Jmenná bibliografie RR
Bibliografie obsahů RR

Revolver Revue 40, květen 1999

 

NEDVĚD Jan
Život naruby (glosář), s. 5–13. [17 básní z let 1997–1998. Foto autora Karel Cudlín.]

PITLACH Milan
Poselství / Messages, s. 15–43. [27 snímků fotografického cyklu od 70. do 90. let; doprovozeno autorovým úvodem (s. 16).]

KREMLIČKA Vít
Dobračina noci, s. 45–66. [Povídka. Foto autora Karel Cudlín.]

Pro RR
RÓNA Jaroslav
Umanuté kresby, s. 67–80. [Série kreseb doprovozená autorovými komentáři a úvodem (s. 68).]

MATOUŠEK Ivan
Slavnost od mramorové vily, s. 81–99. [Ukázka z rukopisu románu Spas; doprovozeno komentářem Jana Šulce (s. 99). Foto autora Karel Cudlín.]

Pavel Brázda: Pestré hlavy (s. 101–120)

DOLEŽAL Miloš
Kramářská píseň č. I a II, s. 102–105. [Verše k otevření a zakončení výstavy Pavla Brázdy v listopadu 1998 v karlínské galerii Litera.]

BRÁZDA Pavel
Pestré hlavy, s. 106–120. [Reprodukce 12 obrazů stejnojmenného cyklu, vystaveného v listopadu 1998 v karlínské galerii Litera, a 7 fotografií z výstavy. Foto Robert Portel.]

Adresát Bedřich Fučík (s. 121–194)

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Adresát Bedřich Fučík, s. 123–124. [Úvod k výboru Fučíkovy korespondence. Foto B. F. archiv.]

BINAR Vladimír
Zpráva o vztazích Jakuba Demla a Bedřicha Fučíka, s. 125–126. [Úvod k výboru Demlových dopisů Fučíkovi z 20. až 40. let.]

DEML Jakub
Listy Bedřichu Fučíkovi, s. 126–144. [Výbor 24 dopisů z 20. až 40. let. Na s. 142–144 publikován Demlův text Bedřichu Fučíkovi pozdravení! z r. 1949. Dopisy komentoval Vladimír Binar.]

DURYCH Jaroslav
Listy Bedřichu Fučíkovi, s. 145–172. [Výbor 25 dopisů z let 1932 až 1936, včetně 9 Fučíkových dopisů Durychovi. Dopisy komentovala Zuzana Dětáková.]

HRUBÍN František
Listy Bedřichu Fučíkovi, s. 172–186. [Výbor 16 dopisů z let 1935 až 1950. Dopisy komentovala Zuzana Dětáková.]

HOLAN Vladimír
Listy Bedřichu Fučíkovi, s. 187–190. [Výbor 7 dopisů z let 1935 až 1975, včetně 1 Fučíkova dopisu Holanovi. Dopisy komentovala Zuzana Dětáková.]

SEIFERT Jaroslav
Listy Bedřichu Fučíkovi, s. 191–194. [Výbor 5 dopisů z let 1935 až 1979, včetně 2 Fučíkových dopisů Seifertovi. Dopisy komentovala Zuzana Dětáková.]

Sedm
LUKEŠ Zdeněk
Sedm staveb, s. 195–209. [Komentáře ke stavbám Kaple Technické university v Otaniemi (Finsko 1957), Vila Tugendhat (Brno 1929–1930), Kolektivní dům v Moskvě (1928–1930), Divadlo v Ústí nad Orlicí (1939–1945), Kostel sv. Michala na blatech (Slovinsko 1925–1939), Yale Center for British Art (New Haven, Connecticut 1969–1974) a Předváděcí síň firmy Olivetti (Benátky 1957); s úvodní autorovou poznámkou.]

rr interview
CHUDOŽILOV Petr
...všechno ostatní je virtuální realita! (korespondenční rozhovor Andreje Stankoviče s Petrem Chudožilovem), s. 211–231. [Rozhovor. Foto P. Ch. Karel Cudlín.]

ANDĚL Jaroslav
Normalizace, s. 233–246. [Koláž autorových fotografií a novinových titulků ze 70. let.]

Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (s. 247–298)

POKORNÁ Terezie
Na následujících stránkách..., s. 249. [Úvod k bloku o výstavě z roku 1989.]

VAŠÍČEK Pavel
Nechával jsem tomu volný průběh (s Pavlem Vašíčkem hovoří Terezie Pokorná), s. 250–256. [Interview o výstavě.]

Vinohradská tržnice ve vzpomínkách účastníků, s. 257–288. [Vzpomínají Michal Blažek (s. 257), Tomáš Cejp (s. 257–261), Michal Cihlář (s. 262), Jiří David (s. 264–265), Roman Dvořák (s. 265), Jiří Hlína (s. 265–267), Martin Janíček (s. 267), Viktor Karlík (s. 267–270), Svatopluk Klimeš, Jana Kremanová, Antonín Kysela (s. 270), Jiří Luhan (s. 270–272), Martin Mainer (s. 272), Ivan Matoušek (s. 272–273), Michal Matzenauer (s. 273), Jan Merta (s. 273–274), Pavel Míka (s. 275), Aleš Najbrt (s. 276), David Němec (s. 276–277), Rudolf Němec, Jan Novák (s. 277), Věra Nováková (s. 277–280), Petr Pouba, Veronika Richterová (s. 280), Michal Singer (s. 280–282), František Skála (s. 282), Petr Šmaha (s. 282–283), Kateřina Štenclová (s. 283–284), Iva Vodrážková (s. 284–285), Karel Vostárek (s. 285–287), Radan Wagner (s. 287–288), Josef Žáček (s. 288) a Pavel Brázda v eseji Od výstavy pod Tržnicí do Veletržního paláce (s. 289–298).]

PECHOVÁ Věra
Dopisy ze Súdánu, s. 299–330. [Listy adresované v letech 1976–1985 otci ze Súdánu do Československa, s úvodní autorčinou poznámkou. Vybrala, k vydání připravila a ediční poznámku (s. 330) napsala Marcela Pittermannová.]

Franc Frances (s. 331–360)

FRANCES Franc
Policii jsem využíval jako opisovače (s Francem Francesem hovoří Viktor Karlík), s. 333–341. [Interview datované v únoru 1999. Foto F. F. Karel Cudlín.]

FRANCES Franc
Ukázky, s. 342–360. [Reprodukce stránek z autorových samizdatových Novin Noc a úryvky z textu Prohlas.]

StB a šedá zóna, s. 361–373. [Výbor ze spisu, který o Janu Rejžkovi vedla Státní bezpečnost. Úvod (s. 362) napsal J. R.]

 

Revolver Revue 41, září 1999


NOVÁK Ladislav
Čtveřice (z nových básní pro Acnavi), s. 5–9. [4 básně z ledna a února 1999.]

Jiří Štourač: Kytice (s. 11–25)

ŠTOURAČ Jiří
Kytice, s. 12–24. [Ilustrace k Erbenově sbírce.]

ŠTOURAČ Jiří
O ilustracích, s. 25. [Text k vlastním ilustracím Erbenovy Kytice.]

HALMAY Petr
Umělé květiny, s. 27–43. [Povídka. Foto autora Karel Cudlín.]

Sedm
KREMLIČKA Vít, s. 45–59. [Texty k fotografiím s názvy Vana, Hudební nástroje, Železniční most, Ladar, Vzpomínka na Tuscedo Moon, Whisky Tullamore Dew a Pivní lahev typu Euro.]

BINAR Vladimír
Číňanova pěna, s. 61–79. [Próza datovaná v Praze 1976–1977, 1981, poprvé vydaná v samizdatové edici Rukopisy VBF 1981. Doprovozeno autorovou koláží ze smz. vydání (s. 62).]

rr interview
BINAR Vladimír
Žít na majáku v Nuslích (s Vladimírem Binarem hovoří Zuzana Dětáková a Michael Špirit), s. 81–97. [Rozhovor; datováno v Praze, březen–červen 1999. Foto V. B. Karel Cudlín.]

Pro RR
BABÁK Petr
Šárčina sbírka, s. 99–115. [Výtvarný projekt; s úvodní autorovou poznámkou. Foto Václav Jirásek.]

Karlín (s. 115–147)

LUKEŠ Zdeněk
Třikrát v Karlíně, s. 116–124. [Třídílný text o pražské čtvrti, zejm. o působení v archivu architektury Národního technického muzea v Invalidovně.]

HAVLOVÁ Ester
Karlín, s. 125–144. [Fotografie.]

TŘEŠŇÁK Vlastimil
Karlín East Side. (Nejen) o Karlíně s Vlastou Třešňákem rozmlouvá Zdeněk Lukeš, s. 145–147. [Rozhovor datovaný v Měchenicích v červnu 1999. Foto autora Karel Cudlín.]

Ladislav Dvořák (s. 149–234)

DVOŘÁK Ladislav
Sentence. Ad Chronos a Kairos, s. 151–172. [Prózy a zápisy z 50. až 70. let. K vydání připravil Robert Krumphanzl.]

KRUMPHANZL Robert
Ad: Sentence. Ad Chronos a Kairos, s. 172–174; podepsáno R. K. [Ediční poznámka k textům Ladislava Dvořáka.]

KRUMPHANZL Robert
„...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry“ (Ladislav Dvořák ve vzpomínkách, ohlasech a dokumentech), s. 175. [Úvodní poznámka ke vzpomínkám na Ladislava Dvořáka (s. 175–234). Do bloku přispěli Ladislav Novák (Ryzí básník, můj nezapomenutelný přítel Ladislav Dvořák, s. 175–177), Ivan Slavík (Zelená léta s Ladislavem Dvořákem, s. 177–178), Drahomír Šajtar (Tího, učiň mne bleskem, s. 178–185), Josef Suchý (Vzpomínání na básníka, s. 185–186), Dagmar Burešová (Měla jsem v životě štěstí..., s. 187–188), Jiří Němec (S Láďou Dvořákem..., s. 188–189), Zbyněk Hejda (Moje první setkání..., s. 189–190), Ladislav Dvořák jr. (Táta je tu, s. 192–194), Josef Topol (Ladislav Dvořák, s. 194–199), Miloslav Žilina (Ladislavu Dvořákovi salutem, s. 199–200), Vladimír Justl (Střípky, s. 200–202), Jana Štroblová (Můj autor, s. 205–206), Andrej Stankovič (Láďa Dvořák – člověk z okrajového času, s. 206–208), Emanuel Mandler (Ladislav Dvořák v mé paměti, s. 208–212), Václav Černý (Milý příteli..., s. 213), Mojmír Trávníček (Tvorbu Ladislava Dvořáka..., s. 213–215), Jan Vladislav (Jak hromady pobitých ptáků, s. 215–216), Václav Havel (Na otázku..., s. 217), Helena Glancová (Vybavuji si..., s. 217–218), Jindřich Pokorný (Vzpomínka na Ladislava Dvořáka, s. 218–221), Marie Kostohryzová (Básník ve Slovanské knihovně, s. 222–223), Ivan M. Jirous (Autodafé, s. 223–225), Tomáš Kafka (Kam chodí slunce spát, s. 225–227), Marie Rút Křížková (Když odchází básník, s. 227–230), Zdeněk Kirschner (Ladislav Dvořák et alii aneb Slavín neoslavených, s. 230–234). Koláž je doplněna úryvky z knih Václava Černého Paměti III (1992), Josefa Hiršala a Bohumily Grögerové Let let 1 (1993), Jana Zábrany Celý život (1992), Jaroslava Putíka Odysea po česku (1993) a dále z článků a recenzí Karla Hrácha (Květen č. 12/1957–1958), Františka Buriánka (LtN č. 3/1959), Jiřího Opelíka (Host do domu č. 1/1959, č. 5/1965 a LtN č. 22/1966), Vladimíra Dostála (Kultura č. 3/1959), Jiřího Pištory (Tvář č. 5–6/1964), Rudolfa Matyse (Práce 13. 6. 1965), Zdeňka Kožmína (Plamen č. 7/1965), Karla Miloty (Plamen č. 6/1966), Vladimíra Karfíka (Orientace č. 3/1966), Miloše Vacíka (Rudé právo 19. 8. 1966), Jana Zábrany (v knize S. Jesenina Lyrika), Zdeňka Urbánka (LtN č. 33/1990), Milana Uhdeho (smz. Obsah č. 6/1987) a z dopisu Františka Jungwirtha (Věře Dvořákové 14. 7. 1994).]

KOLÁŘ Viktor
Pokus o rekonstrukci mého semináře o fotografickém dokumentu, s. 235–250. [Esej na téma Iniciace a interpretace. Seminář se konal 13. 3. 1999 na Katedře fotografie pražské FAMU; datováno v dubnu 1999. Doprovozeno fotografiemi J. H. Lartiguea, R. Capy, Weegeho, H. Cartier-Bressona, D. Arbusové, R. Franka, J. Koudelky a M. Parra.]

Žalujeme v Norimberku (s. 251–290)

POKORNÝ Jindřich
Žalujeme v Norimberku, s. 253–255; podepsáno J. P. [Úvod k výboru ze stejnojmenné knihy Ivana Herbena (1946).]

HERBEN Ivan
Žalujeme v Norimberku, s. 256–280. [Výbor z knihy vydané v roce 1946 připravil Jindřich Pokorný.]

POKORNÝ Jindřich
Příliš mnoho na jeden život (Poznámky k norimberské reportáži Ivana Herbena), s. 281–290. [Studie.]

Ze spisů StB (s. 291–303)

DRDA Adam
Signální svazek Byt, případ Michala Hýbka a František Jim Akord Homér Čert Horáček, s. 292–298. [Komentář k ukázkám ze spisů, které StB vedla o M. H. a Miloslavu Maškovi.]

HÝBEK Michal
Když člověk někoho udá, tak si to moc dobře pamatuje (s Michalem Hýbkem hovoří Adam Drda, s. 299–303. [Datováno v Praze, červen 1999.]

Bibliografie RR 32–41, s. 306–334. [Soupis příspěvků otištěných v RR 32–41.]


 

Revolver Revue 42, leden 2000


ČERVENKA Miroslav
Na jedno použití, s. 5–12. [Dvanáct básní. Foto autora Karel Cudlín.]

ŠTOCHL Josef
Každý bude vybaven čidlem, s. 13–19. [Čtyři básně z let 1998–1999. Foto autora Karel Cudlín.]

Pro RR
DZURKO Rudolf, s. 21–35. [Soubor řezeb; foto Robert Portel.]

KRÖPER Andreas
Dopisy z nového světa (Výběr), s. 37–49. [Výbor z próz (viz též RR č. 45/2001). Foto autora Yvona Odrazilová.]

DRÁBEK Miroslav
Ztratil se dědeček, s. 51–73. [Próza. Foto autora Karel Cudlín.]

TYPLT Jaromír
V tu ránu napříč pohromou, s. 75–92. [Próza, datováno 1993–1995 (1998–1999). Foto autora Stanislav Chlup.]

HÁJÍČEK Jiří
Melancholické lístečky z podzimních stromů demokracie, s. 93–104. [Próza. Foto autora Karel Cudlín.]

PLACÁK Petr
Wilder Freiger, s. 105–115. [Próza doprovozená 3 autorovými fotografiemi, datováno 15. 8. 1999.]

KOLOC Miroslav
K. H. Mácha: ...v krajinu tichou kráčí sen, s. 117–126. [Článek o reálném krajinném předobraze Máchova Máje; doprovozeno dvěma reprodukcemi ilustrací k Máji. Foto archiv autora.]

SANER Hans
Umět zemřít, s. 127–133. [Článek o smrti Karla Jasperse. Z německého originálu Sterben können, publikovaného ve sborníku Erinnerungen an Karl Jaspers (München 1974), přeložila Viola Jedličková-Fischerová.]

Hanes Reegen (s. 135–157)

KARLÍK Viktor
Hanes Reegen (17. 5. 1922 – 2. 7. 1952), s. 136; podepsáno V. K. [Ediční a bibliografická poznámka k 22 kresbám H. R.]

REEGEN Hanes
Neznámé práce, s. 137–157. [22 reprodukcí kreseb z let 1939–1950–51 H. R; na s. 157 připojen dopis H. R. rodičům.]

Jakub Deml: Solitudo (s. 159–177)

KRUMPHANZL Robert
Ladislav Dvořák a Jakub Deml (a jiní), s. 160–167. [Úvodní studie editora edice německy psaných básní J. D. Solitudo (Tasov 1934) a překladu Ladislava Dvořáka uloženého v Literárním archivu Památníku písemnictví v Praze.]

DEML Jakub
Solitudo , s. 168–177. [Paralelní edici německy psaných básní J. D. Solitudo (Tasov 1934) a překladu Ladislava Dvořáka uloženého v Literárním archivu Památníku písemnictví v Praze připravil Robert Krumphanzl.]

DVOŘÁK Ladislav
Jakub Deml – Solitudo, s. 168–177. [Překlad německy psaných básní J. D. Solitudo (Tasov 1934); dle strojopisu uloženého v Literárním archivu Památníku písemnictví v Praze připravil Robert Krumphanzl.]

Bedřich Fučík – Vladimír Binar: Zpráva o uspořádání Díla Jakuba Demla (s. 179–241)

ŠPIRIT Michael
Dílo Jakuba Demla..., s. 180–181; podepsáno M. Š. [Úvod k edici Zprávy o uspořádání Díla Jakuba Demla, kterou v souvislosti s kompletním vydáním Demlova díla ve strojopisné edici Rukopisy VBF v r. 1981 samizdatově zveřejnili Bedřich Fučík a Vladimír Binar.]

FUČÍK Bedřich – BINAR Vladimír
Zpráva o uspořádání Díla Jakuba Demla, s. 181–241. [Studie; vznikla v souvislosti s kompletním vydáním Demlova díla ve strojopisné edici Rukopisy VBF v r. 1981.]

rr interview
BLAŽEK Michal
Běda umělcům, kteří na to skočí (s Michalem Blažkem hovoří Viktor Karlík), s. 243–254. [Rozhovor; datováno listopad – prosinec 1999, zpracovala T. P. (=Terezie Pokorná). Foto M. B. Karel Cudlín.]

BLAŽEK Michal
Práce z let 1978–1999, s. 255–266. [Černobílé fotografie objektů a akcí. Foto Michal Bambruk, Hynek Holomek, Petr Králík, Jiří Krejčí a Dan Závorka.]

BLAŽEK Michal
Tento text z roku 1982…, s. 267. [Úvodní poznámka k článku Zdeňka Palcra.]

PALCR Zdeněk
Giacomettiho postřeh (Pracovní verze, leden 1982), s. 267–269. [Pracovní verze článku o vztahu mezi objektem a sochou; datováno leden 1982.]

LUKEŠ Zdeněk
Vladimír Karfík vypráví, s. 271–310. [Rozhovor s architektem. Datováno v Praze 17. října 1987. Připravil, úvodem a poznámkami opatřil Zdeněk Lukeš. Doprovozeno archivními fotografiemi.]

Sedm
BORECKÝ Vladimír, s. 311–325. [Text k fotografiím s kapitolami Lenormandky, Nadja, Lamezon, Máchovská krajina, Gaston Bachelard, Hlava a Dopis. Foto Robert Portel.]

Miloslav Čapek: Tajný návrat (s. 327–348)

DUDKOVÁ Veronika
Na následujících stránkách přinášíme..., s. 328. [Poznámka editorky k třem ukázkám ze strojopisného textu Miloslava Čapka nazvaným Tajný návrat, Výslechy a Soud.]

ČAPEK Miloslav
Byli jsme nejhloupější a nejnaivnější lidé v této zemi (s Miloslavem Čapkem hovoří Veronika Dudková), s. 329–330. [Rozhovor o protikomunistickém odboji. Foto archiv autora.]

ČAPEK Miloslav
Tajný návrat, s. 331–348. [Tři ukázky ze strojopisného textu nazvané Tajný návrat, Výslechy a Soud připravila a poznámkou doprovodila Veronika Dudková.]


 

Revolver Revue 43, květen 2000


DOLEŽAL Miloš
Z přelomů, s. 5–12. [Čtrnáct básní. Foto autora Karel Cudlín.]

HAUKOVÁ Jiřina
Litanie k Bohu a lidem, s. 13–24. [Verše. Foto autorky Karel Cudlín.]

SUDA Kristián
Závorky, s. 25–36. [Básnická sbírka. Foto autora Karel Cudlín.]

Pro RR
STŘÍŽEK Antonín
Kresby, s. 37–48. [Jedenáct kreseb z let 1993–2000.]

MARTÍNEK Lubomír
Faux pas, s. 49–66. [Povídka.]

Ladislav Sýkora (s. 67–76)
FIŠER Marcel
Zdálo by se..., s. 68. [Průvodní slovo k linorytům Ladislava Sýkory.]

SÝKORA Ladislav
Práce z posledních let, s. 69–76. [Osm linorytů z let 1998–1999. Foto Robert Portel.]

Josef Frič (s. 77–100)

FRIČ Josef
Halali, s. 79–91. [Výbor z básníkovy pozůstalosti připravil Robert Krumphanzl. Foto archiv Jany Fričové.]

SOKOL Václav
Vzpomínka na Josefa Friče, s. 92–96. [Vzpomínka na Josefa Friče. Na s. 95 připojena reprodukce titulního listu sbírky Josefa Friče Umělé květiny (1937) od Aloise Wachsmana. Foto J. F. se ženou Kamilou archiv Václava Sokola.]

BORKOVEC Petr
Rytíř už není rytíř, s. 96–97. [Článek o Josefu Fričovi.]

KRUMPHANZL Robert
„Čtenářský ohlas byl malý“ (Několik poznámek k dílu Josefa Friče), s. 97–99. [Článek o díle Josefa Friče.]

KRUMPHANZL Robert
Poznámka, s. 100; podepsáno R. K. [Poznámka editora k bloku textů J. F. a o J. F.]

Sedm
BLAŽEK Michal
5 + 2, s. 101–115. [Pět komentářů k dílům Otto Gutfreunda: objektu Drobnohled (1924), spolupráce arch. Machoň, figurkám Voják z roty Nazdar (1924–1925) a Ruský legionář (1924–1925), modelu pomníku T. G. Masaryka pro Hradec Králové (1926), pětikorunové minci (1925) a Studii pro atiku Škodových závodů v Praze v Jungmannově ulici a dva komentáře k soše Panny Marie poškozené povodní a soše Maria Kotrby Loď. Foto Petr Králík, Michal Blažek, Jakub Sobotka a archiv.]

rr interview
VACHTOVÁ Ludmila
Každý máme svoje lobby (s historičkou umění Ludmilou Vachtovou hovoří Terezie Pokorná a Viktor Karlík), s. 117–132. [Rozhovor; datováno podzim 1999. Doprovozeno fotografiemi z archivu A. Fárové, foto L. V. Karel Cudlín.]

Jan Křížek (s. 133–149)

PRAVDOVÁ Anna
„Já jsem otevřel novou cestu, po mně přijdou další, kteří ji rozšíří a povedou dál“, s. 135–146. [Studie o výtvarníkovi Janu Křížkovi. Doprovozeno reprodukcemi výtvarných prací J. K. ze sbírky Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Foto J. K. archiv.]

ZEMINA Jaromír
Jan Křížek, s. 146–149. [Článek o výtvarníkovi Janu Křížkovi zveřejněný též na pozvánce k výstavě J. K. v Galerii Zdeňka Sklenáře v říjnu 1999. Doprovozeno reprodukcemi výtvarných prací J. K. ze sbírky Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Foto J. K. archiv.]

Josef Vohryzek (s. 151–204)

VOHRYZEK Josef
Mám dojem, že už mi vůbec nepřibývá let, s. 153–198. [Vzpomínky Josefa Vohryzka; text vznikl na základě rozhovoru J. V. s Annou Lorencovou v únoru a březnu 1991. Ediční poznámkou uvedl a šestiřádkovou bibliografickou poznámkou doprovodil (s. 198) Michael Špirit (nepodepsáno). Foto J. V. Geir Bølstad.]

VOHRYZEK Josef
Václav Černý o rasismu, s. 199–203. [Recenze knihy Václava Černého Rasismus, jeho základy a vývoj (1939, 2. vyd. 1996), zveřejněná poprvé v Literárních novinách č. 1/1997, zde o vysvětlivky doplnil a šestiřádkovou ediční poznámkou uvedl Michael Špirit (nepodepsáno).]

MAZÁČOVÁ Stanislava
Asi na to měl nějaké vzpomínky, s. 203–204. [Vzpomínka na Josefa Vohryzka.]

Viktor Munk (s. 205–265)

KARLÍK Viktor
Na následujících stránkách otiskujeme..., s. 206; podepsáno V. K. [Úvodní poznámka k bloku. Foto V. M. archiv rodiny.]

PAŘÍK Arno
Viktor Munk, s. 207–212. [Článek o díle Viktora Munka. Foto V. M. archiv rodiny.]

MUNK Viktor
Obrazy, kresby, s. 213–232. [Reprodukce patnácti obrazů a devíti kreseb Viktora Munka. Foto Jiří Kovanic a Archiv Židovského muzea v Praze. Foto V. M. archiv rodiny.]

MUNK Viktor
Rozhovor s Viktorem Munkem (připravila Anna Lorencová), s. 233–247. [Pořízeno pro archiv vzpomínek Židovského muzea v Praze, rozhovor přepsala Marie Lisová; datováno 9. 11. 1994. Doplněno fotografiemi z archivu rodiny.]

VAJCHR Marek
Poznámka k výboru z deníku Viktora Munka, s. 248–249. [Poznámka editora. Foto V. M. archiv rodiny.]

MUNK Viktor
„Všední může být jen náš pohled“, s. 249–265. [Výbor z deníku Viktora Munka uspořádal Marek Vajchr. Foto V. M. archiv rodiny.]

Jürgen Serke – Hans Natonek (s. 267–313)

DUDKOVÁ Veronika
Na následujících stránkách přinášíme..., s. 268. [Poznámka překladatelky k ukázce z knihy Jürgena Serkeho Böhmische Dörfer (1987), též o připojeném překladu ukázek z románu Ulice zrady (1982) Hanse Natonka.]

SERKE Jürgen
Hans Natonek – „Kolikrát může člověk začínat nový život“, s. 269–301. [Ukázka z knihy Jürgena Serkeho Böhmische Dörfer (1987) o Hansi Natonkovi. Přeložila a poznámkou doprovodila Veronika Dudkové. Foto J. S. archiv.]

NATONEK Hans
Ulice zrady (ukázka), s. 303–313. [Ukázka z románu Hanse Natonka Ulice zrady (1982), vybrala, z německého originálu přeložila Veronika Dudková. Foto H. N. repro z knihy Jürgena Serkeho Böhmische Dörfer.]

LUKEŠ Igor
Amerika je to, co si z ní člověk udělá (s historikem Igorem Lukešem hovoří Petruška Šustrová), s. 316–326. [Rozhovor o zážitcích a zkušenostech z emigrace.]


 

Revolver Revue 44, září 2000


FORMÁNEK Jaroslav
Ukradený půllitr, s. 5–15. [Povídka; s autorovou poznámkou na s. 15; datováno únor, březen 2000.]

BORKOVEC Petr
Básně, s. 17–23. [Jedenáct básní a jedna próza z let 1997–2000.]

STARÝ Milan
Klímův text mi od začátku připadal..., s. 26. [Úvodní poznámka ke comicsovému zpracování prózy Ladislava Klímy Donna Maria.]

STARÝ Milan
Ladislav Klíma: Donna Maria, s. 27–46. [Comicsové zpracování prózy Ladislava Klímy Donna Maria. Foto M. S. archiv autora.]

Jakub Deml: K Březinovi (s. 48–83)

DEML Jakub
K Březinovi, s. 48–82. [Deník z období 1900–1903. Pro samizdatovou edici Rukopisy VBF připravil v roce 1983 Vladimír Binar. Na s. 83 doprovozeno nepodepsanou redakční dvouřádkovou ediční poznámkou.]

BINAR Vladimír
Poznámka, s. 82–83. [Poznámka k vydání deníku Jakuba Demla K Březinovi, které V. B. připravil pro samizdatovou edici Rukopisy VBF; datováno v Praze 20. dubna 1983.]

Pro RR
BLAŽEK Jaroslav
Autoportréty, akty, s. 85–98. [Reprodukce pěti autoportrétů a osmi aktů.]

MARKVART Ivo
Tiché stopy přátel Emporia (Alois Dyk a originální kniha originálů), s. 99–114. [Článek o Aloisi Dykovi doprovozený kopiemi deseti stránek z originální knihy originálů Tiché stopy přátel Emporia, jejichž autory jsou Jan Konůpek (s. 106 a 109), Oldřich Menhart (s. 107), Karel Dyrynk (s. 108), Karel Čapek (s. 110), Jaroslav Horejc (s. 111), Josef Florian (s. 112–113) a Jakub Deml (s. 114). Fotografie z archivu autora. Foto Aloise Dyka a Jana Konůpka Vojtěch Dyk.]

Sedm
MARKS Luděk, s. 115–129. [Text ke kresbě Karla Liebschera Bezděz, kaple sv. Michala, Isenheimskému oltáři od Matthis Grünewalda, fresce ve Friedenskirche u Ludwigshaffenu (1932) od Maxe Slevogta, obrazu Edvarda Muncha, obrazu Jiřího Kmenta Francouzská ves (1996), obrazu Davida Bartoně Plynovod u Bílkova (1996), serigrafii Jiřího Laciny Dialog (1998) a fotografii Kostela sv. Kateřiny, Libotenice. Foto a repro-foto Roman Kursa.]

HEJZLAR Josef
Básníci světla aneb fenomén světla v čínském obraze krajiny, s. 131–146. [Studie o fenoménu světla v čínské obraze krajiny, doprovozeno reprodukcemi děl autorů: Ťü-žan, Fan Kchuan, Kuo Si, Wang Šeng, Ma Jüan, Mi Jou-žen, Kung Sien a Chuang Jung-jü.]

SOBOTKA Ivan
Skici, s. 147–160. [Reprodukce třinácti skic z let 1998–2000.]

Pavel Brázda – Závodníci (s. 161–192)

KARLÍK Viktor
Popáté po deseti letech, s. 162. [Úvodní bibliografická poznámka o dílech Pavla Brázdy v Revolver Revue. Též o výboru z cyklu obrazů P. B. Závodníci.]

BRÁZDA Pavel
Jsem taky závodník (s Pavlem Brázdou hovoří Viktor Karlík), s. 163–167. [Rozhovor o cyklu obrazů Závodníci, zpracovala T. P. (= Terezie Pokorná); datováno jaro 2000.]

BRÁZDA Pavel
Závodníci, s. 168–192. [Barevné reprodukce 25 obrazů z cyklu Závodníci, který vznikl v letech 1956–1958. Foto Robert Portel.]

rr interview
ČERNÝ Jindřich
Věci nabraly rychlý spád (s divadelním kritikem a historikem Jindřichem Černým hovoří Terezie Pokorná), s. 193–208. [Datováno zima, jaro 2000. Foto J. Č. Karel Cudlín.]

PITLACH Milan
Fotografie z Čech sedmdesátých let, s. 210. [Úvodní poznámka k cyklu 14 fotografií z let 1968–1978; datováno únor 2000.]

PITLACH Milan
Fotografie z Čech sedmdesátých let, s. 211–226. [Cyklus 14 fotografií z let 1968–1978.]

NAEGELE Jolyon
Česko očima Jolyona Naegeleho (s americkým novinářem hovoří Zdeněk Lukeš), s. 227–239. [Rozhovor o zkušenostech s Čechami a o práci v rozhlasových stanicích Hlas Ameriky a Rádio Svobodná Evropa; doplněn Lukešovou (nepodepsáno) úvodní biografickou poznámkou; datováno v Praze 3. února 2000. Foto J. N. Karel Cudlín.]

Björn Steinz: Fotografie (s. 241–255)

KOLÁŘ Viktor
Zpěv nevidomých a signály hráčů goal ballu (Fotografie Björna Steinze), s. 242–243. [Úvodní poznámka k fotografiím Björna Steinze; datováno duben 2000.]

STEINZ Björn
Fotografie, s. 244–255. [Tři černobílé fotografie z cyklu Nevidomí a téměř nevidomí zpěváci (1997–1999), devět černobílých fotografií ze série Goal Ball (1999).]

Prokop Drtina – Lépe zemřít ve stoje, než žít na kolenou (s. 257–322)

POKORNÝ Jindřich
Lépe zemřít ve stoje, než žít na kolenou, s. 259–264; podepsáno jp. [Úvod k bloku o Prokopu Drtinovi. Foto P. D. archiv.]

Dvakrát bez jediného výstřelu (Výbor ze spisu ZV 26 – MNVB/Vstb Praha, uvedený a doplněný výňatky z Pamětí vyšetřovance Prokopa Drtiny, posledního demokratického ministra spravedlnosti před rokem 1948), s. 265–313. [Výbor ze spisu, který o Prokopu Drtinovi vedla StB, připravil, ukázkami z Drtinových pamětí doprovodil a poznámkami opatřil Jindřich Pokorný. Připojena kopie jedné strany ze spisu.]

POKORNÝ Jindřich
Bez doznání (Hrdina proti osudu v době totality), s. 315–322. [Studie o Prokopu Drtinovi. Doprovozeno archivními fotografiemi.]


 

Revolver Revue 45, leden 2001


Jindřich Chalupecký: Umění a transcendence (s. 5–23)

TOPINKA Miloslav
Úvodem, s. 6–7. [Úvodní poznámka k přenášce Jindřicha Chalupeckého Umění a transcendence.]

CHALUPECKÝ Jindřich
Umění a transcendence (Přednáška), s. 7–23. [Přednášku, kterou za Jindřicha Chalupeckého přednesl Jean Clair 25. 7. 1977 na symposiu Marcel Duchamp – Rupture de la tradition ou Tradition de la rupture, připravil podle autorem korigovaného strojopisu a úvodní poznámkou doprovodil Miloslav Topinka; datováno 22. 2. 1977.]

Viktor Karlík: Linolea (s. 25–52)

HEJDA Zbyněk
S grafikou to Viktor Karlík zkoušel už před léty, s. 26–27. [Úvodní text k výběru z grafických prací Viktora Karlíka Linolea zveřejněný též v albu Linolea (2000).]

KARLÍK Viktor
Linolea, s. 28–52. [Výběr 25 grafických prací z cyklu Linolea, který vznikl v roce 2000.]

ZELENKA Jaromír
Osm dní v Hrabyni, s. 53–65. [Básnický cyklus, edičně připravil Robert Krumphanzl; dedikováno a datováno Mirkovi Kociánovi, září 1974. Foto autora Karel Cudlín.]

JIROUS Ivan Martin
Ubíječ labutí, s. 67–76. [11 básní. Foto autora Vítězslav Škorpil.]

Pro RR
NOVÁKOVÁ Věra, s. 77–91. [Výtvarné práce uvozené autorčinou poznámkou Do světa písmen jsem nahlédla v roce 1964... (s. 78).]

KRÖPER Andreas
Dopisy z nového světa (Výběr II), s. 93–104. [Pokračování výboru z próz (viz RR č. 42/2000).]

Per Gylfe (s. 105–124)

GYLFE Per
Z cyklu Transvestité, s. 106–111. [6 fotografií z cyklu roku 1998.]

SILVERIO Robert
Per Gylfe je švédský student..., s. 112–113; podepsáno R. S. [Článek o fotografovi Peru Gylfovi.]

GYLFE Per
Necenzuroval jsem vlastní pohled (s Perem Gylfem hovoří Robert Silverio), s. 113–116. [Rozhovor s fotografem.]

GYLFE Per
Z cyklu Praha, s. 117–124. [8 fotografií z cyklu Praha z roku 1999.]

BENÝŠEK Zbyněk
Tma, s. 125–142. [Povídka; datováno Praha 2000. Volně doprovozeno pěti autorovými obrazy. Foto archiv Z. B. Foto autora archiv.]

Sedm
DOLEŽAL Miloš
Leží, visí, stojí kolem psacího stolu, s. 143–159. [Text k fotografiím s kapitolami Hodinová rafie – ručička, Hole, Fotografie, Meditace, Hliněný krucifix, Kamenná valcha a Sněhulák; uvozeno autorovou sedmiřádkovou poznámkou. Foto Robert Portel a archiv autora. Foto autora Karel Cudlín.]

Egon Bondy (s. 162–188)

BONDY Egon
2000 (román), s. 163–186. [Prózu z let 1949–1950, která vyšla strojopisně v Edici Půlnoc (1951), připravil, komentoval a ediční poznámkou doprovodil Martin Machovec. Foto E. B. archiv Martina Machovce.]

MACHOVEC Martin
Ediční poznámka, s. 186–188. [Ediční poznámka k vydání prózy Egona Bondyho 2000 (román) z let 1949–1950, která vyšla strojopisně v Edici Půlnoc (1951). Doprovozeno fotografiemi E. B. s Milošem Černým a E. B. s Ivo Vodseďálkem z archivu Martina Machovce; datováno říjen 2000.]

Miloslav Chlupáč (s. 189–221)

CHLUPÁČ Miloslav
Dělali jsme si své (s Miloslavem Chlupáčem hovoří Viktor Karlík), s. 191–195. [Rozhovor se sochařem a malířem; datováno listopad 2000. Foto M. Ch. Karel Cudlín.]

CHLUPÁČ Miloslav
Sochy, s. 196–204. [Sochy z let 1957–1995. Foto archiv autora.]

CHLUPÁČ Miloslav
Miloslav Chlupáč o kresbě, s. 205. [Článek o kresbě, publikovaný již u příležitosti výstavy soch Zdeňka Palcra a kreseb Miloslava Chlupáče v roce 1997.]

CHLUPÁČ Miloslav
Kresby, s. 206–221. [Reprodukce šestnácti kreseb z padesátých až devadesátých let. Foto kreseb Robert Portel.]

CIESLAR Jiří
Chudý rybář (o náladě otázky, jež nespěchá na odpověď), s. 223–226. [Esej o obrazu Pierra Puvise de Chavannes Chudý rybář z roku 1881 reprodukovaném na s. 224; datováno duben 2000.]

Basil Bunting (s. 227–253)

BUNTING Basil
Čómei v Tojamě, s. 229–238. [Báseň, z angličtiny přeložil Petr Mikeš; datováno 1932. Doprovozeno autorovou poznámkou (s. 239). Repro foto autora – foto Jonathan Williams.]

BUNTING Basil
Poznámka Basila Buntinga k básni Čómei v Tojamě, s. 239. [Poznámku k básni B. B. Čómei v Tojamě (s. 229–238), přeložil Petr Mikeš. Repro foto autora Poetry Archive, Durham University Library.]

BUNTING Basil
Rozhovor s Basilem Buntingem (80 otázek, jež Basilu Buntingovi u příležitosti jeho osmdesátých narozenin položil Jonathan Williams), s. 240–253. [Rozhovor, z angličtiny přeložil Petr Mikeš; doprovozeno fotografiemi. Foto Petr Mikeš.]

HÁJEK Lubor
O osmi čínských „ošklivých obrazech“ ze sbírky Národní galerie, s. 255–278. [Studie o čínských figurálních obrazech Wang Kuana, Kuan Sioua, Luo Pchinga, Sü Pej-chunga a čtyřech anonymních ze sbírky Národní galerie. Doprovozeno reprodukcemi obrazů.]

rr interview
PAUL K.
Den, kdy na škole přednášel Hunter S. Thompson (s Paulem K. hovoří Ondřej Štindl), s. 279–295. [Rozhovor s rockovým hudebníkem Paulem Kopaczem poznámkami opatřil Ondřej Štindl. Foto P. K. archiv.]

Jiří Němec: Dopisy z Ruzyně (s. 297–347)

NĚMEC Jiří
Dopisy z Ruzyně, s. 299–336. [Dopisy, které psal Jiří Němec od června do prosince 1979 z vazební věznice v Praze-Ruzyni Daně a Pavle Němcové; ze strojopisné edice připravil, komentoval, ediční poznámku napsal (s. 337–338) a studií doprovodil Robert Krumphanzl (viz č. 189 a 190). Foto J. N. archiv.]

KRUMPHANZL Robert
Ediční poznámka, s. 337–338; podepsáno R. K. [Ediční poznámka k vydání Dopisů z Ruzyně (s. 299–336) adresovaných Jiřím Němcem v roce 1979 Daně Němcové a Pavle Němcové, které ze strojopisné edice připravil, komentoval a studií doprovodil editor (s. 339–347).]

KRUMPHANZL Robert
Zpráva o trestním řízení proti „pražské desítce“ (k Dopisům z Ruzyně Jiřího Němce), s. 339–347. [Studie editora Dopisů z Ruzyně Jiřího Němce (s. 299–336) o represivní akci s názvem Kmen, kterou vedla StB proti deseti členům Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných v roce 1979. Foto J. N. spolu s Václavem Havlem, Ottou Bednářovou, Petrem Uhlem, Jarmilou Bělíkovou, Ladislavem Lisem, Jiřím Dienstbierem, Danou Němcovou, Václavem Bendou a Václavem Malým archiv knihovny Libri prohibiti.]


 

Revolver Revue 46, květen 2001


STANKOVIČ Andrej
Šarišské haiku, s. 6–20. [Básně.]

FORMÁNEK Jaroslav
Francouzský rok (Srpen–Září), s. 23–45. [Próza, záznamy ze srpna a září 2000 (viz též RR č. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 a 54). Foto autora Ivan Kuťák.]

FISCHEROVÁ Viola
Matečná samota, s. 49–54. [Dvanáct básní. Foto autorky Karel Cudlín.]

BLAŽEK Michal
Lomografie, s. 56–68. [Dvanáct barevných fotografií doprovozených autorovým úvodem (s. 56.).]

HÁJÍČEK Jiří
Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku roku 1986, s. 71–81. [Próza. Foto autora Karel Cudlín.]

HÁJÍČEK Jiří
Neumím v tom moc chodit (rozhovor s Jiřím Hájíčkem), s. 82–84. [Rozhovor se spisovatelem připravil M. Š. (=Michael Špirit).]

Pro RR
MONOGRAMISTA T. D.
Schránky, s. 86–95. [Objekty z let 1997–1998 doprovozené autorovým úvodem (s. 86).]

HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw
Benátský portrét, s. 99–115. [Povídka; z polského originálu publikovaného v Sebraných povídkách (Opowiadania zebrane, Warszawa 1999) přeložila Helena Stachová. Datováno červen 1993. Foto autora Martin Přibyl.]

HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw
O sobě (z magnetofonového pásku), s. 116–128. [Úryvek ze vzpomínek; z polského originálu Najkrótszy przewodnik po sobie samym (Kraków 2000) vybrala a přeložila Helena Stachová.]

KOTRBA Marius
Může to být i v té soše (se sochařem Mariem Kotrbou hovoří Marcel Fišer), s. 131–135. [Interview. Foto M. K. Aleš Žanta.]

KOTRBA Marius
Sochy, s. 136–148. [Sochy z let 1991–1998. Foto archiv autora.]

Vzpomínky na terezínské ghetto (s. 149–198)

WEINSTEINOVÁ Charlota
Nevím, jak toto vyprávění začít..., s. 150–169.

STECKELMACHEROVÁ Maud
Práce mladistvých v ghettě, s. 170–175.

KLÁNOVÁ (KLEINOVÁ) Marie
Vzpomínky Marie Klánové (Kleinové) na terezínské ghetto, s. 176–182.

KOSÁK Viktor
Terezín, s. 183–189.

HELLMANN Bedřich
Podzimní transporty, s. 190–196.

ANONYM
Po revoluci v Terezíně..., s. 197.

KOSÁK Michal
Vzpomínky na terezínské ghetto, s. 197–198. [Poznámka editora ke stejnojmennému bloku (s. 149–198).]

DAVIDOVÁ Eva
Fotografie, s. 201–225. [25 černobílých fotografií Romů z let 1956–1980. Foto E. D. Karel Cudlín.]

DAVIDOVÁ Eva
Mé cesty k Romům jsou cesty k lidem (s etnografkou, socioložkou a romistkou Evou Davidovou hovoří Erika Manuš), s. 226–236. [Interview; na s. 235–236 doplněno poznámkami.]

Sedm
KRÁL Petr, s. 238–251. [Komentáře k obrazům Leonarda Cremoniniho Závrati (1964), Slepá bába (1963–1964), Indiskrétnosti (1963), První třída (1965), Dialogy při slavnosti (1965–1966), Přechodná (nehodná) země (1973–1974) a Průzor a obzor (1975–1976).]

rr interview
MAZÁČOVÁ Stanislava
Nejhorší byl „František Novotný“ (s lexikografkou a editorkou Stanislavou Mazáčovou hovoří Terezie Pokorná a Michael Špirit), s. 255–264. [Foto S. M. Karel Cudlín.]

M. Ž. (1926–1999) (s. 265–352)

POKORNÁ Terezie
M. Ž. (1926–1999), s. 267–268. [Úvod ke Vzpomínkám na Miloslava Žilinu (s. 269–330); datováno březen 2001. Do bloku přispěli John Bok (Žiži kouzelník /Vzpomínka na Miloslava Žilinu/, s. 269–270, zveřejněno též v Respektu č. 11/1999), Věra Dvořáková (Mirek, s. 271–273), Josef Hiršal (Momentka, s. 273–274), Zdeněk Urbánek (Muž mnoha zvláštností, s. 274–276), Jan Binder, Jarmila Fialová, Alena Hartmanová, Eduard Hodoušek (Jak ho viděli odeonští kolegové?, s. 276–279), Eva Kondrysová (Mirek, jsme mu všichni říkali..., s. 279–280), Vladimír Justl (Hráč, s. 280–281; datováno 23. ledna 2000), Stanislava Mazáčová (S Mirkem jsem se poznala někdy..., s. 281–284), Josef Škvorecký (Žilina, s. 284), Josef Forbelský (Žilinovo Athenaeum, s. 285), Zdeněk Zbořil (O panu doktoru Žilinovi ad usum Delphini , s. 286–287; datováno 1. 11. 2000), Prokop Voskovec (V doktoru Žilinovi ztratila pro mne Praha..., s. 287–290; datováno Paříž, únor 2000), František Černý (Žilina, s. 290–292), Lubomír Dorůžka (Jsou lidé..., s. 292–293), Jindřich Fischel (Kresby vznikaly..., s. 293–296, doprovozeno třemi kresbami M. Ž), Petr Král (Doktor, s. 297–298), Miloslav Topinka (Miloslav Žilina, s. 298–299), Dagmar Nárožníková (Moje učednická léta s doktorem Žilinou 1976–1984, s. 299–301), Zbyněk Černík (Milý pane doktore..., s. 302–303; datováno v Praze 25. 11. 2000), Jan Zelenka (Miloslav Žilina, s. 303–304), Vlasta Dufková (Živé dílo minulosti. Příhoda z natáčení aneb Pamětnicí proti své vůli, s. 305–308), Pavla Pečinková (Pozdě, s. 308), Jan Šulc (Vzpomínka na Žižiho, s. 308–314), Radvan Pácl (Ulice plná lidí..., s. 314), Tomáš Kafka (Něco na tom doktoru Žilinovi, s. 315–316), Michal Blažek (Čekal jsem v noci před Orlíkem..., s. 316), Zuzana Dětáková (3 x s doktorem Žilinou, s. 316–317), Joska Skalník (Doktor..., s. 317), Jan Novák (Doktore, povídám..., s. 318–321), Zdeněk Vašíček (Někdy k ránu..., s. 321–322, zveřejněno též v LN 11. 3. 1999, příloha Umění a kritika), Gianfranco Sanguinetti (Vzpomínka na doktora Žilinu, s. 322–325, z italštiny přeložila Věra Dvořáková; datováno Praha 31. 1. 2000), Gérard Berréby (Pan Žilina zemřel?, s. 325–326), Anja Tippnerová – Christoph Bartmann (Vzpomínky na pana Žilinu, s. 326–327, z němčiny přeložil M. Š. /=Michael Špirit/), Viktor Karlík (S Miloslavem Žilinou..., s. 328) a Michael Špirit (Původně..., s. 328–330). Foto Zbyněk Černík, Bohdan Holomíček, Miroslav Jodas, Jaroslav Kořán, LA PNP, Hana Mahlerová, Miroslav Vránek a archiv Jana Zelenky.]

FIALOVÁ Eva
V tvářích četl dost přesně
46
, 2001, květen, s. 331. [Poznámka editorky k třem textům Miloslava Žiliny.]

ŽILINA Miloslav
Tři texty, s. 331–338. [Tři texty věnované portrétu Pan Teste aneb Falešný portrét (s. 331–332); zveřejněno též v Kurýru Odeonu (1970), Portréty (s. 333–335); zveřejněno též jako komentář k fotografickému projektu Český člověk (1997), Jako v zrcadle, trochu zkoseném (s. 335–338); zveřejněno též jako doslov ke knize Paul Valéry: Degas, tanec a kresba (1998) vybrala a k vydání připravila Eva Fialová.]

ŽILINA Miloslav
Složeno jakoby ze střepů (slož joby ze střepů), s. 338–341. [Přepis rukopisných poznámek Miloslava Žiliny na titulních stranách 18 knih, připravil, poznámkami doplnil a úvodní poznámkou doprovodil Zdeněk Vašíček (Moudrý Engelbert nazývaný přáteli..., s. 338).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Moudrý Engelbert nazývaný přáteli..., s. 338. [Poznámka k přepisu rukopisných poznámek Miloslava Žiliny na titulních stranách 18 knih (Složeno jakoby ze střepů /slož joby ze střepů/, s. 338–341); publikováno v rámci bloku M. Ž. (1926–1999) (s. 265–352).]

FIALOVÁ Eva
Bibliografie Miloslava Žiliny, s. 342–352.

 

 

Revolver Revue 47, září 2001


Antonín Brousek: Domovský list (s. 5–32)

BROUSEK Antonín
Domovský list, s. 7–32. [Cyklus básní připravil M. Š. (=Michael Špirit). Foto A. B. Petr Kotyk.]

ŠPIRIT Michael
Ediční poznámka, s. 32; podepsáno M. Š. [Ediční poznámka k cyklu básní Antonína Brouska Domovský list.]

FORMÁNEK Jaroslav
Francouzský rok (Říjen–Listopad), s. 33–71. [Pokračování prózy (viz též RR č. 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53 a 54), záznamy z října a listopadu 2000.]

Lambros Papanikolatos (s. 73–95)

PAPANIKOLATOS Lambros
Fotografie, s. 74–90. [Sedmnáct černobílých fotografií.]

PAPANIKOLATOS Lambros
Pro mne je moje fotografování spirituální záležitost (s Lambrosem Papanikolatosem hovoří Robert Silverio), s. 91–95. [Datováno duben 2001. Uvozeno nepodepsanou jedenáctiřádkovou biografickou poznámkou.]

HALMAY Petr
Fantomová bolest – Hladké přistání, s. 97–104. [Deset básní (s. 97–104) a próza (s. 105–112). Foto P. H. Karel Cudlín.]

GLANC Tomáš
Sedm, s. 113–127. [Texty k fotografiím s kapitolami Medailón, Obraz, Obraz nápisu, Film, Hudba, Kniha a Motocykl; uvozeno autorovou poznámkou Umělé ráje (s. 114–115). Foto archiv autora a Robert Portel.]

DRÁBEK Miroslav
Můj život (banální historka), s. 129–144. [Povídka. Foto autora Karel Cudlín.]

Pro RR
VODSEĎÁLEK Ivo
Jaro v Sakenu aneb Hledání skrytých tragédií – výbor, s. 145–158. [Třináct koláží.]

MALIJEVSKÝ Igor
Muší houpačka , s. 159–168. [Povídka; datováno Berlín, Čelechovice, březen 2001. Doprovozeno závěrečnou poznámkou autora. Foto I. M. Karel Cudlín.]

VOSÁHLO Petr
Básně, s. 169–175. [Devět básní z let 1951–1998. Foto P. V. archiv autora.]

VLASÁKOVÁ Eliška
Na Nemocniční 11, s. 177–204. [Próza; doprovozeno fotografiemi. Foto autorky Karel Cudlín. Foto František Řezníček.]

rr interview
PLÍŠKOVÁ Naďa
Až řekne bůh dost, chtěla bych být doma v posteli... (s Naďou Plíškovou hovoří Nikolaj Stankovič), s. 205–218. [Datováno únor 1998. Foto N. P. Hana Hamplová, foto Nikolaje Stankoviče Karel Cudlín.]

Václav Sokol (s. 219–249)

SOKOL Václav
Pohnutky, okolnosti a naděje, s. 221–228. [Autobiografický text. Foto autora s otcem Janem Sokolem a bratrem Janem Sokolem Josef Sudek, foto autora Karel Cudlín, foto Josef Sudek.]

SOKOL Václav
Výbor z výtvarných prací, s. 229–249. [Foto a detail plastiky betlému, kresby a obraz; práce z let 1985–2001. Foto Jaroslav Bárta a Petr Mazanec.]

Vincenc Kramář neznámý (s. 251–258)

ZEMINA Jaromír
Vincenc Kramář neznámý, s. 252. [Úvodní poznámka k ukázce z válečných vzpomínek Otakara Zeminy na Vincence Kramáře.]

ZEMINA Otakar
Z válečných vzpomínek, s. 253–258. [Ukázka z válečných vzpomínek O. Z. na Vincence Kramáře; doprovozeno kresbami Vincence Kramáře od Otokara Zeminy a Vincence Makovského a jednou černobílou fotografií. Foto archiv Jaromíra Zeminy. Uvozeno poznámkou Jaromíra Zeminy.]

KISS Csaba – KISS Suzanne
Druhý život synagógy (s majiteľmi At Home Gallery Csabom a Suzanne Kissovcami hovorí Alexander Balogh), s. 259–272. [Rozhovor o činnosti At Home Gallery v Šamoríne; doprovozeno fotografiemi instalací a akcí. Foto Vlado Bizík, Martin Ličko, Pavol Majer, Martin Marenčin a Tibor Somogyi. Foto C. K. a S. K. Pavol Majer.]

Ivan Blatný – pozůstalost (s. 273–311)

FÄRBER Vratislav – HEJDA Zbyněk – PETRUŽELKA Antonín
Básnická pozůstalost Ivana Blatného, s. 275–278. [Zpráva editorů o básnické pozůstalosti Ivana Blatného uložené v LA PNP. Foto I. B. archiv.]

BLATNÝ Ivan
Básně z Pomocné školy v Bixley II, s. 279–305. [Výbor z rukopisných textů z let 1979–1984 připravili z básnické pozůstalosti Ivana Blatného uložené v LA PNP Vratislav Färber, Zbyněk Hejda a Antonín Petruželka.]

HEJDA Zbyněk
Čteme jakýsi deník, svědectví o jeho životě (o literární pozůstalosti Ivana Blatného se Zbyňkem Hejdou hovoří Adam Drda), s. 306–311. [Rozhovor o pozůstalosti Ivana Blatného uložené v LA PNP; datováno Praha, březen/duben 2001.]

 

 

Revolver Revue 48, prosinec 2001


NEDVĚD Jan
Noční chodec, s. 7–15. [12 básní. Foto autora Karel Cudlín.]

HRUŠKA Petr
Komora, s. 17–22. [11 básní; ukázka z básnické sbírky. Foto autora Libor Stavjaník.]

Ladislav Sýkora (s. 23–38)

SÝKORA Ladislav
9 otázek pro Ladislava Sýkoru, s. 24–25. [Rozhovor s L. S. připravil V. K. (=Viktor Karlík).]

SÝKORA Ladislav
Figurky, s. 26–38. [Sošky z let 1993–1996. Foto Petr Kubín.]

MARTÍNEK Lubomír
Zapronásledován, s. 39–56. [Próza; datováno září 2001. Foto autora Lucie Holá.]

HÁJÍČEK Jiří
Dobrodruzi hlavního proudu, s. 57–65. [Úryvek z románu. Foto autora Karel Cudlín.]

KLIMENTOVÁ Eva
Piano bar – Jezděte vlevo, s. 67–82. [Prózy (s. 69–75 a 75–82) z chystaného knižního souboru Místní pověsti a jiné povídky. Foto autorky Lukáš Kliment.]

FORMÁNEK Jaroslav
Francouzský rok (Prosinec), s. 83–106. [Pokračování prózy (viz též RR č. 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53 a 54), záznamy z prosince 2000. Foto autora Karel Cudlín.]

Rachel Mikos: Neznámé arcidílo (s. 107–133)

THARP Martin
Typografická Budapešť: Neznámé arcidílo, s. 109. [Úvodní text k cyklu fotografií Neznámé arcidílo fotografky Rachel Mikos]

MIKOS Rachel
Neznámé arcidílo, s. 110–133. [Cyklus 48 fotografií typografie budapešťských ulic z roku 1999.]

Richard Caddel (s. 135–154)

CADDEL Richard
Psát v temnotě (s anglickým básníkem Richardem Caddelem hovoří Petr Mikeš), s. 137–148. [Datováno srpen 2001; doprovozeno reprodukcí obálky básnické sbírky R. C., fotografií R. C. s Basilem Buntingem a fotografií domku R. C. Foto R. C. Petr Mikeš. Foto archiv a Petr Mikeš.]

CADDEL Richard
Básně, s. 149–154. [Výbor z poezie; z angličtiny přeložil Petr Mikeš.]

Fonseca (s. 155–166)

CHLUPÁČ Miloslav
Fonseca, s. 157–158. [Vzpomínka na sochaře Gonzala Fonsecu. V textu citován úryvek J. J. Beljona, který z angličtiny pod čarou přeložila Z. S. (=Zuzana Semínová). Foto G. F. archiv Miloslava Chlupáče.]

FONSECA Gonzalo
Z díla, s. 159–166. [Fotografie objektů a tři kresby. Foto archiv Miloslava Chlupáče.]

Jaroslav Blažek: Portréty (s. 167–182)

VAŠÍČEK Zdeněk
1. května 2001 v 18.00, s. 168. [Úvodní poznámka k bloku kreseb Jaroslava Blažka.]

BLAŽEK Jaroslav
Portréty, s. 169–182. [Kresby: portréty Miloslava Chlupáče (s. 169, 170), Zbyňka Hejdy (s. 171), Viktora Pivovarova (s. 172, 175), Andreje Stankoviče (s. 173), Tomáše Glance (s. 174), Pavla Brázdy (s. 176), Věry Novákové (s. 177), Zdeňka Vašíčka (s. 178, 181), Jiřího Gruntoráda (s. 179), Zdeňka Lukeše (s. 180) a Rudolfa Dzurka (s. 182).]

rr interview
URBAN Miroslav
Snažit se to osekat od všeho nepodstatného (s Miroslavem Urbanem hovoří Michal Janata), s. 183–193. [Rozhovor; uvozeno nepodepsanou desetiřádkovou biografickou poznámkou. Foto M. U. Karel Cudlín.]

URBAN Miroslav
Fotografie, kresby, instalace, s. 194–208. [Černobílé fotografie, kresby a instalace. Foto Miroslav Urban a jeho archiv.]

Sedm
SOKOL Václav, s. 209–223. [Komentář k vlastním grafickým pracím zhotoveným v době totality pro podnik Stavby silnic a železnic.]

Paternoster (s. 225–289)

BENÝŠEK Zbyněk
O Paternosteru (se Zbyňkem Benýškem hovoří Josef Kroul), s. 227–233. [Rozhovor s redaktorem Z. B. o exilovém vídeňském časopisu Paternoster. Doprovozeno fotografií vídeňského domu, v kterém sídlila redakce a oboustrannou kopií objednávkového lístku. Foto Zbyňka Benýška a foto archiv Z. B.]

Mrazy jsou tady takové, že labutě přimrzly k řece (z redakční korespondence Paternosteru), s. 234–261. [Výbor z redakční korespondence časopisu Paternoster z let 1983–1985, obsahuje vzájemnou korespondenci Zbyňka Benýška a Vratislava Brabence, kterou tvoří 7 dopisů Zbyňka Benýška Vratislavu Brabencovi a 10 dopisů Vratislava Brabence Zbyňku Benýškovi (s. 234–251), 1 dopis Charlie Soukupa Zbyňku Benýškovi (251–252), vzájemnou korespondenci Zbyňka Benýška a Jaroslava Hutky, kterou tvoří 5 dopisů Jaroslava Hutky Zbyňku Benýškovi a 4 dopisy Zbyňka Benýška Jaroslavu Hutkovi (s. 252–261) a 1 dopis Ivana Diviše Zbyňku Benýškovi (s. 261); doprovozeno kopií inzerátu z Paternosteru. Vybral, k vydání připravil a poznámkami opatřil Zbyněk Benýšek.]

KROUL Josef
Bibliografie časopisu Paternoster, s. 262–289. [Soupis příspěvků podle jednotlivých čísel časopisu (1983–1991).]


 

Revolver Revue 49, květen 2002


HAUKOVÁ Jiřina
Klovatina slov, s. 7–13. [Sedm básní z let 2000–2001; vybral, k vydání připravil, ediční poznámkou doprovodil a názvem opatřil Marek Vajchr. Foto autorky Karel Cudlín.]

VAJCHR Marek
Sedm básní Jiřiny Haukové..., s. 13. [Poznámka editora k výboru z veršů Jiřiny Haukové.]

ZELENKA Jaromír
Mluvení z cest, s. 15–26. [Úryvek z rozsáhlejšího textu obsahujícího veršované i prozaické texty; datováno 1994. Foto autora Miroslav Špidlen.]

Nové práce (s. 27–47)

ŽÁČEK Josef
Nové práce, s. 28–29. [Detail obrazu a obraz z let 2001 a 2002; doprovozeny autorovými komentáři. Foto Martin Polák.]

DZURKO Rudolf
Nové práce, s. 30–31. [Dvě barevné reprodukce obrazů z roku 2002, vytvořených ze skleněné drti. Foto Hana Rysová.]

BLAŽEK Michal
Nové práce, s. 32–33. [Detail plastiky a skizza k sochařskému portrétu Andreje Stankoviče z roku 2001; doprovozeno komentářem autora. Foto Michal Blažek a Karel Cudlín.]

KARLÍK Viktor
Nové práce, s. 34–35. [Dva obrazy z roku 2001; doprovozeny autorovým komentářem. Foto Robert Portel.]

SKÁLA František
Nové práce, s. 36–37. [Obraz a objekt z roku 2001. Foto Martin Polák.]

SINGER Michal
Nové práce, s. 38–39. [Obraz a detail obrazu z let 2001 a 2002; doprovozeno komentářem autora. Foto Lukáš Kliment.]

KREMLIČKA Vít
Tibetem tam a zpátky, s. 40–44. [Kopie strojopisu básně z roku 2002 doprovozené autorovými ilustracemi.]

ZÍMOVÁ Iva
Nové práce, s. 45–47. [Tři černobílé fotografie z Afghánistánu z roku 2001; doprovozeno autorčinou poznámkou.]

FÄRBER Vratislav
Prokleté dívky září černí, s. 49–59. [Výbor z básní, připravil Michael Špirit. Foto autora Karel Cudlín.]

FORMÁNEK Jaroslav
Francouzský rok (Leden), s. 61–81. [Pokračování prózy (viz též RR č. 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53 a 54), záznamy z ledna 2001. Foto autora Karel Cudlín.]

Viktor Kolář (s. 83–106)

KOLÁŘ Viktor
Beru si na pomoc kameru (s fotografem Viktorem Kolářem hovoří Viktor Karlík), s. 84–86. [Interview; datováno prosinec 2001.]

KOLÁŘ Viktor
Ze série Ostrava, s. 87–106. [Dvacet černobílých fotografií z let 1997–2001.]

WAGNEROVÁ Jana
Jak už to tak chodí, s. 107–112. [Próza. Foto autorky Karel Cudlín.]

VLASÁKOVÁ Eliška
Moje samotářské hry, s. 113–120. [Próza. Foto autorky Karel Cudlín.]

Ivan Sobotka (s. 121–126)

rr interview
SOBOTKA Ivan
Mohl jsem malovat (s malířem Ivanem Sobotkou hovoří Viktor Karlík), s. 123–125. [Datováno leden 2002. Foto I. S. Robert Portel.]

KARLÍK Viktor
Ivan Sobotka a Revolver Revue, s. 126; podepsáno V. K. [Článek o desetileté spolupráci Ivana Sobotky s Revolver Revue.]

Vysočany, Střešovice a Medáci (s. 127–166)

LUKEŠ Zdeněk
Asanace a Medáci – Dva pokusy o záchranu starých lokalit Prahy, s. 129–136. [Článek o snaze Společnosti Praha zabránit asanaci starých Vysočan v roce 1990 a o snaze iniciativy Medáci zachránit Staré Střešovice; uvozeno úryvkem z hry Václava Havla Asanace. Doprovozeno fotografiemi starých Vysočan, Starých Střešovic a inscenace hry Václava Havla Asanace. Foto Jiří Růžička a Karel Cudlín.]

KRNOVÁ Katarína – SKALSKÝ Martin
To místo je zvláštní (s ekologickým aktivistou Martinem Skalským a učitelkou taneční improvizace Katarínou Krnovou hovoří Zdeněk Lukeš), s. 137–141. [Rozhovor o aktivitách iniciativy Medáci a o jejich snaze zachránit Staré Střešovice; připojeny dvě poznámky Z. L. (=Zdeněk Lukeš) z ledna a února 2002. Doprovozeno fotografiemi Medáků a jejich obydlí. Foto Karel Cudlín.]

LUKEŠ Zdeněk
Od Harfy k Havaně, s. 143–146. [Článek o architektuře v oblasti Vysočan a Hloubětína; fotografie Vysočan Karel Cudlín.]

CUDLÍN Karel
Vysočany, s. 147–166. [Černobílé fotografie Vysočan.]

SÁDLO Miloš
Rozpoznat svou sílu i meze (s violoncellistou Milošem Sádlem hovoří Miloš Doležal a Jiří Štourač), s. 167–175. [Rozhovor s violoncellistou Milošem Sádlem, vlastním jménem Milošem Zátvrzským. Uvozeno nepodepsanou patnáctiřádkovou biografickou poznámkou.]

Podivuhodný život a dílo Maxima Kopfa (s. 177–256)

POSPISZYL Tomáš
Podivuhodný život a dílo Maxima Kopfa, s. 179–198. [Studie o pražském německém malíři Maximu Kopfovi; doprovozeno autoportrétem Maxima Kopfa a jedním jeho obrazem.]

KOPF Maxim
Obrazy, kresby, s. 199–211. [Černobílé reprodukce obrazů a kreseb.]

KOPF Maxim
Odpusťte, že žiju, s. 213–251. [Autobiografie M. K.; z rukopisu anglického originálu Excuse me for Living přeložil, poznámkami doprovodil a ediční poznámkou opatřil Tomáš Pospiszyl; doprovozeno faksimile první strany rukopisu.]

POSPISZYL Tomáš
Ediční poznámka, s. 251. [Ediční poznámka k autobiografii Maxima Kopfa.]

PELC Antonín
Z pozůstalosti (poznámky a fotografie), s. 252–256. [Poznámky A. P. k osudu zatčených z Domu československé kultury (s. 252) a fotografie (s. 253–256) Tomáše Bati (?), Aléna Diviše, Dvořákových, Maxima Kopfa a Antonína Pelce. Foto archiv Národní galerie v Praze, pozůstalost Antonína Pelce.]

DIVIŠ Alén
Vzpomínky na pařížské vězení Santé, s. 257–272. [Vzpomínky. Publikováno též v My 47 č. 30–35/1947 a v Revolver Revue č. 17/1991 (ve spolupráci s redakcí tehdy připravil Jaromír Zemina). Oproti vydání v Revolver Revue č. 17/1991 doplněno o jedenáct autorových ilustrací z My 47. Foto A. D. Josef Macháček (?).]


 

Revolver Revue 50, listopad 2002


ČAN
Balady za šesták a romance po korunce, s. 7–12. [Výbor z básní (vlastním jménem Tomáš Ungar). Foto autora archiv Václava Trojana.]

BINAR Vladimír
Dimanche à Paris, s. 13–49. [Próza; datováno Praha 25. března 1977. Publikováno v samizdatové edici Rukopisy VBF (1986).]

SOUKUP Jiří
Března kus, s. 51–73. [Úryvek z prózy. Foto autora Karel Cudlín.]

FORMÁNEK Jaroslav
Francouzský rok (Únor), s. 75–96. [Pokračování prózy (viz též RR č. 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53 a 54), záznamy z února 2001. Foto autora Karel Cudlín.]

EFFENBERGER Julius
Fotografie, s. 97–103. [Šest černobílých fotografií z let 1991–1993.]

ŠTOURAČ Jiří
Nové práce, s. 106, 109 a 111. [Tři kresby z roku 2001; publikováno v rámci stejnojmenného bloku. Foto Robert Portel.]

Nové práce (s. 105–122)

ŠTOURAČ Jiří
Nové práce, s. 106, 109 a 111. [Tři kresby z roku 2001. Foto Robert Portel.]

DOLEŽAL Miloš
S malířem u hřbitova v Celle (zápisky z jihu), s. 107–108, 110 a 112. [Pět básní.]

PELÁNOVÁ Eva
Nové práce, s. 113–115. [Sedm básní.]

PLIEŠTIK Jiří
Nové práce, s. 116–122. [Dva objekty (s. 116 a 118) a šest básní. Foto archiv autora.]

Sedm
PITLACH Milan, s. 123–141. [Komentář k černobílým fotografiím Pražského hradu, Brunelleschiho kaple Pazziů ve Florencii, Döllgastova schodiště Staré pinakotéky v Mnichově, kostela v Riole (di Vergato) Alvara Aalta, budovy parlamentu v Dacce Louise I. Kahna, Facolta di Magistero v Urbinu od Giancarla de Carla a I House v Ashia od Tadao Anda. Doprovozeno úvodním textem (s. 124–127), který je datován únor 2002.]

Kao Sing-ťien (s. 143–153)

HYBLER Martin
Plno otázek, s. 144–147. [Esej o tvorbě čínského spisovatele Kao Sing-ťiena.]

SING-ŤIEN Kao
Klíč, s. 149–153. [Kapitola z románu Hora duše; z francouzského originálu Montagne de l´ame (Paříž 2000) vybral, přeložil a textem doprovodil Martin Hybler. Foto autora archiv.]

Karl Jaspers (s. 155–177)

JASPERS Karl
Strindberg a van Gogh (Pokus o pathografickou analýzu se srovnávacím zřetelem k Swedenborgovi a Hölderlinovi), s. 157–173. [Úryvky z knihy; z německého originálu Strindberg und van Gogh, Versuch einer pathografischen Analyse unter vergleichender Heranziehung von Swedenborg und Hölderlin (2. vyd. Berlín 1926) vybral, přeložil, poznámkami a vlastním komentářem doprovodil Marek Vajchr. Doprovozeno kresbou K. J. od Englera.]

VAJCHR Marek
Karl Jaspers – Strindberg, Swedenborg, Hölderlin a van Gogh, s. 174–177. [Článek o knize Karla Jasperse Strindberg a van Gogh (Pokus o pathografickou analýzu se srovnávacím zřetelem k Swedenborgovi a Hölderlinovi).]

FIALA Václav
Kreslím své projekty velice mrňavé (s výtvarníkem Václavem Fialou hovoří Viktor Karlík a Terezie Pokorná), s. 179–190. [Interview; doprovozeno černobílými fotografiemi. Foto Ondřej Kocourek, foto V. F. Bohdan Holomíček.]

Pocta Madoně (s. 191–254)

Pocta Madoně, s. 192–252. [Výtvarné práce. Variaci na značku Revolver Revue vytvořili Jiří Kolář (s. 193–195), Petr Babák (s. 196–197 a 222–223), Luděk Kubík (s. 198–199 a 244), Michal Cihlář (s. 200), Věra Nováková (s. 201, 212–215 a 249), Jaroslav Blažek (s. 202), Karel Cudlín (s. 203–205), Viktor Karlík (s. 206, 245 a 247), František Štorm (s. 207), Luboš Drtina (s. 208), Michal Blažek (s. 209), Václav Sokol (s. 210), Ivan Sobotka (s. 211), Karel Strachota (s. 216–217), Vladimír Materna (s. 218), Milan Starý (s. 219), Milan Pitlach ve spolupráci s Dirkem Muscheidem (s. 220–221),Oldřich Hamera (s. 224 a 238–239), Antonín Střížek (s. 225), Libor Krejcar (s. 226), Pavel Holeka (s. 227), Viktor Kolář (s. 228–231), Ladislav Sýkora (s. 232), František Skála (s. 233), Joska Skalník (s. 234), Karel Haloun (s. 235), Jan Sekal (s. 236), Monogramista T. D. (s. 237), Ivo Vodseďálek (s. 240–243), Vít Kremlička (s. 246), Jan Paul (s. 248) a Pavel Reisenauer (s. 250–252), Foto Karel Cudlín, Petr Kubín a Robert Portel.]

KARLÍK Viktor
Košířská Madona, s. 253–254. [Text o historii loga Revolver Revue; doprovozeno fotografií. Foto Pavel Nádvorník.]

Lev Lunc (s. 255–271)

SVOBODOVÁ Hana
O autorovi, s. 257–258. [Článek o ruském spisovateli Lvu Luncovi; doprovozeno fotografií L. L. Repro RR.]

LUNC Lev
Texty, s. 259–271. [Povídky Divná věc (1920) (s. 259–264), Vlastenec (1923) (s. 265–266) a Svůdce (1922) (s. 267–268) spolu s programovým textem Proč jsme Serapionovi bratři (1922) (s. 268–271) vybrala, z ruštiny přeložila a úvodním textem doprovodila Hana Svobodová.]

Antisemitská literatura 1939–1945 (s. 273–313)

BRABEC Jiří
Antisemitská literatura v době nacistické okupace, s. 275–301. [Studie; doprovozeno reprodukcemi dobových antisemitských ilustrací a obálek.]

Za trvalý mír a požehnání radostného života arijské Evropy (ukázky z antisemitských projevů českých autorů 1939–1944), s. 303–313. [Antologie české antisemitské publicistiky z let 1939–1944; doprovozeno faksimile článků z Vlajky.]


 

Revolver Revue 51, leden 2003


RILKE Rainer Maria
Narcis, s. 7–11. [Paralelní edice německy psané básně R. M. R. Narziss a překladu Věry Koubové pořízeného z vydání Späte Gedichte (Leipzig 1935); doprovozeno bibliografickou poznámkou V. K. (nepodepsáno).]

ŘÍČANOVÁ Tereza
Vidění, s. 15–19. [Dvanáct dřevorytů a textů; doprovozeno Sedmi otázkami pro T. Ř.]

ŘÍČANOVÁ Tereza
Sedm otázek pro Terezu Říčanovou, s. 20. [Interview připravil V. K. (=Viktor Karlík).]

KOLMAČKA Pavel
Neexistuje, s. 21–34. [Úryvek z připravovaného románu Za obzor řada stop. Foto autora Karel Cudlín.]

HÁJÍČEK Jiří
Noblesa denních barů, s. 35–47. [Povídka. Foto autora Karel Cudlín.]

Karel Haloun (s. 49–59)

HALOUN Karel
Malá souprava pro sedumdesátá léta, s. 51–56. [Cyklus pěti linorytů z roku 2001. Foto autora a Lubomíra Martínka Luděk Kubík.]

MARTÍNEK Lubomír
K věci, s. 57–59. [Článek o cyklu linorytů Karla Halouna; datováno duben 2001.]

FISCHEROVÁ Sylva
Knihovna, s. 61–70. [Povídka. Foto autorky Karel Cudlín.]

Jasna Klančišarová (s. 71–79)

KLANČIŠAROVÁ Jasna
Fotografie, s. 72–78. [Sedm černobílých fotografií.]

KOLÁŘ Viktor
„Drž mne pevně!“ (Fotografie Jasny Klančišarové – Slovinsko), s. 79. [Článek o cyklu fotografií Jasny Klančišarové; datováno říjen 2002.]

FORMÁNEK Jaroslav
Francouzský rok (Březen), s. 81–101. [Pokračování prózy (viz též RR č. 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 a 54), záznamy z března 2001. Foto autora Karel Cudlín.]

Sedm
POSPISZYL Tomáš, s. 103–117. [Komentáře k černobílým fotografiím zachycujícím Arnolda Schönberga, Mary Wigmanovou, Andy Warhola, Johna Heartfielda a Wielanda Herzfelda, Egona Bondyho a Ivo Vodseďálka, Sergeje Bordačeva, Vladimíra Němuchina, Viktora Tupitsyna a Margaritu Tupitsynovou a nakonec Henryho Dargera. Foto archiv autora a Tomáš Mazal.]

Nové práce (s. 121–136)

HORVÁTH Juraj
Nové práce, s. 120–123. [Kresby z roku 1999 a 2002.]

PETRÁK František
Nové práce, s. 124–129. [Šest obrazů z let 1992 a 2000.]

SINGER Michal
Nové práce, s. 130–131. [Šest básní.]

SOUKUP Jiří
Nové práce, s. 132–136. [Prozaické a básnické texty.]

Dr. Kukuck (s. 137–148)

VAŠÍČEK Zdeněk
Kterak jsem se seznámil s Dr. Kukuckem, s. 138–139. [Článek o fiktivní (autobiografické) postavě Dr. Kukuckovi, kterého Z. V. se svými přáteli Rudolfem Jičínem a Milanem Středou oživil na konci padesátých let.]

Dr. Kukuck (text bomby), s. 140–148. [Tvorba fiktivního autora Dr. Kukucka, kterého „oživil“ Zdeněk Vašíček s Rudolfem Jičínem a Milanem Středou na konci padesátých let.]

Hydrologie v praxi (s. 149–166)

PITLACH Milan
Pocta přátelství, s. 150. [Úvodní text k fotografickému projektu M. P. a Prokopa Voskovce Hydrologie v praxi.]

PITLACH Milan – VOSKOVEC Prokop
Hydrologie v praxi, s. 151–166. [Fotografický projekt z roku 1975.]

HEJTMÁNEK Tomáš – SOUKUP Jiří
Sentiment (dialog), s. 167–185. [Scénář-dialog na základě zvukových záznamů z návštěv Tomáše Hejtmánka u Františka Vláčila; uvozeno nepodepsanou čtyřřádkovou poznámkou. Foto Františka Vláčila Tomáš Hejtmánek.]

Michael Chabon (s. 187–204)

CHABON Michael
Povídky, s. 189–200. [Povídky Nožík (s. 189–194) a Admirálové (s. 194–200); z knihy A Model World and Other Stories (1991) vybral, z angličtiny přeložil Petr Onufer. Reprofoto autora RR.]

ONUFER Petr
Ztracený modelový svět Michaela Chabona, s. 201–204. [Studie o tvorbě Michaela Chabona.]

HAASSOVÁ Terry
Nerada se někam vracím (s výtvarnicí a archeoložkou Terry Haassovou hovoří Jaroslav Formánek), s. 205–216. [Interview; datováno Paříž, květen 2001; uvozeno nepodepsanou jedenáctiřádkovou biografickou poznámkou. Doprovozeno reprodukcemi výtvarných prací T. H. Foto T. H. Jaroslav Formánek.]

Witold Gombrowicz (s. 217–247)

GOMBROWICZ Witold
Povídky, s. 219–244. [Povídky Panenství (s. 219–227), Na kuchyňských schodech (s. 227–238) a Krysa (s. 238–244) vybrala a z polského originálu přeložila Helena Stachová. Foto W. G. Bohdan Paczowski.]

STACHOVÁ Helena
Autorský typ podobný Gombrowiczovi neexistuje (rozhovor s překladatelkou Helenou Stachovou), s. 245–247. [Rozhovor o díle Witolda Gombrowicze připravili Terezie Pokorná a Viktor Karlík. Foto Witolda a Rity Gombrowiczových Bohdan Paczowski.]

Vladimír Holub (s. 249–289)

LANG Čestmír
Vladimír Holub – Zapomenutý dědic avantgardy, s. 251–265. [Studie o díle Vladimíra Holuba; doprovozeno fotografiemi výtvarných děl V. H. Foto a foto V. H. archiv Čestmíra Langa.]


BROCKHAUS Christoph
Holub ludens, s. 267–271. [Úvod k celoživotní přehlídce díla Vladimíra Holuba konané v Muzeu Wilhelma Lehmbrucka, Centru mezinárodní sochy v Duisburku od 4. 11. 2001 do 10. 2. 2002, z němčiny přeložil a upravil Čestmír Lang. Doprovozeno fotografiemi výstavy a fotografií Vladimíra Holuba s Günterem Grassem. Foto archiv Čestmíra Langa.]

HOLUB Vladimír
Z díla, s. 273–289. [Výbor z literární tvorby obsahuje edici strojopisů Oběžníky (s. 273–277), výbor z bibliofilského tisku Výpovědi (1967) (s. 279), přetisk bibliofilie Jednověté texty (1968) (s. 281–282) a edici strojopisu Drobné písemnosti (1976) (s. 283–289), připravil R. K. (=Robert Krumphanzl). Doprovozeno fotografiemi výtvarných děl Vladimíra Holuba. Foto archiv Čestmíra Langa a Christoph Brockhaus.]


 

Revolver Revue 52, duben 2003


Richard Pietrass (s. 7–20)

PIETRASS Richard
Tanec smrti, s. 9–15. [Cyklus sedmi básní Totentanz přeložila z němčiny a foto autora pořídila Věra Koubová.]

KOUBOVÁ Věra
Richard Pietrass, básník, s. 16–20. [Článek o německém básníkovi.]

Vladimír Nárožník (s. 21–32)

NÁROŽNÍK Vladimír
Z cyklu Defenestrace psa, s. 23–31. [Dvě básně z pozůstalosti. Foto autora Jaromír Zemina.]

ŠULC Jan
Při jedné ze svých častých návštěv..., s. 32. [Poznámka k básním Vladimíra Nárožníka.]

MĚŠŤÁNEK Tomáš
Obrazy, s. 33–43. [Jedenáct olejomaleb z roku 2002. Uvozeno šestiřádkovou biografickou poznámkou. Foto autora a reprodukce prací Jan Karásek.]

KRUMPHANZL Robert
Minutové vzdálenosti, s. 45–72. [Úryvky z prózy; datováno Horní Měcholupy, Petrovice... 1995–2001. Foto autora a fotografický doprovod Karel Cudlín.]

MIKOS Rachel
Útržky, s. 73–90. [Šestnáct fotomontáží inspirovaných Prahou. Stejnojmenný úvod kanadské autorky (s. 75) přeložila z angličtiny Zuzana Semínová.]

FORMÁNEK Jaroslav
Francouzský rok (Duben), s. 91–111. [Pokračování prózy. Foto autora Karel Cudlín.]

Nové práce (s. 113–134)

HALMAY Petr
A možná jsme to měli dávno v sobě... – Racci, s. 114–115. [Dvě básně.]

CATELLI Giovanni
Východ, s. 116–117. [Povídka. Z italského originálu (1998) přeložil Jiří Špička.]

NOSEK Štěpán
Sever – Vzduch – Negativ, s. 118. [Tři básně.]

FISCHEL Jindřich
Nové práce, s. 119–121. [Čtyři kresby.]

MATERNA Vladimír
Nové práce, s. 122–123. [Tři obrazy.]

SÝKORA Ladislav
Nové práce, s. 124–128. [Osm prací na papíře.]

PLACÁKOVÁ Petra
Nové práce, s. 129–134. [Osm linorytů.]

Wolfgang Kayser (s. 135–153)

KAYSER Wolfgang
Literární hodnocení a interpretace, s. 136–151. [Studii z roku 1951 z němčiny přeložil a poznámkami opatřil Marek Vajchr.]

VAJCHR Marek
Nadčasová provokace Wolfganga Kaysera, s. 152–153. [Komentář ke studii W. K. Literární hodnocení a interpretace.]

KOLOC Miloslav
K. H. Mácha: Byl pozdní večer..., s. 155–166. [Článek o máchovských motivech. Doprovozeno reprodukcemi obrazů a kreseb Caspara Davida Friedricha, K. H. Máchy, Toyen, Edwarda Muncha a Karla Svolinského.]

VACHEK Karel
O radosti, důstojnosti a několika dalších věcech (s režisérem Karlem Vachkem hovoří Robert Krumphanzl a Zdeněk Vašíček), s. 167–178. [Interview z 24. 1. 2003. Přílohu k rozhovoru (s. 177–178) vybral R. K. (=Robert Krumphanzl).]

ZEMINA Jaromír
Přítelkyně kresba, s. 179–192. [Text k výběru z vlastních výtvarných prací; reprodukováno třináct kreseb.]

Z dílen grafiků: Luboš Drtina (s. 193–206)

DRTINA Luboš
Z dílen grafiků, s. 194–203. [Ukázky z typografické tvorby.]

DRTINA Luboš
Sedm otázek pro Luboše Drtinu, s. 205–206. [Interview připravil Viktor Karlík. Uvozeno devítiřádkovou biografickou poznámkou. Foto autora Věra Koubová.]

Lubor Hájek (5. 5. 1921 – 2. 3. 2000) (s. 207–281)

RR
Couleur přítomného čísla..., s. 209. [Úvodní poznámka ke vzpomínkám na Lubora Hájka a k Hájkovým textům z pozůstalosti. Do bloku O Luboru Hájkovi (s. 211–259) přispěli pořadatelka Helena Honcoopová (Úvodem. Lubor Hájek očima žačky, s. 211–223; datováno červen 2002 až leden 2003) a dále Miloslav Krása (Ahoj Lubore..., s. 223–225; datováno březen 2001), Eva Rychterová (Lubor a Berta, s. 225–226; datováno únor 2001), Kristina Hidalgo-Hájková (Navždy tvá dcera, s. 226; datováno New York, květen 2001), Jiří Šetlík – Zuzana Talpová (Dvojhlasá pocta poslu jasmínových vůní, s. 227–229; datováno květen 2001), Ladislav Kesner st. (Budiž mi dovoleno a prosím i prominuto..., s. 229–232; datováno 2002), Olga Macková (Vzpomínám na Lubora Hájka, s. 232–234; datováno jaro 2001), Zdenka Švarcová (Znáte Ažek?, s. 234–235; datováno léto 2001), Olga Hníková (Pokud se nezdržíme pláče, s. 235–237), Jaromír Zemina (O Luboru Hájkovi, s. 237–239; datováno léto 2001), Prokop Voskovec (O buddhistických uších doktora Hájka, s. 239–243; datováno Paříž, leden 2003), Michaela Fišerová (Útržky vzpomínek na Lubora Hájka, s. 244–246; datováno jaro 2002), Blanka Lamrová (Zbraslavské slavnosti, s. 246–248; datováno únor 2003), Viktor Karlík (Na podzim roku 1981..., s. 248–253; datováno zima/jaro 2002), Milan Pitlach (Lubora Hájka jsem poznal jako liberálního šéfa..., s. 254–256; datováno leden 2002), Lucie Olivová (Dr. Hájek rád..., s. 256–257; datováno červen 2001), Roger Keyes (Vždycky zbývá jiná cesta, s. 257–259; datováno září 2001, z angličtiny přeložila H. H. /=Helena Honcoopová/), Oldřich Král (Loučíme se s Hanou a Luborem Hájkovými..., s. 259, úryvek z řeči pronesené na pohřbu dne 10. 3. 2000). Foto Werner Forman, Milan Pitlach, Helena Honcoopová, J. Marco, Václav Chochola, Jiří Všetečka, Jaromír Zemina, Blanka Lamrová, Vladimír Merta a M. Hlušičková.]

HÁJEK Lubor
Z pozůstalosti, s. 261–281. [Texty vybrala, úvodní poznámkou (s. 261) opatřila a průběžně komentovala H. H. (= Helena Honcoopová). Otištěna báseň Prapaměť (s. 261–262), úryvek z XXIV. dopisu Jáje (s. 263, asi z r. 1946), glosy Poznámka k nepodařenému nákupu khmerské hlavy (s. 263–264, asi z r. 1985) a Bambus (s. 264), Reportáž z návštěvy Palácového musea v Pekingu v roce 1954 (s. 265–267), persifláž Periodizace dějin české orientalistiky (s. 268–269, asi z r. 1990), Řeč na zahájení výstavy Ladislava Čepeláka (s. 270–271), přednáška Portrét ve východoasijském umění (s. 271–280, asi z počátku 90. let) a nekrolog Má rozmluva s tebou (s. 281, zřejmě po smrti Zdeňka Hrdličky 22. 3. 1999).]