2. 10. 2007

V poslední Revolver Revue si můžete například přečíst esej Grahama Greena Ctnost neloajálnosti a komentář Jana Čumlivského k jeho jedinečnému archeologickému objevu. Do couleuru mimo jiné přispěla Ludmila Vachtová a Adam Gebert. Zevrubé informace o č. 68 najdete zde.

5. 9. 2007

První informaci o novém čísle získáte zde. Celé číslo v naší redakci nebo u vybraných knihkupců.

4. 9. 2007

 

Trans-Atlantik začal  Gombrowicz psát v roce 1947 v Argentině, kde se ocitl víceméně náhodou:  v srpnu 1939 se nalodil na palubu zaoceánského parníku Chrobry, který patřil polské plavební společnosti, aby napsal reportáž z cesty k argentinskému pobřeží. V Buenos Aires zastihla cestující zpráva o vypuknutí druhé světové války a Gombrowicz, který byl tehdy v Polsku již váženým autorem, se rozhodl, že se domů už nevrátí. Trans-Atlantik dopsal 1950 a v vzbudil jím bouřlivé reakce: Trans-Atlantik byl pěkně bláznovský kousek! V každém ohledu!

11. 8. 2007

V sedmém pokračování našeho letního cyklu, který připomíná některé z pozoruhodných rozhovorů publikovaných v Revolver Revue, zpovídá Viktor Karlík sochaře Miloslava Chlupáče (původně RR č. 45/2001). Celý rozhovor s umělcem přesvědčeným, že "v soše i v obraze jde o svébytný svět, svět mé pravdy, svět můj a jeho hodnota nemá nic společného s vnějším ohlasem, úspěchem nebo tržní hodnotou", naleznete zde.

11. 8. 2007

Jindřich Černý vzpomíná v rozhovoru, který s ním v RR č. 44/2000 vedla Terezie Pokorná, mimo jiné na klíčové události svého života v totalitním Československu: "já i moje okolí jsme po léta žili v přesvědčení či naději, že to musí prasknout a všechno se zásadně změní. Zprvu to snad mělo jisté oprávnění, pak už to bylo trochu iracionální." Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

————