Jmenná bibliografie RR
Bibliografie obsahů RR

Revolver Revue 14, prosinec 1990


PETRÁČEK Zbyněk
Revolver Revue po pěti letech, s. 5–6. [Úvodník o struktuře a budoucím směřování RR.]

PLACÁK Petr
Královský hrad, s. 9–35. [Prózy Královský hrad, Sněžka a Javorina z let 1988–89 (ilustrace Pavel Reisenauer).]

KREMLIČKA Vít
Lodní deník, s. 39–52. [Úryvek z prózy.]

BONDY Egon
Honza Krejcarová..., s. 55. [Medailon o básnířce; datováno 15. 5. 1982.]

KREJCAROVÁ Jana
V zahrádce otce mého, s. 56–58. [Verše; datováno 21. 12 1948; poprvé otištěno v RR č. 9/1987.]

Pět minut před koncem světa (s. 59–96)

KARLÍK Viktor
Poznámka na úvod, s. 60–61. [Text o vzniku bloku o Pavlu Brázdovi.]

BRÁZDA Pavel
Pět minut před koncem světa, s. 62–96. [Výtvarné práce – reprodukce – z let 1945–1960 doprovázené autorovými komentáři: Pět minut před koncem světa (s. 62–75), Vlastní podobizna (obluda čeká, obluda má čas) (s. 76–77), Nezapomněl jste se oholit? (s. 78–79), Anděl strážník (s. 80–81), Kresby (s. 82–83), Chodící krabice (s. 84–85), Závodníci (86–89), Astronauti (s. 90–93), dále autorův výhled do budoucnosti Plány (s. 93) a medailon (s. 95–96), jejž ve spolupráci s autorem připravila Terezie Pokorná, která zaznamenala též Brázdovy komentáře.]

Ota Rambousek: Paměti osvětlovače (s. 97–137)

JEŽEK Vlastimil
Recenzovat literární dílo..., s. 99. [Komentář k výboru.]

RAMBOUSEK Ota
Paměti osvětlovače, s. 101–137. [Úryvky z prózy vybral a komentoval Vlastimil Ježek.]

LAMPER Ivan
Demontáž, s. 138–142. [Fotografie k historii pomníku J. V. Stalina v Praze.]

rr interview
DUDINSKÁ Nataša
Neschopnost žít jen tak, s. 143–157. [Rozhovor Barbary Mazáčové s N. D. o nacionalismu, národnostních menšinách na Slovensku, studentském hnutí a revoluci v Rumunsku.]

WEINER František
Židé, hebrejština, čeština, s. 161–170. [Úryvek z připravované knihy Nástin židovské, česky psané literatury.]

LOVECRAFT Howard Phillips
Skrytý běs – Dagon – Účastník slavnosti, s. 173–203. [Prózy, přeložil Andrej Stankovič.]

Jürgen Fuchs: Fasáda (s. 205–223)

RAUVOLF Josef
Jürgen Fuchs..., s. 207. [Medailon o německém spisovateli.]

FUCHS Jürgen
Fasáda, s. 208–223. [Básně, přeložil Josef Rauvolf.]

Nina Hagen-Tornová: Sedmé nebe (s. 225–235)

KLIMENTOVÁ Eva
Poznámka překladatelky, s. 227. [Medailon o ruské spisovatelce Nině Hagen-Tornové.]

HAGEN-TORNOVÁ Nina
Sedmé nebe, s. 229–235. [Próza, přeložila a podle časopisu Ogoňok č. 49/1989 připravila Eva Klimentová.]

Rafal Wojaczek: Deník (s. 237–266)

PITÍNSKÝ J. A.
Osud podobný osudu Wojaczkovu..., s. 239–240. [Článek o Rafalu Wojaczekovi.]

WOJACZEK Rafal
Deník, s. 241–266. [Deník z r. 1965 a výbor básní ze sbírek Sezóna, Jiná pohádka, Který nebyl a Nekonečná kruciáda, přeložil Josef Anana.]

Jayne Anne Phillipsová: Uspokojení (s. 267–284)

WEISS Martin
Jayne Anne Phillipsová..., s. 269. [Medailon o spisovatelce.]

PHILLIPSOVÁ Jayne Anne
Uspokojení – Smilstvo – Prach andělů a jsem tvá – Rayme, s. 270–284. [Prózy, přeložil Martin Weiss.]

JA-TING
Dlaždice číslo 2765, s. 287–296. [Tři autentické dopisy z Číny roku 1989; s autorovou předmluvou (podle Documents Observateur č. 17 přeložila Hana Janovská).]

rr interview
RUPNIK Jacques
Skutečně jiná Evropa, s. 299–305. [Rozhovor z ledna 1990.]

REICH Jens
Německo – jed o dvou komponentách, s. 307–317. [Esej z r. 1989 (podle Lettre international č. 7 přel. Alena Bláhová). Fotografie Tomki Němec.]

GENINOVÁ Salomea
Návrat ke kořenům, s. 321–336. [Autobiografická próza, přeložila Alena Bláhová.]

Revolver Revue Bibliografie 1–13, s. 338–345; nepodepsáno. [Soupis vybraných článků.]


Revolver Revue 15, březen 1991


Jan Novák: Komisař Šidlo (s. 7–33)

NOVÁK Jan
Komisař Šidlo, s. 8–28. [„Báseň–detektivka“; ilustrace Pavel Reisenauer.]

ŘEZNÍČEK Pavel
Demiurg Jan Novák aneb zaklínání samoty, s. 29–33. [Článek o spisovateli (1925–1980).]

Rudolf Němec: Malířská cesta (s. 35–64)

NĚMEC Rudolf
Malířská cesta, s. 37–48. [Autobiografická próza.]

STANKOVIČ Nikolaj
S Rudolfem Němcem o Malířské cestě, s. 49–56. [Rozhovor.]

NĚMEC Rudolf
Obrazy, s. 57–64. [Reprodukce 8 děl.]

Marie Benetková: Zlatý kopec (s. 65–105)

BENETKOVÁ Marie
Zlatý kopec (dějiny české undergroundové komuny), s. 67–93. [Vzpomínková próza.]

STANKOVIČOVÁ Olga
Melting-pot, s. 94–105. [Rozhovor s Jiřím Němcem, Danou Němcovou a J. Bobešem Rösslerem; datováno leden 1990.]

J. H. Krchovský: Poezie (s. 107–117)

KRCHOVSKÝ J. H.
Poezie, s. 109–115. [16 básní z let 1981–1990.]

HEJDA Zbyněk
Poznámka k polemice..., s. 116–117. [Článek o J. H. Krchovském.]

Edice Půlnoc (s. 119–143)

MACHOVEC Martin
Bondy, Vodseďálek a edice Půlnoc, s. 121–124. [Článek o edici Půlnoc; datováno duben 1990.]

BONDY Egon
Totální realismus, s. 125–136. [Sbírka z roku 1950; publikováno v rámci bloku Edice Půlnoc.]

VODSEĎÁLEK Ivo
Kvetoucí krajina, s. 137–143. [Text Manifest a 3 básně, obojí z r. 1950.]

Lubor Hájek: Šun-ga, japonské erotické obrazy (s. 147–176)

HÁJEK Lubor
Šun-ga, japonské erotické obrazy, s. 147–160. [Studie doplněná 6 černobílými reprodukcemi obrazů a dřevořezů z 18. století a začátku 19. století.]

Japonské erotické obrazy, s. 161–168. [11 barevných reprodukcí obrazů a dřevořezů z 18. století a začátku 19. století.]

HONCOOPOVÁ Helena
Monolit, s. 169–176. [Článek o Luboru Hájkovi.]

SAVICKIJ Dimitrij
Laura, s. 177–221. [Prózy Laura (s. 179–191), Petr Hrozný (s. 191–202), Západní břeh Styxu (s. 202–214) a Ludwig van v pilulkách (s. 215–221) přeložila Alena Bláhová.]

Raymond Carver: Blesková rychlost minulosti (s. 223–250)

CARVER Raymond
Blesková rychlost minulosti, s. 223–244. [Básně ze sbírek New Path to the Waterfall, Fires a Ultramarine, přeložila Eva Klimentová.]

McINERNEY Jay
Tichý a nenápadný hlas Raymonda Carvera, s. 245–250. [Článek o básníkovi; přeložil Jiří Hrubý.]

Hanna Krall: Stihnout to před Pánem Bohem, I. část (s. 251–298)

LAMPER Ivan
Umřít jako člověk, s. 253–260. [Článek o próze Hanny Krallové.]

KRALL Hanna
Stihnout to před Pánem Bohem, I. část, s. 261–298. [Próza; doplněno dokumentárními fotografiemi; přeložil Ivan Lamper.]


Revolver Revue 16, červen 1991


DANÍČEK Jiří
O čínském zelí, s. 7–21. [Povídka.]

Zbyněk Hejda: Pobyt v sanatoriu (s. 25–46)

HEJDA Zbyněk
Pobyt v sanatoriu, s. 23–43. [Sbírka z let 1974–1987; kresbami doprovodil Michal Singer.]

FÄRBER Vratislav
Básník blízkostí smrti, s. 44–46. [Článek o Zbyňku Hejdovi.]

BAUMAN Václav
Pazoury (úryvek), s. 49–60. [Úryvek z románu; kolážemi doprovodil Ivan Lamper.]

Pavel Nádvorník: Podzemní krajiny (s. 61–76)

SINGER Michal
O podzemních krajinách Pavla Nádvorníka, s. 63–64. [Článek o fotografu Pavlu Nádvorníkovi.]

NÁDVORNÍK Pavel
Podzemní krajiny, s. 65–76. [Koláž z r. 1985; s redakční poznámkou „celý cyklus vznikl v kotelně min. kultury ve Valdštejnské ulici v Praze“ (s. 76).]

Josef Topol (s. 77–142)

TOPOL Josef
Stěhování duší (meditace pro jednu herečku), s. 79–101. [Divadelní text; datováno 17. 11. 1986; fotografie z 1. inscenace hry r. 1990 Martin Poš.]

rr interview
TOPOL Josef
Zbyla na mne slova, s. 105–142. [Rozhovor; připravily Barbara Mazáčová a Terezie Pokorná; doplněno fotografiemi z inscenací autorových her; datováno podzim 1990.]

Jan Šafránek, malíř podle skutečnosti (s. 145–162)

KROUTVOR Josef
Jan Šafránek, malíř podle skutečnosti, s. 147–152. [Esej o J. Š.; datováno leden 1991.]

ŠAFRÁNEK Jan
Obrazy, s. 153–160. [Reprodukce 13 obrazů ze 70. let.]

FÁROVÁ Anna – HOLUB Karel
Jan John Šafránek, s. 161–162. [Medailon a soupis výstav výtvarníka.]

Viktor Jerofejev: Život s idiotem (s. 163–181)

JEROFEJEV Viktor
Život s idiotem, s. 163–181. [Próza; datováno březen 1980; kresbami doprovodil Viktor Karlík; přeložil František Kautman.]

KAUTMAN František
Autor, který do literatury nepatří, s. 182–184. [Článek o Viktoru Jerofejevovi; datováno leden 1991.]

Richard Wagner: Žádost o výjezd (s. 185–203), s. 185–201. [Próza; přeložila Alena Bláhová.]

PETRÁČEK Zbyněk
Konec jedné kultury, s. 201–203. [Článek o rumunsko-německém spisovateli Richardu Wagnerovi.]

SORESCU Martin
Chlap s klackem, s. 205–209. [Próza, přeložil Petr Turek.]

TU Tran Da
Tažení VSR proti spisovatelům a umělcům, s. 211–221. [Článek o situaci ve Vietnamu po pádu Saigonu; přeložila Alena Smutná.]

Doan Van Toai: Vietnamský gulag (s. 223–264)

HUSÁKOVÁ Ivana
Kniha svědectví, s. 225. [Medailon o Doan Van Toaiovi a o jeho autobiografii Vietnamský gulag.]

TOAI Doan Van
Vietnamský gulag, s. 227–264. [Autobiografická próza; přeložila Ivana Husáková.]

Nguyen Chi Thien: Noc v džungli (s. 265–274)

TOPOL Jáchym
Básně z pekla, s. 267–268. [Článek o Nguyen Chi Thienovi.]

THIEN Nguyen Chi
Noc v džungli, s. 269–274. [Básně, přeložili Jáchym Topol a Vanh Sinh.]

PHIEN Vo
Sen o Marsu, s. 275–286. [Povídky Sen o Marsu a Zeď svobody, přeložila Alena Smutná.]

KRALL Hanna
Stihnout to před Pánem Bohem, II. část, s. 287–314. [Próza; doplněno dokumentárními fotografiemi; přeložil Ivan Lamper.]


Revolver Revue 17, prosinec 1991


Ivan Wernisch: Protože ve snu cestuji (s. 7–40)

WERNISCH Ivan
Protože ve snu cestuji, s. 9–35. [22 básní; ilustroval František Skála.]

NOVOTNÝ Vladimír
Loretánská poezie Ivana Wernische, s. 36–40. [Článek o básníkovi; datováno duben 1991.]

Alén Diviš (s. 41–102)

ZEMINA Jaromír
Na podzim roku..., s. 43; podepsáno J. Z. [Úvodní poznámka; datováno duben 1991.]

ZEMINA Jaromír
Alén Diviš znovuobjevený, s. 44–56. [Studie o A. D.; datováno srpen–září 1974.]

DIVIŠ Alén
Obrazy, s. 57–72. [Reprodukce sedmnácti obrazů z let 1941–1951.]

ZEMINA Jaromír
Alén Diviš a české umění, s. 73–80. [Přednáška o A. D. s reprodukcí Divišova obrazu Svatební košile z r. 1949 (s. 74); datováno březen 1988. Doplněno nepodepsaným medailonem o J. Z. (s. 80).]

DIVIŠ Alén
Vzpomínky na pařížské vězení Santé, s. 81–100. [Autobiografická próza; doplněno autorovými kresbami z r. 1941.]

ZEMINA Jaromír
Alén Karel Diviš, s. 101–102; podepsáno J. Z. [Slovníkové heslo.]

FORMÁNEK Jaroslav
Beze stop, s. 105–108. [Próza; datováno 21. 7. 1989, Paříž.]

KREMLIČKA Vít
Ona řekla jméno, s. 109–113. [Prózy Předmluva, Dlouhý léto, Ona řekla mé jméno a báseň Jeden horoskop.]

DRÁSKÝ Ivan
Varšavo!, s. 114–123. [Próza.]

Mimoza, Sklep, Vpřed (s. 125–166)

MAZÁČOVÁ Barbara
Pražská pětka..., s. 127–128; nepodepsáno. [Úvodní poznámka.]

rr interview
TUČEK Lumír – VÁVRA David – VOREL Tomáš
Rozhovor s inženýry, s. 125–146. [Rozhovor o divadelních souborech Pražské pětky; připravila Barbara Mazáčová; doplněno fotografiemi z představení; datováno březen 1991.]

Mimoza, Sklep, Vpřed (ukázky z textů), s. 147–166. [Jaroslav Róna – Tomáš Vorel (Malý nezbeda, s. 147–148; ukázka divadelního textu pantomimické skupiny Mimoza), Lumír Tuček – David Vávra (Dospívání, s. 149, úryvek divadelního textu; hrála RS Vpřed a divadlo Sklep v pořadu A budeš hodný), Tomáš Hanák (Výlet lodního modeláře, s. 150–151, divadelní text; hrálo divadlo Sklep na Besídce 1987), Tomáš Hanák – Jan Slovák (Vrahem čas – časem vrah, s. 152–155, divadelní text; hrálo divadlo Sklep na Besídce 1987), David Vávra – Tomáš Vorel (Výstup neřestí, s. 155–157, úryvek z divadelní hry Muzikál; hrálo divadlo Sklep), Tomáš Vorel (Hospodská balada, s. 158–159, úryvek z divadelní hry Muzikál; hrálo divadlo Sklep), Lumír Tuček (Inža kouří CLEAky, s. 159–160, úryvek z představení Hledačova dobrodružství; hrála RS Vpřed), Lumír Tuček (Úředníci, s. 160, ukázka divadelního textu; hrála RS Vpřed v pořadu A budeš hodný), Lumír Tuček (Výstup hospodářky, s. 161, ukázka z divadelního textu Milovník příběhů; hrála RS Vpřed), Lumír Tuček (Výstup poustevníka, s. 161–163, ukázka z divadelního textu Den s Tomášem Mácou; hrála RS Vpřed), Lumír Tuček (Soud, s. 163–164, ukázka z divadelního textu Milovník příběhů; hrála RS Vpřed), Lumír Tuček (Dama doba, s. 165–166, úryvek divadelního textu z pořadu A budeš hodný; hrála RS Vpřed).]

KAUTMAN František
Leonid Nikolajevič Andrejev..., s. 169. [Medailon o spisovateli.]

ANDREJEV Leonid Nikolajevič
Zachraňte!, s. 170–178. [Text–výzva k pomoci proti bolševismu v Rusku; datováno 1919; přeložil Vincenc Červinka (Spisy L. N. Andrejeva, sv II., Praha 1925).]

ROZANOV Vasilij Vasilijevič
Osamocení (výbor), s. 179–200. [Próza, přeložil Karel Štindl.]

KAUTMAN František
Vasilij Vasilijevič Rozanov, s. 201–204. [Článek o spisovateli.]

Okupanti v 11 obrazech, s. 205–216. [Malby z objektů okupovaných sovětskou armádou v letech 1968–91 fotografovali Karel Cudlín, Jan Jindra a Dana Kyndrová.]

JINDRA Jan
Okupanti v 11 obrazech, s. 205–216. [4 fotografie maleb z objektů okupovaných sovětskou armádou v letech 1968–91; otištěno spolu s fotografiemi Karla Cudlína a Dany Kyndrové.]

KYNDROVÁ Dana
Okupanti v 11 obrazech, s. 205–216. [2 fotografie maleb z objektů okupovaných sovětskou armádou v letech 1968–91; otištěno spolu s fotografiemi Karla Cudlína a Jana Jindry.]

ALEXIJEVIČOVÁ Světlana
Rakve ze zinku, s. 217–238. [3 kapitoly ze stejnojmenné dokumentární knihy o afghánské válce; přeložila Jana Váchová.]

PETRÁČEK Zbyněk
Syrová skutečnost afghánské války, s. 239–243. [Článek o historii, průběhu a následcích války v Afghánistánu.]

KESNER Ladislav
Tisíce vrcholků a desetitisíce srázů (Politická symbolika a protest v čínském umění), s. 245–266. [Studie doprovázená reprodukcemi čínských kreseb.]

LORDOVÁ Bette Bao
Učenec, s. 267–280. [Próza z povídkové sbírky Dědictví čínské mozaiky; přeložila Ivana Husáková.]

Jezerní básníci (O čínském samizdatu) (s. 281–302)

KRÁL Oldřich
Básník čínské diaspory: Jang Lien, s. 283–284. [Článek o Jangu Lienovi; s faksimile podpisu J. Liena; datováno duben 1991.]

LIEN Jang
Kniha pláče a zapomnění (s Milanem Kunderou), s. 285–287. [Próza, přeložil Oldřich Král.]

LIEN Jang
Básně, s. 288–290. [Básně Rok 1989, Knihy exilu a Zakázané básně, přeložila Olga Lomová.]

LOMOVÁ Olga
Tajemství srdce, s. 291 [Článek o Mangu Kcheovi.]

KCHE Mang
Básně, s. 292–295. [17 krátkých básní; přeložila Stanislava Vomáčková.]

rr interwiev
LOMOVÁ Olga
Velký podvod, s. 297–302. [Rozhovor Jáchyma Topola s O. L. o čínském samizdatu.]

Tibet – zprávy ze střechy světa (s. 303–363)

GJAMCCHO Tändzin, Jeho Svatost, 14. dalajláma
Tibet – znásilněná země, s. 305–307. [Přednáška; přeložila Alena Bláhová.]

GJAMCCHO Tändzin, Jeho Svatost, 14. dalajláma
Cesta Bódhisattvy (Úryvek z dalajlámovy přednášky v Bodh–Gaya roku 1974), s. 309–310. [Přednáška; z knihy L’Enseignement du Dalai-Lama (Paris, Albin Michel 1976) přeložila Alena Bláhová.]

AVEDON John F.
Vyhnanec ze země sněhů, s. 311–325. [Esej o dalajlámovi a Tibetu; s dokumentárními fotografiemi; z knihy Tibet – Traum oder Trauma (Göttingen, Gesellschaft für Bedrohte Völker 1987) přeložila Alena Bláhová.]

PONCAR Jaroslav
Dobrodružné cesty fotografa, s. 326–340. [Vyprávění o cestě do Tibetu; doprovázeno autorovými fotografiemi.]

KREMBS Jürgen
Zprávy ze střechy světa, s. 341–347. [Článek o Tibetu; s dokumentárními fotografiemi; z knihy Tibet – ein vergewaltigtes Land (Reinbek bei Hamburg, Rowohlt 1988) přeložila Alena Bláhová.]

Tibet patří Tibeťanům (leták z podzemí], s. 349–351. [Přeložila Alena Bláhová.]

Političtí vězni v Tibetu, s. 352–353. [Podle materiálů Amnesty International zpracovala Alena Bláhová.]

JELÍNKOVÁ Nora
Tibetské umění a čeští sběratelé, s. 355–362. [Článek doprovázený reprodukcemi výtvarných prací.]


Revolver Revue 18, březen 1992


PINKAVA Ivan – MARC Jindřich
Fotografie, s. 7, 23, 33, 49, 57, 67, 83, 125, 155, 209, 223, 239, 61, 291. [Detaily očí a předmětů jako úvodníky.]

HALMAY Petr
Bytost, s. 7–22. [Básně Veselé vánoce, Ráj, ZDŠ Umělecká, Věčnost II, Zjevení, Věčnost I, Věčnost; fotografiemi doprovodil Ondřej Němec.]

BALABÁN Jan
Po houbách, s. 23–32. [Povídky Podrážka, Po houbách a Úkryt.]

SOCHA Martin
Telegrafují vlci, s. 31–48. [Básně; volně ilustrováno autorovými linoryty.]

PILUCHA Jiří
Whodunit, s. 49–55. [Próza.]

AJVAZ Michal
Druhé město, s. 57–66. [Kapitoly Prostěradla a Rejnok z připravované knihy; iniciálky Pavel Reisenauer.]

Ivan Sobotka: Obrazy (s. 67–81)

SOBOTKA Ivan
K reprodukcím mých obrazů, s. 69. [Úvodní poznámka k reprodukci jedenácti obrazů; faksimile podpisu; datováno podzim 1991.]

SOBOTKA Ivan
Obrazy, s. 70–81. [Reprodukce 11 obrazů; repro Ivan Pinkava.]

rr interview
ZEMINA Jaromír
Mezi uměním a tvorbou, s. 83–124. [Rozhovor s J. Z. vedla Terezie Pokorná; doprovozeno reprodukcemi obrazů Jiřího Koláře, Jana Svobody, Albrechta Dürera, Jiřího Johna, Mistra Theodorika, Pabla Picassa, Jana Zrzavého, Karla Malicha, Aléna Diviše, Adrieny Šimotové, Zbyňka Sekala, Stanislava Podhrázského, Jiřího Tomana, Josefa Šímy, Václava Boštíka a komentáři J. Zeminy k nim; datováno podzim 1991.]

Ze vzpomínek Hedviky Zaorálkové (s. 125–155)

ZEMINA Jaromír
Ke vzpomínkám Hedviky Zaorálkové, s. 127. [Úvodní poznámka k otištění textu H. Zaorálkové.]

ZAORÁLKOVÁ Hedvika
Ze vzpomínek, s. 127–155. [Autobiografický text o letech 1926–1947; s dokumentárními fotografiemi a úvodní poznámkou autorky; faksimile podpisu; datováno 19. října 1957.]

CÉLINE Louis Ferdinand
Rigodon, s. 155–182. [Próza, přeložila Jovanka Podpěrová; kolážemi doprovodil Ivan Lamper.]

Louis Ferdinand Céline – bagately k portrétu (s. 183–207)

KARENINOVÁ-FUREKOVÁ Anna
Skandální dílo, s. 184–185. [Článek o Louisi Ferdinandu Célinovi; publikováno v rámci bloku L. F. Céline – Bagately k portrétu.]

MORGAN Ted
Literární psanec, s. 185–186. [Úryvek z knihy Literární psanec. Život Williama S. Burroughse; přeložil Josef Rauvolf.]

CÉLINE Louis Ferdinand
Končiny, kam nikdo nechodí, s. 186–194. [S L. F. Célinem v posledním roce jeho života rozmlouval Jacques Darribehaude, na magnetofon zaznamenal Jean Guenot; převzato z célinovských sborníků Cahiers de l’Herne (Paris 1963, 1965, 1972); přeložila Anna Kareninová-Fureková.]

VINDING Ole
Céline zůstává v mých vzpomínkách..., s. 194–195. [Vzpomínka na L. F. Célina; převzato z célinovských sborníků Cahiers de l’Herne (Paris 1963, 1965, 1972); přeložila Anna Kareninová-Fureková.]

CAMUS, plukovník
Vojenský lékař, s. 196–197. [Vzpomínka na L. F. Célina; publikováno v rámci bloku L. F. Céline – Bagately k portrétu; převzato z célinovského sborníku l'Herne, 1963, 1965, 1972; přeložila Anna Kareninová-Fureková.]

BONNARD Abel
V Sigmaringenu, s. 198–199. [Vzpomínka na L. F. Célina; převzato z célinovských sborníků Cahiers de l’Herne (Paris 1963, 1965, 1972); přeložila Anna Kareninová-Fureková.]

TROCKIJ Lev
Céline (...a Poincaré), s. 200–201. [Úryvek ze studie zveřejněné krátce po vydání Cesty do hlubin noci, 1931; přeložila Anna Kareninová-Fureková.]

GIDE André
Židé, Céline a Maritain, s. 201–202. [Úryvek z článku o L. F. Célinovi; převzato z Nouvelle Revue francaise, duben 1938; přeložila Anna Kareninová-Fureková.]

AYMÉ Marcel
Nad jednou legendou, s. 203–207. [Úryvky z článku o L. F. Célinovi; převzato z célinovských sborníků Cahiers de l’Herne (Paris 1963, 1965, 1972); přeložila Anna Kareninová-Fureková.]

HÁJEK Lubor
Ecce homo! (s Luborem Hájkem o tajemné sošce), s. 209–221. [S. L. H. rozmlouval o japonské sošce Viktor Karlík; fotografiemi sošky doprovodil Ivana Pinkavy; datováno září 1991.]

PEKIČ Borislav
V temnici neboli páté dimensi, s. 224–237. [Esej z knihy Léta, která sežraly kobylky (Vzpomínky z vězení neboli antropopej 1984–1954, sv. I–III, 1987–1990); přeložila Irena Wenigová.]

P. J. O’Rourke: Filipíny (s. 239–260)

O’ROURKE P. J.
O průšvizích – Filipíny, život na souostroví, s. 241–258. [Úryvky z knihy reportáží Holidays in Hell; přeložil Martin Weiss.]

PETRÁČEK Zbyněk
Obyčejná guerilla, s. 259–260. [Článek o současných Filipínách.]

Jerzy Kosinski: Kroky (s. 261–277)

HÁLA Martin
Ptáci a klece Jerzyho Kosinského, s. 263–277. [Studie o J. Kosinském.]

KOSINSKI Jerzy
Kroky, s. 278–289. [Ukázky z prózy (1968); přeložil Martin Hála.]

KESNER Ladislav
Tváře z hrobů (O tváři a identitě), s. 293–295. [Článek o soškách nalezených v čínských hrobkách; doplněno fotografiemi tváří sošek (s. 296–308).]


Revolver Revue 19, květen 1992


KOLÁŘ Jiří
Košířská Madona, s. 7, 117, 141. [Výtvarné variace na Košířskou Madonu umístěné jako úvodníky.]

PLAČEK Jiří
Velká výprava – Kolem stolu – Kopec – Na lovu vran, s. 7–18. [Povídky z knihy Tajemná procházka (Edice Petlice 1976).]

SEKAL Jan
Košířská Madona, s. 19, 153, 165. [Výtvarné variace na Košířskou Madonu umístěné jako úvodníky.]

Smíchov (s. 19–115)

BLÁHOVÁ Alena
Nedělní dopoledne, s. 23–25. [Básně ze sbírek Kočky v patách a Genial Drombo (z let 1984–1987).]

KROUTVOR Josef
Praha zmizelá, s. 27–32. [Článek o Smíchově; fotografiemi doprovodil Jiří Poláček.]

REISENAUER Pavel
Neštěstí na Klamovce I., s. 33–39. [Comics; nakresleno podle reportáže Egona Erwina Kische.]

POLÁČEK Jiří
Dobejvání Smíchova, s. 41–54. [Vzpomínky fotografa; doplněno třinácti autorovými snímky.]

KARLÍK Viktor
Kanály, s. 55–66. [Výtvarné práce; otisky smíchovských kanálů, z let 1988–89; s autorovou poznámkou (s. 55).]

REISENAUER Pavel
Neštěstí na Klamovce II., s. 67–75. [Comics; nakresleno podle reportáže LN č. 29/1921.]

SINGER Michal
Noční chodec, s. 76–89. [Rozhovor Camille Sweeney s M. S. o jeho obrazech; doplněno jedenácti reprodukcemi Singerových obrazů z let 1983–1991.]

MARKS Luděk
Literární Smíchov v pamětech, s. 90–106. [Článek o literátech žijících a tvořících na Smíchově.]

REISENAUER Pavel
Neštěstí na Klamovce III., s. 107–115. [Comics; nakresleno podle Ireny Hajské.]

Edward Stachura (s. 117–139)

SVOBODA Jaroslav
Básník psaného života, s. 119–122. [Esej o Edwardu Stachurovi.]

STACHURA Edward
Tečka nad ypsilonem, s. 123–139. [Báseň, přeložil Jaroslav Svoboda.]

JEROFEJEV Viktor
Jak jsme podřízli Francouze – Tělo Anny aneb konec ruské avantgardy, s. 142–151. [Prózy (s. 141–147 a 148–151), přeložila Eva Klimentová.]

rr interview
SAVICKIJ Dimitrij
S Dimitrijem Savickým na západním břehu Styxu, s. 153–162. [O literatuře, Rusku, emigraci s D. S. rozmlouvala Alena Bláhová; datováno prosinec 1991, Paříž.]

Kambodža za Rudých Khmerů (s. 165–249)

HÁLA Martin
Život na polích smrti, s. 167–169. [Článek o Kambodži a Haing Ngorovi.]

NGOR Haing
Kambodžská odyssea, s. 171–211. [Próza – ukázky ze stejnojmenné autobiografie, přeložil Martin Hála.]

MAY Someth
Pole za vsí, s. 213–223. [Autobiografická próza, přeložila Ivana Husáková.]

TUAN Tran Ngoc
Ďábelský trojúhelník, s. 225–227. [Próza; datováno 1980.]

KNÍŽKOVÁ Hana
Kamenná architektura staré Kambodže, s. 229–249. [Článek. Fotografie Vlado Kubenka a Ján Cifra.]


Revolver Revue 20, září 1992

 


KARLÍK Viktor
Vnitřní hlasy, s. 5, 19, 37, 65, 109, 123, 137, 155, 163, 191, 219, 233, 245. [Fotografie použité jako úvodníky k jednotlivým blokům.]

CIHLÁŘ Michal
Stahování s nebe, s. 7–17. [Reprodukce 10 fotografií s úvodním komentářem autora (s. 7–8).]

JANYŠKOVÁ Anna
Pekelná poezie, s. 21–35. [7 básní.]

Naděžda Plíšková (s. 37–56)

CHALUPECKÝ Jindřich
Tyto listy jsou jistě velice fantastické..., s. 39. [Text o grafických listech Naděždy Plíškové; datováno jaro 1967.]

PLÍŠKOVÁ Naděžda
Milý pane Chalupecký..., s. 39; podepsáno N. P. [Nedatovaný dopis J. Chalupeckému.]

PLÍŠKOVÁ Naděžda
Neunikneš mi to je jasný, s. 40–53. [10 básní doprovozených autorčinými grafickými listy z cyklu Starožitné kresby. Foto Blanka Lamrová a archiv autorky.]

MACHONIN Sergej
Zastýskal ses mi. Seš polovina mojeho života., s. 54–56. [Text o poezii Naděždy Plíškové.]

HÄRINGOVÁ Jarmila
Popěvky tulačky samotářky, s. 59–61. [5 básní.]

LOMOVÁ Olga
Liška, s. 62. [Medailon o Jarmile Häringové.]

Jan Kameník (s. 65–106)

KAMENÍK Jan
Zázrak, s. 67–72; vl. jménem Ludmila Macešková. [6 básní ze sbírky Zápisky z noci (1952–1972).]

FUČÍK Bedřich
Jeden český básnický osud, s. 73–106. [Esej o básnířce Ludmile Maceškové.]

PORTEL Robert
Fotografie, s. 112–121. [10 fotografií. Foto R. P. (s. 110) Radek Chmel.]

PIVOVAROV Viktor
Oživující dotek (nad fotokolážemi Roberta Portela), s. 111. [Text o fotografovi (přel. Eva Klimentová). Foto R. P. s. 112–121.]

Umění a obživa, s. 123–136. [Anketa RR (úvod s. 125). Odpovídají Lumír Tuček (Umění a peníze..., s. 125), J. H. Krchovský (Váš list..., s. 126), Petr Placák (Já, protože umění miluju..., s. 127), Michal Cihlář (Nedělám pro peníze..., s. 127), Pavel Reisenauer (Peníze za umění..., s. 127), Michal Singer (Kdo si uměním vydělává..., s. 129), David Vávra (V prvé řadě..., s. 129–131), Aleš Najbrt (Myslím, že to není..., s. 131), Ivan Pinkava (Musím přiznat..., s. 131–133), Jiří David (Umění + peníze..., s. 133–135), Vít Kremlička (Finanční problém mohou řešit..., s. 135), Zuzana Brabcová (Spisovatelkou jsem se stala..., s. 136) a David Němec (Jak v tomto roce..., s. 136). Výtvarný doprovod Andy Warhol, s. 124, Karl Spitzweg, s. 128, James Ensor, s. 130, Otto Dix, s. 132, a Arnold Böcklin, s. 134).]

BACHMANNOVÁ Ingeborg
Neštěstí a láska boží – cesta Simone Weilové (rozhlasový esej), s. 139–153. [Esej z 50. let, psaná formou rozhovoru (přel. Alena Bláhová).]

NABOKOV Vladimir
Hrůza, s. 157–161. [Próza (přel. Alena Ságlová).]

Raymond Carver (s. 163–189)

Zazvoní telefon a váš život se změní (Raymond Carver ve vzpomínkách svých přátel), s. 165–177. [Koláž vzpomínek Maryann Carverové, Richarda Forda, Jaye McInerneyho, Chucka Kindera, Williama Kittredge, Leonarda Michaelse, Douglase Ungera, Geoffreye Wolffa a Tobiase Wolffa na R. Carvera (přel. Eva Klimentová a Martin Hála).]

CARVER Raymond
Menudo, s. 178–189. [Próza (přel. Jiří Hrubý).]

SONTAGOVÁ Susan
Fascinující fašismus, s. 193–217. [Studie o filmech Leni Riefenstahlové a soudobé propagaci fašismu; doprovázeno dokumentárními fotografiemi (přel. Martin Weiss).]

SKÁLA František
Šark, s. 220–234. [Série fotografií s autorovými komentáři o tom, jak používat „universální obranně-útočnou zbraň Šark“.]

EUE Dieter
Berlín – násilnické město (procházka na hranici), s. 235–243. [Reportáž z r. 1992 (přel. Alena Bláhová). Fotografie Ivan Pinkava.]

BLÁHOVÁ Alena
Cestovní deník Alexandry David-Néelové, s. 245–259. [Článek o francouzské orientalistce a cestovatelce s úryvky z dopisů A. D.-N. (Journal de voyage, Paříž, Plon 1976) a dokumentárními fotografiemi.]

Revolver Revue 21, leden 1993


PEŠÁNEK Zdeněk
Technické výkresy, s. 5, 21, 39, 57, 71, 81, 129, 139, 159, 169, 191, 223, 243, 257, 285. [Detaily z technických výkresů umístěné jako úvodníky.]

Fráňa Kučera: Zrůda (s. 5–19)

KUČERA Fráňa
Msta – Zrůda, s. 7–17. [Povídky.]

MARKS Luděk
Fráňa Kučera, s. 18–19. [Medailon o spisovateli.]

Zbyněk Sekal: Sochy (s. 21–38)

SEKAL Zbyněk
Zlomky rozhovorů, s. 23–27. [O sochách a o českém umění se Z. S. rozmlouval Michal Blažek; datováno 1991–1992, Praha a Sekalův vídeňský byt a ateliér. Na s. 28 úryvek z dopisu Z. Sekala ministru kultury M. Uhdemu; doplněno redakční úvodní poznámkou; datováno 13. 11. 1991, Vídeň.]

SEKAL Zbyněk
Sochy, s. 29–38. [Reprodukce 42 výtvarníkových soch z 50. a 60. let; biografií a soupisem výstav (Magda Juříková).]

UHLÍŘ Martin
Dopis Róze, s. 39–54. [Povídky Dopis Róze, Nádraží „Onen Svět“, Moře a úryvek z anarchistického manifestu Vraťte nám železnou oponu!.]

MARKS Luděk
Stín svícnu, s. 57–69. [12 básní z let 1985–1990.]

MARVAN Lukáš
Mene frego, s. 71–78. [5 básní z let 1986–1991.]

ŠTEFANČÍKOVÁ Alica
Posel světla Zdeněk Pešánek, s. 81–127. [Studie o výtvarníkovi Z. Pešánkovi; doprovázeno 20 barevnými reprodukcemi autorových děl z 20. a 30. let, 16 černobílými reprodukcemi hotových děl a nárysů z 20.–50. let a fotografií autorova ateliéru.]

SCHWARTZ Delmore
Ve snech počíná odpovědnost, leden, s. 129–137. [Povídka, přeložil Martin Weiss.]

Američani v Praze (s. 139–155)

BRÍDL Tomáš
Mít ten vlastní kus sýra (Američani v Praze), s. 141–143. [Rozhovor Martina Hály a Jáchyma Topola s T. B. o amerických literátech Praze.]

BRÍDL Tomáš
Tři Američani v Praze, s. 144–150. [Povídka (přel. Jiří Zbořil).]

MILLER Derek
Chřest, uzená makrela a vopálenej korek, s. 151–155. [Povídka (přel. Jiří Zbořil).]

rr interview
NOVÁK Jan
Co je živý je krásný, s. 157–168. [O emigraci a psaní s J. N. rozmlouval Petr Dudek; datováno srpen 1992.]

KONRÁD György
Zabít znamená vždycky zavraždit, s. 169–189. [134 bodů–myšlenek k tématu zabíjení; doplněno ilustracemi různých způsobů mučení a popravování; přeložil Filip Topol.]

Isaak Babel – Letopis všedních zločinů (s. 191–222)

BABEL Isaak
Deník 1920 – První jízdní, s. 192–210. [Ukázky přeložila Ludmila Dušková, doplněno úryvky z knihy Rudá jízda (Svět Sovětů 1958), přeložil Jan Zábrana.]

DUŠKOVÁ Ludmila
Letopis všedních zločinů (Z Deníku Isaaka Babela), s. 211–222. [Článek o Isaaku Babelovi.]

Nežádoucí markýz de Custine (s. 223–242)

BLÁHOVÁ Alena
Nežádoucí markýz de Custine, s. 225–227. [Článek o autorovi Dopisů z Ruska (1839).
]

DE CUSTINE Astolphe Louis Lénor, Markýz
Resumé cesty, s. 229–242. [Závěrečná kapitola z knihy Dopisy z Ruska (1839); přeložila Alena Bláhová; ilustrováno detaily z obrazů Ilji Repina; publikováno v rámci bloku Nežádoucí markýz de Custine (s. 223–242).]

OU-FAN Leo Lee
Konec éry gigantů, s. 243–255. [O české literatuře v Číně a na Tchaj-wanu a o čínsko-tchajwanské politické situaci a umění s L. L. Ou-fanem rozmlouval Martin Hála.]

Oheň pod ledem: Lu Sün živý a mrtvý (s. 257–282)

LOMOVÁ Olga
Volání na poplach v domě bez oken a dveří, s. 259–260. [Článek o čínském spisovateli Lu Sünovi (1881–1936).]

LEYS Simon
Oheň pod ledem, s. 261–267. [Esej o čínském spisovateli Lu Sünovi; přeložil Martin Hála.]

LEYS Simon
Komáří řeč (na pamět stého výročí Lu Sünova narození), s. 269. [Přeložil Martin Hála.]

SÜN Lu
Myšlenky a aforismy, s. 271–276. [S použitím výběru Simona Leyse z knihy The Burning Forest (New York,
Holt, Rinehart and Winston 1986); přeložil Martin Hála; doplněno reprodukcí Lu Sünovy osobní pečeti.]

SÜN Lu
Umění a revoluce, s. 277–278. [Text z roku 1927, přeložila Olga Lomová; datováno „minutu po půlnoci, 24. 12. 1927“; doplněno reprodukcí Lu Sünovy osobní pečeti.]

SÜN Lu
Neuspořádané myšlenky, s. 279–281. [Čtyři krátké texty na různá témata; přeložila Olga Lomová; datováno 5. 5. 1925; doplněno reprodukcí Lu Sünovy osobní pečeti.]

SÜN Lu
Dlouhá zeď , s. 282. [Text o Dlouhé zdi jako symbolu uzavření; přeložila Berta Krebsová; datováno 11. 5. 1925; s poznámkou O. L. (= Olga Lomová).]

Los Angeles 1992 (s. 285–308)

RAYNER Richard
Los Angeles, s. 287–305. [Reportáž o násilí v L. A. na jaře 1992; přeložila Lucie Bradáčová; doplněno dokumentárními fotografiemi.]

DUDEK Petr
Rebelie bez příčiny?, s. 306–308. [Úvaha o losangelských nepokojích na jaře 1992.]


Revolver Revue 22, březen 1993


LUSTIG Arnošt
Nekonečnost, s. 5–40. [Povídka; ilustrováno kresbami Jindřicha Fischela.]

KROUTVOR Josef
Mistr dutého zrcadla, s. 41–58. [Esej o výtvarníkovi Richardu Teschnerovi; doprovázeno jedenácti reprodukcemi Teschnerových děl.]

SKREPL Vladimír
Kresby, s. 59–70. [14 kreseb z roku 1992.]

SKREPL Vladimír
„Když to řeknu primitivně...“ – Vladimír Skrepl vrací smeče, s. 71–78. [O kresbách, umění a postmoderně s V. S. rozmlouvali Petr Halmay, Viktor Karlík a Jáchym Topol.]

KRCHOVSKÝ J. H.
Básně, s. 80–85. [11 básní z roku 1992. Foto J. H. K. Ivan Pinkava.]

BRYCZ Pavel
Tancuj na náměstí – Můj skvělý rudý bratr, s. 86–93. [Povídky (s. 87–93 a 93–97). Foto I. B. V. Eliáš.]

JANYŠKOVÁ Anna
Jsme připraveni na občanskou válku, s. 98–106. [Báseň; datováno říjen 1992. Foto A. J. Ludvík Hradilek.]

TOPOL Jáchym
Výlet k nádražní hale, s. 108–121. [Povídka.]

BALABÁN Jan
Denatur, s. 122–126. [Povídka. Foto Ludvik Hradilek.]

KREMLIČKA Vít
To se mi líbí – ale musíš zavřít oči, s. 128–141. [Povídky Vlny a hlubina, Come to marlboro country, Navštívilo je sice veliké soužení..., Sami ve světě – Jan Kabele a básně Stačilo by, kdyby se přikryl, Pokus o portrét a Boj o knížectví; výtvarný doprovod Ivan Wernisch. Foto V. K. Pavel Nádvorník.]

NOVÁK Jan
Americký štěstí, s. 142–155. [Povídka. Foto J. N. Ludvík Hradilek.]

DRAŽANOVÁ Daniela
Eva, s. 156–163. [Povídka; přeložila Ivana Husáková. Foto D. D. Ludvík Hradilek.]

rr interview
PIVOVAROV Viktor
Ničeho jsem se nedotýkal a kompot jsem nepil, s. 165–187. [O životě a ruském i českém umění s V. P. rozmlouvala Ludmila Dušková; doprovázeno čtrnácti reprodukcemi autorových prací z let 1970–1992; datováno listopad 1992.]

RUDNICKI Janusz
Třetí vpravo a druhá vlevo od měsíce, s. 189–209. [Próza – úryvek z povídky z roku 1988; přeložila Elena Podulková.]

Tajšet, irkutská oblast (s. 209–268)

BREZINA Ivan
Tajšet, irkutská oblast, s. 211–247. [Dokumentární reportáž o osudech ukrajinského emigranta Petra Zlenka (výbor z jeho korespondence s rodinou na s. 236–247).]

ZILYNSKYJ Bohdan
Uprchlíci ze „stepní Helady“ v srdci Evropy (Neukončená historie ukrajinské emigrace v Československu), s. 249–259. [Článek; doplněno dokumentárními fotografiemi.]

STARK Rudolf
Devět let, s. 261–268. [S R. S. o ruských pracovních táborech rozmlouval Ivan Brezina; na s. 268 doplněno úryvkem z článku V. Bystrova Žijí tam ještě? (Reflex č. 8/1991).]


Revolver Revue 23, září/říjen 1993


B. K. S., s. 7–17. [Fotografický seriál tajné organizace B. K. S.]

HRUBÝ Josef
Kopírujte někoho jiného než mě, s. 19–30. [Povídky Předpověď počasí, Starý výtah, Kopírujte někoho jiného než mě, Džigit, Tatínek, Není malá ani velká a Kdo chce psa bít; kresbami ilustroval Karel Nepraš.]

Máš-li brzy dobře hrát, uč se správně počítat! (s. 33–72)

REJŽEK Jan
O popáči za totáče aneb ten chléb je tvůj i můj..., s. 35–43. [Stať o české populární hudbě 70. a 80. let.]

ŠTINDL Ondřej
Mám prostě rád písničky o lidech, s. 45–50. [S autorem a moderátorem pořadu Strašidelný zámek, rozmlouvali Terezie Pokorná a Viktor Karlík; datováno březen 1993.]

ŠTINDL Ondřej
Návrat je nejhezčí z chvil, co znám, s. 51–58. [Článek o tématech populárních písní z let 70. a 80., s ukázkami textů písní.]

POKORNÝ Jindřich
Plať pivo Obibor, s. 59–72. [Esej o písničkářích a jejich písních v tomto i v minulých staletích.]

JASANSKÝ Lukáš – POLÁK Martin
Diplomová práce, s. 73–87. [20 fotografií doprovozených rozhovorem „reportéra“ s oběma fotografy (s. 86–87).]

STRATIL Václav
Album, s. 89–103. [24 celků fotografií s autorskou úvodní poznámkou (s. 91).]

My jsme v típí žili (s. 105–126)

DUDEK Petr
My jsme v típí žili, s. 106–107. [Úvodní poznámka k otištění fotografií „českých Indiánů“ z Bílého Wampumu od I. Lutterera, J. Malého a J. Poláčka.]

LUTTERER Ivan – MALÝ Jan – POLÁČEK Jiří
Fotografie z cyklu Indiáni, s. 108–120. [14 fotografií „českých Indiánů“ z Bílého Wampupu v původním oblečení.]

Indiánské legendy, s. 121–126. [Siouxské legendy Tanec bílého koně a Legenda o flétně a alsejská legenda Kojot a dvě žabí ženy; z knihy American Indian Myths and Legend vybral a přeložil Petr Dudek.]

Fotografie je pro mě jako sen, s. 127–142. [14 fotografií focených nevidomými dětmi; úryvky z rozhovorů s nimi a komentářem doprovodila jejich vychovatelka fotografka Daniela Horníčková (s. 143).]

J. A. Trčka – Fotograf se jménem antického boha (s. 146–162)

KROUTVOR Josef
Fotograf se jménem antického boha, s. 147–151. [Článek o fotografovi Josefu Antonu Trčkovi.]

TRČKA Josef Anton
Fotografie, s. 152–162. [10 fotografií z let 1914–1926.]

JIROUS Ivan Martin
Magorův soumrak, s. 163–177. [Básně z let 1985–1993.]

Sedm
MACHONIN Sergej, s. 179–193. [Komentáře k soše Olbrama Zoubka Jidáš, grafice Adrieny Šimotové, kresbě Daisy Mrázkové, Jitky Válové Poslední dotek, kresbě Květy Válové, plastice Evy Kmentové a sousoší Henryho Moora Král a královna.]

JURJEV Oleg
Procházky při duté luně, s. 195–205. [Próza (přel. Eva Klimentová); datováno červenec–září 1992.]

Čína za Kulturní revoluce (s. 207–299)

HÁLA Martin
Veliký vůdce a jeho malí generálové: Kulturní revoluce v Číně, s. 209–235. [Studie o historii a průběhu Kulturní revoluce.]

CHENG Liang – SHAPIRO Judith
Dítě revoluce, s. 237–273. [Autobiografická próza; přeložil Martin Hála.]

JÜAN Kao
Rudý od narození, s. 275–287. [Úryvek z knihy Born red; přeložil Martin Hála.]

LIN–SAN Chua
Potírání čtyř starých, s. 289–293. [Úryvek z knihy Les amnées rouges; přeložila Alena Bláhová.]

KALVODOVÁ Dana
Čou Sin-fang, Cchaj Čchin a Ťiang Čching: Tři herci v historické tragédii, s. 295–299. [Článek o Kulturní revoluci na osudech tří herců.]


Revolver Revue 24, prosinec 1993


HALMAY Petr
Říše, s. 7–14. [Básně a prózy ze stejnojmenného textu.]

Libor Krejcar: Mezi šklebem a pokorou (s. 15–27)

KREJCAR Libor
Sochy, s. 17–24. [Fotografie 8 objektů z let 1986–1990. Foto L. K. (s. 16) Antonín Šimek.]

ŠIMEK Antonín
Mezi šklebem a pokorou, s. 25–27. [Článek o Liboru Krejcarovi; doplněno záznamy z doby pobytu L. K. na psychiatrii; datováno červen 1993.]

Petr Kopta: Levný nájem, řetězy zdarma (s. 29–50)

FÄRBER Vratislav
Petr Kopta se narodil..., s. 30; podepsáno (V. F.). [Medailon o Petru Koptovi.]

KOPTA Petr
Levný nájem, řetězy zdarma, s. 31–42. [Básně a texty z pozůstalosti; vybral Vratislav Färber.]

POKORNÝ Jindřich
Život jedna báseň, s. 43–50. [Esej o životě a tvorbě básníka Petra Kopty.]

rr interview
KOUBOVÁ Vladimíra
Stanislav Podhrázský..., s. 53–54; podepsáno V. K. [Úvodní poznámka k rozhovoru se S. P.]

PODHRÁZSKÝ Stanislav
Toužil jsem hlavně to umět (se Stanislavem Podhrázským hovoří Vladimíra Koubová), s. 54–84. [Rozhovor; datováno květen 1993, Praha, červen 1993, Hutě; doplněno reprodukcemi sedmnácti autorových obrazů z let 1947–1980.]

Ostrava – město budoucnosti (s. 85–137)

BALABÁN Jan
Přelet, s. 87–90. [Próza.]

KOLÁŘ Viktor
Fotografie, s. 91–101. [10 fotografií z let 1979–1993. Uvozeno Kolářovým dopisem redakci RR (s. 91) datovaným v Ostravě 9. 6. 1993.]

ŽILA Jaroslav
Cena zázraků
24, 1992, s. 102–104. [Báseň.]

KRUPA Milan
Rukavice – Zápis, který se táhne... – Halina, s. 105–110. [Prózy.]

HRUŠKA Petr
Chvíle pro rybu, s. 111–112. [5 básní.]

BALABÁN Jan
Město budoucnosti, s. 113–114. [Text o Ostravě.]

BALABÁN Daniel – SURŮVKA Jiří – ŠMÍD Pavel – BENDA
Obrazy, grafiky, s. 115–126. [D. B.: 4 obrazy z let 1983–1991 (s. 116–119), J. S.: 2 obrazy z r. 1992 (s. 120–121), P. Š.: 2 linoryty z let 1988–1989 (s. 122–123), B. (Zdeněk Janošec): 3 obrazy z let 1991–1992 (s. 124–126).]

Spisovatelé Ostravsku
24, 127–137. [Výbor ze stejnojmenné knihy (Čs. spisovatel 1953). Milan Kundera: Slavnost návratu (báseň, s. 127–128), Miloslav Stehlík: Nositelé řádu (úryvek z divadelní hry, s. 129–131), Josef Kainar: Ostravská písnička (báseň, s. 132–133), Jarmila Glazarová: Nový svět (úryvek z reportáže, s. 133–135), Oldřich Mikulášek: Lidé z nové huti (úryvek z reportáže, s. 135–136), Vojtěch Martínek: Jeřábnice (báseň, s. 136–137).]

Kulisáci (s. 139–164)

MAZÁČOVÁ Barbara – POKORNÁ Terezie
Cesta do hlubin kulisákovy duše, s. 141–149. [Esej o povolání kulisáka a jeho historii v Čechách; datováno jaro 1993. Foto Ondřej Němec.]

PECKA Karel
Nebylo to nejhorší období v mém životě, s. 150–152. [Vzpomínka na práci kulisáka.]

HLAVSA Mejla – POSPÍŠIL Ivo
Divadla nebo hřbitovy, s. 152–154. [Rozhovor připravily Barbara Mazáčová a Terezie Pokorná.]

ALBERTOVÁ Helena
Dostat se k divadlu a vyrovnat se mužům, s. 154–156. [Vzpomínka na kulisáckou práci.]

RAJMONT Ivan
Tenkrát jsem houby věděl, co je divadlo, s. 157. [Vzpomínka na práci kulisáka.]

DUCHÁČEK Tony
Není každej drát stejně dlouhej, s. 158–160. [Rozhovor o práci kulisáka; připravily Barbara Mazáčová a Terezie Pokorná.]

KROB Andrej
Vyhlášený fanatik kulisáckého povolání, s. 161–164. [Vzpomínka na kariéru kulisáka; datováno jaro 1993.]

Pro RR
BRÁZDA Pavel, s. 165–177. [14 kreseb z různých období a let.]

ČERNÁ Kateřina
Krvavé MDŽ, s. 179–187. [Comics.]

KROUTVOR Josef
Dívčí deník, s. 188. [Poznámka k otištění comicsu Kateřiny Černé.]

Sedm
HEJDA Zbyněk, s. 189–205. [Výběr z cyklu kreseb Alfreda Kubina Rauhnacht a z jeho autobiografie, přeložil F. Holešovský, s úvodní poznámkou Z. H. (s. 191).]

PHILLIPSOVÁ Jayne Anne
Jízda v levém pruhu, s. 207–224. [Povídka, přeložila Ivana Husáková.]

Noční směna (s. 225–257, přel. a komentovala Eva Klimentová)

TRINIDAD David
Živoucí Barbína – Představujeme vám The Supremes – Odrůstání s Nancy, s. 227–234. [Povídka a básně.]

WINCH Terence
Kouř – Sen o jízdách taxíkem – Život prostého člověka – Noční směna, s. 235–239. [Prózy.]

POLITE Frank
Nalezená báseň. Jak jíst langustu – První zpověď – Rozhovor dvou šestiletých před spaním – Taška, s. 240. [Básně a próza.]

NOLAN Pat
Život na vlásku – Basketbal – Strach – Astry u Abbotů – Zpátky na začátek – Velký ubrus – 3 čínské básně v próze , s. 244. [Prózy a básně.]

ABBOT Keith
Ježíš Kristus a sádrové veverky – Žlutá skála, s. 249–257. [Prózy.]

GINSBERG Allen
Je to jako exploze (s Allenem Ginsbergem hovoří Josef Jařab), s. 259–272. [Rozhovor o beatnicích, básnících, politice a dalších věcech; datováno 17. května 1989, East Village, New York; redakčně kráceno.]

MIŁOSZ Czesław
Allenu Ginsbergovi, s. 273–275. [Báseň, přeložil Václav Burian; převzato z časopisu NaGlos č. 9–10/1993.]

Art Spiegelman: Maus (s. 277–291)

SPIEGELMAN Art
Maus, s. 278–289. [Comics, ukázka z prvního dílu.]

PETRÁČEK Zbyněk
Kočky, myši a vepři, s. 290–291. [Článek o comicsu Arta Spiegelmana Maus.]

LÉKÓ István
Růžový trojúhelník (Deportace homosexuálů v letech 1933–1945), s. 293–300. [Článek o osudech homosexuálů za Třetí říše (podle knihy Jeana Boissona Le triangle rose, Paříž 1988).]


Revolver Revue 25, duben 1994


Hry a přání Jiřího Tomana (s. 7–45)

ZEMINA Jaromír
Vždycky mě přitahovali outsideři..., s. 8–9. [Úvodní poznámka k otištění fotografií Jiřího Tomana; datováno Praha, listopad 1993.]

TOMAN Jiří
Fotografie, s. 10–22. [23 fotografií.]

ZEMINA Jaromír
O Jiřím Tomanovi, s. 23–28. [Úvaha nad dílem J. Tomana a vzpomínka na něj. Původně úvod ke katalogu výstavy v brněnském Domě pánů z Kunštátu 1973.]

ZEMINA Jaromír
Hry a přání Jiřího Tomana
25, 1993, s. 28–30. [Esej o J. Tomanovi; datováno září 1984. Původně úvod ke stejnojmenné publikaci vydané k výstavě na chodbě Ústavu makromolekulární chemie ČSAV v Praze 1984.]

ZEMINA Jaromír
Nehrdinský hrdina, s. 30–32. [Esej o životě a díle Jiřího Tomana; datováno listopad 1984. Původně proslov k výstavě na chodbě Ústavu makromolekulární chemie ČSAV v Praze 1984.]

TOMAN Jiří
Koláže, akce a objekty, s. 33–41. [5 fotografií koláží z 60. let, 2 fotografie akcí a 2 fotografie objektů.]

TOMAN Jiří
Poznámky k vlastnímu životopisu, s. 42–43. [Text.]

TOMAN Jiří
Z dopisů, s. 44–45. [Úryvky z dopisů J. Tomana.]

ČERNÁ Olga
Děti a já, s. 48–51. [Prózy Bílá pláň, O dřevěném palci, Noc v lese, O perníkové chaloupce, Bezkonečná noc a Dům panenek.]

UHLÍŘ Martin
V muzeu, s. 52–56. [Povídka.]

KIBBLER Richard
Žervas – Motolský Pododolsk aneb Dívku jsem neviděl, ale tuleňů bylo dost, s. 57–73. [Dvě prózy (s. 57–62 a 63–73).]

KAFKA Tomáš
Na konci století, s. 74–80. [Básně z let 1992–1993.]

CHVOJKOVÁ Barbara
Příběh začal... – Narozeninová party pro mou babičku, s. 81–91. [Dvě prózy (s. 81–88 a 88–91).]

JUST Vladimír
Praha zmizelá – asanace paměti?, s. 93–104. [Článek o asanovaných částech a současné tváři Prahy.]

Žižkov (s. 105–147)

KROUTVOR Josef
Čínská čtvrť Žižkov, s. 108–121. [Článek o pražské čtvrti Žižkov; doplněno dokumentárními fotografiemi.]

LUKEŠ Zdeněk
Žižkov: precedens a memento, s. 124–130. [Článek o architektuře Žižkova, plánované asanaci a akci Žižkovské dvorky; doplněno dokumentačními nárysy.]

STEHLI Irena
Bylo štěstí, že jsem tu tehdy byla (S Irenou Stehli hovoří Ivan Pinkava), s. 131–134. [Rozhovor o Žižkově, Praze, Švýcarsku a fotografování; datováno prosinec 1993, Praha.]

STEHLI Irena
Fotografie, s. 135–147. [15 fotografií.]

CHALUPECKÝ Jindřich
Generace, s. 149–153. [Esej o generacích a moderním umění; na s. 152–153 doplněno skupinovou fotografií.]

rr interview
HAUKOVÁ Jiřina
Byli moji přátelé (s Jiřinou Haukovou hovoří Zbyněk Hejda a Terezie Pokorná), s. 155–161. [Rozhovor o životě J. H., jejích básních a přátelích; uvozeno básněmi Byli moji přátelé (s. 157–158), První noc Mikuláše Medka v hrobě (s. 158–160), Za Evou Kmentovou (s. 160–161) a doprovozeno reprodukcemi obrazů Daisy Mrázkové Jiřina Hauková (s. 162) a Františka Hudečka Noční chodec (s. 164) a fotografiemi.]

Outsider Svatopluk Máchal (s. 175–190)

MÁCHAL Svatopluk
Obrazy, s. 176–186. [Reprodukce deseti obrazů z let 1928–1943 a 4 kreseb z let 1928–1930.]

KROUTVOR Josef
Outsider Svatopluk Máchal, s. 187–190. [Esej.]

Sedm
STANKOVIČ Nikolaj
Co máme a nemáme, s. 191–207. [Komentáře k fotografii N. Stankoviče, barvotiskovému obrazu, Váchalově litografii, obrazu psa Viktora Karlíka, fotografii N. Stankoviče a Josefa Vyleťala, Benýškovu portrétu Fandy Pánka, obrazu Starý Žvanil Zbyška Siona a obrazu Diskotéka Jana Šafránka.]

PLACHT Otto
Peru – Od pražského Golema přes Řím (kolébku církve) a Miami (sterilní appendix civilizace) do Peru a pohádkového světa šamanů (Amazonského pralesa), s. 209–231. [Obrazová a textová koláž inspirovaná autorovou cestou do Peru.]

Pro RR
PIVOVAROV Viktor
O duši, s. 233–245. [Montáž kreseb, výstřižků, textů a fotografií.]

Spisovatelé země nikoho (s. 247–321)

GLANC Tomáš
Spisovatelé země nikoho, s. 249–259. [Portréty pěti současných ruských autorů: Jurije Mamlejeva, Eduarda Limonova, Vladimira Sorokina, Leva Rubinštejna a Igora Cholina; doplněno ukázkami z jejich tvorby.]

MAMLEJEV Jurij
Ženich – Smrt je vedle nás (Zápisky nedobrého člověka), s. 261–271. [Povídky (s. 261–267 a 267–271); přeložil Milan Dvořák.]

LIMONOV Eduard
The Death of Teenage Idol – Krasavice, která inspirovala básníka, s. 273–289. [Povídky (s. 273–283 a 283–289); z knihy Konjak „Napoleon“ přeložila Hana Mikynová.]

SOROKIN Vladimir
Příhoda, s. 291–301. [Povídka; přeložil Josef Sedlák.]

RUBINŠTEJN Lev
Pokus udělat ze všeho tragédii, s. 303–311. [98 promluv nebo dialogů; datováno 1986; přeložila Jiřina Miklušáková.]

CHOLIN Igor
Kremelské žertíky, s. 313–321. [Povídky Procházka po Moskvě, Prdele, Polibek a cucflek, Díry, Ozdoby na vánoční stromeček, Dej si, kamaráde!, Rozsudek smrti, Tuplovaná růže, Hlavní kritik a Mezi řádky; přeložila Jiřina Miklušáková.]

KOTEK Lubomír
Fotografie z Ruska, s. 323–331. [8 fotografií.]

PACINI Nicola – Přítel M.
Dopisy z Mogadiša, s. 333–347. [Dopisy přítele M. Nicolu Pacinovi, prokládané Paciniho komentáři; datováno Vánoce 1993.]


Revolver Revue 26, září 1994


Alén Diviš: Pozdní kresby (s. 7–26)

ZEMINA Jaromír
Na okraj Divišových pozdních kreseb, s. 8. [Poznámka o tématu smrti u Aléna Diviše.]

DIVIŠ Alén
Pozdní kresby, s. 9–26. [18 reprodukcí Divišových kreseb uložených v Památníku Terezín.]

Jan Hanč: Neznámé texty (s. 27–130)

HANČ Jan
Události, s. 29–79. [Nebarevná faksimile sešitu–koláže; s úryvkem ze strojopisného návrhu Jana Lopatky na vydání z roku 1969 (s. 28).]

HANČ Jan
Desky s prózou, s. 81–106. [Dosud nepublikovaný celek z přelomu 50. a 60. let.]

HANČ Jan
Sešity s poezií, s. 107–124. [Dosud nepublikovaný celek z přelomu 50. a 60. let.]

HANČ Jan
Čtyři básně z pozůstalosti, s. 125–126. [Básně Pod Karlovem, Vršovice, Nápisy na záchodech 2, O terra addio!.]

ŠPIRIT Michael
Ediční poznámka, s. 127–130. [Vydavatelská zpráva o dosud nepublikovaných textech Jana Hanče.]

Karel Černý: Obrazy, kresby a dopisy z let 1946–1957 (s. 131–158)

LAHODA Vojtěch
„...Tam, kde jiskří vzduch“, s. 133–137. [Článek o výtvarníku Karlu Černém.]

ČERNÝ Karel
Dopisy z let 1946–1957, s. 139–158. [Dopisy z Paříže adresované pražské bytné; doprovázeno reprodukcemi jedenácti Černého prací a kopií části dopisu.]

Hanes Reegen: „Smrt je požár muzea“ (s. 159–198)

PLACÁk Jan
„Smrt je požár muzea“, s. 161–162. [Medailon o výtvarníkovi Hanesu Reegenovi.]

REEGEN Hanes
Obrazy, kresby, zápisky, s. 159, 163–175. [Reprodukce šestnácti Reegenových prací z let 1944–49.]

REEGEN Hanes
Listy příteli (Dopisy Vladimíru Boudníkovi z let 1949–52), s. 176–190. [Dopisy; podle samizdatového vydání v Pražské imaginaci, 1989.]

BOUDNÍK Vladimír
Milý doktore,..., s. 190. [Dopis V. Boudníka o návštěvě u rodičů Jana Reegena z 8. 7. 1954.]

BONDY Egon
Vzpomínka na Hanese Reegena, s. 191–192. [Text převzatý z katalogu Libenští mušketýři (Ztichlá klika 1994).]

MERHAUT Vladislav
Za Hanesem Reegenem aneb první beatnici v Čechách, s. 192–195. [Vzpomínka na H. Reegena; datováno 1994.]

POPEL Jiří
Zápisník, s. 195–198. [Článek o zápisníku Hanese Reegena.]

„...a nastavit srdce dobře mířené ráně“ – Jan Lopatka (s. 199–263)

ŠPIRIT Michael
„Lopy, malý ničema“, s. 201. [Úvodní poznámka ke vzpomínkám na Jana Lopatku (s. 201–247). Do bloku přispěli Jan Nedvěd (Báseň,..., s. 201, báseň Za noci měsíčné věnovaná Janu Lopatkovi), Bohumil Doležal (Mé vzpomínky na Jana Lopatku, s. 202–203),Nikolaj Stankovič (Poslední termín, s. 204–210), Zdeněk Urbánek (Co mi nadrobil Jan, s. 210–211), Egon Bondy (Jedna vzpomínka na pana Lopatku, s. 211–213, datováno 10. 2. 1994), Jiří Brabec (Od doby, kdy publikoval první kritiky,..., s. 213), Naďa Plíšková (Tři vzpomínky, závěr a neodeslaný dopis, s. 214–215, vzpomínky na Jana Lopatku a báseň Neodeslaný dopis Honzovi L.), Olga Stankovičová (Nový brak, s. 216–219, úvodní poznámka k otištění ukázek Utrpení literárního kritika /č. 9/, Kritikovo kopýtko /č. 9/, Diskriminace poradcova /č. 9/, Z domova /č. 2/, Koutek literární /č. 8/, Malíři na jaře /č. ?/ z časopisu Nový brak; datováno 28. 3. 1994), Jiří Gruntorád (Dedikace, s. 219), Ivan M. Havel (Bermudské tajemství, s. 220–221, datováno 20. 2. 1994), Ivan M. Jirous (O břízách, trávě, sněženkách a vavřínu, s. 222–223; podepsáno Magor, předmluva k Sborníku pro Jana Lopatku a Andreje Stankoviče k jejich pětačtyřiceti se zpožděním dvou let, Praha 1987xx, 217 s.; datováno září 1986), Věra Stiborová (J. L., s. 224–225, datováno 28. 2. 1994), Martin Vopěnka (Vážený pane Lopatko!..., s. 226, otevřený dopis Janu Lopatkovi; datován 20. 10. 1987), Ivan Matoušek (Nebyl jsem si nikdy jistý,..., s. 227–229, datováno 7. 2. 1994), Zdeněk Jančařík (Jana Lopatku..., s. 230–231), Luděk Marks (Cesta domů Nerudovkou, s. 231–232), Jan Šulc (Ze vzpomínek..., s. 233–235), Ludvík Vaculík (O Janu Lopatkovi, s. 235–236), Sylvie Richterová (V konferenčním sále..., s. 236–238), František Svejkovský (Dvě setkání, s. 238–240), Michael Špirit (O prvních odstavcích, s. 240–241), Jindřich Pokorný (Dvakrát o J. L., s. 241–244), Viktor Fischl (Když jsem v únoru roku 1990..., s. 245), Josef Vohryzek (Dlouho trvající přátelství..., s. 246), Jiří Gruša (Schloßstiege – Zámecké schody, s. 247, báseň věnovaná Janu Lopatkovi, „který se rozloučil r. 1993“; ze sbírky Wandersteine přeložil autor). Koláž je doplněna úryvky z článků Jana Beneše (Telegraf 7. 8. 1993), Růženy Grebeníčkové (Tvar č. 39/1991), Zdeňka Heřmana (LtN č. 13/1966), Josefa Chuchmy (Mladý svět č. 31/1993), Pavla Janouška (Tvar č. 34/1991), Jana Lukeše (LN 22. 6. 1993), Sergeje Machonina (Střední Evropa č. 34/1993), Vladimíra Novotného (MfD 30. 5. 1991), Donáta Šajnera (Rozhlasová práce č. 10/1962) a Jaromíra F. Typlta (Tvar č. 33/1991) o Lopatkovi a z částí rozhovoru Ludvíka Vaculíka s Miroslavem Červenkou (Orientace č. 1/1967), v níž se mluví o Lopatkovi.]

STÁREK František
To, co teď píšu,..., s. 248–249. [Úvodní poznámka k rozhovoru s Janem Lopatkou V životě je někdy třeba se vyjádřit chodsky z roku 1986.]

LOPATKA Jan
V životě je někdy třeba vyjádřit se chodsky (S Janem Lopatkou hovoří František Stárek), s. 248–263. [Rozhovor z roku 1986 původně určený pro samizdatové Vokno.]

Pro RR
PORTEL Robert
Muži a ženy, s. 265–277. [Cyklus dvanácti fotografií lidských tváří.]

Pohřbívání v Čechách (s. 279–313)

KRATINA Radoslav
O náhrobcích a hřbitovech (Konstruktivní rozhovor s Radoslavem Kratinou), s. 281–293. [Rozhovor o funerálním sochařství, připravil Marek Pokorný; doprovázeno fotografiemi náhrobků z Olšanských hřbitovů.]

POKORNÝ Jindřich
„Zemřel, ale žije v nás...“, s. 294–302. [Esej o příznačných rysech českých smutečních slavností.]

CUDLÍN Karel
„Ale mně to nedalo“, s. 303–313. [Vyprávění K. C. o tom, jak začal fotit lidi pracující s mrtvolami; zaznamenal Jáchym Topol; doprovázeno deseti tematickými fotografiemi.]

Sedm
KUBĚNA Jiří
Sedm básní – sedm obrazů, s. 315–331. [Básně Zpěv Apollónovi, Průvod kolem bělouše, Jidášův sonet [...] pro Máří magdalénu, Sonet (Had), Jan, Janův jáhenský sonet o pozdvihování nejsvětější svátosti oltářní a Ganymed doplněné sedmi obrazy náležejícími tematicky k básním.]

Jindřich Štyrský: Fragmenty a koláže (s. 333–360)

ŠTYRSKÝ Jindřich
Fragmenty z pozůstalosti, s. 335–354. [Texty nalezené v pařížské pozůstalosti Toyen; s úvodní poznámkou (s. 334) Karla Srpa; doprovázeno patnácti kolážemi z let 1934–41.]

SRP Karel
Štyrského Stěhovací kabinet a jiné koláže, s. 355–360. [Článek o kolážích Jindřicha Štyrského.]