Jmenná bibliografie RR
Bibliografie obsahů RR

A - Ha

 

„...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry“ (Ladislav Dvořák ve vzpomínkách, ohlasech a dokumentech)
41, 1999, září, s. 175–234. [Vzpomínky na Ladislava Dvořáka. Uspořádal Robert Krumphanzl (úvod s. 175). Do bloku přispěli Ladislav Novák (Ryzí básník, můj nezapomenutelný přítel Ladislav Dvořák, s. 175–177), Ivan Slavík (Zelená léta s Ladislavem Dvořákem, s. 177–178), Drahomír Šajtar (Tího, učiň mne bleskem, s. 178–185), Josef Suchý (Vzpomínání na básníka, s. 185–186), Dagmar Burešová (Měla jsem v životě štěstí..., s. 187–188), Jiří Němec (S Láďou Dvořákem..., s. 188–189), Zbyněk Hejda (Moje první setkání..., s. 189–190), Ladislav Dvořák jr. (Táta je tu, s. 192–194), Josef Topol (Ladislav Dvořák, s. 194–199), Miloslav Žilina (Ladislavu Dvořákovi salutem, s. 199–200), Vladimír Justl (Střípky, s. 200–202), Jana Štroblová (Můj autor, s. 205–206), Andrej Stankovič (Láďa Dvořák – člověk z okrajového času, s. 206–208), Emanuel Mandler (Ladislav Dvořák v mé paměti, s. 208–212), Václav Černý (Milý příteli..., s. 213), Mojmír Trávníček (Tvorbu Ladislava Dvořáka..., s. 213–215), Jan Vladislav (Jak hromady pobitých ptáků, s. 215–216), Václav Havel (Na otázku..., s. 217), Helena Glancová (Vybavuji si..., s. 217–218), Jindřich Pokorný (Vzpomínka na Ladislava Dvořáka, s. 218–221), Marie Kostohryzová (Básník ve Slovanské knihovně, s. 222–223), Ivan M. Jirous (Autodafé, s. 223–225), Tomáš Kafka (Kam chodí slunce spát, s. 225–227), Marie Rút Křížková (Když odchází básník, s. 227–230), Zdeněk Kirschner (Ladislav Dvořák et alii aneb Slavín neoslavených, s. 230–234). Koláž je doplněna úryvky z knih Václava Černého Paměti III (1992), Josefa Hiršala a Bohumily Grögerové Let let 1 (1993), Jana Zábrany Celý život (1992), Jaroslava Putíka Odysea po česku (1993) a dále z článků a recenzí Karla Hrácha (Květen č. 12/1957–1958), Františka Buriánka (LtN č. 3/1959), Jiřího Opelíka (Host do domu č. 1/1959, č. 5/1965 a LtN č. 22/1966), Vladimíra Dostála (Kultura č. 3/1959), Jiřího Pištory (Tvář č. 5–6/1964), Rudolfa Matyse (Práce 13. 6. 1965), Zdeňka Kožmína (Plamen č. 7/1965), Karla Miloty (Plamen č. 6/1966), Vladimíra Karfíka (Orientace č. 3/1966), Miloše Vacíka (Rudé právo 19. 8. 1966), Jana Zábrany (v knize S. Jesenina Lyrika), Zdeňka Urbánka (LtN č. 33/1990), Milana Uhdeho (smz. Obsah č. 6/1987) a z dopisu Františka Jungwirtha (Věře Dvořákové 14. 7. 1994). Publikováno v rámci bloku Ladislav Dvořák (s. 149–234).]

ABBOT Keith
Ježíš Kristus a sádrové veverky – Žlutá skála
24, 1993, prosinec, s. 249–257. [Prózy, přeložila a komentovala Eva Klimentová; publikováno v rámci bloku Noční směna (s. 225–257).]

ABRHÁM Josef
Za Liborem je mi...
28, 1995, květen, s. 272. [Publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora Fáru (s. 249–288).]

ABSOLON Karel
Propasť Macocha na Moravě
38, 1998, září, s. 197–222. [Ze stejnojmenné knihy vydané r. 1904 vybral Jiří Cieslar; publikováno v rámci bloku Propasť Macocha na Moravě (s. 187–225). Doplněno dobovými fotografiemi, kresbami a mapami.]

Agenturní svazky StB „Úderník“ a „Kobra“ (ze spisů vedených na Jiřího Mrázka)
38, 1998, září, s. 317–345. [Ukázky připravili Jan Rejžek a Jiří Mrázek; publikováno v rámci bloku Spisy – Jiří Mrázek, Jan Placák (s. 313–374).]

AJVAZ Michal
Druhé město
18, 1992, březen, s. 57–66. [Kapitoly Prostěradla a Rejnok z připravované knihy; iniciálky Pavel Reisenauer.]

ALBERTOVÁ Helena
Dostat se k divadlu a vyrovnat se mužům
24, 1993, prosinec, s. 154–156. [Vzpomínka na kulisáckou práci; publikováno v rámci bloku Kulisáci (s. 139–164).]

ALEXIJEVIČOVÁ Světlana
Rakve ze zinku
17, 1991, prosinec, s. 217–238. [3 kapitoly ze stejnojmenné dokumentární knihy o afghánské válce; přeložila Jana Váchová.]

ANDĚL Jaroslav
Socialismus s ne-lidskou tváří
29, 1995, září, s. 259–282. [Koláž fotografií z 50. let a dobových novinových titulků, komentář na s. 282.]

ANDĚL Jaroslav
Váchalova Šumava
30, 1995, prosinec, s. 78–99. [Studie o Váchalově vztahu ke krajině a o Váchalově uměleckém primitivismu; s reprodukcemi detailu Váchalových prací Plán astrální a Půlnoc bohů; s 22 fotografiemi přírodních objektů J. Anděla.]

ANDĚL Jaroslav
Okultní inspirace (Poznámka k dílům Bohumila Kubišty, Jana Zrzavého a Josefa Váchala)
31, 1996, květen, s. 171–191. [Článek o vlivech spiritismu na díla českých výtvarníků; doplněno reprodukcemi 4 obrazů Jana Zrzavého z let 1913–1918, 4 medijními kresbami a 8 obrazy Josefa Váchala z let 1904–1923.]

ANDĚL Jaroslav
Sedm
36, 1997, prosinec, s. 233–247. [7+7 fotografií z autorovy sbírky; publikováno v rámci bloku 3 x Sedm (s. 233–279).]

ANDĚL Jaroslav
Normalizace
40, 1999, květen, s. 233–246. [Koláž autorových fotografií a novinových titulků ze 70. let.]

Andrej Platonov. Dokumentární drama ve dvou dějstvích.
36, 1997, prosinec, s. 287–314. [Na spisovatele vzpomínají Emilij Mindlin, Lev Gumilevskij, Avgust Javič, Lev Slavin, Semjon Lipkin, Viktor Bokov, Jurij Nagibin, Isaak Kramov, Jevgenija Taratuta, David Ortenberg a Vladimir Sutyrin. Z knihy Andrej Platonov. Vzpomínky současníků, materiály k životopisu (Moskva 1994) vybral Viktor Pivovarov; publikováno v rámci bloku Andrej Platonov (s. 281–330). Přeložila Anna Nováková.]

ANDREJEV Leonid Nikolajevič
Zachraňte!
17, 1991, prosinec, s. 170–178. [Text–výzva k pomoci proti bolševismu v Rusku; datováno 1919; přeložil Vincenc Červinka (Spisy L. N. Andrejeva, sv II., Praha 1925). Medailon o L. A. na s. 169.]

ANONYM
Po revoluci v Terezíně...
46, 2001, květen, s. 197. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na terezínské); doprovozeno fotokopií evidenční karty z kartotéky deportovaných osob a fotografiemi z Archivu Židovského muzea v Praze. Ze strojopisného textu uloženého v Archivu Židovského muzea v Praze připravil, poznámkou a edičním komentářem doprovodil Michal Kosák (s. 197–198).]

Antikváři
33, 1997, leden, s. 163–194. [Blok o náhradním povolání za normalizace, jejž tvoří úvod editorky bloku Zuzany Dětákové (s. 164–165) a vyprávění Jana Placáka (s. 165–168), rozhovor s Bohumírem Slavíkem (s. 168–174), Slavíkova báseň Antikvární poéma (s. 174–178), vyprávění Vlastimila Třešňáka (s. 178–180), Vlastimila Zadrobílka (s. 180–182), Terezy Hrubé (s. 183–185) a rozhovor se Zbyňkem Hejdou (s. 185–194). Na zpracování rozhovoru s Bohumírem Slavíkem a vyprávění Terezy Hrubé se podílela Kateřina Benoniová.]

ARENAS Reinaldo
Vrátný
31, 1996, květen, s. 246–260. [Ukázky ze stejnojmenného románu (1989); přeložila a úvod (s. 246–251) napsala Anežka Charvátová; publikováno v rámci bloku Karneval na troskách (Kubánská disidentská próza) (s. 193–275).]

ARENDTOVÁ Hannah
Z korespondence s Karlem Jaspersem
37, 1998, květen, s. 251–294. [Oboustranná korespondence z let 1959–1960. Z německého originálu Briefwechsel 1926–1969 (3. vyd. München 1993) přeložila Veronika Dudková. Fotografie autorů archiv.]

AVEDON John F.
Vyhnanec ze země sněhů
17, 1991, prosinec, s. 311–325. [Esej o dalajlámovi a Tibetu; s dokumentárními fotografiemi; z knihy Tibet – Traum oder Trauma (Göttingen, Gesellschaft für Bedrohte Völker 1987) přeložila Alena Bláhová; publikováno v rámci bloku Tibet – zprávy ze střechy světa (s. 303–363).]

AYMÉ Marcel
Nad jednou legendou
18, 1992, březen, s. 203–207. [Úryvky z článku o L. F. Célinovi; převzato z célinovských sborníků Cahiers de l’Herne (Paris 1963, 1965, 1972); publikováno v rámci bloku L. F. Céline – bagately k portrétu (s. 183–207); přeložila Anna Kareninová-Fureková.]

BABÁK Petr
Pro RR (Šárčina sbírka)
41, 1999, září, s. 99–115. [Výtvarný projekt; s úvodní autorovou poznámkou. Foto Václav Jirásek.]

BABEL Isaak
Deník 1920 – První jízdní
21, 1993, leden, s. 192–210. [Ukázky přeložila Ludmila Dušková, doplněno úryvky z knihy Rudá jízda (Svět Sovětů 1958), přeložil Jan Zábrana; publikováno v rámci bloku Isaak Babel – Letopis všedních zločinů (s. 191–222).]

BACHMANNOVÁ Ingeborg
Neštěstí a láska boží – cesta Simone Weilové (rozhlasový esej)
20, 1992, září, s. 139–153. [Esej z 50. let, psaná formou rozhovoru, přeložila Alena Bláhová.]

BALABÁN Daniel – SURŮVKA Jiří – ŠMÍD Pavel – BENDA
Obrazy, grafiky
24, 1993, prosinec, s. 115–126. [D. B.: 4 obrazy z let 1983–1991 (s. 116–119), J. S.: 2 obrazy z r. 1992 (s. 120–121), P. Š.: 2 linoryty z let 1988–1989 (s. 122–123), B. (Zdeněk Janošec): 3 obrazy z let 1991–1992 (s. 124–126); publikováno v rámci bloku Ostrava – město budoucnosti (s. 85–137).]

BALABÁN Jan
Po houbách
18, 1992, březen, s. 23–32. [Povídky Podrážka, Po houbách a Úkryt.]

BALABÁN Jan
Denatur
22, 1993, březen, s. 122–126. [Povídka. Foto Ludvik Hradilek.]

BALABÁN Jan
Přelet
24, 1993, prosinec, s. 87–90. [Próza; publikováno v rámci bloku Ostrava – město budoucnosti (s. 85–137).]

BALABÁN Jan
Město budoucnosti
24, 1993, prosinec, s. 113–114. [Text končící básní Daniela Balabána; publikováno v rámci bloku Ostrava – město budoucnosti (s. 85–137).]

BALCAR Martin
S Liborem...
28, 1995, květen, s. 284–286. [Publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora Fáru (s. 249–288).]

BALOGH Alexander
Životopisy nevydaných knih
38, 1998, září, s. 6. [Úvod k textům slovenských autorů (s. 5–48).]

BALVÍNOVÁ Eva
Poprvé jsem Libora Fáru viděla...
28, 1995, květen, s. 270–271. [Publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora Fáru (s. 249–288).]

BARTMANN Christoph
Vzpomínky na pana Žilinu
46, 2001, květen, s. 326–327; spoluautorka Anja Tippnerová. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330); přeložil M. Š. (=Michael Špirit).]

BAŘINA Miloslav
K. H. Mácha: Já toužím po kraji až mílo!
32, 1996, září, s. 87–99; spoluautoři Miroslav Koloc a Jindřich Mařan. [Článek o Máchově cestě do Krkonoš v roce 1833 a o způsobu, jakým postupoval při kreslení hradů; doprovozeno Máchovými kresbami a fotografiemi hradů ze současnosti. Foto Miroslava Cádrová.]

BAUMAN Václav
Pazoury (úryvek)
16, 1991, červen, s. 49–60. [Úryvek z románu; kolážemi doprovodil Ivan Lamper.]

BEDNÁŘOVÁ Otta
Když se mi dostalo...
35, 1997, září, s. 238. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245); datováno 2. 2. 1980.]

BĚLÍKOVÁ Jarmila
Mám–li si po tolika letech vzpomenout...
33, 1997, leden, s. 332. [Vzpomínka na činnost ve VONSu; publikováno v rámci bloku VONS (s. 325–351).]

BĚLÍKOVÁ Jarmila
Jsem impulsívní, ale...
35, 1997, září, s. 242. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245).]

BĚLKA Luboš
O tibetském buddhismu v Burjatsku (s Lubošem Bělkou hovoří Alena Bláhová)
28, 1995, květen, s. 313–320. [Rozhovor o současném stavu buddhismu v Burjatsku a o Burjatsku vůbec; publikováno v rámci bloku O tibetském buddhismu v Burjatsku (s. 311–333).]

BELL Madison Smartt
Poledne...
38, 1998, září, s. 80–87. [Úryvky z prózy otištěné v bloku mladých amerických prozaiků (s. 63–87). Přeložili Jan Čáp a Petr Dudek. Foto autora Marion Ettlinger.]

BĚLOHRADSKÝ S. J.
Jak vyvinout lze mediumitu kreslící neb píšící a dle čeho jest nutno se říditi?
31, 1996, květen, s. 151–152. [Ukázka z knihy Dějiny, původ a účel kreseb medijních vůbec a v Čechách zvláště (Praha, Josef Štětka 1913); publikováno v rámci bloku Obrazy ze záhrobí (s. 125–170).]

BENDA – BALABÁN Daniel – SURŮVKA Jiří – ŠMÍD Pavel
Obrazy, grafiky
24, 1993, prosinec, s. 115–126. [D. B.: 4 obrazy z let 1983–1991 (s. 116–119), J. S.: 2 obrazy z r. 1992 (s. 120–121), P. Š.: 2 linoryty z let 1988–1989 (s. 122–123), B. (Zdeněk Janošec): 3 obrazy z let 1991–1992 (s. 124–126); publikováno v rámci bloku Ostrava – město budoucnosti (s. 85–137).]

BENDA Václav
Chartu 77 jsem podepsal...
35, 1997, září, s. 243. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245); datováno 12. 12. 1983.]

BENETKOVÁ Marie
Zlatý kopec (dějiny české undergroundové komuny)
15, 1991, březen, s. 67–93. [Vzpomínková próza; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 65–105).]

BENÝŠEK Zbyněk
Tma
45, 2001, leden, s. 125–142. [Povídka; datováno Praha 2000. Volně doprovozeno pěti autorovými obrazy. Foto archiv Z. B. Foto autora archiv.]

BENÝŠEK Zbyněk
O Paternosteru (se Zbyňkem Benýškem hovoří Josef Kroul)
48, 2001, prosinec, s. 227–233. [Rozhovor s redaktorem Z. B. o exilovém vídeňském časopisu Paternoster; publikováno v rámci bloku Paternoster (s. 225–289). Doprovozeno fotografií vídeňského domu, v kterém sídlila redakce a oboustrannou kopií objednávkového lístku. Foto Zbyňka Benýška a foto archiv Z. B.]

BEROUNSKÝ Dan – ZIKMUNDOVÁ Veronika
Bidija Dandaron
28, 1995, květen, s. 321–325. [Portrét buddhistického Učitele a světce; publikováno v rámci bloku O tibetském buddhismu v Burjatsku (s. 311–333).]

BERRÉBY Gérard
Pan Žilina zemřel?
46, 2001, květen, s. 325–326. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330); přeložila Věra Dvořáková.]

Bibliografie RR 32–41
41, 1999, září, s. 306–334. [Soupis příspěvků otištěných v RR 32–41.]

BIČIŠTĚ A. V.
Obrana státu (Zborov)
28, 1995, květen, s. 201–207. [Divadelní text napsaný k 20. výročí bitvy u Zborova. Úvodní poznámku (s. 201–202) napsal J. P. (= Jindřich Pokorný); publikováno v rámci bloku České kyvadlo (s. 193–231).]

BINAR Vladimír
Trialog
32, 1996, září, s. 167–168. [Úvod k výboru z tvorby vzájemných dedikací a korespondence mezi Vítězslavem Nezvalem, Jakubem Demlem a Vladimírem Holanem; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 165–207).]

BINAR Vladimír
Zpráva o vztazích Jakuba Demla a Bedřicha Fučíka
40, 1999, květen, s. 125–126. [Úvod k výboru Demlových dopisů Fučíkovi z 20. až 40. let; publikováno v rámci bloku Adresát Bedřich Fučík (s. 121–194).]

BINAR Vladimír
Číňanova pěna
41, 1999, září, s. 61–79. [Próza datovaná v Praze 1976–1977, 1981, poprvé vydaná v samizdatové edici Rukopisy VBF 1981. Doprovozeno autorovou koláží ze smz. vydání (s. 62).]

BINAR Vladimír
Žít na majáku v Nuslích (s Vladimírem Binarem hovoří Zuzana Dětáková a Michael Špirit)
41, 1999, září, s. 81–97. [Rubrika RR interview; datováno v Praze, březen/červen 1999. Foto V. B. Karel Cudlín.]

BINAR Vladimír
Zpráva o uspořádání Díla Jakuba Demla
42, 2000, leden, s. 181–241; spoluautor Bedřich Fučík. [Zpráva o uspořádání Díla Jakuba Demla; vznikla v souvislosti s kompletním vydáním Demlova díla ve strojopisné edici Rukopisy VBF v r. 1981; připravil, úvodem a vydavatelskou poznámkou opatřil Michael Špirit; publikováno v rámci bloku Bedřich Fučík – Vladimír Binar: Zpráva o uspořádání Díla Jakuba Demla (s. 179–241).]

BINAR Vladimír
Poznámka
44, 2000, září, s. 82–83. [Poznámka k vydání deníku Jakuba Demla K Březinovi (s. 48–82), které V. B. připravil pro samizdatovou edici Rukopisy VBF; datováno v Praze 20. dubna 1983.]

BINAR Vladimír
Dimanche à Paris
50, 2002, listopad, s. 13–49. [Próza; datováno Praha 25. března 1977. Publikováno v samizdatové edici Rukopisy VBF (1986).]

BINDER Jan
Jak ho viděli odeonští kolegové?
46, 2001, květen, s. 276–279; spoluautoři Jarmila Fialová, Alena Hartmanová a Eduard Hodoušek. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

B. K. S.
23, 1993, září/říjen, s. 7–17. [Fotografický seriál tajné organizace B. K. S.]

B. K. S.
Pro RR (Jídlo, ženy, smrt)
32, 1996, září, s. 35–48. [13 kreseb ze Šestého symposia skurografie B. K. S., Bolák '96; podepsáno Sklabinský, Eckelhaft, Ostrowid a Augeblau.]

B. K. S.
Poesie
32, 1996, září, s. 49–85. [35 básní doprovozených kresbami; podepsáno Ostrowid, AB, Škab., Ekl, Dunaiewski, Eckelhapht, Škarohlíd a Eckel. Foto autorů archiv organisace.]

BLÁHOVÁ Alena
Nedělní dopoledne
19, 1992, květen, s. 23–25. [Básně ze sbírek Kočky v patách a Genial Drombo (z let 1984–1987); publikováno v rámci bloku Smíchov (s. 19–115).]

BLÁHOVÁ Alena
Cestovní deník Alexandry David-Néelové
20, 1992, září, s. 245–259. [Článek o francouzské orientalistce a cestovatelce s úryvky z dopisů A. D.-N. (Journal de voyage, Paříž, Plon 1976) a dokumentárními fotografiemi.]

BLÁHOVÁ Alena
Nežádoucí markýz de Custine
21, 1993, leden, s. 225–227. [Článek o autorovi Dopisů z Ruska (1839); publikováno v rámci bloku Nežádoucí markýz de Custine (s. 223–242).]

BLÁHOVÁ Alena
Cesta k Bosporu
27, 1994, listopad, s. 38–51. [Povídka; publikováno v rámci bloku Placák, Pánek, Šmíd, Bláhová, Radotínský, Micka, Brycz, Popel, Kotval (s. 29–84).]

BLATNÝ Ivan
Básně z Pomocné školy v Bixley II
47, 2001, září, s. 279–305. [Výbor z rukopisných textů z let 1979–1984 připravili z básnické pozůstalosti Ivana Blatného uložené v LA PNP Vratislav Färber, Zbyněk Hejda a Antonín Petruželka; publikováno v rámci bloku Ivan Blatný – pozůstalost (s. 273–311).]

BLAŽEK Jaroslav
Pro RR (Autoportréty, akty)
44, 2000, září, s. 85–98. [Reprodukce pěti autoportrétů a osmi aktů.]

BLAŽEK Jaroslav
Portréty
48, 2001, prosinec, s. 169–182. [Kresby: portréty Miloslava Chlupáče (s. 169, 170), Zbyňka Hejdy (s. 171), Viktora Pivovarova (s. 172, 175), Andreje Stankoviče (s. 173), Tomáše Glance (s. 174), Pavla Brázdy (s. 176), Věry Novákové (s. 177), Zdeňka Vašíčka (s. 178, 181), Jiřího Gruntoráda (s. 179), Zdeňka Lukeše (s. 180) a Rudolfa Dzurka (s. 182) ; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 167–182).]

BLAŽEK Michal
Bylo tam...
40, 1999, květen, s. 257. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

BLAŽEK Michal
Běda umělcům, kteří na to skočí (s Michalem Blažkem hovoří Viktor Karlík)
42, 2000, leden, s. 243–254. [Rubrika RR interview; datováno listopad – prosinec 1999, zpracovala T. P. (=Terezie Pokorná). Foto M. B. Karel Cudlín.]

BLAŽEK Michal
Práce z let 1978–1999
42, 2000, leden, s. 255–266. [Černobílé fotografie objektů a akcí. Foto Michal Bambruk, Hynek Holomek, Petr Králík, Jiří Krejčí a Dan Závorka.]

BLAŽEK Michal
Tento text z roku 1982…
42, 2000, leden, s. 267. [Úvodní poznámka k článku Zdeňka Palcra (s. 267–269).]

BLAŽEK Michal
Sedm (5 + 2)
43, 2000, květen, s. 101–115. [Pět komentářů k dílům Otto Gutfreunda: objektu Drobnohled (1924), spolupráce arch. Machoň, figurkám Voják z roty Nazdar (1924–1925) a Ruský legionář (1924–1925), modelu pomníku T. G. Masaryka pro Hradec Králové (1926), pětikorunové minci (1925) a Studii pro atiku Škodových závodů v Praze v Jungmannově ulici a dva komentáře k soše Panny Marie poškozené povodní a soše Maria Kotrby Loď. Foto Petr Králík, Michal Blažek, Jakub Sobotka a archiv.]

BLAŽEK Michal
Lomografie
46, 2001, květen, s. 56–68. [Dvanáct barevných fotografií doprovozených autorovým úvodem (s. 56.).]

BLAŽEK Michal
Čekal jsem v noci před Orlíkem...
46, 2001, květen, s. 316. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

BLAŽEK Michal
Nové práce
49, 2002, květen, s. 32–33. [Detail plastiky a skizza k sochařskému portrétu Andreje Stankoviče z roku 2001; doprovozeno komentářem autora; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 27–47). Foto Michal Blažek a Karel Cudlín.]

BOK John
Žiži kouzelník (Vzpomínka na Miloslava Žilinu)
46, 2001, květen, s. 269–270. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330). Zveřejněno též v Respektu č. 11/1999.]

BONDY Egon
Honza Krejcarová...
14, 1990, prosinec, s. 55. [Medailon básnířky; datováno 15. 5. 1982.]

BONDY Egon
Totální realismus
15, 1991, březen, s. 125–136. [Sbírka z roku 1950; publikováno v rámci bloku Edice Půlnoc (s. 119–143).]

BONDY Egon
Vzpomínka na Hanese Reegena
26, 1994, září, s. 191–192. [Text převzatý z katalogu Libenští mušketýři (Ztichlá klika 1994) ; publikováno v rámci bloku Hanes Reegen: „Smrt je požár muzea“ (s. 159–198).]

BONDY Egon
Jedna vzpomínka na pana Lopatku
26, 1994, září, s. 211–213. [Vzpomínka na Jana Lopatku; datováno 10. 2. 1994; publikováno v rámci bloku „Lopy, malý ničema“ (s. 201–247).]

BONDY Egon
Na filosofický fakultě
29, 1995, září, s. 160. [Báseň ze sbírky Velká kniha (1952); publikováno v rámci bloku Smršťovače – hořké dávky: Jaroslav Dočekal (s. 130–160).]

BONDY Egon
Sedm
31, 1996, květen, s. 67–81. [Texty k autoportrétu Vincenta van Gogha, soše merovejské královny, egyptské funerální plastice, obrazu sester Brönteových a soše Vigelanda; rubrika Sedm.]

BONDY Egon
2000 (román)
45, 2001, leden, s. 163–186. [Prózu z let 1949–1950, která vyšla strojopisně v Edici Půlnoc (1951), připravil, komentoval a ediční poznámkou doprovodil Martin Machovec. Foto E. B. archiv Martina Machovce; publikováno v rámci bloku Egon Bondy (s. 162–188).]

BONNARD Abel
V Sigmaringenu
18, 1992, březen, s. 198–199. [Vzpomínka na L. F. Célina; převzato z célinovských sborníků Cahiers de l’Herne (Paris 1963, 1965, 1972); publikováno v rámci bloku L. F. Céline – bagately k portrétu (s. 183–207); přeložila Anna Kareninová-Fureková.]

BORECKÝ Vladimír
Synové brikolátorovi
37, 1998, květen, s. 138–139. [Článek o tvorbě Květoslava Vašíčka (1902–1995); publikováno v rámci bloku Květoš (s. 131–158).]

BORECKÝ Vladimír
Nevšední případ nevyléčitelné kosmofrenie
39, 1999, leden, s. 243–270. [Studie o díle Jana Lukeše s kapitolami Jazyk marťanů, Formózština a umělé jazyky, Neofázické glosolálie psychotiků, Básnické neoformace, Ludismy, Geneze išhovského komplexu, Tajemný Wladimir X, Neurčitá diagnóza aneb Ztracený život, Filolog, reformátor, vynálezce, skladatel, romanopisec a básník, Lux redivivus (datováno leden 1991) a Dodatek z roku 1998; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 241–299).]

BORECKÝ Vladimír
Sedm
42, 2000, leden, s. 311–325. [Text k fotografiím s kapitolami Lenormandky, Nadja, Lamezon, Máchovská krajina, Gaston Bachelard, Hlava a Dopis. Foto Robert Portel.]

BORKOVEC Petr
Deset básní pro Mariu Cavinu
34, 1997, květen, s. 30–35. [Výbor veršů z většího cyklu. Foto autora Karel Cudlín.]

BORKOVEC Petr
Rytíř už není rytíř
43, 2000, květen, s. 96–97. [Článek o Josefu Fričovi; publikováno v rámci bloku Josef Frič (s. 77–100).]

BORKOVEC Petr
Básně
44, 2000, září, s. 17–23. [11 básní a jedna próza z let 1997–2000.]

BOUDNÍK Vladimír
Milý doktore...
26, 1994, září, s. 190. [Dopis V. Boudníka o návštěvě u rodičů Jana Reegena z 8. 7. 1954; publikováno v rámci bloku Hanes Reegen: „Smrt je požár muzea“ (s. 159–198).]

BOUDNÍK Vladimír
Šli jsme do míst bez metafor
29, 1995, září, s. 169–170. [Úryvek ze stejnojmenného fragmentu zaznamenávající den výletu s Jaroslavem Rotbauerem na Slovensko v roce 1951; publikováno v rámci bloku Šli jsme do míst bez metafor – Vladimír Boudník (s. 161–190).]

BOUDNÍK Vladimír
Sedm grafik
29, 1995, září, s. 171–177. [Práce z let 1947–1948; publikováno v rámci bloku Šli jsme do míst bez metafor – Vladimír Boudník (s. 161–190).]

BOUŠE Zdeněk
Grafiky
27, 1994, listopad, s. 309–317. [9 grafik z let 1948–1963; publikováno v rámci bloku Bouše (s. 305–317).]

BRABCOVÁ Zuzana
Spisovatelkou jsem se stala...
20, 1992, září, s. 136. [Odpověď v anketě RR Umění a obživa (s. 123–136).]

BRABEC Jiří
Od doby, kdy publikoval první kritiky...
26, 1994, září, s. 213. [Vzpomínka na Jana Lopatku; publikováno v rámci bloku „Lopy, malý ničema“ (s. 201–247).]

BRABEC Jiří
Každý obor má svou zvláštní logiku...
35, 1997, září, s. 243–244. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245).]

BRABEC Jiří
Antisemitská literatura v době nacistické okupace
50, 2002, listopad, s. 275–301. [Studie; doprovozeno reprodukcemi dobových antisemitských ilustrací a obálek; publikováno v rámci bloku Antisemitská literatura 1939–1945 (s. 273–313).]

BRABENEC Vratislav
Dvěstědvojka celej život... (s Vratislavem Brabencem hovoří Petruška Šustrová)
30, 1995, prosinec, s. 59–76. [Rozhovor s V. B. o náboženství, ekologii, Kanadě, Plastic People a emigraci.]

BRÁZDA Pavel
Pět minut před koncem světa
14, 1990, prosinec, s. 62–96. [Výtvarné práce – reprodukce – z let 1945–1960 doprovázené autorovými komentáři: Pět minut před koncem světa (s. 62–75), Vlastní podobizna (obluda čeká, obluda má čas) (s. 76–77), Nezapomněl jste se oholit? (s. 78–79), Anděl strážník (s. 80–81), Kresby (s. 82–83), Chodící krabice (s. 84–85), Závodníci (86–89), Astronauti (s. 90–93), dále autorův výhled do budoucnosti Plány (s. 93) a medailon (s. 95–96), jejž ve spolupráci s autorem připravila Terezie Pokorná, která zaznamenala též Brázdovy komentáře; publikováno v rámci bloku Pět minut před koncem světa (s. 59–96).]

BRÁZDA Pavel
Pro RR
24, 1993, prosinec, s. 165–177. [14 kreseb z různých období a let; rubrika Pro RR.]

BRÁZDA Pavel
Vyšívané obrázky
28, 1995, květen, s. 111–112. [Komentář k obrázkům, které podle kreseb svého syna vyšila Eva Brázdová. Vyprávění zaznamenala Terezie Pokorná; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 109–121).]

BRÁZDA Pavel
Pestré hlavy
40, 1999, květen, s. 106–120. [Reprodukce 12 obrazů stejnojmenného cyklu, vystaveného v listopadu 1998 v karlínské galerii Litera, a 7 fotografií z výstavy; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 101–120); foto Robert Portel.]

BRÁZDA Pavel
Od výstavy pod Tržnicí do Veletržního paláce
40, 1999, květen, s. 289–298. [Esej o provozu ve výtvarném umění po roce 1989; publikováno v rámci bloku Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (s. 247–298).]

BRÁZDA Pavel
Jsem taky závodník (s Pavlem Brázdou hovoří Viktor Karlík)
44, 2000, září, s. 163–167. [Rozhovor o cyklu obrazů Závodníci, zpracovala T. P. (= Terezie Pokorná); datováno jaro 2000; publikováno v rámci bloku Pavel Brázda – Závodníci (s. 161–192).]

BRÁZDA Pavel
Závodníci
44, 2000, září, s. 168–192. [Barevné reprodukce 25 obrazů z cyklu Závodníci, který vznikl v letech 1956–1958. Foto Robert Portel; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 161–192).]

BRÁZDOVÁ Eva
Vyšívané obrázky
28, 1995, květen, s. 113–121. [12 reprodukcí obrázků, které podle kreseb svého syna Pavla Brázdy vyšila E. B.; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 109–121).]

BREZINA Ivan
Tajšet, irkutská oblast
22, 1993, březen, s. 211–247. [Dokumentární reportáž o osudech ukrajinského emigranta Petra Zlenka (výbor z jeho korespondence s rodinou na s. 236–247); publikováno v rámci bloku Tajšet, irkutská oblast (s. 209–268).]

BREZINA Ivan
Postgermánské trauma patafyzického města
27, 1994, listopad, s. 99–114. [Článek o alternativní kultuře v Teplicích; doplněno fotografiemi Pavla Štechy a Petra Kurandy a reprodukcemi děl Martina Velíška; publikováno v rámci stejnomenného bloku (s. 97–122).]

BREZINA Ivan
Dvakrát o Leninovi
28, 1995, květen, s. 138. [Úvodní poznámka k otištění koláže z textů J. Hostáně a F. A. Ossendowského o Leninově životě; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 137–152).]

BREZINA Ivan
Obrazy ze záhrobí
31, 1996, květen, s. 127–133. [Článek o historii spiritismu v Čechách a o medijních kresbách; publikováno v rámci bloku Obrazy ze záhrobí (s. 125–170).]

BREZINA Ivan
Guru, s. r. o.
35, 1997, září, s. 289–303. [Text o módním zájmu Západu o duchovní tajemství Východu, doprovozený reprodukcemi pohlednic a plakátů z indického pouličního prodeje; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 287–329).]

BREZINA Ivan
Úvodem
38, 1998, září, s. 269–270. [Poznámka k výboru z českých čítanek od konce 19. století do 70. let 20. století s reprodukcemi vybraných obálek a stránek (s. 267–312).]

BRÍDL Tomáš
Mít ten vlastní kus sýra (Američani v Praze)
21, 1993, leden, s. 141–143. [Rozhovor Martina Hály a Jáchyma Topola s T. B. o amerických literátech Praze; publikováno v rámci bloku Američani v Praze (s. 139–155).]

BRÍDL Tomáš
Tři Američani v Praze
21, 1993, leden, s. 144–150. [Povídka, přeložil Jiří Zbořil; publikováno v rámci bloku Američani v Praze (s. 139–155).]

BRIKCIUS Eugen
Comics jako zrcadlo obce
33, 1997, leden, s. 101–103. [Komentář ke comicsu Conspa v harému (libreto Jiří Daníček, kresby Jan Šafránek); publikováno v rámci bloku Jan Šafránek (s. 79–103).]

BROCKHAUS Christoph
Holub ludens
51, 2003, leden, s. 267–271. [Úvod k celoživotní přehlídce díla Vladimíra Holuba konané v Muzeu Wilhelma Lehmbrucka, Centru mezinárodní sochy v Duisburku od 4. 11. 2001 do 10. 2. 2002, z němčiny přeložil a upravil Čestmír Lang. Doprovozeno fotografiemi výstavy a fotografií Vladimíra Holuba s Günterem Grassem; publikováno v rámci bloku Vladimír Holub (s. 249–289). Foto archiv Čestmíra Langa.]

BROUSEK Antonín
Domovský list
47, 2001, září, s. 7–32. [Cyklus básní připravil M. Š. (=Michael Špirit); publikováno v rámci stejnojmenného bloku Antonín Brousek: Domovský list (s. 5–32). Foto A. B. Petr Kotyk.]

BRUKNER Vít
Za kostelem sv. Salvátora...
27, 1994, listopad, s. 26–27. [Vzpomínka na setkání s Jánem Mlynárikem; publikováno v rámci bloku Ján Mlynárik: 1980 (s. 13–27).]

BRYCZ Pavel
Tancuj na náměstí – Můj skvělý rudý bratr
22, 1993, březen, s. 86–93. [Povídky (s. 87–93 a 93–97). Foto I. B. V. Eliáš.]

BRYCZ Pavel
Kristián, muž z pravěku
27, 1994, listopad, s. 69–73. [Povídka; publikováno v rámci bloku Placák, Pánek, Šmíd, Bláhová, Radotínský, Micka, Brycz, Popel, Kotval (s. 29–84).]

BUKOVINSKÁ Barbora
Křídla z popele
29, 1995, září, s. 293–317. [Studie o životě a díle básnířky Suzanne Renaudové (s. 293–314), na s. 315–317 připojena bibliografie S. R.]

BUNTING Basil
Čómei v Tojamě
45, 2001, leden, s. 229–238. [Báseň, z angličtiny přeložil Petr Mikeš; datováno 1932. Doprovozeno autorovou poznámkou. Repro foto autora – foto Jonathan Williams; publikováno v rámci bloku Basil Bunting (s. 227–253).]

BUNTING Basil
Poznámka Basila Buntinga k básni Čómei v Tojamě
45, 2001, leden, s. 239. [Poznámku k básni B. B. Čómei v Tojamě, přeložil Petr Mikeš. Repro foto autora Poetry Archive, Durham University Library; publikováno v rámci bloku Basil Bunting (s. 227–253).]

BUNTING Basil
Rozhovor s Basilem Buntingem (80 otázek, jež Basilu Buntingovi u příležitosti jeho osmdesátých narozenin položil Jonathan Williams)
45, 2001, leden, s. 240–253. [Rozhovor, z angličtiny přeložil Petr Mikeš; doprovozeno fotografiemi. Foto Petr Mikeš; publikováno v rámci bloku Basil Bunting (s. 227–253).]

BUREŠOVÁ Dagmar
Měla jsem v životě štěstí...
41, 1999, září, s. 187–188. [Vzpomínka na Ladislava Dvořáka; publikováno v rámci bloku „...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry“ (s. 175–234).]

CABRERA Infante Guillermo
Tři truchliví tygři
31, 1996, květen, s. 211–228. [Ukázky ze stejnojmenného románu (1967); přeložila a úvod (s. 211–216) napsala Anežka Charvátová; publikováno v rámci bloku Karneval na troskách (Kubánská disidentská próza) (s. 193–275).]

CADDEL Richard
Psát v temnotě (s anglickým básníkem Richardem Caddelem hovoří Petr Mikeš)
48, 2001, prosinec, s. 137–148. [Datováno srpen 2001; doprovozeno reprodukcí obálky básnické sbírky R. C., fotografií R. C. s Basilem Buntingem a fotografií domku R. C. Foto R. C. Petr Mikeš. Foto archiv a Petr Mikeš); publikováno v rámci bloku Richard Caddel (s. 135–154).]

CADDEL Richard
Básně
48, 2001, prosinec, s. 149–154. [Výbor z poezie; z angličtiny přeložil Petr Mikeš); publikováno v rámci bloku Richard Caddel (s. 135–154).]

CAMUS, plukovník
Vojenský lékař
18, 1992, březen, s. 196–197. [Vzpomínka na L. F. Célina; převzato z célinovských sborníků Cahiers de l’Herne (Paris 1963, 1965, 1972); publikováno v rámci bloku L. F. Céline – bagately k portrétu (s. 183–207); přeložila Anna Kareninová-Fureková.]

CARVER Raymond
Blesková rychlost minulosti
15, 1991, březen, s. 223–244. [Básně ze sbírek New Path to the Waterfall, Fires a Ultramarine, přeložila Eva Klimentová; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 223–250).]

CARVER Raymond
Menudo
20, 1992, září, s. 178–189. [Próza, přeložil Jiří Hrubý; publikováno v rámci bloku Raymond Carver (s. 163–189).]

CATELLI Giovanni
Východ
52, 2003, duben, s. 116–117. [Povídka. Z italského originálu (1998) přeložil Jiří Špička; publikováno v rámci bloku Nové práce Nové práce (s. 113–134).]

CEJP Tomáš
Moje vzpomínka
40, 1999, květen, s. 257–261. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

CÉLINE Louis Ferdinand
Rigodon
18, 1992, březen, s. 155–182. [Próza, přeložila Jovanka Podpěrová; kolážemi doprovodil Ivan Lamper.]

CÉLINE Louis Ferdinand
Končiny, kam nikdo nechodí
18, 1992, březen, s. 186–194. [S L. F. Célinem v posledním roce jeho života rozmlouval Jacques Darribehaude, na magnetofon zaznamenal Jean Guenot; převzato z célinovských sborníků Cahiers de l’Herne (Paris 1963, 1965, 1972); publikováno v rámci bloku L. F. Céline – bagately k portrétu (s. 183–207); přeložila Anna Kareninová-Fureková.]

CIESLAR Jiří
Propasť
38, 1998, září, s. 189–196. [Esej o Macoše a Karlu Absolonovi; publikováno v rámci bloku Propasť Macocha na Moravě (s. 187–225). Doplněno dobovými fotografiemi, kresbami a mapami.]

CIESLAR Jiří
Sedm (Hlas deníku)
39, 1999, leden, s. 175–192. [Komentáře k sedmi záběrům z filmu Roberta Bressona Deník venkovského faráře; s úvodní autorovou poznámkou. Foto autora Karel Cudlín.]

CIESLAR Jiří
Chudý rybář (o náladě otázky, jež nespěchá na odpověď)
45, 2001, leden, s. 223–226. [Esej o obrazu Pierra Puvise de Chavannes Chudý rybář z roku 1881 reprodukovaném na s. 224; datováno duben 2000.]

CIHLÁŘ Michal
Stahování s nebe
20, 1992, září, s. 7–17. [Reprodukce 10 fotografií s úvodním komentářem autora (s. 7–8).]

CIHLÁŘ Michal
Nedělám pro peníze...
20, 1992, září, s. 127. [Odpověď v anketě RR Umění a obživa (s. 123–136).]

CIHLÁŘ Michal
Pro RR – Komárova dobrodružství, 1970
30, 1995, prosinec, s. 129–140. [Comics; doprovozeno autorovým úvodním komentářem, datovaným 15. 10. 1995 (s. 130–131).]

CIHLÁŘ Michal
...snad to celé bylo vymyšleno...
40, 1999, květen, s. 262. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

CIXOUS Hélène
Sigmata
34, 1997, květen, s. 68–74. [Povídka; z francouzštiny přeložila Soňa Sladká; publikováno v rámci bloku Hélène Cixous (s. 65–78).]

CIXOUS Hélène
Nevěřím v psaní, které není druhem odporu (s Hélène Cixous hovoří Libuše Heczková)
34, 1997, květen, s. 75–78. [Datováno v Paříži 1996; z francouzštiny přeložila Viola Čapková; publikováno v rámci bloku Hélène Cixous (s. 65–78).]

CSONTVÁRY
Dopis nejmenovanému fotografovi
30, 1995, prosinec, s. 313. [Dopis Tivadara Kosztky (= Csontváryho) fotografovi v Debrecíně 1903; přeložil Vojtěch Tilkovský; publikováno v rámci bloku Csontváry (s. 311–328).]

CSONTVÁRY
O sobě
30, 1995, prosinec, s. 314. [Úryvek z vlastního životopisu přejatý z úvodu ke katalogu Csontváryho budapešťské výstavy r. 1908; přeložil Vojtěch Tilkovský; publikováno v rámci bloku Csontváry (s. 311–328).]

CSONTVÁRY
Obrazy a kresby
30, 1995, prosinec, s. 316–328. [Reprodukce 15 děl z let 1893–1913; publikováno v rámci bloku Csontváry (s. 311–328).]

CUDLÍN Karel
Okupanti v 11 obrazech
17, 1991, prosinec, s. 203–216. [5 fotografií maleb z objektů okupovaných sovětskou armádou v letech 1968–91; otištěno spolu s fotografiemi Jana Jindry a Dany Kyndrové.]

CUDLÍN Karel
Pokud jde o dokumentární fotografie...
20, 1992, září, s. 125. [Odpověď v anketě RR Umění a obživa (s. 123–136).]

CUDLÍN Karel
„Ale mně to nedalo“
26, 1994, září, s. 303–313. [Vyprávění K. C. o tom, jak začal fotit lidi pracující s mrtvolami; zaznamenal Jáchym Topol; doprovázeno 10 tematickými fotografiemi; publikováno v rámci bloku Pohřbívání v Čechách (s. 279–313).]

CUDLÍN Karel
Fotografie
38, 1998, září, s. 175–186. [13 snímků z 90. let pořízené na Sinaji, Ukrajině, v Praze, při odchodu sovětské armády z Československa, a dále fotografie z Jabločka, Polska a Jerusaléma.]

CUDLÍN Karel
Vysočany
49, 2002, květen, s. 147–166. [Černobílé fotografie Vysočan; publikováno v rámci bloku Vysočany, Střešovice a Medáci (s. 127–166).]

DE CUSTINE Astolphe Louis Lénor, Markýz
Resumé cesty
21, 1993, leden, s. 229–242. [Závěrečná kapitola z knihy Dopisy z Ruska (1839); přeložila Alena Bláhová; ilustrováno detaily z obrazů Ilji Repina.]

ČAN
Zpěvy skoro sokolské
36, 1997, prosinec, s. 5–18. [Cyklus veršů.]

ČAN
Balady za šesták a romance po korunce
50, 2002, listopad, s. 7–12. [Výbor z básní. Foto autora (vlastním jménem Tomáš Ungar) archiv Václava Trojana.]

ČÁP Jan
Tři mladí američtí prozaikové
38, 1998, září, s. 64–65; spoluautor Petr Dudek. [Článek o výboru z mladých amerických prozaiků, zveřejněném v 54. čísle britského časopisu Granta r. 1996. Publikováno spolu s českými překlady z tohoto výboru (s. 63–87).]

ČAPEK Miloslav
Byli jsme nejhloupější a nejnaivnější lidé v této zemi (s Miloslavem Čapkem hovoří Veronika Dudková)
42, 2000, leden, s. 329–330. [Rozhovor o protikomunistickém odboji; publikováno v rámci bloku Miloslav Čapek: Tajný návrat (s. 327–348). Foto archiv autora.]

ČAPEK Miloslav
Tajný návrat
42, 2000, leden, s. 331–348. [Tři ukázky ze strojopisného textu nazvané Tajný návrat, Výslechy a Soud připravila a poznámkou doprovodila Veronika Dudková; publikováno v rámci bloku Miloslav Čapek: Tajný návrat (s. 327–348).]

ČAPEK Vladislav
Revolta asi nebude, divadlo možná ano
34, 1997, květen, s. 313–336. [Reportáž o rockových klubech v Čechách po roce 1989; součástí bloku jsou fotografie Karla Cudlína.]

Čáry, rady, zaříkání z Podivicka
37, 1998, květen, s. 67–73. [Vyprávění z kraje mezi Humpolcem, Ledčí nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem sebral, zapsal a uspořádal Miloš Doležal; publikováno v rámci bloku Zaříkání a zkazky z Podivicka (s. 65–77).]

ČECH Vlado
Po pätdesiatych rokoch...
35, 1997, září, s. 240–241. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245).]

ČERNÁ Kateřina
Krvavé MDŽ
24, 1993, prosinec, s. 179–187. [Comics. Doprovozeno poznámkou Josefa Kroutvora (s. 188).]

ČERNÁ Olga
Děti a já
25, 1994, duben, s. 48–51. [Prózy Bílá pláň, O dřevěném palci, Noc v lese, O perníkové chaloupce, Bezkonečná noc a Dům panenek.]

ČERNÍK Zbyněk
Milý pane doktore...
46, 2001, květen, s. 302–303. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330); datováno v Praze 25. 11. 2000.]

ČERNÝ David
Černá hodinka (s Davidem Černým hovoří Michal Cihlář)
37, 1998, květen, s. 109–130. [Interview datované v Dejvicích 1. 12. 1997; doprovozeno 4 černobílými a 11 barevnými reprodukcemi autorových prací. Foto D. Č. Karel Cudlín.]

ČERNÝ František
Když jsme pracovali...
28, 1995, květen, s. 271. [Vzpomínka na Libora Fáru; z rukopisných Memoárů Tisíce slov; publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora Fáru (s. 249–288).]

ČERNÝ František
Žilina
46, 2001, květen, s. 290–292. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

ČERNÝ Jindřich
Věci nabraly rychlý spád (s divadelním kritikem a historikem Jindřichem Černým hovoří Terezie Pokorná)
44, 2000, září, s. 193–208. [Rubrika RR interview; datováno zima, jaro 2000. Foto J. Č. Karel Cudlín.]

ČERNÝ Karel
Dopisy z let 1946–1957
26, 1994, září, s. 139–158. [Dopisy z Paříže adresované pražské bytné; doprovázeno reprodukcemi 11 Černého prací a kopií části dopisu; publikováno v rámci bloku Karel Černý: Obrazy, kresby a dopisy z let 1946–1957 (s. 131–158).]

ČERNÝ Václav
Milý příteli...
41, 1999, září, s. 213. [Vzpomínka na Ladislava Dvořáka, převzatá z rukopisného sborníku Ladislavu Dvořákovi k 1. prosinci 1980; publikováno v rámci bloku „...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry“ (s. 175–234).]

ČERVENKA Miroslav
Na jedno použití
42, 2000, leden, s. 5–12. [Dvanáct básní. Foto autora Karel Cudlín.]

Člověka až závrať chytá – Ve jménu života, i radosti, i krásy aneb S kým a pro koho (Charta 77 a proces se členy skupin The Plastic People of the Universe a DG 307 v zrcadle dobového československého tisku)
33, 1997, leden, s. 251–280. [Výbor z textů čs. novin a časopisů od dubna 1976 do listopadu 1977 a koláž z novinových a časopiseckých titulků téže doby. Připravili Terezie Pokorná (úvod na s. 243–249) a Viktor Karlík; publikováno v rámci bloku Anticharta (s. 241–305).]

Čtyři procenta deviantů
39, 1999, leden, s. 360–369. [Ukázky z materiálů archivu ministerstva vnitra o občanech, kteří Státní bezpečnost informovali v r. 1988 o letácích Českých dětí. Vybral a úvod (s. 360) napsal Petr Placák (viz též ukázky z policejního archivu Ministerstvo vnitra – přísně tajné, ze spisu, který na Petra Placáka vedle Státní bezpečnost, s. 335–359).]

DANÍČEK Jiří
O čínském zelí
16, 1991, červen, s. 7–21. [Povídka.]

DANÍČEK Jiří
Ono je to problematické...
28, 1995, květen, s. 171. [Odpověď v anketě P. Šustrové O hrdinství a jeho dobách (s. 169–191).]

DAVID Jiří
Umění + peníze...
20, 1992, září, s. 133–135. [Odpověď v anketě RR Umění a obživa (s. 123–136).]

DAVID Jiří
Přiznávám, že si výstavu...
40, 1999, květen, s. 264–265. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

DAVIDOVÁ Eva
Fotografie
46, 2001, květen, s. 201–225. [25 černobílých fotografií Romů z let 1956–1980. Foto E. D. Karel Cudlín.]

DAVIDOVÁ Eva
Mé cesty k Romům jsou cesty k lidem (s etnografkou, socioložkou a romistkou Evou Davidovou hovoří Erika Manuš)
46, 2001, květen, s. 226–236. [Interview; na s. 235–236 doplněno poznámkami.]

DÉCZI Laco
Několik zážitků s Liborem Fárou
28, 1995, květen, s. 279. [Vzpomínka na Libora Fáru; datováno 5. prosince 1994, New York, USA; publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora Fáru.]

DEML Jakub
Trialog (Nezval – Deml – Holan)
32, 1996, září, s. 169–207. [Výbor z tvorby a korespondence; Vítězslav Nezval o Jakubu Demlovi (s. 169–184), Jakub Deml o Vítězslavu Nezvalovi (s. 185–197), Vladimír Holan o Jakubu Demlovi (s. 197–202) a Jakub Deml o Vladimíru Holanovi (s. 203–207). Uspořádal a úvod napsal V. Binar; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 165–207). Foto autorů archiv.]

DEML Jakub
Listy Bedřichu Fučíkovi
40, 1999, květen, s. 126–144. [Výbor 24 dopisů z 20. až 40. let. Na s. 142–144 publikován Demlův text Bedřichu Fučíkovi pozdravení! z r. 1949. Dopisy komentoval Vladimír Binar; publikováno v rámci bloku Adresát Bedřich Fučík (s. 121–194).]

DEML Jakub
Solitudo
42, 2000, leden, s. 168–177. [Paralelní edici německy psaných básní J. D. Solitudo (Tasov 1934) a překladu Ladislava Dvořáka uloženého v Literárním archivu Památníku písemnictví v Praze připravil Robert Krumphanzl; publikováno v rámci bloku Jakub Deml: Solitudo (s. 159–177).]

DEML Jakub
K Březinovi
44, 2000, září, s. 48–82. [Deník z období 1900–1903. Pro samizdatovou edici Rukopisy VBF připravil v roce 1983 a poznámku napsal Vladimír Binar (s. 82–83). Na s. 83 doprovozeno nepodepsanou redakční dvouřádkovou ediční poznámkou.]

X („Desítka“)/Violit
33, 1997, leden, s. 21–66. [Výbor ze samizdatového sborníku X a z jeho literární části Violit, který vycházel 1980–1981; publikovány výtvarné práce Jána Mlynárika, Marka Hlupého, Viktora Karlíka, Víta Krůty, Petra Kubína a Filipa Topola a texty Víta Bruknera, Martina Sochy, Jáchyma Topola, Víta Kremličky, Lukáše Marvana, Filipa Topola a Davida Síse. Fotografie autorů Petr Kříž a Petr Kubín; se závěrečnou redakční poznámkou.]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Bibliografie RR 14–31
31, 1996, květen, s. 291–350. [Soupis příspěvků otištěných v RR 14–31. Uvedeno stručným přehledem vývoje RR.]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Náhradní povolání: antikvář
33, 1997, leden, s. 164–165. [Úvod k bloku Antikváři (s. 163–194).]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
Adresát Bedřich Fučík
40, 1999, květen, s. 123–124. [Úvod k výboru Fučíkovy korespondence (s. 121–194). Foto B. F. archiv.]

DĚTÁKOVÁ Zuzana
3 x s doktorem Žilinou
46, 2001, květen, s. 316–317. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

Dikobraz (1977–1978)
33, 1997, leden, s. 131–162. [Výbor ze satirického a humoristického týdeníku připravili V. K. <=Viktor Karlík> a M. Š. <=Michael Špirit>.]

DIVIŠ Alén
Obrazy
17, 1991, prosinec, s. 57–72. [Reprodukce sedmnácti Divišových obrazů z let 1941–51; publikováno v rámci bloku Alén Diviš (s. 41–102).]

DIVIŠ Alén
Vzpomínky na pařížské vězení Santé
17, 1991, prosinec, s. 81–100. [Autobiografická próza; doplněno autorovými kresbami z r. 1941; publikováno v rámci bloku Alén Diviš (s. 41–102).]

DIVIŠ Alén
Pozdní kresby
26, 1994, září, s. 9–26. [18 reprodukcí Divišových kreseb uložených v Památníku Terezín; publikováno v rámci bloku Alén Diviš: Pozdní kresby (s. 7–26).]

DIVIŠ Alén
Vzpomínky na pařížské vězení Santé
49, 2002, květen, s. 257–272. [Vzpomínky. Publikováno též v My 47 č. 30–35/1947 a v Revolver Revue č. 17/1991 (ve spolupráci s redakcí tehdy připravil Jaromír Zemina). Oproti vydání v Revolver Revue č. 17/1991 doplněno o 11 autorových ilustrací z My 47. Foto A. D. Josef Macháček (?).]

DIVIŠ Ivan
Sedm
27, 1994, listopad, s. 229–241. [Komentáře k Dostojevského Zločinu a trestu a Goyovým obrazům; s úvodní autorovou poznámkou; rubrika Sedm.]

DOBROVODSKÝ Augustín
Verše
36, 1997, prosinec, s. 23–30. [16 básní; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 19–30). Foto autora a Andreje Stankoviče Olga Stankovičová.]

DOČEKAL Jaroslav
Z dopisů Jaroslavu Rotbauerovi
29, 1995, září, s. 131–157. [Výbor z dopisů J. Dočekala J. Rotbauerovi z let 1952–1954; doplněno reprodukcemi 22 Dočekalových grafik; publikováno v rámci bloku Smršťovače – hořké dávky: Jaroslav Dočekal (s. 130–160).]

DOLEŽAL Bohumil
Mé vzpomínky na Jana Lopatku
26, 1994, září, s. 202–203. [Vzpomínka; publikováno v rámci bloku „Lopy, malý ničema“ (s. 201–247).]

DOLEŽAL Miloš
Za
34, 1997, květen, s. 36–41. [10 básnických a 2 prozaické texty. Foto autora Karel Cudlín.]

DOLEŽAL Miloš
Cíp krajiny
37, 1998, květen, s. 66; podepsáno M. D. [Úvod k ukázkám vyprávění a zaříkání z kraje mezi Humpolcem, Ledčí nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem; publikováno v rámci bloku Zaříkání a zkazky z Podivicka (s. 65–77).]

DOLEŽAL Miloš
Popelavá melancholie, tichá modř
37, 1998, květen, s. 195–198. [Záznamy o kresbách Jiřího Štourače; publikováno v rámci bloku o autorovi (s. 193–214). Foto J. Š. Jan Daňhel.]

DOLEŽAL Miloš
Gertruda Gruberová-Goepfertová
39, 1999, leden, s. 195; podepsáno M. D. [Úvod k bloku o G. G. G. (s. 193–219).]

DOLEŽAL Miloš
Kramářská píseň č. I a II
40, 1999, květen, s. 102–105. [Verše k otevření a zakončení výstavy Pavla Brázdy v listopadu 1998 v karlínské galerii Litera; publikováno v rámci bloku Pavel Brázda: Pestré hlavy (s. 101–120).]

DOLEŽAL Miloš
Z přelomů
43, 2000, květen, s. 5–12. [Čtrnáct básní. Foto autora Karel Cudlín.]

DOLEŽAL Miloš
Sedm (Leží, visí, stojí kolem psacího stolu)
45, 2001, leden, s. 143–159. [Text k fotografiím s kapitolami Hodinová rafie – ručička, Hole, Fotografie, Meditace, Hliněný krucifix, Kamenná valcha a Sněhulák; uvozeno autorovou sedmiřádkovou poznámkou. Foto Robert Portel a archiv autora. Foto autora Karel Cudlín.]

DOLEŽAL Miloš
S malířem u hřbitova v Celle (zápisky z jihu)
50, 2002, listopad, s. 107–108, 110 a 112. [Pět básní; publikováno v rámci bloku Nové práce (s. 105–122).]

DORŮŽKA Lubomír
Věčné otázky Ahasvera z padesátých let
39, 1999, leden, s. 103–108. [Článek o skladateli Janu Rychlíkovi; publikováno v rámci bloku Jan Rychlík: Deník 1955 (s. 57–108).]

DORŮŽKA Lubomír
Jsou lidé...
46, 2001, květen, s. 292–293. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

Dr. Kukuck (text bomby)
51, 2003, leden, s. 140–148. [Tvorba fiktivního autora Dr. Kukucka, kterého „oživil“ Zdeněk Vašíček s Rudolfem Jičínem a Milanem Středou na konci padesátých let; publikováno v rámci bloku Dr. Kukuck (s. 137–148).]

DRÁBEK Miroslav
Ztratil se dědeček
42, 2000, leden, s. 51–73. [Próza. Foto autora Karel Cudlín.]

DRÁBEK Miroslav
Můj život (banální historka)
47, 2001, září, s. 129–144. [Povídka. Foto autora Karel Cudlín.]

DRÁSKÝ Ivan
Varšavo!
17, 1991, prosinec, s. 114–123. [Próza.]

DRAŽANOVÁ Daniela
Eva
22, 1993, březen, s. 156–163. [Povídka; přeložila Ivana Husáková. Foto D. D. Ludvík Hradilek.]

DRDA Adam
Ti, kteří nepodepsali
33, 1997, leden, s. 215–224. [Článek o lidech, kteří byli v opozici proti normalizačnímu režimu, ale nesignovali Chartu 77.]

DRDA Adam
Poznámka úvodem
35, 1997, září, s. 234–235. [Komentář ke kronice Bedřicha Placáka s odpověďmi signatářů Charty 77 o motivaci jejich podpisu a úvod k výboru z těchto odpovědí; publikováno v rámci bloku Proč jsem podepsal Chartu 77? (s. 233–245).]

DRDA Adam
Nad spisem, který vedla Státní bezpečnost na Jana Placáka
38, 1998, září, s. 347–349. [Článek o agenturních svazcích StB; publikováno v rámci bloku Spisy – Jiří Mrázek, Jan Placák (s. 313–374).]

DRDA Adam
Signální svazek Byt, případ Michala Hýbka a František Jim Akord Homér Čert Horáček
41, 1999, září, s. 292–298. [Komentář k ukázkám ze spisů, které StB vedla o M. H. a Miloslavu Maškovi; publikováno v rámci bloku Ze spisů StB (s. 291–303).]

DRTINA Luboš
Z dílen grafiků
52, 2003, duben, s. 194–203. [Ukázky z typografické tvorby; publikováno v rámci bloku Z dílen grafiků: Luboš Drtina (s. 193–206).]

DRTINA Luboš
Sedm otázek pro Luboše Drtinu
52, 2003, duben, s. 205–206. [Interview připravil Viktor Karlík. Uvozeno nepodepsanou devítiřádkovou biografickou poznámkou; publikováno v rámci bloku Z dílen grafiků: Luboš Drtina (s. 193–206). Foto autora Věra Koubová.]

DUDEK Petr
Rebelie bez příčiny?
21, 1993, leden, s. 306–308. [Úvaha o losangelských nepokojích na jaře 1992; publikováno v rámci bloku Los Angeles 1992 (s. 285–308).]

DUDEK Petr
My jsme v típí žili
23, 1993, září/říjen, s. 106–107. [Úvodní poznámka k otištění fotografií „českých Indiánů“ z Bílého Wampumu od I. Lutterera, J. Malého a J. Poláčka; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 105–126).]

DUDEK Petr
Tři mladí američtí prozaikové
38, 1998, září, s. 64–65; spoluautor Jan Čáp. [Článek o výboru z mladých amerických prozaiků, zveřejněném v 54. čísle britského časopisu Granta r. 1996. Publikováno spolu s českými překlady z tohoto výboru (s. 63–87).]

DUDINSKÁ Nataša
Neschopnost žít jen tak
14, 1990, prosinec, s. 143–157. [Rozhovor Barbary Mazáčové s N. D. o nacionalismu, národnostních menšinách na Slovensku, studentském hnutí a revoluci v Rumunsku; rubrika RR interview.]

DUDKOVÁ Veronika
Několik poznámek k staroislandským povídkám
30, 1995, prosinec, s. 265–271. [Článek charakterizující staroislandské povídky a jejich místo v severské literatuře; publikováno v rámci bloku Staroislandské povídky (s. 263–285).]

DUDKOVÁ Veronika
Na následujících stránkách přinášíme...
42, 2000, leden, s. 328. [Poznámka editorky k třem ukázkám ze strojopisného textu Miloslava Čapka nazvaným Tajný návrat, Výslechy a Soud; publikováno v rámci bloku Miloslav Čapek: Tajný návrat (s. 327–348).]

DUDKOVÁ Veronika
Na následujících stránkách přinášíme...
43, 2000, květen, s. 268. [Poznámka překladatelky k ukázce z knihy Jürgena Serkeho Böhmische Dörfer (1987), též o připojeném překladu ukázek z románu Ulice zrady (1982) Hanse Natonka; publikováno v rámci bloku Jürgen Serke – Hans Natonek (s. 267–313).]

DUFKOVÁ Vlasta
Živé dílo minulosti (Příhoda z natáčení aneb Pamětnicí proti své vůli)
46, 2001, květen, s. 305–308. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

DUCHÁČEK Tony
Není každej drát stejně dlouhej
24, 1993, prosinec, s. 158–160. [Rozhovor o práci kulisáka; připravily Barbara Mazáčová a Terezie Pokorná v rámci bloku Kulisáci (s. 139–164).]

DURYCH Jaroslav
Listy Bedřichu Fučíkovi
40, 1999, květen, s. 145–172. [Výbor 25 dopisů z let 1932 až 1936, včetně 9 Fučíkových dopisů Durychovi. Dopisy komentovala Zuzana Dětáková; publikováno v rámci bloku Adresát Bedřich Fučík (s. 121–194).]

DUS Jan
Proč jsem podepsal...
35, 1997, září, s. 242. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245); datováno v Brně 29. 1. 1983.]

DUŠKOVÁ Ludmila
Letopis všedních zločinů (Z Deníku Isaaka Babela)
21, 1993, leden, s. 211–222. [Článek o Isaaku Babelovi; publikováno v rámci bloku Isaak Babel – Letopis všedních zločinů (s. 191–222).]

Dvakrát bez jediného výstřelu (Výbor ze spisu ZV 26 – MNVB/Vstb Praha, uvedený a doplněný výňatky z Pamětí vyšetřovance Prokopa Drtiny, posledního demokratického ministra spravedlnosti před rokem 1948)
44, 2000, září, s. 265–313. [Výbor ze spisu, který o Prokopu Drtinovi vedla StB, připravil, ukázkami z Drtinových pamětí doprovodil, poznámkami opatřil, úvod (s. 259–264) a studii (s. 315–322) napsal Jindřich Pokorný (v rámci bloku o P. D. na s. 257–322). Připojena kopie jedné strany ze spisu.]

DVOŘÁK Ladislav
Sentence. Ad Chronos a Kairos
41, 1999, září, s. 151–172. [Prózy a zápisy z 50. až 70. let. K vydání připravil a komentoval Robert Krumphanzl; publikováno v rámci bloku Ladislav Dvořák (s. 149–234).]

DVOŘÁK Ladislav
Jakub Deml – Solitudo
42, 2000, leden, s. 168–177. [Překlad německy psaných básní J. D. Solitudo (Tasov 1934); dle strojopisu uloženého v Literárním archivu Památníku písemnictví v Praze připravil a studií Ladislav Dvořák a Jakub Deml (a jiní) doprovodil Robert Krumphanzl; publikováno v rámci bloku Jakub Deml: Solitudo (s. 159–177).]

DVOŘÁK Ladislav jr.
Táta je tu
41, 1999, září, s. 192–194. [Vzpomínka na Ladislava Dvořáka; publikováno v rámci bloku „...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry“ (s. 175–234).]

DVOŘÁK Roman
Výstavu ve Vinohradské tržnici...
40, 1999, květen, s. 265. [Vzpomínka na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989); publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–298).]

DVOŘÁKOVÁ Věra
Mirek
46, 2001, květen, s. 271–273. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

DZURKO Rudolf
Nejsem žádná vopice (s Rudolfem Dzurkem hovoří Viktor Karlík)
32, 1996, září, s. 257–264. [Datováno zima a jaro 1996, zpracovala Veronika Dudková; doprovozeno slovníkovým heslem R. D.; publikováno v rámci bloku Dzurko (s. 255–300). Foto R. D. Karel Cudlín.]

DZURKO Rudolf
Obrazy, plastiky
32, 1996, září, s. 265–280. [23 barevných reprodukcí obrazů ze 70.–90. let, vytvořených ze skleněné drti. Foto Ondřej Polák; publikováno v rámci bloku Dzurko (s. 255–300).]

DZURKO Rudolf
Hořící dům a létající paruka
32, 1996, září, s. 282–300. [Příběhy Hořící dům a létající paruka, Džuger a dítě s hadí hlavou, Kapitán s prasečíma nožičkama a Koňská noha v pekle zpracovala Erika Manuš; publikováno v rámci bloku Dzurko (s. 255–300). Fotografie autorových plastik Robert Portel.]

DZURKO Rudolf
Pro RR
42, 2000, leden, s. 21–35. [Soubor řezeb; foto Robert Portel.]

DZURKO Rudolf
Nové práce
49, 2002, květen, s. 30–31. [Dvě barevné reprodukce obrazů z roku 2002, vytvořených ze skleněné drti; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 27–47). Foto Hana Rysová.]

EFFENBERGER Julius
Fotografie
50, 2002, listopad, s. 98–103. [Šest černobílých fotografií z let 1991–1993.]

EUE Dieter
Berlín – násilnické město (procházka na hranici)
20, 1992, září, s. 235–243. [Reportáž z r. 1992, přeložila Alena Bláhová. Fotografie Ivan Pinkava.]

FÁRA Libor
Obrazy, koláže, objekty
28, 1995, květen, s. 289–306, 309. [Reprodukce 22 děl Libora Fáry z let 1956–1988; publikováno v rámci bloku Libor Fára (s. 249–309).]

FÄRBER Vratislav
Básník blízkostí smrti
16, 1991, červen, s. 44–46. [Článek o Zbyňku Hejdovi; publikováno v rámci bloku Zbyněk Hejda: Pobyt v sanatoriu (s. 25–46).]

FÄRBER Vratislav
Petr Kopta se narodil...
24, 1993, prosinec, s. 30; podepsáno (V. F.). [Medailon o Petru Koptovi; publikováno v rámci bloku Petr Kopta: Levný nájem, řetězy zdarma (s. 29–50).]

FÄRBER Vratislav
Básnická pozůstalost Ivana Blatného
47, 2001, září, s. 275–278; spoluautoři Zbyněk Hejda a Antonín Petruželka. [Zpráva editorů o básnické pozůstalosti Ivana Blatného uložené v LA PNP; publikováno v rámci bloku Ivan Blatný – pozůstalost (s. 273–311). Foto I. B. archiv.]

FÄRBER Vratislav
Prokleté dívky září černí
49, 2002, květen, s. 49–59. [Výbor z básní, připravil Michael Špirit. Foto autora Karel Cudlín.]

FÁROVÁ Anna
Jan John Šafránek
16, 1991, červen, s. 161–162; spoluautor Karel Holub. [Medailon a soupis výstav výtvarníka; publikováno v rámci bloku Jan Šafránek, malíř podle skutečnosti (s. 145–162).]

FÁROVÁ Anetta
Rodinné a politické zvraty...
28, 1995, květen, s. 251–253. [Vzpomínka na Libora Fáru; datováno 1. 2. 1995; publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora Fáru (s. 249–288).]

FÁROVÁ Anna
Je to druh poznání (s Annou Fárovou hovoří Terezie Pokorná)
31, 1996, květen, s. 105–123. [Rozhovor o životě, přátelích a fotografii; doplněno fotografiemi z autorčina života a snímky E. Atgeta, P. Brassaie, H. Cartier-Bressona a J. Koudelky; datováno zima 1995/96; rubrika RR interview.]

FÁROVÁ Anna
Estetika zmaru – architektura lebek
35, 1997, září, s. 203–208. [Článek o Irvingu Pennovi a jeho fotografiích zvířecích lebek z Národního muzea v Praze, které vznikly v roce 1986; publikováno v rámci bloku Irving Penn: Cranium Architecture (s. 201–218); doprovozeno autorčinou biografickou poznámkou o I. P.; s fotografiemi Irvinga Penna a Bohdana Holomíčka.]

FÁROVÁ Gabina
Jako malá jsem s tátou...
28, 1995, květen, s. 282–283. [Publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora Fáru (s. 249–288).]

FÁROVÁ Isabela
Ve skutečnosti byl můj otec...
28, 1995, květen, s. 283. [Publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora Fáru (s. 249–288).]

FIALA Václav
Kreslím své projekty velice mrňavé (s výtvarníkem Václavem Fialou hovoří Viktor Karlík a Terezie Pokorná)
50, 2002, listopad, s. 179–190. [Interview; doprovozeno černobílými fotografiemi. Foto Ondřej Kocourek, foto V. F. Bohdan Holomíček.]

FIALOVÁ Eva
V tvářích četl dost přesně
46, 2001, květen, s. 331. [Poznámka editorky k třem textům Miloslava Žiliny; publikováno v rámci bloku M. Ž. (1926–1999) (s. 265–352).]

FIALOVÁ Eva
Bibliografie Miloslava Žiliny
46, 2001, květen, s. 342–352. [Publikováno v rámci bloku M. Ž. (1926–1999) (s. 265–352).]

FIALOVÁ Jarmila
Jak ho viděli odeonští kolegové?
46, 2001, květen, s. 276–279; spoluautoři Jan Binder, Alena Hartmanová a Eduard Hodoušek. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

FISCHEL Jindřich
Kresby vznikaly...
46, 2001, květen, s. 293–296. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330). Doprovozeno třemi kresbami M. Ž.]

FISCHEL Jindřich
Nové práce
52, 2003, duben, s. 119–121. [Čtyři kresby; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 113–134).]

FISCHEROVÁ Sylva
Knihovna
51, 2003, leden, s. 61–70. [Povídka. Foto autorky Karel Cudlín.]

FISCHEROVÁ Viola
...taky ne to nejlepší řešení (s Violou Fischerovou hovoří Michael Špirit)
28, 1995, květen, s. 69–84. [Rozhovor o psaní V. F., životě a jejích přátelích; datováno únor 1995, Praha; rubrika RR interview.]

FISCHEROVÁ Viola
Propadání
28, 1995, květen, s. 85–88. [Báseň datovaná 12./13. ledna 1957.]

FISCHEROVÁ Viola
Divoká dráha domovů
34, 1997, květen, s. 42–47. [12 básní. Foto autorky Petr Kotyk.]

FISCHEROVÁ Viola
Matečná samota
46, 2001, květen, s. 49–54. [Dvanáct básní. Foto autorky Karel Cudlín.]

FISCHL Viktor
Když jsem v únoru roku 1990...
26, 1994, září, s. 245. [Vzpomínka na Jana Lopatku; publikováno v rámci bloku „Lopy, malý ničema“ (s. 201–247).]

FIŠER Marcel
Zdálo by se...
43, 2000, květen, s. 68. [Průvodní slovo k linorytům Ladislava Sýkory; publikováno v rámci bloku Ladislav Sýkora (s. 67–76).]

FIŠEROVÁ Michaela
Útržky vzpomínek na Lubora Hájka
52, 2003, duben, s. 244–246. [Vzpomínka; datováno jaro 2002. Publikováno v bloku O Luboru Hájkovi (s. 211–259).]

FLEK Daniel
Mýval vytáh kudlu (vyprávění těch, kdo přežili)
27, 1994, listopad, s. 186–202. [Rozhovor Davida Vávry, Daniela Fleka, Kristiána Fleka, Zbyňka Petráčka, Roberta Nebřenského, Karla Malíka a Ondřeje Štindla o létech strávených ve skautském oddíle; publikováno v rámci bloku Hledal jsem dobrodružství (s. 155–202).]

FLORIANOVÁ Marie
Obrazy, kresby, grafiky
36, 1997, prosinec, s. 146–175. [Reprodukce 12 černobílých a 17 barevných prací z 20. a 30. let (foto Robert Portel), na s. 169–175 faksimile šesti listů z autorčina alba Deset linoleí (1932), na s. 146–148 faksimile dopisu M. F. Karlu Schulzovi z 28. 5. 1937; publikováno v rámci bloku Marie Florianová (s. 141–175). Foto autorky rodinný archiv.]

FOGLAR Jaroslav
Hledal jsem dobrodružství (s Jaroslavem Foglarem hovoří Jan Brabec a Zbyněk Petráček)
27, 1994, listopad, s. 155–163. [Rozhovor o spisovatelových knihách a skautingu; datováno podzim 1993, Praha; publikováno v rámci bloku Hledal jsem dobrodružství (s. 155–202).]

FONSECA Gonzalo
Z díla
48, 2001, prosinec, s. 159–166. [Fotografie objektů a tři kresby. Foto archiv Miloslava Chlupáče; publikováno v rámci bloku Fonseca (s. 155–166).]

FORBELSKÝ Josef
Žilinovo Athenaeum
46, 2001, květen, s. 285. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

FORMÁNEK Jaroslav
Beze stop
17, 1991, prosinec, s. 105–108. [Próza; datováno 21. 7. 1989, Paříž.]

FORMÁNEK Jaroslav
Georges
35, 1997, září, s. 32–51. [Povídka datovaná v Paříži a Praze 1995–1997. Foto autora Ivan Kuťák.]

FORMÁNEK Jaroslav
Proč si vzal s sebou deštník?
35, 1997, září, s. 165–166. [Úvod k bloku fotografií, dopisů a deníkových záznamů Boba Krčila (s. 163–200); datováno listopad 1996.]

FORMÁNEK Jaroslav
Ukradený půllitr

s. 5–15. [Povídka; s autorovou poznámkou na s. 15; datováno únor, březen 2000.]

FORMÁNEK Jaroslav
Francouzský rok (Srpen–Září)
46, 2001, květen, s. 23–45. [Próza, záznamy ze srpna a září 2000 (viz též RR č. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 a 54). Foto autora Ivan Kuťák.]

FORMÁNEK Jaroslav
Francouzský rok (Říjen–Listopad)
47, 2001, září, s. 33–71. [Pokračování prózy (viz též RR č. 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53 a 54), záznamy z října a listopadu 2000.]

FORMÁNEK Jaroslav
Francouzský rok (Prosinec)
48, 2001, prosinec, s. 83–106. [Pokračování prózy (viz též RR č. 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53 a 54), záznamy z prosince 2000. Foto autora Karel Cudlín.]

FORMÁNEK Jaroslav
Francouzský rok (Leden)
49, 2002, květen, s. 61–81. [Pokračování prózy (viz též RR č. 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53 a 54), záznamy z ledna 2001. Foto autora Karel Cudlín.]

FORMÁNEK Jaroslav
Francouzský rok (Únor)
50, 2002, listopad, s. 75–96. [Pokračování prózy (viz též RR č. 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53 a 54), záznamy z února 2001. Foto autora Karel Cudlín.]

FORMÁNEK Jaroslav
Francouzský rok (Březen)
51, 2003, leden, s. 81–101. [Pokračování prózy (viz též RR č. 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 a 54), záznamy z března 2001. Foto autora Karel Cudlín.]

FORMÁNEK Jaroslav
Francouzský rok (Duben)
52, 2003, duben, s. 93–111. [Pokračování prózy (viz též RR č. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 a 54), záznamy z dubna 2001. Foto autora Karel Cudlín.]

Fotografie je pro mě jako sen
23, 1993, září/říjen, s. 127–142. [14 fotografií focených nevidomými dětmi; úryvky z rozhovorů s nimi a komentářem doprovodila jejich vychovatelka fotografka Daniela Horníčková (s. 143).]

FRANCES Franc
Policii jsem využíval jako opisovače (s Francem Francesem hovoří Viktor Karlík)
40, 1999, květen, s. 333–341. [Interview datované v únoru 1999; publikováno v rámci bloku Franc Frances (s. 331–360). Foto F. F. Karel Cudlín.]

FRANCES Franc
Ukázky
40, 1999, květen, s. 342–360. [Reprodukce stránek z autorových samizdatových Novin Noc a úryvky z textu Prohlas; publikováno v rámci bloku Franc Frances (s. 331–360).]

FRIČ Josef
Halali
43, 2000, květen, s. 79–91. [Výbor z básníkovy pozůstalosti připravil Robert Krumphanzl; publikováno v rámci bloku Josef Frič (s. 77–100). Foto archiv Jany Fričové.]

FRINTA Emanuel
Kresby
36, 1997, prosinec, s. 202–215. [Reprodukce 12 prací; publikováno v rámci bloku Emanuel Frinta (s. 199–216).]

FROLÍK Jan
Mně Bělohradského pohled nesedí...
28, 1995, květen, s. 171–172. [Odpověď v anketě P. Šustrové O hrdinství a jeho dobách (s. 169–191).]

FUČÍK Bedřich
Jeden český básnický osud
20, 1992, září, s. 73–106. [Esej o básnířce Ludmile Maceškové; publikováno v rámci bloku Jan Kameník (s. 65–106).]

FUČÍK Bedřich
Zpráva o uspořádání Díla Jakuba Demla
42, 2000, leden, s. 181–241; spoluautor Vladimír Binar. [Zpráva o uspořádání Díla Jakuba Demla; vznikla v souvislosti s kompletním vydáním Demlova díla ve strojopisné edici Rukopisy VBF v r. 1981; k vydání připravil, úvodem a vydavatelskou poznámkou opatřil Michael Špirit; publikováno v rámci bloku Bedřich Fučík – Vladimír Binar: Zpráva o uspořádání Díla Jakuba Demla (s. 179–241).]

FUCHS Jürgen
Fasáda
14, 1990, prosinec, s. 208–223. [Básně, přeložil Josef Rauvolf; publikováno v rámci bloku Jürgen Fuchs: Fasáda (s. 205–223).]

FUKA Vladimír
Deník 1952
29, 1995, září, s. 213–257. [Faksimilový výbor z výtvarného deníku; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 211–257).]

GENINOVÁ Salomea
Návrat ke kořenům
14, 1990, prosinec, s. 321–336. [Autobiografická próza, přeložila Alena Bláhová.]

GIDE André
Židé, Céline a Maritain
18, 1992, březen, s. 201–202. [Článek o L. F. Célinovi; převzato z Nouvelle Revue francaise, duben 1938; publikováno v rámci bloku L. F. Céline – bagately k portrétu (s. 183–207); přeložila Anna Kareninová-Fureková.]

GINSBERG Allen
Je to jako exploze (s Allenem Ginsbergem hovoří Josef Jařab)
24, 1993, prosinec, s. 259–272. [Rozhovor o beatnicích, básnících, politice a dalších věcech; datováno 17. května 1989, East Village, New York; redakčně kráceno.]

GJAMCCHO Tändzin, Jeho Svatost, 14. dalajláma
Tibet – znásilněná země
17, 1991, prosinec, s. 305–307. [Přednáška; přeložila Alena Bláhová; publikováno v rámci bloku Tibet – zprávy ze střechy světa (s. 303–363).]

GJAMCCHO Tändzin, Jeho Svatost, 14. dalajláma
Cesta Bódhisattvy (Úryvek z dalajlámovy přednášky v Bodh–Gaya roku 1974)
17, 1991, prosinec, s. 309–310. [Přednáška; z knihy L’Enseignement du Dalai-Lama (Paris, Albin Michel 1976) přeložila Alena Bláhová; publikováno v rámci bloku Tibet – zprávy ze střechy světa (s. 303–363).]

GLANC Tomáš
Spisovatelé země nikoho
25, 1994, duben, s. 249–259. [Portréty pěti současných ruských autorů: Jurije Mamlejeva, Eduarda Limonova, Vladimira Sorokina, Leva Rubinštejna a Igora Cholina; doplněno ukázkami z jejich tvorby; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 247–321).]

GLANC Tomáš
Ruské vize
30, 1995, prosinec, s. 174–216. [Studie o ruských vizionářích Vladimiru Solovjevovi, Andreji Bělém, Vasiliji Rozanovovi, Nikolaji Fjodorovovi, Vjačeslavu Ivanovovi, Georgiji Čulkovovi, Konstantinu Ciolkovském, Velemiru Chlebnikovovi a Kazimiru Malevičovi a vizionářských sektách konce 19. století a prvních dvaceti let 20. století; publikováno v rámci bloku Ruské vize (s. 173–238).]

GLANC Tomáš
Ruský terorismus
34, 1997, květen, s. 337–379. [Studie o ruském hnutí v letech 1869–1910 a o vztahu terorismu a kultury s kapitolami.]

GLANC Tomáš
Sedm
47, 2001, září, s. 113–127. [Texty k fotografiím s kapitolami Medailón, Obraz, Obraz nápisu, Film, Hudba, Kniha a Motocykl; uvozeno autorovou poznámkou Umělé ráje (s. 114–115). Foto archiv autora a Robert Portel.]

GLANCOVÁ Helena
Vybavuji si...
41, 1999, září, s. 217–218. [Vzpomínka na Ladislava Dvořáka; publikováno v rámci bloku „...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry“ (s. 175–234).]

GOMBROWICZ Witold
Povídky
51, 2003, leden, s. 219–244. [Povídky Panenství (s. 219–227), Na kuchyňských schodech (s. 227–238) a Krysa (s. 238–244) vybrala a z polského originálu přeložila Helena Stachová. Doprovozeno rozhovorem s H. S. Foto W. G. Bohdan Paczowski; publikováno v rámci bloku Witold Gombrowicz (s. 217–247).]

GRÖGEROVÁ Bohumila – HIRŠAL Josef
Sedm
28, 1995, květen, s. 53–67. [Komentáře k obrazům Václava Boštíka, Jana Kubíčka, Jana Kotíka signované B. G., Ladislava Nováka, Věry Janouškové a Kamila Lhotáka signované J. H. a Jiřího Koláře signovaný B. G.+ J. H.; rubrika Sedm.]

GROSSMAN Jan
Milý Chalupecký...
29, 1995, září, s. 101–103. [Dopis adresovaný Jindřichu Chalupeckému, datovaný 3. srpna 1947; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 73–110).]

GRUBEROVÁ-GOEPFERTOVÁ Gertruda
Jste jako lesní víla, vidíte pod zem!
39, 1999, leden, s. 197–214. [Z autorčina vyprávění a korespondence vybral a zaznamenal Miloš Doležal; publikováno v rámci bloku Gertruda Gruberová-Goepfertová (s. 193–219). Reprodukce 8 černobílých a 11 barevných autorčiných výtvarných děl. Foto archiv autorky a Robert Portel.]

GRUNTORÁD Jiří
Dedikace
26, 1994, září, s. 219. [Vzpomínka na Jana Lopatku; publikováno v rámci bloku „Lopy, malý ničema“ (s. 201–247).]

GRUŠA Jiří
Schloßstiege – Zámecké schody
26, 1994, září, s. 247. [Báseň věnovaná Janu Lopatkovi, „který se rozloučil r. 1993“; ze sbírky Wandersteine přeložil autor; publikováno v rámci bloku „Lopy, malý ničema“ (s. 201–247).]

GYLFE Per
Z cyklu Transvestité
45, 2001, leden, s. 106–111. [6 fotografií z cyklu roku 1998; publikováno v rámci bloku Per Gylfe (s. 105–124).]

GYLFE Per
Necenzuroval jsem vlastní pohled (s Perem Gylfem hovoří Robert Silverio)
45, 2001, leden, s. 113–116. [Rozhovor s fotografem; publikováno v rámci bloku Per Gylfe (s. 105–124).]

GYLFE Per
Z cyklu Praha
45, 2001, leden, s. 117–124. [8 fotografií z cyklu Praha z roku 1999; publikováno v rámci bloku Per Gylfe (s. 105–124).]

HAASSOVÁ Terry
Nerada se někam vracím (s výtvarnicí a archeoložkou Terry Haassovou hovoří Jaroslav Formánek)
51, 2003, leden, s. 205–216. [Interview; datováno Paříž, květen 2001; uvozeno nepodepsanou jedenáctiřádkovou biografickou poznámkou. Doprovozeno reprodukcemi výtvarných prací T. H. Foto T. H. Jaroslav Formánek.]

HAGEN-TORNOVÁ Nina
Sedmé nebe
14, 1990, prosinec, s. 229–235. [Próza, přeložila a podle časopisu Ogoňok č. 49/1989 připravila Eva Klimentová; publikováno v rámci bloku Nina Hagen-Tornová: Sedmé nebe (s. 225–235).]

HÁJEK Lubor
Šun-ga, japonské erotické obrazy
15, 1991, březen, s. 147–160. [Studie doplněná 6 černobílými reprodukcemi obrazů a dřevořezů z 18. století a začátku 19. století; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 147–176).]

HÁJEK Lubor
Ecce homo! (s Luborem Hájkem o tajemné sošce)
18, 1992, březen, s. 209–221. [S. L. H. rozmlouval o japonské sošce Viktor Karlík; fotografiemi sošky doprovodil Ivana Pinkavy; datováno září 1991.]

HÁJEK Lubor
O osmi čínských „ošklivých obrazech“ ze sbírky Národní galerie
45, 2001, leden, s. 255–278. [Studie o čínských figurálních obrazech Wang Kuana, Kuan Sioua, Luo Pchinga, Sü Pej-chunga a čtyřech anonymních ze sbírky Národní galerie. Doprovozeno reprodukcemi obrazů.]

HÁJEK Lubor
Z pozůstalosti
52, 2003, duben, s. 261–281. [Texty vybrala, úvodní poznámkou (s. 261) opatřila a průběžně komentovala H. H. (= Helena Honcoopová). Otištěna báseň Prapaměť (s. 261–262), úryvek z XXIV. dopisu Jáje (s. 263, asi z r. 1946), glosy Poznámka k nepodařenému nákupu khmerské hlavy (s. 263–264, asi z r. 1985) a Bambus (s. 264), Reportáž z návštěvy Palácového musea v Pekingu v roce 1954 (s. 265–267), persifláž Periodizace dějin české orientalistiky (s. 268–269, asi z r. 1990), Řeč na zahájení výstavy Ladislava Čepeláka (s. 270–271), přednáška Portrét ve východoasijském umění (s. 271–280, asi z počátku 90. let) a nekrolog Má rozmluva s tebou (s. 281, zřejmě po smrti Zdeňka Hrdličky 22. 3. 1999); publikováno v rámci bloku Lubor Hájek (5. 5. 1921 – 2. 3. 2000) (s. 207–281).]

HÁJÍČEK Jiří
Melancholické lístečky z podzimních stromů demokracie
42, 2000, leden, s. 93–104. [Próza. Foto autora Karel Cudlín.]

HÁJÍČEK Jiří
Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku roku 1986
46, 2001, květen, s. 71–81. [Próza. Foto autora Karel Cudlín.]

HÁJÍČEK Jiří
Neumím v tom moc chodit (rozhovor s Jiřím Hájíčkem)
46, 2001, květen, s. 82–84. [Rozhovor se spisovatelem připravil M. Š. (=Michael Špirit).]

HÁJÍČEK Jiří
Dobrodruzi hlavního proudu
48, 2001, prosinec, s. 57–65. [Úryvek z románu. Foto autora Karel Cudlín.]

HÁJÍČEK Jiří
Noblesa denních barů
51, 2003, leden, s. 37–47. [Povídka. Foto autora Karel Cudlín.]

HÁLA Martin
Ptáci a klece Jerzyho Kosinského
18, 1992, březen, s. 263–277. [Studie o J. Kosinském; publikováno v rámci bloku Jerzy Kosinski: Kroky (s. 261–277).]

HÁLA Martin
Život na polích smrti
19, 1992, květen, s. 167–169. [Článek o Kambodži a Haing Ngorovi; publikováno v rámci bloku Kambodža za Rudých Khmerů (s. 165–249).]

HÁLA Martin
Veliký vůdce a jeho malí generálové: Kulturní revoluce v Číně
23, 1993, září/říjen, s. 209–235. [Studie o historii a průběhu Kulturní revoluce; publikováno v rámci bloku Čína za Kulturní revoluce (s. 207–299).]

HALAS František
Milý Chalupecký...
29, 1995, září, s. s. 81, 82, 83–84, 86, 97. [5 dopisů adresovaných Jindřichu Chalupeckému, datovaných 5. III. 1941, 2. VII. 1942, 4. IX. 1942, 17. IX. 1943 a 6. října 1945; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 73–110).]

HALÍK Tomáš
Především považuji za nesmyslné...
28, 1995, květen, s. 172–173. [Odpověď v anketě P. Šustrové O hrdinství a jeho dobách (s. 169–191).]

HALMAY Petr
Bytost
18, 1992, březen, s. 7–22. [Básně Veselé vánoce, Ráj, ZDŠ Umělecká, Věčnost II, Zjevení, Věčnost I, Věčnost; fotografiemi doprovodil Ondřej Němec.]

HALMAY Petr
Říše
24, 1993, prosinec, s. 7–14. [Básně a prózy ze stejnojmenného textu.]

HALMAY Petr
Hluk – Postscriptum – Klid – Letovisko
28, 1995, květen, s. 13–22. [Povídky (s. 13–19 a 20) a básně (s. 21 a 22).]

HALMAY Petr
Umělé květiny
41, 1999, září, s. 27–43. [Povídka. Foto autora Karel Cudlín.]

HALMAY Petr
Fantomová bolest – Hladké přistání
47, 2001, září, s. 97–104. [Deset básní (s. 97–104) a próza (s. 105–112). Foto P. H. Karel Cudlín.]

HALMAY Petr
A možná jsme to měli dávno v sobě... – Racci
52, 2003, duben, s. 114–115. [Dvě básně; publikováno v rámci bloku Nové práce (s. 113–134).]

HALOUN Karel
Malá souprava pro sedumdesátá léta
51, 2003, leden, s. 51–56. [Cyklus pěti linorytů z roku 2001. Foto autora a Lubomíra Martínka Luděk Kubík; publikováno v rámci bloku Karel Haloun (s. 49–59).]

HAMERA Oldřich
On mně tu satinýrku dal (s Oldřichem Hamerou hovoří Viktor Karlík a Jan Placák)
29, 1995, září, s. 191–210. [Rozhovor o grafikách O. H., Vladimíru Boudníkovi a Bohumilu Hrabalovi; doplněno 7 Hamerovými grafikami; datováno jaro 1995; rubrika RR interview.]

HANÁK Dušan
Najviac sa človek narobí na projekte, ktorému chýba autentickosť
38, 1998, září, s. 7–14. [12 básní uvedených rozhovorem s Alexandrem Baloghem (s. 7–8), editorem bloku slovenských autorů (s. 5–48). Foto D. H. Pavel Kastl.]

HANÁK Tomáš
Výlet lodního modeláře – Vrahem čas – časem vrah
17, 1991, prosinec, s. 150–151, 152–155. [Ukázky z tvorby Pražské pětky (s. 147–166): z divadelních textů, která hrálo divadlo Sklep na Besídce 1987 (v druhé ukázce spoluautor Jan Slovák); publikováno v rámci bloku Mimoza, Sklep, Vpřed (s. 125–166).]

HANČ Jan
Události
26, 1994, září, s. 29–79. [Nebarevná faksimile sešitu–koláže; s úryvkem ze strojopisného návrhu Jana Lopatky na vydání z roku 1969 (s. 28); publikováno v rámci bloku Jan Hanč: Neznámé texty (s. 27–130).]

HANČ Jan
Desky s prózou
26, 1994, září, s. 81–106. [Dosud nepublikovaný celek z přelomu 50. a 60. let; k vydání připravil Michael Špirit; publikováno v rámci bloku Jan Hanč: Neznámé texty (s. 27–130).]

HANČ Jan
Sešity s poezií
26, 1994, září, s. 107–124. [Dosud nepublikovaný celek z přelomu 50. a 60. let; k vydání připravil Michael Špirit; publikováno v rámci bloku Jan Hanč: Neznámé texty (s. 27–130).]

HANČ Jan
Čtyři básně z pozůstalosti
26, 1994, září, s. 125–126. [Básně Pod Karlovem, Vršovice, Nápisy na záchodech 2, O terra addio!; k vydání připravil Michael Špirit; publikováno v rámci bloku Jan Hanč: Neznámé texty (s. 27–130).]

HANČ Jan
Milý Chalupecký...
29, 1995, září, s. 97–98, 101, 106. [4 dopisy adresované Jindřichu Chalupeckému, datované 24. 3. 1946, 18. května 1947, 2. června 1947 a 15. září 1947; publikováno v rámci stejnojmenného bloku (s. 73–110).]

HÄRINGOVÁ Jarmila
Popěvky tulačky samotářky
20, 1992, září, s. 59–61. [5 básní; medailon napsala Olga Lomová (s. 62).]

HARTMANOVÁ Alena
Jak ho viděli odeonští kolegové?
46, 2001, květen, s. 276–279; spoluautoři Jan Binder, Jarmila Fialová a Eduard Hodoušek. [Publikováno v rámci bloku Vzpomínky na Miloslava Žilinu (s. 269–330).]

HAUKOVÁ Jiřina
Byli moji přátelé (s Jiřinou Haukovou hovoří Zbyněk Hejda a Terezie Pokorná)
25, 1994, duben, s. 155–161. [Rozhovor o životě J. H., jejích básních a přátelích; uvozeno básněmi Byli moji přátelé (s. 157–158), První noc Mikuláše Medka v hrobě (s. 158–160), Za Evou Kmentovou (s. 160–161) a doprovozeno reprodukcemi obrazů Daisy Mrázkové Jiřina Hauková (s. 162) a Františka Hudečka Noční chodec (s. 164) a fotografiemi. Rubrika RR interview.]

HAUKOVÁ Jiřina
Verše
37, 1998, květen, s. 25–31. [5 básní z roku 1997. Foto autorky Karel Cudlín.]

HAUKOVÁ Jiřina
Litanie k Bohu a lidem
43, 2000, květen, s. 13–24. [Verše. Foto autorky Karel Cudlín.]

HAUKOVÁ Jiřina
Klovatina slov
49, 2002, květen, s. 7–13. [Sedm básní z let 2000–2001; vybral, k vydání připravil, ediční poznámkou doprovodil a názvem opatřil Marek Vajchr. Foto autorky Karel Cudlín.]

HAVEL Ivan M.
Bermudské tajemství
26, 1994, září, s. 220–221. [Vzpomínka na Jana Lopatku; datováno 20. 2. 1994; publikováno v rámci bloku „Lopy, malý ničema“ (s. 201–247).]

HAVEL Václav
Libora Fáru jsem poznal...
28, 1995, květen, s. 264–265. [Publikováno v rámci bloku 35 vzpomínek na Libora Fáru (s. 249–288).]

HAVEL Václav
Na otázku...
41, 1999, září, s. 217. [Vzpomínka na Ladislava Dvořáka; publikováno v rámci bloku „...a nedal se k těm, kterým jde o jiné výhry“ (s. 175–234).]

HAVLÍČEK Karel
Chartu 77 jsem podepsal...
35, 1997, září, s. 240. [Odpověď na otázku Bedřicha Placáka „Proč jsem podepsal Chartu 77?“ v rámci stejnojmenného bloku (s. 233–245); datováno 25. 9. 1978 Praha.]

HAVLOVÁ Ester
Fotografie z Ringhofferovy továrny
35, 1997, září, s. 63–86. [30 snímků ze smíchovského objektu; publikováno v rámci bloku Továrna (s. 57–86).]

HAVLOVÁ Ester
Karlín
41, 1999, září, s. 125–144. [Fotografie publikované v rámci stejnojmenného bloku (s. 115–147).], 2000, září, s. 193–208. [Rubrika RR interview; datováno zima, jaro 2000. Foto J. Č. Karel Cudlín.]