Jmenná bibliografie RR
Bibliografie obsahů RR

Revolver Revue 27, listopad 1994

 

KABEŠ Petr
Zombi, s. 7–12. [Báseň.]

Ján Mlynárik: 1980 (s. 13–27)

MLYNÁRIK Ján
1980, s. 13–25. [11 reprodukcí grafik z roku 1980.]

BRUKNER Vít
Za kostelem sv. Salvátora,..., s. 26–27. [Vzpomínka na setkání s Jánem Mlynárikem.]

Placák, Pánek, Šmíd, Bláhová, Radotínský, Micka, Brycz, Popel, Kotval (s. 29–84)

PLACÁK Petr
Duch Velkého javoru, s. 30–33. [Povídka; datováno začátek srpna 1991.]

PÁNEK Fanda
Smírná oběť, s. 34–35. [Básně Zenit, Patmos, Letnice a Smírná oběť.]

ŠMÍD Jakub
Léta osmdesátá..., s. 36–37. [Básně z let 1991–1993.]

BLÁHOVÁ Alena
Cesta k Bosporu, s. 38–51. [Povídka.]

RADOTÍNSKÝ Petr
Zmizení – V sobotu odpoledne..., s. 52–59. [Dvě prózy (s. 52–58, datováno 4. 10. 1993, s. 59).]

MICKA Daniel
Domácí návštěva – Exkurse – Cesta osamocené duše, s. 60–68. [Tři prózy (s. 60–61, 61–63, 64–68).]

BRYCZ Pavel
Kristián, muž z pravěku, s. 69–73. [Povídka.]

POPEL Jiří
Karlíček, s. 74–76. [Ukázka ze stejnojmenné prózy.]

KOTVAL Josef
Performance, s. 77–84. [Ukázka ze stejnojmenné prózy.]

MARKS Luděk
Sdílím osud rozbitých kaplí, s. 85–95. [Básně, kresby, Zlomky itineráře a útržky rozhovorů; připravila Terezie Pokorná.]

Postgermánské trauma patafyzického města (s. 97–122)

BREZINA Ivan
Postgermánské trauma patafyzického města, s. 99–114. [Článek o alternativní kultuře v Teplicích; doplněno fotografiemi Pavla Štechy a Petra Kurandy a reprodukcemi děl Martina Velíška.]

RAJČAN Pavel
Mé město, s. 118–122. [Báseň o Teplivích; datováno 1988.]

O houbách (posezení s Karlem Neprašem, Andrejem Stankovičem a Ivanem Wernischem), s. 125–140. [Připravil Karel Meister.]

Pro RR
NIKL Petr – PETRÁK František
Letmé imprese, s. 141–153. [Divadelní texty – 6 skečů loutkového divadla Mehedaha; texty F. P., loutky P. N., foto Robert Portel.]

Hledal jsem dobrodružství (s. 155–202)

FOGLAR Jaroslav
Hledal jsem dobrodružství (s Jaroslavem Foglarem hovoří Jan Brabec a Zbyněk Petráček), s. 155–163. [Rozhovor o spisovatelových knihách a skautingu; datováno podzim 1993, Praha.]

Vzpomínky na Třináctku za první, druhé i třetí republiky (s mezidobím okupace), s. 164–180. [Výběr z brožury vydané r. 1946 k desetiletému výročí 13. skautského střediska; doplněno dokumentárními fotografiemi; s úvodní poznámkou J. P. (= Jindřicha Pokorného).]

POKORNÝ Jindřich
Byl jeden Pepša..., s. 181–185. [Esej o skautské výchově a jejích výsledcích v praktickém životě.]

Mýval vytáh kudlu (vyprávění těch, kdo přežili), s. 186–202. [Rozhovor Davida Vávry, Daniela Fleka, Kristiána Fleka, Zbyňka Petráčka, Roberta Nebřenského, Karla Malíka a Ondřeje Štindla o létech strávených ve skautském oddíle.]

Malíři svatých chvil (s. 203–212)

SINGER Michal
Malíři svatých chvil, s. 204. [Úvod k otištění malířských prvotin Jany Blažíkové, Lukáše Klimenta, J. H. Krchovského, Marie Míkové, Jozefa Mrvy, Pavla Nádvorníka a Jana Sokola (s. 205–212).]

rr interview
PLACÁK Petr
Jsem český vlastenec (s Petrem Placákem hovoří Petruška Šustrová), s. 213–228. [Rozhovor o životě P. P., psaní a politických názorech; datováno červen 1994, Praha.]

Sedm
DIVIŠ Ivan, s. 229–241. [Komentáře k Dostojevského Zločinu a trestu a Goyovým obrazům; s úvodní autorovou poznámkou.]

Zdeněk Tůma (s. 243–263)

TŮMA Zdeněk
Obrazy a kresby, s. 244–257. [Reprodukce osmnácti obrazů a kreseb z let 1935–1942.]

HLAVÁČKOVÁ Miroslava
Šťastnou cestu, s. 258–263. [Článek o malíři Zdeňku Tůmovi.]

Jiří Sever: Pátrání zůstalo bezvýsledné (s. 265–283)

HEJDA Zbyněk
Pátrání zůstalo bezvýsledné, s. 266–267. [Esej o fotografovi Jiřím Severovi.]

SEVER Jiří
Fotografie, s. 268–283. [16 fotografií z let 1940–1967.]

Jaroslav Rotbauer: Udělali ze mě grafika (s. 285–304)

ROTBAUER Jaroslav
Grafiky, s. 285–298. [13 grafik z let 1948–1951.]

ROTBAUER Jaroslav
Udělali ze mě grafika (s Jaroslavem Rotbauerem hovoří Jan Placák), s. 299–304. [Rozhovor o grafikách J. R. a přátelích ze Státní grafické školy; datováno srpen 1994.]

Bouše (s. 305–317)

PLACÁK Jan
Zdeněk Bouše, s. 307–308. [Biograficko-vzpomínková poznámka k otištění prací Z. B.]

BOUŠE Zdeněk
Grafiky, s. 309–317. [9 grafik z let 1948–1963.]

POKORNÁ Veronika
Výlet na sever, s. 327–341. [Recenze s ukázkami z próz norských spisovatelů. Agnar Mykle: Rubicon (1965) a Jens Björneboe: Okamžik svobody (1966).]

 

Revolver Revue 28, květen 1995


KREMLIČKA Vít
Cizrna, s. 7–12. [Báseň.]

HALMAY Petr
Hluk PostscriptumKlidLetovisko, s. 13–22. [Povídky (s. 13–19 a 20) a básně (s. 21 a 22).]

Pro RR
SINGER Michal
Karta leží a hra běží, s. 23–35. [10 kreseb.]

PLÍŠKOVÁ Naďa
Hospodská romantika – Plíšková sobě, s. 38–47. [10 + 9 básní (s. 39–43 a 44–47).]

LEBEDA Josef
Úřednická poezie osmdesátých let, s. 48–52. [Básně z let 1981–1987.]

Sedm
GRÖGEROVÁ Bohumila – HIRŠAL Josef, s. 53–67. [Komentáře k obrazům Václava Boštíka, Jana Kubíčka, Jana Kotíka signované B. G., Ladislava Nováka, Věry Janouškové a Kamila Lhotáka signované J. H. a Jiřího Koláře signovaný B. G. + J. H.]

rr interview
FISCHEROVÁ Viola
...taky ne to nejlepší řešení (s Violou Fischerovou hovoří Michael Špirit), s. 69–84. [Rozhovor o psaní V. F., životě a jejích přátelích; datováno únor 1995, Praha.]

FISCHEROVÁ Viola
Propadání, s. 85–88. [Báseň datovaná 12./13. ledna 1957.]

Václav Kopecký a ČSR a KSČ (s. 89–108)

STANKOVIČ Nikolaj
„Nemějte žádných obav, mládenci!“, s. 90. [Úvodní poznámka k otištění ukázek z pamětí Václava Kopeckého.]

KOPECKÝ Václav
ČSR a KSČ, s. 91–108. [Ukázky z knihy V. Kopeckého ČSR a KSČ (Státní nakladatelství politické literatury 1960).]

Vyšívané obrázky (s. 109–121)

BRÁZDA Pavel
Vyšívané obrázky, s. 111–112. [Komentář k obrázkům, které podle kreseb svého syna vyšila Eva Brázdová. Vyprávění zaznamenala Terezie Pokorná.]

BRÁZDOVÁ Eva
Vyšívané obrázky, s. 113–121. [12 reprodukcí obrázků, které podle kreseb svého syna Pavla Brázdy vyšila E. B.]

VODSEĎÁLEK Ivo
Úsměvy a hrdost
28, 1993, s. 123–135. [Článek o stalinském umění (s. 123–127) a reprodukce 9 plakátů z padesátých let (s. 124, 128–135).]

Dvakrát o Leninovi (s. 137–152)

BREZINA Ivan
Dvakrát o Leninovi, s. 138. [Úvodní poznámka k otištění koláže z textů J. Hostáně a F. A. Ossendowského o Leninově životě.]

HOSTÁŇ Jan
Voloďa Antichrist, s. 139–152. [Úryvky z Hostáňovy „pohádky“ Jak Voloďa přemohl krutého cara (1970) prolínající se s úryvky z textu F. A. Ossendowskiho Lenin (1930); koláž sestavil Ivan Brezina; doplněno dokumentárními fotografiemi.]

OSSENDOWSKI Ferdynand Antoni
Voloďa Antichrist, s. 139–152. [Úryvky z Ossendowskiho textu Lenin (1930) prolínající se s úryvky z „pohádky“ J. Hostáně Jak Voloďa přemohl krutého cara (1970); sestavil Ivan Brezina; doplněno dokumentárními fotografiemi.]

KESNER Ladislav
Mao – příběh tváře, s. 153–168. [Článek o osudu portrétů Mao Ce-tunga; doplněno reprodukcemi pěti obrazů z let 1972–1992.]

O hrdinství a jeho dobách (s. 169–191)

ŠUSTROVÁ Petruška
O hrdinství a jeho dobách, s. 170. [Úvodní poznámka k anketě. Otištěno spolu s úryvkem z článku Václava Bělohradského Nostalgie po dobách hrdinských (LN 24. 11. 1994), užitého jako vymezení tématu ankety.]

O hrdinství a jeho dobách, s. 171–191. [Anketa, do níž přispěli Jiří Daníček (Ono je to problematické..., s. 171), Jan Frolík (Mně Bělohradského pohled nesedí..., s. 171–172), Tomáš Halík (Především považuji za nesmyslné..., s. 172–173), Zbyněk Hejda (Zrada, myslím, má platnost pořád..., s. 174–175), Jarmila Johnová (Zrada zůstane zradou..., s. 175–176), Vladimír Just (Nedávno jsem byl šokován..., s. 176–178), Boris Lazar (Myslím, že pojmy..., s. 178), Sergej Machonin (Je to pár dní..., s. 179–180), Václav Malý (Myslím, že hrdinství..., s. 180–181), Dana Němcová (Především si myslím..., s. 181–182), Karel Pecka (Domnívám se, že..., s. 182–183), Lenka Procházková (Celý článek mi připadá zmatený..., s. 183), Michal Semín (Bělohradského vymezení koresponduje..., s. 183–185), Milena Šindelářová (Kdyby zrada, hrdinství..., s. 185), Ljuba Václavová (Otázka je..., s. 186–187), Martin Vadas (Nemyslím, že..., s. 187–188), Karel Vachek (Osud má místo pro hrdiny..., s. 188–190), Kristina Vlachová (Nevím vlastně, co demokracie je..., s. 190–191).]

České kyvadlo (s. 193–231)

POKORNÝ Jindřich
České kyvadlo aneb „Nepovolit, děj se co děj!“, s. 194–200. [Esej o hrdinství v Čechách; datováno březen 1995.]

BIČIŠTĚ A. V.
Obrana státu (Zborov), s. 201–207. [Divadelní text napsaný k 20. výročí bitvy u Zborova. Úvodní poznámku (s. 201–202) napsal J. P. (= Jindřich Pokorný).]

HLAVÁČ Oldřich
Listy z vězení, s. 208–231. [Výbor ze stejnojmenné knihy (Praha, Kruh krásné knihy 1946); zahrnuje dopisy z let 1940–1942. Úvodní poznámku (s. 208) napsal J. P. (= Jindřich Pokorný).]

HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw
Blahoslavená, svatá, s. 233–246. [Povídka; datováno srpen 1994; přeložila Petruška Šustrová.]

Libor Fára (s. 249–309)

POKORNÁ Terezie – KARLÍK Viktor
35 vzpomínek na Libora Fáru, s. 249; podepsáno T. P. a V. K. [Úvodní poznámka; datováno podzim a zima 1994/95. Do bloku (s. 249–288) přispěli Eva Petrová (Ukázněný rebel, s. 249–250), Anetta Fárová (Rodinné a politické zvraty..., s. 251–253; datováno 1. 2. 1995), Jiří Suchý (Moje zpráva o Liborovi Fárovi..., s. 254), Jiří Tichý (Vzpomenout na Libora Fáru?..., s. 254–258; datováno 18. 11. 1994), Jiří Šetlík (Libor Fára..., s. 258–260; datováno podzim 1994, Praha), Josef Lehoučka (Pamatuju se..., s. 260), Ivan Medek (Ještě dříve, než jsem znal Libora..., s. 260), Stanislav Podhrázský (Na škole byl nějakej asistent..., s. 260), Olga Karlíková (Těžká masivní tvář..., s. 260–261), Jaromír Zemina (Moje vzpomínky na Libora Fáru?..., s. 261–262), Ivo Pondělíček (Dvou prvních výstav Máje..., s. 262–264), Václav Havel (Libora Fáru jsem poznal..., s. 264–265), Andrej krob („Obr z hor“..., s. 265–267; datováno 26. 11. 1994), Marie Málková-Grossmanová (Nerada zjišťuju, že..., s. 267–270), Eva Balvínová (Poprvé jsem Libora Fáru viděla..., s. 270–271), František Černý (Když jsme pracovali..., s. 271; z rukopisných Memoárů Tisíce slov), Jan Kačer (Já jsem byl Liborem..., s. 272–273), Leoš Suchařípa (Fára udělal dobře Na dně, s. 274), Joska Skalník (Je to už devatenáct let..., s. 274–276), Miloš Horanský (Deset zastavení s Liborem Fárou, s. 276–277), Miloš Horanský (Objekt Libor Fára, s. 277–278; báseň), Lubomír Hromádka (Seznámili jsme se v hospodě..., s. 278), Laco Déczi (Několik zážitků s Liborem Fárou, s. 279; datováno 5. prosince 1994, New York, USA), Karel Kolář (S Liborem Fárou jsme se seznámili v restauraci..., s. 279–281), Vladimír Lukáš ([...] Ten člověk byl kvintesencí..., s. 281), Mejla Hlavsa (Na jaře roku 1978..., s. 282), Gabina Fárová (Jako malá jsem s tátou..., s. 282–283), Isabela Fárová (Ve skutečnosti byl můj otec..., s. 283), Jan Klusák (Před Fárovým dílem..., s. 283–284), Jindřich Pokorný (Kdysi za normalizačního temna..., s. 284), Martin Balcar (S Liborem,..., s. 284–286), Bořek Masner (Možná bych se mohl zmínit..., s. 286), Jan Osten (Jak mi dal pan Fára o Vánocích rybu, s. 286–287) a Josef Topol (Rozloučení s Liborem Fárou, s. 287–288; datováno jaro 1988).]

FÁRA Libor
Obrazy, koláže, objekty, s. 289–306, 309. [Reprodukce 22 děl Libora Fáry z let 1956–1988.]

LAHODA Vojtěch
Libor Fára roku 1957, s. 307–308. [Článek o obrazech Libora Fáry.]

O tibetském buddhismu v Burjatsku (s. 311–333)

BĚLKA Luboš
O tibetském buddhismu v Burjatsku (s Lubošem Bělkou hovoří Alena Bláhová), s. 313–320. [Rozhovor o současném stavu buddhismu v Burjatsku a o Burjatsku vůbec.]

ZIKMUNDOVÁ Veronika – BEROUNSKÝ Dan
Bidija Dandaron, s. 321–325. [Portrét buddhistického Učitele a světce.]

ZEMAN Adolf
V kraji šamanů a lámů, s. 327–333. [Ukázka ze stejnojmenné knihy (Praha, Památník odboje 1923).]


 

Revolver Revue 29, září 1995


Josef Vohryzek: Návrat (s. 5–35)

VOHRYZEK Josef
Návrat – Chodec – Velká dáma, s. 7–35. [Povídky datované 1961 (s. 7–10, publikováno v týdeníku Kultura č. 51–52/1961), 1964 (s. 10–27, publikováno samostatně knižně /Mladá fronta 1964/) a 1976 (s. 27–35, publikováno samizdatově v literárním sborníku Pohledy 1 /1976/).]

VRBA Štěpán
Šance v přízemí, s. 39–41. [Básně z let 1994–1995.]

TOPOL Jáchym
Anděl, s. 42–53. [Ukázka ze stejnojmenné novely.]

2 x Sedm
VODSEĎÁLEK Ivo, s. 55–71. [Sedm knižních ilustrací jako autorův životopis; doplněno krátkým komentářem; obrazy Maxe Švabinského, Beneše Knüpfera, Andrewa Wyetha, Gustava Klimta, Salvadora Daliho, Edwarda Hoppera a Toyen s autorovou poznámkou o nich a o tom, proč jsou tu spolu.]

Milý Chalupecký... (s. 73–110)

ŠPIRIT Michael
„Neobyčejný Jindřich“, s. 74. [Úvodní poznámka k otištění výboru z korespondence přijaté J. Chalupeckým ve 40. letech.]

Milý Chalupecký..., s. 75–110. [Výbor z korespondence přijaté ve 40. letech. Chalupeckému psali Vladimír Holan (vybráno 6 dopisů, s. 75, 78, 81, 99, 105), Jiří Orten (4 dopisy, s. 76–78, 79–80), František Halas (5 dopisů, s. 81, 82, 83–84, 86, 97), Jiří Kolář (9 dopisů, s. 81, 85, 87, 88, 90–94, 95–96, 97), Oldřich Králík (1 dopis, s. 82–83), Josef Kainar (5 dopisů, s. 84–85, 87–88, 88–90, 94–95), Jan Patočka (4 dopisy, s. 96–97, 98, 99, 106), Jan Hanč (4 dopisy, s. 97–98, 101, 106), Roman Jakobson (1 dopis, s. 99–100), Jan Grossman (1 dopis, s. 101–103), Jan Vladislav (1 dopis, s. 103–105), Kamil Lhoták (1 dopis, s. 107–108) a Ladislav Radimský (1 dopis, s. 109–110).]

ŠPIRIT Michael
Vydavatelská poznámka, s. 110; podepsáno M. Š. [Poznámka k otištění výboru z korespondence přijaté Jindřichem Chalupeckým ve 40. letech.]

Jaroslav Lacina (s. 111–122)

PLACÁK Jan
Jaroslav Lacina, s. 113. [Medailon výtvarníka.]

LACINA Jaroslav
Obrazy, s. 112, 114–122. [Reprodukce dvanácti obrazů z let 1945–1950.]

ROTBAUER Jaroslav
Vzpomínka na dva spolužáky, s. 123–128. [Vzpomínka na Vladimíra Boudníka a Jaroslava Dočekala.]

Smršťovače – hořké dávky: Jaroslav Dočekal (s. 130–160)

DOČEKAL Jaroslav
Z dopisů Jaroslavu Rotbauerovi, s. 131–157. [Výbor z dopisů J. Dočekala J. Rotbauerovi z let 1952–1954; doplněno reprodukcemi 22 Dočekalových grafik.]

MERHAUT Vladislav
Smršťovače – hořké dávky, s. 158–160. [Portrét Jaroslava Dočekala; datováno leden 1995.]

BONDY Egon
Na filosofický fakultě, s. 160. [Báseň ze sbírky Velká kniha (1952).]

Šli jsme do míst bez metafor – Vladimír Boudník (s. 161–190)

ROTBAUER Jaroslav
S Boudníkem na Slovensku, s. 163–169. [Text o výletu s Vladimírem Boudníkem na Slovensko v roce 1951.]

BOUDNÍK Vladimír
Šli jsme do míst bez metafor, s. 169–170. [Úryvek ze stejnojmenného fragmentu zaznamenávající den výletu s Jaroslavem Rotbauerem na Slovensko v roce 1951.]

BOUDNÍK Vladimír
Sedm grafik, s. 171–177. [Práce z let 1947–1948.]

MERHAUT Vladislav
Rozvod à la Boudník (Koláž z archivních spisů, pojednávající o jedné velké křivdě), s. 179–190. [Montáž textů o průběhu rozvodu V. Boudníka s jeho ženou Teklou.]

rr interview
HAMERA Oldřich
On mně tu satinýrku dal (s Oldřichem Hamerou hovoří Viktor Karlík a Jan Placák), s. 191–210. [Rozhovor o grafikách O. H., Vladimíru Boudníkovi a Bohumilu Hrabalovi; doplněno 7 Hamerovými grafikami; datováno jaro 1995.]

Vladimír Fuka: Deník 1952 (s. 211–257)

PRIMUS Zdenek
Vladimír Fuka – Deník 1952, s. 212. [Úvodní poznámka k otištění faksimile části Fukova výtvarného deníku.]

FUKA Vladimír
Deník 1952, s. 213–257. [Faksimilový výbor z výtvarného deníku.]

ANDĚL Jaroslav
Socialismus s ne-lidskou tváří, s. 259–282. [Koláž fotografií z 50. let a dobových novinových titulků, komentář na s. 282.]

Věra Nováková: Strom života (s. 283–292)

NOVÁKOVÁ Věra
Narodila jsem se do velké rodiny..., s. 284–285. [Komentář ke kresbě Strom života; datováno jaro 1995.]

NOVÁKOVÁ Věra
Strom života, s. 286–292. [Kresba z let 1950–1951.]

BUKOVINSKÁ Barbora
Křídla z popele, s. 293–317. [Studie o životě a díle básnířky Suzanne Renaudové (s. 293–314), na s. 315–317 připojena bibliografie S. R.]

Pro RR
SOBOTKA Ivan, s. 319–331. [12 obrazů z let 1987–1994.]

RUBÁŠ Václav
Jak jsem sehnal kámen, tak podle toho jsem dělal (s Václavem Rubášem hovoří Viktor Karlík), s. 335–345. [Rozhovor s kameníkem V. Rubášem o jeho sochách; doplněno fotografiemi soch V. R.; datováno podzim 1994.]

HEJZLAR Josef
Čínský kubismus, s. 347–357. [Esej o souvislostech mezi současným evropským a starým čínským uměním; doplněno reprodukcemi obrazů.]


 

Revolver Revue 30, prosinec 1995


PÁNEK Fanda
Vita nova, s. 5–11. [14 básní.]

PLACÁK Petr
Starcovy zápisky, s. 15–19. [Próza; datováno na sv. Havla 1995.]

MARTÍNEK Lubomír
Časová souslednost, s. 20–40. [Próza; datováno Paříž 1987.]

VONDRUŠKA Josef
Rock’n’rollový miláček, s. 41–58. [Ukázka ze stejnojmenné prózy, 4. dílu volné tetralogie.]

BRABENEC Vratislav
Dvěstědvojka celej život... (s Vratislavem Brabencem hovoří Petruška Šustrová), s. 59–76. [Rozhovor s V. B. o náboženství, ekologii, Kanadě, Plastic People a emigraci.]

ANDĚL Jaroslav
Váchalova Šumava, s. 78–99. [Studie o Váchalově vztahu ke krajině a o Váchalově uměleckém primitivismu; s reprodukcemi detailu Váchalových prací Plán astrální a Půlnoc bohů; s 22 fotografiemi přírodních objektů J. Anděla.]

SÝKORA Ladislav
Přirozená poloha, s. 101–112. [Reprodukce 13 linorytů z let 1992–1995. Charakteristika L. S. Robert Janda (s. 102).]

Sedm
JUST Vladimír, s. 113–127. [Komentáře k obrazům Luďka Stukbauera Světlé vymalování I., Světlé vymalování II., autoportrétu Petra Bruegela Malíř a kritik, sošce Anděly Novotné Inverzní pieta, barvotisku Kde domov můj..., dopisové kresbě Josefa Váchala Hodiny zaštkaly pět... a Váchalovu dřevorytu Potok Hochfichtenbach.]

Pro RR
CIHLÁŘ Michal
Komárova dobrodružství, 1970, s. 129–140. [Comics; doprovozeno autorovým úvodním komentářem, datovaným 15. 10. 1995 (s. 130–131).]

POLÁK Martin – JASANSKÝ Lukáš
Vtipy, s. 141–153. [12 fotografií s popiskami a komentáři.]

SLAVICKÁ Milena
Amerika, s. 155–163. [Text o autorčině pobytu v Americe v rámci projektu nadace ArtsLink.]

MACHONIN Sergej
Sochaři Adamcovi dopis o dvou hlavách, s. 166–172. [Dopis o dvou bustách S. M. a dvojím tvůrčím přístupu ke skutečnosti; datováno leden 1995.]

Ruské vize (s. 173–238)

GLANC Tomáš
Ruské vize, s. 174–216. [Studie o ruských vizionářích Vladimiru Solovjevovi, Andreji Bělém, Vasiliji Rozanovovi, Nikolaji Fjodorovovi, Vjačeslavu Ivanovovi, Georgiji Čulkovovi, Konstantinu Ciolkovském, Velemiru Chlebnikovovi a Kazimiru Malevičovi a vizionářských sektách konce 19. století a prvních dvaceti let 20. století.]

ŠTINDL Karel
Fjodorov, s. 217–238. [Studie o ruském mysliteli a jeho konceptu světa; datováno 1991.]

rr interview
PALCR Zdeněk
Měl jsem pocit, že se po mně něco chce... (se Zdeňkem Palcrem hovoří Vladimíra Koubová-Eidernová), s. 239–261. [Rozhovor o sochách Z. P. a o jeho pojetí sochařství; doprovázeno fotografiemi deseti soch z let 1957–1979; datováno říjen 1994, září 1995. Úvod (s. 240) a biografická poznámka (s. 261) V. K.-E. (= Vladimíra Koubová-Eidernová).]

Staroislandské povídky (s. 263–285)

DUDKOVÁ Veronika
Několik poznámek k staroislandským povídkám, s. 265–271. [Článek charakterizující staroislandské povídky a jejich místo v severské literatuře.]

Staroislandské povídky, s. 271–285. [Povídky O Audunovi ze západních fjordů (s. 271–274), Hreidar hňup (s. 274–281) a Pivní čapka (s. 281–285); přeložila Veronika Dudková.]

Zapomenutý expresionista Jaroslav Herbst (s. 287–310)

PLACÁK Jan
Jaroslav Herbst, s. 288. [Biografické heslo.]

KROUTVOR Josef
Zapomenutý expresionista Jaroslav Herbst, s. 289–291. [Článek o malíři.]

HERBST Jaroslav
Obrazy, s. 290, 292–304. [Reprodukce 18 obrazů z let 1916–1938.]

KOVÁRNA František
Říci několik slov úvodem..., s. 305–306. [Proslov při zahájení výstavy Jaroslava Herbsta dne 28. 3. 1934 ve Feiglově galerii v Praze.]

Z kritik na výstavu Jaroslava Herbsta ve Feiglově galerii v Praze 1934, s. 307–308. [Kritiky napsali Josef Čapek (Lidové noviny 6. 4. 1934), Jaromír Pečírka (Prager Presse 8. č. 1934, přeložila Veronika Dudková) a Jindřich Chalupecký (Čin, č. 19, 10. 5. 1934).]

HERBST Jaroslav
K podstatě expresionismu, s. 309–310. [Esej.]

Csontváry (s. 311–328)
CSONTVÁRY
Dopis nejmenovanému fotografovi, s. 313. [Dopis Tivadara Kosztky (= Csontváryho) fotografovi v Debrecíně 1903; přeložil Vojtěch Tilkovský.]

CSONTVÁRY
O sobě, s. 314. [Úryvek z vlastního životopisu přejatý z úvodu ke katalogu Csontváryho budapešťské výstavy r. 1908; přeložil Vojtěch Tilkovský.]

ZEMINA Jaromír
Csontváry (z cestovního zápisníku), s. 315–318. [Článek o maďarském výtvarníkovi.]

CSONTVÁRY
Obrazy a kresby, s. 316–328. [Reprodukce 15 děl z let 1893–1913.]

ZÍMOVÁ Iva
Fotografie: Mexico City – Indiáni Naskapi – Eskymáci ze severního Quebecu, s. 329–342330–333. [7 fotografií mexických Indiánů (s. 330–333); doplněno autorčinou poznámkou (s. 333); 7 fotografií Indiánů Naskapi (s. 334–337); doplněno autorčinou poznámkou (s. 337); 7 fotografií Eskymáků (s. 338–342); doplněno autorčiným komentářem (s. 341–342); autorčino vyprávění zaznamenala Jana Červenková.]


 

Revolver Revue 31, květen 1996


HEJDA Zbyněk
Valse mélancolique, s. 5–12. [12 básní ze stejnojmenné sbírky.]

Ladislav Landa (s. 13–21)

TOPOL Josef
Ladislav Landa, s. 14–15. [Vzpomínka na básníka L. Landu, datováno 4. března 1996, Praha.]

LANDA Ladislav
Malá slabost v kolenou, snad si na mne vzpomenou, s. 16–21. [12 básní z pozůstalosti.]

KRCHOVSKÝ J. H.
Poslední večeře, s. 23–29. [17 básní z let 1994–1996.]

Jinřich Vik (s. 31–53)

ZEMINA Jaromír
Muž, který maloval moře, s. 31–39. [Článek o malíři Jindřichu Vikovi, datováno zima–léto 1995.]

VIK Jindřich
Akvarely, kresby, s. 40–53. [23 reprodukcí obrazů ze sedmdesátých let.]

Kazimierz Orłoś (s. 55–66)

ORŁOŚ Kazimierz
Chladná Elka, s. 57–63. [Povídka; přeložil Jiří Červenka.]

ORŁOŚ Kazimierz
Rozhovor s..., s. 64–66. [Rozhovor, připravil Jiří Červenka, datováno prosinec 1995 – leden 1966, Varšava.]

Sedm
BONDY Egon, s. 67–81. [Texty k autoportrétu Vincenta van Gogha, soše merovejské královny, egyptské funerální plastice, obrazu sester Brönteových a soše Vigelanda.]

Jaroslav Kafka (1896–1973) (s. 83–104)

PLACÁK Jan
Jaroslav Kafka, s. 85–86. [Medailon výtvarníka.]

KAFKA Jaroslav
Obrazy, kresby, s. 87–104. [37 výtvarných prací z let 1943–1966.]

rr interview
FÁROVÁ Anna
Je to druh poznání (s Annou Fárovou hovoří Terezie Pokorná), s. 105–123. [Rozhovor o životě, přátelích a fotografii; doplněno fotografiemi z autorčina života a snímky E. Atgeta, P. Brassaie, H. Cartier-Bressona a J. Koudelky; datováno zima 1995/96.]

Obrazy ze záhrobí (s. 125–170)

BREZINA Ivan
Obrazy ze záhrobí, s. 127–133. [Článek o historii spiritismu v Čechách a o medijních kresbách.]

Medijní kresby, s. 135–151. [14 kreseb Jana Tonna z let 1903–1910, 2 kresby z Liberecka z 30. let a 4 kresby značené F. Rofelín z 30. let.]

BĚLOHRADSKÝ S. J.
Jak vyvinout lze mediumitu kreslící neb píšící a dle čeho jest nutno se říditi?, s. 151–152. [Ukázka z knihy Dějiny, původ a účel kreseb medijních vůbec a v Čechách zvláště (Praha, Josef Štětka 1913).]

SKALSKÁ Květomila
Z podkozákovských samot, s. 153–157. [Ukázky ze stejnojmenné knihy (edice Spirit, Nová Paka 1928).]

ŠÍR Josef
Spiritisté (Povídka z doby světové války), s. 158–162. [Próza (Vrchlabí, Josef Krbal 1933).]

O čem psal Posel záhrobní, s. 163–170. [Ukázky z časopisu vycházejícícho od počátku 20. století do 30. let.]

ANDĚL Jaroslav
Okultní inspirace (Poznámka k dílům Bohumila Kubišty, Jana Zrzavého a Josefa Váchala), s. 171–191. [Článek o vlivech spiritismu na díla českých výtvarníků; doplněno reprodukcemi 4 obrazů Jana Zrzavého z let 1913–1918, 4 medijními kresbami a 8 obrazy Josefa Váchala z let 1904–1923.]

Karneval na troskách (Kubánská disidentská próza) (s. 193–275)

CHARVÁTOVÁ Anežka
Karneval na troskách (Kubánská disidentská próza), s. 193–197. [Úvod k bloku.]

LEZAMA Lima José
Ráj, s. 198–210. [Osmá kapitola ze stejnojmenného románu (1966); přeložil Vít Urban. Úvod (s. 198–201) napsala Anežka Charvátová.]

CABRERA Infante Guillermo
Tři truchliví tygři, s. 211–228. [Ukázky ze stejnojmenného románu (1967); přeložila a úvod (s. 211–216) napsala Anežka Charvátová.]

PADILLA Herberto
V mé zahradě se pasou hrdinové s. 229–233. [Úryvek ze stejnojmenného románu (1981) a část předmluvy k němu; přeložila a úvod (s. 229–233) napsala Anežka Charvátová.]

SARDUY Severo
Kolibřík, s. 234–245. [Ukázky ze stejnojmenného románu (1983); přeložila a úvod (s. 234–240) napsala Anežka Charvátová.]

ARENAS Reinaldo
Vrátný, s. 246–260. [Ukázky ze stejnojmenného románu (1989); přeložila a úvod (s. 246–251) napsala Anežka Charvátová.]

VALERO Roberto
Tento silný vítr, s. 261–274. [Ukázky ze stejnojmenného románu (1994); přeložila a úvod (s. 261–263) napsala Anežka Charvátová.]

Pro RR
JIRÁSEK Jiří
(Z)podoby, s. 277–287. [12 karikatur.]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Bibliografie RR 14–31, s. 291–350. [Soupis příspěvků otištěných v RR 14–31. Uvedeno stručným přehledem vývoje RR.]

 

 

Revolver Revue 32, září 1996


ŠKVORECKÝ Josef
Zbabělci, s. 5–13. [Nepublikovaná část z románu, napsaného 1948–1949, vydaného 1958; otištěno podle rukopisu, s úvodní nepodepsanou poznámkou (= Michael Špirit). Foto J. Š. Berta Moutelík.]

KREMLIČKA Vít
Autentický kulovátor a jiné básně, s. 15–33. [V úplnosti otištěné sbírky Autentický kulovátor a další básně (smz. 1981) a Zvonění (smz. 1984), a podstatný výbor ze sbírky Oblouk (smz. 1985); doplněno ediční poznámkou a nepodepsaným slovníkovým heslem o autorovi (= Michael Špirit). Foto V. K. Jan Mihaliček.]

Pro RR
B. K. S.
Jídlo, ženy, smrt, s. 35–48. [13 kreseb ze Šestého symposia skurografie B. K. S., Bolák '96; podepsáno Sklabinský, Eckelhaft, Ostrowid a Augeblau.]

B. K. S.
Poesie, s. 49–85. [35 básní doprovozených kresbami; podepsáno Ostrowid, AB, Škab., Ekl, Dunaiewski, Eckelhapht, Škarohlíd a Eckel. Foto autorů archiv organisace.]

BAŘINA Miloslav – KOLOC Miroslav – MAŘAN Jindřich
K. H. Mácha: Já toužím po kraji až mílo!, s. 87–99. [Článek o Máchově cestě do Krkonoš v roce 1833 a o způsobu, jakým postupoval při kreslení hradů; doprovozeno Máchovými kresbami a fotografiemi hradů ze současnosti. Foto Miroslava Cádrová.]

Sedm
MACHOVEC Martin, s. 101–117. [Komentáře k obrazům Romana Dvořáka Autoportrét (1982), neznámého malíře Portrét Egona Bondyho (asi z 80. let), Rudolfa Plačka z obálky knihy Invalidní sourozenci (před 1981), Markéty Lopatkové Červený lev (70. léta), Zdeny Luňáčkové Jabloň (před 1981), Heleny Vondruškové Abigailina návštěva u Davida (1987) a Igora Toršenka Červený slon (1993); s úvodní autorovou poznámkou. Foto M. M. Karolina Mišovičová.]

MATOUŠEK Ivan
Strom u domu, s. 119–134. [Próza z roku 1976 (dopracováno 1992); publikováno s reprodukcemi 9 autorových obrazů z let 1979–1989. Foto autora Karel Cudlín.]

Vojmír Vokolek (s. 135–164)

VOKOLEK Václav
Požehnaně dlouhá pouť vpřed, s. 137–143. [Článek o tvorbě Vojmíra Vokolka.]

VOKOLEK Vojmír
Grafiky, fresky, plastiky, s. 144–164. [Reprodukce dřevorytů (z 30. a 40. let), kostelních fresek (z 60. a 70. let) a soch a plastik (z 80. a 90. let). Komě archivu autora fotografie Zdeňka Merty a Roberta Portela.]

Trialog (Nezval – Deml – Holan) (s. 165–207)

BINAR Vladimír
Trialog, s. 167–168. [Úvod k výboru z tvorby vzájemných dedikací a korespondence mezi Vítězslavem Nezvalem, Jakubem Demlem a Vladimírem Holanem.]

Trialog (Nezval – Deml – Holan), s. 169–207. [Výbor z tvorby a korespondence; Vítězslav Nezval o Jakubu Demlovi (s. 169–184), Jakub Deml o Vítězslavu Nezvalovi (s. 185–197), Vladimír Holan o Jakubu Demlovi (s. 197–202) a Jakub Deml o Vladimíru Holanovi (s. 203–207). Uspořádal V. Binar. Foto autorů archiv.]

rr interview
MANDLER Emanuel
Na držení pozic jsem nikdy nebyl (s Emanuelem Mandlerem o komunismu, revui Tvář, reformistech, výrobě plastikových figurek etc. hovoří Adam Drda), s. 209–232. [Datováno duben 1996. Foto E. M. Karel Cudlín.]

Vršovice a Nusle (s. 233–253)

KROUTVOR Josef
Vršovice v dolíku, s. 234–247. [Článek o pražské čtvrti; kromě reprodukcí z Váchalových Malých novin z Vršovic, obrazů Bohumila Kubišty, Václava Bartovského a Zdeňka Tůmy (foto Robert Portel), pohlednic (archiv Roberta V. Nováka) a plakátů (foto M. Šebek) doprovozeno fotografiemi Karla Cudlína.]

KROUTVOR Josef
Nuselské schody, s. 248–253. [Článek o pražské čtvrti; kromě reprodukce dobového plakátu (foto M. Šebek) doprovozeno fotografiemi Karla Cudlína.]

Dzurko (s. 255–300)

DZURKO Rudolf
Nejsem žádná vopice (s Rudolfem Dzurkem hovoří Viktor Karlík), s. 257–264. [Datováno zima a jaro 1996, zpracovala Veronika Dudková; doprovozeno slovníkovým heslem R. D. Foto R. D. Karel Cudlín.]

DZURKO Rudolf
Obrazy, plastiky, s. 265–280. [23 barevných reprodukcí obrazů ze 70.–90. let, vytvořených ze skleněné drti. Foto Ondřej Polák.]

MANUŠ Erika
Neřiditelná vzducholoď, s. 281–282. [Úvod k příběhům Rudolfa Dzurka.]

DZURKO Rudolf
Hořící dům a létající paruka, s. 282–300. [Příběhy Hořící dům a létající paruka, Džuger a dítě s hadí hlavou, Kapitán s prasečíma nožičkama a Koňská noha v pekle zpracovala Erika Manuš. Fotografie autorových plastik Robert Portel.]

Kojot válčí s obrem a jiné příběhy severoamerických Indiánů, s. 301–330. [Prózy Opuštěné děti, Kojot válčí s obrem, Kojot na jahodách, Krvavec, Aioswé O muži Potáplice, Živá mrtvá, Chlapec z týpí a Vyhozený ven a Kojot jí lidi vybral, přeložil, poznámky napsal a výtvarný doprovod komentoval Jáchym Topol.]

Varlam Šalamov (s. 331–358)

ŠALAMOV Varlam
Stručný životopis, s. 333–335. [Přeložil a úvodní poznámkou (s. 333) komentoval Sergej Machonin. Foto autora archiv.]

ŠALAMOV Varlam
Povídky, s. 336–358. [Povídky Antikvář (s. 336–343), Slovo nad hrobem (s. 343–349) a Života běh inženýra Kiprejeva (s. 349–358) přeložil Sergej Machonin. Doplněno redakční bibliografickou poznámkou.]


 

Revolver Revue 33, leden 1997


Sedm
ŠTINDL Ondřej, s. 5–19. [Komentáře k fotografiím brašny na plynovou masku, samolepky Wildcat, občanského průkazu ČSSR, prvního LP skupiny Led Zeppelin, obrazu Ilji Jefimoviče Repina Ivan Hrozný a jeho syn Ivan 16. listopadu 1581, novin z roku 1968 a postavy Britta z filmu Sedm statečných.]

X („Desítka“)/Violit, s. 21–66. [Výbor ze samizdatového sborníku X a z jeho literární části Violit, který vycházel 1980–1981; publikovány výtvarné práce Jána Mlynárika, Marka Hlupého, Viktora Karlíka, Víta Krůty, Petra Kubína a Filipa Topola a texty Víta Bruknera, Martina Sochy, Jáchyma Topola, Víta Kremličky, Lukáše Marvana, Filipa Topola a Davida Síse. Fotografie autorů Petr Kříž a Petr Kubín; se závěrečnou redakční poznámkou.]

LUKEŠ Zdeněk
Šedivá léta, s. 69–78. [Článek o městské architektuře 70. a 80. let v ČSSR; doprovozeno fotografiemi Karla Cudlína.]

Jan Šafránek (s. 79–103)

ŠAFRÁNEK Jan
Možná jsem v tom spěchu namaloval moc řídkou pěnu (s Janem Šafránkem hovoří Viktor Karlík), s. 79–87. [Rozhovor zpracovala Terezie Pokorná. Foto autora Karel Cudlín; publikováno v rámci bloku Jan Šafránek.]

ŠAFRÁNEK Jan
Obrazy, comics, s. 88–103. [Barevné a černobílé reprodukce obrazů ze 70. let (s. 88–100) a comics Conspa v harému (s. 101–103, libreto Jiří Daníček). Reprofoto Jan Svoboda, Robert Portel a Gabina; publikováno v rámci bloku Jan Šafránek.]

BRIKCIUS Eugen
Comics jako zrcadlo obce, s. 101–103. [Komentář ke comicsu Conspa v harému (libreto Jiří Daníček, kresby Jan Šafránek); publikováno v rámci bloku Jan Šafránek.]

Slunečné dílo (s. 105–130)

ŠPIRIT Michael
Slunečné dílo, s. 106–107. [Úvod k antologii normalizační poezie (s. 107–130).]

Slunečné dílo, s. 107–130. [Antologie normalizační poezie s oddíly My máme jiný slovosled aneb Straně (s. 107–111), Polohu nezměním aneb Plivl emigrant (s. 111–113), Drsná nóta aneb Jen ať si hraje Pentagon (s. 114–121) Na dřeň pravdy se vypovídám aneb Nemocen poezií (s. 122–124), Pěnivě šťastný aneb To nejcennější, co muž má (s. 124–126), Co nepochopím, nepochopím aneb U koryt (s. 126–127) a Plnou lžící aneb Díky že jsem žil (s. 127–130); vybrány básně Karla Bouška, Vladimíra Bretta, Michala Černíka, Miroslava Floriana, Arno Krause, Karla Michla, Jaromíra Pelce, Josefa Peterky, Jana Pilaře, Josefa Rybáka, Ivana Skály, Petra Skarlanta, Karla Sýse, Donáta Šajnera, Josefa Šimona, Jiřího Taufera, Oldřicha Vyhlídala a Jiřího Žáčka. Uspořádal Michael Špirit (s. 106–107).]

Dikobraz (1977–1978), s. 131–162. [Výbor ze satirického a humoristického týdeníku připravili V. K. <=Viktor Karlík> a M. Š. <=Michael Špirit>.]

Antikváři (s. 163–194)

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Náhradní povolání: antikvář, s. 164–165. [Úvod k bloku Antikváři.]

PLACÁK Jan
Vlastně jsem si polepšil, s. 165–168. [Vyprávění o práci v antikvariátu v Karlově ulici na přelomu 70. a 80. let. Foto autora Miroslav Vránek.]

SLAVÍK Bohumír
Nebyl krám jako krám, s. 168–174. [Rozhovor připravily Kateřina Benoniová a Zuzana Dětáková; datováno září 1996.]

SLAVÍK Bohumír
Antikvární poéma, s. 174–178. [Báseň z roku 1978, vydaná v smz. nakladatelství Žába na prameni pro interní potřeby antikvariátu v Dlážděné ulici.]

TŘEŠŇÁK Vlastimil
Knihy jsem si přečet a vrátil, s. 178–180. [Vyprávění o práci v antikvariátu v Dlážděné ulici v 70. letech; datováno 1. září 1996. Foto autora Ondřej Němec.]

ZADROBÍLEK Vladislav
Nevěděli, jak se dívat na grafiky, s. 180–182. [Vyprávění o práci v antikvariátu v Dlážděné ulici v 70. letech; datováno srpen–září 1996.]

HRUBÁ Tereza
Zákazníci jsou tam takoví hraboši, s. 183–185. [Vyprávění o práci v antikvariátu v Karlově ulici a Na Můstku v 70. letech; datováno září 1996.]

HEJDA Zbyněk
O Dlážděné, lupičích a kocourovi, s. 185–194. [Rozhovor se Zuzanou Dětákovou; datováno červenec–září 1996. Foto Z. H. Bohumír Slavík.]

Tři rozhovory (s. 195–213)

VLASÁK Tomáš
Není to žádná „václaváková“ cesta (se signatářem Charty 77 páterem Tomášem Vlasákem hovoří Jan Machonin), s. 196–201. [Datováno 7. září 1996.]

THOMA Jan
Podstatnou část signatářů tvořili dělníci (se signatářem Charty 77 Janem Thomou hovoří Jan Machonin), s. 201–208. [Datováno v Plzni 27. srpna 1996.]

KELLER Jan
Vždycky jsem cítil, že církev má být v určité opozici (se signatářem Charty 77 hovoří Jan Machonin), s. 208–213. [Datováno 29. srpna 1996.]

DRDA Adam
Ti, kteří nepodepsali, s. 215–224. [Článek o lidech, kteří byli v opozici proti normalizačnímu režimu, ale nesignovali Chartu 77.]

NĚMEC David
Magor tvrdil, že jsem nechtěl vynášet koše (s Davidem Němcem hovoří Viktor Karlík a Terezie Pokorná), s. 225–240. [Datováno září 1996; publikováno se 7 černobílými reprodukcemi autorových prací.]

Anticharta (s. 241–305)

POKORNÁ Terezie
Pod souhrnným názvem Anticharta..., s. 243–249. [Úvod k bloku doprovozený koláží z novinových a časopiseckých titulků (připravil Viktor Karlík).]

Člověka až závrať chytá – Ve jménu života, i radosti, i krásy aneb S kým a pro koho (Charta 77 a proces se členy skupin The Plastic People of the Universe a DG 307 v zrcadle dobového československého tisku), s. 251–280. [Výbor z textů čs. novin a časopisů od dubna 1976 do listopadu 1977 a koláž z novinových a časopiseckých titulků téže doby. Připravili Terezie Pokorná a Viktor Karlík. Publikováno v rámci bloku Anticharta.]

Z Rudého práva 29. 1. – 12. 2. 1977, s. 281–305. [Faksimile novinových seznamů jmen podepsaných pod tzv. Antichartou neboli pod provoláním Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru. Připravili Viktor Karlík a Terezie Pokorná.]

rr interview
STANKOVIČ Andrej
Bourání posvátných krav je součástí naší každodenní řeznické práce (s básníkem Andrejem Stankovičem hovoří Petruška Šustrová), s. 307–324. [Datováno srpen–září 1996. Foto A. S. Karel Cudlín.]

VONS (s. 325–351; výběr ze sdělení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných; volně ilustrováno reprodukcemi známek ze 70. let, které připravil Viktor Karlík)

ŠUSTROVÁ Petruška
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, s. 326–327. [Úvod k výběru ze sdělení VONSu.]

ŠABATOVÁ Anna
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných..., s. 327. [Vzpomínka na činnost ve VONSu.]

BĚLÍKOVÁ Jarmila
Mám–li si po tolika letech vzpomenout..., s. 332. [Vzpomínka na činnost ve VONSu.]

HEJDA Zbyněk
Na nic se nepamatuji přesně..., s. 337. [Vzpomínka na činnost ve VONSu.]

MALÝ Václav
Bylo to snad v roce 1985..., s. 337–339. [Vzpomínka na činnost ve VONSu.]

STANKOVIČ Andrej
Rád bych vzpomněl..., s. 341. [Vzpomínka na činnost ve VONSu.]


 

Revolver Revue 34, květen 1997


HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw
Don Ildebrando, s. 5–27. [Povídka z roku 1996; z polštiny přeložila Helena Stachová. Foto autora Martin Přibyl.]

BORKOVEC Petr
Deset básní pro Mariu Cavinu, s. 30–35. [Výbor veršů z většího cyklu. Foto autora Karel Cudlín.]

DOLEŽAL Miloš
Za, s. 36–41. [10 básnických a 2 prozaické texty. Foto autora Karel Cudlín.]

FISCHEROVÁ Viola
Divoká dráha domovů, s. 42–47. [12 básní. Foto autorky Petr Kotyk.]

Sedm
PLACÁK Petr, s. 49–63. [Komentáře k obrazům Josefa Lady a Geertgena tot Sint Janse, soše sv. Václava od Josefa V. Myslbeka, obrázkům z Pasionálu Abatyše Kunhuty a z Kodexu Vyšehradského, architektuře Kostela sv. Prokopa v Třebíči a malbě ze starého Egypta.]

Hélène Cixous (s. 65–78)
HECZKOVÁ Libuše
Hélène Cixous, s. 67; podepsáno L. H. [Biografická poznámka o francouzské spisovatelce. Foto H. C. Martine Franck.]

CIXOUS Hélène
Sigmata, s. 68–74. [Povídka; z francouzštiny přeložila Soňa Sladká..]

CIXOUS Hélène
Nevěřím v psaní, které není druhem odporu (s Hélène Cixous hovoří Libuše Heczková), s. 75–78. [Datováno v Paříži 1996; z francouzštiny přeložila Viola Čapková.]

Per Šmidl (s. 79–90)

ŠMIDL Per
Oběť blahobytu, s. 81–88. [Ukázky z eseje; z dánštiny přeložila Dana Jelínková. Foto autora Jiří Krejčí.]

ŠMIDL Per
Šest otázek (s Perem Šmidlem hovoří Veronika Dudková), s. 89–90. [Rozhovor s dánským spisovatelem.]

Karel Šlenger (s. 91–155)

ŠLENGER Karel
Jíst se má, jen když je hlad, s. 95–111. [Zápisky a korespondence z 20. až 70. let; připravili a úvodní poznámku (s. 93) napsali Viktor Karlík a Veronika Dudková. Foto autora Jiří Šourek.]

ŠLENGER Karel
Obrazy, s. 112–137. [3 černobílé a 28 barevných reprodukcí prací z 30. až 70. let, repro Robert Portel.]

ŠLENGER Karel
Kus života – Pabouci, s. 138–151. [Texty a kresby; připravili Viktor Karlík a Veronika Dudková.]

HIRŠAL Josef
Obrazy byly jeho osud, s. 152–153. [Vyprávění o Karlu Šlengerovi. Datováno prosinec 1995; zaznamenala Zuzana Dětáková.]

MACHOVEC Martin
Literární dílo Karla Maryska, s. 157–179. [Monografická studie; datováno 5.–9. 5 1996. Doprovozeno fotografií autora z rodinného archivu a reprodukcemi obálek Maryskových knih.]

Michal Mareš: Přicházím z periferie republiky (s. 181–215)

KOUKAL Pavel
Peroutkův novinář Michal Mareš, s. 183–190. [Článek o básníkovi, prozaikovi, filmovém dramaturgovi a novináři M. M. (1893–1971). Doprovozeno reprodukcemi kreseb Bedřicha Feigla (foto Robert Portel), ilustrací a obálek Marešových knih z 20. let. Foto M. M. archiv P. Koukala.]

MAREŠ Michal
Přicházím z periferie republiky, s. 191–215. [Výbor z reportáží otiskovaných od června 1946 do února 1947 v týdeníku Dnešek. Připravila a úvodní poznámku (s. 182) napsala Veronika Dudková.]

Pro RR
HOLOMÍČEK Bohdan
Cena Revolver Revue, hospoda Na Slamníku 20. 3. 1997, s. 217–230. [Autorský výběr fotografií z předání Ceny RR Rudolfu Dzurkovi.]

Sergej Machonin: Z dopisů (s. 231–255)

POKORNÁ Terezie
„Jak jsem to četl já“, s. 233–235. [Úvod k výboru dopisů Sergeje Machonina, adresovaných v 80. letech Lence Procházkové a Edě Kriseové.]

MACHONIN Sergej
Z dopisů, s. 236–255. [Výbor z dopisů adresovaných v 80. letech Lence Procházkové (s. 236–246) a Edě Kriseové (s. 246–255); vybrali a komentovali Terezie Pokorná a Michael Špirit.]

rr interview
HYBLER Martin
Neodpovídat na dopisy je zásadní hřích, za který se český národ bude smažit v pekle (s filosofem a psychologem Martinem Hyblerem hovoří Petruška Šustrová), s. 257–275. [Rozhovor. Foto M. H. Karel Cudlín.]

HYBLER Martin
O opolicii, s. 277–283. [Esej o fenomenologii výslechu a vyšetřování; datováno v Březinách, Úpici, Zábřehu na Moravě a v Praze v létě 1979; původně publikováno v smz. sborníku Fandovi (1979).]

JIREC Miroslav
Underground nebyla marxistická kultura (s undergroundovým básníkem Miroslavem Jircem o jeho spolupráci se Státní bezpečností hovoří Petr Placák), s. 285–299. [Datováno 3. 2. 1997 v restauraci na náměstí Jiřího z Poděbrad.]

NOVÁK Jan
Od srdce k bokům aneb Elektrifikace chicagského blues, s. 301–311. [Reportážní próza o Muddy Watersovi, baru Checkerboard Lounge a proměnách blues v Chicagu. Foto autora Karel Cudlín.]

ČAPEK Vladislav
Revolta asi nebude, divadlo možná ano, s. 313–336. [Reportáž o rockových klubech v Čechách po roce 1989; součástí bloku jsou fotografie Karla Cudlína.]

GLANC Tomáš
Ruský terorismus, s. 337–379. [Studie o ruském hnutí v letech 1869–1910 a o vztahu terorismu a kultury s kapitolami.]


 

Revolver Revue 35, září 1997


KOLMAČKA Pavel
Bod se pohnul v prostoru, s. 6–11. [12 básní. Foto autora Karel Cudlín.]

PURŠL Ladislav
Kosti ryby pochyby, s. 12–16. [11 básní. Foto autora Karel Cudlín.]

Robert Silverio: Fotografie (s. 17–30)

SILVERIO Robert
Nic o životě (Viktor Karlík se ptá Roberta Silveria), s. 18–20. [9 otázek a odpovědí.]

SILVERIO Robert
Fotografie, s. 21–30. [10 fotografií z roku 1996.]

FORMÁNEK Jaroslav
Georges, s. 32–51. [Povídka datovaná v Paříži a Praze 1995–1997. Foto autora Ivan Kuťák.]

PLACÁK Petr
Rekreace aneb Duchovní obnova Čech, s. 52–56. [Povídka datovaná 27. 4. 1997. Foto autora Karel Cudlín.]

Továrna (s. 57–86)

LUKEŠ Zdeněk
Továrna mého dětství, s. 59–62. [Článek o Ringhofferově továrně.]

HAVLOVÁ Ester
Fotografie z Ringhofferovy továrny, s. 63–86. [30 snímků ze smíchovského objektu.]

KARLÍK Viktor
Staré věci, s. 87–106. [21 barevných a 2 černobílé reprodukce obrazů a plastik převážně z 80. let, s úvodní autorovou poznámkou; foto Robert Portel, Ivan Pinkava a Ondřej Němec.]

rr interview
HEJDA Zbyněk
Nemyslím, že by se čtenář bez mých veršů neobešel (se Zbyňkem Hejdou hovoří Antonín Petruželka), s. 107–139. [Datováno zima 1996 až jaro 1997. Foto autora Karel Cudlín.]

Františka Kudelová (s. 141–162)

ŠLEZAROVÁ Libuše
Františka Kudelová, s. 143–145. [Článek o F. K.; datováno duben 1997.]

NÁDVORNÍKOVÁ Alena
Barevné ráje Františky Kudelové, s. 147–148. [Článek o tvorbě Františce Kudelové.]

KUDELOVÁ Františka
Obrazy, s. 149–162. [7 černobílých a 10 barevných reprodukcí prací převážně ze 70. a 80. let; další obrazy též na s. 144 a 146. Foto autorky Milena Valušková, reprofoto Robert Portel, Zdenek Sodoma a archiv Libuše Šlezarové.]

Bob Krčil (s. 163–200)

FORMÁNEK Jaroslav
Proč si vzal s sebou deštník?, s. 165–166. [Úvod k bloku fotografií, dopisů a deníkových záznamů Boba Krčila; datováno listopad 1996.]

KRČIL Bob
Fotografie, dopisy a deníky, s. 167–200. [Obsahuje kromě 17 autorových fotografií dopis rodičům z 28. 8. 1969, úryvky z deníků psaných ve Vídni (1969), Švédsku a Francii (1975), Indii (1979) a znovu ve Francii (1979) a životopisnou a ediční poznámku (s. 199–200) pořadatele bloku Jaroslava Formánka.]

KRČIL Bob
Rozhovor s Bobem Krčilem (s Bobem Krčilem hovoří Kateřina Klaricová), s. 193–197. [Interview konané v New Yorku dne 9. 5. 1991 upravil a krátil Jaroslav Formánek.]

Irving Penn: Cranium Architecture (s. 201–218)

FÁROVÁ Anna
Estetika zmaru – architektura lebek, s. 203–208. [Článek o Irvingu Pennovi a jeho fotografiích zvířecích lebek z Národního muzea v Praze, které vznikly v roce 1986. Doprovozeno autorčinou biografickou poznámkou o I. P.; s fotografiemi Irvinga Penna a Bohdana Holomíčka.]

PENN Irving
Cranium Architecture, s. 209–218. [Cyklus 10 černobílých fotografií zvířecích lebek z Národního muzea v Praze z roku 1986.]

Pro RR
ŠTORM František
(Typografické kuriosity), s. 219–232. [Typografický projekt.]

Proč jsem podepsal(a) Chartu 77? (s. 233–245)

DRDA Adam
Poznámka úvodem, s. 234–235. [Komentář ke kronice Bedřicha Placáka s odpověďmi signatářů Charty 77 o motivaci jejich podpisu a úvod k výboru z těchto odpovědí.]

Proč jsem podepsal(a) Chartu 77? (Zápisy pro Bedřicha Placáka), s. 236–245. [Odpovídají Karel Trinkewitz, Zdeněk Urbánek, Jan Vladislav (s. 236), Eva Kantůrková (s. 237), Jaroslav Seifert (s. 237–238), Jan Lopatka, Ladislav Hejdánek, Otta Bednářová (s. 238), Miloš Rejchrt, Václav Malý, Anka Marvanová (s. 239), Jiří Lederer (s. 239–240), Josef Kordík, Jaroslav Ptáček, Karel Havlíček (s. 240), Vlado Čech, Anna Šabatová, Ivan Kožíšek, Markéta Němcová, Jaroslav Kukal (s. 241), Jan Dus, Marie Rút Křížková, Dana Němcová, Jarmila Bělíková, Tomáš Vrba (s. 242), Andrej Stankovič, Petruška Šustrová, Petr Pithart, Václav Benda (s. 243), Jiří Brabec (s. 243–244), Josef Vohryzek, Jan Placák, Mirek Slavík, Alena Hromádková, Mikoláš Chadima (s. 244) a Ivan M. Jirous (s. 245).]

MANDLER Emanuel
Komunální dobrodružství, s. 247–285. [Text o působení části bývalé redakce časopisu Tvář ve výrobních družstvech Komplexa a Merkuria v první polovině 70. let; foto vyrobených figurek Robert Portel. Reprodukce reklamy z Lidové demokracie 5. 12. 1972 a archivní fotografie B. Doležala, E. Mandlera, J. Nedvěda a K. Štindla.]

Guru, s. r. o. (s. 287–329)

BREZINA Ivan
Guru, s. r. o., s. 289–303. [Text o módním zájmu Západu o duchovní tajemství Východu, doprovozený reprodukcemi pohlednic a plakátů z indického pouličního prodeje.]

MEHTA Gíta
Karma Cola (Výprodej mystického Východu), s. 305–329. [Ukázky ze stejnojmenné knihy (1979) přeložila Ivana Husáková.]


 

Revolver Revue 36, prosinec 1997


ČAN
Zpěvy skoro sokolské, s. 5–18. [Cyklus veršů.]

Augustín Dobrovodský: Verše (s. 19–30)

STANKOVIČ Andrej
Básnik je ten, kto ponúka činel hromu, s. 21–22. [Článek o Augustínu Dobrovodském; datováno 4. 5. 1997.]

DOBROVODSKÝ Augustín
Verše, s. 23–30. [16 básní. Foto autora a Andreje Stankoviče Olga Stankovičová.]

Pro RR
KARLÍK Viktor
Ruce básníků, s. 31–55. [Z cyklu fotografií – ruce Jiřího Koláře, Jiřiny Haukové, Josefa Hiršala, Ivana Diviše, Egona Bondyho, Zbyňka Hejdy, Andreje Stankoviče, Ivana M. Jirouse, Naděždy Plíškové, Víta Kremličky, Jáchyma Topola a J. H. Krchovského; fotografická spolupráce Robert Portel.]

Vadim Sidur (s. 57–94)

MARKOVÁ Kateřina
Vadim Sidur, s. 59–61; podepsáno A. Karamov. [Článek o ukrajinském umělci. Publikováno jako úvod k překladům jeho básní a reprodukcím jeho plastik. Foto V. S. archiv.]

SIDUR Vadim
Z díla, s. 62–94. [Verše (vybrala a přeložila Kateřina Marková) a reprodukce plastik.]

KLEMPERER Victor
Deník 1932, s. 95–116. [Z německého originálu Leben sammeln, nicht fragen wozu und warum. Tagebücher 1918–1932 (Berlin 1996) přeložila Veronika Dudková. Foto autora Kesting.]

MUSIL Robert
Deníky 1930–1933, s. 119–140. [Z německého originálu Tagebücher (Hamburg 1983) přeložila Veronika Dudková. Foto autora archiv.]

Marie Florianová (s. 141–175)

STANKOVIČ Andrej
Nevšední každodenní dramata Marie Florianové, s. 143–145. [Článek o životě a díle M. F. (1909–1998).]

FLORIANOVÁ Marie
Obrazy, kresby, grafiky, s. 146–175. [Reprodukce 12 černobílých a 17 barevných prací z 20. a 30. let (foto Robert Portel), na s. 169–175 faksimile šesti listů z autorčina alba Deset linoleí (1932), na s. 146–148 faksimile dopisu M. F. Karlu Schulzovi z 28. 5. 1937. Foto autorky rodinný archiv.]

KLIMENTOVÁ Eva
Od uzlu k ha-ha a ještě dál, s. 177–189. [Esej o historii anglické zahradní architektury a jejích souvislostech s literaturou a výtvarným uměním, doprovozená archivními fotografiemi a fotografií Lukáše Klimenta.]

KRAJC Rudolf
Šest dřevorytů, s. 191–198. [Reprodukce děl vydaných jako bibliofilie r. 1931. Úvodní poznámku (s. 192) napsal Jan Placák.]

Emanuel Frinta (s. 199–216)

CHALOUPKA David
„Můj hlavní výtvarný problém je žena“, s. 201–216. [Studie o malíři Emanuelu Frintovi (1896–1970). Foto a reprofoto autorových kreseb Jiří Vaněk, foto E. F. Jaromír Funke.]

FRINTA Emanuel
Kresby, s. 202–215. [Reprodukce 12 prací.]

Andrzej Szczypiorski (s. 217–232)

VONDRÁČEK Jiří
Polský spisovatel Andrzej Szczypiorski, s. 218–219. [Úvod k překladu povídek A. S.]

SZCZYPIORSKI Andrzej
Povídky, s. 219–232. [Prózy Hloupá ženská (1976, s. 219–224) a „Zpověď dítěte svého věku“ aneb Srdce příslušníkovo (1982, s. 225–232), vybral a z polštiny přeložil Jiří Vondráček. Foto autora archiv.]

3 x Sedm (s. 233–279)

ANDĚL Jaroslav
Sedm, s. 233–247. [7+7 fotografií z autorovy sbírky.]

HLAVÁČEK Ludvík
Sedm, s. 249–263. [Komentáře k obrazům Mikuláše Medka Utrpení 16 000 červených cm2 (1962), Stanislava Kolíbala Na tomto místě (1968), Karla Malicha Událost na kruhu (1963), Jiřího Davida Bez názvu (1983–1984), Antonína Střížka Skalnatá krajina s borovicí (1994), Františka Skály jr. Křehké vztahy (1991) a Jiřího Černického Foto-Flash (1996).]

NÁDVORNÍKOVÁ Alena
Sedm, s. 265–279. [Komentáře ke kresbám Cecilie Markové, Karla Havlíčka, k masce z Nové Guineje, k reliéfu z baziliky v Autunu, ke lví soše v Bergamu, k soše Vozataje z Delf a k fotografii Yvese Tanguyho od Man Raye.]

Andrej Platonov (s. 281–330)

PIVOVAROV Viktor
Úvodem, s. 283–285. [Článek o Andreji Platonovovi, který uvádí výbor z knihy Andrej Platonov. Vzpomínky současníků, materiály k životopisu (Moskva 1994). Přeložila Anna Nováková. S archivními fotografiemi.]

Andrej Platonov. Dokumentární drama ve dvou dějstvích., s. 287–314. [Na spisovatele vzpomínají Emilij Mindlin, Lev Gumilevskij, Avgust Javič, Lev Slavin, Semjon Lipkin, Viktor Bokov, Jurij Nagibin, Isaak Kramov, Jevgenija Taratuta, David Ortenberg a Vladimir Sutyrin. Z knihy Andrej Platonov. Vzpomínky současníků, materiály k životopisu (Moskva 1994) vybral Viktor Pivovarov. Přeložila Anna Nováková.]

PLATONOV Andrej
Povídky, s. 315–330. [Prózy V tu stranu, co zapadá slunce (1943, s. 315–320) a Láska k rodné zemi aneb Pouť starého vrabce (z pozůstalosti, 1996, s. 321–326) přeložila Anna Nováková, prózu Třetí syn (1936, s. 327–330) přeložil Josef Sedlák. Foto autora archiv.]


 

Revolver Revue 37, květen 1998


LANGER Martin
Básně, s. 5–23. [Verše z roku 1997. Foto autora Dagmar Hochová.]

HAUKOVÁ Jiřina
Verše, s. 25–31. [5 básní z roku 1997. Foto autorky Karel Cudlín.]

MALIJEVSKÝ Igor
Zábradlí, s. 33–49. [Povídka; datováno březen–duben 1997. Doprovozeno autorovými fotografiemi. Foto autora Karel Cudlín.]

Naďa Plíšková: Plíšková sobě (s. 51–64)

PLÍŠKOVÁ Naďa
Plíšková sobě, s. 51–61. [13 básní; doprovozeno 5 černobílými reprodukcemi autorčiných výtvarných prací. Foto Hana Hamplová a Robert Portel.]

STANKOVIČ Andrej
„Kdo nedrží krok, poslouchá nejspíš jiný buben“, s. 62–64. [Esej o Nadě Plíškové.]

Zaříkání a zkazky z Podivicka (s. 65–77)

DOLEŽAL Miloš
Cíp krajiny, s. 66; podepsáno M. D. [Úvod k ukázkám vyprávění a zaříkání z kraje mezi Humpolcem, Ledčí nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem.]

Čáry, rady, zaříkání z Podivicka, s. 67–73. [Vyprávění z kraje mezi Humpolcem, Ledčí nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem sebral, zapsal a uspořádal Miloš Doležal.]

Zkazky, mordy, báchory z kostrbatých kopců , s. 74–77. [Vyprávění z kraje mezi Humpolcem, Ledčí nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem sebral, zapsal a uspořádal Miloš Doležal.]

Miroslav Urban: Prostory smrti (s. 79–100)

JANATA Michal
Kynik české fotografie Miroslav Urban, s. 80–81. [Článek o fotografiích hřbitovů M. U.]

URBAN Miroslav
Prostory smrti, s. 82–100. [Fotografie z pařížských, vídeňských, ženevských, moskevských, olšanských, plzeňských, varšavských, florentských, římských, lvovských, gibraltarských, vlašimských, královéhradeckých a sokolovských hřbitovů.]

NOVÁK Jan
Z bedny do krabice, s. 101–107. [Próza o hrobníkovi z Jižního města v Praze, foto Antonín Kratochvíl.]

ČERNÝ David
Černá hodinka (s Davidem Černým hovoří Michal Cihlář), s. 109–130. [Interview datované v Dejvicích 1. 12. 1997; doprovozeno 4 černobílými a 11 barevnými reprodukcemi autorových prací. Foto D. Č. Karel Cudlín.]

Květoš (s. 131–158)

VAŠÍČEK Pavel
Květoš, s. 133–135. [Článek o Květoslavu Vašíčkovi (1902–1995). Foto K. V. Jan Ságl.]

VAŠÍČEK Květoslav
Z pozůstalosti, s. 136–158. [Fotografie autorových artefaktů–vynálezů od Jana Ságla a Petra Zhoře. Foto autora Jan Ságl.]

REZEK Petr
Funerální prostora?, s. 137; podepsáno André Klokoč + Jan Slza. [Článek o objektu Květoslav Vašíčka (1902–1995) Kolik je hodin?. Fotografie autorova artefaktu–vynálezu Jan Ságl.]

BORECKÝ Vladimír
Synové brikolátorovi, s. 138–139. [Článek o tvorbě Květoslava Vašíčka (1902–1995).]

HYBLER Martin
A co ramínka?, s. 142–143. [Článek o tvorbě Květoslava Vašíčka (1902–1995).]

Cecilie Marková (s. 159–182)

NÁDVORNÍKOVÁ Alena
Původní tvorba Cecilie Markové, s. 161–163. [Článek o tvorbě C. M.]

MARKOVÁ Cecilie
Z díla, s. 164–182. [11 černobílých a 12 barevných reprodukcí obrazů a kreseb C. M., foto Robert Portel a archiv Aleny Nádvorníkové. Foto C. M. archiv Aleny Nádvorníkové.]

Milada Součková: Krátké povídky (s. 183–191)

SUDA Kristián
V pozůstalosti Milady Součkové..., s. 185–186. [Úvod k publikaci posledních próz M. S.]

SOUČKOVÁ Milada
Krátké povídky, s. 187–191. [Prózy z pozůstalosti; připravil Kristián Suda. S reprodukcí obálky a stránky časopisu The Booster/Delta, kde M. S. publikovala r. 1939. Foto autorky Deborah Smullyan.]

Jiří Štourač (s. 193–214)

DOLEŽAL Miloš
Popelavá melancholie, tichá modř, s. 195–198. [Záznamy o kresbách Jiřího Štourače. Foto J. Š. Jan Daňhel.]

ŠTOURAČ Jiří
Kresby, s. 199–213. [16 černobílých reprodukcí prací z 80. a 90. let; foto Blanka Lamrová a Robert Portel, foto autora Jan Daňhel.]

ŠTOURAČ Jiří
O kresbě, s. 214. [Úvaha doprovázející reprodukce vlastních prací.]

rr interview
REJŽEK Jan
Šedá zóna (s Janem Rejžkem hovoří Petruška Šustrová), s. 215–236. [Rozhovor. Foto J. R. Karel Cudlín.]

Pro RR
NOVÁK Robert V.
Příběh 1997–1998, s. 237–250. [Výtvarný projekt.]

ARENDTOVÁ Hannah – JASPERS Karl
Z korespondence, s. 251–294. [Oboustranná korespondence z let 1959–1960. Z německého originálu Briefwechsel 1926–1969 (3. vyd. München 1993) přeložila Veronika Dudková. Fotografie autorů archiv.]

Emanuel Tilsch: Aforismy a myšlenky (s. 295–324)

VAŠÍČEK Zdeněk
„Všechno jen ne básník“, s. 297–300. [Článek o Emanuelu Tilschovi (1866–1912).]

TILSCH Emanuel
Aforismy a myšlenky, s. 301–324. [Přetisk autorova spisu z roku 1916. Foto autora Hanuš Folkman.]


 

Revolver Revue 38, září 1998


Dušan Hanák – Miloš Janoušek – Otis Laubert – Rudolf Sloboda – Andro Verdan (s. 5–48)

BALOGH Alexander
Životopisy nevydaných knih, s. 6. [Úvod k textům slovenských autorů.]

HANÁK Dušan
Najviac sa človek narobí na projekte, ktorému chýba autentickosť, s. 7–14. [12 básní uvedených rozhovorem s Alexandrem Baloghem (s. 7–8), editorem bloku slovenských autorů. Foto D. H. Pavel Kastl.]

JANOUŠEK Miloš
Aj písať som začal preto, lebo som si vždy chcel vyskúšať niečo nové, s. 15–22. [Úryvek z básně Životopis z nevydanej knihy, uvedený rozhovorem s Alexandrem Baloghem (s. 15–16), editorem bloku slovenských autorů. Foto M. J. Jana Nemčoková.]

LAUBERT Otis
Nepriamou úmerou od literatúry k výtvarnému umeniu, s. 23–31. [Básně, aforismy a záznamy nazvané „Pseudoscenáre“, uvedené rozhovorem s Alexandrem Baloghem (s. 23–24), editorem bloku slovenských autorů.]

SLOBODA Rudolf
Z denníkov, s. 32–38. [Záznamy z let 1991–1995, uvedené vzpomínkou Dušana Hanáka (s. 32–33). Foto R. S. Alana Hyža.]

VERDAN Andro
Čím pevnejšie som výtvarne zaradený, tým viac ma láka literárny svet, s. 39–48. [Záznamy nazvané Istiny (I) a texty–objekty Presochy s fotografickými ukázkami, uvedené rozhovorem s Alexandrem Baloghem (s. 39–40), editorem bloku slovenských autorů. Foto A. V. Fero Horvat.]

Pro RR
STOILOV Viktor, s. 49–61. [Výběr z vlastních fotografií.]

Chris Offutt – Melanie Rae Thonová – Madison Smartt Bell (s. 63–87)

ČÁP Jan – DUDEK Petr
Tři mladí američtí prozaikové, s. 64–65. [Článek o výboru z mladých amerických prozaiků, zveřejněném v 54. čísle britského časopisu Granta r. 1996.]

OFFUTT Chris
Moscow, stát Idaho, s. 66–73. [Úryvky z prózy otištěné v bloku mladých amerických prozaiků. Přeložili Jan Čáp a Petr Dudek. Foto autora Marion Ettlinger.]

THONOVÁ Melanie Rae
Vánoce na Jamajské pláni, s. 74–79. [Úryvky z prózy otištěné v bloku mladých amerických prozaiků. Přeložili Jan Čáp a Petr Dudek. Foto autorky Marion Ettlinger.]

BELL Madison Smartt
Poledne..., s. 80–87. [Úryvky z prózy otištěné v bloku mladých amerických prozaiků. Přeložili Jan Čáp a Petr Dudek. Foto autora Marion Ettlinger.]

KOLÁŘ Viktor
Fotografie, s. 89–111. [22 snímků z Ostravy konce 80. a z 90. let.]

rr interview
KABÁT Marcel
Nebyla žádná naděje (s Marcelem Kabátem o životě básníka Jana Kameníka rozmlouvá Robert Krumphanzl), s. 113–128. [Datováno v Holešovicích od ledna 1997 do ledna 1998. Foto M. K. Karel Cudlín.]

Jan Kameník – Z korespondence (s. 129–156)

KRUMPHANZL Robert
Následující výběr, s. 130; podepsáno R. K. [Úvod k výboru z korespondence Jana Kameníka.]

KAMENÍK Jan
Z korespondence, s. 131–156. [Výbor přijatých dopisů z let 1937–1964 (s. 131–143) od Emanuela Lešehrada, Jana z Wojkowicz (s. 131), Františka Lazeckého, Jiřího Konůpka, Viléma Závady (s. 132), Václava Stratila (s. 133), Ludmily Jiřincové (s. 133, 134), Vladimíra Vévody (s. 133–134), Pavly Buzkové (s. 134–135), Miloše Dvořáka (s. 135–137), Jana Zahradníčka, Ladislava Jehličky (s. 137), Kamila Bednáře (s. 137–138), Jana B. Čapka (s. 138–140), Ivana Diviše (s. 140, 141–143) a Vlastimila Vokolka (s. 141), a výbor oboustranné korespondence z let 1967–1971 (s. 143–156) se Svazem čs. spisovatelů (s. 145, 146, 148, 149, 153, 155–156), Lidovou demokracií (s. 146–147), Českým literárním fondem (s. 152, 156) a Svazem českých spisovatelů (s. 154–156). Uspořádal a komentoval Robert Krumphanzl.]

Sedm
MATOUŠEK Ivan
Slzavé údolí, s. 157–171. [Próza k 7 autorovým fotografiím z cesty, foto Ivana Hamplová.]

MATOUŠEK Ivan
Zachovat okamžiky utrpení (se spisovatelem a malířem Ivanem Matouškem hovoří Michal Schindler), s. 172–174. [Rozhovor.]

CUDLÍN Karel
Fotografie, s. 175–186. [13 snímků z 90. let pořízených na Sinaji, Ukrajině, v Praze, při odchodu sovětské armády z Československa, a dále fotografie z Jabločka, Polska a Jerusaléma.]

Propasť Macocha na Moravě (s. 187–225)

CIESLAR Jiří
Propasť, s. 189–196. [Esej o Macoše a Karlu Absolonovi. Doplněno dobovými fotografiemi, kresbami a mapami.]

ABSOLON Karel
Propasť Macocha na Moravě, s. 197–222. [Ze stejnojmenné knihy vydané r. 1904 vybral Jiří Cieslar. Doplněno dobovými fotografiemi, kresbami a mapami.]

PODROUŽEK Adolf
Propasť Macocha, s. 223–225. [Ze stejnojmenné knihy vydané r. 1896 vybral Jiří Cieslar. Doplněno dobovými fotografiemi, kresbami a mapami.]

HONCOOPOVÁ Helena
Japan v knihách Joe Hlouchy, s. 227–253. [Studie s kapitolami Hloucha na vlnách japanofilie, Joe Hloucha ještě jako Josef, Joe Hloucha – spisovatel, Hloucha cestovatel, Hloucha sběratel, Hlouchova sbírka knih, O zoufalství kurátorském a Museum Hlouchových snů?. Doprovozeno reprodukcemi děl ze Sbírky asijského umění NG v Praze. Foto Blanka Lamrová.]

WERNISCHOVÁ Helena
Úrodná Melancholie (s Helenou Wernischovou hovoří Viktor Šlajchrt), s. 255–266. [Rozhovor o autorčiných kreslených novinách z let 1974–1984; doprovozeno faksimile novin.]

Stavíme nový svět (s. 267–312)

BREZINA Ivan
Úvodem, s. 269–270. [Úvodní poznámka k výboru z českých čítanek od konce 19. století do 70. let 20. století s reprodukcemi vybraných obálek a stránek.]

Stavíme nový svět aneb Proměny české čítanky, s. 271–312. [Výbor z českých čítanek od konce 19. století do 70. let 20. století uspořádal napsal Ivan Brezina.]

Spisy – Jiří Mrázek, Jan Placák (s. 313–374)

REJŽEK Jan
Pár slov úvodem, s. 315. [Poznámka k ukázkám ze spisů, které o čs. občanech vedla Státní bezpečnost.]

Agenturní svazky StB „Úderník“ a „Kobra“ (ze spisů vedených na Jiřího Mrázka), s. 317–345. [Ukázky připravili Jan Rejžek a Jiří Mrázek.]

DRDA Adam
Nad spisem, který vedla Státní bezpečnost na Jana Placáka, s. 347–349. [Článek o agenturních svazcích StB.]

Ze spisu, který Státní bezpečnost vedla na Jana Placáka, s. 351–374. [Ukázky vybral Adam Drda.]


 

Revolver Revue 39, leden 1999


MARTÍNEK Lubomír
Větrná fata morgana, s. 5–16. [Povídka, datováno v Paříži duben–květen 1995.]

MALIJEVSKÝ Igor
Povídky, s. 18–38. [Prózy Vernisáž (s. 18–22) a Kolo (s. 22–38), doprovozeno autorovými fotografiemi.]

KARLÍK Viktor
Centrum periferie, s. 39–56. [22 barevných reprodukcí obrazů z let 1997–1998; reprofoto Robert Portel. S fotografickým autoportrétem V. K.]

Jan Rychlík: Deník 1955 (s. 57–108)

RYCHLÍK Jan
Vzpomínky na mého otce, s. 59–63. [Článek o Janu Rychlíkovi.]

RYCHLÍK Jan
Deník 1955, s. 64–102. [Záznamy od 1. 1. do 20. 4. 1955.]

DORŮŽKA Lubomír
Věčné otázky Ahasvera z padesátých let, s. 103–108. [Článek o skladateli Janu Rychlíkovi.]

Pro RR
NOVÁK Ladislav
Šest topologických dvojlistů, s. 109–121. [Série kreseb a textů.]

STASIUK Andrzej
Povídky, s. 123–139. [Prózy Kovář Kruk (s. 125–127), Košciejný (s. 127–130), Hospoda (s. 130–133, Noc (s. 133–136) a Maryška (s. 137–139) vybrala a z polštiny přeložila a biografickou poznámkou opatřila Jolanta Kamiňska. Foto autora archiv.]

rr interview
KOLÁŘ Viktor
Než vytáhnu foťák, musím vědět, co chci (s Viktorem Kolářem hovoří Viktor Karlík), s. 141–174. [Datováno říjen 1998, zpracovala Terezie Pokorná. Publikováno s 11 Kolářovými fotografiemi z let 1964–1985. Foto K. K. Karel Cudlín.]

Sedm
CIESLAR Jiří
Hlas deníku, s. 175–192. [Komentáře k sedmi záběrům z filmu Roberta Bressona Deník venkovského faráře; s úvodní autorovou poznámkou. Foto autora Karel Cudlín.]

Gertruda Gruberová-Goepfertová (s. 193–219)

DOLEŽAL Miloš
Gertruda Gruberová-Goepfertová, s. 195; podepsáno M. D. [Úvod k bloku.]

GRUBEROVÁ-GOEPFERTOVÁ Gertruda
Jste jako lesní víla, vidíte pod zem!, s. 197–214. [Z autorčina vyprávění a korespondence vybral a zaznamenal Miloš Doležal. Reprodukce 8 černobílých a 11 barevných autorčiných výtvarných děl. Foto archiv autorky a Robert Portel.]

HIRŠAL Josef
Dívka z křišťálu, s. 216–218. [Vzpomínka na Gertrudu Gruberovou-Goepfertovou. Zaznamenal Miloš Doležal.]

VIMROVÁ-MÁLKOVÁ Alena
S Gertrudou Gruberovou, s. 218–219. [Vzpomínka na Gertrudu Gruberovou-Goepfertovou. Zaznamenal Miloš Doležal.]

Jan Hísek: Apokalypsa (s. 221–239)

HÍSEK Jan
Sedm otázek pro Jana Híska, s. 223–225. [Redakční rozhovor (nepodepsáno).]

HÍSEK Jan
Apokalypsa, s. 226–239. [Cyklus 7 grafických listů publikovaný s úryvky ze Zjevení Janova. Foto autora Karel Cudlín.]

Nevšední případ nevyléčitelné kosmofrenie (s. 241–299)

BORECKÝ Vladimír
Nevšední případ nevyléčitelné kosmofrenie, s. 243–270. [Studie o díle Jana Lukeše s kapitolami Jazyk marťanů, Formózština a umělé jazyky, Neofázické glosolálie psychotiků, Básnické neoformace, Ludismy, Geneze išhovského komplexu, Tajemný Wladimir X, Neurčitá diagnóza aneb Ztracený život, Filolog, reformátor, vynálezce, skladatel, romanopisec a básník, Lux redivivus (datováno leden 1991) a Dodatek z roku 1998.]

LUKEŠ Jan
Z tvorby, s. 271–299. [Výbor z textů Jazykové skupiny planetoidu Thetis (s. 271–273), Stručná išhovská mluvnice (s. 273–277), Oženil jsem se s nepozemšťankou (s. 277–281), Lipany (s. 281–289) a faksimile rukopisů. Připravil Vladimír Borecký.]

MAZAL Tomáš
Několik poznámek ke genezi románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále, s. 301–309. [Článek o vzniku Hrabalovy prózy z r. 1971, datováno březen 1998. Doprovozeno fotografiemi některých reálií autorových textů.]

POKORNÝ Jindřich
Kádrový posudek si každý napsal sám (s Jindřichem Pokorným hovoří Adam Drda a Viktor Karlík), s. 311–333. [Rozhovor datovaný v říjnu 1998. Foto J. P. Karel Cudlín.]

Ministerstvo vnitra – přísně tajné (ze spisu, který na Petra Placáka vedle Státní bezpečnost), s. 335–359. [Ukázky z policejního archivu, s komentářem P. P.]

Čtyři procenta deviantů, s. 360–369. [Ukázky z materiálů archivu ministerstva vnitra o občanech, kteří Státní bezpečnost informovali v r. 1988 o letácích Českých dětí. Vybral a úvod (s. 360) napsal Petr Placák.]