Jmenná bibliografie RR
Bibliografie obsahů RR

M R

MACKOVÁ Olga
Vzpomínám na Lubora Hájka
52
, 2003, duben, s. 232–234. [Vzpomínka; datováno jaro 2001. Publikováno v bloku O Luboru Hájkovi (s. 211–259).]

MÁCHAL Svatopluk
Obrazy
25
, 1994, duben, s. 176–186. [Reprodukce 10 obrazů z let 1928–1943 a 4 kreseb z let 1928–1930; publikováno v rámci bloku Outsider Svatopluk Máchal (s. 175–190).]

MACHONIN Sergej
Zastýskal ses mi. Seš polovina mojeho života.
20
, 1992, září, s. 54–56. [Text o poezii Naděždy Plíškové; publikováno v rámci bloku Naděžda Plíšková (s. 37–56).]

MACHONIN Sergej
Sedm
23
, 1993, září/říjen, s. 179–193. [Komentáře k soše Olbrama Zoubka Jidáš, grafice Adrieny Šimotové, kresbě Daisy Mrázkové, Jitky Válové Poslední dotek, kresbě Květy Válové, plastice Evy Kmentové a sousoší Henryho Moora Král a královna.]

MACHONIN Sergej
Je to pár dní...
28
, 1995, květen, s. 179–180. [Odpověď v anketě P. Šustrové O hrdinství a jeho dobách (s. 169–191).]

MACHONIN Sergej
Sochaři Adamcovi dopis o dvou hlavách
30
, 1995, prosinec, s. 166–172. [Dopis o dvou bustách S. Machonina a dvojím tvůrčím přístupu ke skutečnosti.]

MACHONIN Sergej
Z dopisů
34
, 1997, květen, s. 236–255. [Výbor z dopisů adresovaných v 80. letech Lence Procházkové (s. 236–246) a Edě Kriseové (s. 246–255); vybrali a komentovali Terezie Pokorná a Michael Špirit; publikováno v rámci bloku Sergej Machonin: Z dopisů (s. 231–255). Foto autora Viktor Stoilov.]

MACHOVEC Martin
Bondy, Vodseďálek a edice Půlnoc
15
, 1991, březen, s. 121–124. [Článek o edici Půlnoc; datováno duben 1990; publikováno v rámci bloku Edice Půlnoc (s. 119–143).]

MACHOVEC Martin
Sedm
32
, 1996, září, s. 101–117. [Komentáře k obrazům Romana Dvořáka Autoportrét (1982), neznámého malíře Portrét Egona Bondyho (asi z 80. let), Rudolfa Plačka z obálky knihy Invalidní sourozenci (před 1981), Markéty Lopatkové Červený lev (70. léta), Zdeny Luňáčkové Jabloň (před 1981), Heleny Vondruškové Abigailina návštěva u Davida (1987) a Igora Toršenka Červený slon (1993); s úvodní autorovou poznámkou. Foto M. M. Karolina Mišovičová.]

MACHOVEC Martin
Literární dílo Karla Maryska
34
, 1997, květen, s. 157–179. [Monografická studie; datováno 5.–9. 5 1996. Doprovozeno fotografií autora z rodinného archivu a reprodukcemi obálek Maryskových knih.]

MACHOVEC Martin
Ediční poznámka
45
, 2001, leden, s. 186–188. [Ediční poznámka k vydání prózy Egona Bondyho 2000 (román) z let 1949–1950, která vyšla strojopisně v Edici Půlnoc (1951). Doprovozeno fotografiemi E. B. s Milošem Černým a E. B. s Ivo Vodseďálkem z archivu Martina Machovce; datováno říjen 2000
; publikováno v rámci bloku Egon Bondy (s. 162–188).]

MAINER Martin
Přeplněný sklepní prostor.
40
, 1999, květen, s. 272. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

MALIJEVSKÝ Igor
Zábradlí
37
, 1998, květen, s. 33–49. [Povídka; datováno březen–duben 1997. Doprovozeno autorovými fotografiemi. Foto autora Karel Cudlín.]

MALIJEVSKÝ Igor
Povídky
39
, 1999, leden, s. 18–38. [Prózy Vernisáž (s. 18–22) a Kolo (s. 22–38), doprovozeno autorovými fotografiemi.]

MALIJEVSKÝ Igor
Muší houpačka
47
, 2001, září, s. 159–168. [Povídka; datováno Berlín, Čelechovice, březen 2001. Doprovozeno závěrečnou poznámkou autora. Foto I. M. Karel Cudlín.]

MALÍK Karel
Mýval vytáh kudlu (vyprávění těch, kdo přežili)
27
, 1994, listopad, s. 186–202. [Rozhovor Davida Vávry, Daniela Fleka, Kristiána Fleka, Zbyňka Petráčka, Roberta Nebřenského, Karla Malíka a Ondřeje Štindla o létech strávených ve skautském oddíle; publikováno v rámci bloku Hledal jsem dobrodružství (s. 155–202).]

MÁLKOVÁ-GROSSMANOVÁ Marie
Nerada zjišťuju, že...
28
, 1995, květen, s. 267–270. [Publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora Fáru (s. 249–288).]

MALÝ Jan – LUTTERER Ivan – POLÁČEK Jiří
Fotografie z cyklu Indiáni
23
, 1993, září/říjen, s. 108–120. [14 fotografií „českých Indiánů“ z Bílého Wampupu v původním oblečení; publikováno v rámci bloku My jsme v típí žili (s. 105–126).]

MALÝ Václav
Myslím, že hrdinství...
28
, 1995, květen, s. 180–181. [Odpověď v anketě P. Šustrové O hrdinství a jeho dobách (s. 169–191).]

MALÝ Václav
Bylo to snad v roce 1985...
33
, 1997, leden, s. 337–339. [Vzpomínka na činnost ve VONSu; publikováno v rámci bloku VONS (s. 325–351).]

MALÝ Václav
Člověk je bytost společenská...
35
, 1997, září, s. 239. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245); datováno 20. 5. 1980.]

MAMLEJEV Jurij
Ženich
Smrt je vedle nás (Zápisky nedobrého člověka)
25
, 1994, duben, s. 261–271. [Povídky (s. 261–267 a 267–271); přeložil Milan Dvořák; publikováno v rámci bloku Spisovatelé země nikoho (s. 247321).]

MANDLER Emanuel
Na držení pozic jsem nikdy nebyl (s Emanuelem Mandlerem o komunismu, revui Tvář, reformistech, výrobě plastikových figurek etc. hovoří Adam Drda)
32
, 1996, září, s. 209–232. [Datováno duben 1996; rubrika RR interview. Foto E. M. Karel Cudlín.]

MANDLER Emanuel
Komunální dobrodružství
35
, 1997, září, s. 247–285. [Text o působení části bývalé redakce časopisu Tvář ve výrobních družstvech Komplexa a Merkuria v první polovině 70. let; foto vyrobených figurek Robert Portel. Reprodukce reklamy z Lidové demokracie 5. 12. 1972 a archivní fotografie B. Doležala, E. Mandlera, J. Nedvěda a K. Štindla.]

MANDLER Emanuel
Ladislav Dvořák v mé paměti
41
, 1999, září, s. 208–212. [Vzpomínka na L. D.; publikováno v rámci bloku „...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry“ (s. 175–234).]

MANUŠ Erika
Neřiditelná vzducholoď
32
, 1996, září, s. 281–282. [Úvod k příběhům Rudolfa Dzurka; publikováno v rámci bloku Dzurko (s. 255–300).]

MARC Jindřich – PINKAVA Ivan
Fotografie
18
, 1992, březen, s. 7, 23, 33, 49, 57, 67, 83, 125, 155, 209, 223, 239, 261, 291. [Detaily očí a předmětů jako úvodníky.]

MAREŠ Michal
Přicházím z periferie republiky
34
, 1997, květen, s. 191–215. [Výbor z reportáží otiskovaných od června 1946 do února 1947 v týdeníku Dnešek; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 181–215); připravila a úvodní poznámku (s. 182) napsala Veronika Dudková.]

MARKOVÁ Cecilie
Z díla
37
, 1998, květen, s. 164–182. [11 černobílých a 12 barevných reprodukcí obrazů a kreseb C. M., foto Robert Portel a archiv Aleny Nádvorníkové. Foto C. M. archiv Aleny Nádvorníkové; publikováno v rámci bloku Cecilie Marková (s. 159–182).]

MARKOVÁ Kateřina
Vadim Sidur
36
, 1997, prosinec, s. 59–61; podepsáno A. Karamov. [Článek o ukrajinském umělci. Publikováno jako úvod k překladům jeho básní a reprodukcím jeho plastik v rámci bloku Vadim Sidur (s. 57–94). Foto V. S. archiv.]

MARKS Luděk
Literární Smíchov v pamětech
19
, 1992, květen, s. 90–106. [Článek o literátech žijících a tvořících na Smíchově; publikováno v rámci bloku Smíchov (s. 19–115).]

MARKS Luděk
Fráňa Kučera
21
, 1993, leden, s. 18–19. [Medailon o spisovateli; publikováno v rámci bloku Fráňa Kučera: Zrůda (s. 5–19).]

MARKS Luděk
Stín svícnu
21
, 1993, leden, s. 57–69. [12 básní z let 1985–1990.]

MARKS Luděk
Cesta domů Nerudovkou
26
, 1994, září, s. 231–232. [Vzpomínka na Jana Lopatku; publikováno v rámci bloku „Lopy, malý ničema“ (s. 201–247).]

MARKS Luděk
Sdílím osud rozbitých kaplí
27
, 1994, listopad, s. 85–95. [Básně, kresby, Zlomky itineráře a útržky rozhovorů; připravila Terezie Pokorná.]

MARKS Luděk
Sedm
44
, 2000, září, s. 115–129. [Text ke kresbě Karla Liebschera Bezděz, kaple sv. Michala, Isenheimskému oltáři od Matthis Grünewalda, fresce ve Friedenskirche u Ludwigshaffenu (1932) od Maxe Slevogta, obrazu Edvarda Muncha, obrazu Jiřího Kmenta Francouzská ves (1996), obrazu Davida Bartoně Plynovod u Bílkova (1996), serigrafii Jiřího Laciny Dialog (1998) a fotografii Kostela sv. Kateřiny, Libotenice. Foto a repro-foto Roman Kursa.]

MARKVART Ivo
Tiché stopy přátel Emporia (Alois Dyk a originální kniha originálů)
44
, 2000, září, s. 99–114. [Článek o Aloisi Dykovi doprovozený kopiemi deseti stránek z originální knihy originálů Tiché stopy přátel Emporia, jejichž autory jsou Jan Konůpek (s. 106 a 109), Oldřich Menhart (s. 107), Karel Dyrynk (s. 108), Karel Čapek (s. 110), Jaroslav Horejc (s. 111), Josef Florian (s. 112–113) a Jakub Deml (s. 114). Fotografie z archivu autora. Foto Aloise Dyka a Jana Konůpka Vojtěch Dyk.]

MARTÍNEK Lubomír
Časová souslednost
30
, 1995, prosinec, s. 20–40. [Próza; datováno Paříž 1987.]

MARTÍNEK Lubomír
Větrná fata morgana
39
, 1999, leden, s. 5–16. [Povídka, datováno v Paříži duben–květen 1995.]

MARTÍNEK Lubomír
Faux pas
43
, 2000, květen, s. 49–66. [Povídka.]

MARTÍNEK Lubomír
Zapronásledován
48
, 2001, prosinec, s. 39–56. [Próza; datováno září 2001. Foto autora Lucie Holá.]

MARTÍNEK Lubomír
K věci
51
, 2003, leden, s. 57–59. [Článek o cyklu linorytů Karla Halouna; datováno duben 2001
; publikováno v rámci bloku Karel Haloun (s. 49–59).]

MARVAN Lukáš
Mene frego
21
, 1993, leden, s. 71–78. [5 básní z let 1986–1991.]

MARVANOVÁ Anna
Prostě nebylo možné...
35
, 1997, září, s. 239; podepsáno Anka Marvanová. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245); datováno 30. 9. 1982.]

MAŘAN Jindřich
K. H. Mácha: Já toužím po kraji až mílo!
32
, 1996, září, s. 87–99; spoluautoři Miroslav Bařina a Miroslav Koloc. [Článek o Máchově cestě do Krkonoš v roce 1833 a o způsobu, jakým postupoval při kreslení hradů; doprovozeno Máchovými kresbami a fotografiemi hradů ze současnosti. Foto Miroslava Cádrová.]

MASNER Bořek
Možná bych se mohl zmínit...
28
, 1995, květen, s. 286. [Publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora Fáru (s. 249–288).]

MATERNA Vladimír
Nové práce
52
, 2003, duben, s. 122–123. [Tři obrazy; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 113–134).]

MATOUŠEK Ivan
Nebyl jsem si nikdy jistý...
26
, 1994, září, s. 227–229. [Vzpomínka na Jana Lopatku; datováno 7. 2. 1994; publikováno v rámci bloku „Lopy, malý ničema“ (s. 201–247).]

MATOUŠEK Ivan
Strom u domu
32
, 1996, září, s. 119–134. [Próza z roku 1976 (dopracováno 1992); publikováno s reprodukcemi 9 autorových obrazů z let 1979–1989. Foto autora Karel Cudlín.]

MATOUŠEK Ivan
Sedm (Slzavé údolí)
38
, 1998, září, s. 157–171. [Próza k 7 autorovým fotografiím z cesty, foto Ivana Hamplová (viz též rozhovor s I. M. na s. 172–174).]

MATOUŠEK Ivan
Zachovat okamžiky utrpení (se spisovatelem a malířem Ivanem Matouškem hovoří Michal Schindler)
38
, 1998, září, s. 172–174. [Rozhovor (viz též Matouškovo Sedm na s. 157–171).]

MATOUŠEK Ivan
Slavnost od mramorové vily
40
, 1999, květen, s. 81–99. [Ukázka z rukopisu románu Spas; doprovozeno komentářem Jana Šulce (s. 99). Foto autora Karel Cudlín.]

MATOUŠEK Ivan
Co všechno byla Tržnice
40
, 1999, květen, s. 272–273. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

MATZENAUER Michal
Výstava ve Vinohradské tržnici...
40
, 1999, květen, s. 273. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

MAY Someth
Pole za vsí
19
, 1992, květen, s. 213–223. [Autobiografická próza, přeložila Ivana Husáková; publikováno v rámci bloku Kambodža za Rudých Khmerů (s. 165–249).]

MAZÁČOVÁ Barbara
Pražská pětka...
17
, 1991, prosinec, s. 127–128; nepodepsáno. [Úvodní poznámka;
publikováno v rámci bloku Mimoza, Sklep, Vpřed (s. 125–166).]

MAZÁČOVÁ Barbara
Cesta do hlubin kulisákovy duše
24
, 1993, prosinec, s. 141–149; spoluautorka Terezie Pokorná. [Esej o povolání kulisáka a jeho historii v Čechách; datováno jaro 1993; publikováno v rámci bloku Kulisáci (s. 139–164). Foto Ondřej Němec.]

MAZÁČOVÁ Stanislava
Asi na to měl nějaké vzpomínky
43
, 2000, květen, s. 203–204. [Vzpomínka na Josefa Vohryzka; publikováno v rámci bloku Josef Vohryzek (s. 151–204).]

MAZÁČOVÁ Stanislava
Nejhorší byl „František Novotný“ (s lexikografkou a editorkou Stanislavou Mazáčovou hovoří Terezie Pokorná a Michael Špirit)
46
, 2001, květen, s. 255–264. [Rubrika RR interview. Foto S. M. Karel Cudlín.]

MAZÁČOVÁ Stanislava
S Mirkem jsem se poznala někdy...
46
, 2001, květen, s. 281–284. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

MAZAL Tomáš
Několik poznámek ke genezi románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále
39
, 1999, leden, s. 301–309. [Článek o vzniku Hrabalovy prózy z r. 1971, datováno březen 1998. Doprovozeno fotografiemi některých reálií autorových textů.]

McINERNEY Jay
Tichý a nenápadný hlas Raymonda Carvera
15
, 1991, březen, s. 245–250. [Článek o básníkovi; přeložil Jiří Hrubý; publikováno v rámci bloku Edice Půlnoc (s. 119–143).]

MEDEK Ivan
Ještě dříve, než jsem znal Libora...
28
, 1995, květen, s. 260. [Publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora Fáru (s. 249–288).]

Medijní kresby
31
, 1996, květen, s. 135–151. [14 kreseb Jana Tonna z let 1903–1910, 2 kresby z Liberecka z 30. let a 4 kresby značené F. Rofelín z 30. let; publikováno v rámci bloku Obrazy ze záhrobí (s. 125–170).]

MEHTA Gíta
Karma Cola (Výprodej mystického Východu)
35
, 1997, září, s. 305–329. [Ukázky ze stejnojmenné knihy (1979) přeložila Ivana Husáková; publikováno v rámci bloku Guru, s. r. o. (s. 287–329).]

MERHAUT Vladislav
Za Hanesem Reegenem aneb první beatnici v Čechách
26
, 1994, září, s. 192–195. [Vzpomínka na H. Reegena; datováno 1994
; publikováno v rámci bloku Hanes Reegen: „Smrt je požár muzea“ (s. 159–198).]

MERHAUT Vladislav
Smršťovače – hořké dávky
29
, 1995, září, s. 158–160. [Portrét Jaroslava Dočekala; datováno leden 1995; publikováno v rámci bloku Smršťovače – hořké dávky: Jaroslav Dočekal (s. 130–160).]

MERHAUT Vladislav
Rozvod à la Boudník (Koláž z archivních spisů, pojednávající o jedné velké křivdě)
29
, 1995, září, s. 179–190. [Montáž textů o průběhu rozvodu V. Boudníka s jeho ženou Teklou
; publikováno v rámci bloku Šli jsme do míst bez metafor – Vladimír Boudník (s. 161–190).]

MERTA Jan
Dodnes používám koženou aktovku...
40
, 1999, květen, s. 273–274. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

MĚŠŤÁNEK Tomáš
Obrazy
52
, 2003, duben, s. 33–43. [11 olejomaleb z roku 2002. Uvozeno nepodepsanou šestiřádkovou biografickou poznámkou. Foto autora a reprodukce prací Jan Karásek.]

MICKA Daniel
Domácí návštěva – Exkurse – Cesta osamocené duše
27
, 1994, listopad, s. 60–68. [Tři prózy (s. 60–61, 61–63, 64–68); publikováno v rámci bloku Placák, Pánek, Šmíd, Bláhová, Radotínský, Micka, Brycz, Popel, Kotval (s. 29–84).]

MÍKA Pavel
Akce „Vinohradská tržnice“...
40
, 1999, květen, s. 275. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

MIKOS Rachel
Neznámé arcidílo
48
, 2001, prosinec, s. 110–133. [Cyklus 48 fotografií typografie budapešťských ulic z roku 1999
; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 107–133).]

MIKOS Rachel
Útržky
52
, 2003, duben, s. 73–90. [Šestnáct fotomontáží inspirovaných Prahou. Stejnojmenný úvod kanadské autorky (s. 75) přeložila z angličtiny Zuzana Semínová.]

MILLER Derek
Chřest, uzená makrela a vopálenej korek
21
, 1993, leden, s. 151–155. [Povídka, přeložil Jiří Zbořil; publikováno v rámci bloku Američani v Praze (s. 139–155).]

MIŁOSZ Czesław
Allenu Ginsbergovi
24
, 1993, prosinec, s. 273–275. [Báseň, přeložil Václav Burian; převzato z časopisu NaGlos č. 9–10/1993.]

Milý Chalupecký...
29
, 1995, září, s. 75–110. [Výbor z korespondence přijaté ve 40. letech. Chalupeckému psali Vladimír Holan (vybráno 6 dopisů, s. 75, 78, 81, 99, 105), Jiří Orten (4 dopisy, s. 76–78, 79–80), František Halas (5 dopisů, s. 81, 82, 83–84, 86, 97), Jiří Kolář (9 dopisů, s. 81, 85, 87, 88, 90–94, 95–96, 97), Oldřich Králík (1 dopis, s. 82–83), Josef Kainar (5 dopisů, s. 84–85, 87–88, 88–90, 94–95), Jan Patočka (4 dopisy, s. 96–97, 98, 99, 106), Jan Hanč (4 dopisy, s. 97–98, 101, 106), Roman Jakobson (1 dopis, s. 99–100), Jan Grossman (1 dopis, s. 101–103), Jan Vladislav (1 dopis, s. 103–105), Kamil Lhoták (1 dopis, s. 107–108) a Ladislav Radimský (1 dopis, s. 109–110). Připravil Michael Špirit.]

Mimoza, Sklep, Vpřed (ukázky z textů)
17
, 1991, prosinec, s. 147–166. [Jaroslav Róna – Tomáš Vorel (Malý nezbeda, s. 147–148; ukázka divadelního textu pantomimické skupiny Mimoza), Lumír Tuček – David Vávra (Dospívání, s. 149, úryvek divadelního textu; hrála RS Vpřed a divadlo Sklep v pořadu A budeš hodný), Tomáš Hanák (Výlet lodního modeláře, s. 150–151, divadelní text; hrálo divadlo Sklep na Besídce 1987), Tomáš Hanák – Jan Slovák (Vrahem čas – časem vrah, s. 152–155, divadelní text; hrálo divadlo Sklep na Besídce 1987), David Vávra – Tomáš Vorel (Výstup neřestí, s. 155–157, úryvek z divadelní hry Muzikál; hrálo divadlo Sklep), Tomáš Vorel (Hospodská balada, s. 158–159, úryvek z divadelní hry Muzikál; hrálo divadlo Sklep), Lumír Tuček (Inža kouří CLEAky, s. 159–160, úryvek z představení Hledačova dobrodružství; hrála RS Vpřed), Lumír Tuček (Úředníci, s. 160, ukázka divadelního textu; hrála RS Vpřed v pořadu A budeš hodný), Lumír Tuček (Výstup hospodářky, s. 161, ukázka z divadelního textu Milovník příběhů; hrála RS Vpřed), Lumír Tuček (Výstup poustevníka, s. 161–163, ukázka z divadelního textu Den s Tomášem Mácou; hrála RS Vpřed), Lumír Tuček (Soud, s. 163–164, ukázka z divadelního textu Milovník příběhů; hrála RS Vpřed), Lumír Tuček (Dama doba, s. 165–166, úryvek divadelního textu z pořadu A budeš hodný; hrála RS Vpřed)
; publikováno v rámci bloku Mimoza, Sklep, Vpřed (s. 125–166).]

Ministerstvo vnitra – přísně tajné (ze spisu, který na Petra Placáka vedle Státní bezpečnost)
39
, 1999, leden, s. 335–359. [Ukázky z policejního archivu, s komentářem P. P; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (viz též ukázky z materiálů archivu ministerstva vnitra o občanech, kteří Státní bezpečnost informovali v r. 1988 o letácích Českých dětí, Čtyři procenta deviantů, s. 360–369).]

MLYNÁRIK Ján
1980
27
, 1994, listopad, s. 13–25. [11 reprodukcí grafik z roku 1980; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 13–27).]

MONOGRAMISTA T. D.
Pro RR (Schránky)
46
, 2001, květen, s. 86–95. [Objekty z let 1997–1998 doprovozené autorovým úvodem (s. 86).]

MORGAN Ted
Literární psanec
18
, 1992, březen, s. 185–186. [Úryvek z knihy Literární psanec. Život Williama S. Burroughse; publikováno v rámci bloku L. F. Céline – bagately k portrétu (s. 183–207); přeložil Josef Rauvolf.]

Mrazy jsou tady takové, že labutě přimrzly k řece (z redakční korespondence Paternosteru)
48
, 2001, prosinec, s. 234–261. [Výbor z redakční korespondence časopisu Paternoster z let 1983–1985, obsahuje vzájemnou korespondenci Zbyňka Benýška a Vratislava Brabence, kterou tvoří 7 dopisů Zbyňka Benýška Vratislavu Brabencovi a 10 dopisů Vratislava Brabence Zbyňku Benýškovi (s. 234–251), 1 dopis Charlie Soukupa Zbyňku Benýškovi (251–252), vzájemnou korespondenci Zbyňka Benýška a Jaroslava Hutky, kterou tvoří 5 dopisů Jaroslava Hutky Zbyňku Benýškovi a 4 dopisy Zbyňka Benýška Jaroslavu Hutkovi (s. 252–261) a 1 dopis Ivana Diviše Zbyňku Benýškovi (s. 261); doprovozeno kopií inzerátu z Paternosteru. Vybral, k vydání připravil a poznámkami opatřil Zbyněk Benýšek; publikováno v rámci bloku Paternoster (s. 225–289).]

MUNK Viktor
Obrazy, kresby
43
, 2000, květen, s. 213–232. [Reprodukce patnácti obrazů a devíti kreseb Viktora Munka; publikováno v rámci bloku Viktor Munk (s. 205–265). Foto Jiří Kovanic a Archiv Židovského muzea v Praze. Foto V. M. archiv rodiny.]

MUNK Viktor
Rozhovor s Viktorem Munkem (připravila Anna Lorencová)
43
, 2000, květen, s. 233–247. [Pořízeno pro archiv vzpomínek Židovského muzea v Praze, rozhovor přepsala Marie Lisová; datováno 9. 11. 1994; publikováno v rámci bloku Viktor Munk (s. 205–265). Doplněno fotografiemi z archivu rodiny.]

MUNK Viktor
„Všední může být jen náš pohled“
43
, 2000, květen, s. 249–265. [Výbor z deníku Viktora Munka uspořádal a poznámkou (s. 248–249) doprovodil Marek Vajchr; publikováno v rámci bloku Viktor Munk (s. 205–265). Foto V. M. archiv rodiny.]

MUSIL Robert
Deníky 1930–1933
36
, 1997, prosinec, s. 119–140. [Z německého originálu Tagebücher (Hamburg 1983) přeložila Veronika Dudková. Foto autora archiv.]

NABOKOV Vladimir
Hrůza
20
, 1992, září, s. 155–161. [Próza, přeložila Alena Ságlová.]

NÁDVORNÍK Pavel
Podzemní krajiny
16
, 1991, červen, s. 65–76. [Koláž z r. 1985; s redakční poznámkou „celý cyklus vznikl v kotelně min. kultury ve Valdštejnské ulici v Praze“ (s. 76)
; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 61–76).]

NÁDVORNÍKOVÁ Alena
Barevné ráje Františky Kudelové
35
, 1997, září, s. 147–148. [Článek o tvorbě Františce Kudelové; publikováno v rámci bloku Františka Kudelová (s. 141–162).]

NÁDVORNÍKOVÁ Alena
Sedm
36
, 1997, prosinec, s. 265–279. [Komentáře ke kresbám Cecilie Markové, Karla Havlíčka, k masce z Nové Guineje, k reliéfu z baziliky v Autunu, ke lví soše v Bergamu, k soše Vozataje z Delf a k fotografii Yvese Tanguyho od Man Raye; publikováno v rámci bloku 3 x Sedm (s. 233–279).]

NÁDVORNÍKOVÁ Alena
Původní tvorba Cecilie Markové
37
, 1998, květen, s. 161–163. [Článek o tvorbě C. M.; publikováno v rámci bloku Cecilie Marková (s. 159–182).]

NAEGELE Jolyon
Česko očima Jolyona Naegeleho (s americkým novinářem hovoří Zdeněk Lukeš)
44
, 2000, září, s. 227–239. [Rozhovor o zkušenostech s Čechami a o práci v rozhlasových stanicích Hlas Ameriky a Rádio Svobodná Evropa; doplněn Lukešovou (nepodepsáno) úvodní biografickou poznámkou; datováno v Praze 3. února 2000. Foto J. N. Karel Cudlín.]

NAJBRT Aleš
Myslím...
20
, 1992, září, s. 131. [Odpověď v anketě RR Umění a obživa (s. 123–136).]

NAJBRT Aleš
Přiznám se...
40
, 1999, květen, s. 276. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

NÁROŽNÍK Vladimír
Z cyklu Defenestrace psa
52
, 2003, duben, s. 23–31. [Dvě básně z pozůstalosti; publikováno v rámci bloku Vladimír Nárožník (s. 21–32). Foto autora Jaromír Zemina.]

NÁROŽNÍKOVÁ Dagmar
Moje učednická léta s doktorem Žilinou 1976–1984
46
, 2001, květen, s. 299–301. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

NATONEK Hans
Ulice zrady (ukázka)
43
, 2000, květen, s. 303–313. [Ukázka z románu Hanse Natonka Ulice zrady (1982), vybrala, z německého originálu přeložila a poznámkou (s. 268) doprovodila Veronika Dudková
; publikováno v rámci bloku Jürgen Serke – Hans Natonek (s. 267–313). Foto H. N. repro z knihy Böhmische Dörfer.]

NEBŘENSKÝ Robert
Mýval vytáh kudlu (vyprávění těch, kdo přežili)
27
, 1994, listopad, s. 186–202. [Rozhovor Davida Vávry, Daniela Fleka, Kristiána Fleka, Zbyňka Petráčka, Roberta Nebřenského, Karla Malíka a Ondřeje Štindla o létech strávených ve skautském oddíle; publikováno v rámci bloku Hledal jsem dobrodružství (s. 155–202).]

NEDVĚD Jan
Báseň...
26
, 1994, září, s. 201. [Báseň Za noci měsíčné věnovaná Janu Lopatkovi; publikováno v rámci bloku „Lopy, malý ničema“ (s. 201–247).]

NEDVĚD Jan
Život naruby (glosář)
40
, 1999, květen, s. 5–13. [17 básní z let 1997–1998. Foto autora Karel Cudlín.]

NEDVĚD Jan
Noční chodec
48
, 2001, prosinec, s. 7–15. [12 básní. Foto autora Karel Cudlín.]

NĚMCOVÁ Dana
Především si myslím...
28
, 1995, květen, s. 181–182. [Odpověď v anketě P. Šustrové O hrdinství a jeho dobách (s. 169–191).]

NĚMCOVÁ Dana
Proč jsem podepsala...
35
, 1997, září, s. 242. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245).]

NĚMCOVÁ Markéta
Podpis Charty 77...
35
, 1997, září, s. 241. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245); datováno 1. 2. 1981.]

NĚMEC David
Jak v tomto roce...
20
, 1992, září, s. 136. [Odpověď v anketě RR Umění a obživa (s. 123–136).]

NĚMEC David
Magor tvrdil, že jsem nechtěl vynášet koše (s Davidem Němcem hovoří Viktor Karlík a Terezie Pokorná)
33
, 1997, leden, s. 225–240. [Datováno září 1996; publikováno se 7 černobílými reprodukcemi autorových prací.]

NĚMEC David
Sraz jsme měli...
40
, 1999, květen, s. 276–277. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

NĚMEC Jiří
S Láďou Dvořákem...
41
, 1999, září, s. 188–189. [Vzpomínka na Ladislava Dvořáka; publikováno v rámci bloku „...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry“ (s. 175–234).]

NĚMEC Jiří
Dopisy z Ruzyně
45
, 2001, leden, s. 299–336. [Dopisy, které psal Jiří Němec od června do prosince 1979 z vazební věznice v Praze-Ruzyni Daně a Pavle Němcové; ze strojopisné edice připravil, komentoval, ediční poznámku napsal a studií doprovodil Robert Krumphanzl
; publikováno v rámci bloku Jiří Němec: Dopisy z Ruzyně (s. 297–347). Foto J. N. archiv.]

NĚMEC Rudolf
Malířská cesta
15
, 1991, březen, s. 35–48. [Autobiografická próza; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 35–64).]

NĚMEC Rudolf
Obrazy
15
, 1991, březen, s. 57–64. [Reprodukce 8 děl; publikováno v rámci bloku Rudolf Němec: Malířská cesta (s. 35–64).]

NĚMEC Rudolf
Na tuto výstavu...
40
, 1999, květen, s. 277. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

NEPRAŠ Karel
O houbách (posezení s Karlem Neprašem, Andrejem Stankovičem a Ivanem Wernischem)
27
, 1994, listopad, s. 125–140. [Připravil Karel Meister.]

NEZVAL Vítězslav
Trialog (Nezval – Deml – Holan)
32
, 1996, září, s. 169–207. [Výbor z tvorby a korespondence; Vítězslav Nezval o Jakubu Demlovi (s. 169–184), Jakub Deml o Vítězslavu Nezvalovi (s. 185–197), Vladimír Holan o Jakubu Demlovi (s. 197–202) a Jakub Deml o Vladimíru Holanovi (s. 203–207). Uspořádal a úvod napsal V. Binar; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 165–207). Foto autorů archiv.]

NGOR Haing
Kambodžská odyssea
19
, 1992, květen, s. 171–211. [Próza – ukázky ze stejnojmenné autobiografie, přeložil Martin Hála; publikováno v rámci bloku Kambodža za Rudých Khmerů (s. 165–249).]

NIKL Petr – PETRÁK František
Pro RR (Letmé imprese)
27
, 1994, listopad, s. 141–153. [Divadelní texty – 6 skečů loutkového divadla Mehedaha; texty F. P., loutky P. N., foto Robert Portel.]

NOLAN Pat
Život na vlásku – Basketbal – Strach – Astry u Abbotů – Zpátky na začátek – Velký ubrus – 3 čínské básně v próze
24
, 1993, prosinec, s. 244. [Prózy a básně, přeložila a komentovala Eva Klimentová; publikováno v rámci bloku Noční směna (s. 225–257).]

NOSEK Štěpán
Sever – Vzduch – Negativ
52
, 2003, duben, s. 118. [Tři básně; publikováno v rámci bloku Nové práce (s. 113–134).]

NOVÁK Jan
Komisař Šidlo
15
, 1991, březen, s. 8–28. [„Báseň–detektivka“; ilustrace Pavel Reisenauer; publikováno v rámci bloku Jan Novák: Komisař Šidlo (s. 7–33).]

NOVÁK Jan
Co je živý je krásný
21
, 1993, leden, s. 157–168. [O emigraci a psaní s J. N. rozmlouval Petr Dudek; datováno srpen 1992; rubrika RR interview.]

NOVÁK Jan
Americký štěstí
22
, 1993, březen, s. 143–155. [Povídka. Foto J. N. Ludvík Hradilek.]

NOVÁK Jan
Od srdce k bokům aneb Elektrifikace chicagského blues
34
, 1997, květen, s. 301–311. [Reportážní próza o Muddy Watersovi, baru Checkerboard Lounge a proměnách blues v Chicagu. Foto autora Karel Cudlín.]

NOVÁK Jan
Z bedny do krabice
37
, 1998, květen, s. 101–107. [Próza o hrobníkovi z Jižního města v Praze, foto Antonín Kratochvíl.]

NOVÁK Jan
Doktore, povídám...
46
, 2001, květen, s. 318–321. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

NOVÁK Jan
To bylo...
40
, 1999, květen, s. 277. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

NOVÁK Ladislav
Pro RR (Šest topologických dvojlistů)
39
, 1999, leden, s. 109–121. [Série kreseb a textů.]

NOVÁK Ladislav
Čtveřice (z nových básní pro Acnavi)
41
, 1999, září, s. 5–9. [4 básně z ledna a února 1999.]

NOVÁK Ladislav
Ryzí básník, můj nezapomenutelný přítel Ladislav Dvořák
41
, 1999, září, s. 175–177. [Vzpomínka na Ladislava Dvořáka; publikováno v rámci bloku „...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry“ (s. 175–234).]

NOVÁK Robert V.
Pro RR (Příběh 1997–1998)
37
, 1998, květen, s. 237–250. [Výtvarný projekt.]

NOVÁKOVÁ Věra
Narodila jsem se do velké rodiny...
29
, 1995, září, s. 284–285. [Komentář ke kresbě Strom života; datováno jaro 1995; publikováno v rámci bloku Strom života (s. 283–292).]

NOVÁKOVÁ Věra
Strom života
29
, 1995, září, s. 286–292. [Kresba z let 1950–1951; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 283–292).]

NOVÁKOVÁ Věra
Co mně dala výstava ve Vinohradské tržnici
40
, 1999, květen, s. 277–280. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

NOVÁKOVÁ Věra
Pro RR
45
, 2001, leden, s. 77–91. [Výtvarné práce uvozené autorčinou poznámkou Do světa písmen jsem nahlédla v roce 1964... (s. 78).]

NOVOTNÝ Vladimír
Loretánská poezie Ivana Wernische
17
, 1991, prosinec, s. 36–40. [Článek o básníkovi; datováno duben 1991; publikováno v rámci bloku Ivan Wernisch: Protože ve snu cestuji (s. 7–40).]

O čem psal Posel záhrobní
31
, 1996, květen, s. 163–170. [Ukázky z časopisu vycházejícícho od počátku 20. století do 30. let; publikováno v rámci bloku Obrazy ze záhrobí (s. 125–170).]

O hrdinství a jeho dobách
28
, 1995, květen, s. 171–191. [Anketa, do níž přispěli Jiří Daníček (Ono je to problematické..., s. 171), Jan Frolík (Mně Bělohradského pohled nesedí..., s. 171–172), Tomáš Halík (Především považuji za nesmyslné..., s. 172–173), Zbyněk Hejda (Zrada, myslím, má platnost pořád..., s. 174–175), Jarmila Johnová (Zrada zůstane zradou..., s. 175–176), Vladimír Just (Nedávno jsem byl šokován..., s. 176–178), Boris Lazar (Myslím, že pojmy..., s. 178), Sergej Machonin (Je to pár dní..., s. 179–180), Václav Malý (Myslím, že hrdinství..., s. 180–181), Dana Němcová (Především si myslím..., s. 181–182), Karel Pecka (Domnívám se, že..., s. 182–183), Lenka Procházková (Celý článek mi připadá zmatený..., s. 183), Michal Semín (Bělohradského vymezení koresponduje..., s. 183–185), Milena Šindelářová (Kdyby zrada, hrdinství..., s. 185), Ljuba Václavová (Otázka je..., s. 186–187), Martin Vadas (Nemyslím, že..., s. 187–188), Karel Vachek (Osud má místo pro hrdiny..., s. 188–190), Kristina Vlachová (Nevím vlastně, co demokracie je..., s. 190–191).]


O Luboru Hájkovi
52
, 2003, duben, s. 211–259. [Vzpomínky na Lubora Hájka. Do bloku přispěli pořadatelka Helena Honcoopová (Úvodem. Lubor Hájek očima žačky, s. 211–223; datováno červen 2002 až leden 2003) a dále Miloslav Krása (Ahoj Lubore..., s. 223–225; datováno březen 2001), Eva Rychterová (Lubor a Berta, s. 225–226; datováno únor 2001), Kristina Hidalgo-Hájková (Navždy tvá dcera, s. 226; datováno New York, květen 2001), Jiří Šetlík – Zuzana Talpová (Dvojhlasá pocta poslu jasmínových vůní, s. 227–229; datováno květen 2001), Ladislav Kesner st. (Budiž mi dovoleno a prosím i prominuto..., s. 229–232; datováno 2002), Olga Macková (Vzpomínám na Lubora Hájka, s. 232–234; datováno jaro 2001), Zdenka Švarcová (Znáte Ažek?, s. 234–235; datováno léto 2001), Olga Hníková (Pokud se nezdržíme pláče, s. 235–237), Jaromír Zemina (O Luboru Hájkovi, s. 237–239; datováno léto 2001), Prokop Voskovec (O buddhistických uších doktora Hájka, s. 239–243; datováno Paříž, leden 2003), Michaela Fišerová (Útržky vzpomínek na Lubora Hájka, s. 244–246; datováno jaro 2002), Blanka Lamrová (Zbraslavské slavnosti, s. 246–248; datováno únor 2003), Viktor Karlík (Na podzim roku 1981..., s. 248–253; datováno zima/jaro 2002), Milan Pitlach (Lubora Hájka jsem poznal jako liberálního šéfa..., s. 254–256; datováno leden 2002), Lucie Olivová (Dr. Hájek rád..., s. 256–257; datováno červen 2001), Roger Keyes (Vždycky zbývá jiná cesta, s. 257–259; datováno září 2001, z angličtiny přeložila H. H. /=Helena Honcoopová/), Oldřich Král (Loučíme se s Hanou a Luborem Hájkovými..., s. 259, úryvek z řeči pronesené na pohřbu dne 10. 3. 2000). Foto Werner Forman, Milan Pitlach, Helena Honcoopová, J. Marco, Václav Chochola, Jiří Všetečka, Jaromír Zemina, Blanka Lamrová, Vladimír Merta a M. Hlušičková. Publikováno v rámci bloku Lubor Hájek (5. 5. 1921 – 2. 3. 2000) (s. 207–281).]

OFFUTT Chris
Moscow, stát Idaho
38
, 1998, září, s. 66–73. [Úryvky z prózy otištěné v bloku mladých amerických prozaiků (s. 63–87). Přeložili Jan Čáp a Petr Dudek. Foto autora Marion Ettlinger.]

Okupanti v 11 obrazech
17
, 1991, s. 205–216. [Malby z objektů okupovaných sovětskou armádou v letech 1968–91 fotografovali Karel Cudlín, Jan Jindra a Dana Kyndrová.]

OLIVOVÁ Lucie
Dr. Hájek rád...
52
, 2003, duben, s. 256–257. [Vzpomínka; datováno červen 2001. Publikováno v bloku O Luboru Hájkovi (s. 211–259).]

ONUFER Petr
Ztracený modelový svět Michaela Chabona
51
, 2003, leden, s. 201–204. [Studie o tvorbě Michaela Chabona
; publikováno v rámci bloku Michael Chabon (s. 187–204).]

ORŁOŚ Kazimierz
Chladná Elka
31
, 1996, květen, s. 57–63. [Povídka; přeložil Jiří Červenka; publikováno v rámci bloku Kazimierz Orłoś (s. 55–66).]

ORŁOŚ Kazimierz
Rozhovor s...
31
, 1996, květen, s. 64–66. [Rozhovor, připravil Jiří Červenka, datováno prosinec 1995 – leden 1966, Varšava; publikováno v rámci bloku Kazimierz Orłoś (s. 55–66).]

O’ROURKE P. J.
O průšvizích – Filipíny, život na souostroví
18
, 1992, březen, s. 241–258. [Úryvky z knihy reportáží Holidays in Hell; přeložil Martin Weiss; publikováno v rámci bloku P. J. O’Rourke: Filipíny (s. 239–260).]

ORTEN Jiří
Milý Chalupecký...
29
, 1995, září, s. 76–78, 79–80. [4 dopisy adresované Jindřichu Chalupeckému, datované 9. července 1940, Kutná Hora, zřejmě na podzim 1940, 27. VII. 1940 a 15. července 1940; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 73–110).]

OSSENDOWSKI Ferdynand Antoni
Voloďa Antichrist
28
, 1995, květen, s. 139–152. [Úryvky z Ossendowskiho textu Lenin (1930) prolínající se s úryvky z „pohádky“ J. Hostáně Jak Voloďa přemohl krutého cara (1970); sestavil Ivan Brezina; doplněno dokumentárními fotografiemi; publikováno v rámci bloku Dvakrát o Leninovi (s. 137–152).]

OSTEN Jan
Jak mi dal pan Fára o Vánocích rybu
28
, 1995, květen, s. 286–287. [Publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora Fáru (s. 249–288).]

OU-FAN Leo Lee
Konec éry gigantů
21
, 1993, leden, s. 243–255. [O české literatuře v Číně a na Tchaj-wanu a o čínsko-tchajwanské politické situaci a umění s L. L. Ou-fanem rozmlouval Martin Hála.]

PACINI Nicola – Přítel M.
Dopisy z Mogadiša
25
, 1994, duben, s. 333–347. [Dopisy přítele M. Nicolu Pacinovi, prokládané Paciniho komentáři; datováno Vánoce 1993.]

PÁCL Radvan
Ulice plná lidí...
46
, 2001, květen, s. 314. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

PADILLA Herberto
V mé zahradě se pasou hrdinové
31
, 1996 s. 229–233. [Úryvek ze stejnojmenného románu (1981) a část předmluvy k němu; přeložila a úvod (s. 229–233) napsala Anežka Charvátová; publikováno v rámci bloku Karneval na troskách (Kubánská disidentská próza) (s. 193–275).]

PALCR Zdeněk
Měl jsem pocit, že se po mně něco chce...
30
, 1995, prosinec, s. 239–261. [Rozhovor o sochách Z. P. a o jeho pojetí sochařství; doprovázeno fotografiemi 10 soch z let 1957–1979; datováno říjen 1994, září 1995. Úvod (s. 240) a biografická poznámka (s. 261) V. K.-E. (= Vladimíra Koubová-Eidernová).]

PALCR Zdeněk
Giacomettiho postřeh (Pracovní verze, leden 1982)
42
, 2000, leden, s. 267–269. [Pracovní verze článku o vztahu mezi objektem a sochou; datováno leden 1982; úvodní poznámku napsal Michal Blažek (s. 267).]

PÁNEK Fanda
Smírná oběť
27
, 1994, listopad, s. 34–35. [Básně Zenit, Patmos, Letnice a Smírná oběť; publikováno v rámci bloku Placák, Pánek, Šmíd, Bláhová, Radotínský, Micka, Brycz, Popel, Kotval (s. 29–84).]

PÁNEK Fanda
Vita nova
30
, 1995, prosinec, s. 5–11. [14 básní.]

PAPANIKOLATOS Lambros
Fotografie
47
, 2001, září, s. 74–90. [Sedmnáct černobílých fotografií; publikováno v rámci bloku Lambros Papanikolatos (s. 73–95).]

PAPANIKOLATOS Lambros
Pro mne je moje fotografování spirituální záležitost (s Lambrosem Papanikolatosem hovoří Robert Silverio)
47
, 2001, září, s. 91–95. [Datováno duben 2001. Uvozeno nepodepsanou jedenáctiřádkovou biografickou poznámkou; publikováno v rámci bloku Lambros Papanikolatos (s. 73–95).]

PAŘÍK Arno
Viktor Munk
43
, 2000, květen, s. 207–212. [Článek o díle Viktora Munka; publikováno v rámci bloku Viktor Munk (s. 205–265). Foto V. M. archiv rodiny.]

PATOČKA Jan
Milý Chalupecký...
29
, 1995, září, s. 96–97, 98, 99, 106. [4 dopisy adresované Jindřichu Chalupeckému, datované 2. III. 1945, 7. VI. 1946, 1. 1. 1947 a 8. XI. 1947; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 73–110).]

PAUL K.
Den, kdy na škole přednášel Hunter S. Thompson (s Paulem K. hovoří Ondřej Štindl)
45
, 2001, leden, s. 279–295. [Rubrika RR interview; rozhovor s rockovým hudebníkem Paulem Kopaczem poznámkami opatřil Ondřej Štindl. Foto P. K. archiv.]

PECKA Karel
Nebylo to nejhorší období v mém životě
24
, 1993, prosinec, s. 150–152. [Vzpomínka na práci kulisáka; publikováno v rámci bloku Kulisáci (s. 139–164).]

PECKA Karel
Domnívám se, že...
28
, 1995, květen, s. 182–183. [Odpověď v anketě P. Šustrové O hrdinství a jeho dobách (s. 169–191).]

PEČINKOVÁ Pavla
Pozdě
46
, 2001, květen, s. 308. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

PECHOVÁ Věra
Dopisy ze Súdánu
40
, 1999, květen, s. 299–330. [Listy adresované v letech 1976–1985 otci ze Súdánu do Československa, s úvodní autorčinou poznámkou. Vybrala, k vydání připravila a ediční poznámku (s. 330) napsala Marcela Pittermannová.]

PEKIČ Borislav
V temnici neboli páté dimensi
18
, 1992, březen, s. 224–237. [Esej z knihy Léta, která sežraly kobylky (Vzpomínky z vězení neboli antropopej 1984–1954, sv. I–III, 1987–1990); přeložila Irena Wenigová.]

PELÁNOVÁ Eva
Nové práce
50
, 2002, listopad, s. 113–115. [Sedm básní; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 105–122).]

PELC Antonín
Z pozůstalosti (poznámky a fotografie)
49
, 2002, květen, s. 252–256. [Poznámky A. P. k osudu zatčených z Domu československé kultury (s. 252) a fotografie (s. 253–256) Tomáše Bati (?), Aléna Diviše, Dvořákových, Maxima Kopfa a Antonína Pelce; publikováno v rámci bloku Podivuhodný život a dílo Maxima Kopfa (s. 177–256). Foto archiv Národní galerie v Praze, pozůstalost Antonína Pelce.]

PENN Irving
Cranium Architecture
35
, 1997, září, s. 209–218. [Cyklus 10 černobílých fotografií zvířecích lebek z Národního muzea v Praze z roku 1986; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 201–218).]

PEŠÁNEK Zdeněk
Technické výkresy
21
, 1993, leden, s. 5, 21, 39, 57, 71, 81, 129, 139, 159, 169, 191, 223, 243, 257, 285. [Detaily z technických výkresů umístěné jako úvodníky.]

PETRÁČEK Zbyněk
Revolver Revue po pěti letech
14
, 1990, prosinec, s. 5–6. [Úvodník o struktuře a budoucím směřování RR.]

PETRÁČEK Zbyněk
Konec jedné kultury
16
, 1991, červen, s. 201–203. [Článek o rumunsko-německém spisovateli Richardu Wagnerovi; publikováno v rámci bloku Richard Wagner: Žádost o výjezd (s. 185–203).]

PETRÁČEK Zbyněk
Syrová skutečnost afghánské války
17
, 1991, prosinec, s. 239–243. [Článek o historii, průběhu a následcích války v Afghánistánu.]

PETRÁČEK Zbyněk
Obyčejná guerilla
18
, 1992, březen, s. 259–260. [Článek o současných Filipínách; publikováno v rámci bloku P. J. O’Rourke: Filipíny (s. 239–260).]

PETRÁČEK Zbyněk
Kočky, myši a vepři
24
, 1993, prosinec, s. 290–291. [Článek o comicsu Arta Spiegelmana Maus (s. 277–289).]

PETRÁČEK Zbyněk
Mýval vytáh kudlu (vyprávění těch, kdo přežili)
27
, 1994, listopad, s. 186–202. [Rozhovor Davida Vávry, Daniela Fleka, Kristiána Fleka, Zbyňka Petráčka, Roberta Nebřenského, Karla Malíka a Ondřeje Štindla o létech strávených ve skautském oddíle; publikováno v rámci bloku Hledal jsem dobrodružství (s. 155–202).]

PETRÁK František – NIKL Petr
Pro RR (Letmé imprese)
27
, 1994, listopad, s. 141–153. [Divadelní texty – 6 skečů loutkového divadla Mehedaha; texty F. P., loutky P. N., foto Robert Portel.]

PETRÁK František
Nové práce
51
, 2003, leden, s. 124–129. [Šest obrazů z let 1992 a 2000; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 121–136). Foto Jan Karásek.]

PETROVÁ Eva
Ukázněný rebel
28
, 1995, květen, s. 249–250. [Publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora Fáru (s. 249–288).]

PETRUŽELKA Antonín
Básnická pozůstalost Ivana Blatného
47
, 2001, září, s. 275–278; spoluautoři Vratislav Färber a Zbyněk Hejda. [Zpráva editorů o básnické pozůstalosti Ivana Blatného uložené v LA PNP; publikováno v rámci bloku Ivan Blatný – pozůstalost (s. 273–311). Foto I. B. archiv.]

PHIEN Vo
Sen o Marsu
16
, 1991, červen, s. 275–286. [Povídky Sen o Marsu a Zeď svobody, přeložila Alena Smutná.]

PHILLIPSOVÁ Jayne Anne
Uspokojení – Smilstvo – Prach andělů a jsem tvá – Rayme
14
, 1990, prosinec, s. 270–284. [Prózy, přeložil Martin Weiss; p
ublikováno v rámci bloku Jayne Anne Phillipsová: Uspokojení (s. 267–284).]

PHILLIPSOVÁ Jayne Anne
Jízda v levém pruhu
24
, 1993, prosinec, s. 207–224. [Povídka, přeložila Ivana Husáková.]

PIETRASS Richard
Tanec smrti
52
, 2003, duben, s. 9–15. [Cyklus sedmi básní Totentanz přeložila z němčiny a foto autora pořídila Věra Koubová
; publikováno v rámci bloku Richard Pietrass (s. 7–20).]

PILUCHA Jiří
Whodunit
18
, 1992, březen, s. 49–55. [Próza.]

PINKAVA Ivan – MARC Jindřich
Fotografie
18
, 1992, březen, s. 7, 23, 33, 49, 57, 67, 83, 125, 155, 209, 223, 239, 61, 291. [Detaily očí a předmětů jako úvodníky.]

PINKAVA Ivan
Musím přiznat...
20
, 1992, září, s. 131–133. [Odpověď v anketě RR Umění a obživa (s. 123–136).]

PITHART Petr
Za to nejpozitivnější...
35
, 1997, září, s. 243. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245).]

PITÍNSKÝ J. A.
Osud podobný osudu Wojaczkovu...
14
, 1990, prosinec, s. 239–240. [Článek o Rafalu Wojaczekovi; publikováno v rámci bloku Rafal Wojaczek: Deník (s. 237–266).]

PITLACH Milan
Poselství / Messages
40
, 1999, květen, s. 15–43. [27 snímků fotografického cyklu od 70. do 90. let; doprovozeno autorovým úvodem (s. 16).]

PITLACH Milan
Fotografie z Čech sedmdesátých let
44
, 2000, září, s. 210. [Úvodní poznámka k cyklu 14 fotografií z let 1968–1978 (s. 211–226); datováno únor 2000.]

PITLACH Milan
Fotografie z Čech sedmdesátých let
44
, 2000, září, s. 211–226. [Cyklus 14 fotografií z let 1968–1978. Autorova úvodní poznámka na s. 210.]

PITLACH Milan
Sedm
50
, 2002, listopad, s. 123–141. [Komentář k černobílým fotografiím Pražského hradu, Brunelleschiho kaple Pazziů ve Florencii, Döllgastova schodiště Staré pinakotéky v Mnichově, kostela v Riole (di Vergato) Alvara Aalta, budovy parlamentu v Dacce Louise I. Kahna, Facolta di Magistero v Urbinu od Giancarla de Carla a I House v Ashia od Tadao Anda. Doprovozeno úvodním textem (s. 124–127), který je datován únor 2002.]

PITLACH Milan
Pocta přátelství
51
, 2003, leden, s. 150. [Úvodní text k fotografickému projektu M. P. a Prokopa Voskovce Hydrologie v praxi
; publikováno v rámci bloku Hydrologie v praxi (s. 149–166).]

PITLACH Milan
Hydrologie v praxi
51
, 2003, leden, s. 151–166; spoluautor Prokop Voskovec. [Fotografický projekt z roku 1975
; publikováno v rámci bloku Hydrologie v praxi (s. 149–166).]

PITLACH Milan
Lubora Hájka jsem poznal jako liberálního šéfa...
52
, 2003, duben, s. 254–256. [Vzpomínka; datováno leden 2002. Publikováno v bloku O Luboru Hájkovi (s. 211–259).]

PIVOVAROV Viktor
Oživující dotek (nad fotokolážemi Roberta Portela)
20
, 1992, září, s. 111. [Text o fotografovi, přeložila Eva Klimentová. Foto R. P. s. 112–121.]

PIVOVAROV Viktor
Ničeho jsem se nedotýkal a kompot jsem nepil
22
, 1993, březen, s. 165–187. [O životě a ruském i českém umění s V. P. rozmlouvala Ludmila Dušková; doprovázeno čtrnácti reprodukcemi autorových prací z let 1970–1992; datováno listopad 1992; rubrika RR interview.]

PIVOVAROV Viktor
Pro RR (O duši)
25
, 1994, duben, s. 233–245. [Montáž kreseb, výstřižků, textů a fotografií; rubrika Pro RR.]

PIVOVAROV Viktor
Úvodem
36
, 1997, prosinec, s. 283–285. [Článek o Andreji Platonovovi, který uvádí výbor z knihy Andrej Platonov. Vzpomínky současníků, materiály k životopisu (Moskva 1994); publikováno v rámci bloku Andrej Platonov (s. 281–330). Přeložila Anna Nováková. S archivními fotografiemi.]

PLACÁk Jan
„Smrt je požár muzea“
26
, 1994, září, s. 161–162. [
Medailon o výtvarníkovi Hanesu Reegenovi; publikováno v rámci bloku Hanes Reegen: „Smrt je požár muzea“ (s. 159–198).]

PLACÁK Jan
Zdeněk Bouše
27
, 1994, listopad, s. 307–308. [Biograficko-vzpomínková poznámka k otištění prací Z. B.; publikováno v rámci bloku Bouše (s. 305–317).]

PLACÁK Jan
Jaroslav Lacina
29
, 1995, září, s. 113. [Medailon výtvarníka; publikováno v rámci bloku Jaroslav Lacina (s. 111–122).]

PLACÁK Jan
Jaroslav Herbst
30
, 1995, prosinec, s. 288. [Biografické heslo; publikováno v rámci bloku Zapomenutý expresionista Jaroslav Herbst (s. 287–310).]

PLACÁK Jan
Jaroslav Kafka
31
, 1996, květen, s. 85–86. [Medailon výtvarníka; publikováno v rámci bloku Jaroslav Kafka (1896–1973) (s. 83–104).]

PLACÁK Jan
Vlastně jsem si polepšil
33
, 1997, leden, s. 165–168. [Vyprávění o práci v antikvariátu v Karlově ulici na přelomu 70. a 80. let; publikováno v rámci bloku Antikváři (s. 163–194). Foto autora Miroslav Vránek.]

PLACÁK Jan
Ačkoli jsem dění v Chartě 77...
35
, 1997, září, s. 244. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245).]

PLACÁK Petr
Královský hrad
14
, 1990, prosinec, s. 9–35. [Prózy Královský hrad, Sněžka a Javorina z let 1988–89 (ilustrace Pavel Reisenauer).]

PLACÁK Petr
Já, protože umění miluju...
20
, 1992, září, s. 127. [Odpověď v anketě RR Umění a obživa (s. 123–136).]

PLACÁK Petr
Duch Velkého javoru
27
, 1994, listopad, s. 30–33. [Povídka; datováno začátek srpna 1991; publikováno v rámci bloku Placák, Pánek, Šmíd, Bláhová, Radotínský, Micka, Brycz, Popel, Kotval (s. 29–84).]

PLACÁK Petr
Jsem český vlastenec (s Petrem Placákem hovoří Petruška Šustrová)
27
, 1994, listopad, s. 213–228. [Rozhovor o životě P. P., psaní a politických názorech; datováno červen 1994, Praha.]

PLACÁK Petr
Starcovy zápisky
30
, 1995, prosinec, s. 15–19. [Próza; datováno na sv. Havla 1995
.]

PLACÁK Petr
Sedm
34
, 1997, květen, s. 49–63. [Komentáře k obrazům Josefa Lady a Geertgena tot Sint Janse, soše sv. Václava od Josefa V. Myslbeka, obrázkům z Pasionálu Abatyše Kunhuty a z Kodexu Vyšehradského, architektuře Kostela sv. Prokopa v Třebíči a malbě ze starého Egypta.]

PLACÁK Petr
Rekreace aneb Duchovní obnova Čech
35
, 1997, září, s. 52–56. [Povídka datovaná 27. 4. 1997. Foto autora Karel Cudlín.]

PLACÁK Petr
Wilder Freiger
42
, 2000, leden, s. 105–115. [Próza doprovozená 3 autorovými fotografiemi, datováno 15. 8. 1999.]

PLACÁKOVÁ Petra
Nové práce
52
, 2003, duben, s. 129–134. [Osm linorytů; publikováno v rámci bloku Nové práce (s. 113–134).]

PLAČEK Jiří
Velká výprava – Kolem stolu – Kopec – Na lovu vran
19
, 1992, květen, s. 7–18. [Povídky z knihy Tajemná procházka (Edice Petlice 1976).]

PLACHT Otto
Peru – Od pražského Golema přes Řím (kolébku církve) a Miami (sterilní appendix civilizace) do Peru a pohádkového světa šamanů (Amazonského pralesa)
25
, 1994, duben, s. 209–231. [Obrazová a textová koláž inspirovaná autorovou cestou do Peru.]

PLATONOV Andrej
Povídky
36
, 1997, prosinec, s. 315–330. [Prózy V tu stranu, co zapadá slunce (1943, s. 315–320) a Láska k rodné zemi aneb Pouť starého vrabce (z pozůstalosti, 1996, s. 321–326) přeložila Anna Nováková, prózu Třetí syn (1936, s. 327–330) přeložil Josef Sedlák; publikováno v rámci bloku Andrej Platonov (s. 281–330). Foto autora archiv.]

PLIEŠTIK Jiří
Nové práce
50
, 2002, listopad, s. 116–122. [Dva objekty (s. 116 a 118) a šest básní; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 105–122). Foto archiv autora.]

PLÍŠKOVÁ Naděžda
Milý pane Chalupecký...
20
, 1992, září, s. 39; podepsáno N. P. [Nedatovaný dopis J. Chalupeckému; publikováno v rámci bloku Naděžda Plíšková (s. 37–56).]

PLÍŠKOVÁ Naděžda
Neunikneš mi to je jasný
20
, 1992, září, s. 40–53. [10 básní doprovozených autorčinými grafickými listy z cyklu Starožitné kresby. Foto Blanka Lamrová a archiv autorky; publikováno v rámci bloku Naděžda Plíšková (s. 37–56).]

PLÍŠKOVÁ Naďa
Tři vzpomínky, závěr a neodeslaný dopis
26
, 1994, září, s. 214–215. [Vzpomínky na Jana Lopatku a báseň Neodeslaný dopis Honzovi L.; publikováno v rámci bloku „Lopy, malý ničema“ (s. 201–247).]

PLÍŠKOVÁ Naďa
Hospodská romantika – Plíšková sobě
28
, 1995, květen, s. 38–47. [10 + 9 básní (s. 39–43 a 44–47).]

PLÍŠKOVÁ Naďa
Plíšková sobě
37
, 1998, květen, s. 51–61. [13 básní; doprovozeno 5 černobílými reprodukcemi autorčiných výtvarných prací; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 51–64). Foto Hana Hamplová a Robert Portel.]

PLÍŠKOVÁ Naďa
Až řekne bůh dost, chtěla bych být doma v posteli... (s Naďou Plíškovou hovoří Nikolaj Stankovič)
47
, 2001, září, s. 205–218. [Rubrika RR interview; datováno únor 1998. Foto N. P. Hana Hamplová, foto Nikolaje Stankoviče Karel Cudlín.]

Pocta Madoně
50
, 2002, listopad, s. 192–252. [Výtvarné práce. Variaci na značku Revolver Revue vytvořili Jiří Kolář (s. 193–195), Petr Babák (s. 196–197 a 222–223), Luděk Kubík (s. 198–199 a 244), Michal Cihlář (s. 200), Věra Nováková (s. 201, 212–215 a 249), Jaroslav Blažek (s. 202), Karel Cudlín (s. 203–205), Viktor Karlík (s. 206, 245 a 247), František Štorm (s. 207), Luboš Drtina (s. 208), Michal Blažek (s. 209), Václav Sokol (s. 210), Ivan Sobotka (s. 211), Karel Strachota (s. 216–217), Vladimír Materna (s. 218), Milan Starý (s. 219), Milan Pitlach ve spolupráci s Dirkem Muscheidem (s. 220–221),Oldřich Hamera (s. 224 a 238–239), Antonín Střížek (s. 225), Libor Krejcar (s. 226), Pavel Holeka (s. 227), Viktor Kolář (s. 228–231), Ladislav Sýkora (s. 232), František Skála (s. 233), Joska Skalník (s. 234), Karel Haloun (s. 235), Jan Sekal (s. 236), Monogramista T. D. (s. 237), Ivo Vodseďálek (s. 240–243), Vít Kremlička (s. 246), Jan Paul (s. 248) a Pavel Reisenauer (s. 250–252), Foto Karel Cudlín, Petr Kubín a Robert Portel.
Publikováno v rámci bloku Pocta Madoně (s. 191–254).]

PODHRÁZSKÝ Stanislav
Toužil jsem hlavně to umět (se Stanislavem Podhrázským hovoří Vladimíra Koubová)
24
, 1993, prosinec, s. 54–84. [Rozhovor; datováno květen 1993, Praha, červen 1993, Hutě; doplněno reprodukcemi sedmnácti autorových obrazů z let 1947–1980; rubrika RR interview.]

PODHRÁZSKÝ Stanislav
Na škole byl nějakej asistent...
28
, 1995, květen, s. 260. [Publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora Fáru (s. 249–288).]

PODROUŽEK Adolf
Propasť Macocha
38
, 1998, září, s. 223–225. [Ze stejnojmenné knihy vydané r. 1896 vybral Jiří Cieslar; publikováno v rámci bloku Propasť Macocha na Moravě (s. 187–225). Doplněno dobovými fotografiemi, kresbami a mapami.]

POKORNÁ Terezie
Pavel Brázda...
14
, 1990, prosinec, s. 95–96. [Medailon P. Brázdy; zpracováno podle autorova vyprávění.]

POKORNÁ Terezie
Cesta do hlubin kulisákovy duše
24
, 1993, prosinec, s. 141–149; spoluautorka Barbara Mazáčová. [Esej o povolání kulisáka a jeho historii v Čechách; datováno jaro 1993; publikováno v rámci bloku Kulisáci (s. 139–164). Foto Ondřej Němec.]

POKORNÁ Terezie
35 vzpomínek na Libora Fáru
28
, 1995, květen, s. 249; spoluautor Viktor Karlík; podepsáno T. P. a V. K. [Úvodní poznámka k bloku vzpomínek na Libora Fáru (s. 249–288); datováno podzim a zima 1994/95; publikováno v rámci bloku Libor Fára (s. 249–309).]

POKORNÁ Terezie
Pod souhrnným názvem Anticharta...
33
, 1997, leden, s. 243–249. [Úvod k bloku Anticharta (s. 241–305), doprovozený koláží z novinových a časopiseckých titulků (připravil Viktor Karlík).]

POKORNÁ Terezie
„Jak jsem to četl já“
34
, 1997, květen, s. 233–235. [Úvod k výboru dopisů Sergeje Machonina, adresovaných v 80. letech Lence Procházkové a Edě Kriseové; publikováno v rámci bloku Sergej Machonin: Z dopisů (s. 231–255).]

POKORNÁ Terezie
Na následujících stránkách...
40
, 1999, květen, s. 249. [Úvod k bloku Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (s. 247–298).]

POKORNÁ Terezie
M. Ž. (1926–1999)
46
, 2001, květen, s. 267–268. [Úvod ke Vzpomínkám na Miloslava Žilinu (s. 269–330); datováno březen 2001;
publikováno v rámci bloku M. Ž. (1926–1999) (s. 265–352).]

POKORNÁ Veronika
Výlet na sever
27
, 1994, listopad, s. 327–341. [Recenze s ukázkami z próz norských spisovatelů. Agnar Mykle: Rubicon (1965) a Jens Björneboe: Okamžik svobody (1966).]

POKORNÝ Jindřich
Plať pivo Obibor
23
, 1993, září/říjen, s. 59–72. [Esej o písničkářích a jejich písních v tomto i v minulých staletích; publikováno v rámci bloku Máš-li brzo dobře hrát, uč se správně počítat! (s. 33–72).]

POKORNÝ Jindřich
Život jedna báseň
24
, 1993, prosinec, s. 43–50. [Esej o životě a tvorbě básníka Petra Kopty; publikováno v rámci bloku Petr Kopta: Levný nájem, řetězy zdarma (s. 29–50).]

POKORNÝ Jindřich
Dvakrát o J. L.
26
, 1994, září, s. 241–244. [Texty Jan Lopatka a armáda a Lopatkovo pravidlo – vzpomínky na Jana Lopatku; publikováno v rámci bloku „Lopy, malý ničema“ (s. 201–247).]

POKORNÝ Jindřich
„Zemřel, ale žije v nás...“
26
, 1994, září, s. 294–302. [Esej o příznačných rysech českých smutečních slavností; publikováno
v rámci bloku Pohřbívání v Čechách (s. 279–313).]

POKORNÝ Jindřich
Byl jeden Pepša...
27
, 1994, listopad, s. 181–185. [Esej o skautské výchově a jejích výsledcích v praktickém životě.]

POKORNÝ Jindřich
České kyvadlo aneb „Nepovolit, děj se co děj!“
28
, 1995, květen, s. 194–200. [Esej o hrdinství v Čechách; datováno březen 1995; publikováno v rámci bloku České kyvadlo (s. 193–231).]

POKORNÝ Jindřich
Kdysi za normalizačního temna...
28
, 1995, květen, s. 284. [Publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora Fáru (s. 249–288).]

POKORNÝ Jindřich
Kádrový posudek si každý napsal sám (s Jindřichem Pokorným hovoří Adam Drda a Viktor Karlík)
39
, 1999, leden, s. 311–333. [Rozhovor datovaný v říjnu 1998. Foto J. P. Karel Cudlín.]

POKORNÝ Jindřich
Vzpomínka na Ladislava Dvořáka
41
, 1999, září, s. 218–221. [Publikováno v rámci bloku „...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry“ (s. 175–234).]

POKORNÝ Jindřich
Žalujeme v Norimberku
41
, 1999, září, s. 253–255; podepsáno J. P. [Úvod k výboru ze stejnojmenné knihy Ivana Herbena (1946); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 251–290).]

POKORNÝ Jindřich
Příliš mnoho na jeden život (Poznámky k norimberské reportáži Ivana Herbena)
41
, 1999, září, s. 281–290. [Studie; publikováno v rámci bloku Žalujeme v Norimberku (s. 251–290).]

POKORNÝ Jindřich
Lépe zemřít ve stoje, než žít na kolenou
44
, 2000, září, s. 259–264; podepsáno jp. [Úvod k bloku o Prokopu Drtinovi (s. 257–322). Foto P. D. archiv.]

POKORNÝ Jindřich
Bez doznání (Hrdina proti osudu v době totality)
44
, 2000, září, s. 315–322. [Studie o Prokopu Drtinovi publikovaná v rámci bloku o P. D. (s. 257–322). Doprovozeno archivními fotografiemi.]

POLÁČEK Jiří
Dobejvání Smíchova
19
, 1992, květen, s. 41–54. [Vzpomínky fotografa; doplněno třinácti autorovými snímky; publikováno v rámci bloku Smíchov (s. 19–115).]

POLÁČEK Jiří – LUTTERER Ivan – MALÝ Jan
Fotografie z cyklu Indiáni
23
, 1993, září/říjen, s. 108–120. [14 fotografií „českých Indiánů“ z Bílého Wampupu v původním oblečení; publikováno v rámci bloku My jsme v típí žili (s. 105–126).]

POLÁK Martin – JASANSKÝ Lukáš
Diplomová práce
23
, 1993, září/říjen, s. 73–87. [Rozhovor reportéra s L. Jasanským a M. Polákem otištěný spolu s dvaceti fotografiemi Jasanského a Poláka.]

POLÁK Martin – JASANSKÝ Lukáš
Vtipy
30
, 1995, prosinec, s. 141–153. [12 fotografií s popiskami a komentáři.]

POLITE Frank
Nalezená báseň. Jak jíst langustu – První zpověď – Rozhovor dvou šestiletých před spaním – Taška
24
, 1993, prosinec, s. 240. [Básně a próza, přeložila a komentovala Eva Klimentová; publikováno v rámci bloku Noční směna (s. 225–257).]

Političtí vězni v Tibetu
17
, 1991, prosinec, s. 352–353. [Podle materiálů Amnesty International zpracovala Alena Bláhová; publikováno v rámci bloku Tibet – zprávy ze střechy světa (s. 303–363).]

PONCAR Jaroslav
Dobrodružné cesty fotografa
17
, 1991, prosinec, s. 326–340. [Vyprávění o cestě do Tibetu; doprovázeno autorovými fotografiemi; publikováno v rámci bloku Tibet – zprávy ze střechy světa (s. 303–363).]

PONDĚLÍČEK Ivo
Dvou prvních výstav Máje...
28
, 1995, květen, s. 262–264. [Publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora Fáru (s. 249–288).]

POPEL Jiří
Zápisník
26
, 1994, září, s. 195–198. [Článek o zápisníku Hanese Reegena
; publikováno v rámci bloku Hanes Reegen: „Smrt je požár muzea“ (s. 159–198).]

POPEL Jiří
Karlíček
27
, 1994, listopad, s. 74–76. [Ukázka ze stejnojmenné prózy; publikováno v rámci bloku Placák, Pánek, Šmíd, Bláhová, Radotínský, Micka, Brycz, Popel, Kotval (s. 29–84).]

PORTEL Robert
Fotografie
20
, 1992, září, s. 112–121. [10 fotografií. Foto R. P. (s. 110) Radek Chmel (viz též Viktor Pivovarov: Oživující dotek (nad fotokolážemi Roberta Portela, s. 111).]

PORTEL Robert
Pro RR (Muži a ženy)
26
, 1994, září, s. 265–277. [Cyklus dvanácti fotografií lidských tváří; rubrika Pro RR.]

POSPISZYL Tomáš
Podivuhodný život a dílo Maxima Kopfa
49
, 2002, květen, s. 179–198. [Studie o pražském německém malíři Maximu Kopfovi; doprovozeno autoportrétem Maxima Kopfa a jedním jeho obrazem; publikováno v rámci bloku Podivuhodný život a dílo Maxima Kopfa (s. 177–256).]

POSPISZYL Tomáš
Ediční poznámka
49
, 2002, květen, s. 251. [Ediční poznámka k autobiografii Maxima Kopfa; publikováno v rámci bloku Podivuhodný život a dílo Maxima Kopfa (s. 177–256).]

POSPISZYL Tomáš
Sedm
51
, 2003, leden, s. 103–117. [Komentáře k černobílým fotografiím zachycujícím Arnolda Schönberga, Mary Wigmanovou, Andy Warhola, Johna Heartfielda a Wielanda Herzfelda, Egona Bondyho a Ivo Vodseďálka, Sergeje Bordačeva, Vladimíra Němuchina, Viktora Tupitsyna a Margaritu Tupitsynovou a nakonec Henryho Dargera. Foto archiv autora a Tomáš Mazal.]

POSPÍŠIL Ivo – HLAVSA Mejla
Divadla nebo hřbitovy
24
, 1993, prosinec, s. 152–154. [Rozhovor připravily Barbara Mazáčová a Terezie Pokorná v rámci bloku Kulisáci (s. 139–164).]

POUBA Petr
Výstava ve Vinohradské tržnici...
40
, 1999, květen, s. 280. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

PRAVDOVÁ Anna
„Já jsem otevřel novou cestu, po mně přijdou další, kteří ji rozšíří a povedou dál“
43
, 2000, květen, s. 135–146. [Studie o výtvarníkovi Janu Křížkovi; publikováno v rámci bloku Jan Křížek (s. 133–149). Doprovozeno reprodukcemi výtvarných prací J. K. ze sbírky Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Foto J. K. archiv.]

PRIMUS Zdenek
Vladimír Fuka – Deník 1952
29
, 1995, září, s. 212. [Úvodní poznámka k otištění faksimile části Fukova výtvarného deníku; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 211–257).]

Proč jsem podepsal(a) Chartu 77?
35
, 1997, září, s. 236–245. [Odpovídají Karel Trinkewitz, Zdeněk Urbánek, Jan Vladislav (s. 236), Eva Kantůrková (s. 237), Jaroslav Seifert (s. 237–238), Jan Lopatka, Ladislav Hejdánek, Otta Bednářová (s. 238), Miloš Rejchrt, Václav Malý, Anka Marvanová (s. 239), Jiří Lederer (s. 239–240), Josef Kordík, Jaroslav Ptáček, Karel Havlíček (s. 240), Vlado Čech, Anna Šabatová, Ivan Kožíšek, Markéta Němcová, Jaroslav Kukal (s. 241), Jan Dus, Marie Rút Křížková, Dana Němcová, Jarmila Bělíková, Tomáš Vrba (s. 242), Andrej Stankovič, Petruška Šustrová, Petr Pithart, Václav Benda (s. 243), Jiří Brabec (s. 243–244), Josef Vohryzek, Jan Placák, Mirek Slavík, Alena Hromádková, Mikoláš Chadima (s. 244) a Ivan M. Jirous (s. 245).]

PROCHÁZKOVÁ Lenka
Celý článek mi připadá zmatený...
28
, 1995, květen, s. 183. [Odpověď v anketě P. Šustrové O hrdinství a jeho dobách (s. 169–191).]

PTÁČEK Jaroslav
Protože jsem chtěl podpořit lidi...
35
, 1997, září, s. 240. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245).]

PURŠL Ladislav
Kosti ryby pochyby
35
, 1997, září, s. 12–16. [11 básní. Foto autora Karel Cudlín.]

RADIMSKÝ Ladislav
Milý Chalupecký...
29
, 1995, září, s. 109–110. [Dopis adresovaný Jindřichu Chalupeckému, datovaný 21. prosince 1947; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 73–110).]

RADOTÍNSKÝ Petr
Zmizení – V sobotu odpoledne...
27
, 1994, listopad, s. 52–59. [Dvě prózy (s. 52–58, datováno 4. 10. 1993, s. 59); publikováno v rámci bloku Placák, Pánek, Šmíd, Bláhová, Radotínský, Micka, Brycz, Popel, Kotval (s. 29–84).]

RAJČAN Pavel
Mé město
27
, 1994, listopad, s. 118–122. [Báseň; datováno 1988; publikováno v rámci bloku Postgermánské trauma patafyzického města (s. 97–122).]

RAJMONT Ivan
Tenkrát jsem houby věděl, co je divadlo
24
, 1993, prosinec, s. 157. [Vzpomínka na práci kulisáka; publikováno v rámci bloku Kulisáci (s. 139–164).]

RAMBOUSEK Ota
Paměti osvětlovače
14
, 1990, prosinec, s. 101–137. [Úryvky z prózy vybral a komentoval Vlastimil Ježek; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 97–137).]

RAUVOLF Josef
Jürgen Fuchs...
14
, 1990, prosinec, s. 207. [Medailon o německém spisovateli; publikováno v rámci bloku Jürgen Fuchs: Fasáda (s. 205–223).]

RAYNER Richard
Los Angeles
21
, 1993, leden, s. 7–305. [Reportáž o násilí v L. A. na jaře 1992; přeložila Lucie Bradáčová; doplněno dokumentárními fotografiemi; publikováno v rámci bloku Los Angeles 1992 (s. 285–308).]

REEGEN Hanes
Obrazy, kresby, zápisky
26
, 1994, září, s. 159, 163–175. [Reprodukce šestnácti Reegenových prací z let 1944–49; publikováno v rámci bloku Hanes Reegen: „Smrt je požár muzea“ (s. 159–198).]

REEGEN Hanes
Listy příteli (Dopisy Vladimíru Boudníkovi z let 1949–52)
26
, 1994, září, s. 176–190. [Dopisy; podle samizdatového vydání v Pražské imaginaci, 1989
; publikováno v rámci bloku Hanes Reegen: „Smrt je požár muzea“ (s. 159–198).]

REEGEN Hanes
Neznámé práce
42
, 2000, leden, s. 137–157. [22 reprodukcí kreseb z let 1939–1950–51 H. R; na s. 157 připojen dopis H. R. rodičům; publikováno v rámci bloku Hanes Reegen (s. 135–157).]

REICH Jens
Německo – jed o dvou komponentách
14
, 1990, prosinec, s. 307–317. [Esej z r. 1989 (podle Lettre international č. 7 přel. Alena Bláhová). Fotografie Tomki Němec.]

REISENAUER Pavel
Neštěstí na Klamovce I.
19
, 1992, květen, s. 33–39. [Comics; nakresleno podle Egona Erwina Kische; publikováno v rámci bloku Smíchov (s. 19–115).]

REISENAUER Pavel
Neštěstí na Klamovce II.
19
, 1992, květen, s. 67–75. [Comics; nakresleno podle reportáže LN č. 29/1921; publikováno v rámci bloku Smíchov (s. 19–115).]

REISENAUER Pavel
Neštěstí na Klamovce III.
19
, 1992, květen, s. 107–115. [Comics; nakresleno podle Ireny Hajské; publikováno v rámci bloku Smíchov (s. 19–115).]

REISENAUER Pavel
Peníze za umění...
20
, 1992, září, s. 127. [Odpověď v anketě RR Umění a obživa (s. 123–136).]

REJCHRT Miloš
Když mi ještě bylo dovoleno...
35
, 1997, září, s. 239. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245).]

REJŽEK Jan
O popáči za totáče aneb ten chléb je tvůj i můj...
23
, 1993, září/říjen, s. 35–43. [Stať o české populární hudbě 70. a 80. let; publikováno v rámci bloku Máš-li brzo dobře hrát, uč se správně počítat! (s. 33–72).]

REJŽEK Jan
Šedá zóna (s Janem Rejžkem hovoří Petruška Šustrová)
37
, 1998, květen, s. 215–236. [Rubrika RR interview. Foto J. R. Karel Cudlín.]

REJŽEK Jan
Pár slov úvodem
38
, 1998, září, s. 315. [Poznámka k ukázkám ze spisů, které o čs. občanech vedla Státní bezpečnost; publikováno v rámci bloku Spisy – Jiří Mrázek, Jan Placák (s. 313–374).]

REJŽEK Jan
Ze spisu StB
40
, 1999, květen, s. 361–373. [Výbor ze spisu, nazvaný StB a šedá zóna, který o Janu Rejžkovi vedla Státní bezpečnost. Úvod (s. 362) napsal J. R.]

Revolver Revue Bibliografie 1–13
14
, 1990, prosinec, s. 338–345; nepodepsáno. [Soupis vybraných článků.]

REZEK Petr
Funerální prostora?
37
, 1998, květen, s. 137; podepsáno André Klokoč + Jan Slza. [Článek o objektu Květoslav Vašíčka (1902–1995) Kolik je hodin?; publikováno v rámci bloku Květoš (s. 131–158). Fotografie autorova artefaktu–vynálezu Jan Ságl.]

RICHTEROVÁ Sylvie
V konferenčním sále...
26
, 1994, září, s. 236–238. [Vzpomínka na Jana Lopatku; publikováno v rámci bloku „Lopy, malý ničema“ (s. 201–247).]

RICHTEROVÁ Veronika
Z věcí, co se tam tenkrát vystavovaly...
40
, 1999, květen, s. 280. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

RILKE Rainer Maria
Narcis
51
, 2003, leden, s. 7–11. [Paralelní edice německy psané básně R. M. R. Narziss a překladu Věry Koubové pořízeného z vydání Späte Gedichte (Leipzig 1935); doprovozeno bibliografickou poznámkou V. K. (nepodepsáno).]

RÓNA Jaroslav – VOREL Tomáš
Malý nezbeda
17
, 1991, prosinec, s. 147–148. [Ukázky z tvorby Pražské pětky (s. 147–166): z divadelního textu pantomimické skupiny Mimoza
; publikováno v rámci bloku Mimoza, Sklep, Vpřed (s. 125–166).]

RÓNA Jaroslav
Pro RR (Umanuté kresby)
40
, 1999, květen, s. 67–80. [Série kreseb doprovozená autorovými komentáři a úvodem (s. 68).]

ROTBAUER Jaroslav
Grafiky
27
, 1994, listopad, s. 285–298. [13 grafik z let 1948–1951; publikováno v rámci bloku Jaroslav Rotbauer: Udělali ze mě grafika (s. 285–304).]

ROTBAUER Jaroslav
Udělali ze mě grafika (s Jaroslavem Rotbauerem hovoří Jan Placák)
27
, 1994, listopad, s. 299–304. [Rozhovor o grafikách J. R. a přátelích ze Státní grafické školy; datováno srpen 1994; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 285–304).]

ROTBAUER Jaroslav
Vzpomínka na dva spolužáky
29
, 1995, září, s. 123–128. [Vzpomínka na Vladimíra Boudníka (blok na s. 161–190) a Jaroslava Dočekala (blok na s. 129–160).]

ROTBAUER Jaroslav
S Boudníkem na Slovensku
29
, 1995, září, s. 163–169. [Text o výletu s Vladimírem Boudníkem na Slovensko v roce 1951
; publikováno v rámci bloku Šli jsme do míst bez metafor – Vladimír Boudník (s. 161–190).]

ROZANOV Vasilij Vasilijevič
Osamocení (výbor)
17
, 1991, prosinec, s. 179–200. [Próza, přeložil Karel Štindl; doprovozeno článkem Františka Kautmana (200–204).]

RR
Couleur přítomného čísla...
52
, 2003, duben, s. 209. [Úvodní poznámka ke vzpomínkám O Luboru Hájkovi (s. 211–259) a k Hájkovým textům Z pozůstalosti (s. 261–281). Uspořádala Helena Honcoopová
; publikováno v rámci bloku Lubor Hájek (5. 5. 1921 – 2. 3. 2000) (s. 207–281).]

RUBÁŠ Václav
Jak jsem sehnal kámen, tak podle toho jsem dělal (s Václavem Rubášem hovoří Viktor Karlík)
29
, 1995, září, s. 335–345. [Rozhovor s kameníkem V. Rubášem o jeho sochách; doplněno fotografiemi soch V. R.; datováno podzim 1994.]

RUBINŠTEJN Lev
Pokus udělat ze všeho tragédii
25
, 1994, duben, s. 303–311. [98
promluv nebo dialogů; datováno 1986; přeložila Jiřina Miklušáková; publikováno v rámci bloku Spisovatelé země nikoho (s. 247321).]

RUDNICKI Janusz
Třetí vpravo a druhá vlevo od měsíce
22
, 1993, s. 189–209. [Próza – úryvek z povídky z roku 1988; přeložila Elena Podulková.]

RUPNIK Jacques
Skutečně jiná Evropa
14
, 1990, prosinec, s. 299–305. [Rozhovor z ledna 1990; rubrika RR interview.]

RYCHLÍK Jan
Deník 1955
39
, 1999, leden, s. 64–102. [Záznamy od 1. 1. do 20. 4. 1955; publikováno v rámci bloku Jan Rychlík: Deník 1955 (s. 57–108).]

RYCHLÍK Jan
Vzpomínky na mého otce
39
, 1999, leden, s. 59–63. [Článek publikovaný v rámci bloku Jan Rychlík: Deník 1955 (s. 57–108).]

RYCHTEROVÁ Eva
Lubor a Berta
52
, 2003, duben, s. 225–226. [Vzpomínka; datováno únor 2001. Publikováno v bloku O Luboru Hájkovi (s. 211–259).]

ŘEZNÍČEK Pavel
Demiurg Jan Novák aneb zaklínání samoty
15
, 1991, březen, s. 29–33. [Článek o spisovateli (1925–1980); publikováno v rámci bloku Jan Novák:
Komisař Šidlo (s. 7–33).]

ŘÍČANOVÁ Tereza
Vidění
51
, 2003, leden, s. 14–19. [Dvanáct dřevorytů a textů; doprovozeno Sedmi otázkami pro T. Ř.]

ŘÍČANOVÁ Tereza
Sedm otázek pro Terezu Říčanovou
51
, 2003, leden, s. 20. [Interview připravil V. K. (=Viktor Karlík).]