16. 7. 2007

Malíř Jan Šafránek vzpomíná v rozhovoru publikovaném v RR č. 33/1997 mimo jiné na úskalí svobodomyslné výtvarné tvorby v normalizačním Československu, v němž byla oficiálně preferována doktrína realismu: "Můj problém byl taky v tom, že maluju v podstatě realisticky a těžko můžu něco ze svých obrazů zatlouct.

9. 7. 2007

Druhý z letní série rozhovorů RR vyšel v Revolver Revue č. 39/1999. Zpovídaným je tentokrát fotograf Viktor Kolář, který mimo jiné reflektuje tendence soudobého umění: "Je v tom i zásadní arogance: pýcha, že si mohu dovolit udělat jenom ten jeden, zásadní tah štětcem, a nemusím se zdržovat celým plátnem. Troufalost, že můžu cokoli, a přesto se mi nic nestane, dokonce za to budu obdivován. A je to tedy asi i otázka starosvětské pokory, která dnes příliš mnoho lidí nezajímá.

4. 7. 2007

V červenci je redakce pro veřejnost přístupná pouze po předchozí domluvě na revolver_revue@volny.cz nebo telefonicky na čísle 222245801.

4. 7. 2007

Jako první ze série rozhovorů uvádíme interview s historičkou umění Ludmilou Vachtovou Každý máme svoje lobby, který vyšel v Revolver Revue č. 43/2000.

Text rozhovoru zde.

4. 7. 2007

Rozhovor vždy patřil v Revolver Revue (a v Kritické Příloze) ke klasickým žánrům, nevyšlo dosud jediné číslo, v němž by nebyl zastoupen.

Během prázdninových měsíců uveřejníme na internetových stránkách každý týden jeden rozsáhlejší rozhovor. Výběr se řídil snahou, aby zpovídané osoby tvořily pestré spektrum lidí zabývajících se různorodými činnostmi a aby rozhovor kombinoval zájem o životní osud zpovídaného, o jeho profesní činnost a názory.

————