Jmenná bibliografie RR
Bibliografie obsahů RR

S – Ž

SÁDLO Miloš
Rozpoznat svou sílu i meze (s violoncellistou Milošem Sádlem hovoří Miloš Doležal a Jiří Štourač)
49
, 2002, květen, s. 167–175. [Rozhovor s violoncellistou Milošem Sádlem, vlastním jménem Milošem Zátvrzským. Uvozeno nepodepsanou patnáctiřádkovou biografickou poznámkou.]

SANER Hans
Umět zemřít
42
, 2000, leden, s. 127–133. [Článek o smrti Karla Jasperse. Z německého originálu Sterben können, publikovaného ve sborníku Erinnerungen an Karl Jaspers (München 1974), přeložila Viola Jedličková-Fischerová.]

SANGUINETTI Gianfranco
Vzpomínka na doktora Žilinu
46
, 2001, květen, s. 322–325. [Vzpomínka na Miloslava Žilinu; přeložila Věra Dvořáková; datováno Praha 31. 1. 2000; publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

SARDUY Severo
Kolibřík
31
, 1996, květen, s. 234–245. [Ukázky ze stejnojmenného románu (1983); přeložila a úvod (s. 234–240) napsala Anežka Charvátová; publikováno v rámci bloku Karneval na troskách (Kubánská disidentská próza) (s. 193–275).]

SAVICKIJ Dimitrij
Laura
15
, 1991, březen, s. 177–221. [Prózy Laura (s. 179–191), Petr Hrozný (s. 191–202), Západní břeh Styxu (s. 202–214) a Ludwig van v pilulkách (s. 215–221) přeložila Alena Bláhová.]

SAVICKIJ Dimitrij
S Dimitrijem Savickým na západním břehu Styxu
19
, 1992, květen, s. 153–162. [O literatuře, Rusku, emigraci s D. S. rozmlouvala Alena Bláhová; datováno prosinec 1991, Paříž; rubrika RR interview.]

SEIFERT Jaroslav
Věnec vavřínový (Náčrt k obsáhlejší vzpomínce)
35
, 1997, září, s. 237–238. [Vzpomínka na Jana Patočku; publikováno v rámci bloku „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ (s. 233–245); datováno duben 1980.]

SEIFERT Jaroslav
Listy Bedřichu Fučíkovi
40
, 1999, květen, s. 191–194. [Výbor 5 dopisů z let 1935 až 1979, včetně 2 Fučíkových dopisů Seifertovi. Dopisy komentovala Zuzana Dětáková; publikováno v rámci bloku Adresát Bedřich Fučík (s. 121–194).]

SEKAL Jan
Košířská Madona
19
, 1992, květen, s. 19, 153, 165. [Výtvarné variace na Košířskou Madonu umístěné jako úvodníky.]

SEKAL Zbyněk
Zlomky rozhovorů
21
, 1993, leden, s. 23–27. [O sochách a o českém umění se Z. S. rozmlouval Michal Blažek; datováno 1991–1992, Praha a Sekalův vídeňský byt a ateliér. Na s. 28 úryvek z dopisu Z. Sekala ministru kultury M. Uhdemu; doplněno redakční úvodní poznámkou; datováno 13. 11. 1991, Vídeň; publikováno v rámci bloku Zbyněk Sekal: Sochy (s. 21–38).]

SEKAL Zbyněk
Sochy
21
, 1993, leden, s. 29–38. [Reprodukce 42 výtvarníkových soch z 50. a 60. let; biografií a soupisem výstav (Magda Juříková); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 21–38).]

SEMÍN Michal
Bělohradského vymezení koresponduje...
28
, 1995, květen, s. 183–185. [Odpověď v anketě P. Šustrové O hrdinství a jeho dobách (s. 169–191).]

SERKE Jürgen
Hans Natonek – „Kolikrát může člověk začínat nový život“
43
, 2000, květen, s. 269–301. [Ukázka z knihy Jürgena Serkeho Böhmische Dörfer (1987) o Hansi Natonkovi. Přeložila a poznámkou (s. 268) doprovodila Veronika Dudková
; publikováno v rámci bloku Jürgen Serke – Hans Natonek (s. 267–313). Foto J. S. archiv.]

SEVER Jiří
Fotografie
27
, 1994, listopad, s. 268–283. [16 fotografií z let 1940–1967; publikováno v rámci bloku Jiří Sever: Pátrání zůstalo bezvýsledné (s. 265–283).]

SHAPIRO Judith – CHENG Liang
Dítě revoluce
23
, 1993, září/říjen, s. 237–273. [Autobiografická próza; přeložil Martin Hála; publikováno v rámci bloku Čína za Kulturní revoluce (s. 207–299).]

SCHWARTZ Delmore
Ve snech počíná odpovědnost
21
, 1993, leden, s. 129–137. [Povídka, přeložil Martin Weiss.]

SIDUR Vadim
Z díla
36
, 1997, prosinec, s. 62–94. [Verše (vybrala a přeložila Kateřina Marková) a reprodukce plastik; publikováno v rámci bloku Vadim Sidur (s. 57–94).]

SILVERIO Robert
Nic o životě (Viktor Karlík se ptá Roberta Silveria)
35
, 1997, září, s. 18–20. [9 otázek a odpovědí; publikováno v rámci bloku Robert Silverio: Fotografie (s. 17–30).]

SILVERIO Robert
Fotografie
35
, 1997, září, s. 21–30. [10 fotografií z roku 1996; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 17–30).]

SILVERIO Robert
Per Gylfe je švédský student...
45
, 2001, leden, s. 112–113; podepsáno R. S. [Článek o fotografovi Peru Gylfovi
; publikováno v rámci bloku Per Gylfe (s. 105–124).]

SING-ŤIEN Kao
Klíč
50
, 2002, listopad, s. 149–153. [Kapitola z románu Hora duše; z francouzského originálu Montagne de l’ame (Paříž 2000) vybral, přeložil a textem doprovodil Martin Hybler. Foto autora archiv
; publikováno v rámci bloku Kao Sing-ťien (s. 143–153).]

SINGER Michal
O podzemních krajinách Pavla Nádvorníka
16
, 1991, červen, s. 63–64. [Článek o fotografu Pavlu Nádvorníkovi
; publikováno v rámci bloku Pavel Nádvorník: Podzemní krajiny (s. 61–76).]

SINGER Michal
Noční chodec
19
, 1992, květen, s. 76–89. [Rozhovor Camille Sweeney s M. S. o jeho obrazech; doplněno 11 reprodukcemi Singerových obrazů z let 1983–1991; publikováno v rámci bloku Smíchov (s. 19–115).]

SINGER Michal
Kdo si uměním vydělává...
20
, 1992, září, s. 129. [Odpověď na otázku v anketě RR Umění a obživa (s. 123–136).]

SINGER Michal
Malíři svatých chvil
27
, 1994, listopad, s. 204. [Úvod k otištění malířských prvotin Jany Blažíkové, Lukáše Klimenta, J. H. Krchovského, Marie Míkové, Jozefa Mrvy, Pavla Nádvorníka a Jana Sokola (s. 205–212).]

SINGER Michal
Pro RR (Karta leží a hra běží)
28
, 1995, květen, s. 23–35. [10 kreseb; rubrika Pro RR.]

SINGER Michal
Na celou akci...
40
, 1999, květen, s. 280–282. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

SINGER Michal
Nové práce
49
, 2002, květen, s. 38–39. [Obraz a detail obrazu z let 2001 a 2002; doprovozeno komentářem autora; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 27–47). Foto Lukáš Kliment.]

SINGER Michal
Nové práce
51
, 2003, leden, s. 130–131. [Šest básní; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 121–136).]

SKÁLA František
Šark
20
, 1992, září, s. 220–234. [Série fotografií s autorovými komentáři o tom, jak používat „universální obranně-útočnou zbraň Šark“.]

SKÁLA František
Pamatuji si...
40
, 1999, květen, s. 282. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

SKÁLA František
Nové práce
49
, 2002, květen, s. 36–37. [Obraz a objekt z roku 2001; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 27–47). Foto Martin Polák.]

SKALNÍK Joska
Je to už devatenáct let...
28
, 1995, květen, s. 274–276. [Publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora Fáru (s. 249–288).]

SKALNÍK Joska
Doktor...
46
, 2001, květen, s. 317. [Vzpomínka na Miloslava Žilinu; publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

SKALSKÁ Květomila
Z podkozákovských samot
31
, 1996, květen, s. 153–157. [Ukázky ze stejnojmenné knihy (edice Spirit, Nová Paka 1928); publikováno v rámci bloku Obrazy ze záhrobí (s. 125–170).]

SKALSKÝ Martin
To místo je zvláštní (s ekologickým aktivistou Martinem Skalským a učitelkou taneční improvizace Katarínou Krnovou hovoří Zdeněk Lukeš)
49
, 2002, květen, s. 137–141. [Rozhovor. Doprovozeno fotografiemi občanské iniciativy Medáci a jejich obydlí. Foto Karel Cudlín
; publikováno v rámci bloku Vysočany, Střešovice a Medáci (s. 127–166).]

SKREPL Vladimír
Kresby
22
, 1993, s. 59–70. [14 čtrnácti kreseb z roku 1992; rozhovor s V. S. na s. 71–78.]

SKREPL Vladimír
„Když to řeknu primitivně...“ – Vladimír Skrepl vrací smeče
22
, 1993, s. 71–78. [O kresbách, umění a postmoderně s V. S. rozmlouvali Petr Halmay, Viktor Karlík a Jáchym Topol. Kresby V. S. na s. 59–70.]

SLAVICKÁ Milena
Amerika
30
, 1995, prosinec, s. 155–163. [Text o autorčině pobytu v Americe v rámci projektu nadace ArtsLink.]

SLAVÍK Bohumír
Nebyl krám jako krám
33
, 1997, leden, s. 168–174. [Rozhovor; připravily Kateřina Benoniová a Zuzana Dětáková; datováno září 1996; publikováno v rámci bloku Antikváři (s. 163–194).]

SLAVÍK Bohumír
Antikvární poéma
33
, 1997, leden, s. 174–178. [Báseň z roku 1978, vydaná v smz. nakladatelství Žába na prameni pro interní potřeby antikvariátu v Dlážděné ulici; publikováno jako příloha k autorově příspěvku v bloku Antikváři (s. 163–194).]

SLAVÍK Bohumír
Základní impuls...
35
, 1997, září, s. 244; podepsáno Mirek Slavík. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245).]

SLAVÍK Ivan
Zelená léta s Ladislavem Dvořákem
41
, 1999, září, s. 177–178. [Vzpomínka na Ladislava Dvořáka; publikováno v rámci bloku „...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry“ (s. 175–234).]

SLOBODA Rudolf
Z denníkov
38
, 1998, září, s. 32–38. [Záznamy z let 1991–1995, uvedené vzpomínkou Dušana Hanáka (s. 32–33); publikováno v rámci bloku slovenských autorů (s. 5–48). Foto R. S. Alana Hyža.]

SLOVÁK Jan – HANÁK Tomáš
Vrahem čas – časem vrah
17
, 1991, prosinec, s. 152–155. [Ukázky z tvorby Pražské pětky (s. 147–166): z divadelního textu; hrálo divadlo Sklep na Besídce 1987
; publikováno v rámci bloku Mimoza, Sklep, Vpřed (s. 125–166).]

Slunečné dílo
33
, 1997, leden, s. 107–130. [Antologie normalizační poezie s oddíly My máme jiný slovosled aneb Straně (s. 107–111), Polohu nezměním aneb Plivl emigrant (s. 111–113), Drsná nóta aneb Jen ať si hraje Pentagon (s. 114–121) Na dřeň pravdy se vypovídám aneb Nemocen poezií (s. 122–124), Pěnivě šťastný aneb To nejcennější, co muž má (s. 124–126), Co nepochopím, nepochopím aneb U koryt (s. 126–127) a Plnou lžící aneb Díky že jsem žil (s. 127–130); vybrány básně Karla Bouška, Vladimíra Bretta, Michala Černíka, Miroslava Floriana, Arno Krause, Karla Michla, Jaromíra Pelce, Josefa Peterky, Jana Pilaře, Josefa Rybáka, Ivana Skály, Petra Skarlanta, Karla Sýse, Donáta Šajnera, Josefa Šimona, Jiřího Taufera, Oldřicha Vyhlídala a Jiřího Žáčka. Uspořádal Michael Špirit.]

SOBOTKA Ivan
K reprodukcím mých obrazů
18
, 1992, březen, s. 69. [Úvodní poznámka k reprodukci 11 obrazů; faksimile podpisu; datováno podzim 1991
; publikováno v rámci bloku Ivan Sobotka: Obrazy (s. 67–81).]

SOBOTKA Ivan
Obrazy
18
, 1992, březen, s. 70–81. [Reprodukce 11 obrazů
; repro Ivan Pinkava; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 67–81).]

SOBOTKA Ivan
Pro RR
29
, 1995, září, s. 319–331. [12 obrazů z let 1987–1994.]

SOBOTKA Ivan
Skici
44
, 2000, září, s. 147–160. [Reprodukce třinácti skic z let 1998–2000.]

SOBOTKA Ivan
Mohl jsem malovat (s malířem Ivanem Sobotkou hovoří Viktor Karlík)
49
, 2002, květen, s. 123–125. [Rubrika RR interview; datováno leden 2002. Foto I. S. Robert Portel; publikováno v rámci bloku Ivan Sobotka (s. 121–126).]

SOCHA Martin
Telegrafují vlci
18
, 1992, březen, s. 31–48. [Básně; volně ilustrováno autorovými linoryty.]

SOKOL Václav
Vzpomínka na Josefa Friče
43
, 2000, květen, s. 92–96. [Vzpomínka na Josefa Friče; publikováno v rámci bloku Josef Frič (s. 77–100). Na s. 95 připojena reprodukce titulního listu sbírky Josefa Friče Umělé květiny (1937) od Aloise Wachsmana. Foto J. F. se ženou Kamilou archiv Václava Sokola.]

SOKOL Václav
Pohnutky, okolnosti a naděje
47
, 2001, září, s. 221–228. [Autobiografický text. Foto autora s otcem Janem Sokolem a bratrem Janem Sokolem Josef Sudek, foto autora Karel Cudlín, foto Josef Sudek; publikováno v rámci bloku Václav Sokol (s. 219–249).]

SOKOL Václav
Výbor z výtvarných prací
47
, 2001, září, s. 229–249. [Foto a detail plastiky betlému, kresby a obraz; práce z let 1985–2001. Foto Jaroslav Bárta a Petr Mazanec; publikováno v rámci bloku Václav Sokol (s. 219–249).]

SOKOL Václav
Sedm
48
, 2001, prosinec, s. 209–223. [Komentář k vlastním grafickým pracím zhotoveným v době totality pro podnik Stavby silnic a železnic.]

SONTAGOVÁ Susan
Fascinující fašismus
20
, 1992, září, s. 193–217. [Studie o filmech Leni Riefenstahlové a soudobé propagaci fašismu; doprovázeno dokumentárními fotografiemi, přeložil Martin Weiss.]

SORESCU Martin
Chlap s klackem
16
, 1991, červen, s. 205–209. [Próza, přeložil Petr Turek.]

SOROKIN Vladimir
Příhoda
25
, 1994, duben, s. 291–301. [Povídka; přeložil Josef Sedlák; publikováno v rámci bloku Spisovatelé země nikoho
(s. 247321).]

SOUČKOVÁ Milada
Krátké povídky
37
, 1998, květen, s. 187–191. [Prózy z pozůstalosti; připravil Kristián Suda; publikováno v rámci bloku Milada Součková: Krátké povídky (s. 183–191). S reprodukcí obálky a stránky časopisu The Booster/Delta, kde M. S. publikovala r. 1939. Foto autorky Deborah Smullyan.]

SOUKUP Jiří
Března kus
50
, 2002, listopad, s. 51–73. [Úryvek z prózy. Foto autora Karel Cudlín.]

SOUKUP Jiří
Nové práce
51
, 2003, leden, s. 132–136. [Prozaické a básnické texty; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 121–136).]

SOUKUP Jiří
Sentiment (dialog)
51
, 2003, leden, s. 167–185; spoluautor Tomáš Hejtmánek. [Scénář-dialog na základě zvukových záznamů z návštěv Tomáše Hejtmánka u Františka Vláčila; uvozeno nepodepsanou čtyřřádkovou poznámkou. Foto Františka Vláčila Tomáš Hejtmánek.]

SPIEGELMAN Art
Maus
24
, 1993, prosinec, s. 277–289. [Comics, ukázka z prvního dílu
; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 277–291).]

Spisovatelé Ostravsku
24
, 1993, prosinec, s. 127–137. [Výbor ze stejnojmenné knihy (Čs. spisovatel 1953). Milan Kundera: Slavnost návratu (báseň, s. 127–128), Miloslav Stehlík: Nositelé řádu (úryvek z divadelní hry, s. 129–131), Josef Kainar: Ostravská písnička (báseň, s. 132–133), Jarmila Glazarová: Nový svět (úryvek z reportáže, s. 133–135), Oldřich Mikulášek: Lidé z nové huti (úryvek z reportáže, s. 135–136), Vojtěch Martínek: Jeřábnice (báseň, s. 136–137); publikováno v rámci bloku Ostrava – město budoucnosti (s. 85–137).]

SRP Karel
Štyrského Stěhovací kabinet a jiné koláže
26
, 1994, září, s. 355–360. [Článek o kolážích Jindřicha Štyrského
; publikováno v rámci bloku Jindřich Štyrský: Fragmenty a koláže (s. 333–360).]

STACHOVÁ Helena
Autorský typ podobný Gombrowiczovi neexistuje (rozhovor s překladatelkou Helenou Stachovou)
51
, 2003, leden, s. 245–247. [Rozhovor o díle Witolda Gombrowicze připravili Terezie Pokorná a Viktor Karlík. Foto Witolda a Rity Gombrowiczových Bohdan Paczowski
; publikováno v rámci bloku Witold Gombrowicz (s. 217–247).]

STACHURA Edward
Tečka nad ypsilonem
19
, 1992, květen, s. 123–139. [Báseň, přeložil Jaroslav Svoboda; publikováno v rámci bloku Edward Stachura (s. 117–139).]

STANKOVIČ Nikolaj
S Rudolfem Němcem o Malířské cestě
15
, 1991, březen, s. 49–56. [Rozhovor; publikováno v rámci bloku Rudolf Němec: Malířská cesta (s. 35–64).]

STANKOVIČ Nikolaj
Sedm (Co máme a nemáme)
25
, 1994, duben, s. 191–207. [Komentáře k fotografii N. Stankoviče, barvotiskovému obrazu, Váchalově litografii, obrazu psa Viktora Karlíka, fotografii N. Stankoviče a Josefa Vyleťala, Benýškovu portrétu Fandy Pánka, obrazu Starý Žvanil Zbyška Siona a obrazu Diskotéka Jana Šafránka; rubrika Sedm.]

STANKOVIČ Nikolaj
Poslední termín
26
, 1994, září, s. 204–210. [Vzpomínka na Jana Lopatku; publikováno v rámci bloku „Lopy, malý ničema“ (s. 201–247).]

STANKOVIČ Andrej
O houbách (posezení s Karlem Neprašem, Andrejem Stankovičem a Ivanem Wernischem)
27
, 1994, listopad, s. 125–140. [Připravil Karel Meister.]

STANKOVIČ Nikolaj
„Nemějte žádných obav, mládenci!“
28
, 1995, květen, s. 90. [Úvodní poznámka k otištění ukázek z pamětí Václava Kopeckého; publikováno v rámci bloku Václav Kopecký a ČSR a KSČ (s. 89–108).]

STANKOVIČ Andrej
Bourání posvátných krav je součástí naší každodenní řeznické práce (s básníkem Andrejem Stankovičem hovoří Petruška Šustrová)
33
, 1997, leden, s. 307–324. [Datováno srpen–září 1996; rubrika RR interview. Foto A. S. Karel Cudlín.]

STANKOVIČ Andrej
Rád bych vzpomněl...
33
, 1997, leden, s. 341. [Vzpomínka na činnost ve VONSu; publikováno v rámci bloku VONS (s. 325–351).]

STANKOVIČ Andrej
Pro přátelství...
35
, 1997, září, s. 243. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245); datováno 9. 4. 1983.]

STANKOVIČ Andrej
Básnik je ten, kto ponúka činel hromu
36,
1997, prosinec, s. 21–22. [Článek o Augustínu Dobrovodském; datováno 4. 5. 1997; publikováno v rámci bloku Augustín Dobrovodský: Verše (s. 19–30).]

STANKOVIČ Andrej
Nevšední každodenní dramata Marie Florianové
36
, 1997, prosinec, s. 143–145. [Článek o životě a díle M. F. (1909–1998); publikováno v rámci bloku Marie Florianová (s. 141–175).]

STANKOVIČ Andrej
„Kdo nedrží krok, poslouchá nejspíš jiný buben“
37
, 1998, květen, s. 62–64. [Esej publikovaná v rámci bloku Naďa Plíšková: Plíšková sobě (s. 51–64).]

STANKOVIČ Andrej
Láďa Dvořák – člověk z okrajového času
41
, 1999, září, s. 206–208. [Vzpomínka na L. D.; publikováno v rámci bloku „...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry“ (s. 175–234).]

STANKOVIČ Andrej
Šarišské haiku
46
, 2001, květen, s. 6–20. [Básně.]

STANKOVIČOVÁ Olga
Melting-pot
15
, 1991, březen, s. 94–105. [Rozhovor s Jiřím Němcem, Danou Němcovou a J. Bobešem Rösslerem; datováno leden 1990
; publikováno v rámci bloku Marie Benetková: Zlatý kopec (s. 65–105).]

STANKOVIČOVÁ Olga
Nový brak
26
, 1994, září, s. 216–219. [Úvodní poznámka k otištění ukázek Utrpení literárního kritika (č. 9), Kritikovo kopýtko (č. 9), Diskriminace poradcova (č. 9), Z domova (č. 2), Koutek literární (č. 8), Malíři na jaře (č. ?) z časopisu Nový brak; datováno 28. 3. 1994; publikováno v rámci bloku „Lopy, malý ničema“ (s. 201–247).]

STÁREK František
To, co teď píšu...
26
, 1994, září, s. 248–249. [Úvodní poznámka k rozhovoru s Janem Lopatkou V životě je někdy třeba se vyjádřit chodsky; publikováno v rámci bloku „...a nastavit srdce dobře mířené ráně“ – Jan Lopatka (s. 199–263).]

STARK Rudolf
Devět let
22
, 1993, březen, s. 261–268. [S R. S. o ruských pracovních táborech rozmlouval Ivan Brezina; na s. 268 doplněno úryvkem z článku V. Bystrova Žijí tam ještě? (Reflex č. 8/1991); publikováno v rámci bloku Tajšet, irkutská oblast (s. 209–268).]

Staroislandské povídky
30
, 1995, prosinec, s. 271–285. [Povídky O Audunovi ze západních fjordů (s. 271–274), Hreidar hňup (s. 274–281) a Pivní čapka (s. 281–285); přeložila Veronika Dudková; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 263–285).]

STARÝ Milan
Klímův text mi od začátku připadal...
44
, 2000, září, s. 26. [Úvodní poznámka ke comicsovému zpracování prózy Ladislava Klímy Donna Maria (s. 27–46).]

STARÝ Milan
Ladislav Klíma: Donna Maria
44
, 2000, září, s. 27–46. [Comicsové zpracování prózy Ladislava Klímy Donna Maria (s poznámkou M. S. na s. 26). Foto M. S. archiv autora.]

STASIUK Andrzej
Povídky
39
, 1999, leden, s. 123–139. [Prózy Kovář Kruk (s. 125–127), Košciejný (s. 127–130), Hospoda (s. 130–133, Noc (s. 133–136) a Maryška (s. 137–139) vybrala a z polštiny přeložila a biografickou poznámkou opatřila Jolanta Kamiňska. Foto autora archiv.]

Stavíme nový svět aneb Proměny české čítanky
38
, 1998, září, s. 271–312. [Výbor z českých čítanek od konce 19. století do 70. let 20. století uspořádal a úvod napsal Ivan Brezina; publikováno s reprodukcemi vybraných obálek a stránek (s. 267–312).]

StB a šedá zóna
40
, 1999, květen, s. 361–373. [Výbor ze spisu, který o Janu Rejžkovi vedla Státní bezpečnost. Úvod (s. 362) napsal J. R.]

STECKELMACHEROVÁ Maud
Práce mladistvých v ghettě
46
, 2001, květen, s. 170–175. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na terezínské ghetto (s. 149–198); doprovozeno fotokopií evidenční karty z kartotéky deportovaných osob a fotografiemi z Archivu Židovského muzea v Praze. Ze strojopisného textu uloženého v Archivu Židovského muzea v Praze připravil, poznámkou a edičním komentářem doprovodil Michal Kosák (s. 197–198).]

STEHLI Irena
Bylo štěstí, že jsem tu tehdy byla (S Irenou Stehli hovoří Ivan Pinkava)
25
, 1994, duben, s. 131–134. [Rozhovor o Žižkově, Praze, Švýcarsku a fotografování; datováno prosinec 1993, Praha; publikováno v rámci bloku Žižkov
(s. 105–147).]

STEHLI Irena
Fotografie
25
, 1994, duben, s. 135–147. [15 fotografií; publikováno v rámci bloku Žižkov
(s. 105–147).]

STEINZ Björn
Fotografie
44
, 2000, září, s. 244–255. [Tři černobílé fotografie z cyklu Nevidomí a téměř nevidomí zpěváci (1997–1999), devět černobílých fotografií ze série Goal Ball (1999);
publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 241–255).]

STIBOROVÁ Věra
J. L.
26
, 1994, září, s. 224–225. [Vzpomínka na Jana Lopatku; datováno 28. 2. 1994; publikováno v rámci bloku „Lopy, malý ničema“ (s. 201–247).]

STOILOV Viktor
Pro RR
38
, 1998, září, s. 49–61. [Výběr z vlastních fotografií.]

STRATIL Václav
Album
23
, 1993, září/říjen, s. 89–103. [24 celků fotografií s autorskou úvodní poznámkou (s. 91).]

STŘÍŽEK Antonín
Pro RR (Kresby)
43
, 2000, květen, s. 37–48. [11 kreseb z let 1993–2000.]

SUDA Kristián
V pozůstalosti Milady Součkové...
37
, 1998, květen, s. 185–186. [Úvod k publikaci posledních próz M. S.; publikováno v rámci bloku Milada Součková: Krátké povídky (s. 183–191).]

SUDA Kristián
Závorky
43
, 2000, květen, s. 25–36. [Básnická sbírka. Foto autora Karel Cudlín.]

SUCHAŘÍPA Leoš
Fára udělal dobře Na dně.
28
, 1995, květen, s. 274. [Publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora Fáru (s. 249–288).]

SUCHÝ Jiří
Moje zpráva o Liborovi Fárovi...
28
, 1995, květen, s. 254. [Publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora Fáru (s. 249–288).]

SUCHÝ Josef
Vzpomínání na básníka
41
, 1999, září, s. 185–186. [Vzpomínka na Ladislava Dvořáka; publikováno v rámci bloku „...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry“ (s. 175–234).]

SÜN Lu
Myšlenky a aforismy
21
, 1993, leden, s. 271–276. [S použitím výběru Simona Leyse z knihy The Burning Forest (New York,
Holt, Rinehart and Winston 1986); přeložil Martin Hála; doplněno reprodukcí Lu Sünovy osobní pečeti; publikováno v rámci bloku Oheň pod ledem: Lu Sün živý a mrtvý (s. 257–282).]

SÜN Lu
Umění a revoluce
21
, 1993, leden, s. 277–278. [Text z roku 1927, přeložila Olga Lomová; datováno „minutu po půlnoci, 24. 12. 1927“; doplněno reprodukcí Lu Sünovy osobní pečeti; publikováno v rámci bloku Oheň pod ledem: Lu Sün živý a mrtvý (s. 257–282).]

SÜN Lu
Neuspořádané myšlenky
21
, 1993, leden, s. 279–281. [Čtyři krátké texty na různá témata; přeložila Olga Lomová; datováno 5. 5. 1925; doplněno reprodukcí Lu Sünovy osobní pečeti; publikováno v rámci bloku Oheň pod ledem: Lu Sün živý a mrtvý (s. 257–282).]

SÜN Lu
Dlouhá ze
21
, 1993, leden, s. 282. [Text o Dlouhé zdi jako symbolu uzavření; přeložila Berta Krebsová; datováno 11. 5. 1925; s poznámkou O. L. (= Olga Lomová); publikováno v rámci bloku Oheň pod ledem: Lu Sün živý a mrtvý (s. 257–282).]

SURŮVKA Jiří – BALABÁN Daniel – ŠMÍD Pavel – BENDA
Obrazy, grafiky
24
, 1993, prosinec, s. 115–126. [D. B.: 4 obrazy z let 1983–1991 (s. 116–119), J. S.: 2 obrazy z r. 1992 (s. 120–121), P. Š.: 2 linoryty z let 1988–1989 (s. 122–123), B. (Zdeněk Janošec): 3 obrazy z let 1991–1992 (s. 124–126); publikováno v rámci bloku Ostrava – město budoucnosti (s. 85–137).]

SVEJKOVSKÝ František
Dvě setkání
26
, 1994, září, s. 238–240. [Vzpomínka na Jana Lopatku; publikováno v rámci bloku „Lopy, malý ničema“ (s. 201–247).]

SVOBODA Jaroslav
Básník psaného života
19
, 1992, květen, s. 119–122. [Esej o Edwardu Stachurovi; publikováno v rámci bloku Edward Stachura (s. 117–139).]

SVOBODOVÁ Hana
O autorovi
50
, 2002, listopad, s. 257–258. [Článek o ruském spisovateli Lvu Luncovi; doprovozeno fotografií L. L. Repro RR
; publikováno v rámci bloku Lev Lunc (s. 255–271).]

SÝKORA Ladislav
Přirozená poloha
30
, 1995, prosinec, s. 101–112. [Reprodukce 13 linorytů z let 1992–1995. Charakteristika L. S. Robert Janda (s. 102).]

SÝKORA Ladislav
Práce z posledních let
43
, 2000, květen, s. 69–76. [Osm linorytů z let 1998–1999. Foto Robert Portel
; publikováno v rámci bloku Ladislav Sýkora (s. 67–76).]

SÝKORA Ladislav
9 otázek pro Ladislava Sýkoru
48
, 2001, prosinec, s. 24–25. [Rozhovor s L. S. připravil V. K. (=Viktor Karlík)
; publikováno v rámci bloku Ladislav Sýkora (s. 23–38).]

SÝKORA Ladislav
Figurky
48
, 2001, prosinec, s. 26–38. [Sošky z let 1993–1996. Foto Petr Kubín
; publikováno v rámci bloku Ladislav Sýkora (s. 23–38).]

SÝKORA Ladislav
Nové práce
52
, 2003, duben, s. 124–128. [Osm prací na papíře; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 113–134).]

SZCZYPIORSKI Andrzej
Povídky
36
, 1997, prosinec, s. 219–232. [Prózy Hloupá ženská (1976, s. 219–224) a „Zpověď dítěte svého věku“ aneb Srdce příslušníkovo (1982, s. 225–232), vybral a z polštiny přeložil Jiří Vondráček; publikováno v rámci bloku Andrzej Szczypiorski (s. 217–232). Foto autora archiv.]

ŠABATOVÁ Anna
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných...
33
, 1997, leden, s. 327. [Vzpomínka na činnost ve VONSu; publikováno v rámci bloku VONS (s. 325–351).]

ŠABATOVÁ Anna
Přiznávám, že v prosinci 1976...
35
, 1997, září, s. 241. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245); datováno 21. 1. 1981.]

ŠAFRÁNEK Jan
Obrazy
16
, 1991, červen, s. 153–160. [Reprodukce 13 obrazů ze 70. let; publikováno v rámci bloku Jan Šafránek, malíř podle skutečnosti (s. 145–162).]

ŠAFRÁNEK Jan
Možná jsem v tom spěchu namaloval moc řídkou pěnu (s Janem Šafránkem hovoří Viktor Karlík)
33
, 1997, leden, s. 79–87. [Rozhovor zpracovala Terezie Pokorná. Foto autora Karel Cudlín; publikováno v rámci bloku Jan Šafránek spolu s autorovými obrazy a comicsem (s. 88–103).]

ŠAFRÁNEK Jan
Obrazy, comics
33
, 1997, leden, s. 88–103. [Barevné a černobílé reprodukce obrazů ze 70. let (s. 88–100) a comics Conspa v harému (s. 101–103, libreto Jiří Daníček). Reprofoto Jan Svoboda, Robert Portel a Gabina; publikováno v rámci bloku Jan Šafránek spolu s interview s J. Š. (s. 79–87).]

ŠAJTAR Drahomír
Tího, učiň mne bleskem
41
, 1999, září, s. 178–185. [Vzpomínka na Ladislava Dvořáka; publikováno v rámci bloku „...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry“ (s. 175–234).]

ŠALAMOV Varlam
Stručný životopis
32
, 1996, září, s. 333–335. [Přeložil a úvodní poznámkou (s. 333) komentoval Sergej Machonin; publikováno v rámci bloku Varlam Šalamov (s. 331–358). Foto autora archiv.]

ŠALAMOV Varlam
Povídky
32
, 1996, září, s. 336–358. [Povídky Antikvář (s. 336–343), Slovo nad hrobem (s. 343–349) a Života běh inženýra Kiprejeva (s. 349–358) přeložil Sergej Machonin; publikováno v rámci bloku Varlam Šalamov (s. 331–358); doplněno redakční bibliografickou poznámkou.]

ŠETLÍK Jiří
Libor Fára...
28
, 1995, květen, s. 258–260. [Vzpomínka na Libora Fáru; datováno podzim 1994, Praha; publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora
Fáru.]

ŠETLÍK Jiří
Dvojhlasá pocta poslu jasmínových vůní
52
, 2003, duben, s. 227–229; spoluautorka Zuzana Talpová. [Vzpomínka; datováno květen 2001. Publikováno v bloku O Luboru Hájkovi (s. 211–259).]

ŠIMEK Antonín
Mezi šklebem a pokorou
24
, 1993, prosinec, s. 25–27. [Článek o Liboru Krejcarovi; doplněno záznamy z doby pobytu L. K. na psychiatrii; datováno červen 1993; publikováno v rámci bloku Libor Krejcar: Mezi šklebem a pokorou (s. 15–27).]

ŠINDELÁŘOVÁ Milena
Kdyby zrada, hrdinství...
28
, 1995, květen, s. 185. [Odpověď v anketě P. Šustrové O hrdinství a jeho dobách (s. 169–191).]

ŠÍR Josef
Spiritisté (Povídka z doby světové války)
31
, 1996, květen, s. 158–162. [Próza (Vrchlabí, Josef Krbal 1933); publikováno v rámci bloku Obrazy ze záhrobí (s. 125–170).]

ŠKVORECKÝ Josef
Zbabělci
32
, 1996, září, s. 5–13. [Nepublikovaná část z románu, napsaného 1948–1949, vydaného 1958; otištěno podle rukopisu, s úvodní nepodepsanou poznámkou (= Michael Špirit). Foto J. Š. Berta Moutelík.]

ŠKVORECKÝ Josef
Žilina
46
, 2001, květen, s. 284. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

ŠLENGER Karel
Jíst se má, jen když je hlad
34
, 1997, květen, s. 95–111. [Zápisky a korespondence z 20. až 70. let; připravili a úvodní poznámku (s. 93) napsali Viktor Karlík a Veronika Dudková; publikováno v rámci bloku Karel Šlenger (s. 91–155). Foto autora Jiří Šourek.]

ŠLENGER Karel
Obrazy
34
, 1997, květen, s. 112–137. [3 černobílé a 28 barevných reprodukcí prací z 30. až 70. let, repro Robert Portel; publikováno v rámci bloku Karel Šlenger (s. 91–155).]

ŠLENGER Karel
Kus života – Pabouci
34
, 1997, květen, s. 138–151. [Texty a kresby; připravili Viktor Karlík a Veronika Dudková; publikováno v rámci bloku Karel Šlenger (s. 91–155).]

ŠLEZAROVÁ Libuše
Františka Kudelová
35
, 1997, září, s. 143–145. [Článek o F. K.; datováno duben 1997; publikováno v rámci bloku Františka Kudelová (s. 141–162).]

ŠMAHA Petr
Kdysi v Ostravě...
40
, 1999, květen, s. 282–283. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

ŠMÍD Jakub
Léta osmdesátá...
27
, 1994, listopad, s. 36–37. [Básně z let 1991–1993; publikováno v rámci bloku Placák, Pánek, Šmíd, Bláhová, Radotínský, Micka, Brycz, Popel, Kotval (s. 29–84).]

ŠMÍD Pavel – BALABÁN Daniel – SURŮVKA Jiří –BENDA
Obrazy, grafiky
24
, 1993, prosinec, s. 115–126. [D. B.: 4 obrazy z let 1983–1991 (s. 116–119), J. S.: 2 obrazy z r. 1992 (s. 120–121), P. Š.: 2 linoryty z let 1988–1989 (s. 122–123), B. (Zdeněk Janošec): 3 obrazy z let 1991–1992 (s. 124–126); publikováno v rámci bloku Ostrava – město budoucnosti (s. 85–137).]

ŠMIDL Per
Oběť blahobytu
34
, 1997, květen, s. 81–88. [Ukázky z eseje; z dánštiny přeložila Dana Jelínková; publikováno v rámci bloku Per Šmidl (s. 79–90). Foto autora Jiří Krejčí.]

ŠMIDL Per
Šest otázek (s Perem Šmidlem hovoří Veronika Dudková)
34
, 1997, květen, s. 89–90. [Rozhovor; publikováno v rámci bloku Per Šmidl (s. 79–90).]

ŠPIRIT Michael
Ediční poznámka
26
, 1994, září, s. 127–130. [
Vydavatelská zpráva o dosud nepublikovaných textech Jana Hanče Události (kolážovaný sešit), Desky s prózou, Sešity s poezií a čtyř básní z pozůstalosti; publikováno v rámci bloku Jan Hanč: Neznámé texty (s. 27–130).]

ŠPIRIT Michael
„Lopy, malý ničema“
26
, 1994, září, s. 201. [Úvodní poznámka k bloku vzpomínek na Jana Lopatku (s. 201–247)
.]

ŠPIRIT Michael
O prvních odstavcích
26
, 1994, září, s. 240–241. [Vzpomínka na Jana Lopatku; publikováno v rámci bloku „Lopy, malý ničema“ (s. 201–247).]

ŠPIRIT Michael
„Neobyčejný Jindřich“
29
, 1995, září, s. 74. [Úvodní poznámka k otištění výboru z korespondence přijaté J. Chalupeckým ve 40. letech; publikováno v rámci bloku Milý Chalupecký... (s. 73–110).]

ŠPIRIT Michael
Vydavatelská poznámka
29
, 1995, září, s. 110; podepsáno M. Š. [Poznámka k otištění výboru z korespondence přijaté Jindřichem Chalupeckým ve 40. letech; publikováno v rámci bloku Milý Chalupecký... (s. 73–110).]

ŠPIRIT Michael
Slunečné dílo
33
, 1997, leden, s. 106–107. [Úvod k antologii normalizační poezie (s. 107–130).]

ŠPIRIT Michael
Dílo Jakuba Demla...
42
, 2000, leden, s. 180–181; podepsáno M. Š. [Úvod k edici Zprávy o uspořádání Díla Jakuba Demla, kterou v souvislosti s kompletním vydáním Demlova díla ve strojopisné edici Rukopisy VBF v r. 1981 samizdatově zveřejnili Bedřich Fučík a Vladimír Binar
; publikováno v rámci bloku Bedřich Fučík – Vladimír Binar: Zpráva o uspořádání Díla Jakuba Demla (s. 179–241).]

ŠPIRIT Michael
Původně...
46
, 2001, květen, s. 328–330. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

ŠPIRIT Michael
Ediční poznámka
47
, 2001, září, s. 32; podepsáno M. Š. [Ediční poznámka k cyklu básní Antonína Brouska Domovský list; publikováno v rámci bloku Antonín Brousek: Domovský list (s. 5–32).]

ŠTEFANČÍKOVÁ Alica
Posel světla Zdeněk Pešánek
21
, 1993, leden, s. 81–127. [Studie o výtvarníkovi Z. Pešánkovi; doprovázeno 20 barevnými reprodukcemi autorových děl z 20. a 30. let, 16 černobílými reprodukcemi hotových děl a nárysů z 20.–50. let a fotografií autorova ateliéru.]

ŠTENCLOVÁ Kateřina
Moc mě potěšilo...
40
, 1999, květen, s. 283–284. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

ŠTINDL Karel
Fjodorov
30
, 1995, prosinec, s. 217–238. [Studie o ruském mysliteli a jeho konceptu světa; datováno 1991; publikováno v rámci bloku Ruské vize (s. 173–238).]

ŠTINDL Ondřej
Mám prostě rád písničky o lidech
23
, 1993, září/říjen, s. 45–50. [S autorem a moderátorem pořadu Strašidelný zámek, rozmlouvali Terezie Pokorná a Viktor Karlík; datováno březen 1993; publikováno v rámci bloku Máš-li brzo dobře hrát, uč se správně počítat! (s. 33–72).]

ŠTINDL Ondřej
Návrat je nejhezčí z chvil, co znám
23
, 1993, září/říjen, s. 51–58. [Článek o tématech populárních písní z let 70. a 80., s ukázkami textů písní; publikováno v rámci bloku Máš–li brzo dobře hrát, uč se správně počítat! (s. 33–72).]

ŠTINDL Ondřej
Mýval vytáh kudlu (vyprávění těch, kdo přežili]
27
, 1994, listopad, s. 186–202. [Rozhovor Davida Vávry, Daniela Fleka, Kristiána Fleka, Zbyňka Petráčka, Roberta Nebřenského, Karla Malíka a Ondřeje Štindla o létech strávených ve skautském oddíle; publikováno v rámci bloku Hledal jsem dobrodružství (s. 155–202).]

ŠTINDL Ondřej
Sedm
33
, 1997, leden, s. 5–19. [Komentáře k fotografiím brašny na plynovou masku, samolepky Wildcat, občanského průkazu ČSSR, prvního LP skupiny Led Zeppelin, obrazu Ilji Jefimoviče Repina Ivan Hrozný a jeho syn Ivan 16. listopadu 1581, novin z roku 1968 a postavy Britta z filmu Sedm statečných.]

ŠTOCHL Josef
Každý bude vybaven čidlem
42
, 2000, leden, s. 13–19. [Čtyři básně z let 1998–1999. Foto autora Karel Cudlín.]

ŠTORM František
Pro RR (Typografické kuriosity)
35
, 1997, září, s. 219–232. [Typografický projekt.]

ŠTOURAČ Jiří
Kresby
37
, 1998, květen, s. 199–213. [16 černobílých reprodukcí prací z 80. a 90. let; publikováno v rámci bloku o autorovi (s. 193–214); foto Blanka Lamrová a Robert Portel, foto autora Jan Daňhel.]

ŠTOURAČ Jiří
O kresbě
37
, 1998, květen, s. 214. [Úvaha doprovázející reprodukce vlastních prací; publikováno v rámci bloku o autorovi (s. 193–214).]

ŠTOURAČ Jiří
Kytice
41
, 1999, září, s. 12–24. [Ilustrace k Erbenově sbírce; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 11–25).]

ŠTOURAČ Jiří
O ilustracích
41
, 1999, září, s. 25. [Text k vlastním ilustracím Erbenovy Kytice; publikováno v rámci bloku Jiří Štourač: Kytice (s. 11–25).]

ŠTOURAČ Jiří
Nové práce
50
, 2002, listopad, s. 106, 109 a 111. [Tři kresby z roku 2001; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 105–122). Foto Robert Portel.]

ŠTROBLOVÁ Jana
Můj autor
41
, 1999, září, s. 205–206. [Vzpomínka na Ladislava Dvořáka; publikováno v rámci bloku „...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry“ (s. 175–234).]

ŠTYRSKÝ Jindřich
Fragmenty z pozůstalosti
26
, 1994, září, s. 335–354. [Texty nalezené v pařížské pozůstalosti Toyen; s úvodní poznámkou (s. 334) Karla Srpa; doprovázeno patnácti kolážemi z let 1934–41; publikováno v rámci bloku Jindřich Štyrský: Fragmenty a koláže (s. 333–360).]

ŠULC Jan
Ze vzpomínek...
26
, 1994, září, s. 233–235. [Vzpomínka na Jana Lopatku; publikováno v rámci bloku „Lopy, malý ničema“ (s. 201–247).]

ŠULC Jan
Vzpomínka na Žižiho
46
, 2001, květen, s. 308–314. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

ŠULC Jan
Při jedné ze svých častých návštěv...
52
, 2003, duben, s. 32. [Poznámka k básním Vladimíra Nárožníka; publikováno v rámci bloku Vladimír Nárožník (s. 21–32).]

ŠUSTROVÁ Petruška
O hrdinství a jeho dobách
28
, 1995, květen, s. 170. [Úvodní poznámka k anketě. Otištěno spolu s úryvkem z článku Václava Bělohradského Nostalgie po dobách hrdinských (LN 24. 11. 1994), užitého jako vymezení tématu ankety.]

ŠUSTROVÁ Petruška
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
33
, 1997, leden, s. 326–327. [Úvod k výběru ze sdělení VONSu; publikováno v rámci bloku VONS (s. 325–351).]

ŠUSTROVÁ Petruška
Připadalo mi to...
35
, 1997, září, s. 243. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245).]

ŠVARCOVÁ Zdenka
Znáte Ažek?
52
, 2003, duben, s. 234–235. [Vzpomínka; datováno léto 2001. Publikováno v bloku O Luboru Hájkovi (s. 211–259).]

TALPOVÁ Zuzana
Dvojhlasá pocta poslu jasmínových vůní
52
, 2003, duben, s. 227–229; spoluautor Jiří Šetlík. [Vzpomínka; datováno květen 2001. Publikováno v bloku O Luboru Hájkovi (s. 211–259).]

THARP Martin
Typografická Budapešť: Neznámé arcidílo
48
, 2001, prosinec, s. 109. [Úvodní text k cyklu fotografií Rachel Mikos Neznámé arcidílo
; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 107–133).]

THIEN Nguyen Chi
Noc v džungli
16
, 1991, červen, s. 269–274. [Básně, přeložili Jáchym Topol a Vanh Sinh; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 265–274).]

THOMA Jan
Podstatnou část signatářů tvořili dělníci (se signatářem Charty 77 Janem Thomou hovoří Jan Machonin)
33
, 1997, leden, s. 201–208. [Datováno v Plzni 27. srpna 1996; publikováno v rámci bloku Tři rozhovory (s. 195–213).]

THONOVÁ Melanie Rae
Vánoce na Jamajské pláni
38
, 1998, září, s. 74–79. [Úryvky z prózy otištěné v bloku mladých amerických prozaiků (s. 63–87). Přeložili Jan Čáp a Petr Dudek. Foto autorky Marion Ettlinger.]

Tibet patří Tibeťanům (leták z podzemí)
17
, 1991, prosinec, s. 349–351. [Přeložila Alena Bláhová; publikováno v rámci bloku Tibet – zprávy ze střechy světa (s. 303–363).]

TICHÝ Jiří
Vzpomenout na Libora Fáru?...
28
, 1995, květen, s. 254–258. [Vzpomínka na Libora Fáru; datováno 18. 11. 1994; publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora Fáru (s. 249–288).]

TILSCH Emanuel
Aforismy a myšlenky
37
, 1998, květen, s. 301–324. [Přetisk autorova spisu z roku 1916; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 295–324) Foto autora Hanuš Folkman.]

TIPPNEROVÁ Anja
Vzpomínky na pana Žilinu
46
, 2001, květen, s. 326–327; spoluautor Christoph Bartmann. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330); přeložil M. Š. (=Michael Špirit).]

TOAI Doan Van
Vietnamský gulag
16
, 1991, červen, s. 227–264. [Autobiografická próza; přeložila Ivana Husáková; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 223–264).]

TOMAN Jiří
Fotografie
25
, 1994, duben, s. 10–22. [23 fotografií; publikováno v rámci bloku
Hry a přání Jiřího Tomana (s. 7–45).]

TOMAN Jiří
Koláže, akce a objekty
25
, 1994, duben, s. 33–41. [5 fotografií koláží z 60. let, 2 fotografie akcí a 2 fotografie objektů; publikováno v rámci bloku
Hry a přání Jiřího Tomana (s. 7–45).]

TOMAN Jiří
Poznámky k vlastnímu životopisu
25
, 1994, duben, s. 42–43. [Text; publikováno v rámci bloku
Hry a přání Jiřího Tomana (s. 7–45).]

TOMAN Jiří
Z dopisů
25
, 1994, duben, s. 44–45. [Úryvky z dopisů J. Tomana; publikováno v rámci bloku
Hry a přání Jiřího Tomana (s. 7–45).]

TOPINKA Miloslav
Úvodem
45
, 2001, leden, s. 6–7. [Úvodní poznámka k přenášce Jindřicha Chalupeckého; publikováno v rámci bloku Jindřich Chalupecký: Umění a transcendence (s. 5–23).]

TOPINKA Miloslav
Miloslav Žilina
46
, 2001, květen, s. 298–299. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

TOPOL Jáchym
Básně z pekla
16
, 1991, červen, s. 267–268. [Článek o Nguyen Chi Thienovi; publikováno v rámci bloku Nguyen Chi Thien: Noc v džungli (s. 265–274).]

TOPOL Jáchym
Výlet k nádražní hale
22
, 1993, březen, s. 108–121. [Povídka.]

TOPOL Jáchym
Anděl
29
, 1995, září, s. 42–53. [Ukázka ze stejnojmenné novely.]

TOPOL Josef
Stěhování duší (meditace pro jednu herečku)
16
, 1991, červen, s. 77–101. [Divadelní text; datováno 17. 11. 1986; fotografie z 1. inscenace hry r. 1990 Martin Poš; publikováno v rámci bloku Josef Topol (s. 77–142).]

TOPOL Josef
Zbyla na mne slova
16
, 1991, červen, s. 105–142. [Rozhovor; připravily Barbara Mazáčová a Terezie Pokorná; doplněno fotografiemi z inscenací autorových her; datováno podzim 1990; rubrika RR interview; publikováno v rámci bloku Josef Topol (s. 77–142).]

TOPOL Josef
Rozloučení s Liborem Fárou
28
, 1995, květen, s. 287–288. [Vzpomínka na Libora Fáru; datováno jaro 1988; publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora Fáru (s. 249–288).]

TOPOL Josef
Ladislav Landa
31
, 1996, květen, s. 14–15. [Vzpomínka na básníka L. Landu, datováno 4. března 1996, Praha; publikováno v rámci bloku Ladislav Landa (s. 13–21).]

TOPOL Josef
Ladislav Dvořák
41
, 1999, září, s. 194–199. [Vzpomínka na L. D.; publikováno v rámci bloku „...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry“ (s. 175–234).]

TRÁVNÍČEK Mojmír
Tvorbu Ladislava Dvořáka...
41
, 1999, září, s. 213–215. [Vzpomínka na L. D.; publikováno v rámci bloku „...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry“ (s. 175–234).]

TRČKA Josef Anton
Fotografie
23
, 1993, září/říjen, s. 152–162. [10 fotografií z let 1914–1926; publikováno v rámci bloku J. A. Trčka – Fotograf se jménem antického boha (s. 146–162).]

Trialog (Nezval – Deml – Holan)
32
, 1996, září, s. 169–207. [Výbor z tvorby a korespondence; Vítězslav Nezval o Jakubu Demlovi (s. 169–184), Jakub Deml o Vítězslavu Nezvalovi (s. 185–197), Vladimír Holan o Jakubu Demlovi (s. 197–202) a Jakub Deml o Vladimíru Holanovi (s. 203–207). Uspořádal a úvod napsal V. Binar; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 165–207). Foto autorů archiv.]

TRINIDAD David
Živoucí Barbína – Představujeme vám The Supremes – Odrůstání s Nancy
24
, 1993, prosinec, s. 227–234. [Povídka a básně, přeložila a komentovala Eva Klimentová; publikováno v rámci bloku Noční směna (s. 225–257).]

TRINKEWITZ Karel
Nejnovější dějiny této země...
35
, 1997, září, s. 236. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245).]

TROCKIJ Lev
Céline (...a Poincaré)
18
, 1992, březen, s. 200–201. [Úryvek ze studie zveřejněné krátce po vydání Cesty do hlubin noci, 1931; publikováno v rámci bloku L. F. Céline – bagately k portrétu (s. 183–207); přeložila Anna Kareninová-Fureková.]

TŘEŠŇÁK Vlastimil
Knihy jsem si přečet a vrátil
33
, 1997, leden, s. 178–180. [Vyprávění o práci v antikvariátu v Dlážděné ulici v 70. letech; datováno 1. září 1996; publikováno v rámci bloku Antikváři (s. 163–194). Foto autora Ondřej Němec.]

TŘEŠŇÁK Vlastimil
Karlín East Side. (Nejen) o Karlíně s Vlastou Třešňákem rozmlouvá Zdeněk Lukeš
41
, 1999, září, s. 145–147. [Rozhovor datovaný v Měchenicích v červnu 1999; publikováno v rámci bloku Karlín (s. 115–147). Foto autora Karel Cudlín.]

35 vzpomínek na Libora Fáru
28
, 1995, květen, s. 249–288. [Uspořádali Terezie Pokorná a Viktor Karlík (podepsáni T. P. a V. K.); datováno podzim a zima 1994/95 (úvod s. 249). Do bloku přispěli Eva Petrová (Ukázněný rebel, s. 249–250), Anetta Fárová (Rodinné a politické zvraty..., s. 251–253; datováno 1. 2. 1995), Jiří Suchý (Moje zpráva o Liborovi Fárovi..., s. 254), Jiří Tichý (Vzpomenout na Libora Fáru?..., s. 254–258; datováno 18. 11. 1994), Jiří Šetlík (Libor Fára..., s. 258–260; datováno podzim 1994, Praha), Josef Lehoučka (Pamatuju se..., s. 260), Ivan Medek (Ještě dříve, než jsem znal Libora..., s. 260), Stanislav Podhrázský (Na škole byl nějakej asistent..., s. 260), Olga Karlíková (Těžká masivní tvář..., s. 260–261), Jaromír Zemina (Moje vzpomínky na Libora Fáru?..., s. 261–262), Ivo Pondělíček (Dvou prvních výstav Máje..., s. 262–264), Václav Havel (Libora Fáru jsem poznal..., s. 264–265), Andrej krob („Obr z hor“..., s. 265–267; datováno 26. 11. 1994), Marie Málková-Grossmanová (Nerada zjišťuju, že..., s. 267–270), Eva Balvínová (Poprvé jsem Libora Fáru viděla..., s. 270–271), František Černý (Když jsme pracovali..., s. 271; z rukopisných Memoárů Tisíce slov), Jan Kačer (Já jsem byl Liborem..., s. 272–273), Leoš Suchařípa (Fára udělal dobře Na dně, s. 274), Joska Skalník (Je to už devatenáct let..., s. 274–276), Miloš Horanský (Deset zastavení s Liborem Fárou, s. 276–277), Miloš Horanský (Objekt Libor Fára, s. 277–278; báseň), Lubomír Hromádka (Seznámili jsme se v hospodě..., s. 278), Laco Déczi (Několik zážitků s Liborem Fárou, s. 279; datováno 5. prosince 1994, New York, USA), Karel Kolář (S Liborem Fárou jsme se seznámili v restauraci..., s. 279–281), Vladimír Lukáš ([...] Ten člověk byl kvintesencí..., s. 281), Mejla Hlavsa (Na jaře roku 1978..., s. 282), Gabina Fárová (Jako malá jsem s tátou..., s. 282–283), Isabela Fárová (Ve skutečnosti byl můj otec..., s. 283), Jan Klusák (Před Fárovým dílem..., s. 283–284), Jindřich Pokorný (Kdysi za normalizačního temna..., s. 284), Martin Balcar (S Liborem,..., s. 284–286), Bořek Masner (Možná bych se mohl zmínit..., s. 286), Jan Osten (Jak mi dal pan Fára o Vánocích rybu, s. 286–287) a Josef Topol (Rozloučení s Liborem Fárou, s. 287–288; datováno jaro 1988). Publikováno v rámci bloku Libor Fára (s. 249–309).]


TU Tran Da
Tažení VSR proti spisovatelům a umělcům
16
, 1991, červen, s. 211–221. [Článek o situaci ve Vietnamu po pádu Saigonu; přeložila Alena Smutná.]

TUAN Tran Ngoc
Ďábelský trojúhelník
19
, 1992, květen, s. 225–227. [Próza; datováno 1980; publikováno v rámci bloku Kambodža za Rudých Khmerů (s. 165–249).]

TUČEK Lumír – VÁVRA David – VOREL Tomáš
Rozhovor s inženýry
17
, 1991, prosinec, s. 125–146. [Rozhovor o divadelních souborech Pražské pětky; připravila Barbara Mazáčová; doplněno fotografiemi z představení; datováno březen 1991; rubrika RR interview
; publikováno v rámci bloku Mimoza, Sklep, Vpřed (s. 125–166).]

TUČEK Lumír
Dospívání – Inža kouří CLEAky – Úředníci – Výstup hospodářky – Výstup poustevníka – Soud – Dama doba
17
, 1991, prosinec, s. 149, 159–160, 160, 161, 161–163, 163–164, 165–166. [Ukázky z tvorby Pražské pětky (s. 147–166): z divadelního textu Dospívání (hrála RS Vpřed a divadlo Sklep v pořadu A budeš hodný; spoluautor David Vávra), z představení Hledačova dobrodružství (Inža kouří CLEAky, hrála RS Vpřed), z divadelního textu Úředníci (hrála RS Vpřed v pořadu A budeš hodný), z divadelního textu Milovník příběhů (Výstup hospodářky, hrála RS Vpřed), z divadelního textu Den s Tomášem Mácou (Výstup poustevníka, hrála RS Vpřed), z divadelního textu Milovník příběhů (Soud, hrála RS Vpřed), z divadelního textu z pořadu A budeš hodný (Dama doba, hrála RS Vpřed)
; publikováno v rámci bloku Mimoza, Sklep, Vpřed (s. 125–166).]

TUČEK Lumír
Umění a peníze...
20
, 1992, září, s. 125. [Odpověď v anketě RR Umění a obživa (s. 123–136).]

TŮMA Zdeněk
Obrazy a kresby
27
, 1994, listopad, s. 244–257. [Reprodukce osmnácti obrazů a kreseb z let 1935–1942; publikováno v rámci bloku Zdeněk Tůma (s. 243–263).]

TYPLT Jaromír
V tu ránu napříč pohromou
42
, 2000, leden, s. 75–92. [Próza, datováno 1993–1995 (1998–1999). Foto autora Stanislav Chlup.]

Umění a obživa, s. 123–136. [Anketa RR (úvod s. 125). Odpovídají Lumír Tuček (Umění a peníze..., s. 125), J. H. Krchovský (Váš list..., s. 126), Petr Placák (Já, protože umění miluju..., s. 127), Michal Cihlář (Nedělám pro peníze..., s. 127), Pavel Reisenauer (Peníze za umění..., s. 127), Michal Singer (Kdo si uměním vydělává..., s. 129), David Vávra (V prvé řadě..., s. 129–131), Aleš Najbrt (Myslím, že to není..., s. 131), Ivan Pinkava (Musím přiznat..., s. 131–133), Jiří David (Umění + peníze..., s. 133–135), Vít Kremlička (Finanční problém mohou řešit..., s. 135), Zuzana Brabcová (Spisovatelkou jsem se stala..., s. 136) a David Němec (Jak v tomto roce..., s. 136). Výtvarný doprovod Andy Warhol, s. 124, Karl Spitzweg, s. 128, James Ensor, s. 130, Otto Dix, s. 132, a Arnold Böcklin, s. 134).]

UHLÍŘ Martin
Dopis Róze
21
, 1993, leden, s. 39–54. [Povídky Dopis Róze, Nádraží „Onen Svět“, Moře a úryvek z anarchistického manifestu Vraťte nám železnou oponu!.]

UHLÍŘ Martin
V muzeu
25
, 1994, duben, s. 52–56. [Povídka.]

URBAN Miroslav
Prostory smrti
37
, 1998, květen, s. 82–100. [Fotografie z pařížských, vídeňských, ženevských, moskevských, olšanských, plzeňských, varšavských, florentských, římských, lvovských, gibraltarských, vlašimských, královéhradeckých a sokolovských hřbitovů; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 79–100).]

URBAN Miroslav
Snažit se to osekat od všeho nepodstatného (s Miroslavem Urbanem hovoří Michal Janata)
48
, 2001, prosinec, s. 183–193. [Rubrika RR interview; uvozeno nepodepsanou desetiřádkovou biografickou poznámkou. Foto M. U. Karel Cudlín.]

URBAN Miroslav
Fotografie, kresby, instalace
48
, 2001, prosinec, s. 194–208. [Černobílé fotografie, kresby a instalace. Foto Miroslav Urban a jeho archiv.]

URBÁNEK Zdeněk
Co mi nadrobil Jan
26
, 1994, září, s. 210–211. [Vzpomínka na Jana Lopatku; publikováno v rámci bloku „Lopy, malý ničema“ (s. 201–247).]

URBÁNEK Zdeněk
Je v lidských možnostech...
35
, 1997, září, s. 236. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245).]

URBÁNEK Zdeněk
Muž mnoha zvláštností
46
, 2001, květen, s. 274–276. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

VÁCLAVOVÁ Ljuba
Otázka je...
28
, 1995, květen, s. 186–187. [Odpověď v anketě P. Šustrové O hrdinství a jeho dobách (s. 169–191).]

VACULÍK Ludvík
O Janu Lopatkovi
26
, 1994, září, s. 235–236. [Vzpomínka na Jana Lopatku; publikováno v rámci bloku „Lopy, malý ničema“ (s. 201–247).]

VADAS Martin
Nemyslím, že...
28
, 1995, květen, s. 187–188. [Odpověď v anketě P. Šustrové O hrdinství a jeho dobách (s. 169–191).]

VACHEK Karel
Osud má místo pro hrdiny...
28
, 1995, květen, s. 188–190. [Odpověď v anketě P. Šustrové O hrdinství a jeho dobách (s. 169–191).]

VACHEK Karel
O radosti, důstojnosti a několika dalších věcech (s režisérem Karlem Vachkem hovoří Robert Krumphanzl a Zdeněk Vašíček)
52
, 2003, duben, s. 167–178. [Interview; datováno 24. 1. 2003. Přílohu k rozhovoru (s. 177–178) vybral R. K. (=Robert Krumphanzl).]

VACHTOVÁ Ludmila
Každý máme svoje lobby (s historičkou umění Ludmilou Vachtovou hovoří Terezie Pokorná a Viktor Karlík)
43
, 2000, květen, s. 117–132. [Rubrika RR interview; datováno podzim 1999. Doprovozeno fotografiemi z archivu A. Fárové, foto L. V. Karel Cudlín.]

VAJCHR Marek
Poznámka k výboru z deníku Viktora Munka
43
, 2000, květen, s. 248–249. [Poznámka editora; publikováno v rámci bloku Viktor Munk (s. 205–265). Foto V. M. archiv rodiny.]

VAJCHR Marek
Sedm básní Jiřiny Haukové...
49
, 2002, květen, s. 13. [Poznámka editora k výboru z veršů Jiřiny Haukové (s. 7–13).]

VAJCHR Marek
Karl Jaspers – Strindberg, Swedenborg, Hölderlin a van Gogh
50
, 2002, listopad, s. 174–177. [Článek o knize Karla Jasperse Strindberg a van Gogh (Pokus o pathografickou analýzu se srovnávacím zřetelem k Swedenborgovi a Hölderlinovi)
; publikováno v rámci bloku Karl Jaspers (s. 155–177).]

VAJCHR Marek
Nadčasová provokace Wolfganga Kaysera
52
, 2003, duben, s. 152–153. [Komentář ke studii W. K. Literární hodnocení a interpretace
; publikováno v rámci bloku Wolfgang Kayser (s. 135–153).]

VALERO Roberto
Tento silný vítr
31
, 1996, květen, s. 261–274. [Ukázky ze stejnojmenného románu (1994); přeložila a úvod (s. 261–263) napsala Anežka Charvátová; publikováno v rámci bloku Karneval na troskách (Kubánská disidentská próza) (s. 193–275).]

VAŠÍČEK Květoslav
Z pozůstalosti
37
, 1998, květen, s. 136–158. [Fotografie autorových artefaktů–vynálezů od Jana Ságla a Petra Zhoře; publikováno v rámci bloku Květoš (s. 131–158). Foto autora Jan Ságl.]

VAŠÍČEK Pavel
Květoš
37
, 1998, květen, s. 133–135. [Článek o Květoslavu Vašíčkovi (1902–1995); publikováno v rámci bloku Květoš (s. 131–158). Foto K. V. Jan Ságl.]

VAŠÍČEK Pavel
Nechával jsem tomu volný průběh (s Pavlem Vašíčkem hovoří Terezie Pokorná)
40
, 1999, květen, s. 250–256. [Publikováno v rámci bloku Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (s. 247–298).]

VAŠÍČEK Zdeněk
„Všechno jen ne básník“
37
, 1998, květen, s. 297–300. [Článek o Emanuelu Tilschovi (1866–1912); publikováno v rámci bloku Emanuel Tilsch: Aforismy a myšlenky (s. 295–324).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Někdy k ránu...
46
, 2001, květen, s. 321–322. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330); zveřejněno též v Lidových novinách 11. 3. 1999, příloha Umění a kritika.]

VAŠÍČEK Zdeněk
Moudrý Engelbert nazývaný přáteli...
46
, 2001, květen, s. 338. [Poznámka k přepisu rukopisných poznámek Miloslava Žiliny na titulních stranách 18 knih (Složeno jakoby ze střepů /slož joby ze střepů/, s. 338–341); publikováno v rámci bloku M. Ž. (1926–1999) (s. 265–352).]

VAŠÍČEK Zdeněk
1. května 2001 v 18.00
48
, 2001, prosinec, s. 168. [Úvodní poznámka k bloku kreseb Jaroslava Blažka); publikováno v rámci bloku Jaroslav Blažek: Portréty (s. 167–182).]

VAŠÍČEK Zdeněk
Kterak jsem se seznámil s Dr. Kukuckem
51
, 2003, leden, s. 138–139. [Článek o fiktivní (autobiografické) postavě Dr. Kukuckovi, kterého Z. V. se svými přáteli Rudolfem Jičínem a Milanem Středou oživil na konci padesátých let; publikováno v rámci bloku Dr. Kukuck (s. 137–148).]

VÁVRA David – TUČEK Lumír – VOREL Tomáš
Rozhovor s inženýry
17
, 1991, prosinec, s. 125–146. [Rozhovor o divadelních souborech Pražské pětky; připravila Barbara Mazáčová; doplněno fotografiemi z představení; datováno březen 1991; rubrika RR interview
; publikováno v rámci bloku Mimoza, Sklep, Vpřed (s. 125–166).]

VÁVRA David
Dospívání – Výstup neřestí
17
, 1991, prosinec, s. 149 a 155–157. [Ukázky z tvorby Pražské pětky (s. 147–166): z divadelního textu Dospívání (hrála RS Vpřed a divadlo Sklep v pořadu A budeš hodný; spoluautor Lumír Tuček) a z divadelní hry Muzikál (hrálo divadlo Sklep; spoluautor Tomáš Vorel)
; publikováno v rámci bloku Mimoza, Sklep, Vpřed (s. 125–166).]

VÁVRA David
V prvé řadě...
20
, 1992, září, s. 129–131. [Odpověď v anketě RR Umění a obživa (s. 123–136).]

VÁVRA David
Mýval vytáh kudlu
27
, 1994, listopad, s. 186–202. [Rozhovor Davida Vávry, Daniela Fleka, Kristiána Fleka, Zbyňka Petráčka, Roberta Nebřenského, Karla Malíka a Ondřeje Štindla o létech strávených ve skautském oddíle; publikováno v rámci bloku Hledal jsem dobrodružství (s. 155–202).]

VERDAN Andro
Čím pevnejšie som výtvarne zaradený, tým viac ma láka literárny svet
38
, 1998, září, s. 39–48. [Záznamy nazvané Istiny (I) a texty–objekty Presochy s fotografickými ukázkami, uvedené rozhovorem s Alexandrem Baloghem (s. 39–40), editorem bloku slovenských autorů (s. 5–48). Foto A. V. Fero Horvat.]

VIK Jindřich
Akvarely, kresby
31, 1996, květen, s. 40–53. [23 reprodukcí obrazů ze sedmdesátých let; publikováno v rámci bloku Jinřich Vik (s. 31–53).]

VIMROVÁ-MÁLKOVÁ Alena
S Gertrudou Gruberovou
39
, 1999, leden, s. 218–219. [Vzpomínka na Gertrudu Gruberovou-Goepfertovou publikovaná v rámci bloku o G. G. G. (s. 193–219). Zaznamenal Miloš Doležal.]

VINDING Ole
Céline zůstává v mých vzpomínkách...
18
, 1992, březen, s. 194–195. [Vzpomínka na L. F. Célina; převzato z célinovských sborníků Cahiers de l’Herne (Paris 1963, 1965, 1972); publikováno v rámci bloku L. F. Céline – bagately k portrétu (s. 183–207); přeložila Anna Kareninová-Fureková.]

Vinohradská tržnice ve vzpomínkách účastníků
40
, 1999, květen, s. 257–288. [Vzpomínky na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku, jejž tvoří úvod Terezie Pokorné (s. 249), rozhovor s pořadatelem výstavy Pavlem Vašíčkem (250–256), vzpomínky tehdejších účastníků, text Pavla Brázdy (s. 289–298) a fotografie Michala Cihláře, Karla Kerlického, Petra Kubína, Ivana Matouška, Pavla Nádvorníka, Roberta Portela, Jana Ságla a Petra Zhoře.]

VLADISLAV Jan
Milý Chalupecký...
29
, 1995, září, s. 103–105. [Dopis adresovaný Jindřichu Chalupeckému, datovaný 29. (?) VIII. 1947; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 73–110).]

VLADISLAV Jan
Myslel jsem si...
35
, 1997, září, s. 236. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245).]

VLADISLAV Jan
Jak hromady pobitých ptáků
41
, 1999, září, s. 215–216. [Vzpomínka na Ladislava Dvořáka, vyňatá z rukopisu autorova Otevřeného deníku; publikováno v rámci bloku „...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry“ (s. 175–234).]

VLACHOVÁ Kristina
Nevím vlastně, co demokracie je...
28
, 1995, květen, s. 190–191. [Odpověď v anketě P. Šustrové O hrdinství a jeho dobách (s. 169–191).]

VLASÁK Tomáš
Není to žádná „václaváková“ cesta (se signatářem Charty 77 páterem Tomášem Vlasákem hovoří Jan Machonin)
33
, 1997, leden, s. 196–201. [Datováno 7. září 1996; publikováno v rámci bloku Tři rozhovory (s. 195–213).]

VLASÁKOVÁ Eliška
Na Nemocniční 11
47
, 2001, září, s. 177–204. [Próza; doprovozeno fotografiemi. Foto autorky Karel Cudlín. Foto František Řezníček.]

VLASÁKOVÁ Eliška
Moje samotářské hry
49
, 2002, květen, s. 113–120. [Próza. Foto autorky Karel Cudlín.]

VODRÁŽKOVÁ Iva
Moje výstavní aktivity...
40
, 1999, květen, s. 284–285. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

VODSEĎÁLEK Ivo
Kvetoucí krajina
15
, 1991, březen, s. 137–143. [Text Manifest a 3 básně, obojí z r. 1950; publikováno v rámci bloku Edice Půlnoc (s. 119–143).]

VODSEĎÁLEK Ivo
Úsměvy a hrdost
28
, 1993, s. 123–135. [Článek o stalinském umění (s. 123–127) a reprodukce 9 plakátů z padesátých let (s. 124, 128–135).]

VODSEĎÁLEK Ivo
2 x Sedm
29
, 1995, září, s. 55–71. [Sedm knižních ilustrací jako autorův životopis; doplněno krátkým komentářem; obrazy Maxe Švabinského, Beneše Knüpfera, Andrewa Wyetha, Gustava Klimta, Salvadora Daliho, Edwarda Hoppera a Toyen s autorovou poznámkou o nich a o tom, proč jsou tu spolu.]

VODSEĎÁLEK Ivo
Pro RR (Jaro v Sakenu aneb Hledání skrytých tragédií – výbor)
47
, 2001, září, s. 145–158. [Třináct koláží.]

VOHRYZEK Josef
Dlouho trvající přátelství...
26
, 1994, září, s. 246. [Vzpomínka na Jana Lopatku; publikováno v rámci bloku „Lopy, malý ničema“ (s. 201–247).]

VOHRYZEK Josef
Návrat – Chodec – Velká dáma
29
, 1995, září, s. 7–35. [Povídky datované 1961 (s. 7–10, publikováno v týdeníku Kultura č. 51–52/1961), 1964 (s. 10–27, publikováno samostatně knižně /Mladá fronta 1964/) a 1976 (s. 27–35, publikováno samizdatově v literárním sborníku Pohledy 1 /1976/).]

VOHRYZEK Josef
Chartu 77 jsem podepsal...
35
, 1997, září, s. 244. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245).]

VOHRYZEK Josef
Mám dojem, že už mi vůbec nepřibývá let
43
, 2000, květen, s. 153–198. [Vzpomínky Josefa Vohryzka; text vznikl na základě rozhovoru J. V. s Annou Lorencovou v únoru a březnu 1991; publikováno v rámci bloku Josef Vohryzek (s. 151–204). Ediční poznámkou uvedl a šestiřádkovou bibliografickou poznámkou doprovodil (s. 198) Michael Špirit (nepodepsáno). Foto J. V. Geir Bølstad.]

VOHRYZEK Josef
Václav Černý o rasismu
43
, 2000, květen, s. 199–203. [Recenze knihy Václava Černého Rasismus, jeho základy a vývoj (1996), zveřejněná též v Literárních novinách č. 1/1997, zde o vysvětlivky doplnil a šestiřádkovou ediční poznámkou uvedl Michael Špirit (nepodepsáno); publikováno v rámci bloku Josef Vohryzek (s. 151–204).]

VOKOLEK Václav
Požehnaně dlouhá pouť vpřed
32
, 1996, září, s. 137–143. [Článek o tvorbě Vojmíra Vokolka; publikováno v rámci bloku Vojmír Vokolek (s. 135–164).]

VOKOLEK Vojmír
Grafiky, fresky, plastiky
32
, 1996, září, s. 144–164. [Reprodukce dřevorytů (z 30. a 40. let), kostelních fresek (z 60. a 70. let) a soch a plastik (z 80. a 90. let); publikováno v rámci bloku Vojmír Vokolek (s. 135–164); kromě archivu autora fotografie Zdeňka Merty a Roberta Portela.]

VONDRÁČEK Jiří
Polský spisovatel Andrzej Szczypiorski
36
, 1997, prosinec, s. 218–219. [Úvod k překladu povídek A. S; publikováno v rámci bloku Andrzej Szczypiorski (s. 217–232).]

VONDRUŠKA Josef
Rock’n’rollový miláček
30
, 1995, prosinec, s. 41–58. [Ukázka ze stejnojmenné prózy, 4. dílu volné tetralogie.]

VONS
33
, 1997, leden, s. 327–351. [Výběr ze sdělení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných; uvozeno poznámkou editorky bloku Petrušky Šustrové (s. 326–327) a doplněno vzpomínkami Anny Šabatové (s. 327), Jarmily Bělíkové (s. 332), Zbyňka Hejdy (s. 337), Václava Malého (s. 337–339) a Andreje Stankoviče (s. 341); volně ilustrováno reprodukcemi známek ze 70. let (připravil Viktor Karlík).]

VOPĚNKA Martin
Vážený pane Lopatko!...
26
, 1994, září, s. 226. [Otevřený dopis Janu Lopatkovi; datován 20. 10. 1987; publikováno v rámci bloku „Lopy, malý ničema“ (s. 201–247).]

VOREL Tomáš – TUČEK Lumír – VÁVRA David
Rozhovor s inženýry
17
, 1991, prosinec, s. 125–146. [Rozhovor o divadelních souborech Pražské pětky; připravila Barbara Mazáčová; doplněno fotografiemi z představení; datováno březen 1991; rubrika RR interview
; publikováno v rámci bloku Mimoza, Sklep, Vpřed (s. 125–166).]

VOREL Tomáš
Malý nezbeda – Výstup neřestí – Hospodská balada
17
, 1991, prosinec, s. 147–148, 155–157, 158–159. [Ukázky z tvorby Pražské pětky (s. 147–166): z divadelního textu pantomimické skupiny Mimoza (spoluautor Jaroslav Róna) a z divadelní hry Muzikál; hrálo divadlo Sklep (v první ukázce spoluautor David Vávra)
; publikováno v rámci bloku Mimoza, Sklep, Vpřed (s. 125–166).]

VOSÁHLO Petr
Básně
47
, 2001, září, s. 169–175. [Devět básní z let 1951–1998. Foto P. V. archiv autora.]

VOSKOVEC Prokop
V doktoru Žilinovi ztratila pro mne Praha...
46
, 2001, květen, s. 287–290. [Vzpomínka na Miloslava Žilinu; datováno Paříž, únor 2000; publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

VOSKOVEC Prokop
Hydrologie v praxi
51
, 2003, leden, s. 151–166; spoluautor Milan Pitlach. [Fotografický projekt z roku 1975
; publikováno v rámci bloku Hydrologie v praxi (s. 149–166).]

VOSKOVEC Prokop
O buddhistických uších doktora Hájka
52
, 2003, duben, s. 239–243. [Vzpomínka; datováno Paříž, leden 2003. Publikováno v bloku O Luboru Hájkovi (s. 211–259).]

VOSTÁREK Karel
Archeologie paměti?
40
, 1999, květen, s. 285–287. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

VRBA Tomáš
Dva důvody...
35
, 1997, září, s. 242. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245).]

VRBA Štěpán
Šance v přízemí
29
, 1995, září, s. 39–41. [Básně z let 1994–1995.]

Vzpomínky na Miloslava Žilinu
46, 2001, květen, s. 269–330. [Uspořádala Terezie Pokorná (úvod s. 267–268). Do bloku přispěli John Bok (Žiži kouzelník /Vzpomínka na Miloslava Žilinu/, s. 269–270, zveřejněno též v Respektu č. 11/1999), Věra Dvořáková (Mirek, s. 271–273), Josef Hiršal (Momentka, s. 273–274), Zdeněk Urbánek (Muž mnoha zvláštností, s. 274–276), Jan Binder, Jarmila Fialová, Alena Hartmanová, Eduard Hodoušek (Jak ho viděli odeonští kolegové?, s. 276–279), Eva Kondrysová (Mirek, jsme mu všichni říkali..., s. 279–280), Vladimír Justl (Hráč, s. 280–281; datováno 23. ledna 2000), Stanislava Mazáčová (S Mirkem jsem se poznala někdy..., s. 281–284), Josef Škvorecký (Žilina, s. 284), Josef Forbelský (Žilinovo Athenaeum, s. 285), Zdeněk Zbořil (O panu doktoru Žilinovi ad usum Delphini , s. 286–287; datováno 1. 11. 2000), Prokop Voskovec (V doktoru Žilinovi ztratila pro mne Praha..., s. 287–290; datováno Paříž, únor 2000), František Černý (Žilina, s. 290–292), Lubomír Dorůžka (Jsou lidé..., s. 292–293), Jindřich Fischel (Kresby vznikaly..., s. 293–296, doprovozeno třemi kresbami M. Ž), Petr Král (Doktor, s. 297–298), Miloslav Topinka (Miloslav Žilina, s. 298–299), Dagmar Nárožníková (Moje učednická léta s doktorem Žilinou 1976–1984, s. 299–301), Zbyněk Černík (Milý pane doktore..., s. 302–303; datováno v Praze 25. 11. 2000), Jan Zelenka (Miloslav Žilina, s. 303–304), Vlasta Dufková (Živé dílo minulosti. Příhoda z natáčení aneb Pamětnicí proti své vůli, s. 305–308), Pavla Pečinková (Pozdě, s. 308), Jan Šulc (Vzpomínka na Žižiho, s. 308–314), Radvan Pácl (Ulice plná lidí..., s. 314), Tomáš Kafka (Něco na tom doktoru Žilinovi, s. 315–316), Michal Blažek (Čekal jsem v noci před Orlíkem..., s. 316), Zuzana Dětáková (3 x s doktorem Žilinou, s. 316–317), Joska Skalník (Doktor..., s. 317), Jan Novák (Doktore, povídám..., s. 318–321), Zdeněk Vašíček (Někdy k ránu..., s. 321–322, zveřejněno též v LN 11. 3. 1999, příloha Umění a kritika), Gianfranco Sanguinetti (Vzpomínka na doktora Žilinu, s. 322–325, z italštiny přeložila Věra Dvořáková; datováno Praha 31. 1. 2000), Gérard Berréby (Pan Žilina zemřel?, s. 325–326), Anja Tippnerová – Christoph Bartmann (Vzpomínky na pana Žilinu, s. 326–327, z němčiny přeložil M. Š. /=Michael Špirit/), Viktor Karlík (S Miloslavem Žilinou..., s. 328) a Michael Špirit (Původně..., s. 328–330). Foto Zbyněk Černík, Bohdan Holomíček, Miroslav Jodas, Jaroslav Kořán, LA PNP, Hana Mahlerová, Miroslav Vránek a archiv Jana Zelenky. Publikováno v rámci bloku M. Ž. (1926–1999) (s. 265–352).]

Vzpomínky na Třináctku za první, druhé i třetí republiky (s mezidobím okupace)
27
, 1994, listopad, s. 164–180. [Výběr z brožury vydané r. 1946 k desetiletému výročí 13. skautského střediska; doplněno dokumentárními fotografiemi; s úvodní poznámkou J. P. (= Jindřicha Pokorného); publikováno v rámci bloku Hledal jsem dobrodružství (s. 155–202).]

WAGNER Radan
Smysluplná Tržnice
40
, 1999, květen, s. 287–288. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

WAGNER Richard
Žádost o výjezd
16
, 1991, červen, s. 185–201. [Próza; přeložila Alena Bláhová); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 185–203).]

WAGNEROVÁ Jana
Jak už to tak chodí
49
, 2002, květen, s. 107–112. [Próza. Foto autorky Karel Cudlín.]

WEINER František
Židé, hebrejština, čeština
14
, 1990, prosinec, s. 161–170. [Úryvek z připravované knihy Nástin židovské, česky psané literatury.]

WEINSTEINOVÁ Charlota
Nevím, jak toto vyprávění začít...
46
, 2001, květen, s. 150–169. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na terezínské ghetto (s. 149–198); doprovozeno fotokopií evidenční karty z kartotéky deportovaných osob a fotografiemi z Archivu Židovského muzea v Praze. Ze strojopisného textu uloženého v Archivu Židovského muzea v Praze připravil, poznámkou a edičním komentářem doprovodil Michal Kosák (s. 197–198).]

WEISS Martin
Jayne Anne Phillipsová...
14
, 1990, prosinec, s. 269. [Medailon o spisovatelce; p
ublikováno v rámci bloku Jayne Anne Phillipsová: Uspokojení (s. 267–284).]

WERNISCH Ivan
Protože ve snu cestuji
17
, 1991, prosinec, s. 9–35. [22 básní; ilustroval František Skála; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 7–40).]

WERNISCH Ivan
O houbách (posezení s Karlem Neprašem, Andrejem Stankovičem a Ivanem Wernischem)
27
, 1994, listopad, s. 125–140. [Připravil Karel Meister.]

WERNISCHOVÁ Helena
Úrodná Melancholie (s Helenou Wernischovou hovoří Viktor Šlajchrt)
38
, 1998, září, s. 256–266. [Rozhovor o autorčiných kreslených novinách z let 1974–1984; doprovozeno faksimile novin.]

WINCH Terence
Kouř – Sen o jízdách taxíkem – Život prostého člověka – Noční směna
24
, 1993, prosinec, s. 235–239. [Prózy, přeložila a komentovala Eva Klimentová; publikováno v rámci bloku Noční směna (s. 225–257).]

WOJACZEK Rafal
Deník
14
, 1990, prosinec, s. 241–266. [Deník z r. 1965 a výbor básní ze sbírek Sezóna, Jiná pohádka, Který nebyl a Nekonečná kruciáda, přeložil Josef Anana; publikováno v rámci bloku Rafal Wojaczek: Deník (s. 237–266).]

Z kritik na výstavu Jaroslava Herbsta ve Feiglově galerii v Praze 1934
30
, 1995, prosinec, s. 307–308. [Kritiky napsali Josef Čapek (Lidové noviny 6. 4. 1934), Jaromír Pečírka (Prager Presse 8. č. 1934, přeložila Veronika Dudková) a Jindřich Chalupecký (Čin, č. 19, 10. 5. 1934); publikováno v rámci bloku Zapomenutý expresionista Jaroslav Herbst (s. 287–310).]

Z Rudého práva 29. 1. – 12. 2. 1977
33
, 1997, leden, s. 281–305. [Faksimile novinových seznamů jmen podepsaných pod tzv. Antichartou neboli pod provoláním Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru; publikováno v rámci bloku Anticharta (s. 241–305). Připravili Viktor Karlík a Terezie Pokorná.]

Za trvalý mír a požehnání radostného života arijské Evropy (ukázky z antisemitských projevů českých autorů 1939–1944)
50
, 2002, listopad, s. 303–313. [Antologie české antisemitské publicistiky z let 1939–1944; doprovozeno faksimile článků z Vlajky; publikováno v rámci bloku Antisemitská literatura 1939–1945 (s. 273–313).]

ZADROBÍLEK Vladislav
Nevěděli, jak se dívat na grafiky
33
, 1997, leden, s. 180–182. [Vyprávění o práci v antikvariátu v Dlážděné ulici v 70. letech; datováno srpen–září 1996; publikováno v rámci bloku Antikváři (s. 163–194).]

ZAORÁLKOVÁ Hedvika
Ze vzpomínek
18
, 1992, březen, s. 127–155. [Autobiografický text o letech 1926–1947; s dokumentárními fotografiemi a úvodní poznámkou autorky; faksimile podpisu; datováno 19. října 1957; publikováno v rámci bloku Ze vzpomínek Hedviky Zaorálkové (s. 125–155).]

Zazvoní telefon a váš život se změní (Raymond Carver ve vzpomínkách svých přátel)
20
, 1992, září, s. 165–177. [Koláž vzpomínek Maryann Carverové, Richarda Forda, Jaye McInerneyho, Chucka Kindera, Williama Kittredge, Leonarda Michaelse, Douglase Ungera, Geoffreye Wolffa a Tobiase Wolffa na R. Carvera, přeložili Eva Klimentová a Martin Hála; publikováno v rámci bloku Raymond Carver (s. 163–189).]

ZBOŘIL Zdeněk
O panu doktoru Žilinovi ad usum Delphini
46
, 2001, květen, s. 286–287. [Vzpomínka na Miloslava Žilinu; datováno 1. 11. 2000; publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

Ze spisu, který Státní bezpečnost vedla na Jana Placáka
38
, 1998, září, s. 351–374. [Ukázky vybral a úvod napsal Adam Drda; publikováno v rámci bloku Spisy – Jiří Mrázek, Jan Placák (s. 313–374).]

ZELENKA Jan
Miloslav Žilina
46
, 2001, květen, s. 303–304. [Vzpomínka na Miloslava Žilinu; publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

ZELENKA Jaromír
Osm dní v Hrabyni
45
, 2001, leden, s. 53–65. [Básnický cyklus, edičně připravil Robert Krumphanzl; dedikováno a datováno Mirkovi Kociánovi, září 1974. Foto autora Karel Cudlín.]

ZELENKA Jaromír
Mluvení z cest
49
, 2002, květen, s. 15–26. [Úryvek z rozsáhlejšího textu obsahujícího veršované i prozaické texty; datováno 1994. Foto autora Miroslav Špidlen.]

ZEMAN Adolf
V kraji šamanů a lámů
28
, 1995, květen, s. 327–333. [Ukázka ze stejnojmenné knihy (Praha, Památník odboje 1923); publikováno v rámci bloku O tibetském buddhismu v Burjatsku (s. 311–333).]

ZEMINA Jaromír
Na podzim roku...
17
, 1991, prosinec, s. 43; podepsáno J. Z. [Úvodní poznámka; datováno duben 1991; publikováno v rámci bloku
Alén Diviš (s. 41–102).]

ZEMINA Jaromír
Alén Diviš znovuobjevený
17
, 1991, prosinec, s. 44–56. [Studie o A. D.; datováno srpen–září 1974; publikováno v rámci bloku
Alén Diviš (s. 41–102).]

ZEMINA Jaromír
Alén Diviš a české umění
17
, 1991, prosinec, s. 73–80. [Přednáška o A. D. s reprodukcí Divišova obrazu Svatební košile z r. 1949 (s. 74); datováno březen 1988. Doplněno nepodepsaným medailonem o J. Z. (s. 80) ; publikováno v rámci bloku
Alén Diviš (s. 41–102).]

ZEMINA Jaromír
Alén Karel Diviš
17
, 1991, prosinec, s. 101–102; podepsáno J. Z. [Slovníkové heslo; publikováno v rámci bloku
Alén Diviš (s. 41–102).]

ZEMINA Jaromír
Mezi uměním a tvorbou
18
, 1992, březen, s. 83–124. [Rozhovor s J. Z. vedla Terezie Pokorná; doprovozeno reprodukcemi obrazů Jiřího Koláře, Jana Svobody, Albrechta Dürera, Jiřího Johna, Mistra Theodorika, Pabla Picassa, Jana Zrzavého, Karla Malicha, Aléna Diviše, Adrieny Šimotové, Zbyňka Sekala, Stanislava Podhrázského, Jiřího Tomana, Josefa Šímy, Václava Boštíka a komentáři J. Zeminy k nim; datováno podzim 1991. Rubrika RR interview.]

ZEMINA Jaromír
Ke vzpomínkám Hedviky Zaorálkové
18
, 1992, březen, s. 127. [Úvodní poznámka k otištění textu; publikováno v rámci bloku Ze vzpomínek Hedviky Zaorálkové (s. 125–155).]

ZEMINA Jaromír
Vždycky mě přitahovali outsideři...
25
, 1994, duben, s. 8–9. [Úvodní poznámka k otištění fotografií Jiřího Tomana; datováno listopad 1993, Praha; publikováno v rámci bloku
Hry a přání Jiřího Tomana (s. 7–45).]

ZEMINA Jaromír
O Jiřím Tomanovi
25
, 1994, duben, s. 23–28. [Úvaha nad dílem J. Tomana a vzpomínka na něj.
Původně úvod ke katalogu výstavy v brněnském Domě pánů z Kunštátu 1973; publikováno v rámci bloku Hry a přání Jiřího Tomana (s. 7–45).]

ZEMINA Jaromír
Hry a přání Jiřího Tomana
25
, 1993, s. 28–30. [Esej o J. Tomanovi; datováno září 1984.
Původně úvod ke stejnojmenné publikaci vydané k výstavě na chodbě Ústavu makromolekulární chemie ČSAV v Praze 1984; publikováno v rámci bloku Hry a přání Jiřího Tomana (s. 7–45).]

ZEMINA Jaromír
Nehrdinský hrdina
25
, 1994, duben, s. 30–32. [Esej o životě a díle Jiřího Tomana; datováno listopad 1984.
Původně proslov k výstavě na chodbě Ústavu makromolekulární chemie ČSAV v Praze 1984; publikováno v rámci bloku Hry a přání Jiřího Tomana (s. 7–45).]

ZEMINA Jaromír
Na okraj Divišových pozdních kreseb
26
, 1994, září, s. 8. [Poznámka o tématu smrti u Aléna Diviše; publikováno v rámci bloku
Alén Diviš: Pozdní kresby (s. 7–26).]

ZEMINA Jaromír
Moje vzpomínky na Libora Fáru?...
28
, 1995, květen, s. 261–262. [Publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora Fáru (s. 249–288).]

ZEMINA Jaromír
Csontváry (z cestovního zápisníku)
30
, 1995, prosinec, s. 315–318. [Článek o maďarském výtvarníkovi; publikováno v rámci bloku Csontváry (s. 311–328).]

ZEMINA Jaromír
Muž, který maloval moře
31
, 1996, květen, s. 31–39. [Článek o malíři Jindřichu Vikovi, datováno zima–léto 1995; publikováno v rámci bloku Jinřich Vik (s. 31–53).]

ZEMINA Jaromír
Jan Křížek
43
, 2000, květen, s. 146–149. [Článek o výtvarníkovi Janu Křížkovi zveřejněný též na pozvánce k výstavě J. K. v Galerii Zdeňka Sklenáře v říjnu 1999; publikováno v rámci bloku Jan Křížek (s. 133–149). Doprovozeno reprodukcemi výtvarných prací J. K. ze sbírky Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Foto J. K. archiv.]

ZEMINA Jaromír
Vincenc Kramář neznámý
47
, 2001, září, s. 252. [Úvodní poznámka k ukázce z válečných vzpomínek Otakara Zeminy na Vincence Kramáře; publikováno v rámci bloku Vincenc Kramář neznámý (s. 251–258).]

ZEMINA Jaromír
Přítelkyně kresba
52
, 2003, duben, s. 179–192. [Text k výběru z vlastních výtvarných prací; reprodukováno třináct kreseb.]

ZEMINA Jaromír
O Luboru Hájkovi
52
, 2003, duben, s. 237–239. [Vzpomínka; datováno léto 2001. Publikováno v bloku O Luboru Hájkovi (s. 211–259).]

ZEMINA Otakar
Z válečných vzpomínek
47
, 2001, září, s. 253–258. [Ukázka z válečných vzpomínek O. Z. na Vincence Kramáře; doprovozeno kresbami Vincence Kramáře od Otokara Zeminy a Vincence Makovského a jednou černobílou fotografií. Foto archiv Jaromíra Zeminy; publikováno v rámci bloku Vincenc Kramář neznámý (s. 251–258).]

ZIKMUNDOVÁ Veronika – BEROUNSKÝ Dan
Bidija Dandaron
28
, 1995, květen, s. 321–325. [Portrét buddhistického Učitele a světce; publikováno v rámci bloku O tibetském buddhismu v Burjatsku (s. 311–333).]

ZILYNSKYJ Bohdan
Uprchlíci ze „stepní Helady“ v srdci Evropy (Neukončená historie ukrajinské emigrace v Československu)
22
, 1993, březen, s. 249–259. [Článek; doplněno dokumentárními fotografiemi; publikováno v rámci bloku Tajšet, irkutská oblast (s. 209–268).]

ZÍMOVÁ Iva
Fotografie: Mexico City – Indiáni Naskapi – Eskymáci ze severního Quebecu
30
, 1995, s. 329–342330–333. [7 fotografií mexických Indiánů (s. 330–333); doplněno autorčinou poznámkou (s. 333); 7 fotografií Indiánů Naskapi (s. 334–337); doplněno autorčinou poznámkou (s. 337); 7 fotografií Eskymáků (s. 338–342); doplněno autorčiným komentářem (s. 341–342); autorčino vyprávění zaznamenala Jana Červenková.]

ZÍMOVÁ Iva
Nové práce
49
, 2002, květen, s. 45–47. [Tři černobílé fotografie z Afghánistánu z roku 2001; doprovozeno autorčinou poznámkou; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 27–47).]

Zkazky, mordy, báchory z kostrbatých kopců
37, 1998, květen, s. 74–77. [Vyprávění z kraje mezi Humpolcem, Ledčí nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem sebral, zapsal a uspořádal Miloš Doležal; publikováno v rámci bloku Zaříkání a zkazky z Podivicka (s. 65–77).]

ŽÁČEK Josef
Na výstavu ve Vinohradské tržnici...
40
, 1999, květen, s. 288. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

ŽÁČEK Josef
Nové práce
49
, 2002, květen, s. 28–29. [Detail obrazu a obraz z let 2001 a 2002; doprovozeny autorovými komentáři; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 27–47). Foto Martin Polák.]

ŽILA Jaroslav
Cena zázraků
24
, 1993, prosinec, s. 102–104. [Báseň; publikováno v rámci bloku Ostrava – město budoucnosti (s. 85–137).]

ŽILINA Miloslav
Ladislavu Dvořákovi salutem
41
, 1999, září, s. 199–200. [Vzpomínka na L. D., převzatá z rukopisného sborníku Ladislavu Dvořákovi k 1. prosinci 1980; publikováno v rámci bloku „...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry“ (s. 175–234).]

ŽILINA Miloslav
Tři texty
46
, 2001, květen, s. 331–338. [Tři texty věnované portrétu Pan Teste aneb Falešný portrét (s. 331–332); zveřejněno též v Kurýru Odeonu (1970), Portréty (s. 333–335); zveřejněno též jako komentář k fotografickému projektu Český člověk (1997), Jako v zrcadle, trochu zkoseném (s. 335–338); zveřejněno též jako doslov ke knize Paul Valéry: Degas, tanec a kresba (1998) vybrala, k vydání připravila a poznámkou doprovodila Eva Fialová (V tvářích četl dost přesně, s. 331); publikováno v rámci bloku M. Ž. (1926–1999) (s. 265–352).]

ŽILINA Miloslav
Složeno jakoby ze střepů (slož joby ze střepů), s. 338–341. [Přepis rukopisných poznámek Miloslava Žiliny na titulních stranách 18 knih, připravil, poznámkami doplnil a úvodní poznámkou doprovodil Zdeněk Vašíček (Moudrý Engelbert nazývaný přáteli..., s. 338).]