20. 11. 2007

Poslední letošní číslo Revolver Revue přinese kromě jiného analýzu Roberta Krumphanzla nazvanou Kvalitní literatura a státní dotace. V rámci vzpomínkové bloku o Andreji Stankovičovi přetiskuje samizdatový rozhovor s Olgou Stankovičovou.

13. 11. 2007

Vyložené knihy Marka Vajchra, Trans-Atlantik Witolda Gombrowicze, Deník z let 1941-42 Alexandra Hohensteina a Sny... Zbyňka Hejdy mají společnou jednu věc: vyšly v roce 2007 v Edici Revolver Revue.

K těmto šesti titulům přibude před konce roku výbor z textů kunsthistoričky Pavly Pečinkové nazvaný Je třeba si vybrat.

6. 11. 2007

Revolver Revue č. 69 bude posledním číslem v tomto roce. Co všechno přinese, si přečtěte zde.

30. 10. 2007

Další svazek Edice Revolver Revue s názvem Vyložené knihy přináší kritické texty z let 1997–2007, v nichž se Marek Vajchr zabývá soudobou českou poezií a prózou a domácí i zahraniční literárněvědnou esejistikou.

Ukázka z Vyložených knih zde. Publikaci můžete objednat zde.

23. 10. 2007

Možná jste neměli příležitost zaznamenat každé vydání Revolver Revue. Pravidelně zde proto budeme uveřejňovat ukázky ze starších čísel. Dnes si připomeneme č. 43/2000 a 52/2003.

————