5. 9. 2007

První informaci o novém čísle získáte zde. Celé číslo v naší redakci nebo u vybraných knihkupců.

4. 9. 2007

 

Trans-Atlantik začal  Gombrowicz psát v roce 1947 v Argentině, kde se ocitl víceméně náhodou:  v srpnu 1939 se nalodil na palubu zaoceánského parníku Chrobry, který patřil polské plavební společnosti, aby napsal reportáž z cesty k argentinskému pobřeží. V Buenos Aires zastihla cestující zpráva o vypuknutí druhé světové války a Gombrowicz, který byl tehdy v Polsku již váženým autorem, se rozhodl, že se domů už nevrátí. Trans-Atlantik dopsal 1950 a v vzbudil jím bouřlivé reakce: Trans-Atlantik byl pěkně bláznovský kousek! V každém ohledu!

11. 8. 2007

V sedmém pokračování našeho letního cyklu, který připomíná některé z pozoruhodných rozhovorů publikovaných v Revolver Revue, zpovídá Viktor Karlík sochaře Miloslava Chlupáče (původně RR č. 45/2001). Celý rozhovor s umělcem přesvědčeným, že "v soše i v obraze jde o svébytný svět, svět mé pravdy, svět můj a jeho hodnota nemá nic společného s vnějším ohlasem, úspěchem nebo tržní hodnotou", naleznete zde.

11. 8. 2007

Jindřich Černý vzpomíná v rozhovoru, který s ním v RR č. 44/2000 vedla Terezie Pokorná, mimo jiné na klíčové události svého života v totalitním Československu: "já i moje okolí jsme po léta žili v přesvědčení či naději, že to musí prasknout a všechno se zásadně změní. Zprvu to snad mělo jisté oprávnění, pak už to bylo trochu iracionální." Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

27. 7. 2007

"Vždycky říkám, jestli něco hledáš, běž do Jakuba Demla," odpovídá Vladimír Binar na jednu z otázek rr interview, které vyšlo v RR č.41/1999 a které si jako páté pokračování našeho letního cyklu můžete přečíst zde.

————