, 1997, listopad, s. 171–172; podepsáno Z. V. [Recenze knihy Miroslava Nováka Systémy politických stran (Sociologické nakladatelství 1997).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Metody a pravidla
10, 1998, březen, s. 46–51. [Recenze knih Reného Wellka a Austina Warrena Teorie literatury (Votobia 1996), Rolanda Barthese Kritika a pravda (Dauphin 1997), Clauda Lévi-Strausse Cesta masek (Dauphin 1996), Zdeňka Justoně Setkání Lévi-Strausse s Tolkienem (Dauphin 1997) a slovníku Velké postavy západního myšlení (Prostor 1997). Ohlas v č. 11/1998 (Z. Justoň).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Styl jako zpráva
10, 1998, březen, s. 62–63. [Recenze knih Sylvie Germainové Kniha nocí (Dauphin 1997) a Thomase Bernharda Obrys jednoho života (MF 1997).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Naše kulturní a politické revue
10, 1998, březen, s. 67–72. [Recenze časopisů Prostor č. 35/1997, Proglas (8. ročník, 1997), Střední Evropa č. 75/1997 a Kritický sborník č. 1/1997–98.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Kapesní filosofie
11, 1998, červen, s. 86–89. [Článek o slovenské knižnici Filozofia do vrecka; pojednáno o knihách Jurije Lotmana Text a kultura (1994), Hilary Putnama a Richarda Rortyho Co po metafysice? (1997) a Jeana-Françoise Lyotarda Hrobka intelektuála a iné články (1997).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Naše kulturní a společenské revue II
11, 1998, červen, s. 155–160. [Recenze časopisů Babylon č. 4/1997–98, Soudobé dějiny č. 3–4/1997, Proglas č. 1, 2/1998 a Střední Evropa č. 76, 77/1998.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Marcián Hromotluk Kanárovic
11, 1998, červen, s. 163–164; podepsáno Z. V. [Poznámka o prvním dílu knihy Miroslava Ransdorfa Nové čtení Marxe (Futura 1996).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Spirituální puding
11, 1998, červen, s. 164–165; podepsáno Z. V. [Poznámka o knize Paula Johnsona Hledání Boha (Pan Evropa 1997).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Na začátku...
11, 1998, červen, s. 176. [Komentář k ohlasu Zdeňka Justoně (s. 174–175) na článek v č. 10/1998.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Váchalovy deníky
12, 1998, listopad, s. 6–13. [Úvaha nad deníkovými zápisky Josefa Váchala (Deníky. Výbor z let 1922–1964. K vydání připravil Jiří Olič, Paseka 1998.)]

VAŠÍČEK Zdeněk
I vidění má své dějiny
12, 1998, listopad, s.44–45; podepsáno Z. V. [Recenze knihy Vizuální teorie (Současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech, ed. Ladislav Kesner, H & H 1998).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Komu dát přednost – těm, kteří píší, nebo těm, o kterých se píše
12, 1998, listopad, s 117–118; podepsáno Z. V. [Recenze článkové bibliografie samizdatového časopisu Informace o Chartě 77 (Doplněk 1998).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Oralitě orálno, literatuře literárno
12, 1998, listopad, s. 118–119; podepsáno Z. V. [Recenze knihy Bedřicha Opletala Zápisky z velké války (Anabáze hanáckého medika 1914–1920, Paseka 1998).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Naše kulturní a společenské revue III.
12, 1998, listopad, s. 154–157; podepsáno Z. V. [Recenze časopisů Střední Evropa (č. 78, 79, 80/1998) a Proglas (č. 3, 4, 5–6/1998).]

VAŠÍČEK Zdeněk
I srozumitelnost může být hluboká
12, 1998, listopad, s. 157–158; podepsáno Z. V. [Recenze knihy Ernesta Gellnera Podmínky svobody (Občanská společnost a její rivalové, Centrum pro studium demokracie a kultury 1997).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Na odstup si ještě počkáme...
12, 1998, listopad, s. 158–159; podepsáno Z. V. [Recenze druhého dílu monografie Antonína Klimka Boj o Hrad II (Kdo po Masarykovi? Vnitropolitický vývoj Československa 1926–1935 na půdorysu zápasů o presidentské nástupnictví, Panevropa 1998).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Malá česká apokalypsa
13, 1999, březen, s. 6–9. [Článek o díle Josefa Lady.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Poznámky k četbě
13, 1999, březen, s. 100–102. [Článek s kapitolami Císařovy nové šaty (o knize Jacquese Derridy Ostrohy. Štýly Nietzscheho, Bratislava, Archa 1998), Socha generála (o Václavu Havlovi) a Být! (o projevu Martina Walsera, LtN č. 47/1998).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Filosofů máme na osm set
13, 1999, březen, s. 107–108; podepsáno Z. V. [Poznámka o Slovníku českých filozofů (Masarykova Universita 1998).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Naše kulturní a politické revue IV.
13, 1999, březen, s. 148–150; podepsáno Z. V. [Recenze časopisů Střední Evropa, revue pro středoevropskou kulturu a politiku (č. 81–85/1998) a Proglas (č. 7–10/1998).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Rakousko a Čechy pohledem gentlemana
13, 1999, březen, s. 152–153. [Poznámka o knize A. J. P. Taylora Poslední století habsburské monarchie (Barrister a Principal 1998).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Poznámky k četbě II.
14, 1999, červen, s. 100–103; podepsáno Z. V. [Článek s kapitolami Proč nejsou všechny ženy hezké (o knize Clauda Lévi-Strausse Rasa a kultura, Atlantis 1999), a Tomu, kdo historii nemá, ji píší druzí (předneseno na kolokviu Les Celtes et la Méditerranée, 20. 10. 1998).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Naše kulturní a politické revue V.
14, 1999, červen, s. 159–160; podepsáno Z. V. [Recenze časopisů Střední Evropa (č. 86–87/1999) a Proglas (č. 1–2/1999).]

VAŠÍČEK Zdenčk
Mašíblové jsou věční
15, 1999, listopad, s. 80–81. [Úvaha o významných světových osobnostech.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Naše kulturní a společenské revue VI.
15, 1999, listopad, s. 145–146; podepsáno Z. V. [Článek s kapitolami Soudobé dějiny č. 4/1998 a 1/1999, Střední Evropa č. 88 a 89/1999 a Proglas č. 3, 4, 5, 6, 7/1999.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Poznámky k četbě III (Slepá ulička české historiografie)
15, 1999, listopad, s. 146–148. [Recenze knihy Josefa Hanzala Cesty české historiografie 1945–1989 (Karolinum 1999). Původní verze článku otištěna 2. 8. 1999 v MfD.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Bible, nebo Lyell?
16, 2000, březen, s. 80–82. [Úvaha nad knihou Charlese Lyella Základy geologie (1830).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Poznámky k četbě IV
16, 2000, březen, s. 83–86; podepsáno Z. V. [Recenze českého překladu knihy Marca Augého Antropologie současných světů (Atlantis 1999) a úvaha nad současnou literární vědou; s kapitolami Laň a zelí jsou kočičky a Literárno roku 2000.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Nejasnost hotovosti – Hamlet a dějiny
16, 2000, březen, s. 124–128. [Úvaha nad Shakespearovým Hamletem (poněkud přeskupené a doplněné části úvahy psané v roce 1979).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Naše kulturní a politické revue VII
16, 2000, březen, s. 139–141; podepsáno Z. V. [Článek s kapitolami Soudobé dějiny č. 2–3/1999, Střední Evropa, revue pro středoevropskou kulturu a politiku, č. 91 a 92–93/1999 a Proglas, revue pro politiku a kulturu, č. 8, 9, 10/1999.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Trosečníci historie
17, 2000, červen, s. 6–11. [Článek komentující proces vzniku obrazu Theodora Géricaulta Vor Medúzy. Sestaveno z fragmentů vzniklých v roce 1978.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Slova bez jazyka
17, 2000, červen, s. 95–96. [Esej o knize Josepha Conrada Srdce temnoty; datováno 1980.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Etika a legitimita zkoumání dějin
17, 2000, červen, s. 157–160. [Prosloveno na druhém historickém diskusním fóru Legitimizace historie 18. 4. 2000 v Praze.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Co s načatým prostorem?
17, 2000, červen, s. 99–101; podepsáno Z. V. [Úvaha o postmoderní době.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Naše kulturní a politické revue VIII
17, 2000, červen, s. 165–166; podepsáno Z. V. [Článek o Proglasu č. 1 a 2/2000 a Střední Evropě č. 94–95/1999.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Kabinet doktoranda Pechlivanose
18, 2000, listopad, s. 67–69. [Recenze knihy Úvod do literární vědy (usp. Miltos Pechlivanos aj., Herrmann a synové 1999).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Příspěvek k etologii paměti
19, 2001, březen, s. 103–106. [Úvaha nad knihou Jana Tesaře Mnichovský komplex (Prostor 1999).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Kniha s velkým k
19, 2001, březen, s. 118–119. [Recenze knihy Jiřiny Šmejkalové Kniha (Host 2000).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Se životem a existencí nelze hovořit, s katy ano (Poznámky k Pasternakovu Živagovi)
20, 2001, srpen, s. 7–17. [Esej o románu Borise Paternaka Doktor Živago.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Co si počnem? Stračena nám chcípla
21, 2001, listopad, s. 10–16. [Esej o problémech současné historiografie.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Z galaxie domů, na náves
22, 2002, únor, s. 98–99. [Poznámka o povrchnosti soudobých médií. Foto Karel Cudlín.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Osud, dějiny a přítomnost (Člověk v pohledu vědy a literatury)
23, 2002, červen, s. 8–18. [Studie o románu Andreje Platonova Čevengur (ps. 1926–1929, vyd. 1988).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Příspěvek k teorii banality
24, 2002, listopad, s. 21–29. [Studie o označování tzv. přirozeného světa.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Mezi dialektikou a vědou
25, 2003, březen, s. 8–16. [Studie o legitimitě v dnešních společenských vědách; pojednáno též o knize Jiřího Přibáně Disidenti práva (Praha, Slon 2001).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Mezi dialektikou a vědou
25, 2003, březen, s. 133–134; podepsáno Z. V. [Poznámka o uměleckém vkusu Václava Havla.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Na okraj knihy Richarda Weinera
26, 2003, červen, s. 80. [Glosa o knize R. W. O umění a lidech (Praha, Torst 2002).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Pán prstenů a film
26, 2003, červen, s. 83–84; podepsáno Z. V. [Glosa o první části filmové adaptace Petera Jacksona románu J. R. Tolkiena.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Civilisation française
26, 2003, červen, s. 87–88; podepsáno Z. V. [Glosa o disertaci astroložky Elisabeth Teissierové a jejím školiteli prof. Michelu Maffesolim.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Styl, smysl a význam (Nad zarostlými stezkami Knuta Hamsuna)
27, 2003, listopad, s. 39–42. [Úvaha nad stejnojmennou knihou (Praha, MF 2002).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Z bratra sestra a ze sestry bratr
28, 2004, březen, s. 104–106. [Recenze knihy Ivo T. Budila Mýtus, jazyk a kulturní antropologie (Praha, Triton 2003).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Jan – jak pro koho
28, 2004, březen, s. 119. [Stať o Janu Tesařovi. Psáno pro sborník Janu Tesařovi k sedmdesátým narozeninám, Brno 2003, soukromý tisk. Foto archiv Z. V.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Conrad jako antropolog, Malinowski jako spisovatel
30, 2004, listopad, s. 8–23. [Studie o literárním díle Josepha Conrada a vědeckých spisech Bronislawa Malinowského.]

VÉVODA Rudolf
„Nechci být kůlem vyhlášek“ (František Halas a jeho politická cesta po roce 1945)
9, 1997, listopad, s. 160–170. [Studie s kapitolami Nakonec jsme si vás vybojovali zpátky, Budujeme republiku, Mění se kulisa, Na tu zemi slova nestačí, Já demokracii beru vážně a Zabláceni řečí stáli u hrobu.]

VIDMANOVÁ Anežka
Kariéra, nebo věda (s Anežkou Vidmanovou, badatelkou v oboru středolatinských studií, hovoří Jindřich Pokorný)
25, 2003, březen, s. 117–129 [Rozhovor. Foto A. V. Karel Cudlín.]

VÍTEK Bohuslav
Reakce na článek Český rozhlas v pasti
3, 1995, listopad, s. 156–157; spoluautoři Lukáš Hurník a Boris Kobrle. [Ohlas na článek Petra Kofroně (č. 2/1995); datováno 28. 6 1995.]

VLADISLAV Jan
Ačkoliv se nepamatuji...
9, 1997, listopad, s. 181–182. [Ohlas na diskusi o autorství překladu Prezydenta Krokadýlů (č. 7 a 8/1997).]

VOHRYZEK Josef
Píseň exilu
4, 1996, březen, s. 61–63. [Recenze knihy Vlastimila Třešňáka Klíč je pod rohožkou (Torst 1995).]

VOHRYZEK Josef
O zlých dějinách a vykoupení
5, 1996, září, s. 67–70. [Recenze knihy Zuzany Brabcové Zlodějina (ČS 1995).]

VOHRYZEK Josef
Putnův způsob s otevřeným koncem
6, 1996, prosinec, s. 37–41. [Recenze knihy Martina C. Putny Kniha Kraft (Torst 1996).]

VOHRYZEK Josef
Diskutér bez pochybností
8, 1997, červenec, s. 73–76. [Recenze knihy Ludvíka Vaculíka Nad jezerem škaredě hrát (Ivo Železný 1996).]

VOHRYZEK Josef
Disent a ukradená revoluce
10, 1998, březen, s. 52–53. [Recenze knihy Martina M. Šimečky Záujem (Torst 1997).]

VOJTĚCH Daniel
Tíseň textu
9, 1997, listopad, s. 77–79. [Recenze knihy Marka Vajchra Proml...čitelnost (Český spisovatel 1996).]

VOJTĚCH Daniel
Odborný žurnalista přijímá signál
10, 1998, březen, s. 75–77. [Článek o reakci Martina C. Putny na udělení literárních cen za rok 1997 (MfD 7. 11. 1997).]

VOJTĚCH Daniel
Za Alexandrem Stichem
25, 2003, březen, s. 109–113. [Nekrolog o literárním historikovi († 26. 1. 2003). Foto K. Bláhová.]

VRBA Martin
Jak mohl básník
7, 1997, duben, s. 137–138. [Kurziva o adjektivu „růžina“ u K. H. Máchy a jeho výkladu u Pavla Eisnera.]

VYHNÁNEK Tomáš
Titanik literátů
11, 1998, červen, s. 102–104. [Poznámka o bulletinech Pětiletka nakladatelství Petrov 1992–1997 a Nakladatelství Petrov 1998.]

VYHNÁNEK Tomáš
Muži v lexiku
13, 1999, březen, s. 79–84. [Článek o knihách Daniela P. Munka Standard (Petrov 1997) a Jana Štolby Město za (Hynek 1997).]

Vytrženo
19, 2001, březen, s. 132–142; podepsáno TM [=Terezie Pokorná, Michael Špirit]. [Glosy k článkům v českých novinách, časopisech a sbornících.]

Vytrženo
20, 2001, srpen, s. 139–148; podepsáno TM [=Terezie Pokorná, Michael Špirit]. [Glosy k článkům v českých novinách, časopisech a sbornících.]

Vytrženo
21, 2001, listopad, s. 107–115; podepsáno TMR [=Terezie Pokorná, Michael Špirit, Robert Krumphanzl]. [Glosy k článkům v českých novinách, časopisech a sbornících.]

Vytrženo
22, 2002, únor, s. 107–115. [Glosy k textům v českých novinách, časopisech a televizi 2001. M (=Michael Špirit): V debatě o knize... (o Jakubu Patočkovi a jeho angažmá v polemice nad knihou Pavla Kosatíka o Ferdinandu Peroutkovi, in LtN č. 25–33), s. 107–108; T (=Terezie Pokorná): Výstavu fotografií... (o článku Anny Fárové, pojednávajícím o výstavě Iren Stehli a Dušana Šimánka v Galerii 9, Klokočná, in Ateliér č. 20), s. 108; T: Hned několikrát... (o příspěvcích Vladimíra Justa v Divadelní revui č. 3), s. 108; R (=Robert Krumphanzl): Následující poznámka... (o článku Jana Šulce Několik poznámek na obranu nakladatele Viktora Stoilova, in LtN č. 42), s. 109; R: Udělení Státní ceny za literaturu (o výroku M. C. Putny v MfD 26. 10.), s. 109; T: V Souvislostech č. 2/2001... (o reakci M. C. Putny na recenzi jeho knihy), s. 109–110; R: El Grecovu vídeňskou retrospektivu... (o recenzi Václava Sokola na výstavu, in Perspektivy č. 10), s. 110; T: Švandy i poučení... (o brněnské konferenci Próza dnes, o níž referovala MfD 10. 12.), s. 110–111; R: „Jméno Jiřího Němce...“ (o nekrolozích o J. N. od Petrušky Šustrové v LN 5. 10. a od Jiřího Chuchmy v MfD 8. 10.), s. 111; M: Třináctého října 2001... (o připomenutí významu Jiřího Němce v MfD 13. 10.), s. 111–112; R: Článek Jany Vránové... (o příspěvcích v časopisu Prostor Zlín č. 4–6/2000), s. 112; M: Čtvrté číslo dvouměsíčníku... (o článku Jana Lehára Paleobohemika Václava Černého, in ČL č. 4), s. 112–113; M: Totéž číslo České literatury... (o recenzi Petra Šámala na sborník „Zlatá šedesátá“, in ČL č. 4, s. 113; R: V minulém čísle KP RR... (o daru člena ÚV Komunistické strany Číny Karlově universitě, in MfD 13. 10.), s. 113; T: Hvězdou č. 5/2001 časopisu Svět a divadlo... (o článcích o Michalu Dočekalovi), s. 113–114; T: Protagonistou jednoho z dílů TV cyklu Starty... (o pořadu o J. H. Krchovském, režie Peter Filo), s. 114; R: 109. číslo revue Střední Evropa... (o článcích tematizujících komunistickou minulost), s. 114; T: Svědectví o jedné kapitole... (o článku Josefa Topola k osmdesátinám Otomara Krejči, in DN č. 17), s. 114–115.]

Vytrženo
23, 2002, červen, s. 131–146. [Glosy k textům v českých novinách, časopisech, sbornících a k televiznímu vysílání. M (=Michael Špirit): Studie Filipa Karfíka Patočkova strahovská pozůstalost a jeho odložené opus grande... (in KS 2000/01), s. 131–132); M: I závěrečné číslo Kritického sborníku... (o bibliografii KS od Jiřího Gruntoráda, in KS 2000/01), s. 132; R (=Robert Krumphanzl): Údajně poslední rozhovor... (o interview s H.-G. Gadamerem, in Respekt č. 13/2002), s. 132–133; M: Záznam diskuse ze setkání Jiří Němec – fenomenolog a fenomén... (o bloku věnovaném J. N., in Souvislosti č. 3–4/2001), s. 133–135; M: Už jsme tu chválili... (o recenzích v Souvislostech č. 3–4/2001), s. 135; M: Jiří Holý v recenzi... (o recenzi J. H. na knihu Josefa Peterky Teorie literatury pro učitele, in ČL č. 5/2001), s. 135–136; R: Obvykle dvakrát týdně... (o rubrice MfD Kritický metr), s. 136–137; T (=Terezie Pokorná): „Nešťastník...“ (o článku Petra Šafaříka, pojednávajícím o tvorbě Karla Vachka a o ohlasu jeho tvorby v českých médiích, in Babylon č. 8/2002), s. 137–138; M: Ve čtvrtém čísle Divadelní revue 2001... (o studii Jindřicha Černého České divadlo a společnost 1953), s. 138–139; M: V témže čísle Divadelní revue... (o studii Jany Patočkové Otomar Krejča: umělecké divadlo a politika, in DR č. 4/2001), s. 139–140; M: Třetí kapitolu krejčovské studie... (o zvláštní Příloze DR Opožděná zpráva o likvidaci divadla), s. 140–141; T: Tématu tzv. Anticharty... (o interview s Martinem Porubjakem, in Sme 28. 1. 2002), s. 141; T: Podstatně méně zvrstvený pohled... (o interview s Luďkem Sobotou, in Pátek LN 19. 4. 2002), s. 141–142; R: V článku nazvaném Tati, mami – jaký byl váš postoj k polednovému vývoji?... (o článku Táni Havránkové, in Babylon č. 7/2002), s. 142–143; M: S uplývajícím časem je stále zřejmější... (o TV pořadu Katovna, ČT 2, únor a březen 2002), s. 143–144; M: Haj, hou!, rozhovor se scénáristou... (o interview s Petrem Zelenkou, in SaD č. 1/2002), s. 144–145; T: Smyšlenkám sveřepě opakovaným... (o recenzi na výstavu Michala Singera, in Respekt č. 13/2002), s. 145–146; T: Příznačnou invenci a rozhled... (o nekrolozích Věry Jirousové za Karlem Neprašem), s. 146.]

Vytrženo
24, 2002, listopad, s. 135–145. [Glosy k textům v českých novinách a časopisech. V (=Viktor Karlík): Číst si interview... (o rozhovoru se sochařkou Louise Bourgeois, in Ateliér č. 19/2002), s. 135; M (=Michael Špirit): Lubomír Machala recenzoval... (o recenzi L. M. na knihu Aleše Hamana Východiska a výhledy, in LN 26. 6. 2002), s. 135; Z (=Zdeněk Vašíček): Poněkud udiven jsem četl... (o diskusi nad knihou Milana Balabána a Veroniky Tydlitátové Gilgameš, in www.vulgo.net), s. 135–136; T (=Terezie Pokorná): Když před třemi lety zemřel Petr Lébl... (o novinových reflexích Marie Reslové a Jany Machalické o P. L. v létě 2002), s. 137–138; V: Dobrá zpráva (o změně grafické úpravy Střední Evropy), s. 138; M: Nad recenzí Zdenka Pavelky... (o recenzi Z. P. na knihu Jiřího Peňáse Deset procent naděje, in Host č. 5/2002), s. 138–140; T: V Respektu č. 38/2002 (o poznámce Tomáše Němečka o Miroslavu Koreckém a Janu Krausovi), s. 140; T: Nejen novináři... (o mediální turistice Lukáše Marvana, in LtN č. 41/2002), s. 140; M: V Souvislostech č. 1/2002... (o článku Alessandra Catalana Výchova románu v Čechách), s. 140–141; M: Na stranách stejného čísla... (o článku Martina Pokorného Kritika na výminku, pojednávajícím o Martinu Hyblerovi, in Souvislosti č. 1/2002), s. 141–142; Z: Stať Martina C Putny... (o textu v Souvislostech č. 1/2002), s. 142; M: Z druhého čísla Divadelní revue 2002... (o studii Jindřicha Černého České divadlo a společnost 1954), s. 142–143; T: Časopis Czech Theatre... (o přetisku stati Ivana Žáčka z KP RR č. 21), s. 143; M: Kromě návratu... (o ohlasu publicistických knih Jakuba Patočky a Jiřího Peňáse u Jiřího Zizlera, in LtN č. 28/2002, a Aleše Hamana, in LN 21. 8. 2002), s. 143–144; V: V obtýdeníku Tvar... (o fotografickém doprovodu č. 16/2002), s. 144–145; M: Třetinu prostoru Knihovničky... (o publicistice Jiřího Zizlera v Literárních novinách), s. 145.]

Vytrženo
25, 2003, březen, s. 139–152. [Glosy k textům v českých novinách a časopisech. M (=Michael Špirit): Dvouměsíčník Česká literatura... (o článku Markéty Kořené o Vítězslavu Nezvalovi, in LN 27. 5. 2000), s. 139–141; M: Přetisk článku z LN... (o nezvalovské anketě nad článkem M. Kořené, zejména o odpovědi Josefa Peterky, in ČL č. 4/2002), s. 141–142; V (=Viktor Karlík): Jak uvedl... (o novém časopisu Plž a jeho šéfredaktorovi Vladimíru Novotném), s. 142; R (=Robert Krumphanzl): Loňské 110. výročí narození Alfreda Fuchse... (o článku Ladislava Soldána, in Akord, září 2002), s. 142–143; V: Když se někdo pod něco podepíše... (o Janu Jandourkovi jako autoru námětů kreslených vtipů v MfD), s. 143; R: Autor nepodepsaného textu... (o knižních záložkách nakladatelství Host), s. 143–144; V: Jeden z finančních ústavů... (o logu Divadelního ústavu), s. 144; T (=Terezie Pokorná): Co jsou ovšem hamletovské otázky... (o 56. čísle časopisu Prostor), s. 144; M: O málokterém básníkovi... (o holanovské studii Vladimíra Křivánka Ať tedy trvá noc!, in Tvar č. 2/2002), s. 145–146; T: Na prvních stránkách... (o Jarmile Veltruské, připomenuté v Divadelní revui č. 4/2002), s. 146; M: S každým dalším ročníkem... (o anketě LN o nejzajímavější knihu roku a zvláště o posledním ročníku, in LN 28. 12. 2002), s. 146–148; T: V polovině loňského roku (o novém divadelním časopise Disk), s. 148–149; M: V recenzi na knihu… (o recenzi Kamily Karhanové na knihu Normana Fairclougha New Labour, New Language?, in Slovo a slovesnost č. 2/2002), s. 149; T: První číslo letošního ročníku Ateliér... (o článku Pavly Pečinkové Mravní dezerce jako historický fenomén, pojednávajícím o výstavě Československý socialistický realismus), s. 149–150; T: Některé z otázek... (o připravovaném, ale nakonec odvolaném smutečním aktu za Přemyslem Kočím v prostorách Národního divadla), s. 150; R: V textu s názvem Všechna práva vyhrazena... (o článku Simony Binkové o plagiátorství Oldřicha Kašpara, in Babylon č. 5/2003), s. 150–151; T: Anna Fárová publikovala... (o článku Manipulátor skutečností, pojednávajícím o Josefu Koudelkovi, in Ateliér č. 2/2003), s. 152.]

Vytrženo
26, 2003, červen, s. 88–95. [Glosy k textům v českých novinách, časopisech a knihách. M (=Michael Špirit): „Lze říci, že...“ (o recenzi Miroslava Petříčka na sborník Alternativní kultura, in Divadelní revue č. 3/2002), s. 88; T (=Terezie Pokorná): V minulé KP RR... (o článku Jindřicha Černého, pojednávajícím o „veselé besídce o socialistickém realismu“, in DN č. 5/2003), s. 89; R (=Robert Krumphanzl): Šéfredaktor měsíčníku Host... (o politické obratnosti brněnského časopisu), s. 89–90; R: A ještě jednou... (o postoji Miroslava Balaštíka k válce v Iráku, in Host č. 4/2003), s. 90–91; MV (=Marek Vajchr): Ti, kterým to pomaleji zapaluje... (o recenzi Josefa Chuchmy na knihu Michala Viewegha, in MfD 11. 4. 2003), s. 91–92; T: Na různých anketách... (o zdůvodněních porotců divadelní Ceny Alfréda Radoka, in SaD č. 2/2003), s. 92; M: Ve třetí z předmluv... (o doprovodném aparátu knihy Květoslava Chvatíka Strukturální estetika, Host 2001), s. 92–93); M: V úvodní kapitole... (o knize A. J. Liehma Minulost v přítomnosti, Host 2002), s. 93–94); R: Jak uvedl... (o chystané sbírce Jiřího Dědečka Slizské písně), s. 94; M: „Jeho přístup ke strukturám doby...“ (o doslovu Martina Humpála k českému překladu knihy Knuta Hamsuna Po zarostlých stezkách, MF 2002), s. 94–95.]

Vytrženo
27, 2003, listopad, s. 126–134. [Glosy k textům v českých novinách, časopisech a knihách. M (=Michael Špirit): Zprostředkovat úkaz... (o bloku Světovka, in Souvislosti č. 1–2/2003), s. 126; M: V jednom ze svých deníkových zápisků... (o článku Václava Jamka Muž, který se nikdy nesmál, in Souvislosti č. 1–2/2003), s. 126; M: Podobným sebevědomím... (o studii Jitky Bednářové Frankofilie Josefa Floriana, in Souvislosti č. 3/2003), s. 126–127 (ohlas v č. 28/2004, P. Šrámek); V (=Viktor Karlík): V sobotních Lidových novinách... (o kontextu, do něhož se dostal článek Petra Fidelia o knize Victora Klemperera, in LN 30. 8. 2003), s. 127; M: Výborný rozhovor... (o interview s Jiřím Pecharem Pravda nikoli jako výsledek, nýbrž jako proces, in LtN č. 35/2003), s. 127; M: Teorie, tedy rozhovor... (o recenzi Jiřího Pechara na knihu Vladimíra Svatoně Pohledy nejen na ruskou kulturu, in LtN č. 35/2003), s. 127–128; V: Koncem sedmdesátých let... (o protibushovské lyrice Romana Szpuka v Hostu č. 6/2003), s. 128–129; ZV (=Zdeněk Vašíček): Podle Bibliografie české literární vědy... (o tvůrčí potenci Vladimíra Novotného 1990–2002), s. 129; M: Zajímavá kouzla... (o textových změnách v různých vydáních románu Ludvíka Vaculíka Sekyra), s. 130; V: Téma 58.–59. dvojčísla revue Prostor... (o časopisecké koncepci redakce), s. 131; M: Vzácné a nechtěné svědectví... (o interview Ondřeje Horáka s Josefem Chuchmou, in Tvar č. 6/2003), s. 131–132; V: V Tvaru č. 14/2003... (o oznámeních budoucích akcí), s. 132; M: Řekněme tu jednou... (o nekrolozích, jak je píše Aleš Haman), s. 132; R (=Robert Krumphanzl): „...dlouho očekávané Želary...“ (o recenzi od Petra Martinka, in Respekt 1. 9. 2003), s. 133; R: Také následující citát... (o článku Viktora Šlajchrta o Leni Riefenstahlové, in Respekt 15. 9. 2003), s. 133; V: „Připustíme-li...“ (o záložkovém textu Miloslava Žiliny o knize Joaa Guimarãese Rosy Velká divočina, 2. vyd. MF 2003).]

Vytrženo
28, 2004, březen, s. 107–112. [Glosy k textům v českých novinách a časopisech. M (=Michael Špirit): Jsou čeští filmaři... (o článku Jiřího Černého Jak se žije po Mejlovi, in SaD č. 2/2003), s. 107–108; V (=Viktor Karlík): Týdeník Reflex... (o účasti Jaromíra Slomka v rubrice Reflexu Never more), s. 108; M: Vždycky, když se nevědomý novinář... (o rozhovorech s Antonínem Brouskem, in Respekt č. 1/2004), s. 108–109); V: V časopise Host... (o momentkách z dětství otiskovaných v brněnském měsíčníku), s. 109; M: V rámci „internetové verze literárního týdeníku Obrys-Kmen“... (o básnické tvorbě Karla Sýse), s. 109–110; M: Těžko říct, co očekávala... (o anketě o dnešním postavení a funkci literatury, in Host č. 6–8/2003), s. 110–111; M: Největším bezprostředním přínosem... (o ohlasu na antologii české poezie 1945–2000 Pegasovo poučení, in Souvislosti č. 1–2 a 3/2003, Host č. 8/2003), s. 111–112.]

Vytrženo
29, 2004, červen, s. 118–127. [Glosy k textům v českých novinách a časopisech a k televiznímu vysílání. R (=Robert Krumphanzl): Zhruba čtvrtinu rozhovoru... (o interview Miroslava Balaštíka s Janem Lukešem, in Host č. 3/2004), s. 118–120 (viz též s. 130–157); M (=Michael Špirit): Jaké jsou myšlenky... (o rubrice Kulturní diář Jaromíra Slomka, in LN prosinec 2003 až duben 2004), s. 120–121; V (=Viktor Karlík): Velmi dobré zprávy... (o lahůdkářství architekta Bořka Šípka, in MfD 11. 2. 2004), s. 122; M: Ústav pro českou literaturu... (o bibliografii časopisu Česká literatura 1953–2002, ed. Věra Vladyková, ÚČL AV ČR 2003), s. 122–123; M: I tohle jsou dějiny... (o monografických číslech ČL), s. 123; R: Pravidelný úvodní komentář... (o článku Tomáše Klvani Úpadek českého tisku, in Respekt č. 11/2004), s. 123–124; R: Předchozí řádky... (o ohlasech na Klvaňův úvodník, in Respekt č. 12 a 13/2004), s. 124; R: Václav Bělohradský přirovnal... (o článku V. B. o Tomáši Halíkovi, in Právo, příl. Salon 11. 12. 2003), s. 124–125; M: Kulturní rubrika LN... (o způsobu, jakým LN připomněly jubilea Bohumila Hrabala a Milana Kundery, in 25. 3. a 1. 4. 2004), s. 125; V: K tomu, aby nám rostlina vykvetla... (o působení Jakuba Patočky v LtN), s. 125; V: Ze špičky ledovce... (o vystoupení režiséra F. A. Brabce v Receptáři prima nápadů v TV Prima 18. 3. 2004), s. 125–126; R: Knihu Dietricha Bonhoeffera... (o publikacích nabízených v knižních výprodejích), s. 126; M: Recenze na české vydání... (o recenzi Vladimíra Justa na knihu Marcela Reicha-Ranického, in DN č. 5/2004), s. 126–127 (ohlas v č. 30/2004, V. Just).]

Vytrženo
30, 2004, listopad, s. 110–115. [Glosy k textům v českých novinách a časopisech. M (=Michael Špirit): A. J. Liehm... (o článku A. J. Liehma v příloze Hospodářských novin 12. 3. 2004), s. 110–111; M: Redakce nové sobotní přílohy... (o příloze MfD), s. 111; R (=Robert Krumphanzl): Jan Tesař je autorem... (o polistopadových publikacích J. T.), s. 111–114; M: Kritiky beletristických... (o ohlasu kritiky Martina Pokorného na překlad Poundových Cantos v Souvislostech č. 2/2004), s. 114; M: Je poněkud nespravedlivé... (o proměnách revue Souvislosti), s. 114–115; M: Jsou i dobré zprávy... (o rubrice týdeníku Nedělní svět), s. 115; V (=Viktor Karlík): Martin Zvěřina, Petr Šrámek a Vladimír Just... (o společném rysu ohlasů na KP RR), s. 115).]

WIENDL Jan
Umřít musí každej (Poznámky na okraj poezie a prózy Miloše Doležala)
18, 2000, listopad, s. 70–75. [Článek s kapitolami Básník smrti, Obec mrtvých, „S kým neumíráme, toho živého nepotkáme“ a Štuchálci, Vondrové a jiní.]

Z recenzních výtisků
19, 2001, březen, s. 106–110; podepsáno (trn) [=Terezie Pokorná, Michael Špirit]. [Anotace knih Česká divadla: encyklopedie divadelních souborů (Divadelní ústav 2000), Ludvík Kundera: František Halas (Atlantis 1999), Oskar Kokoschka: Můj život (Atlantis 2000), Sváťa Karásek: Boží trouba (Kalich a Torst 2000), James Joyce: Komorní hudba (Dauphin 2000), Eugenio Barba, Nicola Savarese: Slovník divadelní antropologie (Divadelní ústav a NLN 2000), František Langer: Hry I (Divadelní ústav 2000), Giacomo Leopardi: Zpěvy/Canti (Tichá Byzanc 2000), Přemysl Rut, Ivan Vyskočil: Vždyť přece létat je o hubu (Portál 2000), Naděžda Plíšková: Plíšková sobě (Torst 2000), Wolfram von Eschenbach: Parsival (Aula 2000) a Skupina 42 (Atlantis 2000).]

Z recenzních výtisků
20, 2001, srpen, s. 112–116; podepsáno TMR [=Terezie Pokorná, Michael Špirit, Robert Krumphanzl]. [Anotace knih Miloslav Čapek: O mužích, na které se zapomnělo (Pragma 2000), Dramatika viedenskej (vídeňské) moderny (Divadelní ústav 2000), Drak má dvojí jazyk (Periplum 2000), Jaroslav Durych: Život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm (Atlantis 2000), Josef Čapek: Méně výstav a více umění (VŠUP 1999), Johannes Bobrowski: Obětní kámen (Opus 1998), Gustav René Hocke: Svět jako labyrint – Manýrismus v literatuře (Triáda 2001), Miloslav Chlupáč (Arbor vitae a Státní galerie výtvarného umění v Náchodě 2000), Karel Křepelka: Básnické dílo (Host 2000), Noidova smrt (Triáda 2000), Jaromír Zemina: Jiné texty (Torst 2000), Jiří Opelík: Milované řemeslo (Torst 2000) a Angelo Maria Ripellino: Tři studie z české literatury (Společnost FXŠ 2001).]

Z recenzních výtisků
23, 2002, červen, s. 103–105. [Referáty o knihách Jiřiny Haukové Básně (Praha, Torst 2000), Jana Zahradníčka Knihy básní (Praha, NLN 2001), Artuše Černíka Severní záře (Praha, Protis 2001), Josefa Škvoreckého Příběh inženýra lidských duší (4. vyd. Praha, Ivo Železný 2000), Liu Xie Duch básnictví řezaný do draků (Praha, Brody 2001), Luciana Canfory Dějiny řecké literatury (Praha, Koniasch Latin Press 2001) a Iana Hancocka Země utrpení (Praha, Signeta 2001). Autoři redakce a Daniel Samek (Liu Xie a L. Canfora).]

ZAHAJSKÁ Blanka
Božanův Slavíček zazpíval
18, 2000, listopad, s. 84–85. [Recenze knihy Jana Josefa Božana Slavíček rajský (Host 1999), kterou editovali Jan Malura a Pavel Kosek.]

ZÁHOROVÁ Kateřina
Nové operní umění jako poezie
28, 2004, březen, s. 49–53. [Recenze knihy Petra Kofroně V budoucnosti spadne nové operní umění s nebe z čista jasna (Brno, Host 2002).]

ZÁHOROVÁ Kateřina
„Slovo a hudba zde patří k sobě“ (Brechtův a Dessauův Dobrý člověk ze Sečuanu v pražském Národním divadle)
29, 2004, červen, s. 44–50. [Recenze inscenace Martina Čičváka. Foto Hana Smejkalová a P. Nesvadba.]

Zapnuli jsme si televizi...
11, 1998, červen, s. 179. [Úryvek z rozhovoru Jana Valy s Jiřím Menzelem v televizním vysílání 3. a 5. 4. 1998.]

ZEMINA Jaromír
Úvaha nejen uměleckohistorická
1, 1995, leden, s. 28–30. [Esej o znalectví výtvarného umění.]

ZEMINA Jaromír
Hrst vzpomínek na Stanislava Podhrázského (Místo nekrologu)
15, 1999, listopad, s. 13–24. [Článek o životě a díle výtvarníka Stanislava Podhrázského; datováno srpen 1999.]

ZEMINA Jaromír
Léta s Boštíkem (k umělcově nedávné výstavě v Galerii výtvarného umění v Litoměřicích)
16, 2000, březen, s. 6–11. [Článek o životě a díle výtvarníka Václava Boštíka.]

ZEMINA Jaromír
Slavíček a Reynek v Kameničkách
18, 2000, listopad, s. 33–36. [Článek o krajinářské tvorbě Antonína Slavíčka a Bohuslava Reynka.]

ZEMINA Jaromír
Rozloučení s Vladimírem Nárožníkem
24, 2002, listopad, s. 126–128. [Proneseno na pohřbu typografa V. N. († 23. 7. 2002) v Praze dne 1. 8. 2002. Foto autor.]

ZIZLER Jiří
Cesty Tvaru
14, 1999, červen, s. 78–83. [Článek o historii časopisu Tvar po roce 1990; původní verze přednesena 23. 2. 1999 v cyklu Podoby a problémy literárních časopisů, který pořádala Společnosti F. X. Šaldy na FF UK.]

ZIZLER Jiří
Marek Vajchr už podruhé v posledních dvou letech...
22, 2002, únor, s. 141–143. [Ohlas na články v č. 13/1999 a 21/2001 o Ivanu Slavíkovi. Komentář M. V. na s. 143–144.]

ZIZLER Jiří
S kým autor prohrává
23, 2002, červen, s. 85–91. [Článek o knihách Jana Jandourka V jámě lvové (Praha, NLN 1997), Škvár (Praha, Hynek 1999), Když do pekla, tak na pořádné kobyle a Mord (obě tamt. 2000).]

ZVĚŘINA Martin
Pohov, odvážný V. K.!
24, 2002, listopad, s. 156–157. [Ohlas na glosu Viktora Karlíka Pozor na Zvěřinu! (č. 23/2002). Komentář V. K. na s. 157.]

ŽÁČEK Ivan
Bloud a zeď
21, 2001, listopad, s. 61–72. [Článek o Radokově inscenaci Bergova Vojcka.]

ŽÁČEK Ivan
Divadlo – slovo – dabing?
22, 2002, únor, s. 57–62. [Článek o herecké hlasové technice. Foto Karel Cudlín.]

ŽILINA Miloslav
Památník s kyticemi a trním
1, 1995, leden, s. 58–62. [Recenze knihy Evy Kantůrkové Památník (ČS 1994).]

ŽILINA Miloslav
Komentář plný závorek (K románům Vladimíra Macury)
2, 1995, červen, s. 59–66. [Článek o knihách Vladimíra Macury Občan Monte Christo (GMA 1991), Informátor (Favia International 1992) a Komandant (MF 1994).]

ŽILINA Miloslav
Svět z Brumova, Brumov ze vzpomínky (K Vaculíkovým deníkům a komentářům)
3, 1995, listopad, s. 44–51. [Esej o knize Ludvíka Vaculíka Milí spolužáci! (MF 1995).]

ŽILINA Miloslav
Kudy ke katarzi
5, 1996, září, s. 59–67. [Esej o knihách Jiřího Kratochvila Orfeus z Kénigu (1994), Příběhy příběhů (1995), Má lásko, Postmoderno (1994), Avion (1995), Medvědí román (1990), Uprostřed nocí zpěv (1992) a Siamský příběh (1996, vše Atlantis).]

ŽILINA Miloslav
In marginem et in memoriam překladu Warrena Millera
8, 1997, červenec, s. 109–110. [Ohlas na článek Patrika Ouředníka Prezydent, nebo Krokadýl? (č. 7/1997).]